Kysymys on pakollinen
Antamasi lukuarvo on virheellinen
Sähköpostiosoite on virheellinen

Uutiskirje maaliskuu 2014

Lisää miehiä ja vanhempia

Sateenkaariperheiden oikeudet ja hyvinvointi ovat parantuneet yhteiskunnallisten uudistusten ja kulttuurin kehittymisen myötä. Työmme ei kuitenkaan vielä ole valmis. Lähimainkaan.

Siksi olemme valmistelleet koko talvikauden yhdistyksemme uusia perhepoliittisia tavoitteita seuraaville viidelle vuodelle. Olemme tehneet tätä työtä yhdessä, ja puolentoista viikon päästä lyömme tavoitteet ja painopisteet lukkoon kevätkokouksessa.

Sen jälkeen on aika kääriä hihat! Eduskuntavaalit lähestyvät hurjaa vauhtia. Niihin on enää vuosi. Nyt toimimme sen eteen, että mahdollisimmat monet uusista tavoitteistamme olisivat eduskuntavaalien keskusteluissa mukana. Odotamme hallitusohjelmaa, joka ensimmäistä kertaa ottaisi kunnollisen vastuun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöpolitiikasta. Se on: meidän ihmis- ja perusoikeuksista.

Sateenkaariperheiden hallituksen esitys perhepoliittiseksi tavoiteohjelmaksi sisältää ensimmäistä kertaa painopistealueet. Seuraavalla hallituskaudella on tarkoitus, muun vaikuttamistyön rinnalla, edistää aiempaa voimallisemmin apilaperheiden ja miesten asiaa.

Apilaperheiden lasten hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamiseksi tullaan vaatimaan uudella innolla mahdollisuutta vahvistaa lapsen ja sosiaalisen vanhemman välinen tapaamisoikeus. Myös juridinen vanhemmuus on oltava mahdollinen useammalle kuin kahdelle.

Miesten huomioimiseksi paremmin yhdistyksen toiminnassa ja yhdistyksen perhepoliittisissa tavoitteissa on perustettu miestyöryhmä, joka kokoontuu kesä molemmin puolin tekemään suunnitelmaa miestyön ja -näkökulman vahvistamiseksi yhdistyksessämme. Työryhmän ehdotukset huomioidaan toimintasuunnitelmassa vuodelle 2015.

Miesten näkökulmasta olennainen kysymys on perheellistymismahdollisuuksien kehittäminen. Miesparit ja itselliset miehet voisivat paljon nykyistä laajemmin toimia sijaisvanhempina. Perheen ulkoisen adoption kansainvälisiä verkostoja tulee kehittää nyt kun yhteinen adoptio mahdollistuu. Apilaperheiden neuvontaa kehittämällä voitaisiin myös edistää miesten mahdollisuuksia vanhemmuuteen.

Sijaissynnytys voi olla joillekin miehille väylä vanhemmuuteen, vaikka suurimmalle osalle homo-, bi- ja transmieshistä siitä tuskin tulee koskaan väylää vanhemmuuteen. Sijaissynnytys on kuitenkin keskustelun aihe huomisessa seminaarissamme. Tervetuloa!

Juha Jämsä
toiminnanjohtaja

juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

TÄSSÄ KIRJEESSÄ LISÄKSI MM:
* Maaliskuun seminaarit
* Piispain kanssa juttusilla
* Saksassa sateenkaariperheiden suurtapahtuma
* Alkutaipaleryhmässä tavataan
* Nettiluento apilaperheistä
* Nettiluento sateenkaariperheiden lähimmäisille
* Tuo parisuhteesi vuosihuoltoon
* Tapaamiset alkaa Kymenlaaksossa!

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti kuukausittain)
Jäseneksi voivat liittyä kaikki, tutustu jäsenyyteen täällä >>

Uutisia ja ajankohtaista

Kanadassa kolme juridista vanhempaa lapselle

Kanadan osavaltiossa osataan todella uudistaa vanhemmuuslakia. Kanadassa tuomioistuimet ovat aiemminkin vahvistaneet useamman kuin kahden henkilön juridisen vanhemmuuden. Nyt mahdollisuus on ulotettu lain tasolle. Lapselle voidaan vahvistaa kolmas vanhempi ennen lapsen syntymää allekirjoitetun aiesopimuksen pohjalta. Muutenkin British Columbian uusi vanhemmuuslaki lähtee siitä näkökulmasta, että juridisen vanhemmuuden vahvistamisessa osapuolten intentiot ovat oikeampi perusta kuin biologia. Tässä on esimerkkiä Suomelle tuleviin uudistuksiin. Useamman juridisen vanhemman vahvistaminen lapselle on yhdistyksen tärkeimpiä tavoitteita. Lue uutinen täällä >>

Maaliskuun seminaarit Helsingissä

Näkökulmia sijaissynnytykseen
12.3. kello 12.30-15.45 Eurooppasalissa

Sijaissynnytys on juridisesti, psykologisesti ja sosiaalisesti monimutkainen kysymys, joka yhtä kaikki vaatii ratkaisua. Sijaissynnytysjärjestelyt yleistyvät koko ajan Suomessa ja maailmalla. Suomen laki ja palvelujärjestelmä eivät tue eivätkä tunnista sijaissynnytysjärjestelyitä. Lisätietoja >>

Sateenkaariparisuhteen tukeminen ja eroauttaminen
20.3. kello 9.30-16.00 Balder-salissa

Seminaari parisuhteiden tukemisesta ja eroauttamisesta sateenkaariperheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille ja muille kiinnostuneille. Seminaarissa tarjotaan tietoa ja toimintatapoja sateenkaariparien kanssa työskentelyyn ja kuullaan kokemuksia perheiden ja parien kanssa työskennelleiltä ammattilaisilta sekä perheiltä itseltään. Lisätietoja >>

Avioliittolaki ja keskustelun taso

Laki tasa-arvoisesta avioliitosta on tämän kevään ajan käsiteltävänä eduskunnassa.  Helmikuussa käytiin lähetekeskustelu suuressa salissa. Aloite lähetettiin lakivaliokuntaan valmisteltavaksi. Valiokunta kuulee kevään aikana asiantuntijoita ja tekee sen jälkeen mietinnön. Seuraavaksi asia tulee suureen saliin äänestettäväksi ja lopullisesti päätettäväksi. Tämä saattaa tapahtua jo ennen kesää.

Aihe kiinnostaa mediaa ja on hyvin helposti polarisoitavissa. Mitä värikkäämpiä lausuntoja annetaan, sitä varmemmin siihen tartutaan. Ennen aloitteen lähetekeskustelua eduskunnassa, Sateenkaariperheet lähestyi kaikkia kansanedustajia ja muistutti, että myös sateenkaariperheiden lapset kuuntelevat keskustelua. Toiveena oli, että keskustelu olisi aiempia kertoja asiallisempaa. Osittain tämä toteutui, mutta kyllä keskustelu tälläkin kertaa ylitti hyvän maun rajat muutamaan kertaan.

Sateenkaariperheiden viesti kansanedustajille >>
Lähetekeskustelun pöytäkirja >>
Seuraa asian käsittelyn etenemistä eduskunnassa täällä >>

Piispain kanssa juttusilla

Helsingin hiippakunnan piispa Irja Askola kutsui helmikuussa Sateenkaariperheiden puheenjohtajat kotiinsa keskustelemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta yhteiskunnassa ja Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa. Mukana tapaamisessa olivat myös esimerkiksi arkkipiispa Kari Mäkinen, Tahdon 2013 -kampanjan ja Seta ry:n puheenjohtajat sekä toimijoita Yhteys- ja Arcus-liikkeistä. 

Tapaamisessa ei tehty päätöksiä tai jatkosuunnitelmia vaan keskityttiin keskustelemaan, ja juteltavaa riittikin vaikka mistä: avioliitosta, ihmissuhteista, tasa-arvosta, teologiasta, perheistä, ihmisoikeuksista, rohkeudesta, perinteistä - ja tulevaisuudesta.  Sateenkaariperheiden edustajat nostivat keskusteluun erityisesti sen, miten moninaisia perheet ovat ja miten tärkeä jokaisen perheen on tulla nähdyksi ja kunnioitetuksi omana itsenään.

Kättä pidempää adoptioneuvojille

Inhimillisessä tekijässä sateenkaariperhejakso 14.3.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi tammikuussa oppaan ohjeistukseksi adoptioneuvontaa antaville sosiaalityöntekijöille. Koko opas löytyy täältä >>

Me kokosimme STM:n oppaan sisällöstä rekisteröityjä parisuhteita koskevat kohdat erilliseksi dokumentiksi. Jos siis haluaa tutustua nimenomaan tähän teemaan, ei tarvitse kahlata koko opasta läpi. Kooste (Word-dokumenttina) löytyy täältä >>

Inhimillinen Tekijä: Sateenkaaren tällä puolen
YLE TV1 14.03.2014 KLO 22 (Yle Areenassa vuoden)


Mainosten ja juhlapuheiden perhe on useimmiten isä, äiti, kaksi lasta, koira, talo ja farmariauto. Sellainenkin perhe on totta, mutta tämän päivän perhe on  tosiasiassa paljon monimuotoisempi, liikkuvampi ja ehkä kiinnostavampikin yksikkö. Anne Flinkkilä kohtaa illan Inhimillisessä tekijässä kolme ihmistä, jotka elävät epätyypillisessä perheessä, mutta yllättävän tavallista elämää. Äänessä sateenkaariperheelliset Jani Toivola ja Seija Holm sekä sateenkaariperheessä kasvanut Sanna Marin.

Sateenkaariperheiden 3. Eurooppapäivät Kölnissä 1.-4.5.

Ilmoittautuminen avattu!

Kannattaa tutustua tapahtuman upeaan ohjelmaan nettisivun linkeissä: mielenkiintoisia keskusteluja, työpajoja ja luentoja, koko perheen ohjelmaa ympäri Kölniä, retkiä huvipuistoihin, kansainvälisen sateenkaariperhepäivän juhlat tiedemuseossa...

Majoitus, täysihoito ja koko konferenssin ohjelma ja retket uskomattomaan yhteishintaan 110€/aikuinen, 35€/lapsi/nuori. Tällä kertaa ilmoittautujiin sovelletaan maakohtaista kiintiötä. Nopeimmat kustakin maasta mahtuvat mukaan. Näin varmistetaan, että joka puolelta Eurooppaa perheitä pääsee osallistumaan tähän suurtapahtumaan, joka vuonna 2012 veti Espanjaan yli 1000 osallistujaa.

Sateenkaariperheet ry on ollut mukana suunnittelemassa tapahtumaa. Järjestelyistä vastaa Saksan "Seta" LSVD. Lisätietoja täällä >>

Mitä tapahtui vuonna 2013
- entä mitä seuraavaksi?

Nyt panostetaan miehiin!

Kevätkokous 22.3. kello 17 Kotolassa

Mitä Sateenkaariperheet sai aikaa viime vuonna? Kuinka monta tuhatta henkilöä osallistui tapahtumiin ja kuinka monta tuhatta ammattilaista koulutettiin? Entä mihin perhepoliittisiin uudistuksiin Sateenkaariperheet panostaa seuraavan viiden vuoden aikana? Mitä uusia tavoitteita otetaan? Mitä vaikuttamistyössä seuraavaksi painotetaan?

Näihin kysymyksiin löydät vastauksen kevätkokouksen juuri julkaistuista kokouspapereista: Kevätkokouksessa vahvistetaan mm. yhdistyksen perhepoliittiset tavoitteet 2014-2019 ja vuoden 2013 toimintakertomus. Tervetuloa käyttämään päätösvaltaasi ja keskustelemaan!

Yhdistyksen kevätkokous lauantaina 22.3. kello 17 alkaen yhdistyksen toimitiloissa Kotolassa, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki. Pientä purtavaa ja kahvitarjoilu. Lisätietoja >>

Sateenkaariperheet ry:n hallitus esittää perhepoliittisessa tavoiteohjelmassa, että seuraavina viitenä vuotena yhdistyksen vaikuttamistyössä panostetaan aiempaa enemmän miehiin ja useamman kuin kahden vanhemman perheisiin.
 
Tämän painopisteen kirkastamiseksi hallitus on päättänyt perustaa miestyöryhmän, jonka on tarkoitus kokoontua tulevan kesän molemmin puolin yhteensä kolmeen tapaamiseen. Miestyöryhmään toivotaan mahdollisimman laajaa osanottoa sateenkaariperheiden miehistä ja kaikista, joita miestyön edistäminen kiinnostaa. Lisätietoja työryhmätyöskentelystä >>
 
Pikaisia yhteydenottoja pyydetään toiminnanjohtaja Juha Jämsälle, juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi, 044 997 1956.

Kaikkien perheiden Suomi -hanke vaikuttaa

Sateenkaariperheet ry on mukana vaikuttamassa monimuotoisten perheiden asemaan osana Monimuotoiset perheet -verkostoa ja sen Kaikkien perheiden Suomi -hanketta.

Verkoston ääni on vuodenvaihteessa kuulunut useissa eri yhteyksissä kun on keskusteltu perheiden asemasta lainsäädännössä ja yhteiskunnassa. Verkosto on muun muassa kiirehtinyt monimuotoisten perheiden perhevapaiden yhdenvertaistamista ja tehnyt töitä sen eteen, että isyyslakia uudistettaessa huomioitaisiin perheiden monimuotoisuus. Tässä yhteydessä verkosto otti voimakkaasti kantaa naisparien vanhemmuusolettaman puolesta, toisin sanoen sen puolesta, että klinikalla asioineen rekisteröidyssä parisuhteessa elävän naisparin molemmat osapuolet olisivat jatkossa suoraan syntyvän lapsen vanhempia ilman erillistä sisäistä adoptiota. Lisäksi verkosto on lausunut etävanhempien asemasta asumistukea jaettaessa ja vaatinut tapaamisoikeuslain kokonaisuudistusta sellaiseksi, että se huomioi perheiden monimuotoiset tilanteet.

Verkoston kaikki yhteiset lausunnot löydät täältä >>
Verkoston hallitusohjelmatavoitteet löydät täältä >>

Lyhyesti

Sateenkaariperheiden lasten valokuvanäyttely Ouluun

Sateenkaariperheiden lapset pääsivät pari vuotta sitten ottamaan kuvia teemalla 'Minun perhe' kun Turun paikallistiimi järjesti Kansainvälisenä sateenkaariperhepäivänä (toukokuun 1. sunnuntai) valokuvatyöpajan lapsille. Vuosi sitten Turussa vietettiinkin Kansainvälistä sateenkaariperhepäivää lasten oman valokuvanäyttelyn juhlallisilla avajaisille. Tänä vuonna näyttely matkustaa ilahduttamaan oululaisia. Näyttely on nähtävillä 1.-23.4.2014 Kulttuuritalo Valven kahvila Mintussa. Avoinna ma klo 8.30-15.30, ti-pe klo 8.30-19 ja la klo 11-17.

Uutiskirjeen uusi aikataulu

Koska rahoittajilta ei saatu lisäresurssia vuodelle 2014, toimiston vastuita joudutaan tilapäisesti karsimaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi uutiskirjeen ilmestymistä hiukan aiempaa harvemmin, noin 1,5 kuukauden välein. Uutiskirje ilmestyy vuonna 2014 seuraavasti: 22.4., 3.6., 20.8., 2.10., 13.11. ja 9.1.

Trangender Europen jäseneksi

Yhdistyksan hallitus päätti, että yhdistys liittyy Transgender Europen jäseneksi. Transgender Europe on euroopan trans-ihmisten asioita ajavien järjestöjen kattojärjestö. Sateenkaariperheet ry on myös sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vanhempien yhdistys ja haluaa olla mukana eurooppalaisessa verkostossa. Transgender Europe tekee yhteistyötä myös sateenkaariperhejärjestöjen kattojärjestön Nelfan kanssa. Haluatko toimia yhdistyksen ja Transgender Europen yhteyshenkilönä? Hallitus etsii vapaaehtoista seuraamaan Transgender Europen työskentelyä ja pitämään hallitus ajan tasalla tärkeistä hankkeista. Yhteydenotot: info@sateenkaariperheet.fi

Elämää sateenkaariperheessä

Kuukausittainen blogi


Tasa-arvoinen avioliittolaki herättää paljon mielipiteitä ja kun se on näin esillä, se herättää minussa esimerkiksi paljon vihan tunteita ja turhautuneisuutta. Olen lukenut netistä ja lehdistä paljon mielipiteitä tästä asiasta ja se pistää niin vihaksi!

"Saarakkala hahmotteli tulevia ongelmia, jos homoseksuaalit nostetaan yhteiskunnan silmissä yhtä arvokkaiksi kuin heteroseksuaalit. Jos homot "himoitsevat" miehiä ja lesbot naisia, eivät he voi olla näiden kanssa alastomina saunassa ja suihkussa. Siinä alkua yhteiskunnan ongelmille, jos tasa-arvo totetutetaan." (Vaeltaja2006)

Eli, me homot ja lesbot olemme pohjasakkaa, joilla ei ole minkäänlaista oikeutta nousta yhteiskunnassa tasa-arvoisiksi, yhtä arvokkaiksi? Eikö kuulosta vähän hullulta? Hyvät ihmiset, me olemme 2000-luvulla, emme 70- luvulla, jolloin homoseksuaaliset teot olivat rangaistavia. Mekin olemme ihmisiä! Ja myös me osaamme rakastaa ja haluamme tulla rakastetuksi. Minä ainakin haluan, että minua ja minun perhettäni kohdellaan tasa-arvoisesti. Haluan naimisiin rakastamani naisen kanssa ja haluan voida muistella häitämme lämmöllä.

Toinen verta kiehuttava asia on se, että homo- tai lesbopariskunnat eivät joidenkin mielestä saisi hankkia lapsia. Että se olisi täysin luonnotonta ja että vain mies ja nainen ovat parhaita lapsen kasvattamiseen. Onhan se totta, että lapsien tekoon tarvitaan nuijapäitä ja munasolu, eikä se haikara tuokaan niitä, mutta se ei tarkoita sitä etteikö homo- tai lesbopariskunnat ole yhtä hyviä tai kenties parempia vanhempia kasvattamaan lapsistaan kunnon kansalaisia. Kertokaas kuinka monta kertaa samaa sukupuolta oleville sattuu vahinkoja ja syntyy ei-toivottuja lapsia? Mielipiteeni on se, että ne homo- ja lesbopariskunnat, joilla on jo lapsia tai ovat hankkimassa niitä, ovat parhaimpia vanhempia ikinä. He tosissaan haluavat yhdessä lapsen, jonka he voivat yhdessä kasvattaa yhteiskunnan mielipiteistä ja painostuksesta huolimatta.

Nina Blomerus

Nea ja Nina kirjoittavat Elämää sateenkaariperheessä -blogia perhe-elämästään kerran kuukaudessa. Kaikki kirjoitukset löytyvät osoitteesta www.sateenkaariperheet.fi/blogi. Siellä voit myös kommentoida kirjoitusta. Blogi julkaistaan Sateenkaariperheiden uutiskirjeen lisäksi Perheaikaa.fi -nettipalvelussa.    

Tapahtumauutisia

Alkutaipaleryhmissä tapaavat niin sunnittelijat kuin vauvaperheetkin

Alkutaipaleryhmät on tarkoitettu kaikille, jotka ovat suunnittelemassa perheellistymistä, tai joilla on jo pieni lapsi. Alkutaipaleryhmissä on käynyt lasta suunnittelevia, raskaana olevia ja lapsen juuri saaneita. Se, että ryhmäläiset ovat eri perheellistymisen vaiheissa, on ollut vertaistuen kannalta hyvä asia. Tämä on mahdollistanut sen, että lasta suunnittelevat ovat saaneet apua ja vinkkejä lapsen saaneilta ja synnyttäneiltä. Ryhmissä on keskusteltu mm. sisäisestä adoptiosta ja siihen liittyvästä byrokratiasta ja siitä, mitä tulee huomioida ennen lapsen syntymää ja lapsen syntymän jälkeen.

Ryhmissä on keskusteltu myös siitä, miten eri tavoin lapsia voi hankkia. Monia lapsen suunnitteluvaiheessa olevia on kiinnostanut neuvolan ja synnytyssairaalan suhtautuminen sateenkaariperheeseen. Ne ryhmäläiset, joilla on vauva tulossa, taikka jotka ovat synnyttäneet, ovat jakaneet omia kokemuksiaan terveydenhuollon suhtautumisesta heihin perheenä. Ryhmissä on käsitelty myös sitä, miten lähipiiri ja sukulaiset ovat suhtautuneet perheellistymiseen, ja miten sosiaalisten vanhempien perheet ovat ottaneet vauvan vastaan.

Ryhmissä on ollut avoin ilmapiiri ja ryhmäläiset ovat jakaneet keskenään niin iloja, suruja kuin pelkojakin.
Ryhmäläiset ovat toivoneet, että joku sateenkaariperheessä elänyt nuori/aikuinen tulisi kertomaan kokemuksistaan sateenkaariperheen lapsen näkökulmasta, ja tämä onnistuukin Helsingin ryhmän seuraavalla tapaamiskerralla. Alkutaipaleryhmät ovat ennen kaikkea vertaistukiryhmiä, joissa voi jakaa ajatuksiaan luottavaisin mielin samanhenkisten ihmisten kanssa. Tiedot alkutaipaleryhmän tapaamisista löydät Helsingin ja Turun tapahtumatiedoista. Jos omalla paikkakunnallasi ei vielä ole omaa alkutaipaleryhmää, ole yhteydessä alueesi paikallistiimiin ja perusta ryhmä!

Jäätilanne piti koululaiset maissa

Nettiluento apilaperheistä

Koululaiset perheineen kokoontuivat naistenpäivänä helsinkiläiselle mökille. Outo talvi oli heikentänyt jäät niin, ettei alkuperäisen suunnitelmaan mukaiseen Vartiosaareen voinut enää turvallisesti jään yli kulkea. Osa koululaisista tutustui innokkaasti jäätilanteeseen turvallisesti mökkirannassa. Taisi jonkun jalka hiukan kastuakin. Metsästä löytyi kallo,mökin katolla oli ihana nauttia kevätauringosta ja lämmitti se grilli nälkäisille seikkailijoille vaikka mitä herkkujakin.

Ystävänpäivänä järjestettiin nettiluento apilaperheille. Luennon tallenne ja diat ovat edelleen katsottavissa.

Useissa sateenkaariperheissä vanhemmuutta jaetaan myös muuten kuin puolisoiden kesken. Perheen voi perustaa kaksi ystävystä tai esimerkiksi kaksi pariskuntaa yhdessä. Vanhemmuuden jakaminen voi olla valtava ilo. Se on yhtä aikaa myös haaste. Yhteiskunta pyrkii monin tavoin edistämään vanhemmuuden onnistunutta jakamista heteroparien perheissä. Mutta kun vanhemmuutta jakaa useampi kuin kaksi aikuista tai esimerkiksi kaksi ystävystä, on syytä kiinnittää erityistä huomiota joihinkin seikkoihin jo ennen lapsen syntymää. Luennoitsijana Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. Löydät luennon täältä >>

Tulevat koulutukset

Tuo parisuhteesi vuosihuoltoon

Kotolan parisuhdelauantai 12.4.

Järjestämme Kotola-naapuriemme kanssa Helsingissä parisuhdelauantain. Tule kuuntelemaan mielenkiintoisia puheenvuoroja ja vaihtamaan ajatuksia rakkaudesta, läheisyydestä, pulmien ratkaisusta, vanhemmuudesta, vuorovaikutuksesta ja perheiden arjesta 12.4.2014 klo 10.00-18.00!  

Ilmoittautuminen ja lisätiedot täällä >>

Rikasta minua -parisuhdeviikonloppu 9.-11.5.

Viikonloppuun ovat tervetulleita kaikki sateenkaariperheelliset ja sateenkaariperheellisyyttä suunnittelevat parit. Viikonlopun aikana etsitään oman parisuhteen vahvuuksia ja voimistutaan niistä. Samalla rikastutaan muiden osallistujien kokemuksista. Kurssin vetävät helmikuun vertaisohjaajakurssilta valmistuneet parit Kataja Parisuhdekeskuksen ohjauksessa. Leirikeskus sijaitsee upealla paikalla ja leirikeskuksen tarjoama ruoka hivelee makuaisteja.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset täällä >>

Perhevalmennukset 2014

Marraskuussa viikonloppukurssi Lahden lähettyvillä Hollolassa!

Helsingin kevään iltakurssilla enää muutama paikka vapaana.

Sateenkaariperheiden perhevalmennus on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville, lasta odottaville ja lapsen hiljattain saaneille sateenkaariperheille.

Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, käydään läpi perheiden oikeuksia etuuksiin ja ongelmia etuuksien haussa, syntymässä olevan lapsen juridisen tilanteen turvaamiseen liittyvissä hakemuksissa, sateenkaariperheiden parisuhteen tyypillisistä sudenkuopista, kolmen ja neljän vanhemman perheiden erityishaasteista jne. Kurssit ovat maksuttomia, viikonloppukursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja kursseista täällä >>

Helsingin iltakurssit

Helsingin iltakurssit järjestetään viitenä peräkkäisenä tiistai-iltana yhdistyksen toimistolla ydinkeskustassa, osoitteessa Yrjönkatu 29 A 1 (Forumin kortteli) kello 18.00-21.00. Ilmoittautumiset hyväksytään tulojärjestyksessä. Kursseille otetaan maks 40 henkeä.

Kevään kurssi 8.4.-6.5.2014

Sitovat ilmoittautumiset 31.3. mennessä nettilomakkeella >>

Syksyn kurssi 7.10.-4.11.2014
Sitovat ilmoittautumiset 31.8. mennessä nettilomakkeella >>

Marraskuun viikonloppukurssi

14-16.11.2014 Hollolassa
Sitovat ilmoittautumiset 19.10. mennessä nettilomakkeella >>

Avoin koulutuspäivä sateenkaariperheistä Oulussa

Torstaina 15. päivänä toukokuuta 2014

Sateenkaariperheet ry:n koulutushanke järjestää yhteistyössä Hyvän mielen talo ry:n kanssa kaikille avoimen koulutuspäivän Oulussa, Hyvän mielen talolla (Puusepänkatu 4). Lisätietoja seuraavissa uutiskirjeissä.

Läheisenä sateenkaariperheelle -nettiluento 15.4.

Ti 15.4 kello 13:30-14:30

Joskus sateenkaariperheen läheisillä on vaikeuksia tunnistaa ja hyväksyä perhettä sellaisena kuin se on. Kysymys voi olla esimerkiksi siitä, että uuden asian herättämien tunteiden käsitteleminen on vielä kesken. Läheisetkin voivat tarvita apua omassa prosessissaan ennen kuin pystyvät olemaan tukena sateenkaariperheen lapsille ja aikuisille. Juuri sinä voit osaltasi vaikuttaa siihen, että tuntemasi sateenkaariperheen lapsi tuntee perheensä - ja näin ollen itsensä - nähdyksi ja hyväksytyksi. Luennoitsijana koulutussuunnittelija Tiia Aarnipuu

Luento pidetään perheaikaa.fi -sivustolla, josta se löytyy jatkossa myös tallenteena. Kysymyksiä voi esittää reaaliaikaisen luennon aikana. Reaaliaikainen luento vaati flash player -ohjelman koneelle, mutta tallenteen katsominen onnistuu ilmankin.

Tulevat tapahtumat

Apilaperhe -vertaischat 18.3.

Sinkkuvanhempien -vertaischat 10.4.

Ti 18.3.2014 kello 18:30-20 Vertaischat: Kun lapsella on monta vanhempaa tai vanhemmat ovat (vain) ystäviä perheaikaa.fi-sivustolla
Chat kolmi- ja neliapilaperheille, muille monivanhempaisille perheille sekä perheille, jossa vanhemmuus ei perustu vanhempien väliseen rakkaussuhteeseen, vaan lapsi tehty vanhemmuuskumppanipohjalta.

To 10.4.2014 kello 18:30-20 Vertaischat: Sinkkuvanhemmat perheaikaa.fi -sivustolla.
Keskustelu on auki kaikille sinkkuna lapsia saaneille ja tällä hetkellä sinkkuna eläville vanhemmille. Tule mukaan keskustelemaan sinkkuvanhemman huolista, iloista ja erityiskysymyksistä! Aihe vapaa.

Koululainen + vanhempi -leirille ehtii vielä mukaan

Maaliskuussa koululaiset pääsevät jälleen viettämään viikonloppua vanhempiensa seurassa Ylöjärvelle Antaverkan leirikeskukseen. Leiri järjestetän 28.-30.3.2014.

Ohjaajina toimivat Merja Rankinen ja Riina Roponen. Molemmat ovat sosionomeja, Riina on tällä hetkellä Sateenkaariperheet ry:ssä jatkokoulutusharjoittelijana ja Merja on entinen transtukipisteen perhetyöntekijä ja monet sateenkaariperheleirit läpikäynyt ohjaaja.

Tiedossa koululaislähtöistä toimintaa. Leiriläisten yhdessä kokoamaa leirijuhlaa vietetään jälleen lauantaina. Leikit, leipomiset, pelit ja muut touhut tekevät leiriläisiä tutuiksi toisilleen. Tietysti ohjelmaan kuuluu myös grilli-ilta kodassa, ulkoilua sään asettamissa rajoissa ja mahdollisuus saunoa.

Tällä hetkellä leirille on ilmoittautunut seitsemästä perheestä lapsia, jotka ovat syntyneet 2002-2006.

Leirihinnat ovat varmistuneet seuraaviksi
aikuinen 60e (ei-jäsen 90e)
lapsi 30e (ei-jäsen 50e)

Ilmoittautua voi täällä>>

Kesäleiri Sauvossa pe-ma 4-7.7.

Kesäleiriin on enää 16 viikkoa!

Leiri on tällä kertaa saaristomaisemissa Lounais-Suomessa Sauvossa 50km Turusta. Leirikeskus on iso, mutta suurin osa majoitustiloista on sellaisia, että samaan majoitustilaan täytyy sijoittaa vähintään kaksi perhettä. Muutamia yhden perheen mökkejä löytyy myös. Leiriläisten toiveita kuullaan majoitukseen liittyen. Leirille voi tulla myös omalla teltalla/asuntoautolla/asuntovaunulla. Teltat sijoitetaan lähelle wc- ja suihkutiloja. Lisätietoja leirikeskuksesta täällä>>

Leirin hinta riippuu jälleen hieman osallistujien määrästä. Yhdistyksen jäsenille leiri on muita halvempi. Nämä ovat maksimihinnat, joista hinta saattaa vielä laskea. Oman majoitustilan mukanaan tuoville 20% alennus hinnoista.

Sateenkaariperheet ry:n jäsenet: aikuiset 180 euroa, 2-17-vuotiaat 40 euroa ja alle 2-vuotiaat 20 euroa
Muut: aikuiset 240 euroa, 2-17-vuotiaat 60 euroa ja alle 2-vuotiaat 30 euroa

Leirillä tulee olemaan jälleen monipuolinen ohjelma. Touhua riittää koko perheelle sekä joka ikäryhmälle erikseen. Vapaaehtoiset lastenohjaajat pitävät huolta lapsista ikäryhmäohjelmien aikana sekä illalla lasten nukkuessa. Tarkempaa tietoa ohjelmasta, kun leiritiimi pääsee vauhtiin.

Leirille voit ilmoittautua täällä >>

Isille ja lapsille toimintaa
+ koululaiset

Koululaisten tapahtumapäivät

Isien ja lasten omat toimintapäivät aloitettiin syksyllä 2013, ja niitä jatketaan joka toinen kuukausi, jos osallistujia riittää.


Pääsiäisen tapahtumapäivänä to 17.4. kello 17 on tiedossa laskeutumista Käärmekalliolta. Tapaaminen kello 17 Vantaan Ikean parkkipaikan perällä, Lahdentien päädyssä, lastauskatosten alla.

Mukaan ovat tervetulleita myös kummisedät, enot, isoisät ym. lapsineen. Yli 10-vuotiaat lapset ovat tervetulleita myös ilman aikuista. Etukäteisilmoittautumisia toivotaan järjestösihteerille, jolta saa myös lisätietoja (tiedot kirjeen lopussa).

Keilaamaan Myllypuron keilahalliin ja grillaamaan hampurilaisia

La 19.4. koululaisille on luvassa hohtokeilausta Myllypurossa kello 14-15
Arena Center Myllypuro
Down Under Bowling
Alakiventie 2, 00920 Helsinki

Keilaamisen jälkeen siirrymme lähistölle grillaamaan hampurilaisia.

Ilmoittauduthan etukäteen järjestösihteerille (yhteystiedot kirjeen lopussa)

Koululaisten ja vanhempien leirin (28-31.3) ilmoittautuminen aimmin tässä kirjeessä.

Suurin osa toiminnasta on paikallistiimien eri paikkakunnilla toteuttamaa:
Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Vertaisryhmätoiminta netissä - perheaikaa.fi

Sateenkaariperheiden vertaisryhmä-chatit ja muun sateenkaariperheille suunnatun sisällön löydät osoitteesta Perheaikaa.fi. Videoista löytyy useita sateenkaariperheitä koskevia tietoiskuja. Luennoissa löytyy esimerkiksi sateenkaariaiheinen Miten lapsia tehdään.

Nyt chatteihin, luennoille ja keskustelupalstalle voi osallistua myös rekisteröimättä. Ryhmiin ja kursseille osallistuminen vaatii aina rekisteröitymisen. Rekisteröityminen palveluun on kuitenkin helppoa, ilmaista ja anonymiteetin säilyttävää

SEURAAVAT TAPAHTUMAT PERHEAJASSA:


Ti 18.3.2014 kello 18:30-20 Vertaischat: Kun lapsella on monta vanhempaa tai vanhemmat ovat (vain) ystäviä
Chat kolmi- ja neliapilaperheille, muille monivanhempaisille perheille sekä perheille, jossa vanhemmuus ei perustu vanhempien väliseen rakkaussuhteeseen, vaan lapsi tehty vanhemmuuskumppanipohjalta.

24.3.-22.4.2014 Vapaaehtoisten suljettu ryhmä (4 vkoa)
Ryhmä Sateenkaariperheet ry:ssä vapaaehtoisina toimiville. Ajatusten ja ideoiden vaihtoa, vertaistukea ja yhteisiä suunnitelmia. Ilmoittautuminen on auki perheaikaa.fi-sivustolla 17.3 saakka.

Ma 7.4. kello 12-13.30 Vapaa chat, jossa voit kysellä asioista sateenkaariperheiden työntekijältä tai keskustella muiden sateenkaarevasta vanhemmuudesta kiinnostuneiden kanssa

To 10.4.2014 kello 18:30-20 Vertaischat: Sinkkuvanhemmat
Keskustelu on auki kaikille sinkkuna lapsia saaneille ja tällä hetkellä sinkkuna eläville vanhemmille. Tule mukaan keskustelemaan sinkkuvanhemman huolista, iloista ja erityiskysymyksistä! Aihe vapaa.

Ti 15.4 kello 13:30-14:30 Luento: Läheisenä sateenkaariperheelle
Joskus sateenkaariperheen läheisillä on vaikeuksia tunnistaa ja hyväksyä perhettä sellaisena kuin se on. Kysymys voi olla esimerkiksi siitä, että uuden asian herättämien tunteiden käsitteleminen on vielä kesken. Läheisetkin voivat tarvita apua omassa prosessissaan ennen kuin pystyvät olemaan tukena sateenkaariperheen lapsille ja aikuisille.

Juuri sinä voit osaltasi vaikuttaa siihen, että tuntemasi sateenkaariperheen lapsi tuntee perheensä - ja näin ollen itsensä - nähdyksi ja hyväksytyksi.
Luennoitsijana koulutussuunnittelija Tiia Aarnipuu

Ma 5.5. kello 12-13.30 Vapaa chat, jossa voit kysellä asioista sateenkaariperheiden työntekijältä tai keskustella muiden sateenkaarevasta vanhemmuudesta kiinnostuneiden kanssa

Kansainvälisen Sateenkaariperhepäivän (4.5.2014)  jälkeinen viikko, eli vko 19, on perheaikaa -sivustolla sateenkaariperheteemaviikko. Viikon aikana järjestetään ainakin yksi luento ja vertaischat. Tämän lisäksi sivustolle nousee tavallista enemmän materiaalia perheiden monimuotoisuudesta.

Ma 2.6. kello 12-13.30 Vapaa chat, jossa voit kysellä asioista sateenkaariperheiden työntekijältä tai keskustella muiden sateenkaarevasta vanhemmuudesta kiinnostuneiden kanssa

Teema-chateista, luennoista, suljetuista ryhmistä ym tiedotetaan tarkemmin tulevissa jäsenkirjeissä. Toiveita niiden aiheiksi voi lähettää järjetösihteerille tai kirjoittaa keskustelufoorumille. Lisätietoa yhdistyksen Perheaikaa.fi-toiminnasta myös kotisivuilla >>

Vaikka yhdistyksen oma keskustelupalsta on palannut toimimaan, Perheaikaa.fi-palvelussa jatkuvat myös sateenkaariperheiden keskustelut. Sateenkaariperheteemaisen keskustelun löydät toiseksi viimeisenä sivun alalaidasta Lapsi perheessä -alueelta.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

Pohdituttaako perheenperustaminen? Onko haasteita viranomaistahojen, palvelujen tai suvun kanssa? Kuinka toimii KELA ja hedelmöityshoitoklinikat? Kuinka lakeja tulkitaan? Mietityttääkö jokin asia arjessa, perhe-elämässä tai lasten asioissa?

PUHELIN

Neuvontaa saa numerosta 050-321 0048 kaksi kertaa viikossa soittoaikoina, jotka ovat

tiistaisin kello 12-13
torstaisin kello  9-10

SÄHKÖPOSTI

Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse info@staankaariperheet.fi. Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa.

CHAT

Neuvontapalveluihin kuuluu myös kuukausittainen ´kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat. Reaaliajassa toimiva chat löytyy Väestöliiton Perheaikaa-sivustolta www.perheaikaa.fi. Chatiin voi tulla keskustelemaan ja esittämään kysymyksiään. Chatti on yleensä kuun ensimmäisenä maanantaina kello 12-13.30. Tulevat chattiajat 7.4, 5.5 ja 2.6.

Chatissa kirjoittaessa kannattaa huomioida, että  muut chatissa olijat näkevät keskustelun. Muuten neuvontapalvelu on luottamuksellista eikä kysymyksiä tai muita tietoja rekisteröidä millään tavalla.

Haastattelupyyntöjä

Heterosuhteessa aiemmin elänyt naispari haastateltavaksi Kauneus&Terveys-lehden juttuun
Etsin Kauneus&Terveys-lehden juttuun haastateltavaksi naisparia, joista molemmat olisivat olleet aiemmin heterosuhteessa, mutta eronneet ja päätyneet yhteen. Juttu ei käsittele seksuaalivähemmistöjä sinänsä vaan aiheena ovat eronneiden uudet parisuhteet ja se, että kertaalleen eronneet valitsevat kumppaninsa usein erilaisin perustein kuin ensimmäisellä kerralla. Toisella kierroksella normit ja ulkoiset tekijät, kuten puolison työ tai koulutus, tässä tapauksessa sukupuoli, eivät välttämättä saa samanlaista painoarvoa. Tarkoitus on kertoa, mitä oma ero opetti parisuhteesta ja kumppanin valinnasta. Juttuun tulee kaksi pariskuntaa, joista toista siis vielä etsin. Juttuun tulee myös kuva. Ota yhteyttä mahdollisimman pian tammikuun aikana. Kerron jutusta mielelläni lisää! Yst.t. Emmi Oksanen, vapaa toimittaja, oksanen.emmi@gmail.com, p. 050 358 2373

Odotetaanko teillä kaksosia?
yle.fi/olotilan toimittaja etsii haastateltavaa kaksosraskauden kokemisesta kertovaan juttuun, yhteys anni.alatalo@yle.fi, kiitos! Tarkoituksena on pohtia nimenomaan ja pelkästään kaksosraskauden olemusta - ei parisuhteen olemusta. Olisi todella hienoa saada juttuun sateenkaariperhe, vaikka se ei aiheena olekaan, ja juuri siksi.

Yhteistyökumppanit tiedottavat


Kerro sateenkaarinuoruudesta Suomessa

Kerro sateenkaarinuoruudesta Suomessa! Millaista on elää nuorena lesbona, homona, biseksuaalina, transihmisenä, transvestiittina, sukupuolettomana, intersukupuolisena, queer-nuorena, aseksuaalina tai muuten seksuaalisuuden ja sukupuolen normeja haastavana? Entä millaista se oli ennen?
 
Kerro kokemuksesi tai muistosi elämästä nuorena, joka kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön, kokee tai on kokenut epävarmuutta seksuaalisuudestaan tai sukupuolestaan tai on haastanut seksuaalisuutta ja sukupuolta määrittäviä normeja.  Kirjoittamalla elämästäsi olet mukana tuottamassa yhä monipuolisempaa kuvaa nuoruudesta Suomessa eri aikoina. Kokemuksia kerätään 27.1.-30.4.

Lisätietoja täällä>>

Päksyssä sateenkaareva olkkari

Pääkaupunkiseudun yksin- ja yhteishuoltajat ry:n Olohuone-toimintaan kuuluu myös yksin- ja yhteishuoltajien sateenkaariperheille suunnattu Olohuone! Tervetuloa Saateenkaarevaan Olkkariin Pikku-Huopalahden Viiri-puistoon (Herukkakuja 3, 00300 HKI)

Sateenkaareva Olohuone on suunnattu HLBT-yksin- ja yhteishuoltajavanhemmille ja heidän lapsilleen.
Olohuone on vapaamuotoinen ja avoin kohtaamispaikka, jossa voit tavata muita samanlaisessa elämäntilanteessa eläviä sateenkaari-yh-perheellisiä. Olkkarissa on tarjolla kahvia/teetä/mehua sekä pientä välipalaa lapsille ja aikuisille. Paikalla on myös lastenhoitajat.

Tarjoilujen ja lastenhoitajien määrän vuoksi toivottavaa olisi ilmoittaa osallistumisestaan etukäteen vetäjälle: (p. 044 333 4035 / emmi.christensen (a) welho.com)! Paikalle voi kuitenkin saapua myös ilmoittamatta. Lisätietoja yhdistyksestä ja Olohuone-toiminnasta löydät täältä >>

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus - lapsen kaikki mahdollisuudet-seminaari
 
Tervetuloa seminaariin torstaina 10.4. klo 9-16 Tieteidentalolle Helsingin Kruununhakaan. Seminaarissa julkistetaan koulutussivusto (www.tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi),kuullaan puheenvuoroja tasa-arvokasvatuksesta sekä tutustutaan aiheeseeniltapäivän työryhmissä.
 
Koulutussivusto ja seminaari ovat syntyneet osanaNaisasialiitto Unionin "Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa"-hanketta, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.
 
Seminaari on maksuton, mutta ennakkoilmoittautumistatoivotaan. Lisätietoja löytyy täältä http://www.naisunioni.fi/index.php?k=116109


Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on yli 1400  tykkääjää!

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita!

Myös Sateenkaariparit-hanke, sateenkaariperhejärjestöjen kattojärjestö Nelfa ja  Monimuotoiset perheet -verkosto löytyvät Facebookista. 'Tykkää' meistä niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Sateenkaaripareista>>
Tykkää Monimuotoisista perheistä>>
Tykkää Nelfasta>>

Tapahtumakalenteri

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät nettisivuilta tai tästä linkistä >>

Paikalliset tapaamiset ja tapahtumat

UUTTA:
Kymenlaaksossa ensimmäinen sateenkaariperhetapaaminen
Turussa päähierontaa ja pääsisäisaskartelua
Itä-Helsingissä pop up -lettukestit

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: info@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Lahti
: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki:
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI

Paikallistiimi: Hanna, Kirsi, Anu, Minna ja Johanna,  helsinki@sateenkaariperheet.fi

PERHETAPAAMISET
Perhetapaamiset on suunnattu kaikille perheille vanhempien lukumäärästä tai parisuhdekuvioista riippumatta. Olipa lapsellasi yksi tai seitsemän vanhempaa, olitpa eronnut, sinkku, poly, ydinperheessä elävä, vasta lapsista haaveileva tai lapsikatraan vanhempi, tule mukaan viettämään mukavaa aikaa tai vähintään juomaan kupponen teetä tai kahvia. Pääkaupunkiseudun tapaamiset järjestetään tulevaisuudessa etupäässä Sateenkaariperheiden toimistolla, Kotolassa, Yrjönkatu 29 A 1, 00100 Hki. Mutta myös retkiä tehdään. Tänä syksynä kokeillaan vaihtaa sekä aikaa, että viikonpäivää, jotta mahdollisimman monella olisi aikataulujen puolesta joskus mahdollisuus päästä mukaan.

La 29.3 kello 14-19 perhetapaaminen pelailun merkeissä.
Kivoja pelejä, vapaata yhdessäoloa, nyyttäripöytä, höpöttelyä ja hengailua. Tule mukaan sinulle sopivana aikana.

Ennakkotietoa kevään 2014 perhetapaamisista:
su 13.4 klo 10-14 Sunnuntaibrunssi ja pääsiäisaskartelua
24.5 tai 7.6. Eläinaiheinen retkikohde

Perheiden lettukestit Vuosaaressa (kertaluontoinen pop up)
Su 23.3. kello 16-19. Paikkana Vuosaaren Leikkipuisto Mustakivi, osoite Vedenottamontie 6.
Tarkoitus on viettää aikaa rennosti yhdessä. Tarjolla lettuja ja juomia. Nyyttäripöytään saa tuoda mitä mieli tekee. Leikkipuistossa käytössämme kivat sisätilat ja seikkailulle valmis piha-alue


ARKITAPAAMISET

Vauva- ja leikki-ikästen perheiden kovasti suosimat arkitapaamiset jatkuvat Kotolassa toistaiseksi joka viikko. Arkitapaamisiin ovat tervetulleita kaikenikäiset aikuiset ja lapset, vaikka ajankohdasta johtuen tapaamiset kiinnostavat varmasti eniten kotivanhempia. Välillä tapaamisissa on alustaja tai teema, mutta aina on aikaa vapaalle juttelulle ja leikille. Kotolasta löytyy leluja ja siellä on myös mahdollista lämmittää ruokaa lapsille. Yhdistys tarjoaa teetä, kahvia, mehua ja keksejä. Mukanaan voi tuoda muita syötäviä nyyttärihengessä.

Tapaamisaika on aina tiistaina kello 10-12:
18.3
25.3
1.4. taimien istuttamista
8.4. lastenvaatekutsut (nosh organics)
15.4.
22.4.

ALKUTAIPALE-RYHMÄ
Yhteydenotot ja kyselyt: info@sateenkaariperheet.fi

Maaliskuun kokoontumisessa Ti 25.3. kello 18-20 vieraana sateenkaariperheessä varttunut Salla
Alkutaipale-illat on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnittelelville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme, teemme retkiä ja piknikejä. Kokoonnumme yleensä Kotolassa. Olet tervetullut mukaan olit/tte sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet. Alkutaipaleillat ovat kaikille avoimia, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat. Kevään muut alkutaipalepäivät: To 24.4.. Ti 20.5.

Alkutaipaleen omaan facebook-ryhmään
voi pyytää jäsenyyttä laittamalla pyynnön sähköpostiosoitteeseen: harjoittelija@sateenkaariperheet.fi. Alkutaipalesivun ylläpitäjä lähettää sinulle tämän jälkeen sähköpostitse liittymiskutsun. Facebookryhmässä päivitetään tulevat tapahtumat ja vaihdetaan kuulumisia.

Prideviikolle tulossa tapaaminen to 26.6, johon tervetulleita kaikki koko Suomesta!

LUOMUISÄT JA -ÄIDIT ELI HETEROLIITOSSA LAPSIA SAANEET

Ryhmä miehille ja naisille, jotka ovat saaneet lapsia heteroliitossa, ja jotka ovat eronneet tai harkitsevat sitä homo-/bi-identiteetin löytymisen myötä tai elävät yhä heteroliitossa, mutta ovat tai haluaisivat olla myös samasukupuolisessa suhteessa samaan aikaan. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ratkaisevasta elämänmuutoksesta, sen harkitsemisesta, erilaisista suhteista (ex)puolisoihin, lastenkasvatuksesta ja ulostulosta sekä saadaan ideoita ja vertaistukea uuteen, erilaiseen vanhemmuuteen homo-/bi-miehenä tai -naisena. Seuraava tapaaminen ti 13.5 kello 17.30-20 Kotolassa, Yrjönkatu 29 A 1, Salonki-tila toimiston perällä.

Pääkaupunkiseudun oma facebook-ryhmä
Pääkapunkiseudun sateenkaariperheillä on oma suljettu facebook-ryhmä, "Pääkaupunkiseudun Sateenkaariperheet". Ryhmän jäsenyys ja sinne kirjoittelut eivät näy kenellekään muulle kuin ryhmän jäsenille. Ryhmään pääsee vain sen ylläpitäjien tai jo jäsenenä olevien lisäämänä. Jos haluat liittyä ryhmään kysy fb-kavereiltasi ovatko he jo ryhmän jäseniä, ja voisivatko lisätä sinut. Tai pyydä toiminnanjohtaja Juha Jämsää,  järjestösihteeri Kaisa Niittystä sähköpostitse liittämään sinut ryhmään. Jo ryhmään kuuluvat, liittäkää kavereitanne ryhmään, jotta mahdollisimman moni pääsisi osalliseksi ryhmän annista.

JOENSUU

Paikallistiimi: info@sateenkaariperheet.fi

Joensuussa etsitään uutta tapaamisten koollekutsujaa. Jos olet kiinnostunut osallistumaan vapaamuotoiseen seurusteluun ja toimintaan, ota yhteyttä.

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Heljä, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

Sähly/peli-illat jatkuvat sunnuntaisin maaliskuun loppuun asti klo 17-18 Cygnauksen koululla
, sisään Keskikadun puolelta (Voionmaankatu 18).

KUOPIO

Paikallistiimi: Outi ja Susanna, kuopio@sateenkaariperheet.fi

Kuopiossa oltiin helmikuussa uimassa ja hiihtämässä. Tulevista tapahtumista seuraavassa jäsenkirjeessä ja facebookissa.

KYMENLAAKSO / KOTKA

Kymenlaaksoon vihdoin ensimmäinen sateenkaariperhe tapaaminen!
Sunnuntaina 6.4. klo 15 - 17 järjestetään sateenkaariperheiden tapaaminen Kotkassa Vadelmatarhan Taukotuvassa. Tarkemmat tiedot paikasta täällä>>

Luvassa kahvittelua, tutustumista ja pohdintaa siitä millaista toimintaa Kymenlaakson sateenkaariperheet haluaisivat jatkossa. Paikalla myös Sateenkaariperheet ry:n hallituksesta Tanja kertomassa yhdistyksestä ja paikallistoiminnasta. Tarjolla kahvia, mehua sekä pientä purtavaa.

Tervetuloa kaikki sateenkaariperheelliset ja perhettä suunnittelevat!

MIKKELI

Yhteyshenkilö: Iina, 050 531 1171, mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa yhteyshenkilöltä.

OULU

Paikallistiimi: Suvi ja Jenni, oulu@sateenkaariperheet.fi

Tapaamiset joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai Keskustan avoimella päiväkodilla (ns. Vihreä talo) osoitteessa Uusikatu 27. Kevään tapaamispäivät: 6.4. ja 4.5. Tapaamisaika on klo 14.30-17. Tarjoilut nyyttäriperiaatteella. Tervetuloa niin uudet kuin aiemmat kävijät! Ryhmä on avoin kaikille sateenkaariperheasioista kiinnostuneille, niin perhettä suunnitteleville kuin sateenkaariperheellisille ja heidän läheisilleen.

Ryhmän omalle postituslistalle päästäksesi, laita viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi

PORI

Paikallistiimi: Elina ja Johanna, pori@sateenkaariperheet.fi

Porissa käynnistyi toiminta!
Tapaamispäivät ovat seuraavat maanantait: 17.3., 14.4., 19.5. ja 16.6.
Tapaamisaika on 18-19.30.
Paikkana on Satakunnan yhteisökeskus (Isolinannkatu 16, Pori), ja siellä Sali.

Tervetulleita ovat niin perheelliset, odottavat kuin omaa lasta vielä suunnittelevat ihmiset!

ROVANIEMI

Paikallistiimi: Riikka, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi

Rovaniemellä tavataan perheiden kotona. Kyselyt paikallistiimille.Tervetuloa mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet! Tarjoilut nyyttäriperiaatteella.

TAMPERE

Paikallistiimi: Marjut ja Sini, tampere@sateenkaariperheet.fi


16.3 on tapaamiseen varattu Virelän liikuntasali (Tuohikorventie 27-29, 33340 Tampere). Tapaamisen tarkempi sisältö selviää myöhemmin.

Liittymistä facebook-ryhmään voit pyytää paikallistiimiltä.

TURKU

Paikallistiimi: Minna, Marjukka, Juha ja Anu, turku@sateenkaariperheet.fi

Su 6.4. klo 15-17 Pääsiäisaskartelua ja päähierontaa
Vasaramäessä: Tervetuloa askartelemaan yhdessä pääsiäiskortteja ja -kollaaseja. Tarvittavat materiaalit näihin saa paikan päältä. Myös virpomavitsoja voidaan tehdä, tuokaa näihin omat pajunoksat mukaan. Askartelun lomassa aikuilla on mahdollisuus kokeilla intialaista päähierontaa, samalla kun muut paikallaolijat huolehtivat hoidossa olijan lapsista. Hieroja Tuula Hannula toteuttaa päähieronnan, aikaa riittää jokaiselle arviolta n. 10-15 min. Osoitetiedot saat ilmoittautumalla mukaan: turku@sateenkaariperheet.fi.
 
La 26.4. klo 15 menemme Caribian kylpylään. 0-2-vuotiaat ilmaiseksi, muilta kerätään paikan päällä omavastuuhinta 3 euroa per uimari. Varaa tasaraha mukaan ja ole ajoissa paikalla. 
 
Su 4.5. klo 16.45-18.30 Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän lastenkutsut Mukkelis Makkeliksessa, os. Littoistentie 110.

Ke 7.5. klo 18-20 Miten lapsia tehdään? -tilaisuus Turun Seudun Setan uudella toimistolla, Eerikinkatu 22 b B 20.

To 15.5. klo 17.30 alkaen Mitä klinikalla tapahtuu? - tutustumiskäynti Turun Väestöliiton klinikalle, os. Joukahaisenkatu 1, 6.krs. 

Toiminta on avointa kaikille ja Caribian omavastuuosuutta lukuunottamatta maksutonta. Tervetuloa mukaan! Kysy halutessasi lisätietoja: turku@sateenkaariperheet.fi tai ilmesty paikan päälle!

Turun seudun sateenkaariperheillä on tiedottamista varten sähköpostilista, johon voi ilmoittautua mukaan ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa: turku@sateenkaariperheet.fi.

Olemme myös facebookissa: Tiedotukseen painottuva sivusto löytyy täältä >> Lisäksi Turun seudun sateenkaariperheille on perustettu suljettu facebook-ryhmä, jossa myös voi keskustella toiminnasta  ja muista sateenkaariperheasioista luottamuksellisemmin.  Ryhmään pääsee laittamalla pyynnön ylläpitäjälle täällä >>


Sateenkaariperheet ry
Yrjönkatu 29 A 1, 00100 Helsinki

www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976

Koulutussuunnittelija
Tiia Aarnipuu
tiia.aarnipuu@sateenkaariperheet.fi
050 410 6772

Puheenjohtaja
Emmi Pihlajaniemi
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
050 513 7765

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Projektipäällikkö
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Suunnittelija
Jenni Kerppola-Pesu
jenni.kerppola-pesu@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello  9-10
sekä sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi -sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen.

webmaster@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2014

Emmi Pihlajaniemi, Helsinki (puheenjohtaja)
Joanna Marjanen, Vantaa (varapuheenjohtaja)
Tanja Rintala, Salo
Paula Myöhänen, Mikkeli
Anu Pellinen, Espoo
Riku Karppinen, Tampere
Anne Jaakkola,  Lahti
Hannele Kupari, Vantaa
Krister Karttunen, Helsinki
Iina Särkkä, Mikkeli (varajäsen)
Anneli Gustafsson, Vantaa (varajäsen)

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

1/1