Kysymys on pakollinen

PALAUTTEENI TILAISUUDESTA 

Yrityspäivä 18.3.2014
                    
Asiantuntijoina toimivat: 

Toivo Utso, FM Yritystiimin vetäjä
Timo Mäkilä, Ins., Yritysneuvoja ja
Marko Kauppinen, DI, Yht.kunta Tri, Yrityskoordinaattori

1. Mielipiteeni tilaisuudesta:
    (5 =täysin samaa mieltä  1= täysin eri mieltä)

5 4 3 2 1
* Tilaisuuteen kannatti osallistua.
* Toivo Utso oli osaava.
* Timo Mäkilä oli osaava.
* Marko Kauppinen oli osaava.
* Sain tilaisuudessa hyödyllistä tietoa.
* Tilaisuudessa jaettu materiaali oli hyödyllistä.

Kiitos palautteestasi!

1/1