Kysymys on pakollinen

PALAUTTEENI TILAISUUDESTA 

Kohti kutsumustyötä,  17.9.2014 
                    
Asiantuntijaluennoitsijana toimivat Reima Launonen ja Villiam Virkkunen, Filosofian Akatemia 

1. Mielipiteeni tilaisuudesta:
    (5 =täysin samaa mieltä  1= täysin eri mieltä)

5 4 3 2 1
* Tilaisuuteen kannatti osallistua.
* Luennoitsija Villiam Virkkunen oli osaava. 
* Luennoitsija Reima Launonen oli osaava.
* Tilaisuudessa tehdyt tehtävät olivat hyödyllisiä.
* Sain tilaisuudessa hyödyllistä tietoa.

Kiitos palautteestasi!

1/1