Kysymys on pakollinen
Antamasi lukuarvo on virheellinen
Sähköpostiosoite on virheellinen

Uutiskirje lokakuu 2014

Hedelmöityshoidot loputonta syrjintää

- ministeriön uusin yritys puuttua syrjintään täysi floppi

Laki hedelmöityshoidoista tuli voimaan seitsemän vuotta sitten. Laki mahdollistaa itsellisten naisten ja naisparien hoitamisen klinikoilla. Laissa ei ole mitään perusteita, joilla klinikka voisi kieltäytyä palvelemasta itsellisiä naisia ja naispareja. Vastaavasti perusteita ei löydy transihmisten syrjinnälle. Tästä huolimatta sateenkaarikansan syrjintä hedelmöityshoidoissa jatkuu kuin mitään lakia ei olisi koskaan säädettykään.

Syrjinnän ytimessä on nyt julkiset hedelmöityshoitoklinikat, jotka edelleen kieltäytyvät lähes poikkeuksetta hoitamasta naispareja ja transihmisiä. Perusteet hoidon eväämiselle ovat kirjavia, mutta laittomia. Yksityiset klinikat saatiin jo viime vuonna ruotuun kun viimeinenkin klinikka ryhtyi palvelemaan naispareja sen jälkeen kun toimittaja kyseli klinikalta asiaa Sateenkaariperheet ry:n kehotuksesta.

Julkisten klinikoiden harjoittama syrjintä jatkuu vankkumattomana. Käytäntöihin eivät ole vaikuttaneet toimittajien vuosien mittaan tekemät uutiset. Muutosta ei tuonut myöskään Valviran vuonna 2011 lähettämä paimenkirje, joka kehotti lopettamaan palvelun epäämisen syrjivin perustein. Vuonna 2013 eduskunnan oikeusasiamies kiinnitti huomiota hiv-positiivisten henkilöiden syrjintään hedelmöityshoidoissa. Sen lisäksi transihmisten syrjintään on kiinnittänyt oikeusasiamiehen lisäksi huomiota tasa-arvovaltuutettu.

Laillisuusvalvojien lausuntojen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriössä alettiin työstää hedelmöityshoidoille uudistettua kiireettömän hoidon suositusta. Ääneen lausuttuna tavoitteena oli varmistaa, että tulevaisuudessa hedelmöityshoitoja tarjottaisiin syrjimättömin perustein. Sateenkaariperheet ry toimi valmistelussa asiantuntijana seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hoitojen osalta. Kuukausi sitten julkaistu uudistettu suositus ja sen taustaraportti olivat kuitenkin syrjinnän ehkäisyn näkökulmasta täysi floppi!

Varsinaisessa suosituksessa syrjimättömyyden periaatetta eikä yksittäisiä syrjintäperusteita mainita lainkaan. Sateenkaariperheet pisti toivonsa siihen, että suosituksen taustamuistiossa oltaisiin annettu selkeät suositukset sateenkaarikansan syrjinnän lopettamiseksi. Suositusten sijaan taustamuistio tyytyy listaamaan perustuslain syrjimättömyysperiaatteen ja joukon muiden tahojen lausuntoja tapahtuneesta syrjinnästä. Muistio ei millään tavoin siirry analysoimaan listaamiaan syrjintätapauksia eikä yleisen syrjimättömyysperiaatteen soveltamista hedelmöityshoitojen käytäntöihin. Se ei myöskään kehota mihinkään konkreettisiin toimiin syrjinnän ehkäisemiseksi. "Voimakkain" ja "konkreettisin" lause muistiossa kuuluu näin: "Syrjimättömyyden kokemus on tärkeä". Hihhei!

Syrjinnän ehkäisemisen näkökulmasta suositus ja muistio ovat siis todellinen floppi. Ne eivät anna mitään konkreettisia keinoja puuttua syrjintään. Kyseissä tapauksessa on vieläpä puhe erityisen sitkeänlaatuisista syrjivistä käytännöistä, joiden kitkemiseksi olisi tarvittu jotain hyvin selkeää ja konkreettista. Syrjivien käytäntöjen kitkemistä ei myöskään mitenkään edistä ministeriön tiedotus, jossa ei ole sanallakaan mainittu sateenkaari-ihmisten kokeman syrjinnän kitkemisestä. Ministeriön virkamiesten arvion mukaan suositus edistää syrjimättömyyttä. Poliittinen johto taas ei ole ottanut asiaan kantaa julkisesti eikä muutenkaan lukuisista pyynnöistämme huolimatta.

Sateenkaariperheet ry ei usko tällä suosituksella voitavan estää syrjintää hedelmöityshoidoissa. Sen sijaan nyt on käytävä oikeustoimiin syrjinnän kitkemiseksi. Pyydämme naispareja, itsellisiä naisia, apilaperheitä ja transihmisiä hakeutumaan aktiivisesti julkisten klinikoiden hoidettaviksi.
Kun saatte kieltäviä hoitopäätöksiä (mieluiten kirjallisena - esimerkiksi sähköpostilla), olkaa yhteydessä yhdistykseen. Pistetään syrjinnälle piste!

Ensi vuoden alusta yhdenvertaisuusvaltuutetun toimialaan tulee myös seksuaalinen suuntautuminen. Sen jälkeen voimme hyödyntää valtuutetun toimiston apua syrjintätapausten ajamisessa. Valtuutetun kanssa on jo alustavasti keskusteltu hedelmöityshoitotapausten ajamisesta heti ensi vuoden alussa, jos (kun) tilanne on edelleen sama.

Tilanne on harmillinen myös siksi, että Kela on luvannut neuvotella meidän kanssa sateenkaariperheiden hedelmöityshoitojen korvauksista ministeriön uuden suosituksen julkaisemisen jälkeen. Toiveena oli, että Kela suostuu selkeäsanaisen suosituksen vaikutuksesta uudistamaan omia korvausperusteitaan, jotka ovat edelleen räikeän epäyhdenvertaisia (näennäisestä samankaltaisuudestaan huolimatta). Ministeriön antama suositus ei anna meille hyviä asemia neuvottelussa Kelan kanssa.

Juha Jämsä
toiminnanjohtaja

juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

PS. Tutkimushanke alkaa tuottamaan tietoa lasten hyvinvoinnista. Katso uutiset alta.

TÄSSÄ KIRJEESSÄ LISÄKSI MM:
* Uusi blogisti: Suvi Pilvi Kivelä
* Parisuhteet kukoistamaan
* Sateenkaariperheissä yhteenkuuluvuutta
* Kirjallisuuskatsaus lasten hyvinvoinnista
* Superviikonloppu lähestyy
* Monimuotoiset duunarit
* Eduskuntatalon portaille!
* Kansallinen adoptio-ohjelma
* Lapsia tehdään ympäri Suomen
* Nettiluento: Sukupuolen moninaisuus perheessä
* TransHelsinki
* Helsinki: Uusperheiden ilta
* Turku: Etävanhempien tapaaminen

AJANKOHTAISET LAUSUNNOT, TIEDOTTEET JA PÖYTÄKIRJAT
* Lausunto 18.9.2014 STM:n esityksestä translaiksi >>
* Lausunto 30.9.2014 eduskunnan lakivaliokunnalle isyyslaista >>
* Monimuotoiset perheet -verkoston lausunto 3.10.2014 isyyslaista >>
* Hallituksen kokouksen 23.8.2014 päätösluettelo >>

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti kuukausittain)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, tutustu jäsenyyteen täällä >>

Uutisia ja ajankohtaista

Nyt sateenkaari-tavoitteet maaliin!

Maanantaina 22.9. kotimaiset ihmisoikeustoimijat Sateenkaariperheet, Seta, Trasek, Ihmisoikeusliitto ja Amnestyn Suomen osasto tapasivat pääministeriä. Tapaamisessa keskusteltiin translain uudistamisesta, sateenkaariperheistä ja hlbti-ihmisoikeuspolitiikasta. Järjestöt esittivät toiveen, että pääministeri varmistaa, että translakiuudistus ehditään käsitellä tällä vaalikaudella. Pääministeri kiitti keskustelun olleen hyödyllinen ja kertoi hallituksensa vievän translain uudistusta eteenpäin mahdollisimman paljon.

Pääministerin tapaamisessa käsiteltiin myös perhelainsäädännön uudistuksia. Hallitus lähetti esityksen uudeksi isyyslaiksi eduskunnalle juhannuksen alla, mutta laki ei pidä sisällään naisparien perheitä koskevia parannuksia. Äitiyttä koskevat pykälät päätettiin jättää myöhemmin eduskunnalle ja niitä valmistelee työryhmä, johon kuuluu Sateenkaariperheiden toiminnanjohtaja Juha Jämsä. Jämsän mukaan työryhmä saa työnsä valmiiksi ajallaan, mutta huolena on, saako hallitus naisparien perheille suunnatut merkittävät muutokset eduskunnalle ajoissa.

"Äitiyslaissa ei olla luomassa uusia mahdollisuuksia eikä uusia instituutioita. Lailla ei vaikuteta siihen voidaanko sosiaalisen äidin vanhemmuus vahvistaa vai ei. Kyse on ainoastaan siitä, mitä prosessia vahvistamisessa käytetään eli adoptiota vai tunnustamista", Sateenkaariperheiden toiminnanjohtaja Juha Jämsä selventää.

Sateenkaariparisuhteet kukoistamaan

Tänä vuonna startannut Sateenkaariparit -hanke on saanut hienosti näkyvyyttä. Vertaisohjaajien ohjaamia Rikasta minua -parisuhdeviikonloppuja on järjestetty jo useita eri puolella Suomea ja kurssien osallistujilta kantautuu huikeaa palautetta.
 
Osallistujat ovat kokeneet läheisyyden parisuhteessa lisääntyneen sekä vuorovaikutuksen vahvistuneen. Lisäksi parit ovat kokeneet vertaistuen muiden sateenkaariparien kanssa erittäin merkittävänä. Iso kiitos tästä kuuluu upeille vapaaehtoisille vertaispareillemme, jotka mukana olollaan mahdollistavat kurssien toteutumisen.

Seuraava vertaisohjaajakoulutus toteutetaan keväällä. Rohkaisemme kaikkia mukaan kursseille sekä sitä kautta vertaisohjaajiksi. Vertaisparina teillä on mahdollisuus samalla hoitaa, vahvistaa ja rikastuttaa omaa parisuhdettanne. Tulevista kursseista myöhemmin tässä kirjeessä.

Lue Rikasta minua -kurssin osallistujan kokemus kurssista täältä >>
Katso hankkeen Rakkaus on -video täältä >>

Sateenkaariperheissä koetaan muita perheitä enemmän yhteenkuuluvuutta

Australialainen tutkimusryhmä on saanut selville, että sateenkaariperheissä koetaan enemmän yhteenkuuluvuuden tunnetta kuin muissa perheissä. Tutkijat olettavat tämän johtuvan tasa-arvoisesti jaetuista kotitöistä ja sulavammasta työ- ja perhe-elämän yhdistämisestä samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä.

Sateenkaariperheiden lapset ovat myös kuusi prosenttia terveempiä kuin ikätoverinsa. Eroja psyykkisessä ja sosiaalisessa hyvinvoinnissa ei löytynyt sateenkaariperheiden ja muiden perheiden lasten välillä, mikä on linjassa aiempien tutkimusten kanssa. 67 prosenttia australialaisista sateenkaariperheiden lapsista on kuitenkin kokenut kiusaamista perhemuodostaan johtuen, mikä on tutkimuksen mukaan kielteisesti yhteydessä lapsen psyykkiseen hyvinvointiin.

Kyselylomaketutkimukseen osallistui 315 australialaista vanhempaa, jotka tuntevat seksuaalista vetoa samaa sukupuolta olevia ihmisiä kohtaan. 80 prosenttia vanhemmista oli naisia ja 18 prosenttia miehiä. He raportoivat 500 alaikäisen lapsensa hyvinvoinnista, mikä tekee siitä laajimman aihepiiristä tehdyn tutkimuksen. Artikkelin tiivistelmä löytyy täältä >>

Suomalaisten sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia kartoitetaan vuodenvaihteessa ja alkuvuonna 2015 kyselylomaketutkimuksessa. 10-18-vuotiaat sateenkaariperheiden lapset ja heidän vanhempansa ovat tervetulleita osallistumaan! Lisätietoa on tulossa seuraavissa uutiskirjeissä.

Kirjallisuuskatsaus sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnista julkaistaan joulukuussa

Sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvointitutkimuksesta on tekeillä kirjallisuuskatsaus, joka julkaistaan Väestöliiton Työpaperit-sarjassa 10.12. Kirjallisuuskatsausta työstää Sateenkaariperheet ry:n tutkija Kia Aarnio. Katsaus toimii johdantona loppuvuodesta 2014 ja alkuvuonna 2015 toteutettavalle kyselylomaketutkimukselle, jossa kartoitetaan suomalaisten sateenkaariperheiden lasten ja nuorten vahvuuksia ja haavoittuvuuksia.

Kirjallisuuskatsaus kattaa tuoreen, kansainvälisen tutkimuksen ja suomalaiset opinnäytetyöt sateenkaariperheiden kouluikäisten lasten psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä kiusaamiskokemuksista. Olemassa olevan tiedon avulla on tarkoitus löytää ne seikat, jotka vaativat lisätutkimuksia ja keskittyä kyselylomaketutkimuksessa niihin.

Jos haluat kuulla makupaloja kirjallisuuskatsauksesta jo 28.11., osallistu yhdistyksen syyskokouksen yhteydessä järjestettävään avoimeen keskustelutilaisuuteen. Katso tarkemmin suoraan alla.

Sateenkaari-aktivismin superviikonloppu 28.-30.11.

Perjantaina: Keskustelutilaisuus lasten hyvinvoinnista , Sateenkaariperheiden syyskokous, ja lapsille oma ohjelma.
Lauantaina: Koko päivä mielenkiintoisia työpajoja Setan tapahtumassa Kauniaisissa, esim. Sateenkaariperheet ry:n järjestämä Perhesuhdepaja.
Sunnuntaina: Setan edustajakokous, jossa yhdistyksellä viitisentoista edustajapaikkaa (Lähde edustajaksi!) 

Keskustelu lasten hyvinvoinnista ja syyskokous 28.11.
 
Sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvointia tarkasteleva kirjallisuuskatsaus julkaistaan 10.12. Katsauksen kirjoittaja, yhdistyksen tutkija Kia Aarnio alustaa keskustelun lasten hyvinvoinnistaja antaa kuulijoille esimakua kirjallisuuskatsauksen sisällöstä. Alustuksen jälkeen keskustellaan lasten hyvinvoinnin ammattilaisen johdolla.
 
Sateenkaariperheiden hallitus kutsuu kaikki jäsenet yhdistyksen syyskokoukseen heti keskustelutilaisuuden jälkeen.  Syyskokous valitsee yhdistyksen hallituksen ja tilintarkastajat sekä vahvista ensi vuoden toimintasuunnitelman jatalousarvion. Kokouspaperit julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla 13.11.mennessä.
 
Keskustelutilaisuus ja syyskokous järjestetään yhdistyksen toimitilassa Kotolassa, Yrjönkatu 29 A 1, perjantaina 28.11. Keskustelutilaisuuden ja syyskokouksen aikana lapsille järjestetään omaa ohjelmaa. Kello 17 alkaen tarjolla on suolaista ja makeaa purtavaa. Keskustelutilaisuus alkaa kello 17.30 ja syyskokous kello 19. Kokous kestänee noin tunnin. Tervetuloa!
 
Perhesuhdepaja 29.11.
 
Puolisot, vanhemmat, lapset, sisarukset, ystävät, kissat,koirat. Minkälaista tukea sateenkaarikansa läheisineen tarvitsisi perhesuhteiden hyvinvointiin? Miten hoitaa parisuhdetta, keskustella äidin kanssa identiteetistä, tukea lapsen kasvua eron jälkeen?
 
Tule kuulemaan Sateenkaariperheet ry:n suunnitelmista perustaa koko Setan jäsenjärjestökenttää palveleva Perhesuhdekeskus (työnimi). Ennen kaikkea toivomme, että tulet keskustelemaan suunnitelmista ja kertomaan mikä sinun mielestäsi olisi tärkeää työtä sateenkaarikansan läheissuhteiden tukemiseksi.

Setan edustajakokous 29.-30.11.
 
Seta järjestää edustajakokouksensa kaksipäiväisenä tapahtumana 29.-30.11 Kauniaisissa, pääkaupunkiseudulla. Viikonloppuun mahtuu Setan vuosikokouksen lisäksi täyslaidallinen mielenkiintoisia työpajoja, jotka ovat avoimia kaikille. Sateenkaariperheet ry järjestää tapahtumassa työpajan, jonka teemana on Perhesuhdepaja. Työpajat sijoittuvat lauantaihin ja edustajakokous sunnuntaihin.
 
Sateenkaariperheet ry on Setan toiseksi suurin jäsenjärjestö ja yhdistyksemme äänivaltaa Setassa saa käyttää viitisentoista kokousedustajaa. Toivomme jälleen kiinnostuneilta yhteydenottoja, jotta saisimme nimettyä riittävän määrän kokousedustajia. Edustajalta ei vaadita mitään erityistä osaamista tai asiantuntemusta, vain mielenkiintoa osallistua Setan kokoukseen ja tarkastella käsiteltävänä olevia asioita Sateenkaariperheet ry:n ja lapsiperheiden näkökulmasta. Samalla pääsee osallistumaan viikonlopun koko muuhun ohjelmaan. Seta maksaa kokousedustajien matkat ja majoituksen (majoitusta ei tarjota pääkaupunkiseutulaisille).
 
Sateenkaariperheet ry:n edustajina Setan edustajakokouksessa toimimisesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi

Sinustako Sateenkaariperheiden puheenjohtaja
- tai hallituksen jäsen?

Syyskokouksessa 28. marraskuuta valitaan Sateenkaariperheet ry:lle uusi puheenjohtaja ja hallitus vuodelle 2015.

Hallituksessa pääset suunnittelemaan järjestömme monipuolista toimintaa, osallistumaan päätöksentekoon sekä tutustumaan yhteistyöverkostojen toimintaan. Hallitus tukee järjestömme työntekijöitä ja toimii heidän työnantajanaan. Myös hallituslaisten omaa vapaaehtoistyöpanosta tarvitaan: tekemistä riittää varmasti jokaiselle omien kiinnostuksen kohteiden ja erityisosaamisen mukaan. Toivomme, että hallitus edustaisi mahdollisimman hyvin järjestömme monimuotoista jäsenistöä - taustojen, perhetilanteiden, sukupuolten ja kotipaikkakuntien kirjoa. 

Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa, vuonna 2014 kokouspäivä on pääsääntöisesti ollut lauantai. Suurin osa kokouksista pidetään toimistollamme Helsingissä, mutta joka vuosi on kokoustettu myös muualla päin Suomea. Myös etäosallistuminen Skype-ohjelman avulla onnistuu. Sateenkaariperheet ry korvaa matkakustannukset niille, jotka joutuvat matkaamaan kokoukseen kauempaa.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen!
Emmi Pihlajaniemi, puheenjohtaja / Sateenkaariperheet ry,  puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi,  050 513 7765

Koulutuskiertue jatkuu innokkaissa tunnelmissa

Kemi ja Jyväskylä aloittivat syyskauden!

Koulutushanke jatkaa Suomen kiertämistä Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella vielä ainakin toukokuun 2015 loppuun asti. Syyskausi käynnistyi Kemissä 24. syyskuuta, kun koulutussuunnittelija Tiia Forsström kävi perehdyttämässä nelisenkymmentä Meri-Lapin alueen kuntien, seurakuntien ja järjestöjen työntekijää sateenkaariperheiden kohtaamiseen.

Kauden ensimmäinen kaikille avoin koulutuspäivä järjestettiin Jyväskylässä yhteistyössä Jyväskylän seudun Setan kanssa tiistaina 30. syyskuuta. Koulutuksen suosio yllätti iloisesti: kansalaistoiminnan keskus Mataran suuri sali täyttyi ääriään myöten innokkaista ammattilaisista ja ammattiin opiskelevista, eivätkä kaikki halukkaat edes mahtuneet mukaan. Koulutussuunnittelija tekeekin kaupunkiin vielä ylimääräisiä retkiä talven aikana. 

Uusi harjoittelija Kotolassa

Sateenkaariperheillä toimii marraskuun loppuun asti harjoittelijana Pilvi Nousiainen. Hän tulee vetämään mm. värikylvyn, vauvajumpan, askartelua ja muuta ohjelmaa Kotolan arkitapaamisissa tiistaisin klo 10.
Pilvi tulee ohjaajaksi syyslomalla koululaisten päiväleirille ja marraskuussa Turun yksinhuoltajien olkkariin. Myös muut paikallistiimit voivat ehdottaa tapaamisia, joihin Pilvi voisi tulla vetämään lasten ohjelmaa sekä tapaamaan paikallisia sateenkaariperheitä.

Vuonna 2015 panostetaan miehiin ja parisuhdetoiminta kukoistaa

Ensi vuonna Sateenkaariperheiden toiminnassa huomioidaan aiempaa enemmän miehiä ja miesten perheitä. Ensi vuonna käynnistetään esimerkiksi miesten ja apilaperheiden henkilökohtainen neuvontapalvelu, järjestetään miespareille suunnattua parisuhdetoimintaa, edistetään miesten perheellistymismahdollisuuksia suunnittelemalla sijaisvanhemmuutta edistävä hanke ja järjestetään miesten ja lasten yhteinen perheleiri syksyllä 2015!

Tänä vuonna käynnistynyt Sateenkaariparit-hanke on pannut pyörät pyörimään ja ensi vuonna järjestetään ennätyksellinen määrä parisuhdetoimintaa, joka on suunnattu sateenkaariperheiden vanhemmille tai vanhemmuutta suunnitteleville. Ensi vuonna järjestetään kolme viikonloppukurssia, iltakursseja, vertaisohjaajakursseja ja parisuhdeteemaisia luentoja ja tilaisuuksia.

Uusinta uutta on suunnitelma kouluttaa yhdistyksen valikoiduista aktivisteista kouluttajia kouluttamaan lasten ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia.  Lisäksi suunnitelmissa on esimerkiksi 10 leiriä, neljä perhevalmennuskurssia, kymmeniä koulutuksia, satoja paikallisen vertaistoiminnan tapahtumia ja sateenkaariperheristeily kansainvälisenä sateenkaariperhepäivänä toukokuussa.

Tutustu kaikkiin vuoden 2015 suunnitelmiin toimintasuunnitelmassa 2015 >>

Suunnitelman liitteenä olevasta tapahtumakalenterista kannattaa merkitä omaan kalenteriin jo kaikki ne tapahtumat, johon ehdottomasti haluat päästä osallistumaan!

Monimuotoiset duunarit yhteen

Monimuotoiset perheet -verkoston ensimmäistä yhteistä työntekijäpäivää vietettiin Linnanmäen kokoustiloissa 26.8.14 iloisissa tunnelmissa. Päivän tavoitteena oli mahdollistaa keskinäinen verkostoituminen ja yhteistyö kymmenen perhejärjestön työntekijöille.  Osallistujia oli 47. Päivän aikana järjestöt esittäytyivät ja esittelivät yhteiselle hankkeelle asettamansa tavoitteen, ja työntekijöillä oli mahdollisuus tutustua toisiinsa ja käynnistää keskinäinen verkostoituminen.

Palautteen mukaan päivässä parasta oli yhteinen tekeminen ja rento tunnelma. Verkostoitumista ja toisiin tutustumista pidettiin tärkeänä. Myös järjestöjen esittelyt koettiin hyvinä, ne avasivat hankkeen toimintaa kokonaisuutena. Jatkossa verkoston yhteisiä tapaamisia toivottiin järjestettävän 1-2 kertaa vuodessa sekä pienryhmissä että koko porukan kesken.

Kuvassa verkoston esite ja reippaat työntekijät Jenni ja Anna!

Uutisia lyhyesti

Translakiin yritetään saada vanhemmuutta koskevat pykälät

Hallitus on antamassa aivan lähiaikoina esityksen uudeksi translaiksi. Uudistus on jäämässä harmillisen suppeaksi. Uudistustyötä jää paljon hoidettaviksi tuleville hallituksille. Sateenkaariperheet ry on kiinnittänyt hallituksen ja uudistusta valmistelevan työryhmän huomiota siihen, että kun hedelmättömyysvaatimuksesta luovutaan, on tarpeen uudistaa lakia niin, että vanhemmuutta koskevat merkinnät väestötietojärjestelmässä voidaan korjata vanhemman juridisen sukupuolen mukaisiksi. Tiedot lapsen vanhemman sukupuolimerkinnästä ovat julkista tietoa, joka paljastaa vanhemman transtaustan ja altistaa siten lapsen ja vanhemman syrjinnälle, sekä saattaa aiheuttaa ongelmia kun perhe matkustaa tai muuttaa ulkomaille. Lue yhdistyksen lausunto STM:n esityksestä translaiksi täällä >>

Isyyslaki eduskunnankäsittelyssä - äitiyslaki vielä valmistelussa

Eduskunnan lakivaliokunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä uudeksi isyyslaiksi. Sateenkaariperheet ry toivoi, että hallituksella olisi ollut rohkeutta ja viisautta esittää vanhemmuuslakia, jossa olisi määritelty sekä miesten että naisten vanhemmuuden oikeudellisen määrittymisen asioita. Hallitus kuitenkin päätti esittää hyvin vaatimattomasti uudistetun isyyslain, jätti äitiyttä koskevat pykälät syksyn aikana erikseen valmisteltaviksi ja ulkoisti transtaustaisten vanhempien sukupuolimerkintöjen ratkaisemisen translakia valmistelevalle työryhmälle. Lakivaliokunta pyysi asiasta Sateenkaariperheet ry:n lausunnon, johon voit tutustua täällä >>

Tule marraskuussa eduskuntatalon eteen kannattamaan tasa-arvoista avioliittoa!

Avioliittolain kiemurainen matka eduskunnan syövereissä saa jatkoa marraskuussa. Lakivaliokunta valmistelee parhaillaan omaa esitystään, joka ehdottaa kansalaisaloitteen hylkäämistä. Valiokunnan vähemmistö jättää eriävän mielipiteen ja tekee vastaehdotuksen aloitteen hyväksymisestä. Näistä vastakkaisista esityksestä keskustellaan ja  äänestetään suuressa salissa marraskuussa. Tule äänestyspäivänä Setan, Sateenkaariperheiden ja monien muiden järjestöjen kanssa rohkaisemaan kansanedustajia kulkemaan historian oikealla puolella. Jos kansalaisaloitteen matka ei tyssää tähän äänestykseen, sen matka jatkuu suuren valiokunnan käsittelyyn, joka prosessoi asiaa taas joitakin kuukausia.

Helsingin perhepalvelut ja Sateenkaariperheet ry tiiviiseen yhteistyöhön

Helsingin kaupungin perhepalveluiden yksikkö kutsui yhdistyksen edustajat syyskuussa yhteistyökokoukseen perhepalveluiden päälliköiden kanssa. Palaverissa suunniteltiin erityisesti miten yhdistys ja kaupunki voisivat tehdä yhteistyötä, jotta eroavien sateenkaariperheiden vanhemmuutta voitaisiin yhdessä tukea. Perhevalmennusta on tarkoitus tarjota sateenkaariperheille entistä aktiivisemmassa yhteistyössä osallistuen toinen toisen valmennuksen kehittämishankkeisiin. Kaupunki kutsui yhdistyksen kouluttamaan ammattilaisiaan, konsultoimaan lomakkeiden uudistushankkeessa ja toteuttamaan tulevaisuudessa vertaistoimintaa kaupungin suunnittelemissa perhekeskuksissa. Tässäpä esimerkkiä muille kaupungeille!

Suomeen halutaan kansallista adoptio-ohjelmaa

Monimuotoiset perheet -verkosto on alkanut valmistella Suomen hallitukselle esitystä kansallisen adoptio-ohjelman luomisesta Suomelle. Uusi adoptiolaki astui voimaan vuonna 2012 ja nyt olisi tarvetta katsoa mihin adoptiota tulee kehittää. Sateenkaariperheet ry on mukana työryhmän työssä pohtimassa miten kansallinen adoptio-ohjelman voisi edistää mies- ja naisparien mahdollisuuksia adoptiovanhemmuuteen sitten kun tasa-arvoinen avioliittolaki poistaa lailliset esteet. Jotta mies- ja naisparit voisivat todellisuudessakin joskus adoptoida Suomessa täytyisi kehittää adoptioalan osaamista Suomessa, etsiä uusia kansainvälisiä kumppaneita ja kehittää vuoropuhelua. Toiveena on, että Suomen seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa on kirjaus kansallisesta adoptio-ohjelmasta.

Tapaamislain uudistus voisi mahdollistaa tapaamisoikeuden sosiaaliseen vanhempaan

Sateenkaariperheet ry ajaa määrätietoisesti lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslain uudistamista ensi vaalikaudella, jotta tuomioistuin voisi lapsen edun mukaan harkiten joissain tilanteissa vahvistaa tapaamisoikeuden lapsen ja sosiaalisen vanhemman välille. Erityisesti apilaperheiden lasten näkökulmasta tämä olisi erityisen tärkeää, koska hänellä ei nykylain mukaan voi olla juridista suhdetta kaikkiin vanhempiinsa. Monimuotoiset perheet -verkosto on keräännyt yhteen joukon perhealan järjestöjä ja muita toimijoita, joiden kanssa yhteistyössä ollaan kerätty listaa kaikista uudistustarpeista tapaamisoikeuslakiin. Myös ministeriössä ja kunnissa tunnutaan kaipaavan lain uudistamista. Lain uudistamista ajetaan seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan.

Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän tunnelmia

Kansainvälistä sateenkaariperhepäivää juhlitaan joka toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina ympäri maailman. Päivän aikana järjestetään iloisia ja näkyviä tapahtumia sateenkaariperheille. Päivää koordinoiva työryhmä, jonka jäsen Sateenkaariperheetkin on, on julkaissut hienon julkaisun tämänvuotisen päivän tapahtumista. Mukana useita mielenkiintoisia artikkeleita. Imeydy päivän tunnelmiin eri puolilla maailmaa tutustumalla julkaisuun täällä >>

Pikkulinnut ovat laulelleet Turun paikallistiimin valmistelevan ensi vuoden teemapäiväksi osuvaa sateenkaariperheiden risteilyä. Kaikki sateenkaariperheet koko Suomesta ovat sydämellisesti tervetulleita. Lisätietoja tulossa myöhemmin. Kalenterista kannattaa varata sunnuntain 3.5.2015 ja jos sitä edeltävä lauantai!

Toiminnanjohtaja työmatkoilla lokakuussa

Toiminnanjohtaja  Juha Jämsä osallistuu kattojärjestömme Ilgan vuosikokoukseen ja konferenssiin Meksikossa sekä Ilgan eurooppalaisen osaston Ilga-Europen vuosikokoukseen ja konferenssiin Latviassa. Jämsä on matkojen takia pois toimistolta 8.-12.10. ja 24.10.-7.11. Sähköpostitse voi yrittää tavoitella.

Karvakengät ja sateenkaari

Uusi blogistimme aloittaa!
 
Sateenkaariperheiden uutena blogistina aloittaa Suvi Pilvi Kivelä, joka pohdiskelee blogissaan perhe-elämää uudessa elämäntilanteessa. Kivelä on juuri muuttanut kauas etelään Kaustisille, mutta osa perheestä on yhä kotikunnassa Inarissa. Kivelän perheeseen kuuluvat puolison lisäksi 6- ja 11-vuotiaat lapset. Hän toimii viestintäalan yrittäjänä ja on virkavapaalla saamelaisarkistosta. Uusi kirjoitus julkaistaan kuusi kertaa vuodessa aina kun Sateenkaariperheiden uutiskirje ilmestyy.

Sateenkaariperheiden blogi

Muutimme hiljattain uudelle paikkakunnalle, minä ja kaksi poikaani. Kauas pohjolaan jäivät puolisoni, lasten isä ja isoäiti, anoppi, oma koti, koira, virka, ystävät, kotijärvi, mielenmaisema. Silti oli pakattava laukut ja lähdettävä. Sydän sanoi niin.

Omalla kohdallani muutto tarkoitti paluuta juurille. Sekä äidin että isän puolen suvut ulottuvat tähän kylään ja sen naapuripitäjiin aina 1500-luvulle asti. Olin ajatellut, että ehkä "sitten joskus eläkkeellä" saisin mahdollisuuden muuttaa sukuni sijoille. Sitten tuli työuupumus ja nostivat vielä eläkeikääkin. En jaksanut odottaa. Tartuin kiinni runoilijatollojen ja elämäntapaoppaiden perusneuvosta: elämä on nyt. Palasin lapsuuteni mummolaan, ainaiseen kesään, aurinkoon ja festivaaleihin. Syksykin tosin tuli, mutta sydämessä paistaa yhä.

Muutto tuntuu kuitenkin isolta asialta erityisesti pojilleni, jotka ovat syntyneet ja kasvaneet saamenmaassa. Vanhimman poikani opettaja naurahti juuri, että: "meistä tuntuu ihan poikasi juttuja kuunnellessa siltä, että hän olisi muuttanut tänne jostakin kaukaa ulkomailta". Poikani onkin opettanut luokkansa tytöille saamen kieltä ja pitänyt jo esitelmän biologian tunnilla poronhoidosta. Ottipa jopa kuivalihaa mukaan maisteltavaksi. "Sanoin, että tämä on meillä vähän niin kuin karkkia. Kaikki tykkäsi, paitsi yksi ei uskaltanut edes maistaa", tiivisti hän kokemuksen.

On ollut mielenkiintoista seurata, miten lasten saamelaisidentiteetti on vahvistunut muuton jälkeen. Se, mikä on kaikessa arkipäiväisyydessään ennen tuntunut samantekevältä ja epäkiinnostavalta tuntuukin nyt tärkeältä ja määrittää olennaisesti minuutta. Kun syyskuussa lumi yhtäkkiä satoi maahan, heittäytyi toinen pojista kouluun dramaattiseksi: "En lähde kouluun, jos et ole pakannut mukaan karvakenkiä!" Eivät meinanneet auttaa selitykset hiekasta ja märästä maasta. Karvakengät oli saatava. Istuimme alas eteiseen ja kerroin, kuinka itsellenikin opiskeluaikoina ulkomailla asuessani suomen kieli, ruisleipä ja esim. monet juhlapyhien perinteet tuntuivat yhtäkkiä erityisen tärkeiltä. Selitin, että muutoksen keskellä on luonnollista vaalia ja korostaa tuttuja asioita, jotka antavat turvaa ja lohtua uuden ja oudon keskelle. Selitin, että karvakengät haetaan ja otetaan matkaan sitten syyslomalla.

Jatkuu...
Lue blogikirjoitus loppuun tästä >>

Kaikki aiemmatkin blogikirjoitukset löytyvät osoitteesta www.sateenkaariperheet.fi/blogi. Siellä voit myös kommentoida Suvin kirjoitusta. Blogi julkaistaan Sateenkaariperheiden uutiskirjeen lisäksi Perheaikaa.fi -nettipalvelussa. 

 Muita sateenkaariperhe -blogeja löydät täältä>>

Tapahtumauutisia

Ensimmäinen Turku Pride oli menestys

Turussa 20.9. järjestetty Turku Pride ylitti odotukset houkuttelemalla mukaan arviolta 3500 osallistujaa. Myös Sateenkaariperheet ry:llä oli tapahtumassa myynti- ja toiminnannesittelypöytä. Paikalla oli myös lasten teltta, jossa perheen pienimmille järjestettiin kasvomaalausta ja sateenkaarilipun tekoa.

Vain kahdessa kuukaudessa kokoon kasattu Turku Pride oli kokonaan vapaaehtoisten organisoima. Nopeasta aikataulusta huolimatta Pride-viikolle oli onnistuttu järjestämään paljon ohjelmaa sateenkaarikaraokesta lyhytelokuvia esittävään Pridekinoon. Myös paikalliset toimijat osoittivat tukensa tarjoamalla paikallisessa kahvilassa sateenkaarikakkua ja tatuointistudiossa Pride-tatuointeja.

Kulkue osoitti rauhanomaisesti mieltä mm. tasa-arvoisen avioliittolain puolesta, joka tulee tänä syksynä eduskunnan käsittelyyn. Kupittaan puistossa järjestetyssä puistojuhlassa vuorottelivat puhe ja musiikki. Puheissa korostuivat historialliset muutokset, jotka ovat tuoneet meidät tähän hetkeen.

Lämmin sää suosi sateenkaarikansaa ja kaunis auringonlasku väritti puistojuhlaa, samalla kun Samuli Putron esitys keräsi yleisön lavan läheisyyteen. Ilta huipentui kolmessa eri paikassa järjestettävään iltajuhlaan. Kokonaisuutena Turku Pride oli menestys ja ainoaksi toiveeksi tulevaisuutta ajatellen jää puistojuhlan parempi sijainti, sillä hiekkakenttä alueena näytti olevan hankala piknikperinnettä ajatellen.

Sateenkaariperheet Euroopassa -luento katseltavissa netissä

Tampereella alkanut koululaisten toiminta

Setan puheenjohtajana toiminut asianajaja Juha-Pekka Hippi piti syyskuussa luennon aiheesta Sateenkaariperheet Euroopassa - juridisia ulottuvuuksia. Luento lähetettiin reaaliajassa netissä. Tallennetun luennon voi käydä katsomassa täältä>>

Luennolla pohditaan sateenkaariperheiden oikeudellisia tilanteita eri Euroopan maissa. Kuulija voi yllätyä kuinka kimurantteja tilanteita tuleekaan, jos perheenjäsenet muuttavat maasta toiseen tai ovat keskenään eri maan kansalaisia.

Tampereen paikallistiimi on aloittanut koululaisten oman toiminnan. Osa koululaisista viihtyy mainiosti perhetapaamisissa pienenpienkin lasten seurassa, mutta osaa kiinnostaa enempi muunlainen toiminta.

Elokuussa koululaiset vanhempineen pelailivat ja grillailivat metsäretkellä ihanassa loppukesän säässä. Suunnitelmissa on, että osan tapaamisista voivat osallistuva myös vanhemmat, mutta osa on tarkoitettu vain koululaisille itselleen, jolloin vanhemmat voivat jutella ja viettää aikaa keskenään jossakin lähistöllä. Jutustelu ilman pikkukorvia voi olla tosi voimauttavaa.

Kirjeen lopusta Tampereen tapahtumien kohdalta löydät, mitä kivaa koululaisille on loppuvuodeksi suunniteltu.

Tulevat koulutukset

Tutkimuskatsauksen julkaisutilaisuus ja kutsuseminaari

Talven avoimet koulutuspäivät
sateenkaariperheiden kohtaamisesta

Sateenkaariperheet ry:n tutkijan Kia Aarnion tekemä katsaus sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia käsitteleviin tutkimuksiin julkaistaan 10. joulukuuta Väestöliiton Työpaperit-sarjassa sekä yhdistyksen nettisivuilla. Julkaisun yhteydessä järjestetään lyhyt täydennyskoulutusseminaari kutsuyleisölle yhteistyössä Väestöliiton kanssa. 

Paikka: Väinämöinen, Väestöliiton 5. kerros
Aika: 10.12. klo 10-12.30

Lisätietoja koulutussuunnittelijalta tiia.forsstrom@sateenkaariperheet.fi


Seuraavat kaikille avoimet koulutuspäivät järjestetään Porissa ja Tampereella. Porin koulutus on jaettu kahdelle iltapäivälle 27.-28.11. ja toteutetaan yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Paikka (AMK:n tiloissa) vahvistetaan myöhemmin.

Tampereen koulutus järjestetään joulukuun 3. päivänä yhteistyössä Tampereen yliopiston lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskuksen, PERLA:n, kanssa. Paikkana on rakennus Pinni B, os. Kanslerinrinne 1, auditorio 1097.

Joensuun ja Kuopion vuoro on kevättalvella 2015.

Miten lapsia tehdään ympäri Suomen...

Koulutussuunnittelija vetää koulutuskiertueellaan myös "Miten lapsia tehdään"-keskustelutilaisuuksia. Tervetuloa kuulemaan, kyselemään, vaihtamaan kokemuksia ja verkostoitumaan muiden vanhemmuudesta haaveilevien, lasta odottavien sekä vauvaperheiden kanssa Poriin torstaina 27.11. klo 18-20 (MLL:n Perhekahvilankokoustila, os. Antinkatu 8) ja Tampereelle keskiviikkona 3.12.(paikka vahvistetaan lähempänä ajankohtaa).

Koulutusta transihmisten perhekysymyksistä

Kouluttajakoulutukseen?

Maaliskuussa 2015 hemmotellaan ammattilaisia kahden päivän seminaarikokonaisuudella ja erinomaisilla kouluttajilla: 26.-27.3. järjestetään Helsingissä seminaari otsikolla "Sukupuolen moninaisuus, perhe ja lapset" yhteistyössä Setan Transtukipisteen ja Trasek ry:n kanssa.

(Huom: seminaarin ajankohta on vaihtunut. Tarkista kalenterisi.)

Lisätietoja koulutussuunnittelijalta.

Kiinnostaisiko sinua ammattilaisten kouluttaminen? Hanke kouluttaa keväällä 2015 uusia kouluttajia antamaan ammatillista täydennyskoulutusta sateenkaariperheiden kohtaamisesta. Kouluttajakoulutus järjestetään Helsingissä viikonloppuna 11.-12. huhtikuuta, ja haku koulutukseen avataan alkuvuodesta.

Lisätietoja seuraavassa uutiskirjeessä ja koulutussuunnittelijalta.

Sukupuolen moninaisuus perheessä - miten huomioida lapset?
-nettiluento

Luennon ensimmäisen osan aiheena ovat lasten tarpeet, kun lapsella on transvanhempi. Lapsi on ehkä syntynyt juuri ennen kuin lapsen äiti korjaa sukupuoltaan tai koulu-ikäiset lapset saavat tietää isän olevan transvestiitti tai transsukupuolinen nainen. Perhetilanteet, transvanhemmat ja heidän lapsensa, ovat aina ainutkertaisia, eikä kaikille sopivia neuvoja ole. Silti on hyödyllistä kiinnittää huomiota joihinkin näkökulmiin, kuten lasten reaktioiden ja tunteiden vastaanottoon ja lapsen jatkuvuuden kokemuksen mahdollistamiseen.

Ttoisen osan aiheena on, miten huomioida lasta ja hänen sisaruksiaan tilanteessa, jossa lapsi itse ei vastaa sukupuolinormeja. Lapsi on ehkä syntynyt intersukupuolisen tilan kanssa tai tyttönä pidetty jo pienenä ilmaisee tarvettaan elää poikana tai tyttöpoika haluaa mennä prinsessamekossaan päiväkotiin. Voiko sukupuolirajan ylittävä samastuminen mennä ohitse vai onko se pysyvää ja mitä se merkitsee lapsen tulevaisuudelle?

Luonnoitsijana: Maarit Huuska, Setan Transtukipisteen johtava sosiaalityöntekijä, perheterapeutti
Luento näytetään suorana netissä ti 28.10. kello 16.30 alkaen. Luennon jälkeen luennoitsija vastaa chat-kysymyksiin. Suoran lähetyksen ja tallenteen luennosta löydät täältä >>

Kaikki Sateenkaariperheiden tuottamat nettiluennot Perheaikaa.fi -palvelussa löydät täältä >>

Marraskuussa kaikkien sateenkaariparien viikonloppukurssi
- ensi vuonna paljon kursseja sateenkaariperheille!

Sateenkaariparit-hanke alkaa poikia toimintaa kautta Suomen. Helsingin seurakuntayhtymä järjestää vielä tänä syksynä kaikkien sateenkaariparien parisuhdekurssin Lohjalla. Lisätietoja marraskuun kurssista täällä >>

Sateenkaariperheet ry järjestää parisuhdetoimintaa lapsellisille sateenkaaripareille ja niille, jotka suunnittelevat lapsiperheellistymistä. Tälle syksyllä ei ole enää suunnitelmia, mutta ensi vuonna järjestämme laajasti toimintaa. Kurssien ilmoittautumiset alkavat tuonnempana. Päivämäärät voi laittaa jo kalenteriin!

* Koulutettujen vertaisohjaajaparien vetämät Rikasta minua -viikonloppukurssit Tuusulassa hotelli Krapissa 6.-8.3. ja Kirkkonummella leirikeskus Räfsössä 4.-6.9.
* Rikasta minua -kurssi myös iltakurssina Pirkanmaalla ja viikonlopun päiväkurssina Helsingissä loppuvuodesta
* Vertaisohjaajien täydennyskoulutuksena Pariviestinnän kurssi (myös muut kiinnostuneet tervetulleita) Kirkkonummella leirikeskus Räfsössä 22.-24.5.
* Miesten parisuhdeilta, minkä jälkeen tarjotaan miespareille omaa Taidolla ja Tahdolla -iltakurssia Helsingissä. Selvitellään mahdollisuutta järjestää miespareille oma Rikasta minua -viikonloppu.

Perhevalmennukset 2014-2015

Sateenkaariperheiden perhevalmennus on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville, lasta odottaville ja lapsen hiljattain saaneille sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, käydään läpi perheiden oikeuksia etuuksiin ja ongelmia etuuksien haussa, syntymässä olevan lapsen juridisen tilanteen turvaamiseen liittyvissä hakemuksissa, sateenkaariperheiden parisuhteen tyypillisistä sudenkuopista, kolmen ja neljän vanhemman perheiden erityishaasteista jne. Kurssit ovat maksuttomia, viikonloppukursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja kursseista täällä >>

Marraskuun viikonloppukurssi

14-16.11.2014 Hollolassa
Sitovat ilmoittautumiset 19.10. mennessä nettilomakkeella >>

Helsingin iltakurssit

Helsingin iltakurssit järjestetään viitenä peräkkäisenä tiistai-iltana yhdistyksen toimistolla ydinkeskustassa, osoitteessa Yrjönkatu 29 A 1 (Forumin kortteli) kello 17.30-20.30.

Syksyn kurssi 7.10.-4.11.2014
Sitovat ilmoittautumiset nettilomakkeella >>

Vuoden 2015 kurssit
Iltakurssit Helsingissä:14.4.-12.5., 8.9.-6.10. ja 27.10.-24.11.
Viikonloppukurssi Jyväskylässä: 20.-22.11.

Tulevat tapahtumat

Talven perheleirin ilmoittautuminen on alkanut

Talven perheleiri järjestetään tällä kertaa Hämeessä, Janakkalassa Rantalahden leirikeskuksessa 6-8.2.2015. Leiri-ilmoittautuminen alkaa 2.10.

Ilmoittautua voit täällä>>

Leiriohjelma suunnittelee vapaaehtoinen leiritiimi, jota koordinoi järjestösihteeri. Leiriohjelma on suunnitteilla, mutta vielä on mahdollisuus vaikuttaa sen sisältöön. Leirohjelman suunnittelussa huomioidaan edellisiltä leireiltä kerätty palaute. Ohjelmassa jotakin kaikenikäisille. Koululaisille suunnitteilla mm. Mindcraft-lan.

Leirin aikana tarjotaan ateriat perjantain päivällisestä sunnuntain lounaaseen. Leirihinta saattaa vielä hiukan laskea. Alla maksimihinta, jonka leiri voi tulla maksamaan osallistujille.

Leirin maksimihinta yhdistyksen jäsenille:
aikuiset 150 euroa, 2-17-vuotiaat 40 euroa ja alle 2-vuotiaat 20 euroa

Leiripaikkaan voit tutustua jo etukäteen täällä>>

Uusperheilta Helsingissä

Koululaisten syyslomapäiväleiri Helsingissä 16. ja 17.10.

Lauantaina 8.11 kello 17-19 on Kotolassa sateenkaarevien uusperheiden ilta. Aikuisten keskustelua ohjaamassa Merja Rankinen. Lapsille on omaa ohjelmaa toisessa huoneessa. Myös ilman lapsia saa tulla.

Onpa lapsia hankittu sateenkaariperheeseen, heterosuhteessa tai yksin, mutta nyt on uusperhe rakenteilla tai  jo todellista arkea, on tämä ilta sinua varten. Keskustelua vertaisessa seurassa ammattilaisen ohjauksessa. Tapaaminen saattaa olla alku uudelle ryhmälle. Tule mukaan! Kotola löytyy osoitteesta Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki.

Syysloman päiväleiri koululaisille Helsingissä. Leiri toteutetaan Pääkaupunkiseudulla, mutta osallistujat ovat tervetulleita mistäpäin Suomea tahansa syysloman viettoon. Leiri on suunnattu sateenkaarevissa perheissä eläville ja sateenkaarevien vanhempien kouluikäisille lapsille, 7-17-vuotiaille. Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan toimintoihin. Ohjaajina leirillä toimivat yhdistyksessä harjoitteluaan suorittavat sosionomiopiskeijat Pilvi ja Maaren. Osassa toiminnoissa mukana myös yhdistyksen työntekijä ja vapaaehtoisia.

Ilmoittautua voi 8.10. saakka. Ilmoittautuminen ja lisätiedot täällä>>

TransHelsingin perhetapahtumat

Marraskuussa TransHelsinki -viikolla järjestetään transihmisten perheiden oma ilta sekä Miten transihmiset tekevät lapsia -tilaisuus.

Su 23.11 klo 12-14 Miten transihmiset tekevät lapsia? -tilaisuus Kotolassa. Kaikki lapsia suunnittelevat tai niistä haaveilevat ja muut lapsenteosta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan mahdollisuuksista sekä jakamaan omia ajatuksiaan. Kahvi/teetarjoilu.

Su 23.11. klo 15-18 Transihmisten lapsiperheiden tapaaminen. Tapaaminen pidetään Boulderointikeskus BK Isatiksessa Hgin Herttoniemessä. Boulderointi on kiipeämistä matalalla ilman erityisiä varusteita ja sopii kaikenikäisille. Tapaaminen kello 15 keskuksen aulassa, os.Mekaanikonkatu 15 A, 00880 Hki, Lisätietoja boulderoinnista ja Isatiksesta täältä>>

Tapahtumakalenteri 2015

6.-8.2.           Talven perheleiri Janakkalassa
6.-8.3.           Rikasta minua - parisuhdekurssi Tuusulassa
21.3.              Kevätkokous Helsingissä
21.-22.3.       Paikallistoiminnan kehittämispäivät Helsingissä
26.-27.3.       Sukupuolen moninaisuus, perhe ja lapset -seminaari Helsingissä
11.-12.4.       Kouluttajakoulutus, ammatillinen koulutus
14.4.-12.5.    Perhevalmennus, Helsinki, iltakurssi
17.-19.4.       Koululaisten ja vanhempien viikonloppuleiri Ylöjärvellä
3.5.                Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän tapahtumat eri puolilla Suomea
22.-24.5.       Pariviestinnän kurssi pariskunnille Kirkkonummella    
22.-28.6.       Helsinki Pride -viikon tapahtumat
30.7.-2.8.      Perheleiri Rautavaaralla
30.7.-2.8.      Koululaisten leiri Rautavaaralla
4.-6.9.           Rikasta minua -parisuhdekurssi Kirkkonummella
8.9.-6.10.      Perhevalmennus, Helsinki, iltakurssi
18.-20.9.       Vapaaehtoisten virikeviikonloppu Ylöjärvellä
2.-4.10.         Miesten perheleiri Kirkkonummella
16.-17.10.     Koululaisten päiväleiri Helsingissä
27.10.-24.11.Perhevalmennus, Helsinki, iltakurssi
20.-22.11.     Perhevalmennus, Jyväskylä, viikonloppukurssi
27.11.            Syyskokous Helsingissä

Suurin osa toiminnasta on paikallistiimien eri paikkakunnilla toteuttamaa:
Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Vertaisryhmätoiminta netissä - perheaikaa.fi

Sateenkaariperheiden vertaisryhmä-chatit ja muun sateenkaariperheille suunnatun sisällön löydät osoitteesta Perheaikaa.fi. Videoista löytyy useita sateenkaariperheitä koskevia tietoiskuja. Luennoissa löytyy esimerkiksi sateenkaariaiheinen Miten lapsia tehdään.

Nyt chatteihin, luennoille ja keskustelupalstalle voi osallistua myös rekisteröimättä. Ryhmiin ja kursseille osallistuminen vaatii aina rekisteröitymisen. Rekisteröityminen palveluun on kuitenkin helppoa, ilmaista ja anonymiteetin säilyttävää.

SEURAAVAT TAPAHTUMAT PERHEAJASSA:

* to 9.10 klo 18.30-20 Isyydestä haaveilevien ja isyyttä aloittelevien chat
* ma 27.10 klo 12-13.30 Aihe vapaa ja neuvontachat
* ti 28.10 klo 16.30-18 Nettiluento: Sukupuolen moninaisuus perheessä - miten huomioida lapset?. Luennoitsijana: Transtukipisteen johtava sosiaalityöntekijä, perhetepareutti, Maatit Huuska.

Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi voi lähettää järjetösihteerille tai kirjoittaa keskustelufoorumille. Lisätietoa yhdistyksen Perheaikaa.fi-toiminnasta myös kotisivuilla >>

Vaikka yhdistyksen oma keskustelupalsta on palannut toimimaan, Perheaikaa.fi-palvelussa jatkuvat myös sateenkaariperheiden keskustelut. Sateenkaariperheteemaisen keskustelun löydät toiseksi viimeisenä sivun alalaidasta Lapsi perheessä -alueelta. Perheaikaan aletaan Sateenkaariperheet ryn:n toimesta kouluttamaan uusia vertaisohjaajia chattien vetäjiksi. Koulutus alkaa alkuvuodesta 2015.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

Pohdituttaako perheen perustaminen? Onko haasteita viranomaistahojen, palvelujen tai suvun kanssa? Kuinka toimii KELA ja hedelmöityshoitoklinikat? Kuinka lakeja tulkitaan? Mietityttääkö jokin asia arjessa, perhe-elämässä tai lasten asioissa?

PUHELIN

Neuvontaa saa numerosta 050-321 0048 kaksi kertaa viikossa soittoaikoina, jotka ovat

tiistaisin kello 12-13
torstaisin kello  9-10


SÄHKÖPOSTI

Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse info@staankaariperheet.fi. Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa.

CHAT

Neuvontapalveluihin kuuluu myös kuukausittainen ´kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat. Reaaliajassa toimiva chat löytyy Väestöliiton Perheaikaa-sivustolta www.perheaikaa.fi. Chatiin voi tulla keskustelemaan ja esittämään kysymyksiään. Neuvontachat on aina kello 12-13.30. Syksyn viimeinen chat on  27.10.

Chatissa kirjoittaessa kannattaa huomioida, että  muut chatissa olijat näkevät keskustelun. Muuten neuvontapalvelu on luottamuksellista eikä kysymyksiä tai muita tietoja rekisteröidä millään tavalla.

Muista myös Pirkanmaan Setan valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu: www.sinuiksi.fi
Kysy seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä.

Haastattelupyyntöjä

EI-SYNNYTTÄNEIDEN KOKEMUKSIA SYNTYMÄSTÄ KAIVATAAN
Sydänääni-lehden joulukuun numeron teema on puolison/kumppanin kokemus lapsen syntymästä. Lehdessä halutaan nosta esille myös sateenkaariperheiden synnytyskokemukset. Lehden päätoimittaja hakee vapaaehtoista kirjoittajaa, joka voisi kirjoittaa kolumnin omasta synnytyskokemuksestaan (2500-3000 merkkiä). Teksti tulisi olla päätoimittajalla viimeistään 15.10. Lisätietoja voi kysellä ja kertomuksia lähettää: sydanaani@aktiivinensynnytys.fi
Lisätietoa lehdestä ja yhdistyksestä: täältä>>

Yhteistyökumppanit tiedottavat

Sateenkaariperheiden pop up -muotokuva-ateljee

Taiteilija Tuomo Railo toteuttaa lokakuussa koulujen syyslomaviikolla 13.-18.10.2014 Lasipalatsin Tovi pop up storessa viikon mittaisen taideprojektin, jonka pyrkimyksenä on tuoda esille perheiden monimuotoisuutta Suomessa. Railo kutsuu sateenkaariperheitä istuntoon, jonka aikana Railo maalaa ajan varanneesta perheestä 70x50 cm kokoisen akvarellimuotokuvan. Perhe saa valmiin muotokuvan omistukseensa ilmaiseksi projektiviikon jälkeen. Ennen maalauksen luovutusta Railo valokuvaa sen. Osa muotokuvista julkaistaan Railon queer -teemaisen iPad -julkaisun Perhe-nimisen luvun kuvituksena.

Istunto kestää 30-45 minuuttia riippuen perheen koosta. Aika varataan ottamalla yhteys Tuomo Railoon sähköpostitse. Vastausviestissä Railo lähettää linkin projektin doodle-varauskirjaan. Aikoja on varattavissa 13.10. - 18.10. klo 12 - 18 välillä. Lisätietoa taiteilijasta ja projektista saa suoraan taiteilijalta puh. 040-5247647, tuomo.railo@glimsgloms.com.

Yhden vanhemman sateenkaariperheiden olohuone -toiminta

Päksy ry järjestää:
Sateenkaareva olkkari on tarkoitettu yhden vanhemman sateenkaariperheellisille, sateenkaariuusperheellisille, apilaperheellisille, ystäväperheellisille ja polyperheellisille, jotka kokevat itsensä ja perheensä (ainakin jossain määrin) yhden vanhemman perheeksi. Ryhmän jäseniä yhdistävät samansuuntaiset kokemukset lapsiperhearjesta yhden aikuisen voimin, vanhemmuuden jakaminen etävanhemman/vanhempien kanssa, kokemus sateenkaariperheen erosta jne.

Rentoa jutustelua luottamuksellisessa ilmapiirissä luvassa tänä syksynä kerran kuussa lauantaina klo 14-16: 4.10., 8.11. ja 13.12.2014. Osoite on Vetehisenkuja 3, 00530 Helsinki. Syksyn ensimmäinen tapaaminen toistaiseksi teematon, mietitään yhdessä aiheita muille kerroille!
Tarjolla pientä naposteltavaa ja lastenhoitoa, joita varten ilmoitathan tulostasi (+ lasten lukumäärä) osoitteeseen peake@mappi.helsinki.fi viimeistään edeltävän viikon perjantaina. Ei pakollista kuitenkaan :) Liity myös ryhmäämme Facebookissa
tästä linkistä. Lisätietoja yhdistyksestä ja Olohuone-toiminnasta löydät täältä >>

Ryhmästä tukea eron jälkeiseen elämään

Parisuhdepäivät Helsingissä 18.-19.11.2014

Sateenkaariperheiden yhteistyökumppani Neuvokeskus järjestää Hgissä erokursseja, jonne myös sateenkaarevasta parisuhteesta eronneet ovat tervetulleita. Osallistujat työskentelevät ryhmän aikana eronsa kanssa monipuolisesti ryhmässä ja yksin erilaisten tehtävien avulla. Samalla he rakentavat uutta ihmissuhdeverkostoa ja keräävät rakennusaineksia eron jälkeisen elämänsä pohjaksi. Ryhmän tuella vaikeastakin erosta muodostuu kasvua tukeva kokemus. Ohjaajana toimii erokurssien uranuurtaja Marianne Stolbow.

Seuraavat kurssit: 12.1.-23.3.2015 maanantaisin kello 17.30-20.30 (ilmoittaudu viim. 4.1.)
Tiedustelut ja ilmoittautumiset p. 010 279 5080. Lisätietoja kursseista ja muusta erotoiminnasta täältä>>

Koulutuspäivän järjestää Kataja ry, yhteistyössä Sateenkaariperheiden ja muiden kumppanien kanssa.
Teema: Mieli ja keho parisuhteessa. Kuinka mielen jakehon tasapaino tai tasapainottomuus vaikuttavat ihmisessä, parisuhteessa japerheessä.
Tapahtuma on tarkoitettu kuntien, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöille, sosiaali- ja terveysalan yrittäjille sekä vapaaehtoisille vertaisohjaajille.
Paikka: Kuntatalo (Toinen linja 14) 

Koulutuksen hinta: sis. ohjelman ja kahvitarjoilun, 130,- / 2pv, 95,- / 1pv
Ilmoittautuminen 31.10. mennessä: Ilmoittautumislomake
Lisätietoja: Nina Autio p. 041 543 8611 tai nina.autio@parisuhdekeskus.fi

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on yli 1600  tykkääjää!

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita!

Myös Sateenkaariparit-hanke, sateenkaariperhejärjestöjen kattojärjestö Nelfa ja  Monimuotoiset perheet -verkosto löytyvät Facebookista. 'Tykkää' meistä niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Sateenkaaripareista>>
Tykkää Monimuotoisista perheistä>>
Tykkää Nelfasta>>

Tapahtumakalenteri

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät nettisivuilta tai tästä linkistä >>

Paikalliset tapaamiset ja tapahtumat

Paikallistoiminnan kehittämispäivät tulevat jälleen!

Paikallistoimintaa järjestäville vapaaehtoisille järjestetään jälleen kehittämisviikonloppu Helsingissä 21.-22.3.2015. Koko viikonloppu täynnä mukavaa ohjelmaa, virkistäytymistä unohtamatta! Pistäkäähän välittömästi päivämäärä kalentereihinne, ettei tule sovittua päällekkäisiä menoja. Lisätietoja loppuvuodesta.

Uutta paikallistoiminnassa

* Helsingissä aloittaa uusi ryhmä sosiaalisille vanhemmille
* Turussa tapaaminen etävanhemmille
* Koululaisille syyslomakivaa Helsingissä, ja leffailua ja keilaamista Tampereella
* Porissa uusi tapaamispaikka
* Uusperheiden ilta Helsingissä
* Aikuisten pikkujoulut Tampereella

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: info@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lahti
: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI

Paikallistiimi: Kirsi, Anu, Minna, Reeta ja Sanna  helsinki@sateenkaariperheet.fi

ARKITAPAAMISET
Arkitapaamiset jatkuvat joka tiistai klo 10-12 aina 16.12. saakka. Kotola: Yrjönkatu 29 A 1, 00100 Hki. Tervetulleita ovat kaikenlaiset perheet, lasta odottavat ja omasta lapsesta haaveilevat, ja heidän lähi-ihmisensä. Välillä jotain alustusta tai teemaa, mutta etupäässä yhdessä oleskelua, vapaamuotoista juttelua, lasten leikkiä ja kahvittelua. Nyyttäripöytään saa halutessaan tuoda syötävää. Mahdollisuus ruoan lämmittämiseen yms.

Parillisina viikkoina tapaaminen on Kammarissa eli keittiön takana olevassa leikkihuoneessa, jossa on sohvat. Parittomina viikkoina tapaaminen on toiminnanjohtajan vieressä olevassa kokoustila-Pirtissä. Pirttiin on hankittu uudet punaiset tyynyt lattialla istumista mukavoittamaan. Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheiden fb-ryhmässä tiedotetaan suunnitelmista tapaamiskertojen touhuiksi. (ks.liittymisohjeet Helsingin osuuden lopusta).

Osassa tapaamisista pientä ohjelmaa vapaamuotoisen juttelun lisäksi: 7.10. Aktivismiaamu, 14.10. ei ohjelmaa, 21.10. Värikylpyä*, 28.10. Askartelua, 4.11. Vauvatanssia, 11.1. teema vielä työn alla
*Värikylvyssä lapsi on vaippasillaan tai vaatteissa, joiden pysyvä tahriintuminen ei haittaa. Mustikka ei lähde pois. Vanhemmille kannattaa myös laittaa vähemmän hyvät vaatteet päälle. Vaihtovaatteet ja pyyhe mukaan!

KAIKILLE SUUNNATUT PERHETAPAAMISET
Sunnuntaina 26.10.kello 16-19 on perhetapaaminen Leikkipuisto Mustakivessä, Vedenottamontie 6, Hki. Tarjolla kahvia, teetä ja mehua - muu tarjoilunyyttäriperiaatteella.
Lauantaina 29.11 klo 15-18 Perhepikkujoulujuhla Kotolassa.

TRANSHELSINKI -VIIKKO
Marraskuussa TransHelsinki -viikolla järjestetään transihmisten perheiden oma ilta sekä Miten transihmiset tekevät lapsia -tilaisuus.
Su 23.11 klo 12-14 Miten transihmiset tekevät lapsia? -tilaisuus Kotolassa. Kaikki lapsia suunnittelevat tai niistä haaveilevat ja muut lapsenteosta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan mahdollisuuksista sekä jakamaan omia ajatuksiaan. Kahvi/teetarjoilu.
Su 23.11. klo 15-18 Transihmisten lapsiperheiden tapaaminen. Tapaaminen pidetään Boulderointikeskus BK Isatiksessa Hgin Herttoniemessä. Boulderointi on kiipeämistä matalalla ilman erityisiä varusteita ja sopii kaikenikäisille. Tapaaminen kello 15 keskuksen aulassa, os.Mekaanikonkatu 15 A, 00880 Hki, Lisätietoja boulderoinnista ja Isatiksesta täältä>>

UUSPERHEIDEN ILTA
Lauantaina 8.11 kello 17-19 on Kotolassa sateenkaarevien uusperheiden ilta. Aikuisten keskustelua ohjaamassa kokenut sateenkaariperhetyöntekijä Merja Rankinen. Lapsille on omaa ohjelmaa toisessa huoneessa. Myös ilman lapsia saa tulla. Onpa lapsia hankittu sateenkaariperheeseen, heterosuhteessa tai yksin, mutta nyt on uusperhe rakenteilla tai  jo todellista arkea, on tämä ilta sinua varten. Keskustelua vertaisessa seurassa ammattilaisen ohjauksessa. Tapaaminen saattaa olla alku uudelle ryhmälle. Tule mukaan! Kotola löytyy osoitteesta Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki.

SOSIAALISET VANHEMMAT
Sosiaalisten vanhempien vertaisryhmä palaa monen vuoden tauon jälkeen. Tule mukaan! Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran Kotolassa (Yrjönkatu 29 A) torstaina 16.10. klo 17.30-19.30. Toinen tapaamiskerta on torstaina 6.11.klo 17.30-19.30. Ryhmä on tarkoitettu sekä tuleville että jo lapsellisille sosiaalisille vanhemmille. Ryhmän tarkoitus on jakaa tuntemuksia ja kokemuksia, siitä millaista on olla ei-synnyttävä/ei-biologinen vanhempi.

KOULULAISET
Koululaisille järjestetään syyslomalla päiväleirit to 16.10 ja pe 17.10. Lisätietoja täältä>>

ALKUTAIPALE-ILLAT
Alkutaipale-illat on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnitteleville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme, teemme retkiä ja piknikejä. Ellei muuta ilmoiteta kokoonnumme yleensä Kotolassa. Olet tervetullut mukaan olit/tte sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet. Alkutaipaleillat ovat kaikille avoimia, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat.
Yhteydenotot ja kyselyt: info@sateenkaariperheet.fi. Seuraavat tapaamiset:
Torstai 2.10.2014 klo18.00-20.00
Tiistai 4.11.2014 klo18.00-20.00
Torstai 4.12.2014 klo18.00-20.00

Alkutaipaleen omaan facebook-ryhmään voi pyytää jäsenyyttä laittamalla pyynnön sähköpostiosoitteeseen: helsinki@sateenkaariperheet.fi. Alkutaipalesivun ylläpitäjä lähettää sinulle tämän jälkeen sähköpostitse liittymiskutsun. Facebookryhmässä päivitetään tulevat tapahtumat ja vaihdetaan kuulumisia.

HETEROLIITOSSA LAPSIA SAANEET

Ryhmä miehille ja naisille, jotka ovat saaneet lapsia heterosuhteessa, ja jotka ovat eronneet tai harkitsevat sitä homo-/bi-identiteetin löytymisen myötä tai elävät yhä heteroliitossa, mutta ovat tai haluaisivat olla myös samasukupuolisessa suhteessa samaan aikaan. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ratkaisevasta elämänmuutoksesta, sen harkitsemisesta, erilaisista suhteista (ex)puolisoihin, lastenkasvatuksesta ja ulostulosta sekä saadaan ideoita ja vertaistukea uuteen, erilaiseen vanhemmuuteen homo-/bi-miehenä tai -naisena. Tapaamisissa aikuiset keskustelevat keskenään, mutta lapset voi ottaa mukaan. Yhdistyksen harjoittelijat Pilvi ja Maaren puuhaavat heidän kanssaan toisessa huoneessa. Tapaamiset pidetään Kotolassa, Yrjönkatu 29 A 1, 00100 Hki. Seuraavat tapaamiset:
to 9.10. kello 17.30-20
to 30.10 kello 17.30-20
to 13.11. kello 17.30-20

EROTOIMINTA
Vanhemman neuvo -ryhmä eronneille lapsiperheellisille järjestetään seuraavan kerran keväällä 2015.

Pääkaupunkiseudun oma facebook-ryhmä
Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheillä on oma suljettu facebook-ryhmä, "Pääkaupunkiseudun Sateenkaariperheet". Ryhmän jäsenyys ja sinne kirjoittelut eivät näy kenellekään muulle kuin ryhmän jäsenille. Ryhmään pääsee vain sen ylläpitäjien tai jo jäsenenä olevien lisäämänä. Jos haluat liittyä ryhmään kysy fb-kavereiltasi ovatko he jo ryhmän jäseniä, ja voisivatko lisätä sinut. Tai pyydä järjestösihteeriä sähköpostitse liittämään sinut ryhmään. Jo ryhmään kuuluvat, liittäkää kavereitanne ryhmään, jotta mahdollisimman moni pääsisi osalliseksi ryhmän annista.

JOENSUU

Paikallistiimi: info@sateenkaariperheet.fi

Joensuussa etsitään uutta tapaamisten koollekutsujaa. Jos olet kiinnostunut osallistumaan vapaamuotoiseen seurusteluun ja toimintaan, ota yhteyttä.

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Heli, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

Syyskauden tapaamiset on sovittu alustavasti seuraavasti:
sunnuntaisin 19.10., 16.11., ja 14.12  kello 17-20 Monikulttuurikeskus Gloriassa,
Matarankatu 6.  Tapaamiset ovat vapaamuotoisia, nyyttäripohjalta. Mahdolliset muutokset/tarkistukset aikatauluihin on hyvä tarkistaa vielä ennen ensimmäistä tapaamista paikallistiimin sähköpostista.

Kaikki vanhat ja etenkin uudet sateenkaariperheelliset tai sellaiseksi haluavat - lämpimästi tervetuloa tapaamisiin! Tarkemmat tiedot tapaamisista saa liittymällä sähköpostirinkiin. Pyynnön voi lähettää jyväskylän ryhmän sähköpostiin.

KUOPIO

Paikallistiimi: Outi, kuopio@sateenkaariperheet.fi

Kuopion paikallistiimi toivottaa tervetulleiksi innostuneet uudet tiimiläiset. Yhteisten tapaamisten suunnittelu on kivaa ja helppoa. Tule mukaan! Kuopion tapaamisista ilmoitellaan ja muistaa asioista keskustellaan omassa facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä>>

KYMENLAAKSO / KOTKA

Paikallistiimi: Veera, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi

 
Tervetuloa kaikki sateenkaariperheelliset ja perhettä suunnittelevat! Paikallistiimille voi lähettää ehdotuksia seuraavasta tapaamis- tai retkipaikasta.

MIKKELI

Yhteyshenkilö: Iina, 050 531 1171, mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa yhteyshenkilöltä.

OULU

Paikallistiimi: Suvi ja Jenni, oulu@sateenkaariperheet.fi

Sateenkaariperhetapaamiset Keskustan Avoimella päiväkodilla (ns. Vihreä talo) osoitteessa Uusikatu 27. Syksyllä tapaamiset ovat joka kuukauden toinen sunnuntai eli 12.10, 9.11 ja 14.12. Tapaamisaika on klo 14.30-17. Tervetuloa perheelliset, perhettä suunnittelevat ja kaikki toiminnasta kiinnostuneet. Tarjoilut nyyttäriperiaatteella.

Tapaamispäivistä ja -paikoista tiedotetaan Oulun omalla sähköpostilistalla, jolle voi liittyä laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi

PORI

Paikallistiimi: Elina ja Johanna, pori@sateenkaariperheet.fi

Syksyn perhetapaamispäivät ovat
su 21.9. klo 14,
ma20.10. klo17.30,
su 23.11. klo14 ja
ma 15.12. klo17.30
,
Paikkana MLL:n perhekahvila osoitteessa Antinkatu 8.

Miten lapsia tehdään Porissa?
Tervetuloa kuulemaan, kyselemään, vaihtamaan kokemuksia ja verkostoitumaan muiden vanhemmuudesta haaveilevien, lasta odottavien sekä vauvaperheiden kanssa torstaina 27.11. klo 18-20 (MLL:n Perhekahvilan kokoustila, os. Antinkatu 8)


Toiveita, ideoita ja kysymyksiä voi lähettää paikallistiimille.
Tervetulleita ovat niin perheelliset, odottavat kuin omaa lasta vielä suunnittelevat ihmiset!

ROVANIEMI

Paikallistiimi: Riikka, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi

Rovaniemellä tavataan perheiden kotona. Kyselyt paikallistiimille.Tervetuloa mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet! Tarjoilut nyyttäriperiaatteella.

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi

Lämpimästi tervetuloa Seinäjoen sateenkaariperheiden tapaamisiin! Tapaamiset ovat Kepossa (Kivistöntie 23) joka kuukauden kolmantena sunnuntaina klo 16.30-18.30. Seuraavat tapaamiset 19.10. ja 16.11. Tarjoilut nyyttäriperiaatteella. Lisäksi saatamme järjestää treffejä myös muina aikoina osallistujien innokkuuden mukaan. Niistä saa tietoa fb-ryhmässämme,jonne pääset liittymään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: seinajoki@sateenkaariperheet.fi

Tervetuloa kaikki sateenkaariperheelliset sekä perhettä suunnittelevat!

TAMPERE

Paikallistiimi: Anne, Marjut ja Mia, tampere@sateenkaariperheet.fi

Kaikkien sateenkaarevien perheiden ja sateenkaarevien vanhempien kouluikäisten oma iltapäivä. Kaikki koululaiset kouluikäisestä lähtien ovat tervetulleita mukaan. Paikkana tällä kertaa Pirkanmaan Setan toimisto, Kuninkaankatu 15 A. Tapaaminen on sunnuntaina 12.10. klo 15-17. Kerran aiheena elokuvat. Syödään myös herkkuja.

26.10 perhetapaaminen Virelässä (Tuohikorventie 27-29) klo 13-15.Yritämme saada paikalle Leluesittelijän, jolta mahdollisuus tilata opettavaisia leluja ja pelejä. Leluteemaan liittyen pyydämme lapsia ottamaan yhden leluistaan mukaan. Lelua esitellään muille ja teemme pienen tehtävän lelun kanssa. Paikalla myös leluesittelijä. Arpoja myynnissä, joka arpa voittaa, joten varaathan kolikoita mukaan. Kahvi- ja mehutarjoilu.

Marraskuussa järjestetään alkutaipaleella olevien tapaaminen. Seuraa ilmoittelua facessa ja vilkuile tapahtumakalenteria.

Koululaiset lähtevät keilaamaan Kalevan kaatopaikan keilahalliin 16.11. klo: 15-16. Mukaan voi ilmoittautua paikallistiimille.

Marraskuussa menemme polskuttelemaan Kangasalan uimahalliin Kuohuun 23.11 klo 15.00. Ennen altaille menoa kokoonnumme aulassa, ja sään salliessa vietämme pienen ulkoiluhetken. Omavastuuaikuisilta 4 € ja lapsilta 2 €.

Koko perheen pikkujouluja vietetään 7.12. klo 14-16 Helapuiston päiväkodissa, Hervannassa, Arkkitehdinkatu 11. Klo:14-16.
Tuothan lapsellesi/lapsillesi pienen paketin pukinkonttiin.
Lisäksi luvassa naposteltavaa ja arpajaiset, 1e/kpl JOKA arpa voittaa!

Aikuisten pikkujoulut 14.11
aloitetaan erotiikkakutsujen merkeissä Adam&Eve -liikkeessä (Näsilinnankatu 22) klo 18.00. Sen jälkeen jatkamme omakustanteisesti syömään ravintolaan (ravintolaehdotuksia saa laittaa tulemaan), josta ilta tietysti jatkuu halukkaille vielä pikkutunneille asti... Erotiikkavälineliike on varattu siis meidän käyttöömme tuona ajankohtana. Liikkeeseen mahtuu esittelyyn max 15 henkilöä, joten ilmoittautumisjärjestyksessä mahtuu mukaan.
Ilmoittautumiset 19.10. mennessä, jotta tiedän otammeko esittelyn vastaan vai saavatko varata liikkeen toisten käyttöön. Adan&Eve liikkeeseen voi tutustua täällä>>

Miten lapsia tehdään? -keskusteluilta kaikille lapsista haaveileville järjestetään 3.12. Paikka ilmoitetaan myöhemmin, aika luultavimmin klo 18-20)

Tarjoilujen helpottamiseksi toivomme ilmoittautumista tapaamisiin, mutta pakollista se ei ole. Facebookissa olevan ryhmän tai paikallistiimin sähköpostin kautta voit ilmoittautua ja saada lisätietoa tapahtumista. 

Kaikki tapaamisemme tiedotetaan Sateenkaariperheiden  ja Tampereen Setan kalenterissa sekä Facebook -ryhmässämme. Lisätietoa toiminnasta ja mm. face-ryhmään liittymisestä saat osoitteesta tampere@sateenkaariperheet.fi

Uudet perheet ovat tervetulleita, kaikilla meillä on joskus ollut ensimmäinen kerta sateenkaariperhetapaamisessa, rohkeasti mukaan! Tapaamisiin voi tulla, vaikkei vielä olisi Sateenkaariperheet ry:n jäseniä

TURKU

Paikallistiimi: Minna, Marjukka, Juha ja Anu, turku@sateenkaariperheet.fi


La 11.10. klo 14 Hannu ja Kerttu -esitys Tanssiteatteri ERI:ssä, omavastuu 2 e /hlö. Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen esitystä: turku@sateenkaariperheet.fi. Esityksen suositusalaikäraja on 5 vuotta ja kesto n. 45 min. Lisätiedot: http://eri.fi/ohjelmisto/

Su 12.10. klo 15-17 Yhden vanhemman sateenkaariperheiden tapaaminen Seikkailupuiston iltapäiväkerhon tiloissa (sisäänkäynti pitkän vihreän rakennuksen takaa). Nyyttärit. Tapaamisen ajaksi järjestetään lastenhoito aikuisten vertaiskeskustelun mahdollistamiseksi. Ilmoittautumiset lastenhoitoon viimeistään viikkoa ennen tapaamista: turku@sateenkaariperheet.fi. Ilmoita lasten nimet, syntymäajat ja mahdolliset erityistarpeet.

Ti 21.10. klo 18-20 Etävanhempien tapaaminen TuSetan toimistolla, os. Eerikinkatu 22b B 20 klo 18-20 (tiloista johtuen tämä tapaaminen vain aikuisille). Tervetuloa Turun ensimmäiseen etävanhempien tapaamiseen juttelemaan sateenkaarevaan vanhemmuuteen liittyvistä asioista etävanhemman vinkkelistä. Tarjolla pientä purtavaa. Soita TuSetan ovisummeria ja kisko kahvasta kunnes ovi aukeaa. HUOM! Ovesta ei kuulu mitään ääntä, mistä voisi päätellä, että ovi on avattu. Etene aulasta vasemmalle ja yhdet portaat ylös.

Su 2.11. klo 15-17 Kaikille avoin perhetapaaminen Seikkailupuiston iltapäiväkerhon tiloissa (sisäänkäynti pitkän vihreän rakennuksen takaa). Vapaata jutustelua, vertaistukea, leikkiseuraa ja nyyttärikahvittelua. 

Su 16.11. klo 15-17 Yhden vanhemman sateenkaariperheiden tapaaminen Seikkailupuiston ip-kerholla. Mukana Sateenkaariperheet ry:n harjoittelijat Pilvi ja Maaren ohjaamassa lapsille omaa ohjelmaa. Aikuisille FT Tom Linkisen luento aiheesta Sateenkaariperheet osana sateenkaarihistoriaa. Nyyttärit.

La 29.11. klo 15-17.30 Pikkujoulut Impivaaran uimahallin tilaussaunalla. Tarkempaa tietoa myöhemmin. 

Su 7.12. klo 15-17 Yhden vanhemman sateenkaariperheiden tapaaminen Seikkailupuiston ip-kerholla.

Tervetuloa mukaan toimintaan kaikki vanhat ja uudet perheet, perheellisyydestä haaveilevat tai muuten kiinnostuneet! Tapaamisissa, joissa ei ole erikseen suunniteltua ohjelmaa, on tarjolla vapaamuotoista juttu- ja leikkiseuraa, vertaiskeskustelumahdollisuuksia ja nyyttärikahvittelua.

Paikallistiimiin mahtuisi myös syksystä alkaen 1-2 uutta innokasta jäsentä mukaan. Tervetuloa suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa! Se ei vie mahdottoman paljoa aikaa, ja voit itse vaikuttaa, mitä haluat olla tekemässä (esim. alkutaipaletoimintaa, koululaistentoimintaa tms.). Uutena asiana paikallistiimiläisillä on mahdollisuus osallistua myös työnohjaukseen.

Toiminta on avointa kaikille. Tervetuloa mukaan! Kysy halutessasi lisätietoja: turku@sateenkaariperheet.fi tai ilmesty paikan päälle!

Turun seudun sateenkaariperheillä on tiedottamista varten sähköpostilista, johon voi ilmoittautua mukaan ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa: turku@sateenkaariperheet.fi.

Olemme myös facebookissa: Tiedotukseen painottuva sivusto löytyy täältä >> Lisäksi Turun seudun sateenkaariperheille on perustettu suljettu facebook-ryhmä, jossa myös voi keskustella toiminnasta  ja muista sateenkaariperheasioista luottamuksellisemmin.  Ryhmään pääsee laittamalla pyynnön ylläpitäjälle täällä >>

Sateenkaariperheet ry
Yrjönkatu 29 A 1, 00100 Helsinki

www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976

Koulutussuunnittelija
Tiia Forsström
tiia.aarnipuu@sateenkaariperheet.fi
050 410 6772

Tutkija
Kia Aarnio
kia.aarnio@sateenkaariperheet.fi
050 542 1001

Puheenjohtaja
Emmi Pihlajaniemi
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
050 513 7765

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Projektipäällikkö
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Suunnittelija
Jenni Kerppola-Pesu
jenni.kerppola-pesu@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello  9-10
sekä sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi-sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen.

webmaster@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2014

Emmi Pihlajaniemi, Helsinki (puheenjohtaja)
Joanna Marjanen, Vantaa (varapuheenjohtaja)
Tanja Rintala, Salo
Paula Myöhänen, Mikkeli
Anu Pellinen, Espoo
Riku Karppinen, Tampere
Sari Kemppinen,  Helsinki
Hannele Kupari, Vantaa
Krister Karttunen, Helsinki
Iina Särkkä, Mikkeli (varajäsen)
Anneli Gustafsson, Vantaa (varajäsen)

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

1/1