Rooli:

Paikkakunta:

Luokkakilpailut:

Luokkakilpailuissa on ollut viimeisen vuoden aikana paljon osallistujia,
jonka seurauksena päivät ovat venyneet pitkiksi ja ohjelmien määrää on jouduttu
vähentämään. Mitä ehdotat ratkaisuksi?

1) Pitäisikö välineohjelmien määrää vähentää?

2) Millä tavalla 1. luokan suorittamista voisi nopeuttaa?

3) Mitä mieltä olet vapaaohjelmien keston lyhentämisestä?

4) Onko mielestäsi tarvetta lisäluokalle?

5) Tulisiko nostoprosentteja muuttaa?

6) Mitä mieltä olet alueellisista kilpailuista? 

Tulisiko alempien luokkien (1,2) kilpailuja keskittää? Millaisia vaikutuksia tällä olisi?

Välinekilpailut:

1) Mitä mieltä olet ikäsarjajaoista?

2) Mitä mieltä olet säännöistä?

3) Onko vastannut odotuksiasi? (harrastekilpailumuoto)

Ikäkausikilpailut:

1) Mitä mieltä olet ikäsarjajaoista?

2) Ehdotuksia kilpailumuotoon liittyen?

Muut asiat

Millä toimenpiteillä rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmä (LAR) voisi parhaiten edistää kilpailutoiminnan järjestämistä?

Mitkä kolme asiaa arvioit tärkeimmiksi asioiksi
onnistuneessa kilpailutapahtumassa?

Millaiseen kilpailutoimintaa ottaisit mielelläsi osaa?

Vapaa palaute:

0%