Uutiskirje elokuu 2014

Sateenkaarikansa mukaan lastensuojelun perhehoitajiksi?

Lastensuojelullisista syistä huostaanotetut lapset joutuvat Suomessa aivan liian usein laitoshoitoon. Joissain tilanteissa laitoshoito on perusteltua, mutta suurimmalle osalle lapsista ja nuorista sijoitus perheeseen olisi paras vaihtoehto.

Suomen lainsäädännössä ei ole esteitä sille, että sateenkaariperheet ja -parit toimisivat lastensuojelun perhehoidossa esimerkiksi sijaisvanhempina tai tukiperheenä. Suomessa onkin kourallinen mies- ja naispareja, jotka toimivat sijaisvanhempina, tukiperheinä tai ylläpitävät ammatillista perhekotia. Näiden perheiden määrä on kuitenkin toistaiseksi häviävän pieni.

Sijaisvanhemmuus ei sovellu kaikille pareille, perheille ja yksilöille. Se on aivan erityinen kasvattajuuden muoto, ja edellyttää aikuisilta osittain erilaisia kykyjä kuin tavanomainen vanhemmuus. Sateenkaarikansan joukossa on valtavat määrät ihmisiä, jotka toivovat voivansa toteuttaa vanhemmuutta ja kasvattajuutta jollain tavalla. Osalle heistä perhehoitajina toimiminen voisi olla mahdollista - ja samalla se olisi tietysti mahdollisuus jollekin lapselle päästä perhehoitoon.


Sateenkaariperheet ry on päättänyt ryhtyä selvittämään aiempaa aktiivisemmin miten yhtälö saataisiin ratkaistua: on paljon lapsia perhehoidon tarpeessa - on paljon aikuisia valmiina vanhemman/kasvattajan vastuuseen. Miten nämä kaksi asiaa saataisiin käytännössä kohtaamaan?

Uskomme, että asiaa täytyy edistää monella tasolla. On tarvetta kertoa satenkaarikansalle sijaisvanhemmuudesta, perhehoidon arjesta ja niiden vaatimuksista. Yhtä aikaa on tarvetta kouluttaa lastensuojelun ammattilaisia kohtaamaan sateenkaarikansaa potentiaalisina perhehoitajina ja rohkaista heitä tekemään sijoitusesityksiä sateenkaariperheisiin. Lisäksi sateenkaarikansaa tulee aktiivisesti kutsua kuntien ja järjestöjen tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin.

Monissa maissa edellä mainituilla toimenpiteillä on lisätty merkittävässä määrin nais- ja erityisesti miesparien määrää sijaisvanhempina. Moni perhehoidon tarpeessa oleva lapsi on saanut perhehoitopaikan. Nyt on mielestämme aika aloittaa sama työ Suomessa!

Tulemme alkavalla kaudella olemaan yhteydessä yhteistyökumppaneihimme perhehoidon kentällä ja käynnistämään yhteisen hankkeen tavoitteen edistämiseksi. Kutsumme kaikkia asiasta kiinnostuneita tahoja ja henkilöitä mukaan suunnittelemaan tätä tärkeäksi kokemaamme hanketta!

Juha Jämsä
toiminnanjohtaja

juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

PS. Yhdistykselle ollaan etsimässä uutta puheenjohtajaa ensi vuoden alusta lukien

TÄSSÄ KIRJEESSÄ LISÄKSI MM:
* Miesten perheellistymismahdollisuudet
* Tutkija aloitti työt
* Ryhdy puheenjohtajaksi!
* Lapsiasiavaltuutettu sateenkaariperheiden asialla
* Pride-tapahtumien iloa
* Mielenkiintoisia koulutuksia
* Helsingissä uusperheitä, Turussa yhden vanhemman perheitä, Tampereella koululaisia

AJANKOHTAISET LAUSUNNOT, TIEDOTTEET JA PÖYTÄKIRJAT
* Mielipidekirjoitus HS:ssa 2.6.2014: Hallituksen huolehdittava kaikkien lasten oikeuksista
* Tiedote 2.6.2014: Sateenkaariperheiden lasten oikeusturvasta huolehdittava
* Tiedote 25.6.2014: HLBTI-oikeudet etenevät nihkeästi myös Pride-viikolla
* Tiedote 27.6.2014: Nelfa deeply regrets Finnish Legal Affairs Committee vote rejecting marriage equality
* Lausunto 17.6.2014: sosiaalihuoltolaista
* Hallituksen kokouksen 7.6.2014 päätösluettelo

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti kuukausittain)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, tutustu jäsenyyteen täällä >>

Uutisia ja ajankohtaista

Neljä vuotta uudistuksen jälkeen ensimmäinen miespari adoptoi Tanskassa

Tanskalainen miespari adoptoi kesällä lapsen Etelä-Afrikasta. Samaa sukupuolta oleva pari on voinut tulla yhdessä harkituksi adoptiovanhempana jo neljän vuoden ajan Tanskan lain mukaan. Kyseessä on kuitenkin vasta ensimmäinen tapaus, jossa lapsi on sijoitettu samaa sukupuolta olevan parin perheeseen. Tapaus kuitenkin osoittaa, että se on mahdollista.

Ulkomailta adoptoitavien lasten sijoittaminen samaa sukupuolta olevien parien perheisiin on harvinaista, koska lapsen lähtömaat tekevät päätökset lapsen sijoittamisesta. Useimmat niistä maista, jotka luovuttavat lapsia adoptioon, ovat konservatiivisia yhteiskuntia, joiden käytännöt tai lait estävät lapsen sijoittamisen samaa sukupuolta olevan parin perheeseen. Muutamia poikkeuksia ovat Etelä-Afrikka, Brasilia ja Mexico City. Suomalaisilla adoptiopalveluntarjoajilla on näistä maista yhteyksiä vain Etelä-Afrikkaan. Ikävä kyllä suomalaisten toimijoiden yhteistyökumppanit Etelä-Afrikassa ovat taustaltaan konservatiivia kansalaisjärjestöjä, jotka eivät sijoita lapsia samaa sukupuolta olevien parien perheisiin, vaikka maan lainsäädäntö sen mahdollistaisikin.

Kun tasa-arvoinen avioliitto ja sen myötä mahdollisuus tulla yhdessä harkituksi adoptiovanhempana tulee pian mahdolliseksi, on tarvetta etsiä suomalaisille palveluntarjoajille uusia yhteistyökumppaneita. On myös tärkeää, että adoptioalan suomalaiset toimijat saavat samassa yhteydessä tietoa sateenkaaripareista ja rohkaisua myös ehdottaa lapsen sijoittamista heidän perheeseensä.

Tanskalaisen miesparin adoptiosta kertoivat ainakin Politiken >> ja Gay Star News >>

Ihmisoikeustuomioistuimen syrjinnän hyväksynyt päätös ei ollut yksimielinen

Perheellistymismahdollisuuksien edistäminen miestyön keskiössä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin teki kesällä ratkaisun suomalaisen transnaisen valituksesta. Suomen laki ei ole mahdollistanut sukupuolen juridista korjaamista, koska valittajan vaimo ei ole suostunut muuttamaan avioliittoa rekisteröidyksi parisuhteeksi. Tässä tilanteessa valittajan tulisi erota puolisostaan, että saisi juridisen sukupuolensa vahvistettua.

Heinäkuisessa päätöksessään ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaos päätyi äänestystuloksen 14-3 jälkeen ratkaisuun, että Suomen valtio ei ole syrjinyt valittajaa edellyttämällä tältä avioliitosta luopumista juridisen sukupuolen vahvistamiseksi. Päätöstä vastustaneet tuomarit ovat perustelleet oman näkemyksensä hyvin elegantisti ja perusteellisesti. Useat ihmisoikeusasiantuntijat ovat katsoneet, että näissä perusteissa voi olla muutoksen siemen.

Uutinen Setan reaktiosta päätökseen >>
Päätöstä vastaan äänestäneiden tuomareiden perusteet löytyvät päätöksen lopusta >>

Miehet ovat toinen vaikuttamistyön painopistealueista Sateenkaariperheissä seuraavan neljän vuoden ajan. Painopisteen käytännön merkityksen avaamiseksi, väliaikainen miestyöryhmä keskustelu kesäkuun alussa laajasti siitä, miten miehet ja miehille olennaiset tavoitteet voitaisiin aikaisemmin paremmin huomioida yhdistyksen vaikuttamistyössä.

Miesten perheellistymismahdollisuuksien parantaminen nousi kaikesta tärkeimmäksi seikaksi. Suurelta osin tässä on kyse muusta vaikuttamisesta kuin lainsäädännön uudistuksista. Adoptiomahdollisuuksien edistämiseksi tulisi luoda suomalaisille adoptiotoimijoille uusia kontakteja ulkomailla ja kouluttaa suomalaisia ammattilaisia. Perhehoitoa sateenkaariperheissä tulisi lisätä rohkaisemalla sekä perheitä että ammattilaisia. Sijaissynnytyksen osalta tosin tarvitaan uusi laki, mutta sijaissynnytystä ei ylipäätään pidetty niin tärkeänä kuin muita perheellistymisen tapoja. Myös apilaperheille olisi tarjottava nykyistä enemmän neuvontaa ja mahdollisuuksia löytää vahemmuuskumppaneita.

Elokuussa miestyöryhmä tekee toimenpide-ehdotuksia sekä vaikuttamistyön että miesten vertaistoiminnan kehittämiseksi. Molempiin tehtäviin kaivataan innokkaita vapaaehtoisia toteuttajiksi! Tervetuloa mukaan työhön. Yhteydenotot toiminnanjohtajaan

Isän aivotoiminta muokkaantuu "äidillisemmäksi" lapsen hoivaamisen myötä 

Soveltuvatko heteroäitien aivot paremmin lapsen hoitamiseen kuin hetero- tai homoisien aivot? Tätä on selvitetty Oregonin yliopiston tuoreessa tutkimuksessa, joka julkaistiin Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä.

Tutkittavien 89 vanhemman aivoja kuvannettiin fMRI -menetelmällä, samalla kun he katsoivat videokuvaa itsestään hoitamassa esikoislastaan. Vertailtavina oli kolme ryhmää: heteroseksuaalisia, ensisijaisena hoitajana toimivia äitejä, heteroseksuaalisia, toissijaisena hoitajana toimivia isiä ja homoseksuaalisia, ensisijaisena hoitajana toimivia isiä, jotka kasvattivat lastaan ilman äidin mukanaoloa.

Ensisijaisena hoitajana toimiminen aktivoi aivoissa eräänlaisen lapsesta huolehtimisen järjestelmän heteroäideillä ja homoseksuaalisilla miehillä. Järjestelmä vastaa siitä, että hoitaja kiinnittää huomiota lapsen tunnetiloihin ja suuntaa toimintaansa lapsen tarpeiden mukaan. Mitä enemmän aikaa hetero- tai homoseksuaalinen isä vietti lasta hoitaen, sitä vahvemmin tämä järjestelmä aktivoitui.
Tutkimus osoittaa, että lapsen empaattinen hoitaminen ei ole "äidillisten vaistojen" varaista, vaan samanlaista kaikille lasta ensisijaisesti hoitaville vanhemmille. Kokemukset muokkaavat aivoja sopimaan käyttötarkoitukseensa.

Artikkeli löytyy täältä >>

Uusi työntekijä Kotolaan: tutkija Kia Aarnio

Sateenkaariperheiden lasten hyvinvointikartoitus -hankkeessa on aloittanut 18.8 alkaen tutkijana psykologian tohtori Kia Aarnio. Hankkeen tavoitteena on kerätä uutta tietoa ja kehittää yhdistyksen osaamista. Hankkeen aikana julkaistaan kirjallisuuskatsaus ja tutkitaan kyselylomakkeen avulla sateenkaariperheiden kouluikäisiä lapsia ja heidän vanhempiaan.

Tutkimuksen painopisteitä ovat muun muassa kiusaaminen, vertaiskokemukset, sukulaisten ja lähiympäristön tuki, erotilanteet, vanhemmuuden tukeminen sekä haavoittuvuuksien tunnistaminen hyvinvointipalveluissa. Hankkeessa laaditaan myös mittari, jolla voidaan tulevina vuosina kartoittaa hyvinvointia. Keväällä 2016 julkaistaan loppuraportti ja toimenpide-ehdotukset. Hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön projektiavustuksella.

Tule ehdolle puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi!

Syyskokouksessa 28. marraskuuta valitaan Sateenkaariperheet ry:lle uusi puheenjohtaja ja hallitus vuodelle 2015.

Hallituksessa pääset suunnittelemaan järjestömme monipuolista toimintaa, osallistumaan päätöksentekoon sekä tutustumaan yhteistyöverkostojen toimintaan. Hallitus tukee järjestömme työntekijöitä ja toimii heidän työnantajanaan. Myös hallituslaisten omaa vapaaehtoistyöpanosta tarvitaan: tekemistä riittää varmasti jokaiselle omien kiinnostuksen kohteiden ja erityisosaamisen mukaan. Toivomme, että hallitus edustaisi mahdollisimman hyvin järjestömme monimuotoista jäsenistöä - taustojen, perhetilanteiden, sukupuolten ja kotipaikkakuntien kirjoa. 

Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa, vuonna 2014 kokouspäivä on pääsääntöisesti ollut lauantai. Suurin osa kokouksista pidetään toimistollamme Helsingissä, mutta joka vuosi on kokoustettu myös muualla päin Suomea. Myös etäosallistuminen Skype-ohjelman avulla onnistuu. Sateenkaariperheet ry korvaa matkakustannukset niille, jotka joutuvat matkaamaan kokoukseen kauempaa.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen!
Emmi Pihlajaniemi, puheenjohtaja / Sateenkaariperheet ry,  puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi,  050 513 7765

Kaikkien perheiden Suomi -hanke täysillä käynnissä

Sateenkaariperheet ry on mukana Monimuotoiset perheet -verkoston työssä. Verkoston yhteisen Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen työ käynnistyi kesällä 2013. Hankkeen tehtävä on levittää tietoisuutta perheiden monimuotoisuudesta päättäjien ja palvelujärjestelmässä toimivien ammattilaisten keskuuteen.

Toinen toimintavuosi käynnistyy tilanteessa, jossa alkukartoitukset on tehty ja keskeisistä sisällöistä sovittu verkoston järjestöjen kesken. Monimuotoiset perheet -verkoston eduskuntavaalitavoitteet on julkistettu ja vaikuttamistyö aloitettu toden teolla muun muassa isyyslakiuudistukseen ja varhaiskasvatuslakiin vaikuttamalla.

Hankkeen uutiskirjeestä löytyy tietoa syksyn ajankohtaisista asioista hankkeen toiminnan sekä vaikuttamistyön kannalta:

* Hankkeen selvitys: Ammatillinen koulutus ei anna valmiuksia perheiden monimuotoisuuden kohtaamiseen
* Monimuotoisten perheiden perhevapaat tarkasteltavaksi
* Isyyslaki tulee eduskuntakäsittelyyn    
* Varhaiskasvatuslaki uudistuu
* Eduskuntavaalitavoitteet julki
* Syksyn ohjelmassa työntekijäpäivä, messuja ja koulutuksia
* Mikä verkosto?

Lue lisää uutiskirjeestä >>

Työryhmä uudistamaan äitiyden määrittymistä sateenkaariperheissäKesällä oikeusministeri nimitti työryhmän, jonka tehtävänä on vielä tämän syksyn aikana tehdä esitys äitiyssääntelystä. Tavoitteena on määritellä äitiyden määrittymisen edellytykset yleisellä tasolla, mutta ennen kaikkea valmistella pykälät, joiden nojalla naisparille syntyvän lapsen juridinen asema voitaisiin tietyissä tilanteissa vahvistaa ns. lain nojalla, ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon.

Hallitus antoi kesäkuussa esityksen uudeksi isyyslaiksi. Hallituksen isyyslakiesitys ei yhdistyksen ja monien yhteistyökumppanien lausunnoista huolimatta sisältänyt äitiyttä koskevia pykäliä. Yhdistys järjesti asiasta myös mielenosoituksen kesäkuun alussa. Samalla kun hallitus hyväksyi esityksensä isyyslaiksi, se edellytti, että oikeusministeriö valmistelee ja tuo esityksen äitiyden määrittymisen pykälistä sellaisella aikataululla, että nämäkin pykälät on mahdollista päättää eduskunnassa vielä tällä vaalikaudella.

Työryhmän aikataulu on harvinaisen tiukka. Työryhmässä jäseninä toimii kahden oikeusministeriön virkamiehen lisäksi edustaja Helsingin hovioikeudesta ja Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. Työryhmän toimikausi loppuu lokakuun lopussa.

Lue Ylen uutinen aiheesta täällä >>

Uusi lapsiasiavaltuutettu tarttuu hlbti-haasteeseen

Sateenkaariperheet ja Seta tapasivat kesäkuussa uuden lapsiasiavaltuutetun Tuomas Kurttilan. Hedelmällisen tapaamisen myötä valtuutettu on päättänyt perustaa alaisuuteensa hlbti-teemoihin keskittyvän jaoston, joka arvioi ja tukee perheiden moninaisuuden huomioon ottamista perhelainsäädännön kehittämisessä. Valtuutettu Kurttila on myös kutsunut Setan edustajan ja Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsän asiantuntijajäseniksi lapsiasiainneuvottelukuntaan.
 
Lapsiasiavaltuutetun toimiston työtä voit seurata Facebook-sivulla >>

Ikioma perheeni kertoo sateenkaariperheen elämästä

Vauvakirja, joka ei erottele vanhempien sukupuolia

Vihdoin on ilmestynyt suomenkielinen lastenkirja, jonka pääteemana on sateenkaariperheessä eläminen! Kirjassa on kaunis tarina ja kaunis kuvitus, joiden takana ovat ammattilaiset Tittamari Marttinen & Aiju Salminen (kustantaja Pieni Karhu).

Osta uusi kirja yhdistykseltä ja saamme osan myyntituotosta työmme tueksi. Kiitos!
Tilaa kirja
täältä >>

Vauvan oma kirja on perheen pienimille suunnattu uusi kirja, jossa vanhempien sukupuolta ei turhaan määritellä missään vaiheessa. Kirja antaa sillä tavoin tilaa perheiden monimuotoisuudelle. Kirja ei valitettavasti huomioi, että lapsella voi olla vanhempia vaikkapa neljä.

Elämää sateenkaariperheessä

Sinustako Sateenkaariperheiden uusi blogisti?

Nea ja Nina ovat kirjoittaneet vuoden ajan blogikirjoituksia omasta perhearjestaan. Alla Ninan viimeisin kirjoitus. Tämän jälkeen Nea ja Nina vetäytyvät blogistin tehtävästä. Olisitko sinä uusi vapaaehtoinen blogistimme? Etsimme kirjoittajaa/kirjoittajia, jotka kirjoittaisivat mielenkiintoisia huomioita ja ajatuksia omasta sateenkaariperhearjestaan. Blogistin ei tarvitse tietystikään ammattikirjoittaja, mutta jonkin verran kirjoituskokemusta on hyvä olla. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä toiminnanjohtajaan.

Kuukausittainen blogi

Sitä havahtuu välillä ja tajuaa kuinka paljon itsellään on. Kuinka paljon rakkaita ihmisiä pyörii jokapäivä jaloissa ja kuinka vähän niistä hetkistä menee nauttimiseen. Sitä tajuaa kuinka paljon rakkautta annan ja saan. Ja kuinka vähän ihan perus arjesta osaa nauttia, vaikka pitäisi osata nauttia joka hetkestä, kuin ne olisi elämän viimeiset hetket. Pitäisi osata nauraa maitolaseille, jotka kaksivuotias kaataa pöydälle tai pyykkivuorille kodinhoitohuoneen lattialla. Välittää vähemmän sotkuista pöydillä ja elämisen jäljistä. Lapset ovat pieniä vain hetken, eikä sitä aikaa saa enää takaisin. Ja vaikka nyt ei olekaan uusivuosi, jolloin tehdään uudenvuodenlupaukset, teen minun lupaukseni nyt; lupaan yrittää nauttia elämästä jokapäivä ja nauttia läheisistä ihmisistä, lapsista, puolisosta, pyykki- ja tiskivuorista ja jopa niistä maitotahmoista lattialla. Ja yritän muistaa lupaukseni myös silloin kun tuntuu että koko maailma on tätä äitiä vastaan.

Kesä on tullut ja on ihana huomata kuinka naapureiden pihat ja puutarhat ovat työn alla. Kuinka ne istuttavat kukkia ja ajelevat nurmikkoa. Mekin olemme rakentaneet pihallemme aidan, jotta voisimme antaa lapsemme, myös ne karvaiset, telmiä rauhassa pihalla ilman pelkoa, että joku heistä juoksisi autotielle selän käännettyämme. On hassua huomata kuinka tästä lämmöstä nauttii vähemmän, kun vyötärönympärys on triplaantunut ja mukana kantaa koko ajan patteria.

Nina Blomerus

Kaikki kirjoitukset löytyvät osoitteesta www.sateenkaariperheet.fi/blogi. Siellä voit myös kommentoida kirjoitusta. Blogi julkaistaan Sateenkaariperheiden uutiskirjeen lisäksi Perheaikaa.fi -nettipalvelussa. 

 Muita sateenkaariperhe -blogeja löydät täältä>>

Tapahtumauutisia

Kesä oli täynnä pride-tapahtumien ilojuhlaa

Ahvenanmaan ensimmäiset Pridet saivat positiivisen ja sydämellisen vastaanoton Maarianhaminan kesäisessä saaristokaupungissa! Avajaismenoissa 16.7. puheenvuoron saivat paikallispolitiikasta tutut Camilla Gunell ja Ville Walve, sekä queer-ooppera 'Magnus-Marian' ohjaaja Suzanne Osten ja Regnbågsfyrenin puheenjohtaja Maria Antman. Avajaiskansa sai nauttia The Spiny Normansin musiikista, sateenkaarikakusta ja kuplivasta auringon paisteessa. Avajaispäivää jatkettiin elokuvissa, Pride Caféssa sekä iltaklubilla.

Rakkautta oli ilmassa, kun Tage Lindfors ja Mikael Eriksson saivat toisensa Kobba Klintarin pienellä saarella Pride-perjantaina. Uniikki aavan meren ympäröimä saari oli henkeä salpaava juhlapaikka, eikä kyyneliäkään ollut säästäminen kun ohimenevä Viking Linen laiva juhlisti parin onnea tyyttäämällä sumutorviaan.

Prideviikon kruunasi kaikki odotukset ja kuvitelmat ylittänyt värikäs pridekulkue, joka vaelsi Maarianhaminan kaupungin halki lauantaina 19.7. Osallistujia kulkueessa oli lähemmäs kaksi tuhatta - upeata!

Illalla pridekansa jatkoi juhlimista Linda Bengtzingin ja E-Typen merkeissä. Viikko päätettiin Meripäivien Perhepäivässä, tietty sateenkaaren väreillä maalaten.

Pride-elämää vietettiin myös Tampereella ja Pietarsaaressa. Pietarsaaren Jeppis Pride oli Suomen mantereen ensimmäinen ruotsinkielinen pridejuhla, ja se keräsi runsaasti huomiota mediassa. Tampereella lapsille oli kulkueen ja pääjuhlan jälkeen Werstaalla oma tapahtuma, jossa oli erilaisia työpajoja ja piirrettiin perhekuvia näyttelyyn.

Helsinki Prideilla oli joka päivä perheellisille ja omasta lapsesta haaveileville suunnattua ohjelmaa. Retki Sealifen merimaailmaan keräsi yli 90 osallistujaa. Lähemmäs 20 huimapäistä koululaista laskeutui alas Käärmekalliolta. Kymmenittäin tulevia sateenkaariperhevanhempia kävi Kotolassa saamassa opastusta perheen perustamiseen. Miehille järjestettiin ensimmäistä kertaa erityinen 'Miten miehet tekevät lapsia?' -keskustelutilaisuus. Sateenkaariperheiden lasten kuvista koottu Mun Perhe -näyttely vietti Helsinki pride -viikolla Helsingin avajaisiaan, ja kuvat olivat elokuuhun saakka aivan ydinkeskustassa Luckanilla ihmisten nähtävillä. Kulkue keräsi huippumäärän osallistujia, jopa 20 000 henkeä marssi yhdenvertaisuuden ja ylpeän itsenä olemisen puolesta. Kulkueessa nähtiin hauskasti pukeutuneita lapsia, saippuakuplia ja rattaista tulvivaa musiikkia.

Kesäleiristä alkoi kesän hellejakso

...ja oli kesäleirillä muutenkin kivaa! Ranta oli mahtava, ja kanootit sekä sup-laudat olivat uinnin lomassa ahkerassa käytössä. Aikuisille oli ohjelmassa entistä enemmän toiminnallista puuhailua keskustelun lisäksi tai vaihtoehdoksi. Juuso Kekkonen vieraili leirillä Outo homo menee kouluun -monologinsa kanssa. Yläastelaisille suunnattua valistavaa monologia seurasivat leirin nuoret ja aikuiset yhdessä. Palautteiden perusteella lasten mielestä leirillä parasta olivat kaverit, uiminen, geokätköily ja seikkaileminen. Aikusille leirin liikuttavimmat hetket tarjosi leirijuhla, jossa kaikki halukkaat lapset saivat esitellä taitojaan.

Tulevat koulutukset

Lisää teksti tähän

Sateenkaariperheet Euroopassa
-juridisia ulottuvuuksia

Kaikille avoin koulutus Helsingissä. Nähtävissä myös netinkautta!
Kotolassa tiistaina 2.9. kello 18-20. Ei ennakkoilmoittautumista.

Miten käy kun sateenkaariperhe muuttaa Euroopassa maasta toiseen? Miten eurooppalaiset sateenkaariperheaktiivit voivat toimia perheoikeuksien edistämiseksi? Mikä on Euroopan ihmisoikeusistuimen rooli oikeuksien kehittymisessä?

Asianajaja Juha-Pekka Hippi vetää kaikille avoimen koulutustilaisuuden sateenkaariperheoikeuden eurooppalaisesta juridiikasta. Koulutukseen kutsutaan erityisesti yhdistyksemme ja yhteistyökumppaneidemme aktivisteja, mutta myös kaikkia teemasta kiinnostuneita.

Koulutuksessa käydään läpi sateenkaariperheiden tilannetta eri puolilla Eurooppaa, kuten perheiden oikeuksia eri valtioiden välillä. Esimerkinomaisesti käydään läpi oikeudellisia tapauksia eri maista, sekä mahdollisuuksia viedä syrjintä- ja valitustapauksia eteen päin. Tarkoitus on myös keskustella kokemuksista.

Koulutuksen luento-osuus lähetetään netin kautta kello 18.15 alkaen.
Nettiluennon linkki löytyy ennen luennon alkua yhdistyksen Facebook-sivuilta, ja tästä: https://www.perheaikaa.fi/nettiluennot/lapsi-tulossa/luento:2015/

Koulutuspäivä Jyväskylässä

Tiistaina 30. päivänä syyskuuta järjestetään Jyväskylän kansalaiskeskus Matarassa kaikille avoin, maksuton seminaaripäivä sateenkaariperheiden kohtaamisesta työssä. Mukana menossa myös Jyväskylän Seta ry.

Alustava ohjelma (muutokset mahdollisia):
            
9-9.30 Aamukahvit
9.30-10.15 Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, normit ja oletukset
10.15-11 Perheiden ja vanhemmuuden moninaisuus
11-12 Sateenkaariperheellisten ja ammattilaisten kokemuksia: paneelikeskustelu
12-13 Lounastauko (omakustanteinen)
13-14.45 Normeista ja oletuksista moninaisuuden kohtaamiseen: harjoituksia ja keskustelua
15.45-16 Moninaisuuden kohtaaminen asiakastyössä 

Ilmoittautumiset 23.9. mennessä: tiia.forsstrom@sateenkaariperheet.fi (ent. Aarnipuu)
Koulutus on maksuton, tervetuloa!

Avoimia koulutuksia syksyllä 2014

Koulutusta transihmisten perhekysymyksistä

Koulutushanke jatkaa kaikille avointen maksuttomien seminaaripäivien järjestämistä syksyllä 2014. Kiertue alkaa Jyväskylästä tiistaina 30. syyskuuta. Lokakuussa koulutetaan Kuopiossa, ja marraskuussa Joensuussa sekä Porissa. Porin koulutus jakautuu kahdelle iltapäivälle: 27. ja 28.11. Kuopion ja Joensuun päivämäärät vahvistuvat syksyn alussa. Joulukuun alussa kiertue jatkuu vielä Tampereelle.

Koulutuspäivien yhteyteen voidaan järjestää myös keskustelutilaisuuksia tai esim. "Miten lapsia tehdään"-iltoja paikallisten sateenkaariperheellisten kanssa. Lisätietoja antaa koulutussuunnittelija Tiia Forsström (ent. Aarnipuu): tiia.forsstrom@sateenkaariperheet.fi

Ensi keväänä, 12.-13.3.2015, järjestetään yhteistyössä Transtukipisteen ja Trasek ry:n kanssa Helsingissä kahden päivän täydennyskoulutuskokonaisuus sukupuolen moninaisuudesta perheissä ja transihmisten vanhemmuudesta.

Lisätietoja koulutussuunnittelija Tiia Forsströmiltä (ent. Aarnipuu).

Kouluttaudu kokemuskouluttajaksi

Setan kouluttajakoulutus järjestetään Helsingissä, Setan toimistolla 30.-31.8.2014. Koulutus on suunnattu Setan ja jäsenjärjestöjen nykyisille ja tuleville aktiiveille. Peruskoulutus antaa valmiudet toteuttaa kouluvierailuja sekä vierailuja muun muassa nuorisotaloille ja erilaisille leireille. Koulutuksessa perehdytään perustietoihin hlbtiq-teemasta, tutustutaan toiminnallisiin harjoitteisiin, harjoitellaan omista kokemuksista kertomista, tutustutaan esiintymisen ja kouluttamisen saloihin sekä mietitään haastavien tilanteiden hallintaa. Ilmoittautumisia vastaanottaa koulutussuunnittelija Marita Karvinen, marita.karvinen@seta.fi. Syksyllä Seta toteuttaa myös kouluttajakoulutuksen Turussa, draamatyöpajakoulutuksen Helsingissä sekä kouluttajien täydennyskoulutuksen aiheesta normikriittinen pedagogia.

Syksyn parisuhdekurssit - ilmoittaudu nyt!

Sateenkaariparit-hanke alkaa poikia toimintaa kautta Suomen. Alkavana syksynä järjestetään peräti kolme parisuhdeviikonloppua, jotka on suunnattu kaikille sateenkaaripareille - niin lapsettomille kuin lapsellisille. Viikonloput järjestävät Kataja ry:n kumppaneina Pirkanmaan Seta, Jyväskylän Seta ja seurakunnat sekä Helsingin seurakuntien erityisnuorisotyö Snellu.

Lisätietoja kaikista kolmesta kurssista täällä >>

Sateenkaariperheet ry ei järjestä tänä syksynä omia parisuhdetapahtumia, mutta ensi vuodelle on tulossa kolme viikonloppua, parisuhdeiltoja ja mahdollisesti myös vertaisryhmiä, jotka on suunnattu nimenomaan sateenkaariperheellisille tai perhettä suunnitteleville / odottaville. Lisätietoja lokakuun uutiskirjeessä.

Perhevalmennukset 2014

Sateenkaariperheiden perhevalmennus on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville, lasta odottaville ja lapsen hiljattain saaneille sateenkaariperheille.

Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, käydään läpi perheiden oikeuksia etuuksiin ja ongelmia etuuksien haussa, syntymässä olevan lapsen juridisen tilanteen turvaamiseen liittyvissä hakemuksissa, sateenkaariperheiden parisuhteen tyypillisistä sudenkuopista, kolmen ja neljän vanhemman perheiden erityishaasteista jne. Kurssit ovat maksuttomia, viikonloppukursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja kursseista täällä >>

Marraskuun viikonloppukurssi

14-16.11.2014 Hollolassa
Sitovat ilmoittautumiset 19.10. mennessä nettilomakkeella >>

Helsingin iltakurssit

Helsingin iltakurssit järjestetään viitenä peräkkäisenä tiistai-iltana yhdistyksen toimistolla ydinkeskustassa, osoitteessa Yrjönkatu 29 A 1 (Forumin kortteli) kello 17.30-20.30.

Syksyn kurssi 7.10.-4.11.2014
Sitovat ilmoittautumiset 31.8. mennessä nettilomakkeella >>

Tulevat tapahtumat

Talven perheleiri tulossa jälleen

Talven perheleiri järjestetään tällä kertaa Hämeessä, Janakkalassa Rantalahden leirikeskuksessa 6-8.2.2015. Ohjelmassa jotakin kaikenikäisille. Leiri-ilmoittautuminen alkaa 2.10. Leiripaikkaan voit tutustua jo etukäteen täällä>>

Uusperheilta Helsingissä

Lauantaina 8.11 kello 17-19 on Kotolassa sateenkaarevien uusperheiden ilta. Aikuisten keskustelua ohjaamassa Merja Rankinen. Lapsille on omaa ohjelmaa toisessa huoneessa. Myös ilman lapsia saa tulla.

Onpa lapsia hankittu sateenkaariperheeseen, heterosuhteessa tai yksin, mutta nyt on uusperhe rakenteilla tai  jo todellista arkea, on tämä ilta sinua varten. Keskustelua vertaisessa seurassa ammattilaisen ohjauksessa. Tapaaminen saattaa olla alku uudelle ryhmälle. Tule mukaan! Kotola löytyy osoitteesta Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki.

Suurin osa toiminnasta on paikallistiimien eri paikkakunnilla toteuttamaa:
Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Vertaisryhmätoiminta netissä - perheaikaa.fi

Sateenkaariperheiden vertaisryhmä-chatit ja muun sateenkaariperheille suunnatun sisällön löydät osoitteesta Perheaikaa.fi. Videoista löytyy useita sateenkaariperheitä koskevia tietoiskuja. Luennoissa löytyy esimerkiksi sateenkaariaiheinen Miten lapsia tehdään.

Nyt chatteihin, luennoille ja keskustelupalstalle voi osallistua myös rekisteröimättä. Ryhmiin ja kursseille osallistuminen vaatii aina rekisteröitymisen. Rekisteröityminen palveluun on kuitenkin helppoa, ilmaista ja anonymiteetin säilyttävää.

INNOSTUSTA KIRJOITTAMISEEN?

Perheaikaa.fi -sivusto kaipaa sateenkaariperheitä käsitteleviä artikkeleja. Olisitko sinä kiinnostunut kirjoittamaan ytimekkäitä asiapitoisia tekstejä liittyen sateenkaariperheyteen? Artikkeleja lukevat niin perheelliset kuin laaja joukko ammattilaisia. Etenkin neuvoloiden työntekijät ovat valtavan suuri sivuston käyttäjäkunta. Artikkeleja voi lähettää ja lisätietoja kysellä järjestösihteeriltä (yhteystiedot kirjeen lopussa). Tässä muutamia esimerkkejä sivuston artikkeleista: artikkeli 1, artikkeli 2 ja artikkeli 3.

SEURAAVAT TAPAHTUMAT PERHEAJASSA:

* ma 1.9 klo 12-13.30 Aihe vapaa ja neuvontachat
* ti 2.9. klo 18.15-20 Nettiluento: Sateenkaariperheet Euroopassa - juridisia ulottuvuuksia, Juha-Pekka Hippi: Katso yltä kohta tulevat koulutukset
* to 18.9 klo 16.30-18 Lapsettomuus-chat. Kaikille, joille lapsen saaminen on ollut vaikeaa tai mahdotonta
* ma 29.9 klo 12-13.30 Aihe vapaa ja neuvontachat
* to 9.10 klo 18.30-20 Isyydestä haaveilevien ja isyyttä aloittelevien chat
* ma 27.10 klo 12-13.30 Aihe vapaa ja neuvontachat

Tulossa lokakuussa nettiluennot seuraavista aiheista: Kuinka tukea lasta, kun vanhempi on transsukupuolinen ja Perheessä lapsi, jolla on sukupuolen moninaisuuden kokemusta.

Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi voi lähettää järjetösihteerille tai kirjoittaa keskustelufoorumille. Lisätietoa yhdistyksen Perheaikaa.fi-toiminnasta myös kotisivuilla >>

Vaikka yhdistyksen oma keskustelupalsta on palannut toimimaan, Perheaikaa.fi-palvelussa jatkuvat myös sateenkaariperheiden keskustelut. Sateenkaariperheteemaisen keskustelun löydät toiseksi viimeisenä sivun alalaidasta Lapsi perheessä -alueelta.

Perheaikaan aletaan Sateenkaariperheet ryn:n toimesta kouluttamaan uusia vertaisohjaajia chattien vetäjiksi. Koulutus alkaa alkuvuodesta 2015.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

Pohdituttaako perheen perustaminen? Onko haasteita viranomaistahojen, palvelujen tai suvun kanssa? Kuinka toimii KELA ja hedelmöityshoitoklinikat? Kuinka lakeja tulkitaan? Mietityttääkö jokin asia arjessa, perhe-elämässä tai lasten asioissa?

PUHELIN

Neuvontaa saa numerosta 050-321 0048 kaksi kertaa viikossa soittoaikoina, jotka ovat

tiistaisin kello 12-13
torstaisin kello  9-10


SÄHKÖPOSTI

Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse info@staankaariperheet.fi. Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa.

CHAT

Neuvontapalveluihin kuuluu myös kuukausittainen ´kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat. Reaaliajassa toimiva chat löytyy Väestöliiton Perheaikaa-sivustolta www.perheaikaa.fi. Chatiin voi tulla keskustelemaan ja esittämään kysymyksiään. Neuvontachat on aina kello 12-13.30. Tulevat chattiajat 1.9., 29.9. ja 27.10.

Chatissa kirjoittaessa kannattaa huomioida, että  muut chatissa olijat näkevät keskustelun. Muuten neuvontapalvelu on luottamuksellista eikä kysymyksiä tai muita tietoja rekisteröidä millään tavalla.

Muista myös Pirkanmaan Setan valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu: www.sinuiksi.fi
Kysy seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä.

Haastattelupyyntöjä

ONKO SINULLA KOKEMUKSIA KIRKON PERHENEUVONNASTA?
Seurakuntapastori Titta Huotari on valmistumassa perheterapeutiksi ja etsii lopputyötään varten kertomuksia siitä, miten kirkon perheneuvonnassa on kohdattu sateenkaariperheitä. Kaikki kokemukset - hyvät ja huonot ja yhdentekevätkin - ovat tervetulleita. Titta on fiksu ihminen ja tietää, mistä kirjoittaa. Kysykää lisää suoraan häneltä: titta.huotari@evl.fi tai 045 657 2700.


OLETKO KÄYTTÄNYT ADOPTIOKURAATTORIN PALVELUITA?
Sosiaalityön opiskelija etsii myös sateenkaariperheiden joukosta haastateltavia tutkimukseensa adoptiokuraattorin merkityksestä: Etsin haastateltavia gradututkimukseen sellaisistahenkilöistä, jotka ovat käyttäneet adoptiokuraattorin palveluja.Jos haluat jakaa kokemuksesi tutkimuksen tueksi joko kyselylomakkeen tai henkilökohtaisen haastattelun muodossa, ota yhteyttä: Kirsi Räsänen, kirsin.omaposti@gmail.com

MYÖHÄÄN HERÄNNYT HAASTATTELUUN
Olen tekemässä Anna-lehteen puheenaihejuttua työnimellä "keski-ikäisenä ulos kaapista".
Etsin juttuun nimetöntä (tai nimellistä) haastateltavaa kertomaan, minkälaisia tuntemuksia kävi tuossa prosessissa läpi, miten ympäristö reagoi, oliko aina tiennyt pitävänsä myös naisista vai oliko se yllätys itsellekin, mitä piti ottaa huomioon jne. Onnistuu myös puhelinhaastatteluna. Jutussa on myös asiantuntija kertomassa, miten asia kannattaa tuoda lähipiirissä esiin jne. Elisa Hurtig, 050 4497427, elisa.hurtig@otavamedia.fi

Yhteistyökumppanit tiedottavat

Yhden vanhemman perheiden olohuone-toiminta

Pääkaupunkiseudun yksin- ja yhteishuoltajat ry:n Olohuone-toimintaan kuuluu myös yksin- ja yhteishuoltajien sateenkaariperheille suunnattu Olohuone. Tervetuloa Sateenkaarevaan olkkariin päiväkoti Sörkkaan!

Rentoa jutustelua luottamuksellisessa ilmapiirissä luvassa tänä syksynä neljänä lauantaina klo 14-16: 30.8., 4.10., 8.11. ja 13.12.2014. Osoite on Vetehisenkuja 3, 00530 Helsinki. Syksyn ensimmäinen tapaaminen toistaiseksi teematon, mietitään yhdessä aiheita muille kerroille!
Tarjolla pientä naposteltavaa ja lastenhoitoa, joita varten ilmoitathan tulostasi (+ lasten lukumäärä) osoitteeseen peake@mappi.helsinki.fi viimeistään edeltävän viikon perjantaina. Ei pakollista kuitenkaan :)

Sateenkaareva olkkari on tarkoitettu yhden vanhemman sateenkaariperheellisille, sateenkaariuusperheellisille, apilaperheellisille, ystäväperheellisille ja polyperheellisille, jotka kokevat itsensä ja perheensä (ainakin jossain määrin) yhden vanhemman perheeksi. Ryhmän jäseniä yhdistävät samansuuntaiset kokemukset lapsiperhearjesta yhden aikuisen voimin, vanhemmuuden jakaminen etävanhemman/vanhempien kanssa, kokemus sateenkaariperheen erosta jne.

Liity myös ryhmäämme Facebookissa:
tästä linkistä
Lisätietoja yhdistyksestä ja Olohuone-toiminnasta löydät täältä >>

Parisuhdepäivät Helsingissä 18.-19.11.2014

Koulutuspäivän järjestää Kataja ry, yhteistyössä Sateenkaariperheiden ja muiden kumppanien kanssa.
Teema: Mieli ja keho parisuhteessa. Kuinka mielen jakehon tasapaino tai tasapainottomuus vaikuttavat ihmisessä, parisuhteessa japerheessä.
Tapahtuma on tarkoitettu kuntien, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöille, sosiaali- ja terveysalan yrittäjille sekä vapaaehtoisille vertaisohjaajille.
Paikka: Kuntatalo (Toinen linja 14) 
Koulutuksen hinta: sis. ohjelman ja kahvitarjoilun, 130,- / 2pv, 95,- / 1pv
Ilmoittautuminen 31.10. mennessä: Ilmoittautumislomake
Lisätietoja: Nina Autio p. 041 543 8611 tai nina.autio@parisuhdekeskus.fi

Ryhmästä tukea eron jälkeiseen elämään

Sateenkaariperheiden yhteistyökumppani Neuvokeskus järjestää Hgissä erokursseja, jonne myös sateenkaarevasta parisuhteesta eronneet ovat tervetulleita. Kurssit toteutetaan yhteistyössä Kalliolan kansalaisopiston kanssa.

Eroryhmässä kohtaat samassa elämäntilanteessa olevia, joiden kokemusten avulla voi lisätä ymmärrystä ja löytää uusia näkökulmia omaan tilanteeseesi. Saat muös ammattilaisen tarjoamaa tukea, tietoa ja ohjausta eroprosessin läpikäymiseen.

Osallistujat työskentelevät ryhmän aikana eronsa kanssa monipuolisesti ryhmässä ja yksin erilaisten tehtävien avulla. Samalla he rakentavat uutta ihmissuhdeverkostoa ja keräävät rakennusaineksia eronjälkeisen elämänsä pohjaksi. Ryhmän tuella vaikeastakin erosta muodostuu kasvua tukeva kokemus. Ohjaajana toimii erokurssien uranuurtaja Marianne Stolbow.

Materiaalina käytetään joko Marianna Stolbowin teosta Erosta eteenpäin tai Bruce Fisherin teosta Jälleenrakennus, kun suhteesi päättyy. Molempia voi tilata netistä, ostaa vetäjältä tai kirjakaupoista. Halukkaat voivat myös osallistua ylimääräiseen "Lapset ja ero" - tapaamiseen 17.11.

Seuraavat kurssit:
8.9-10.11.2014 maanantaisin kello 17.30-20.30 (ilmoittaudu viim. 31.8.)
12.1-23.3.2015 maanantaisin kello 17.30-20.30 (ilmoittaudu viim. 4.1.)
Tiedustelut ja ilmoittautumiset p. 010 279 5080
Lisätietoja kursseista ja muusta erotoiminnasta täältä>>

Helsingin sarjakuvafestivaaleilla teemana sateenkaarisarjakuva

Festivaalit järjestetään 5-7.9.2014. Tapahtumat leivttäytyvät ympäri kaupunkia, mutta päätapahtuma on Lasipalatsin aukiolla aivan Kotolan lähellä. Sarjakuvafestivaalien ohjelma löytyy täältä>>

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on yli 1600  tykkääjää!

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita!

Myös Sateenkaariparit-hanke, sateenkaariperhejärjestöjen kattojärjestö Nelfa ja  Monimuotoiset perheet -verkosto löytyvät Facebookista. 'Tykkää' meistä niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Sateenkaaripareista>>
Tykkää Monimuotoisista perheistä>>
Tykkää Nelfasta>>

Tapahtumakalenteri

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät nettisivuilta tai tästä linkistä >>

Paikalliset tapaamiset ja tapahtumat

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: info@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lahti
: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI

Paikallistiimi: Kirsi, Anu, Minna, Reeta ja Sanna  helsinki@sateenkaariperheet.fi

ARKITAPAAMISET
Arkitapaamiset jatkuvat tiistaisin klo 10-12. Kotola: Yrjönkatu 29 A 1, 00100 Hki.
TAPAAMINEN JOKA IKINEN TIISTAI 16.12 SAAKKA.
Tervetulleita ovat kaikenlaiset perheet, lasta odottavat ja omasta lapsesta haaveilevat, ja heidän lähi-ihmisensä. Välillä jotain alustusta tai teemaa, mutta etupäässä yhdessä oleskelua, vapaamuotoista juttelua, lasten leikkiä ja kahvittelua. Nyyttäripöytään saa halutessaan tuoda syötävää. Mahdollisuus ruoan lämmittämiseen yms.

Parillisina viikkoina tapaaminen on Kammarissa eli keittiön takana olevassa leikkihuoneessa, jossa on sohvat. Parittomina viikkoina tapaaminen on toiminnanjohtajan vieressä olevassa kokoustila-Pirtissä. Pirttiin on hankittu uudet punaiset tyynyt lattialla istumista mukavoittamaan. Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheiden fb-ryhmässä tiedotetaan suunnitelmista tapaamiskertojen touhuiksi. (ks.liittymisohjeet Helsingin osuuden lopusta).

SYKSYN 2014 PERHEOHJELMAA
Luontoretki Villa Elfvikissä, Espoossa 24.8.14 klo 11 alkaen (Elfvikintie 4, Espoo). Tavataan luontotalon edessä. Opastus järjestetään klo 11-12.30 koko perheelle. Pukeutuminen säänmukaisiin ulkoiluvaatteisiin ja jalkaan metsässä liikkumiseen sopivat jalkineet (ei sandaaleita, vaikka olisi lämmintä). Tehdään vaikka piknik metsäkierroksen jälkeen. Luontotalossa löytyy näyttely Espoon arvokasta luontoa sekä myös kahvila "Cafe Satakieli" (avoinna viikonloppuisin klo 10-16, maksu vain käteisellä).

la 20.9 klo 15-18 Kotolassa perhetapaaminen (nyytteriperiaateella). Os. Yrjönkatu 29 A 1.
su 19.10 klo 15-18 Perhetapaaminen Vuorsaaressa leikkipuisto Mustakivessä
la 29.11 klo 15-18 Perhepikkujoulujuhla Kotolassa.

Suunnitteilla myös sirkuskoulua ja 3-6-vuotiaiden oma kerho.

Marraskuussa TransHelsinki -viikolla järjestetään transihmisten perheiden oma ilta sekä Miten transihmiset tekevät lapsia -tilaisuus.

UUSPERHEIDEN ILTA
Lauantaina 8.11 kello 17-19 on Kotolassa sateenkaarevien uusperheiden ilta. Aikuisten keskustelua ohjaamassa Merja Rankinen. Lapsille on omaa ohjelmaa toisessa huoneessa. Myös ilman lapsia saa tulla. Onpa lapsia hankittu sateenkaariperheeseen, heterosuhteessa tai yksin, mutta nyt on uusperhe rakenteilla tai  jo todellista arkea, on tämä ilta sinua varten. Keskustelua vertaisessa seurassa ammattilaisen ohjauksessa. Tapaaminen saattaa olla alku uudelle ryhmälle. Tule mukaan! Kotola löytyy osoitteesta Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki.

KOULULAISET
Koululaisille järjestetään syyslomalla päiväleirit to 16.10 ja pe 17.10. Päivien ohjelma on rakenteilla ja julkistetaan myöhemmin. Ainakin osan päivästä isot- ja pienet koululaiset ovat erikseen. Ilmoittautua voi jo sähköpostitse järjestösihteerille.

ALKUTAIPALE-ILLAT
Yhteydenotot ja kyselyt: info@sateenkaariperheet.fi
Tiistaina 2.9.2014 klo.18.00-20.00
Torstai 2.10.2014 klo.18.00-20.00
Tiistai 4.11.2014 klo.18.00-20.00
Torstai 4.12.2014 klo.18.00-20.00

Yrjönkatu 29 A 1, 00100 Hki,
Alkutaipale-illat on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnitteleville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme, teemme retkiä ja piknikejä. Ellei muuta ilmoiteta kokoonnumme yleensä Kotolassa. Olet tervetullut mukaan olit/tte sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet. Alkutaipaleillat ovat kaikille avoimia, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat.

Alkutaipaleen omaan facebook-ryhmään
voi pyytää jäsenyyttä laittamalla pyynnön sähköpostiosoitteeseen: helsinki@sateenkaariperheet.fi. Alkutaipalesivun ylläpitäjä lähettää sinulle tämän jälkeen sähköpostitse liittymiskutsun. Facebookryhmässä päivitetään tulevat tapahtumat ja vaihdetaan kuulumisia.

HETEROLIITOSSA LAPSIA SAANEET

Ryhmä miehille ja naisille, jotka ovat saaneet lapsia heterosuhteessa, ja jotka ovat eronneet tai harkitsevat sitä homo-/bi-identiteetin löytymisen myötä tai elävät yhä heteroliitossa, mutta ovat tai haluaisivat olla myös samasukupuolisessa suhteessa samaan aikaan. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ratkaisevasta elämänmuutoksesta, sen harkitsemisesta, erilaisista suhteista (ex)puolisoihin, lastenkasvatuksesta ja ulostulosta sekä saadaan ideoita ja vertaistukea uuteen, erilaiseen vanhemmuuteen homo-/bi-miehenä tai -naisena.
Seuraavat tapaamiset:
ti 9.9. kello 17.30-20
to 9.10. kello 17.30-20
to 13.11. kello 17.30-20

Tapaamiset pidetään Kotolassa, Yrjönkatu 29 A 1, 00100 Hki.


EROTOIMINTA
Vanhemman neuvo -ryhmä eronneille lapsiperheellisille järjestetään seuraavan kerran keväällä 2015.

Pääkaupunkiseudun oma facebook-ryhmä
Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheillä on oma suljettu facebook-ryhmä, "Pääkaupunkiseudun Sateenkaariperheet". Ryhmän jäsenyys ja sinne kirjoittelut eivät näy kenellekään muulle kuin ryhmän jäsenille. Ryhmään pääsee vain sen ylläpitäjien tai jo jäsenenä olevien lisäämänä. Jos haluat liittyä ryhmään kysy fb-kavereiltasi ovatko he jo ryhmän jäseniä, ja voisivatko lisätä sinut. Tai pyydä toiminnanjohtaja Juha Jämsää,  järjestösihteeri Kaisa Niittystä sähköpostitse liittämään sinut ryhmään. Jo ryhmään kuuluvat, liittäkää kavereitanne ryhmään, jotta mahdollisimman moni pääsisi osalliseksi ryhmän annista.

JOENSUU

Paikallistiimi: info@sateenkaariperheet.fi

Joensuussa etsitään uutta tapaamisten koollekutsujaa. Jos olet kiinnostunut osallistumaan vapaamuotoiseen seurusteluun ja toimintaan, ota yhteyttä.

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Heljä, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

Syyskauden tapaamiset on sovittu alustavasti seuraavasti:
sunnuntaisin 14.9., 19.10., 16.11., ja 14.12  kello 17-20 Monikulttuurikeskus Gloriassa,
Matarankatu 6.  Tapaamiset ovat vapaamuotoisia, nyyttäripohjalta.
Mahdolliset muutokset/tarkistukset aikatauluihin on hyvä tarkistaa vielä ennen ensimmäistä tapaamista paikallistiimin sähköpostista.
 
Sateenkaariperheet ja JKL Seta järjestävät koulutuspäivän lasten ja perheiden kanssa työskenteleville ja ammattiin opiskeleville Jyväskylän seudulla:
Sateenkaariperheiden kohtaaminen
Oletko kohdannut sateenkaariperheitä? Tiedätkö, millaisia erityiskysymyksiä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt kohtaavat kouluissa, sosiaalipalveluissa tai terveydenhuollossa?
Aika: Tiistai 30. syyskuuta 2014
Paikka: Kansalaistoiminnan keskus Matara, Matarankatu 6, Jyväskylä
Ilmoittautumiset 23.9. mennessä: 050 410 6772 tai
tiia.forsstrom@sateenkaariperheet.

Tarkemmat tiedot tapaamisista saa liittymällä sähköpostirinkiin. Pyynnön voi lähettää jyväskylän ryhmän sähköpostiin.

KUOPIO

Paikallistiimi: Outi ja Susanna, kuopio@sateenkaariperheet.fi

Kuopion tapaamisista ilmoitellaan ja muistaa asioista keskustellaan omassa facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä>>

KYMENLAAKSO / KOTKA

Paikallistiimi: Veera, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi

 
Tervetuloa kaikki sateenkaariperheelliset ja perhettä suunnittelevat!

MIKKELI

Yhteyshenkilö: Iina, 050 531 1171, mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa yhteyshenkilöltä.

OULU

Paikallistiimi: Suvi ja Jenni, oulu@sateenkaariperheet.fi

Sateenkaariperhetapaamiset Keskustan Avoimella päiväkodilla (ns. Vihreä talo) osoitteessa Uusikatu 27. Syksyllä tapaamiset ovat joka kuukauden toinen sunnuntai eli 14.9, 12.10, 9.11 ja 14.12. Tapaamisaika on klo 14.30-17. Tervetuloa perheelliset, perhettä suunnittelevat ja kaikki toiminnasta kiinnostuneet. Tarjoilut nyyttäriperiaatteella.

Tapaamispäivistä ja -paikoista tiedotetaan Oulun omalla sähköpostilistalla, jolle voi liittyä laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi

PORI

Paikallistiimi: Elina ja Johanna, sateenkaariperheet@100seta.fi

Porissa syksy alkaa piknikillä!

Porin sateenkaariperheiden ryhmä järjestää syyskauden avajaispiknikin sunnuntaina 31.8. Kirjurinluodolla. Tavataan klo 14 Viksu mustavariksen pesän lähettyvillä ja siirrytään siitä sopivaan paikkaan viettämään pikinikkiä nyyttäriperiaatteella. Mukaan ovat tervetulleita kaikki sateenkaariperheelliset, perhettä suunnittelevat tai muuten toiminnasta kiinnostuneet. Piknik on avoin myös kaikille muille sateenkaarevasta seurasta kiinnostuneille, mutta muistetaan että tapahtuma on koko perheelle. Säävaraus, eli kaatosateen sattuessa piknik perutaan, seuraa ilmoittelua 100setan Facebookissa.

Syksyllä ryhmä kokoontuu jälleen kerran kuussa. Ajankohdista ilmoitellaan tarkemmin 100setan sähköpostilistalla, Facebook-sivuilla ja nettisivuilla. Toiveita, ideoita ja kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen sateenkaariperheet@100seta.fi.

Tervetulleita ovat niin perheelliset, odottavat kuin omaa lasta vielä suunnittelevat ihmiset!

ROVANIEMI

Paikallistiimi: Riikka, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi

Rovaniemellä tavataan perheiden kotona. Kyselyt paikallistiimille.Tervetuloa mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet! Tarjoilut nyyttäriperiaatteella.

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi

Mitä sydämellisimmin tervetuloa Seinäjoen sateenkaariperheiden tapaamisiin! Tapaamiset ovat Kepossa (Kivistöntie 23) joka kuukauden kolmantena sunnuntaina klo 16.30-18.30. Seuraavat tapaamiset 21.9. ja 19.10. Tarjoilut nyyttäriperiaatteella. Lisäksi saatamme järjestää treffejä myös muina aikoina osallistujien innokkuuden mukaan. Niistä saa tietoa fb-ryhmässämme, jonne pääset liittymään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: seinajoki@sateenkaariperheet.fi

Tervetuloa kaikki sateenkaariperheelliset sekä perhettä suunnittelevat!

TAMPERE

Paikallistiimi: Anne, Marjut ja Sini, tampere@sateenkaariperheet.fi

Alkutaipale -ryhmä kokoontuu kokoontuu ma 1.9 Setan toimistolla (Kuninkaankatu 15 A T 1) klo 17-19. Tapaamiseen saamme vieraaksemme Pelastakaa Lapset ry:stä sosiaalityöntekijä Anu Övermark kertomaan mm. sateenkaariperheiden adoptioasioista. Tervetuloa kaikki lasten hankkimisesta vasta unelmoivat, raskaana olevat ja pienten lasten vanhemmat!

Syyskuussa perhetapaaminen Pirkkalassa Reipin saunalla (Museotie 6) 14.9 klo 14-17. Sauna lämpiää, järvivesi virkistää, paistetaan makkaraa ja vietetään mukava yhteinen iltapäivä. Mukaan tarvitset vain pyyhkeen ja uikkarit!

26.10 perhetapaaminen Virelässä (Tuohikorventie 27-29) klo 13-15. Yritämme saada paikalle Leluesittelijän, jolta mahdollisuus tilata opettavaisia leluja ja pelejä. Leluteemaan liittyen pyydämme lapsia ottamaan yhden leluistaan mukaan. Lelua esitellään muille ja teemme pienen tehtävän lelun kanssa. Arpoja myynnissä, joka arpa voittaa, joten varaathan kolikoita mukaan. Kahvi- ja mehutarjoilu.

Marraskuussa menemme polskuttelemaan Kangasalan uimahalliin Kuohuun 23.11 klo 15.00. Ennen altaille menoa kokoonnumme aulassa ja sään salliessa vietämme pienen ulkoiluhetken. Omavastuu aikuisilta 4 € ja lapsilta 2 €.

Koko perheen pikkujouluja vietetään 7.12, paikka ja kellonaika tarkentuvat myöhemmin. Aikuisten pikkujoulut 14.11 aloitetaan erotiikkakutsujen merkeissä Adam&Eve -liikkeessä (Näsilinnankatu 22) klo 18.00. Kutsujen jälkeen omakustanteinen ruokailu ja pippalot luonnollisesti jatkuvat pikkutunneille asti!

Syksyllä tulossa Alkutaipale - ja Koululaisryhmien tapaaminen, näiden ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin. Miten lapsia tehdään -keskustelu iltaa on suunniteltu pidettäväksi 3.12, tämän ajankohta varmistuu myöhemmin.

Tarjoilujen helpottamiseksi toivomme ilmoittautumista tapaamisiin, mutta pakollista se ei ole. Facebookissa olevan ryhmän tai sähköpostin (tampere@sateenkaariperheet.fi) kautta voit ilmoittautua ja saada lisätietoa tapahtumista. 

Kaikki tapaamisemme tiedotetaan Sateenkaariperheiden  ja Tampereen Setan kalenterissa sekä Facebook -ryhmässämme. Lisätietoa toiminnasta ja mm. face-ryhmään liittymisestä saat osoitteesta tampere@sateenkaariperheet.fi

Uudet perheet ovat tervetulleita, kaikilla meillä on joskus ollut ensimmäinen kerta sateenkaariperhetapaamisessa, rohkeasti mukaan! Tapaamisiin voi tulla, vaikkei vielä olisi Sateenkaariperheet ry:n jäseniä

TURKU

Paikallistiimi: Minna, Marjukka, Juha ja Anu, turku@sateenkaariperheet.fi

Syksyn ensimmäinen sateenkaariperhetapaaminen pidetään sunnuntaina 7.9.2014 klo 15-17 Turun Seikkailupuiston iltapäiväkerhon tiloissa, sisäänkäynti pitkän vihreän rakennuksen takaa Kupittaankadun puolelta (ovi on lukossa - koputtele ikkunaan). Mukaan pientä purtavaa nyyttäripöytään. Tervetuloa mukaan toimintaan kaikki vanhat ja uudet perheet, perheellisyydestä haaveilevat tai muuten kiinnostuneet! Ohjelmassa on vapaata jutustelua, leikkiseuraa ja loppuvuoden toiminnan suunnittelua. Toiveita ja ideoita voi esittää myös sähköpostitse: turku@sateenkaariperheet.fi tai facebookin keskusteluryhmässä. Tapaamisen jälkeen pidetään ulkona lyhyt geokätköilyinfo kiinnostuneille ja etsitään porukalla Seikkailupuiston geokätkö lähikulmilta.

Sateenkaariperheet ovat mukana myös Turku Prideilla la 20.9. Kokoonnutaan yhdessä ennen marssia, joka ilmeisesti starttaa klo 15 keskustasta. Tarkemmasta kokoontumisajasta ja paikasta tulee infoa sähköpostilistalle ja facebookiin.

Uusi sateenkaarevien yksinhuoltajien perheiden olkkari aloittaa toimintansa Turussa. Ensimmäinen kokoontuminen on su 21.9. klo 15-17 Seikkailupuiston iltapäiväkerhon tiloissa. Loput syksyn tapaamiset ovat samaan kellonaikaan samassa paikassa seuraavina sunnuntaina: 12.10., 16.11. ja 7.12. Nyyttärit. Tervetuloa mukaan kaikki, joita yh-asiat koskettavat.

Paikallistiimiin mahtuisi myös syksystä alkaen 1-2 uutta innokasta jäsentä mukaan. Tervetuloa suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa! Se ei vie mahdottoman paljoa aikaa, ja voit itse vaikuttaa, mitä haluat olla tekemässä (esim. alkutaipaletoimintaa, koululaisten toimintaa tms.). Uutena asiana paikallistiimiläisillä on mahdollisuus osallistua myös työnohjaukseen.

Toiminta on avointa kaikille. Tervetuloa mukaan! Kysy halutessasi lisätietoja: turku@sateenkaariperheet.fi tai ilmesty paikan päälle!

Turun seudun sateenkaariperheillä on tiedottamista varten sähköpostilista, johon voi ilmoittautua mukaan ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa: turku@sateenkaariperheet.fi.

Olemme myös facebookissa: Tiedotukseen painottuva sivusto löytyy täältä >> Lisäksi Turun seudun sateenkaariperheille on perustettu suljettu facebook-ryhmä, jossa myös voi keskustella toiminnasta  ja muista sateenkaariperheasioista luottamuksellisemmin.  Ryhmään pääsee laittamalla pyynnön ylläpitäjälle täällä >>

Sateenkaariperheet ry
Yrjönkatu 29 A 1, 00100 Helsinki

www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976

Koulutussuunnittelija
Tiia Forsström
tiia.aarnipuu@sateenkaariperheet.fi
050 410 6772

Tutkija
Kia Aarnio
kia.aarnio@sateenkaariperheet.fi
050 542 1001

Puheenjohtaja
Emmi Pihlajaniemi
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
050 513 7765

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Projektipäällikkö
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Suunnittelija
Jenni Kerppola-Pesu
jenni.kerppola-pesu@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello  9-10
sekä sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi -sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen.

webmaster@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2014

Emmi Pihlajaniemi, Helsinki (puheenjohtaja)
Joanna Marjanen, Vantaa (varapuheenjohtaja)
Tanja Rintala, Salo
Paula Myöhänen, Mikkeli
Anu Pellinen, Espoo
Riku Karppinen, Tampere
Sari Kemppinen,  Helsinki
Hannele Kupari, Vantaa
Krister Karttunen, Helsinki
Iina Särkkä, Mikkeli (varajäsen)
Anneli Gustafsson, Vantaa (varajäsen)

Terveisesi yhdistyksen työntekijöille ja hallitukselle

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

1/1