Riistametsänhoitokysely

Suomen riistakeskus kartoittaa metsänomistajien halukkuutta osallistua Riistametsä-hankkeeseen sekä  yleistä kiinnostusta riistametsänhoitoon. Kerro meille mielipiteesi metsäkanalinnut huomioon ottavasta metsänhoidosta. Haluatko hoitaa metsiä riistaa suosien tai haluatko tarjota metsääsi Riistametsä-hankkeen mallikohteeksi?


Kysely tukee  maanomistajalähtöisen EU-hankkeen rahoitushakemusta. Riistametsä-hankkeen tavoitteena on pitää huolta metsäkanalintukannoista  yksityismailla, kehittää talousmetsien käsittelyä riistaystävälliseen  suuntaan sekä kunnostaa mm. riekko- ja metsähanhisoita mallikohteiksi. Hanketta valmistellaan yhdessä Suomen metsäkeskuksen, UPM-Kymmene Oyj:n ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Pyydämme apua Teiltä arvoisat maanomistajat, jotta rahoittajat saadaan vakuuttuneeksi hankkeen tarpeellisuudesta ja mallikohteiden toteuttamismahdollisuuksista yksityismailla.  


Vastaamalla oheiseen kyselyyn annatte meille arvokasta palautetta siitä, onko riistametsänhoidolle kysyntää maanomistajien keskuudessa. Pyydämme myös ilmoittamaan kunnostustarpeessa olevia elinympäristökohteita hankehakemuksemme tueksi! Kohde-esitysten antaminen ei ole sitovaa. Mikäli hanke saa rahoituksen, mallikohteiksi ehdotettujen kohteiden maanomistajiin ollaan yhteydessä. Hankkeeseen osallistumisen voi vielä tässä vaiheessa perua.


Kyselyyn vastanneiden tietosuojasta ja luovutetuista maanomistajatiedoista pidetään tarkasti huolta. Maanomistajien tai tilojen tunnistetietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin, eikä niitä välitetä kolmansille osapuolille. Tulokset esitetään siten, etteivät yksittäisen maanomistajan henkilötiedot tai vastaukset tule niissä esille.  


Suurkiitos jo etukäteen vastauksista ja kiinnostuksesta metsäluonnonhoitoa kohtaan!