Hyvä martta ja marttatoiminnasta kiinnostunut! 

Tervetuloa vaikuttamaan marttajärjestön tulevaisuuden suunnitteluun! 

Olemme valmistelemassa uutta strategiaa järjestöllemme vuosille 2017-2019. Valmistelua on tehty yhdessä keväästä 2015 alkaen. Tavoitteena on luoda järjestöllemme yhteinen ja tiivis kuvaus toimintamme lähtökohdista sekä tärkeimmistä tavoitteistamme. Marttayhdistykset, piirit ja liitto voivat laatia omat vuosittaiset toimintasuunnitelmansa strategian pohjalta.

Nyt on Sinun aikasi osallistua ja vaikuttaa yhteiseen strategiaamme! Saadun palautteen perusteella strategiatyötä jatketaan ja lopullinen strategia päätetään Marttaliiton vuosikokouksessa 18.4.2016. 

HUOM! Voit vastata 31.10.2015 asti.
0%