Uutiskirje tammikuu 2016

Tutkimuksemme lisää tietoa lasten
vaikeuksista ja vahvuuksista

Pitkin syksyä pommitimme teitä jäseniä pyynnöillä osallistua lasten hyvinvointikartoitukseen.
Toiveena oli saada sateenkaariperheessä elävien 10–18-vuotiaiden lasten ääni kuuluville ja selvittää heidän hyvinvointiaan. Samalla halusimme päästää teidät vanhemmat kertomaan lastenne elämästä ja mahdollisista haasteista, joita 

sateenkaariperheellisyys aiheuttaa. Kyselymme olivat pitkät – sori siitä! – mutta näin saimme kartoitettua lasten ja perheiden elämää perusteellisesti ja monesta näkökulmasta.

Tutkijana olen äärimmäisen kiitollinen jokaisesta annetusta vastauksesta.
Nuorempien lasten kyselyyn saimme 41 vastausta, nuorten kyselyyn 47 vastausta,
ja vanhempien kyselyyn 89 vastausta. Vanhemmista osa vastasi useamman lapsen puolesta, joten yksittäisiä vanhempia on vastaajissa 68.

Tulosten läpikäyminen vie pitemmän aikaa ja varsinaisia tuloksia julkaisemme Väestöliiton raporttina tämän ja ensi vuoden aikana. Tulokset julkaistaan niin, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa. ​​Alustavasti vastauksista piirtyy muutama päälinja. Näyttää siltä, että sateenkaariperheiden lapset voivat keskimäärin hyvin, vastaavasti kuin kansainvälisten tutkimusten mukaan monissa muissa länsimaiden sateenkaariperheissä. 


Suomalaiset sateenkaariperheiden lapset ja nuoret eivät myöskään sankoin joukoin raportoi kiusaamiskokemuksista, jotka johtuisivat heidän perheestään. Silti lähes kolmasosa nuorista on kuullut loukkaavia kommentteja perheestään aikuisen suusta, ja joka neljäs nuorista on kokenut muiden nuorten vitsailevan ikävällä tavalla heidän perheestään. Nämä syrjinnästä kertovat luvut eivät ole pieniä.


Vastauksista nousee esille joidenkin lasten ja nuorten arastelu puhua perheestään muille ihmisille. Lapset ja nuoret ovat esimerkiksi puntaroineet,voiko luotetulle ystävälle kertoa, että äidillä on uusi, samaa sukupuolta oleva kumppani. Monet kuvaavat helpotusta, joka ystävän myönteisestä suhtautumisesta on seurannut. Muille kuin läheisimmille ystäville ei ole välttämättä haluttu kertoa omista vanhemmista ja heidän sukupuolestaan tai sen korjaamisesta. 


Kyky suojella itseään mahdollisilta kielteisiltä reaktioilta on myös vahvuus. Lähes kaikki nuoret, jotka ovat kertoneet perheestään muille nuorille, ovat saaneet myönteistä tai jopa ihailevaa palautetta, ainakin ensi hämmästyksen jälkeen. Tuloksista ei suoraan käy ilmi, ovatko nuoret valikoineet viisaasti ne, joille he kertovat perheestään, vai onko avoimuus turvallista odotettua useammissa tilanteissa. 


Avoimuus saattaa olla helpompaa sateenkaariperheiden lasten nuoremmissa ikäluokissa, joissa on useammin synnytty sateenkaariperheeseen kuin nykyisten teini-ikäisten ikäluokassa, jossa sateenkaariperhe on usein muodostunut vasta vanhemman uuden liiton myötä. Esimerkiksi nuoremmista lapsista vain kymmenesosa kertoi kokeneensa ikävää vitsailua perheestään toisten lasten taholta. 


Tutkimushankkeen puitteissa on tarkoitus tutkia vielä nuorempia lapsia, 7–9-vuotiaita, jotta myös nuorempien ikäluokkien kokemuksia saadaan kuuluville. Lisää tuloksia ja tarkempia analyyseja on luvassa vielä tämän vuoden aikana, joten pysykää kuulolla!


​Vielä kerran lämpimät kiitokset kaikille osallistuneille!


Kia Aarnio

Tutkija

kia.aarnio@sateenkaariperheet.fi  

p. 050542 1001


P.S. Osallistuneille vanhemmille on vielä tarjolla yksi kahden hengen lippu 

helsinkiläiseen teatteri Universumiin. 

Olkaa yhteydessä minuun.

Tässä kirjeessä mm.:

*Äitiyslaki-aloitteeseen kaivataan apua

*Yhdenvertaisuusvaltuutettu otti kantaa naisparien hedelmöityshoitoihin

* Lähde mukaan trans isien leirille​

* Ilmoittaudu miesten ja lasten leirille NYT

* Miesten tapahtumat

* Haastattelupyyntöjä

* Satoja tapahtumia perheille pitkin Suomea

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, lisätietoja täällä >>

Uutisia ja ajankohtaista

Äitiyslaki-aloitteen nimienkeruu jatkuu!

Kansalaisaloitteen äitiyslaiksi on allekirjoittanut tällä hetkellä jo yli 9000 ihmistä. Lisää kuitenkin tarvitaan vielä roimasti ja kaikki apu on tervetullutta:

* Jaa linkkiä kansalaisaloitteeseen sosiaalisessa mediassa ja kerro asiasta kavereillesi: näyttää siltä, että asia on vaikea eikä viesti helposti muutu allekirjoituksiksi. Siksi jokainen yksittäinen kehotus tai pyyntö allekirjoittaa aloite on tärkeä. 

* Tulosta kansalaisaloitteen paperilomakkeita osoitteesta www.äitiyslaki.fi ja kerää ystäviesi, perheesi ja sukulaistesi allekirjoitukset. Lähetä allekirjoitetut lomakkeet osoitteeseen Juha Jämsä, Sateenkaariperheet ry, Yrjönkatu 29 A 1, 00100 Helsinki

* Tykkää Äitiyslain Facebook-sivusta ja levitä sivustolla jaettua tietoa eteenpäin

*Jos sinulla tai perheelläsi on mahdollisuus antaa haastatteluja tai jakaa oma tarinanne äitiyslain puolesta, kerro meille! Välitämme yhteystietosi asiasta kiinnostuneille toimittajille.

*Jos sinulla on ylimääräistä aikaa ja haluat tehdä jotakin konkreettista asian eteen, ota yhteyttä Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen projektipäällikkö Anna Moringiin (anna.moring@monimuotoisetperheet.fi) ja kysy, mitä voisit tehdä!

Äitiyslaki pähkinänkuoressa

Äitiyslain myötä naispareille syntyvät lapset ovat tasa-arvoisessa asemassa eri sukupuolta olevien avoparien lasten kanssa: molemmissa tapauksissa vanhemmuus voidaan tunnustaa jo neuvolakäyntien aikana. Äitiyslaki turvaa lapsen tosiasialliset perhesuhteet alusta asti ja on siten myös YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen mukainen.


Kampanjan FB-sivut 

www.facebook.com/aitiyslaki

Kampanjan nettisivut

www.äitiyslaki.fi

Aihetunniste #äitiyslaki​​

Yhdenvertaisuusvaltuutetulta kanta naisparien hedelmöityshoitoihin

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä otti marraskuussa kantaa naisparin hedelmöityshoitojen eväämiseen julkisessa terveydenhuollossa. Valtuutettu pitää hoidon eväämistä naispareilta yhdenvertaisuuslaissa kiellettynä syrjintänä. 


Yhdenvertaisuusvaltuutetulle kantelun on tehnyt naispari, jolta on evätty hedelmöityshoito julkisessa terveydenhuollossa siihen vedoten, että julkisella puolella ei anneta hoitoja lahjasukusoluilla resurssien puutteesta johtuen. Valtuutetun mukaan yhteiskunnallisten resurssien jakaminen syrjivällä tavalla ei ole hyväksyttävä tapa ratkaista ongelmaa. 


"Yhdenvertaisuuslain näkökulmasta kestävämpää olisi esimerkiksi asettaa kaikki hedelmöityshoitoa tarvitsevat hoitojonoon kuin sulkea joitakin hoitoja tarvitsevia kokonaan pois hoidon piiristä”, Pimiä ehdottaa Yhdenvertaisuusvaltuutetun tiedotteen mukaan.


Valtuutettu vie tapauksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan. Tämä on ensimmäinen kerta kun lautakuntaan viedään uuden vuoden 2015 yhdenvertaisuuslain mahdollistama seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvä tapaus. Katso koko tiedote täältä>>

Monimuotoiset perheet -verkosto lausui tasa-arvoisen avioliittolain liitelaeista

Verkoston kannanotossa nostetaan esiin muun muassa ulkomailla rekisteröityjen parisuhteiden asema avioliittolain muuttuessa, sekä hedelmöityshoitolakiin jäävä naispareja syrjivä rakenne.Lue koko lausunto täällä>>

Uutisia lyhyesti

Toimitilaa vuokralla

Helsingin ydinkeskustassa tarjolla vuokralle edullista toimitilaa pienelle järjestölle / hankkeelle Vuokrattava toimitila löytyy Forumin korttelista ”Kotolasta”, joka on kolmen perhejärjestön yhteinen toimitila. Omien toimistohuoneiden lisäksi tilasta löytyy jopa neljä yhteisessä käytössä olevaa ryhmätilaa. Tänne mahtuu siis työntekijöittesi lisäksi myös kaikki toimintanne!Toimitilan vuokrassa on huomioitu yksinomaisessa käytössä olevien toimistohuoneiden lisäksi laaja käyttöoikeus yhteisiin ryhmä- ja koulutustiloihin. Tarjolla olevan tilan vuokra on tällä hetkellä ollut 1450 euroa kuukaudessa, ja se on sisältänyt seuraavat käyttöoikeudet:·

- Yksi yhden hengen toimistohuone (10m2)·

- Yksi kahden hengen toimistohuone (13m2)·

- 20% käyttöosuus Kotolan yhteisistä tiloista = 4 ryhmätilaa (10-50m2)Vuokran suuruudesta, 


vuokrattavien huoneiden määrästä ja käyttöoikeuksien laajuudesta, sekä siivous- yms. palveluiden kustannuksista voidaan neuvotella. Jos tila yhtään kiinnostaa, ole yhteydessä ja kysy lisää. Katsotaan yhdessä hyvä diili kaikille osapuolille. Kiinnostuneiden on hyvä huomioida, että tilassa vierailee joskus lapsiperheitä myös päiväaikaan. Muutenkin Kotolan kävijämäärät ovat suuret. Tarjolla on siis vilkas, kotoisa, mutta ei aina aivan äänetön toimitila. Kotolan kokonaispinta-ala on 323 m2.


Yhteydet: Juha Jämsä, toiminnanjohtaja, Sateenkaariperheet ry, 044 997 1956, juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi. Sateenkaariperheet ry on kasvanut ulos tiloista ja on muuttamassa isompiin toimitiloihin. Etsimme nyt siis toimitilakumppania Adoptioperheet ry:lle ja Familia ry:lle. Familia toimii tilojen päävuokralaisena.

Euroopan sateenkaariperheet tapaavat Kreikan saaristossa 21-24.7.2016

Rantahotelli Evian saarella kutsuu Euroopan sateenkaariperheet yhteen 21-24.7.2016.Evian saarelle mennessä lennetään Ateenan lentokentälle, josta bussilla siltayhteyden kautta saarelle.


Tapahtuma on kattojärjestömme Nelfan  vuosittain järjestämä tapahtuma, joka on houkutellut parhaimmillaan yli tuhat aikuista ja lasta ympäri Euroopan kokoontumaan yhteen neljän päivän tapahtumaan, jossa on mielenkiintoista ohjelmaa koko perheelle, sekä erikseen myös aikuisille ja lapsille. Tapahtuman pääpaino on koko perheen ohjelmassa ja muihin perheisiin tutustumisessa.

Tee tästä tapahtumasta perheesi kesän huippuhetki! Yhdistä tapahtuma vaikka muutaman päivän Ateenan tutustumiseen ja/tai muiden lähisaarien tutkimiseen.Laita päivämäärät kalenteriin. Kerromme lisätietoja hotellista, ohjelmasta ja ilmoittautumisesta sitä mukaan, kun saamme tietoa Nelfalta ja kreikkalaiselta sisarjärjestöltämme Olkelta.

Britanniassa jo joka 12. adoptio sateenkaariperheeseen

Britanniassa ollaan jo tilanteessa, että  joka 12. adoptio tapahtuu samaa sukupuolta olevan parin perheeseen. Suomessa yhdessä adoptoiminen tulee mahdolliseksi samaa sukupuolta oleville reilun vuoden päästä kun tasa-arvoinen avioliittolaki tulee voimaan. Lain muutos ei ikävä kyllä tule aluksi muuttamaan juuri mitään. Lisäksi tarvitaan asennemuutosta lastensuojelun ja adoption ammattilaisten joukossa, sekä uusia kansainvälisen adoption kumppaneita, jotka sijoittavat lapsia samaa sukupuolta olevien perheisiin. Lue lisää Britannian tilanteesta täältä>>

Uutiskirjeiden aikataulu​

Seuraava uutiskirje ilmestyy 18.2.2016.​ Kevään muut uutiskirjeet on suunniteltu ilmestyväksi 7.4 ja 25.5.

Tapahtumauutisia​

Talvileiri kirpakassa pakkassäässä

70 henkinen talvileiriporukka naustiskeli tammikuun alussa Jyväskylän Vesalassa upeista näkymistä ja mahtavasta seurasta. Ulkona käytiin jumppaamassa eläimellisessä meiningissä ja pelaamassa norsufutista,rohkeimmat pistäytyvät avannossa ja kätköilemässä. Takkatulen ääressä leikittiin, laulettiin, pelattiin ja tehtiin metallitöitä. 

Tulevat koulutukset

Perhevalmennukset 2015-2016

Kurssit on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaariparisuhteiden ja -erojen erityispiirteistä. Kurssit ovat maksuttomia, viikonloppukursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>


Helsingin iltakurssit

Helsingin iltakurssi järjestetään viitenä peräkkäisenä tiistai-iltana yhdistyksen toimistolla ydinkeskustassa, osoitteessa Yrjönkatu 29 1,  kello 17.30-20.30. Ilmoittautumiset hyväksytään tulojärjestyksessä. Kurssille otetaan noin 40 henkeä. Kurssi on maksuton.


Kevään 2016 kurssi 15.3.-12.4. Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset nettilomakkeella >>

Syksyn 2016 kurssi 6.9.-4.10. Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset nettilomakkeella >> ​

Rikasta minua -parisuhdekurssi 20-22.5.2016

Kirkkonummen Räfsjössä järjestetään jälleen sateenkaariperheellisille ja perheestä haaveileville suunnattu parisuhdekurssi​. 
Ilmoittautuminen kurssille alkaa maaliskuussa. 

Eronneille oma kurssi - Vanhemman neuvo

Vanhemman Neuvo on kurssi eronneille sateenkaariperheellisille. Kurssi on osallistujille maksuton. Ammatillisesti ohjattu ryhmä kokoontuu Helsingissä kahdeksana iltana. Ajankohdat sovitaan ryhmäläisten kesken. Tapaamisajaksi suunniteltu kello 17.30-20.30.

Vanhemman Neuvo -kurssilla keskitytään lapseen ja vanhemmuuteen eron jälkeen. Kurssi on tarkoitettu hlbtiq-vanhemmille, jotka ovat eronneet tai eroamassa puolisostaan. Vanhemmuuden jakaminen jatkuu eron jälkeenkin, joten ryhmä voi olla ajankohtainen vaikka erosta olisikin jo pidempi aika.

Ryhmä kokoontuu yhdistyksen toimitilassa Kotolassa. Kurssin vetää Ensi- ja turvakotien liiton Vanhemman Neuvo -koulutuksen saanut Ritva-Liisa Reinold, joka on koulutukseltaan seksuaali- ja pariterapeutti, opiskellut traumaterapiaa ja toiminut aiemmin Transtukipisteen perhetyön koordinaattorina.

Kurssille mahtuu kahdeksan osallistujaa. Kurssi alkaa, kun riittävä määrä osallistujia on ilmoittautunut. Ilmoittaudu pian! Osallistujat haastatellaan ennen kurssin alkamista. Jos sattuu niin, että ex-puolisot ilmoittautuvat samalle kurssille, lähtökohtaisesti ensimmäiseksi ilmoittautuneella on etuoikeus osallistumiseen. Kurssin järjestämistä tukee Raha-automaattiyhdistys ja Kansan Sivistystyön Liitto. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: ritva-liisa.reinold@luukku.com.

Tulevat tapahtumat

Sateenkaariperheen lapset ja vanhemmat -työryhmä etsii puheenvuoroja Perhetutkimuksen päiville


​​Tervetuloa Helsingissä 11.-12.4.2016 järjestettäville Perhetutkimuspäiville! Työryhmässä "Sateenkaariperheiden lapset ja vanhemmat" sateenkaariperheiden moninaisuutta ja lasten hyvinvointia perheissä lähestytään kansainvälisen tutkimuksen, ajankohtaisen perhepolitiikan ja lainsäädännön näkökulmista. Painopiste on myös perheiden palveluiden käytössä ja vanhemman osallisuuden tukemisessa. 


Työryhmään ovat tervetulleita esitykset, joissa käsitellään sateenkaariperheisiin liittyviä tutkimuksia tai kehittämistyössä saatuja kokemuksia sateenkaarivanhemmuudesta tai
sateenkaariperheiden lapsista.

Kysy tarkemmat ohjeet abstraktin laatimiseksi sähköpostitse osoitteesta: kia.aarnio@sateenkaariperheet.fi. 

Lähetä abstrakti työryhmän suulliseksi esitykseksi 5.2.2016 mennessä
osoitteeseen jenni.kerppola-pesu@monimuotoisetperheet.fi.

Miestoimintaa

Miestyötä yhdistyksessä organisoi ja kehittää miestyöryhmä. Tervetuloa mukaan ryhmän työhön: mies@sateenkaariperheet.fi 


Miestyöryhmä on suunnitellut keväälle seminaarin miesten perheellistymismahdollisuuksista sekä iloisen tapahtuman isille ja lapsille. Näistä lisätietoja helmikuun uutiskirjeessä ja facebookissa.


Miesten parisuhdeiltapäivä 2.4.

la 2.4.2016 kello 14-17 Kotolassa, Yrjönkatu 29 A 1, 00100 Hki.​

Tervetuloa hoitamaan parisuhdettasi ja kuulemaan vinkkejä kuinka voisit muistaa ja hoitaa parisuhdettasi arjen keskellä. Kyse on pienimuotoisesta tuokiosta jossa opetellaan yksi konkreettinen keino kertoa rakastavasi puolisoasi. 

Parisuhdeiltapäivään ovat tervetulleita niin sinkut, polyamoriset kuin yhden kumppanin miehetkin. Ilman kumppania tuleva voi pyytää mukaan vaikka ystävää, jonka kanssa voi opetella ihanien sanojen kertomista toiselle. 

Iltapäivän opit soveltuvat oikeastaan mihin tahansa kontekstiin, jossa on kyse ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Iltapäivästä voi käydä hakemassa vinkkejä myös töihin sekä ystävyys- ja sukulaissuhteisiin.

Ohjaajana toimii parisuhdevertaisohjaaja koulutuksen saanut pitkään miehensä kanssa yhdessä elänyt Petri Segerholm.​ Sitovat ilmoittautumiset toiminnanjohtajalle, juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi.​


​Miesten toiminnan uusimmat päivitykset ja tiedot löydät Sateenkaariperheet ry:n uutiskirjeestä, Facebook-ryhmästä ja kotisivuilta www.sateenkaariperheet.fi > Toimintaa > Miehet


Sateenkaari-isä(ksi) - ryhmä Facebookissa!

Oletko jo sateenkaari-isä ja haluaisit tutustua muihin samassa tilanteessa eläviin? Vai haaveiletko vasta isyydestä ja mietit, miten edetä? Sateenkaari-isä(ksi) on Sateenkaariperheet ry:n alaisuudessa toimiva ryhmä, joka on tarkoitettu kaikille tietoa, tukea ja toveruutta tarvitseville isille ja isäkandidaateille. Sivulla julkaistaan uutisia, kerrotaan tapahtumista ja keskustellaan mieltä askarruttavista asioista. Ryhmä on salainen, joten jäsenten nimet, julkaisut ja keskustelut näkyvät vain jäsenille.​ Ryhmään liitytään lähettämällä sähköpostia miestyöryhmälle mies@sateenkaariperheet.fi

Katso Perheaikaa.fi -palvelusta nettiluento: Monta tietä sateenkaari-isäksi​​ >>

Transmaskuliinien vanhempien leiri 

11-13.3.2016

Sateenkaariperheet ry. järjestää isävuoden kunniaksi ensimmäisen transmaskuliinien vanhempien vertaisleirin Suomessa. Leiri on aikuisten viikonloppuleiri ja se järjestetään
Naantalin Kunstenniemessä pe 11. – su 13.3.2016. 

Leirille ovat tervetulleita isät, vaarit, isäpuolet, osa-aikaisät sekä kaikki muut itsensä isäksi, äidiksi tai muuksi vanhemmaksi kokevat transmaskuliiniset. Tämä ensimmäinen leiri onsiis suunnattu niille, joilla on jo lapsia. Seuraavalle leirille ovat tervetulleita myös lapsesta haaveilevat. Leirin suunnittelijat ja vetäjät ovat itsekin transsukupuolisia isiä ja leirillä on tarkoitus yhdessä tuottaa transmaskuliinien vanhemmuudesta kertovaa materiaalia. 


Viikonlopun ohjelmassa on keskustelua, rentoa yhdessäoloa sekä mahdollisuus osallistua toiminnalliseen (ulko-)ohjelmaan. Leiriohjelman suunnittelee vapaaehtoisistakoostuva leiritiimi. Leirin aikana tarjotaan ateriat perjantain iltapalastasunnuntain lounaaseen. Leirin hinta on 50e/henkilö. Hinta sisältää majoituksen,ruoat ja leiriohjelman.   Ilmoittaudu mukaan täällä>>

Apilaperhelauantai 9.4.

Apilaperheiden ja apilaperhettä suunnitteleville on tulossa päivä täynnä ohjelmaa 9.4 Helsingissä. Ohjelma tulee sisältämään tietoiskuja apilaperheellisyydestä, mahdollisuuden tavata muita apilaperheitä ja vanhemmuuskumppaneita etsiviä sekä jakaa kokemuksia apilaperheellisyydestä. Lisää päivän ohjelmasta helmikuun uutiskirjeessä.

Miesten ja lasten leiri

Räfsjössä 16-18.9.

Leirille ovat tervetulleita isät, isoisät, kummisedät, sedät enot, naapurinsedät ja ketkä vaan miehet lapsineen. Lapsen ei tarvitse olla oma, se voi olla ​kummilapsi, sukulaislapsi, tukilapsi tai muu tärkeä lapsihenkilö.

Leiriohjelma koostuu kaikkille yhteisestä ohjelmasta sekä eri ikäryhmien omasta ohjelmasta. Ohjelman ja muista lisätietoja löydät ilmoittautumislomakkeesta ​täältä>>

Koululaisten + vanhempien leirille ilmoittautuminen on käynnistynyt

Leiri on tuttuun tapaan Tampereen kupeessa Ylöjärvellä pe-su 1-3.4.2016.

Leirihinta jäsenaikuisille 60e ja lapsille 30e. Leirillä monipuolista ohjelmaa etupäässä koko perheelle yhdessä, mutta pikkaisen myös lapsille ja aikuisille erikseen. Pääosassa on hyvä fiilis ja kiva meininki. Leirin ohjaajina toimivat Kristiina Puukko ja Salla Frisk.

Leirille voit ilmoittautua tästä linkistä

Kesäleirikin tulee

Sateenkaariperheiden koko perheen kesäleiri järjestetään 4-7.8.2016 eteläisellä rannikolla Lappohjassa Högsandin leirikeskuksessa, joka sijatsee Hangon ja Tammisaaren välissä. Juna-asema sijaitsee muutaman sadan metrin päässä leirikeskuksesta. Upea hiekkaranta ja muutenkin mukava leirialue odottaa meitä! llmoittautuminen leirille alkaa huhtikuussa, huhtikuun uutiskirjeen yhteydessä.

Haluatko olla mukana tekemässä kesäleiriä? Järjestösihteerille voi ilmoittautua mukaan leiritiimiin. Tiimin koko on rajallinen, mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koululaisten tapaamiset

Koululaiset ovat tervetulleita kaikille avoimiin perhetapaamisiin, mutta heille on monella paikakkunnalla myös aivan omia tapaamisia. Tässä muutama esimerkki. Kaikki paikalliset tapahtumat uutiskirjeen loppuosassa.


Tampereella koululaiset tapaavat vähintään joka toinen kuukausi erilaisen puuhailun merkeissä


Helsingissä 14.2. retki vankilasaarelle ja syömään


Jyväskylässä pelataan sählyä kerran kuukaudessa​

Paikallistoiminnan kehittämispäivät tulevat jälleen

Paikallistoiminnan kehittämispäivät ovat vuotuinen kokoontumisviikonloppu sateenkaariperheille toimintaa järjestäville vapaaehtoisille. Viikonlopun aikana vaihdetaan ideoita, opitaan uutta ja virkistäydytään yhdessä. Jos toimiminen oman paikkakunnan perhetoiminnan hyväksi kiinnostaa, kehittämispäivät ovat oivallinen tilaisuus hypätä mukaan toimintaan. Kysy lisää järjestösihteeriltä (yhteystiedot kirjeen lopussa).

Kehittämispäivät ovat 19-20.3.2016 Helsingissä.​

Tapahtumakalenteri 2015-2016

22.-28.2. Arctic Pride Rovaniemellä​

11-13.3. Transmaskuliinien vanhempien leiri Turun seudulla​

19.-20.3. Paikallistoiminnan kehittämispäivät Helsingissä​

1.-3.4. Koululaisten ja vanhempien leiri Ylöjärvellä​

2.4. Miesten parisuhdeiltapäivä Helsingissä​

1.5. Kansainvälinen sateenkaariperhepäivä

20-22.5 Rikasta minua -viikonloppu Kirkkonummella
4.-7.8. Kesäleiri Lappohjassa

16.-18.9. Miesten  ja lasten leiri Kirkkonummella

14.-20.11 TransHelsinki

25.11. Syyskokous Helsingissä

2.-4.12​ Paikallistiimien virikeviikonloppu Ylöjärvellä


Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin, joka sisältää myös paikalliset tapahtumat, löydät nettisivuilta tai tästä linkistä >> ​

Suurin osa toiminnasta on paikallistiimien eri paikkakunnilla toteuttamaa: 
Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Vertaistoiminta netissä - Perheaikaa.fi

​Sateenkaariperheiden neuvonta- ja aihevapaa-chatit:

16.2, 15.3, 19.4, 17.5, 13.9, 11.10, 15.11 ja 13.12. 

Ja kellonaika on aina 12-13.30.


​​Nettiluennot:

Lahjasolulapsi sateenkaariperheessä

ti 12.4. klo 12. Luennoitsija Terhi Vihko.


Sateenkaariperheiden lasten hyvinvointi ja haavoittuvuudet 

ti 20.9. klo 12. Luennoitsija Kia Aarnio​


Tulossa 2016 suljetut ryhmät aiheista

*Apilaperheys

*Lapsettomuus​

Voisitko sinä tehdä muutaman tunnin vuodessa vertaistoimintaa netissä?

Uusia perheaikaa vertaisohjaajia koulutetaan pian. Ole yhteydessä järjestösihteeriin ja kysy listietoja.


Perhevalmennuksen nettikurssi on ilmaiseksi kaikkien perhettä suunnittelevien ja lasta odottavien käytettävissä. Löytyy perheaikaa-sivuston kurssit-osiosta.


Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi syksylle 2015 voi lähettää järjetösihteerille tai kirjoittaa keskustelufoorumille. Lisätietoa yhdistyksen Perheaikaa.fi-toiminnasta myös kotisivuilla >>


Perheaikaa.fi-palvelussa on myös sateenkaariperheiden keskustelualue. Sateenkaariperheteemaisen keskustelualueen löydät toiseksi viimeisenä sivun alalaidasta Lapsi perheessä -alueelta.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

Pohdituttaako perheen perustaminen? Onko haasteita viranomaistahojen, palvelujen tai suvun kanssa? Kuinka toimii KELA ja hedelmöityshoitoklinikat? Kuinka lakeja tulkitaan? Mietityttääkö jokin asia arjessa, perhe-elämässä tai lasten asioissa?


PUHELIN

Neuvontaa saa numerosta 050-321 0048 kaksi kertaa viikossa soittoaikoina, jotka ovat:

tiistaisin kello 12-13
torstaisin kello 9-10


SÄHKÖPOSTI

Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse info@staankaariperheet.fi. Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa. Jos vastausta ei kuulu, voit lähettää kyselyä tuliko viesti perille.


CHAT

Neuvontapalveluihin kuuluu myös kuukausittainen ´kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat. Reaaliajassa toimiva chat löytyy Väestöliiton Perheaikaa-sivustolta www.perheaikaa.fi. Chatiin voi tulla keskustelemaan ja esittämään kysymyksiään. Chatissa kirjoittaessa kannattaa huomioida, että muut chatissa olijat näkevät keskustelun. Muuten neuvontapalvelu on luottamuksellista eikä kysymyksiä tai muita tietoja rekisteröidä millään tavalla.

Vuoden 2016 chattiajat: 16.2, 15.3, 19.4, 17.5, 13.9, 11.10, 15.11 ja 13.12. Ja kellonaika on aina 12-13.30

Muista myös Sinuiksi -neuvontapalvelu

​Pirkanmaan Setan valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelut Sinuiksi lanseeraa uuden tavan tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia. Aloitamme vertaisryhmätoiminnan chat-muotoisena verkossa, jolloin jokaisella sateenkaarevalla suomalaisella on mahdollisuus kotipaikastaan riippumatta saada liveaikaista tukea ja apua, sekä samanhenkisiä keskustelukumppaneita. Sinuiksi-chattien tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa.


Katso myös muut neuvontapalvelut www.sinuiksi.fi

Haastattelupyyntöjä 

Nyt tutkitaan sateenkaariperheiden 4-6 -vuotiaita!

Hei, teen varhaiskasvatustieteen kandidaatin tutkielmaa sateenkaariperheiden lapsista. Etsin 4-6 -vuotiaita lapsia haastattelututkimukseen, jossa selvitän sateenkaariperheissä elävien lasten tuntemuksia omasta perheestään. Haastattelut tapahtuvat perheiden kotona ja ovat luottamuksellisia. Vanhemmilla on mahdollisuus olla läsnä haastattelutilanteessa. 
Tutkimuksen kautta lisätään tietoa lasten perhekäsityksistä, ja sen kautta on tarkoitus nostaa esille lasten omia ajatuksia perhesuhteistaan ja perheensä asemasta yhteiskunnassa. 

Lapset saavat pienen palkkion tutkimukseen osallistumisesta. 
Ilmoittauduthan tutkimukseen mahdollisimman pian sähköpostitse lotta.k.kyllonen@student.jyu.fi​


Lähde mukaan muuttumisleikkiin
Ylen Tuhkimotarinoita –sarja toisi mielellään esiin seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta, nyt etsitään selviytyjänaisia muuttumaan; rohkeita ja ujoja, kaupungista ja maaseudulta. Jokaisella meistä on omanlaisemme tarina: kipeä, rohkaiseva, sisukas, yllättävä tai kaikkia koskettava – yhtä arvokkaita jokainen.
Lisätietoja ja hakulomake täällä>>


Tutkimuksen alla sukupuolivähemmistöjen kokemukset työelämässä​

Sukupuolivähemmistöt ja syrjintä työelämässä tutkimukseen voit osallistua täällä​>>


Vastaa perintö- ja testamenttitutkmukseen​

Tutkimus sateenkaarikansan perintö- ja testamenttiasioista
Osallituminen ja lisätietoja täällä​>>

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on yli 3000 tykkääjää Facebookissa

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita! 'Tykkää' meistä, niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Sateenkaaripareista>>
Tykkää Monimuotoisista perheistä>>
Tykkää Nelfasta>> 

Sateenkaariperheet  myös Twitterissä>>

Voit seurata tilimme kautta järjestön kuulumisia ja saat vinkkejä sateenkaariperheitä koskeviin juttuihin netissä. Twiittejä sateenkaariperheistä löytyy myös aihetunnisteella #sateenkaariperhe.

Paikalliset tapahtumat

Paikallistiimin tarvitsemat ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät nyt helposti kotisivuiltamme>>


Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät nettisivuilta tai tästä linkistä>>


UUTTA!​

Kotkassa parisuhdeiltapäivä​

Turussa uusperheaikuisten ryhmä​

Miten lapsia tehdään ja satutuokio Rovaniemellä​Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: info@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lahti: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: info@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI​

Paikallistiimi: Kirsi, Anu, Maria, Minna, Reeta, Riina ja Sanna sekä koululaisasioissa Arhi helsinki@sateenkaariperheet.fi Paikallistiimin tavoittaa perhetapaamisten ja perhekahvilan aikana numerosta 050-4406517.​


Helsingin seudun paikallistiimi varasi lippuja Mimmien muskari-lastenkonserttiin 22.11. Lippuja sai ostaa Helsingin seudun tapaamisista ja sähköpostitse. Konsertin liput menivätkin nopeasti kaikki eikä lippuja valittavasti ole enää jäljellä.​​

PERHEKAHVILA  

Tapaamme Kotolassa (Yrjönkatu 29 A 1) joka tiistaiaamu klo 10–12.

Mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Yhdistys
tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja keksiä. Rattaat saa Kotolaan sisälle.
Hoitopöytä, potta, mikro, syöttötuoleja yms. löytyy. Joka kuukauden ensimmäisenä
tiistaina yhdistys tarjoaa brunssin (2.2., 1.3., 5.4. ja 3.5.)


*Avoimet ovet eli tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin!*

KAIKILLE SUUNNATUT PERHETAPAAMISET Lp LINJASSA

Perhetapaamiset jatkuvat keväällä 2016 Leikkipuisto Linjassa. Perhetapaamiset ovat kaikille avoimia ja yleensä lapsille on järjestettynä pientä ohjelmaa tai askartelua. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä ja mehua, muut tarjoilut nyyttärimeiningillä. Tule tutustumaan muihin sateenkaariperheisiin! Kevään tapaamiset Su 14.2., su 13.3. ja su 10.4. klo 15–17.
Osoite: Toinen Linja 6, 00530 Helsinki. Tervetuloa mukaan!

​Lisäksi suunnitteilla on mm. luontoretki toukokuussa.


TAAPEROTAPAAMISET

Taaperotapaamisiin voivat tulla kaikenikäisten lasten perheet ja vielä lapsettomat ihmiset. Tapaamiset sopivat kuitenkin ehkä parhaiten pienille lapsille, koska erityistä ohjelmaa ei ole. Jutellaan yhdessä ajankohtaisista aiheista ja seuraillaan lasten touhuja. Yhdistys tarjoaa teetä, kahvia, mehua ja keksejä. Nyyttärimeiningillä voi tuoda muuta tarjottavaa. Tapaamiset 6.2, 5.3, 16.4 ja 21.5. Tapaamisaika on aina kello 15-17. Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1. Pysy perillä tapaamisista liittymällä Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheiden salaiseen facebook-ryhmään.


SOSIAALISET VANHEMMAT

Sosiaaliset vanhemmat -ryhmä on toistaiseksi tauolla.  Ryhmä kaipaa uusia vastuuhenkilöitä, eli ihmisiä, jotka sitoutuvat olemaan paikalla ja ehkä keittämään kahvit. Kysy lisää helsinki@sateenkaariperheet.fi. Sosiaalisilla vanhemmilla on nyt myös oma facebook-ryhmä. Pyydä Helsingin paikallistiimiä liittämään sinun mukaan. 


ALKUTAIPALE-ILLAT

Alkutaipale-illat on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnitteleville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme. Ellei muuta ilmoiteta kokoonnumme Kotolassa. Olet tervetullut mukaan olit/tte sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet. Alkutaipale-illat ovat kaikille avoimia, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat. Tapaamispaikkana Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, ellei muuta ilmoiteta. Yhteydenotot ja kyselyt: info@sateenkaariperheet.fi. Seuraavat tapaamiset: Tostaina 11.2 ja 10.3 klo 18–19.30


Alkutaipaleen omaan salaiseen facebook-ryhmään pääset tulemalla Alkutaipale-tapaamiseen. Ohjeet liittymiseen saat paikan päällä.

HETEROLIITOSSA LAPSIA SAANEET
Ryhmä miehille ja naisille, jotka ovat saaneet lapsia heterosuhteessa, ja jotka ovat eronneet tai harkitsevat sitä homo-/bi-identiteetin löytymisen myötä tai elävät yhä heteroliitossa, mutta ovat tai haluaisivat olla myös samasukupuolisessa suhteessa samaan aikaan. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ratkaisevasta elämänmuutoksesta, sen harkitsemisesta, erilaisista suhteista (ex)puolisoihin, lastenkasvatuksesta ja ulostulosta sekä saadaan ideoita ja vertaistukea uuteen, erilaiseen vanhemmuuteen homo-/bi-miehenä tai -naisena.Tapaamiset pidetään Kotolassa, Yrjönkatu 29 A 1, 00100 Hki. Jos ryhmä kiinnostaa, ota yhteys järjestösihteeriin.


EROTOIMINTA

Vanhemman neuvo -ryhmä eronneille lapsiperheellisille järjestetään kun ryhmään on ilmoittautunut sopiva määrä ihmisiä. Ryhmä käsittää kahdeksan kertaa, ja on osallistujille ilmainen. Ryhmää ohjaa Sateenkaariperheiden Vanhemman neuvo-kursseihin erikoistunut Ritva-Liisa Reinold. Katso lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet jäsenkirjeestä  kohdasta "Tulevat tapahtumat".

 

KOULULAISET​

Ystävänpäivä ​Vankilasaarella 14.2.2016 kello 15

Pääkaupunkiseudun koululaiset tapaavat toisensa ryhmäseikkailun merkeissä Vantaan Flamingossa sijaitsevalla Prison Islandilla. Ryhmä jaetaan 2-4 hengen joukkueisiin, jotka suorittavat 18 erilaisessa sellissä sekä fyysisiä sekä nokkeluutta ja nopeutta vaativia tehtäviä. Voit tutustua retkipaikkaan täällä​>>  Koululaiset voivat osallistua seikkailuun itsekseen tai koko perheen voimin. Kun on puolitoista tuntia ratkottu tehtäviä, mennään yhdessä syömään (Raxiin?).Omavastuuhinta 10e/hlö. Lisätietoja ja ilmoittautuminen viimeistään 10.2 Arhille, info@roomescaperunningrabbit.fi.

Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheillä on oma suljettu facebook-ryhmä, "Pääkaupunkiseudun Sateenkaariperheet".  Tai pyydä järjestösihteeriä sähköpostitse liittämään sinut ryhmään. 


Jotta pystymme järjestämään jatkossa monipuolista toimintaa kaikenikäisillelapsille sekä aikuisille, otetaan paikallistiimiin lisää vapaaehtoisia mukaan. Asiasta voi rohkeasti kysyä nykyisiltä paikallistiimiläisiltä tapaamisissa tai laittamalla sähköpostiapaikallistiimille: helsinki@sateenkaariperheet.fi​

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Laura V., Mervi ja Saara V. 

jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

Koko perheen tapaamiset
Kaikille avoimia perhetapaamisia järjestetään Monikulttuurikeskus Gloriassa
kerran kuukaudessa. Tapaamiset pidetään vapaamuotoisina ilman erillistä teemaa
ja tarjoilu hoidetaan nyyttäriperiaatteella. Tarkoituksena on tarjota paikka
keskustelulle ja vertaistuelle.
Tapaamiset keväällä sunnuntaisin klo 16-19: 21.2., 20.3., 17.4., 15.5.
Paikka: Monikulttuurikeskus Gloria, Matarankatu 6

Alkutaipaletapaamiset
Keväällä 2015 käynnistynyt alkutaipaleryhmä jatkaa tapaamisia kerran
kuukaudessa. Ryhmä tarjoaa vertaistukea niin perheellistymisen alkumetreillä
oleville kuin jo vauvan saaneille. Tapaamisissa on tarkoitus jakaa
ajantasaista tietoa ja tukea sateenkaariperheiden byrokratiasta ja toimimisesta
yhteiskunnassa.
Tapaamiset keväällä tiistaisin klo 17.30-19.30: 9.2., 8.3., 5.4., 3.5.
Paikka: Jyväskylän Setan toimisto, Kansalaistoiminnankeskus Matara,
Matarankatu 6, 2. krs, huone 217

Perhesähly
Sählyä keväällä sunnuntaisin klo 16.30-17.30: 3.1., 7.2., 6.3., 3.4., 24.4.
Paikka: Cygnaeuksen koulu, Voionmaankatu 18​


MISTÄ LISÄTIETOA?

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen jyvaskyla(at)sateenkaariperheet.fi.

Avoin Facebook ryhmä: tiedotukseen painottuva sivusto Jyväskylän seudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>

Suljettu Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle Sateenkaariperheet Jyväskylä, liity ryhmään laittamalla pyyntö ylläpitäjälle täällä>>

KUOPIO

Paikallistiimi: RYHDY KUOPION TIIMILÄISEKSI! kuopio@sateenkaariperheet.fi


Kuopion seudulla on paljon sateenkaariperheitä, myös koululaisperheitä, mutta Kuopion 

seutu kaipaa aktiivisia koolle kutsujia! Yhteisten tapaamisten suunnittelu on kivaa ja helppoa. Tule mukaan! Kuopion tapaamisista ilmoitellaan ja muistaa asioista keskustellaan omassa facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä>>

KYMENLAAKSO/KOTKA

Paikallistiimi: Veera, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi


Tule hellimään itseäsi ja parisuhdettasi! 

Sateenkaaren väristen parien (ja miksei sinkkujenkin) parisuhdeiltapäivä Kotkassa sunnuntaina 21.2. klo 15 - 18. Tarkempi paikka selviää myöhemmin.
Ilmoittautuminen ja lisätietoa Facebook-ryhmässä tai sähköpostitse: kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi.


Jos haluat liittyä Kymenlaakson sateenkaariperheiden Facebook-ryhmään, jossa tapaamisista sovitaan, laita sähköpostia osoitteeseen paikallistiimille.

LAHTI

Lahdessa järjestettiin maaliskuussa paikkakunnan ensimmäinen perhetapaaminen, joka ei saavuttanut suurta kiinnostusta. Jos Lahden suunnan ihmiset ovat tulevaisuudessa kiinnostuneita järjestämään tapaamisia, voivat he ottaa yhteyttä järjestösihteeriin.

MIKKELI

Yhteyshenkilö: Iina, 050 531 1171, mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa yhteyshenkilöltä.

OULU

Paikallistiimi: Suvi ja Jenni, oulu@sateenkaariperheet.fi


Oulun tapaamiset järjestetään Vihreällä talolla (Uusikatu 27) klo 14.30-17. Kevätkauden tapaamispäivät ovat 21.2, 27.3, 17.4 ja 15.5.
Tervetuloa kaikki toiminnasta kiinnostuneet!

Tapaamispäivistä ja -paikoista tiedotetaan Oulun omalla sähköpostilistalla, jolle voi liittyä laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi

PORI

Paikallistiimi: Elina ja Johanna, pori@sateenkaariperheet.fi

Porissa jatkuvat perhetapaamiset kerran kuukaudessa MLL:n perhekahvilan tiloissa osoitteessa Antinkatu 8, Pori. Kevään 2016 tapaamiset ovat aina tiistaisin ja klo 17.30-19. Tapaamisten päivämäärät ovat 23.2., 22.3., ja 19.4. Lisäksi sateenkaariperhepäivänä toukokuussa on yhteistä ohjelmaa. Tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset että perheestä haaveilevat. Porin sateenkaariperheet löytyvät Facebookista ja siellä seuraamalla pysyt parhaiten perillä ajankohtaisista asioista.

Kaikkiin tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset, että perheestä haaveilevat. Parhaiten pysyt ajantasalla toiminnasta kun seuraat meitä Facebookissa, meidät löydät nimellä Porin
sateenkaariperheet mm. tästä linkistä>>

ROVANIEMI

Rovaniemellä etsitään innokkaita koolle kutsujia.

Arctic Pride valtaa Rovaniemen jälleen 22-29.2.2016. Perheita/perheyttä koskettavaa ohjelmaa ovat ainakin:

​To 25.2. klo 9.30 Satutunti monimuotoisuudesta, Rovaniemen pääkirjastolla.

To 25.2. ​klo 18-20 Miten lapsia tehdään -tilaisuus, Rovaniemen pääkirjastolla

Pe 26.2. klo 18-19.30 Ice-Karting, AccessLapland
La 27.2. Kulkue & Ulkorieha
klo 12.30 Kulkueen järjestäytyminen Kansalaistorilla Rovaniemen pääkirjaston
edessä. Kulkue lähtee klo 13.00 Kansalaistorilta ja kulkee reitin Rovakatu -
Koskikatu ja päättyy Sampoaukiolle, jossa on luvassa ohjelmaa kulkueen jälkeen. 
14.00-17.00, Ulkorieha Ounasvaaran hiihtokeskuksessa. Luvassa leikkimielisiä kisoja, makkaranpaistoa, pulkkailua ja laskettelua. Voipipa siitä ihan hiihtämässäki kävästä. Sisätiloissa viihtyville rinneravintola Alpenjager tarjoilee hiukopalaa ja lämmikettä After Ski hengessä.

Pysy kuulolla tai ilmoita innokkuudestasi olla apuna järjestämässä (info@sateenkaariperheet.fi). Koko ohjelmaan voi tutustua >>täällä

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi


Tapaamme joka kuukauden kolmas sunnuntai Kasperin leikkitoiminnan tiloissa osoitteessa Lintuviita 3. Aloitamme kello 15.30, mukaan saa tietenkin liittyä myöhemminkin. 
 
Helmikuussa:
7.2
. Laskiaissunnuntai – pulkkamäkeen Joupiskalle
21.2. kuukausitapaaminen: tehdään tortilloja nyyttärisysteemillä

Maaliskuussa:
20.3. 
Kuukausitapaaminen - pääsiäiskoristeaskartelua

Lisätietoa tapaamisistamme saa fb-ryhmästämme, jonne pääsee lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: seinajoki@sateenkaariperheet.fi. Tervetuloa mukaan kaikki sateenkaariperheelliset sekä perhettä suunnittelevat!

PS. Etsimme lisävoimia paikallistiimiin, se voit olla juuri sinä! Jos haluat tulla
mukaan ideoimaan ja järjestämään tapaamisiamme, niin otathan yhteyttä!​

TAMPERE

Paikallistiimi: Anne, Marjut, Mia ja Sini, tampere@sateenkaariperheet.fi


Alkutaipaletapaamiset ovat olleet suosittuja lasta
suunnittelevien, raskaana olevien ja pienten lasten vanhempien keskuudessa.
Seuraava tapaaminen 25.1 Setan toimistolla os. Kuninkaankatu 15 A. Teemana on
"perheytymisen byrokratia" eli puhutaan perhevapaista, etuuksista,
adoptioprosessista jne. Tervetuloa tapaamaan muita perheytymistä suunnittelevia
ja toivovia, vauvaa jo odottavia ja lapsen jo saaneita.

Pienten tapaamiset järjestetään kahden viikon välein
Tampereen Setan toimistolla (Kuninkaankatu 15 A 1) klo 10-13. Seuraava
tapaaminen 27.1 Tämä ryhmä on tarkoitettu vauvojen ja pienten lasten
vanhemmille.

Koululaisten tapaamisia on tarkoitus järjestää kevään aikana 4-5 kpl,
ajankohdat ilmoitetaan uutiskirjeissä ja sk-perheiden kalenterissa.

Tarjoilujen ja järjestelyjen helpottamiseksi toivomme ilmoittautumista tapaamisiin. Jos ilmoittautuneita ei ole, ei aktiivitkaan välttämättä keskenään kokoonnu, vaan tapahtuma peruutetaan. Facebookissa olevan ryhmän tai paikallistiimin sähköpostin kautta voit ilmoittautua ja saada lisätietoa tapahtumista.

Kaikki tapaamisemme tiedotetaan Sateenkaariperheiden ja
Tampereen Setan kalenterissa sekä Facebook -ryhmässämme. Lisätietoa toiminnasta
ja mm. face-ryhmään liittymisestä saat osoitteesta tampere@sateenkaariperheet.fi

Uudet perheet ovat lämpimästi tervetulleita, kaikilla meillä on joskus ollut ensimmäinen kerta sateenkaariperhetapaamisessa, rohkeasti mukaan! 

TURKU

Paikallistiimi: Minna S., Minna I., Marjukka, Juha ja Jenni

turku@sateenkaariperheet.fi


Tervetuloa mukaan Turun Seudun Sateenkaariperheiden toimintaan! 

Turussa järjestetään monipuolista ohjelmaa sateenkaariperheellisille. Voit
ilmoittautua mukaan sähköpostilistallemme osoitteeseen turku@sateenkaariperheet.fi. Facebookista löytyy myös Turun Seudun Sateenkaariperheiden julkinen ryhmä, jossa tiedotamme toiminnastamme. Voit myös liittyä suljettuun Fb-­keskusteluryhmäämme. 

Kevät 2016:
(Seuraa ilmoitteliua FB:ssa ja sähköpostilistalla, tapahtumatiedot tarkentuvat vielä!)

- Tammikuussa aloittaa uusi vertaistukiryhmä uusperheaikuisille, yh-sateenkaariperheellisten lapsettomille nyksille eli lapsettomille aikuisille, jotka tulevat parisuhteen kautta sateenkaariperheeseen. Kokoontuminen TuSetan toimistolla. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset turku@sateenkaariperheet.fi 

- ­Ke 27.1. klo: 17.30­-19 Sateenkaarevien etä-­, vuoroviikko-­ ja
apilaperhevanhempien tapaaminen
Café Artissa, Läntinen Rantakatu 5, Turku. Jos
perheesi lapsilla on enemmän kuin yksi koti ja/tai vanhemmuutta on jakamassa ihmisiä, jotka eivät ole enää/koskaan olleet parisuhteessa keskenään, tervetuloa tapaamiseen! Tapaamisen tarkoitus on vaihtaa kokemuksia erilaisiin perheisiin liittyen ja tutustua uusiin ihmisiin.
Meidät tunnistaa pöydällä olevasta pehmoeläimestä. Jos olisit kiinnostunut tulemaan tapaamiseen, mutta ajankohta ei sovi,otathan yhteyttä osoitteeseen 

turku@sateenkaariperheet.fi. Voimme sovitella aikatauluja sitten seuraavien tapaamisten yhteydessä. Ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa!

- ­Ke 3.2. klo: 19 Aikuisten teatteri­-ilta, Neljäntienristeys, Turun
Kaupunginteatteri, Logomo. Kysy peruutuspaikkoja teatterimatka@luukku.com. ­
- Su 7.2. Kaikille avoin perhetapaaminen.
- ­Su 14.2. klo: 15-17 Ystävänpäivän yh-­tapaaminen Puistokadulla, tarkempi
osoite ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostitse turku@sateenkaariperheet.fi. 
- ­Su 6.3. klo: 16-18 Alkutaipaletapaaminen Seikkailupuiston iltapäiväkerhon
tiloissa.
- ­Su 13.3. klo: 16-18 Kaikille avoin perhetapaaminen Seikkailupuiston
iltapäiväkerhon tiloissa, vieraana lastenkirjailija Tittamari Marttinen. 
- ­Su 3.4. Kaikille avoin perhetapaaminen­
- Su 10.4. Yhden vanhemman sateenkaariperheellisten tapaaminen

Sateenkaariperheet ry
Yrjönkatu 29 A 1, 00100 Helsinki

www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976​

Koulutussuunnittelija
Maiju Toivonen
maiju.toivonen@sateenkaariperheet.fi
050 410 6772

Tutkija
Kia Aarnio
kia.aarnio@sateenkaariperheet.fi
050 542 1001

Puheenjohtaja
Elina Laavi
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
050 513 7765

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Projektipäällikkö
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Suunnittelija
Jenni Kerppola-Pesu
jenni.kerppola-pesu@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello 9-10
sekä sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat-ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi-sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen.

webmaster@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2015

Elina Laavi, Helsinki (puheenjohtaja)
Krister Karttunen, Helsinki (vpj)

Olli-Pekka Koponen, Helsinki 

Juha Ojaniemi, Turku
Tanja Rintala, Helsinki
Paula Myöhänen, Mikkeli
Juha-Pekka Hippi, Helsinki
Leena Tarjamo, Helsinki
Iina Särkkä, Mikkeli
Joanna Marjanen, Vantaa (varajäsen)
Anu Pellinen, Espoo (varajäsen)
Anneli Gustafsson, Vantaa (asiantuntijajäsen)
Sari Kemppinen, Helsinki (asiantuntijajäsen)

Terveisesi yhdistyksen työntekijöille ja hallitukselle

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

0%