Yhdenvertaisuuskysely seuroille

Liikunta ja urheilu ovat avoimia kaikille. Tasavertaisuus, moninaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat toimintamme perusta. Aina yhdenvertaisuus ei kuitenkaan toteudu, vaan kynnys osallistua voi olla eri syistä liian korkea. Tämä kysely haastaa miettimään oman seuran ilmapiiriä ja toiminnan tosiasiallista avoimuutta.


PERUSTIEDOT

1. Sukupuoli​

2. Ikä

0%