Självständighetens sånger

Dina sångminnen är värdefulla. Dela dem med andra det hundraåriga Finland till ära!

Finländarnas minnen om självständighetens årtionden klingar i sånger som sjungits i skolan och på krogen, hemma och i kyrkan, på fester och på konserter. Berätta dina sångminnen inför självständighetens jubelår och kom med och skapa ett musikaliskt porträtt av Finland!


Man samlar sångminnen från varje årtionde. Du kan svara om ett decennium eller om alla, om du vill. Du kan berätta dina egna minnen om dina favoritlåtar eller likväl musikaliska sinnebilder som ett förgånget årtionde väcker. Sångerna behöver inte vara inhemska och inte heller komponerade precis under detta årtionde. Det viktigaste är att sången kopplas i ditt minne till dåtidens Finland.

MAN BEHÖVER INTE BESVARA ALLA FRÅGOR, OCH INGET SVAR ÄR FEL.

0%