Itä-Suomen yliopiston Joensuun ja Savonlinnan kampuksen oppimisympäristökysely


Hyvä opiskelija,


Tervetuloa kehittämään kampuksemme oppimisympäristöä. Vastaamalla tähän kyselyyn​ voit vaikuttaa Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen opettajankoulutuksen tuleviin tiloihin.


Oppimisympäristöjen kehittämisessä meitä vauhdittaa ilmiölähtöisyys - tulevaisuuden opettajien oppimisympäristö syntyy yhdessä ideoimalla. Sekä fyysisen, että digitaalisen oppimisympäristön vaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Kampuksen työ-, oppimis- ja tutkimusympäristö tukee opiskelijoiden oppimista ja työn tekemisen tapoja. Fyysisen tilan lisäksi nyt on aika pohtia myös sitä, millaista digitaalista työympäristöä tarvitaan tulevaisuudessa.


Digitaalisella työympäristöllä tarkoitetaan infromaatio- ja kommunikaatioteknologian mahdollistamaa työskentely-ympäristöä, jossa


- työskennellään joko yksin (esim. dokumentin hallinta, raportit) tai yhdessä (esim. yhteistyöalustat, kokoukset)

- työskennellään joko eriaikaisesti (esim. sähköpostien lähettäminen) tai samanaikaisesti (esim. videoneuvottelukokous)

- käytetään erilaisia laitteita (esim. kiinteitä tai mukana kulkevia)

- käytetään erilaisia sovelluksia (esim. tietokannat projektinhallinta-alustat, varausjärjestelmät)


On tärkeää, että digitaalinen ja fyysinen työympäristö vastaavat käyttäjien tarpeita ja tarjoavat sopivat työskentelyolosuhteet.


Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa opiskelijoiden näkemyksiä kampuksen oppimis- ja työympäristön toimivuudesta sekä kerätä ajatuksia, tarpeita ja ideoita sen kehittämiseksi.


Kysely on auki 14.9.-23.9.2016 välillä ja siihen vastaaminen vie n. 15-20 minuuttia. ​


Kyselyn toteuttaa Newsec yhdessä opettajankoulutuksen tilamuutoksen suunnitteluryhmän kanssa. 


Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä tuloksia tarkastella yksittäisten vastausten tasolla. Kampusta suunnitellaan hyväksikäyttäen kyselyn tuloksia, joten muista vastata!


Arvomme kaikkien vastanneiden kesken lippuja Lehtiä Ilosaaressa-tapahtumaan. Mikäli haluat osallistua arvontaan ilmoita nimesi ja opiskelijanumerosi kyselyn lopussa.​


Lisätietoa kyselystä:


suvi.nenonen@newsec.fi

erja.kervinen@ramboll.fi


Ystävällisin terveisin,

Tarja Harjula & Kari Korhonen

1/6