Uutiskirje lokakuu 2016

Kuplan ulkopuolella kuplii

Helsinkiläisessä, pumpulilla vuoratussa kuplassa elävänä minusta vaikuttaa usein siltä, että yhdenvertaisuus on toteutunut, ihmiset elävät monimuotoisesti ja hyväksyvät toisensa. Luotan, että tietysti äitiyslaki menee läpi eduskunnassa, koska sen hylkäämiselle ei ole yhtään järkiperäistä argumenttia. Kuvittelen, että mies joka ei ole asunut lapsensa äidin kanssa tai ollut tämän kanssa avioliitossa, voi tietysti jäädä nykypäivänä kotiin hoitamaan pientä lastaan valtion tuella. Jos laki ei tätä tällä hetkellä mahdollista, lakia tietysti muutetaan, kun puute huomataan. Ja kun erään sateenkaariperheen äidit kertovat sympaattisessa lehtijutussa, kuinka heidän perheensä on onnellinen ja hyvinvoiva, uskon että lukijat näkevät saman kuin minä: onnellisen ja hyvinvoivan perheen.

Mutta sitten kuulen eduskunnan lähetekeskustelua äitiyslaista, jossa eräät kansanedustajat kyseenalaistavat sateenkaarivanhempien riittävyyden vanhemmiksi. Siellä väitetään, että lapsi tarvitsee sekä isän että äidin, eikä tutkimus- ja kokemustietoa asiasta selvästi haluta käyttää näkemysten perustelussa. Saan myös tietää, että sosiaaliturvan uudistuksesta, joka liittyy avioliittolain muutokseen, halutaan tieten tahtoen jättää pois miesparien ja yksin lastaan hoitavien miesten oikeus perhevapaisiin. Ja sitten onnelliselle sateenkaariperheen äidille lähetetään loukkaava henkilökohtainen kirje, jossa erityisluokan opettaja tuomitsee kyseisen perheen, koska siinä on kaksi äitiä. Erityisluokan opettaja näkee oman, normeihin mahtuvan perheensä ainoana oikeana perhemuotona.

Suvaitsemattomuus, syrjintä ja ennakkoluulot satuttavat kohteitaan. Niiden havaitseminen motivoi kuitenkin jatkamaan töitä. Yhdistyksen toimintaa, tutkimusta ja tutkimustulosten jalkauttamista tarvitaan edelleen.

Kia Aarnio

tutkija​

kia.aarnio@sateenkaariperheet.fi
​050 542 1001


P.S. Kansanedustaja Jani Toivolalta onjuuri ilmestynyt kirja ”Musta tulee isona valkoinen – miten päästä irtipelosta ja häpeästä ja seistä omilla jaloillaan”. Siinä käsitellään muun muassa sitä, kuka saa rakastaa ja perustaa perheen.

Tässä kirjeessä mm:

* Sosiaaliturva selkeytyy
* Miesparit ilman perhevapaita
* Tuparit tammikuussa
* Aktivistin marraskuu
* Tervetuloa syyskokoukseen
* Juhlavuosi 20 vuotta
* Lapsettomuuskeskustelu ja -ryhmä
* Etä-isien iltapäivä
* TransHelsingin perhetapahtumat
* Erosta eteenpäin -sateenkaariryhmä
* Nettiluento: Intersukupuoliset lapset
* Seinäjoella tapahtuu lapsen oikeuksien päivänä ​

AJANKOHTAISET LAUSUNNOT, TIEDOTTEET JA PÖYTÄKIRJAT

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, lisätietoja täällä >>

Uutisia ja ajankohtaista

Sateenkaariperheiden sosiaaliturva selkiytyy
– miesparit uhkaavat jäädä ulos!

​- Hallituksen esitys vaikuttaisi elatustukeen ja perhevapaisiin, sekä ennen kaikkea avoparien etuuksiin 
- Miesparit hallitus olisi edelleen jättämässä perhevapaiden ulkopuolelle

Sääntely selkenee – avoparien etuudet pääasiassa laskevat

Hallitus on lähiaikoina antamassa eduskunnalle esityksen avioliittolain vaatimista muutoksista sosiaaliturvaan. Esitykset vaikuttaisivat ennen kaikkea samaa sukupuolta olevien avoparien etuuksiin ja asiakasmaksuihin. Esityksen tavoitteena on, että avioliittolain voimaantulon jälkeen eri ja samaa sukupuolta olevia avopareja kohdeltaisiin sosiaaliturvaa koskevassa lainsäädännössä yhdenvertaisesti.

Tällä hetkellä osa lainsäädäntöä tunnistaa samaa sukupuolta olevat avoparit, mutta valtaosa sosiaaliturvaa koskevasta lainsäädännöstä tunnistaa vain eri sukupuolta olevat avoparit. Nykytilanne on ollut kaoottinen ja epäennustettava. Joissakin tilanteissa samaa sukupuolta olevat avoparit on tulkittu pariskuntina ja joissakin ei. Tehdyt esitykset selkiyttäisivät tilannetta merkittävästi, ja tekisivät sosiaaliturvasta ennustettavampaa ja yhdenvertaisempaa.

Yksittäisten edunsaajien kohdalla esitetyt uudistukset saattavat tuoda uuden oikeuden johonkin etuuteen tai korottaa etuuden määrää. Suurimmalla osalla samaa sukupuolta olevista avopareista esitetyt uudistukset tarkoittaisivat kuitenkin etuuden määrän laskemista tai oikeuden menettämistä etuuteen. Näin käy kun samaa sukupuolta olevan avopuolison tulot aletaan ottamaan huomioon etuuden määrittämisessä, tai kun samaa sukupuolta olevan avopuolison olemassa olo estää jonkin etuuden tai korotuksen saamisen. 

Yksittäistä perhettä etuuden menettäminen tai sen laskeminen varmasti harmittavat, mutta kokonaisuudessaan tilanne muuttuu johdomukaisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi. On oikein, että samaa sukupuolta olevia avopareja kohdellaan samoin kuin eri sukupuolta olevia avopareja.

Muutoksia tulee lukuisiin etuuksiin, joita kaikkia ei tässä voida tilanpuutteen takia käydä läpi. Sateenkaariperheet ry odottaa hallituksen lopullista esitystä ja informoi jäseniään tarkemmin tulevista muutoksista sen jälkeen kun on varmistunut, missä muodossa uudistukset toteutuvat. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan Kelan on myös tiedotettava tulevista muutoksista etuudensaajille ennen uudistuksen voimaantuloa.

Tässä keskeisimmät muutosesitykset avoparien etuuksiin

* lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen ei enää ole oikeutta, jos on samaa sukupuolta oleva avopuoliso

* lasten kotihoidontuen tai yksityisen hoidon tuen määrä saattaa laskea osalla perheistä kun samaa sukupuolta olevan avopuolison tulot aletaan huomioida

* erityishoitorahaan tulee nykyisestä poiketen oikeus myös samaa sukupuolta olevan avopuolison lapsen hoitamiseksi

* työttymyyspäivärahaan tulisi mahdolliseksi saada lapsikorotus myös samaa sukupuolta olevan avoparin lapsesta, muut työttymyysturvalain muutokset vaikuttavat etuutta pienentävästi kun avopuolison tulot huomioidaan

* kansaneläkkeen määrä saattaa pienentyä joillakin samaa sukupuolta olevilla avopareilla, toisaalta alaikäisen lapsen osalta tulee oikeus lapsikorotukseen

* asumistuessa ei enää olisi mahdollista katsoa samaa sukupuolta olevia avopuolisoita eri ruokakuntiin kuuluviksi, mikä saattaa alentaa asumistukea tai estää sen saamisen

* toimeentulotuen määrään saattaa vaikuttaa joillain perheillä samaa sukupuolta olevan avopuolison tulkinta puolisona

* lisäksi esitykset vaikuttavat ainakin sotilasavustukseen, takuueläkkeeseen, eläkkeensaajan asumistukeen, asumiseen perustuvaan sosiaaliturvaan, maatalousyrittäjien eläkkeeseen ja lomituspalveluun, turkistuottajien lomituspalveluun ja poronhoitajien sijaisavustukseen.

Elatustuki lakkaa kun lapsella kaksi juridista äitiä

Hallituksen esitys sisältää myös muutoksia, jotka koskevat kaikkia samaa sukupuolta olevia pareja – ei vain avopareja. Elatustukilakia esitetään uudistettavaksi siten, että lapsen oikeus elatustukeen poistettaisiin, jos lapsella on kaksi elatusvelvollista vanhempaa. Nykyisen lain mukaan naisparin lapsella on ollut oikeus elatustukeen, jos lapsen isyyttä ei ole tunnustettu, vaikka lapsella olisi kaksi juridista äitiä. Etuuden saaminen nykylain mukaan on johtunut lainsäädännön epäjohdonmukaisuudesta. Uudistuksen jälkeen lapsia, joilla on kaksi elatusvelvollista vanhempaa, kohdellaan keskenään yhdenvertaisesti. 

Yksittäisten perheiden osalta etuuden poistuminen voi johtaa hankalaan taloudelliseen tilanteeseen, ennen kaikkea kun uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan hyvin kiireisellä aikataululla, eli 1.3.2017 samaan aikaan tasa-arvoisen avioliittolain kanssa. Yksittäisten perheiden tilanteen kohtuullistamiseksi Sateenkaariperheet ry on lausunnossaan >> esittänyt siirtymäajan säätämistä etuuksien tason asteittaiseksi laskemiseksi.

Perhevapaisiin parannuksia – mutta moninaisuus jää edelleen pääosin huomioimatta

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan myös samaa sukupuolta olevalle avoparille tulisi oikeus vanhempainrahaan ja isyysrahaan. Tällä hetkellä vanhempainrahan ehtona on parisuhteen rekisteröiminen. Isyysrahan osalta lisäehtona on perheen sisäisen adoption vahvistaminen. Tulevaisuudessa naisparin tilanteessa toisella äidillä, joka asuu samassa kodissa, olisi oikeus isyysrahaan heti lapsen syntyessä. Lisäksi äidin tai isän samaa sukupuolta olevalle avopuolisolle tulisi oikeus käyttää vanhempainrahaa.

Muut hallituksen esitykset selkeyttäisivät lakia ja varmistaisivat, että avioliittolain muutos ei muuttaisi perheiden oikeutta perhevapaisiin. Kun avioliittolaki uudistuu, tulee mahdolliseksi, että samaa sukupuolta oleva pari adoptoi lapsen yhdessä. Hallituksen esitykset myös varmistavat, että tässä tilanteessa isyysraha voidaan maksaa vain yhdelle vanhemmalle. Samaa sukupuolta oleville pareille esitetään mahdollisuutta itse valita kumpi isyysrahan käyttää.

Vuonna 2015 sosiaali- ja terveysministeriössä työskenteli työryhmä, joka teki esitykset monimuotoisten perheiden perhevapaiden korjaamiseksi. Suurin osa näistä esityksistä olisi nyt jäämässä toteuttamatta. Erityisen harmillista on, että yksin lastaan hoitavat isät ja miesparit uhkaavat edelleen jäädä kaikkien perhevapaiden ulkopuolelle (ks seuraava kappale). 

Hallituksen nyt esittämien uudistusten lisäksi pitäisi:

* mahdollistaa perhevapaat yksin lastaan hoitaville miehille ja miespareille
* mahdollistaa perhevapaat myös etävanhemmille
* mahdollistaa perhevapaiden jakaminen joustavammin kaikkien vanhempien kesken
* mahdollistaa isyysraha yhtä useammalle henkilölle, jos lapsella on useampia tosiasiallisia vanhempia
* uudistaa etuuksien ja lainsäädännön termistö sukupuolineutraalimmaksi niin, että esimerkiksi naisille ei tarvitsisi maksaa ”isyysrahaa”.
* säätää naisparin ”isyysvapaa” aidosti lapsikohtaisesti, jotta vuoden 2014 perhevapaauudistus toteutuisi myös naisparien osalta. Tämä edellyttäisi sitä, että myöskään naisparin perheessä uusi äitiys- tai vanhempainrahakausi ei estäisi pitämästä isyysrahakautta aiemmasta lapsesta.

Hallitus jättämässä miesparit perhevapaiden ulkopuolelle

Hallituksen esitysluonnos jättäisi yksin lastaan hoitavien isien ja miesparien lapset täysin perhevapaiden ulkopuolelle. Tällä hetkellä miesparilla tai yksin lastaan hoitavalla miehellä (seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta) ei ole lainkaan oikeutta vanhempainpäivärahoihin, jos hän ei asu eikä ole aiemminkaan asunut lapsen äidin kanssa. Oikeutta mihinkään perhevapaaseen ei siis ole, vaikka mies vastaisi lapsen hoivasta yksin eikä äiti osallistu lapsen hoivaamiseen.

Sateenkaariperheet ry on järkyttynyt, että hallitus olisi edelleen tietoisesti jatkamassa asiantilaa, jossa yksi perhemuoto on kokonaan perhevapaiden ulkopuolella. Näihin perheisiin syntyvien lasten asema muihin lapsiin verrattuna on epäinhimillinen ja kohtuuton. Myös viime vuonna työskennelleen STM:n Monimuotoiset perheet -työryhmän mietinnön mukaan tämä oli kiireisimmin korjattava epäkohta. 

Lausunnolla olevan hallituksen esitysluonnoksen nykytilanteen kuvauksessa ongelma tunnistetaan, mutta asiaa ei esitetä korjattavaksi. Ministeriössä on kuitenkin valmisteltuna valmiit pykäläesitykset asian korjaamiseksi. Sateenkaariperheet vaatii lausunnossaan >> hallitusta palauttamaan pykälät lopulliseen esitykseensä.

Myös lapsiasiavaltuutettu kiinnittää lausunnossaan >> huomiota siihen, että lapsen biologinen isä jää ilman vanhempain- ja isyysrahaa, jos hän ei ole aiemmin ollut lapsen äidin kanssa avio- tai avoliitossa, vaikka hän asuisi lapsen kanssa ja vastaisi lapsen hoidosta yksin.

"Lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä, että etuuksien myöntämistä koskeva sääntely saatettaisiin kokonaisuutena sille tasolle, että lapsesta tosiasiallisesti huolehtivilla vanhemmilla riippumatta vanhemman sukupuolesta on yhtäläiset mahdollisuudet huolehtia lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista."

Lue myös Sateenkaariperheet ry:n tiedote asiasta >>

Tuparit tulee tammikuussa!

Sateenkaariperheiden upeita uusia tiloja juhlitaan tupaantuliaisilla! Yhteistyökumppanien voimin juhlistellaan pe 13.1.2017 ja jäsenten kanssa la 14.1.2017. Laitathan päivämäärän muistiin. Lisää infoa myöhemmin! Jos haluat muistaa meitä tuparilahjalla, muumimukeja otetaan edelleen kiitollisina vastaan. Vielä on aikaa vaikuttaa myös uusien toimitilojen nimeen, jätä ehdotuksesi >>

Aktivistin marraskuu
– tervetuloa mukaan yhteiseen työhön!

Marraskuun viimeinen viikonloppu on täynnä suunnitelmia ja tekemistä, kun Sateenkaariperheet ry järjestää oman syyskokouksensa ja Seta edustajakokouksensa. Tule mukaan kuulemaan yhteisestä työstämme ja käyttämään jäsenen valtaasi molemmissa yhdistyksissä!

Tervetuloa syyskokoukseen

Syyskokous järjestetään perjantaina 25.11. yhdistyksen uudessa toimitilassa, Hämeentie 29, Helsinki. Kello 18 alkaen tarjolla on suolaista ja makeaa purtavaa sekä vapaamuotoista seurustelua ja kuulumisten vaihtoa hallituksen kanssa. Varsinainen kokous alkaa kello 19. Kokous kestänee noin tunnin. Tervetuloa päättämään yhdistyksen toiminnasta ja tutustumaan uusiin toimitiloihimme! 

Sateenkaariperheiden hallitus kutsuu kaikki jäsenet yhdistyksen syyskokoukseen. Syyskokous valitsee yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat ja vahvista ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion.  

KOKOUSPAPERIT

Esityslista

Toimintasuunnitelma 2017

Talousarvio 2017

Lähde edustamaan Sateenkaariperheitä Setan edustajakokoukseen

Setan edustajakokous järjestetään 26.-27.11. Turussa. Viikonloppuun mahtuu Setan vuosikokouksen lisäksi täyslaidallinen mielenkiintoisia työpajoja, jotka ovat avoimia kaikille. Työpajat sijoittuvat lauantaihin ja edustajakokous sunnuntaihin. 

Sateenkaariperheet ry on Setan suurin jäsenjärjestö ja yhdistyksemme äänivaltaa Setassa saa käyttää 18 kokousedustajaa. Toivomme jälleen kiinnostuneilta yhteydenottoja, jotta saisimme nimettyä riittävän määrän kokousedustajia. Edustajalta ei vaadita mitään erityistä osaamista tai asiantuntemusta, vain mielenkiintoa osallistua Setan kokoukseen ja tarkastella käsiteltävänä olevia asioita Sateenkaariperheet ry:n ja lapsiperheiden näkökulmasta. Samalla pääsee osallistumaan viikonlopun koko muuhun ohjelmaan. Seta maksaa kokousedustajien matkat ja majoituksen (majoitusta ei tarjota turkulaisille). 

Sateenkaariperheet ry:n edustajina Setan edustajakokouksessa toimimisesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi, mielellään 11.11. mennessä.

Paikka: Harjattulan Kartano, Harjattulantie 80, 20960 Turku

Edustajakokouksen järjestelyistä tiedotetaan myös Facebook-eventissä >>

Tervetuloa johtamaan Sateenkaariperheiden hallitusta!

Oletko kiinnostunut ihmisoikeuksista ja perhepolitiikasta? Haluaisitko antaa osaamistasi järjestömme käyttöön luottamushenkilönä? Sateenkaariperheet ry:n syyskokous kokoontuu valitsemaan uutta hallitusta 25.11. Valittavana on uusi puheenjohtaja sekä enintään kolme uutta jäsentä ja yksi varajäsen.

Hallitustyöskentely perustuu hallituksen kokouksiin, joissa päätetään järjestön toiminnasta ja linjauksista. Perustoiminnasta vastaa hurmaavista ammattilaisista koostuva toimiston henkilöstö, mutta luottamushenkilöillä on laajasti mahdollisuuksia edistää ihmisoikeus- ja perhepolitiikan kentällä tärkeitä hankkeita, verkostoja ja yhteistyötä. Yhteistyö toimiston kanssa on ollut erinomaista. Hallitustyöskentely on näköalapaikka sosiaalialan järjestömaailmaan sekä ajankohtaiseen poliittiseen toimintaan. Vaikutusmahdollisuudet ovat erinomaiset ja järjestöllä on hyvä maine niin mediassa kuin maamme päättäjien keskuudessa. Tavallisesti kokouksissa on ollut usein vähintään yksi lapsi mukana, eli lastenhoitohaasteet on huomioitu ja lapsiin suhtauduttu mutkattomasti kokouksissakin. Hallituksella on myös muutama varajäsen siltä varalta, että jokainen varsinainen jäsen ei pääse joka kerta paikalle.

Järjestö kaipaa sinua. Tule mukaan ja kerro kiinnostuksestasi. Kerron mielelläni myös lisää eri mahdollisuuksista, tavoista ja kuormituksesta.

Ota yhteyttä, jos olet itse kiinnostunut tai tiedät henkilön, joka voisi sopia puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi.

Elina Laavi, väistyvä puheenjohtaja, 0407082121, puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi

Sateenkaariperheet ry 20 vuotta
- lähde juhlatoimikuntaan!

Yhdistys hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 11.11.1997, eli 19 vuotta sitten! Ensi vuonna juhlimme 20-vuotisjuhlavuotta, jota varten perustetaan juhlatoimikunta edistämään juhlallisuuksia. Juhlavuoden tapahtumat järjestetään vapaaehtoisvoimin. 

Haluatko tulla mukaan tekemään omanlaista juhlavuotta: ideoimaan, suunnittelemaan, koordinoimaan ja toteuttamaan sitä? Erilaiset näkemykset, ihmiset ja aktiivit vuosien varrelta tai tulevaisuudesta ovat hyvin tervetulleita.

Ilmoittaudu toiminnanjohtaja Juha Jämsälle, juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi

Äitiyslaki etenee

Äitiyslaki-kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle 9.9. ja siitä käytiin lähetekeskustelu 29.9. Aloite jatkoi lähetekeskustelusta matkaansa lakivaliokunnan käsittelyyn. Lakivaliokunta antaa aloitteesta mietinnön, josta kansanedustajat lopulta äänestävät.

Kansalaisaloitteen takana seisoo merkittävä joukko järjestöjä, kansanedustajia ja muita vaikuttajia. Lastensuojelujärjestöt MLL, Suomen Unicef, Väestöliitto, Pelastakaa Lapset ja Lastensuojelun Keskusliitto antoivat myös oman kannanottonsa.

”Katsomme, että syntyvän lapsen oikeusturva paranisi huomattavasti, jos hänen juridinen suhteensa molempiin vanhempiinsa olisi selvä jo syntymästä lähtien. Nykyisin lapsi saa oikeuden toiseen vanhempaansa vasta, kun perheen sisäinen adoptio on vahvistettu. Tähän voi mennä useita kuukausia, jopa vuosi”, järjestöt lausuivat.

Lastensuojelujärjestöjen kannanotto >>

Äitiyslaki-kampanja etsii perheitä mediahaastatteluihin!

Etsimme mediahaastatteluihin suostuvia naisparin perheitä, joissa lapsia on saatu hedelmöityshoidoilla. Kokemus perheen sisäisestä adoptiosta tulisi olla kohtuullisen tuore, tai vasta tulossa. Haastatteluihin voi suostua koko perheenä, tai yksittäisenä henkilönä. Mediaa kiinnostaa ennen kaikkea ei-synnyttävän äidin näkökulma.Yhteydenotot ja lisätiedot: juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi

Vuosi 2017 pähkinänkuoressa

Yhdistyksen hallituksen toimintasuunnitelmaesityksen mukaan vuonna 2017 juhlitaan yhdistyksen 20-vuotista historiaa. Vuoden 2017 vuositeema on sukupuolen moninaisuus. Vuositeema näkyy ennen kaikkea vertaistoiminnassa, mutta myös vaikuttamistyössä ja ammatillisen työn kehittämisessä. 

Vertaistoiminnan uusina toimintamuotoina käynnistetään säännöllinen uusperhetoiminta ja järjestetään ensimmäinen uusperheloma. Vuositeema näkyy vertaistoiminnassa uusien toimintamuotojen kokeiluna. Miesten perheitä ja apilaperheitä kannustetaan uusilla tavoilla mukaan vertaistoiminnan pariin. Koululaistoimintaa laajennetaan kattamaan useampia paikkakuntia. Kuntien palveluita täydennetään sateenkaariperheille suunnatulla perhevalmennus- ja neuvontatoiminnalla. 

Vuonna 2017 vaikuttamistyön keskiössä ovat äitiyslaki, translaki, hedelmöityshoitosyrjintä, avioliittolain voimaantulon ja adoptiomahdollisuuksien seuranta, sijaissynnytyslain edistäminen ja kunnallisvaalit. Perhepoliittisen ohjelman mukaisesti nostetaan aiempaa vahvemmin esiin miesten ja useamman kuin kahden vanhemman perheiden tarpeita vaikuttamistyössä. Tähän liittyvät erityisesti huolto- ja tapaamislain kokonaisuudistukseen vaikuttaminen sekä miesten perheellistymismahdollisuuksien edistäminen esimerkiksi käynnistettävän perhehoitohankkeen avulla. Lisäksi vuonna 2017 aloitetaan uuden perhepoliittisen tavoiteohjelman 2018–2023 työstäminen.

Vuoden 2017 uusina hankkeina käynnistetään perhehoidon kehittämishanke Väriä perhehoitoon ja Perhesuhdekeskus-hanke, jos Raha-automaattiyhdistys myöntää hankkeille avustuksen. Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen toinen hankejakso käynnistyy, jos hankkeelle myönnetään avustus. Vanhoina hankkeina jatkavat koulutus-, tutkimus- ja Perheaikaa-hankkeet.

Lue hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi 2017 syyskokoukselle täällä >>

Uutisia lyhyesti​

Kaksi äitiä

Opettaja-lehdessä ilmestyi syyskuussa artikkeli kahden äidin perheestä. Jutussa yhdistyy sateenkaariperheen tarina sekä tietoa moninaisuuden kohtaamisen tueksi kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten työssä. Löydät mainion jutun sähköisenä täältä >>

​Verkostona vaikuttaminen kannattaa!

Sateenkaariperheet ry on mukana Monimuotoiset perheet -verkoston yhteisessä vaikuttamistyössä, joka on osoittanut todelliset kyntensä monta kertaa.

Juuri julkaistun arviointiraportin mukaan kymmenen järjestön yhteinen verkosto on osoittautunut tehokkaaksi ja toimivaksi tavaksi vaikuttaa. "Verkostoa kuullaan ja se on haluttu yhteistyökumppani poliittisten vaikuttajien, lainsäädännön valmistelijoiden ja perheille palveluja tarjoavien tahojen parissa."

Lue oheisesta linkistä lisää verkoston vaikuttamistyön arvioinnista >>

Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän julkaisu luettavissa!

Kansainvälistä sateenkaariperhepäivää juhlitaan joka toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina. Vuoden 2016 tapahtumien maailmanlaajuinen raportti on nyt julkaistu - 42 sivua mielenkiintoista asiaa sateenkaariperheistä, järjestöistä ja tapahtumista ympäri maailmaa >>

Ensi vuonna Kansainvälinen sateenkaariperhepäivä (IFED)  ja Kansainvälinen homo- ja transfobian vastainen päivä (IDAHOT) tekevät yhteistyötä yhteisen teeman voimin. Homo- ja transfobiankin vastaisena päivänä 17.5. katseet kääntyvät perheisiin.

Euroopan sateenkaariperhejärjestö Nelfa alkoi julkaista uutiskirjettä

Euroopan sateenkaariperhejärjestöjen kattojärjestö Nelfa on alkanut julkaista uutiskirjettä. Uutiskirjeessä kattojärjestön kuulumisia ja uutisia sateenkaariperheiden asemasta ympäri Eurooppaa. Halutessasi voit tilata uutiskirjeen suoraan sähköpostiisi! Lue uutiskirje täällä >>

​Sateenkaariperheet ry on yksi Nelfan perustajajäsenistä.

Tapahtumauutisia

Syksyisiä kouluttajakoulutuksia

Sekä uusia että vanhoja vapaaehtoiskouluttajiamme perehdytettiin lokakuun alussa Helsingissä ja Oulussa. Tapaamisten aikana erityisen tärkeäksi aiheeksi nousi kohtaamisen taito. Me koulutamme ammattilaisia kohtaamaan sateenkaariperheitä työssään – kuinka itse kohtaamme jokaisen osallistujan ja mallinnamme heille ammatillisen kohtaamisen?

Meille on muodostumassa upea vapaaehtoiskouluttajien joukko, joka toimii yhteisen päämäärämme saavuttamiseksi: monimuotoisten perheiden yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja sateenkaariperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi!​

Aikuiset reippailivat Varkaudessa

Ihana syyssää helli perheiden aikuisten toiminnallisen vertaistukiviikonlopun osallistujia. Mukaan mahtui reipasta ulkoilua ja mukavaa yhdessäoloa. 

Tulevat koulutukset ja tapahtumat

Keskustelutilaisuus lapsettomuutta kokeneille

Onko huoli siitä, että omaa lasta ei tule koskaan saamaan, eikö lasta kuulu yrityksistä huolimatta, oletko joutunut luopumaan toivosta, eikö lapsi saa pikkusisaruksia? Lapsettomuusillassa käsitellään hlbtiq-ihmisten lapsettomuutta ja lapsettomuuden kokemuksia. Lapsettomien yhdistys Simpukan toiminnanjohtaja Johanna Repo alustaa tilaisuuden.​ To 20.11. kello 17.30-19.30 Sateenkaariperheiden toimitiloissa, Hämeentie 29, Hki.​

Nettiryhmä lapsettomuutta kokeneille

Sateenkaariperheet järjestää kolmen viikon pituisen suljetun nettiryhmän lapsettomuutta kokeneille/kokeville hlbtiq-ihmisille 7-28.11.2016. Ryhmään ilmoittaudutaan etukäteen ja siellä toimitaan nimimerkin turvin. Ryhmässä on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan vertaisten kanssa juuri itselleen sopivana kellonaikaan. Ryhmä toteutetaan Väestöliiton perheaikaa.fi-sivuston alustalla. Ennen ilmoittautumista tulee rekisteröityä perheaikaa-sivuston käyttäjäksi. Nimimerkin etuliikkeeksi toivotaan kirjaimia SK, esim. SK-Ansku75 tai SK-yön ritari. Rekisteröinnin yhteydessä annetut tiedot eivät ole Sateenkaariperheet ry:n henkilöstön nähtävissä. Ilmoittaudu mukaan täällä >>

Sukupuoltaan pohtivien lasten perheiden tapaamiset

​Onko lapsesi päiväkoti- tai kouluiässä ja miettii sukupuoltaan? Transtukipiste ja Sateenkaariperheet ry järjestävät yhteistyössä sukupuoleltaan erityislaatuisten lasten vertaistapaamisia syksyllä 2016 seuraavina päivinä: lauantaina 22.10. klo 11-13). Tapaamiset ovat Sateenkaariperheiden tiloissa osoitteessa Hämeentie 29, 7. kerros. Tiedossa tutustumista, leikkiä ja juttelua. Pidetään ensin esittäytymiskierros, jossa sekä lapset että vanhemmat ovat mukana. Sitten jakaudumme lasten ja aikuisten ryhmiin. Lapsille on oma ohjelmaa Sateenkaariperheiden Kaisa Niittysen, Transtukipisteen palveluohjaaja Miska Salakan sekä vertaisohjaajan kanssa. Vanhemmille pidetään samaan aikaan vertaiskeskustelupiiri, jota ohjaa Transtukipisteen sosiaalityöntekijä Maarit Huuska.​

Etä-isien iltapäivä​

Etä-isien iltapäivä, su 20.11.2016 kello 14-16 Helsingissä.
Vertaistapaaminen kaikille sateenkaareville ja queer- isille, joiden lapset ensisijaisesti majailevat jonkun muun kuin heidän kodissaan.
Miten etävanhempi kestää eron lapsesta? Mitä iloa ja hyviä puolia etävanhemmuuteen liittyy? Mikä etävanhemmuudessa ärsyttää tai harmittaa? Tule juttelemaan näistä tai ihan jostakin muusta toisten isien kanssa. Osallistujat itse päättävät tapaamisen lopulliset teemat: Tapaamisen vetäjänä toimii seksuaalipedagogi Juha Kilpiä. 
Sateenkaariperheet ry, Hämeentie 29, 7krs. Sörnäinen, Helsinki

Fb-vertaisryhmä uusperheiden aikuisille, joilla ei ole lapsia aiemmista suhteistaan​

Sateenkaariperheiden uusperheaikuiset -ryhmään ovat tervetulleita kaikki, joilla ei ole entuudestaan ollut lapsia, mutta seurustelevat tai elävät nyt henkilön kanssa, jolla on lapsi/lapsia. Vertaisryhmässä voi jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan sekä sopia mahdollisesta muusta vertaistoiminnasta. Ryhmän jäsenyyttä voit hakea täällä >> Ryhmästä saa vinkata kumppanille tai tutulle, joka selvästi kuuluu kohderyhmään.

Koululaistoiminta paikkakunnilla

Koululaisille on monella paikkakunnalla omaa toimintaa, jonne ovat tapahtumasta riippuen tervetulleita joko pelkät koululaiset tai koululaiset vanhempineen. Joihinkin saavat osallistua myös koululaisten pikkusisarukset. Lisätiedot paikkakuntien tapahtumatiedoista kirjeen lopusta. Syksyllä tapahtuu ainakin: 
Kuopiossa: kootaan kouluikäisiä yhteistoimintaan - ilmoita kiinnostuksestanne!

Tampereella Trampolin park -retki
Helsingissä syyslomapäivä täynnä ohjelmaa
Turussa peli-ilta

Apilaperhetreffit​ - tulossa!

Tule ja läydä oma vanhemmuuskumppani!

Tilaisuus omasta apilaperheestä haaveileville. Tilaisuuden ideana on tutustuttaa toisiinsa lapsista haaveilevia ihmisiä, jotka etsivät vanhemmuskumppania eli tulevaisuuden lapselleen​ toista vanhempaa tai toisia vanhempia.

Sateenkaariperheiden toimitiloissa, Hämeentie 29, Sörnäinen, Helsinki. 
Päivä selviää pian, seuraa facebook-ilmoitteluamme tai kysy lisätietoja​ vertaistoiminnan koordinaattorilta (yhteystiedot kirjeen lopussa).

TransHelsingin perhetapahtumat

TransHelsinki-viikoa vietetään ​14.-20.11.2016. Viikko sisältää monenmoista ohjelmaa bileistä seminaareihin ja perhetapaamisesta keskusteluryhmiin. Koko ohjelma julkaistaan pikapuolin täällä >>

Sateenkaariperheiden järjestämä ohjelma viikolle näyttää tältä:

to 17.11 klo 10 nettiluento intersukupuolisuudesta lapsen näkökulmasta. Luennoitsijana transtukipisteen johtava sosiaalityöntekijä Maarit Huuska. Luento lähteteään perheaikaa.fi-palvelussa, josta sen voi myöhemmin katsoa myös tallenteena. 

to 17.11. klo 17.30 tapaaminen perheille, joissa yksi tai useampi perheenjäsen kuuluu sukupuolivähemmistöön tai pohtii sukupuoltaan​. Tiedossa puolitoista tuntia hillumista Rush trampoliinipuistossa sekä pientä syötävää ja juotavaa. Valimotie 25, 00380 Helsinkiki, Valimon juna-aseman lähellä (A-juna). Bussi 54 tulee aivan viereen. Ennakkoilmoittautuminen ei pakollista, mutta toivottavaa, info@sateenkaariperheet.fi.

pe 18.11. klo 18-20 Sukupuoleen moninaisuus ja vanhemmuus​ -keskustelutilaisuus Sateenkaariperheiden toimitiloissa Kurvissa, Hämeentie 29. Kahvitarjoilu.

Parisuhdekurssit ja -tapahtumat

Yhteinen Elämämme – leiri sateenkaaripareille 11.-13.11.2016 Kellokoskella Tuusulassa
Tervetuloa uudet ja vanhat, ryhmän käyneet tai vasta sitä harkitsevat. Leirillä keskitymme parisuhteen voimavaroihin mm. Ilo-kuvauksen keinoin. Leirin ohjaajina toimivat perheterapeutti Terhi Väisänen Kataja ry:stä ja Henna-Mari Kettusaari Helsingin seurakuntayhtymän Erityisnuorisotyö Snellusta ja 12.11. Valokuvaaja Anna Kristiina.

Leirin hinta on 180 e/pari sis. ohjelman, täysihoidon, lakanat ja pyyhkeet sekä vakuutuksen. Ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä ennen leirille lähtöä. 

Ilmoittautumiset 4.11.2016 mennessä paivi.hakala@evl.fi / puh. 09-2340 2352. Lisätiedot hkettusaari@evl.fi  / puh. 09-2340 2355.


EROSTA ETEENPÄIN

- sateenkaariryhmä​

Eroryhmä eronneille ja sitä harkitseville. Työskentely pohjautuu Bruce Fischerin kehittämään eroseminaariin, joka on vakiintunut eroauttamisen malli. Menetelmä ja vertaistuki auttavat selviämään erokriisistä, vahvistavat itsetuntemusta ja antavat työkaluja elämässä eteenpäin. Ryhmä kokoontuu 11 kertaa. Ryhmä alkaa 17.10. tai kun on riittävä määrä osallistujia. Kurssimaksu 80 € sis. runsaan iltapalan ja kirjan. 
Paikka: Erityisnuorisotyön keskus Snellu, Toinen linja 8 (keltainen puutalo Kalliossa)
Osallistujat: Merkittävästä parisuhteesta eronneet tai eroa pohtivat
Aika: maanantaisin klo 17.30-20.30
Järjestää: Helsingin seurakuntayhtymä/Erityisnuorisotyö ja Sininauhaliitto
Lisätietoja: Hensku Kettusaari, hkettusaari@evl.fi, p. 09 – 2340 2355 Ilmoittautuminen: paivi.hakala@evl.fi, p. 09-2340 2352.

Perhevalmennukset 2016-2017

Kurssit on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaariparisuhteiden ja -erojen erityispiirteistä. Kurssit ovat maksuttomia, viikonloppukursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>


Turun viikonloppukurssi Meri-Karinassa 4-6.11.2016

Perhevalmennus järjestetään kerran vuodessa viikonloppukurssina, jotta kaikkialta Suomesta olisi mahdollista osallistua. Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset täällä >>


Helsingin iltakurssit

Helsingin iltakurssi järjestetään viitenä peräkkäisenä tiistai-iltana yhdistyksen toimistolla Kurvissa, osoitteessa Hämeentie 29, 7.krs,  kello 17.30-20.30. Ilmoittautumiset hyväksytään tulojärjestyksessä. Kurssille otetaan noin 40 henkeä. Kurssi on maksuton.


Kevään 2017 kurssi on 7.3.-4.4.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>
Syksyn 2017 kurssi on 12.9.-10.10.

Aikuisten viikonloppu​

​Tampereen paikallistiimi järjestää kaikille sateenkaariperheiden vanhemmille suunnatun mökkiviikonlopun Nokialla 3.-5.2.2017. Leirimaksu 75 €/osallistuja. Vastineeksi saa viikonlopun majoituksen omilla liinavaatteilla sekä talkoilla tehdyn ruuan. Leiri alkaa perjantaina päivällisellä ja loppuu sunnuntaina lounaaseen ja loppusiivoukseen. Ilmoittautuminen 15.11.2016 mennessä lähettämällä sähköposti osoitteeseen tampere(at)sateenkaariperheet.fi. Ilmoittautuessa tulee kertoa seuraavat asiat: ilmoittajan nimi, muiden samasta perheestä osallistuvien nimet, allergiat ja erityisruokavaliot sekä yhteystiedot laskutusta ja postia varten. Leiripaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Leirille mahtuu 14 henkilöä. Varausmaksu 30 €/perhe, minkä maksamisen jälkeen leiripaikka on vasta varmistettu. Varausmaksua ei palauteta. Varauslasku lähetetään sähköpostiin muutaman viikon sisällä ilmoittautumisesta. Varausmaksun maksamatta jättäminen ei ole ilmoittautumisen peruuttaminen, vaan perumisesta on aina ilmoitettava erikseen.

Eronneille oma kurssi - Vanhemman neuvo

Vanhemman Neuvo on kurssi eronneille sateenkaariperheellisille. Kurssi on osallistujille maksuton. Ammatillisesti ohjattu ryhmä kokoontuu Helsingissä kahdeksana iltana. Ryhmä aloittaa tammikuussa 2017, mutta haastattelut alkavat NYT. Tarkka aloittamispäivä sovitaan haastateltujen kesken. Tapaamisajaksi suunniteltu kello 17.30-20.30.
Vanhemman Neuvo -kurssilla keskitytään lapseen ja vanhemmuuteen eron jälkeen. Kurssi on tarkoitettu hlbtiq-vanhemmille, jotka ovat eronneet tai eroamassa puolisostaan. Vanhemmuuden jakaminen jatkuu eron jälkeenkin, joten ryhmä voi olla ajankohtainen vaikka erosta olisikin jo pidempi aika.

Ryhmä kokoontuu yhdistyksen toimitilassa Kotolassa. Kurssin vetää Ensi- ja turvakotien liiton Vanhemman Neuvo -koulutuksen saanut Ritva-Liisa Reinold, joka on koulutukseltaan seksuaali- ja pariterapeutti, opiskellut traumaterapiaa ja toiminut aiemmin Transtukipisteen perhetyön koordinaattorina.

Kurssille mahtuu kahdeksan osallistujaa. Osallistujat haastatellaan ennen kurssin alkamista. Jos sattuu niin, että ex-puolisot ilmoittautuvat samalle kurssille, lähtökohtaisesti ensimmäiseksi ilmoittautuneella on etuoikeus osallistumiseen. Kurssin järjestämistä tukee Raha-automaattiyhdistys ja Kansan Sivistystyön Liitto. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: ritva-liisa.reinold@luukku.com.

Suurin osa toiminnasta on paikallistiimien eri paikkakunnilla toteuttamaa: 
Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Tapahtumakalenteri 2016-2017

14.-20.11 TransHelsinki
25.11. Syyskokous Helsingissä
2.-4.12.​ Paikallistiimien virikeviikonloppu Ylöjärvellä
3-5.2. Aikuisten mökkiviikonloppu Nokialla
13-17.4.Talvileiri Lapin keväthangilla Inarissa
7.5. Kansainvälinen sateenkaariperhepäivä
17.5. Homo- ja transfobian vastainen päivä​

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin, joka sisältää myös paikalliset tapahtumat, löydät nettisivuilta tai tästä linkistä >> ​

Vertaistoiminta netissä - Perheaikaa.fi

​Sateenkaariperheiden neuvonta- ja aihevapaa-chatit:

Syksyllä chattaillaan kerran kuukaudessa: 

15.11 ja 13.12. 

Ja kellonaika on aina 12-13.30.

​​Nettiluennot: 

Intersukupuoliset lapset

To 17.11 klo 10
Luennoitsija Maarit Huuska
Suljetut ryhmät​:
Sateenkaari-ihmiset ja lapsettomuus​​
Tulossa 2017 suljetut ryhmä aiheista
*Apilaperheys
*Uusperheet
*Sukupuolen moninaisuus ja vanhemmuus

Voisitko sinä tehdä muutaman tunnin vuodessa vertaistoimintaa netissä?

Uusia perheaikaa-vertaisohjaajia koulutetaan la 11.2.2017. Ole yhteydessä vertaistoiminnan koordinaattoriin ja kysy lisätietoja.

Perhevalmennuksen nettikurssi on ilmaiseksi kaikkien perhettä suunnittelevien ja lasta odottavien käytettävissä. Löytyy perheaikaa-sivuston kurssit-osiosta.

Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi voi lähettää vertaistoiminnan koordinaattorille tai kirjoittaa keskustelufoorumille. Lisätietoa yhdistyksen Perheaikaa.fi-toiminnasta myös kotisivuilla >>

Perheaikaa.fi-palvelussa on myös sateenkaariperheiden keskustelualue. Sateenkaariperheteemaisen keskustelualueen löydät toiseksi viimeisenä sivun alalaidasta Lapsi perheessä -alueelta.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

PUHELIN

Neuvontaa saa numerosta 050-321 0048 kaksi kertaa viikossa soittoaikoina, jotka ovat:

tiistaisin kello 12-13
torstaisin kello 9-10


SÄHKÖPOSTI

Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse info@staankaariperheet.fi. Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa. Jos vastausta ei kuulu, voit lähettää kyselyä tuliko viesti perille. 


CHAT

Neuvontapalveluihin kuuluu myös kuukausittainen ´kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat. Reaaliajassa toimiva chat löytyy Väestöliiton Perheaikaa-sivustolta www.perheaikaa.fi. Chatiin voi tulla keskustelemaan ja esittämään kysymyksiään. Chatissa kirjoittaessa kannattaa huomioida, että muut chatissa olijat näkevät keskustelun. Muuten neuvontapalvelu on luottamuksellista eikä kysymyksiä tai muita tietoja rekisteröidä millään tavalla.

Vuoden 2016 chattiajat 15.11 ja 13.12. Ja kellonaika on aina 12-13.30

Muista myös Sinuiksi -neuvontapalvelu

Sinuiksi-chattien tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa.


Katso myös muut neuvontapalvelut www.sinuiksi.fi

Haastattelupyynnöt


SOSIAALISTEN ÄITIEN KOKEMUKSIA RASKAUSAJASTA KARTOITETAAN

Kolme kätilöopiskelijaa Novian ammattikorkeakoulusta hakee lopputyöhönsä haastateltavaksi ei-biologisia äitejä, jotka ovat olleet parisuhteessa lapsensa biologisen äidin kanssa raskauden aikana. Jos haluat jakaa kokemuksiasi raskaudesta, ota heihin yhteyttä. Haastattelut tehdään suomeksi tai ruotsiksi. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.
josefine.brannkarr@edu.novia.fi, ida.kotka@edu.novia.fi, Heidi Sandkulla puh: 0504067739​

KYSELY KOULUKURAATTORIKOKEMUKSISTA
Amk-opinnäytetyöhän etsitään sähköpostihaastatteluun sateenkaariperheiden vanhempia, joilla on kokemusta koulukuraattorin kanssa asioimisesta peruskouluikäisten lastensa asioihin liittyen. Vastaamiseen menee maksimissaan puoli tuntia. Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa sateenkaariperheiden vanhempien näkemyksiä koulukuraattoripalveluiden laadusta ja sen myötä tuottaa saaduilla tuloksilla tietoa palveluntuottajille mahdollisesta tarpeesta kehittää palveluita enemmän perheiden tarpeita vastaaviksi. Ilmoittaudu mukaan 17.10. mennessä Kristina Weckmanille osoitteeseen kristina.micaela@outlook.com

Yhteistyökumppanit tiedottavat

POLY-VERTAISRYHMÄ POHTIJOILLE
Mietityttääkö oletko polyamorinen? Toimiiko suhde? Miten (mahdollisille) lapsille kerrotaan? Kestääkö suhde uutta kumppania? Entä kun ei haluta? Tai haluttaa hallitsemattomasti? Monta muuta kysymystä yhdessä pohtien vertaisten kanssa. 
Nyt perustetaan suljettu live-vertaisryhmän myös pk-seudulle. Ryhmä tapaa kerran viikossa. Tavoitteena on päästä starttaamaan lokakuun loppupuolella 2016.  Ryhmä toimii suljetuin ovin ja luottamuksellisesti. Ryhmä päättää ottaako kesken kaiken uusia jäseniä. Kesto joulukuun loppuun 2016. Ryhmän järjestää poly-aktiivi Marko Hento, joka on myös sosiaalialan opiskelija, vertainen poly ja ryhmän vetäjä.

Mukaan pääset täyttämällä ilmoittautumislomakkeen
Lisätietoja: marko@hento.fi

PÄKSYN YHDEN VANHEMMAN SATEENKAARIPERHEIDEN OLKKARI HELSINGISSÄ
Uusia olkkaripäiviä ei tällä hetkellä ole päätetty.

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on 3500 tykkääjää Facebookissa

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita! 'Tykkää' meistä, niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Sateenkaaripareista>>
Tykkää Monimuotoisista perheistä>>
Tykkää Nelfasta>> 

Sateenkaariperheet  myös Twitterissä>>

Voit seurata tilimme kautta järjestön kuulumisia ja saat vinkkejä sateenkaariperheitä koskeviin juttuihin netissä. Twiittejä sateenkaariperheistä löytyy myös aihetunnisteella #sateenkaariperhe.

Paikalliset tapahtumat

Paikallistiimin tarvitsemat ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät nyt helposti kotisivuiltamme>>

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät tästä linkistä>>

UUTTA:

Seinäjoella​ ​lapsen oikeuksien päivä täynnä tapahtumia
Kuopiossa koululaistoimintaa

Helsingissä mm. lapsettomuuskeskustelu, nukketeatteria, metsäretki ja tanssituokio
Turussa hohtogaylausta
Tampereella kylpyläretki

Paikallistiimiläisten virikeviikonloppua vietetään Ylöjärvellä 2-4.12. Viikonloppuun ovat tervetulleita paikallistoimintaa järjestävät vapaaehtoiset perheineen. Tarkoituksena on viettää yhteinen rento ja hauska viikonloppu, jonka aikana saa ideoita ja intoa vertaistoimintaan.

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi

Joensuu: info@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lahti: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI​

Paikallistiimi: Essi, Kirsi, Maria x 2, Minna, Riina, Sonja ja Verna sekä koululaisasioissa Arhi helsinki@sateenkaariperheet.fi Paikallistiimin tavoittaa perhetapaamisten ja perhekahvilan aikana numerosta 050-4406517.​​

PERHEKAHVILA  

Tapaamme yhdistyksen toimistolla (Hämeentie 29 A, 7.krs) joka tiistaiaamu klo 10–12. 


Perhekahvila on mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja keksiä. Rattaat saa toimistoon sisälle. Hoitopöytä, potta, mikro, syöttötuoleja yms. löytyy.

*Avoimet ovet eli tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin!*

Ti 1.11. perhekahvilassa tanssituokio 
Tule virkistymään yhteisöllisen tanssin ja kehonhuollon pariin! Tanssipedagogi, joogaohjaaja Jenna ohjaa kaikille sopivan ja eri- ikäisen lapsen kanssa sovellettavan iloisen ja loruttelevan tanssituokion. Päälle mukavat, kirstämättömät vaatteet, jossa on kiva liikkua. Jalkaan tossut tai avojaloin. Tuokio alkaa klo 10.30. Tutustu lisää: FB Tanssii Jennan kanssa / Lastenjoogaa Banyoga Kids Yoga Jenna Rignell

ILTAPERHEKAHVILA to 27.10. klo 16.30-19.00 Yhdistyksen toimistolla: Hämeentie 29, 7.krs. Perhekahvilassa on  helppo tutustua uusiin, samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin.  Samalla lapset saavat seuraa ja mukavaa tekemistä. Kasvissosekeittoa ja leipää voi ostaa hintaan 50 senttiä/hlö. Kahvia, teetä ja mehua tarjolla. Kaikki lapsiperheet ovat tervetulleita!

KAIKILLE SUUNNATUT PERHETAPAAMISET Lp LINJAN SISÄTILOISSA

Perhetapaamiset jatkuvat syksyllä 2016 Leikkipuisto Linjan sisätiloissa (Toinen Linja 6, 00530 Helsinki). Perhetapaamiset ovat kaikille avoimia leppoisia ja rentoja tapaamisia, joissa

lapsille on yleensä järjestettynä pientä ohjelmaa tai askartelua. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä ja mehua, muut tarjoilut nyyttärimeiningillä. Julkisilla on helppo tulla Linjaan ja leikkipuiston edessä on ilmaisia parkkipaikkoja. Tule tutustumaan muihin sateenkaariperheisiin! Syksyn tapaamiset ovat: 

Su 13.11. klo. 15-17
Su 11.12. klo. 15-17 Pikkujoulut

Tervetuloa  mukaan!

TAAPEROTAPAAMISET

Taaperotapaamisiin voivat tulla kaikenikäisten lasten perheet ja vielä lapsettomat ihmiset. Tapaamiset sopivat kuitenkin ehkä parhaiten pienille lapsille, koska erityistä ohjelmaa ei ole. Jutellaan yhdessä ajankohtaisista aiheista ja seuraillaan lasten touhuja. Yhdistys tarjoaa teetä, kahvia, mehua ja keksejä. Nyyttärimeiningillä voi tuoda muuta tarjottavaa. Syksyn 2016 tapaamiset aika kello 15-17. Tapaamispäivät:  la 19.11. ja la 3.12. Paikka: Sateenkaariperheiden toimisto Kurvissa, Hämeentie 29, 7krs. 

ALKUTAIPALE-ILLAT

Alkutaipale-illat on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnitteleville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme. Olet tervetullut mukaan olit/tte sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet. Alkutaipale-illat ovat kaikille avoimia, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat. Tapaamispaikkana Sateenkaariperheiden toimisto Kurvissa, Hämeentie 29, 7krs, ellei muuta ilmoiteta. Yhteydenotot ja kyselyt: info@sateenkaariperheet.fi. Syksyn tapaamiset ovat torstaisin klo 18-20: 13.10., 10.11. ja 8.12.

Alkutaipaleen omaan salaiseen facebook-ryhmään pääset tulemalla Alkutaipale-tapaamiseen. Ohjeet liittymiseen saat paikan päällä.

KESKUSTELUTILAISUUS LAPSETTOMUUTTA KOKENEILLE

Onko huoli siitä, että omaa lasta ei tule koskaan saamaan, eikö lasta kuulu yrityksistä huolimatta, oletko joutunut luopumaan toivosta, eikö lapsi saa pikkusisaruksia? Lapsettomuusillassa käsitellään hlbtiq-ihmisten lapsettomuutta ja lapsettomuuden kokemuksia. Lapsettomien yhdistys Simpukan toiminnanjohtaja Johanna Repo alustaa tilaisuuden.​ To 20.11. kello 17.30-19.30 Sateenkaariperheiden toimitiloissa, Hämeentie 29, Hki.

SUKUPUOLTAAN POHTIVIEN LASTEN PERHEIDEN TAPAAMISET​

Onko lapsesi päiväkoti- tai kouluiässä ja miettii sukupuoltaan? Transtukipiste ja Sateenkaariperheet ry järjestävät yhteistyössä sukupuoleltaan erityislaatuisten lasten vertaistapaamisia syksyllä 2016 seuraavina päivinä: lauantaina 22.10. klo 11-13). Tapaamiset ovat Sateenkaariperheiden tiloissa osoitteessa Hämeentie 29, 7. kerros. 
Tiedossa tutustumista, leikkiä ja juttelua. Pidetään ensin esittäytymiskierros, jossa sekä lapset että vanhemmat ovat mukana. Sitten jakaudumme lasten ja aikuisten ryhmiin. Lapsille on oma ohjelmaa Sateenkaariperheiden Kaisa Niittysen, Transtukipisteen palveluohjaaja Miska Salakan sekä vertaisohjaajan kanssa. Vanhemmille pidetään samaan aikaan vertaiskeskustelupiiri, jota ohjaa Transtukipisteen sosiaalityöntekijä Maarit Huuska.​

HETEROSUHTEESSA LAPSIA SAANEET

Ryhmä miehille ja naisille, jotka ovat saaneet lapsia heterosuhteessa, ja jotka ovat eronneet tai harkitsevat sitä homo-/bi-identiteetin löytymisen myötä tai elävät yhä heterosuhteessa, mutta ovat tai haluaisivat olla myös samansukupuolisessa suhteessa samaan aikaan. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ratkaisevasta elämänmuutoksesta, sen harkitsemisesta, erilaisista suhteista (ex)puolisoihin, lastenkasvatuksesta ja ulostulosta sekä saadaan ideoita ja vertaistukea uuteen, erilaiseen vanhemmuuteen homo-/bi-miehenä tai -naisena. Seuraavat tapaamiset syksyllä, päivät vertaistoiminnan koordinaattorilta kaisa.niittynen(at)sateenkaariperheet.fi ja facebookissa.

EROTOIMINTA

Vanhemman neuvo -ryhmä eronneille lapsiperheellisille järjestetään kun ryhmään on ilmoittautunut sopiva määrä ihmisiä. Ryhmä käsittää kahdeksan kertaa, ja on osallistujille ilmainen. Ryhmää ohjaa Sateenkaariperheiden Vanhemman neuvo-kursseihin erikoistunut Ritva-Liisa Reinold. Katso lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet uutiskirjeestä kohdasta "Tulevat kurssit ja tapahtumat".

KOULULAISET

Koululaiset viettävät yhdessä syyslomapäivää. Pe 21.10 starttaa Tennispalatsilta Tatu ja Patu -elokuvasta, joka alkaa kello 10.30. Sieltä suunnataan Yrjönkadun uuteen Hohtogolf West Coastiin, jonka jälkeen nautitaan lounasta Forumin Raxissa. Viimeisenä hypätään metroon ja tutustutaan upouuteen RC-Ratakeskukseen, jossa on erilaisia pelejä, autoratoja ym. yhteistä tekemistä. Omavastuu päivän ohjelmasta jäsenille 10e/lapsi , ei-jäsenille 15e/lapsi. Koululaisten vanhemmat ovat tervetulleita mukaan. Ilmoittautumiset Arhille, info@sateenkaariperheet.fi tai 045-270 6728. RC-ratakeskukseen voit tutustua täällä>>. Hohtogolf West Coastiin täällä>>. Tatu ja Patu- leffasta, jossa esiintyy myös sateenkaariperhe, löytyy lisätietoja täältä>>

KATSO UUSIN SILMIN -PERHERETKI VIIKIN METSIIN

Opastettu syysretki metsässä päiväkoti-ikäisille (4-7v) 30.10.16 klo 10–11.30 + piknik sen jälkeen (omat eväät). Paikka: Viikki, Helsinki (tarkka tieto lähtöpaikasta annetaan osallistujille suoraan). Ilmoittautuminen 28.10.16 mennessä (rajoitetun osallistujien määrän takia): pksperheet@gmail.com. Tervetuloa osallistumaan Gaye Amuksen pitämälle (suomenkieliselle) syysretkelle metsään. Tavoitteena on tutkia ja nauttia ihmeellisestä syksystä, muistuttaa mieliin luonnossa olemisen ihanuus ja perheiden yhdessä tekemisen riemu. Satoi taikka paistoi, retki-ilo löytyy varmasti. Lisätietoja retken järjestäjästä täällä>>

NUKKETEATTERIESITYS YLLÄTYSLAHJA YSTÄVÄLLE

To 17.11.2016 klo 18.00 JA la 19.11.2016 klo 15.00
"Lumenpehmoinen kertomus eläinten joulusta ja ystävyydestä. Pienen pupujussin matka halki talvisen metsän kokoaa katsojat jouluisten ajatusten äärelle. Iki-ihana, lämminhenkinen tarina sopii kaikenikäisille, myös perheen pienimmille. Kesto 35 min.".
Nukketeatteri Sampo / Erottajankatu 7, Hki
Lipun hinta jäsenille 5 € (jäsenkortti mukaan), ei-jäsenille 10 € (norm. 11 €), alle 1-vuotiaat ilmaiseksi. Yhdistyksen kautta varattavat liput on suunnattu sateenkaarivanhemmille lapsineen, Sampon sivujen kautta voi varata normaalihintaisia lippuja sukulaisille tms. Ilmoittautuminen 28.10. mennessä sähköpostiosoitteeseen pksperheet@gmail.com, otsikkokenttään "nukketeatteri". Ilmoitathan viestissä, a) kumpaan näytöksistä varaat, b) kuinka monta lippua, c) oletteko jäseniä ja d) onko mukana alle 1-vuotiaita.​
Kuva: Ari Aalto

MISTÄ LISÄTIETOA?

Avoin Facebook-ryhmä: tiedotukseen painottuva sivusto Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>

Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle (Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet), liity ryhmään laittamalla vertaistoiminnan koordinaattorille sähköpostia ja pyydä liittämään sinut ryhmään.

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen helsinki@sateenkaariperheet.fi

TRANSHELSINKI-VIIKKO ​14-20.11.2016. 

Sateenkaariperheiden järjestämä ohjelma viikolle näyttää tältä
to 17.11 klo 10 nettiluento intersukupuolisuudesta lapsen näkökulmasta. Luennoitsijana transtukipisteen johtava sosiaalityöntekijä Maarit Huuska. Luento lähteteään perheaikaa.fi-palvelussa, josta sen voi myöhemmin katsoa tallenteena. 

to 17.11. klo 17.30 tapaaminen perheille, joissa yksi tai useampi perheenjäsen kuuluu sukupuolivähemmistöön tai pohtii sukupuoltaan​. Tiedossa puolitoista tuntia hillumista Rush Trampoliinipuistossa sekä pientä syötävää ja juotavaa. Valimotie 25, 00380 Hki, Valimon juna-aseman lähellä (A-juna). Bussi 54 tulee aivan viereen. Ennakkoilmoittautuminen ei pakollista, mutta toivottavaa, info@sateenkaariperheet.fi​

pe 18.11. klo 18-20 Sukupuoleen moninaisuus ja vanhemmuus​ -keskustelutilaisuus
Sateenkaariperheiden toimitiloissa Kurvissa, Hämeentie 29. Kahvitarjoilu.

TOIMINNALLINEN ILTAPÄIVÄ JOULUISILLA MAUSTEILLA​

su 18.12. kello 14-18

Iltapäivän ajaksi Sateenkaariperheiden toimitilat täyttyvät erilaisista toimintapisteistä, joissa pääsee tekemään mm. jouluisia herkkuja ja monenlaisia kädentöitä. Yhdessä pisteessä kisataan siitä, kuka saa tuunattua övereimmän joulupaidan, oma paita mukaan. Tervetulleta ovat aikuiset - olipa lapsia tai ei, sateenkaariperheet kaikenikäisten lasten kanssa, sateenkaariperheiden ystävät ja kaikki, joita sateenkaariperheys koskettaa. Tule mukaan!

Osoite: Hämeentie 29, Hki. ​

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Mervi ja Saara V. 

jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi


SYKSY 2016

Perinteiset perhetapaamiset jatkuvat samaan malliin kerran kuussa Gloriassa. Sählyn pelaaminen jatkuu myös. Toiveiden ja suosion ansiosta sählyä pelataan tänä vuonna jopa kaksi kertaa kuussa. Alkutaipaletapaamiset ovat toistaiseksi tauolla. Mikäli tapaamisille on tilausta, pyöräytämme tapaamiset jälleen käyntiin. Keväällä alkanut sosiaalisten vanhempien ryhmä jatkaa myös toimintaansa, ryhmän tapaamisista ilmoitamme erikseen.  Tervetuloa mukaan toimintaan!


Kaikille avoimet perhetapaamisen kerran kuukaudessa sunnuntaisin klo 15-18 Monikulttuurikeskus Gloriassa, Matarankatu 6. Avoimet perhetapaamiset on tarkoitettu kaikenlaisille sateenkaareville perheille. Oletpa yksin, kaksin tai monikko, lapsellinen tai pikkuväestä vasta haaveileva - tule mukaan tapaamisiin. Tapaamisista niin aikuiset kuin lapsetkin saavat vertaistukea, juttuseuraa ja mukavaa yhdessäoloa. Kaikki vanhat ja etenkin uudet sateenkaariperheelliset tai sellaisiksi haluavat - lämpimästi tervetuloa tapaamisiin! 
Seuraavat tapaamiset ovat: 27.11 ja 11.12. klo 15-18.

Perhesähly sunnuntaina 23.10 klo 15.30-16.30 Cygnaeuksen koululla, Voionmaankatu 18.

Perhesählyyn ovat tervetulleet kaikenikäiset sateenkaariperheelliset. Lapset saavat pelivuorosta kuitenkin enemmän irti, jos maila pysyy kädessä ja jonkinlaista juoksutaitoa löytyy. Perheen pienimmille on myös salin päädystä varattu oma tila, jossa voi pelailla omaan tahtiin.  Muut syyskauden sählyvuorot: 6.11, 20.11, 4.12 ja 18.12 klo 15.30-16.30

MISTÄ LISÄTIETOA?

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen jyvaskyla(at)sateenkaariperheet.fi.

Avoin Facebook ryhmä: tiedotukseen painottuva sivusto Jyväskylän seudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>

Suljettu Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle Sateenkaariperheet Jyväskylä, liity ryhmään laittamalla pyyntö ylläpitäjälle täällä>>

KUOPIO

Sateenkaariperheet ry ja Savon Seta ovat yhdessä suunnittelemassa toimia Kuopion perhetoiminnan elvyttämiseksi. Toiveita ja ideoita voit esittää tai hinkua mukaan järjestäjäksi sähköpostiviestillä osoitteeseen: kuopio@sateenkaariperheet.fi

Kuopion seudulla on paljon sateenkaariperheitä, myös koululaisperheitä, mutta Kuopion 

seutu on hetken ollut vaikka aktiivisia koolle kutsujia. Kuopion tapaamisista ilmoitellaan ja muistaa asioista keskustellaan omassa facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä>>

KYMENLAAKSO/KOTKA

Paikallistiimi: Veera ja Petri kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi

​Jos haluat liittyä Kymenlaakson sateenkaariperheiden Facebook-ryhmään, jossa tapaamisista sovitaan, laita sähköpostia osoitteeseen paikallistiimille.

LAHTI

Lahti Priden perhetapaamisessa oli mukavasti väkeä. Jos Lahden suunnan ihmiset ovat tulevaisuudessa kiinnostuneita järjestämään tapaamisia, voivat he ottaa yhteyttä vertaistoiminnan koordinaattoriin.

MIKKELI

Yhteyshenkilö: Iina, 050 531 1171, mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa yhteyshenkilöltä.

OULU

Paikallistiimi: Suvi ja Jenni, oulu@sateenkaariperheet.fi

Syksyn perhetapaamiset pidetään joka kuukauden 3. sunnuntai päiväkoti Vihreällä Talolla (Uusikatu 27) klo 14.30-17. Loppuvuoden tapaamispäivät ovat 16.10., 20.11. ja 18.12

Lisätietoja tapaamisista saa Oulun omalla sähköpostilistalla, jolle voi liittyä laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi

PORI

Paikallistiimi: Elina, Johanna, Katri ja Mari, pori@sateenkaariperheet.fi

​Porissa tavattiin ulkona läpi kesän kerran kuussa. Ohjelmassa oli esimerkiksi piknik, alpakoita ja retki lintutornille. Syksyn koittaessa tapaamiset siirtyvät jälleen sisätiloihin, tuttuun paikkaan MLL:n perhekahvilaan (Antinkatu 8, Pori). 

Syksyn tapaamiset ovat sunnuntaina 16.10. klo 14-15.30, tiistaina 15.11. klo 17.30-19 ja sunnuntaina 11.12. klo 14-15.30, jolloin vietämme pikkujouluja nyyttäriperiaatteella.
Kaikista tapahtumista löytyy lisätietoja niiden omista Facebook-tapahtumista. Olemme kesän aikana päivittäneet Facebookin keskusteluryhmämme. Ryhmä on salainen eikä löydy haku-toiminnolla. Jos haluat liittyä siihen tai sähköpostilistallemme, laita mielle viestiä. Parhaiten pysyt perillä ajankohtaisista tapahtumista seuraamalla meitä Facebookissa, josta löydymme nimellä Porin sateenkaariperheet, joka löytyy mm. tästä linkistä >>​

ROVANIEMI

Lapin sateenkaariperheet alkavat kokoontua Rovaniemellä MLL:n tiloissa joka kuun ensimmäinen keskiviikko kello 17-19. Päivät ovat 2.11. ja 7.12. Lisätietoja ja osoitteen saat sähköpostilla, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi


Rovaniemellä suunnitellaan uutta toimintaa kovalla vauhdilla, mm. omaa leiriä. Jos et ole velä mukana toiminnassa ota yhteyttä rovaniemi@sateenkaariperheet.fi


Pohjois-Suomen sateenkaariperheille on oma facebook-ryhmä Sateenkaariperheet Lapissa. Liity mukaan täällä >>

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi


Perhetapaaminen su 16.10. klo 15.30 Kasperin avoimen leikkitoiminnan tiloissa osoitteessa Lintuviita 3 (K-kaupan puoleinen päätyovi). Kahvittelua nyyttäriperiaatteella ja lapsille leikkiä, pelejä yms. Tervetuloa myös uusille perheille! Tapaamiseen ovat tervetulleita myös perheenlisäystä suunnittelevat!

Lapsen oikeuksien päivän hulinat su 20.11.
​Päivä on Seinäjoella täynnä toimintaa. Päivä alkaa Duudson Activity -parkista, jonka aulassa kokoonnutaan kello 11. Yhdistys maksaa lasten liput. Aikuisten lippujen maksuvälineenä toimii rahan lisäksi mm. kulttuuri- ja liikuntasetelit.
Kello 15.30 alkaa Kasperissa (Lintuviita 3) sekä perhetapaaminen että Miten lapsia tehdään -tilaisuus. ​Perhetapaamisessa ohjelmassa ainakin rentoa jutustelua ja tutustumista, lasten leikkiä ja kahvittelua. Miten lapsia tehdään -tilaisuus on suunnattu kaikille sateenkaarevasta lapsensaamisesta kiinnostuneille. Olipa lapsiperheellistyminen lähivuosien suunnitelma tai kaukainen tulevaisuuden haave, on tilaisuudessa mahdollisuus kuulla perheellistymisen tavoista, niihin liittyvistä erityishaasteista ja byrokratiasta sekä perheiden kokemuksista. Tilaisuuden vetää Sateenkaariperheet ry:n vertaistoiminnan koordinaattori Kaisa Niittynen, joka vastaa mielellään paikalla olijoiden kysymyksiin.

Perhetapaamiset ovat joka kuukauden kolmas sunnuntai Kasperin leikkitoiminnan tiloissa, osoitteessa Lintuviita 3, klo 15.30.  Lisätietoja paikkakunnan toiminnasta omassa facebook-ryhmässä, jonne pääsee lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: seinajoki@sateenkaariperheet.fi. 


Tervetuloa mukaan kaikki sateenkaariperheelliset sekä perhettä suunnittelevat!


PS. Etsimme lisävoimia paikallistiimiin, se voit olla juuri sinä! Jos haluat tulla mukaan ideoimaan ja järjestämään tapaamisiamme, niin otathan yhteyttä!​

TAMPERE

Paikallistiimi: Sini, Sari, Marjut, Johanna, Sofia ja Hanna, tampere@sateenkaariperheet.fi


16.10. klo 10-12 Perhetapaaminen Huushollissa (Hämeenpuisto 10).
Rentoa jutustelua kahvin ja mehun parissa. Paikka on päiväkoti, kaikenikäisille löytyy puuhaa. Lattiat hiukan viileät, joten varaathan sisäkengät / -tossut mukaan

19.10. klo 10-13 Pienten tapaaminen Setan toimistolla (Kuninkaankatu 15 AT1) Tarjolla pullaa ja kahvia. Pienten ryhmä on tarkoitettu vauvojen ja pienten lasten vanhemmille.

Alkutaipaletapaamiset ovat olleet suosittuja perhettä toivovien, lasta suunnittelevien, raskaana olevien ja pienten lasten vanhempien keskuudessa. Seuraava tapaaminen pidetään 24.10. klo 17.30-19.30 Setan toimistolla osoitteessa Kuninkaankatu 15 A (2 krs)

4.11. klo 17-20 Uimaikäisten tapaaminen Kylpylä Edenissä. Tavataan aulassa, jossa jaetaan alennuskupongit (omavastuu n. 6 €/hlö). Ilmoittaudu facessa tai tampere@sateenkaariperheet.fi, jotta tiedämme odottaa Sinua aulassa. 

Koululaisryhmään ovat tervetulleita kaikki eskarilaisista ysiluokkalaisiin. Koululaiset tapaavat seuraavan kerran Trampolin Parkissa joulukuussa, ajankohta ilmoitetaan kalenterissa

12.11. klo 17.30 Aikuisten pikkujoulut. Room Escapen kautta syömään. Kokoontuminen Finlaysonilla bar bistro Fabricissa. Omavastuu pelistä 10 €/hlö ja ruokailu omakustanteisesti. Ilmoittaudu 5.11 mennessä facessa tai tampere@sateenkaariperheet.fi

Aikuisten vertaistuellinen mökkiviikonloppu 3.-5.2.2017 Nokialla. Katso ilmoittautumisohjeet uutiskirjeet kohdasta "tulevia tapahtumia". 


Tarjoilujen ja järjestelyjen helpottamiseksi toivomme ilmoittautumista tapaamisiin. Jos ilmoittautuneita ei ole, ei aktiivitkaan välttämättä keskenään kokoonnu, vaan tapahtuma peruutetaan. Facebookissa olevan ryhmän tai paikallistiimin sähköpostin kautta voit ilmoittautua ja saada lisätietoa tapahtumista. 


Kaikki tapaamisemme tiedotetaan Sateenkaariperheiden ja Tampereen Setan kalenterissa sekä Facebook -ryhmässämme. Lisätietoa toiminnasta ja mm. face-ryhmään liittymisestä saat osoitteesta tampere@sateenkaariperheet.fi.​

Uudet perheet ovat lämpimästi tervetulleita, kaikilla meillä on joskus ollut ensimmäinen kerta sateenkaariperhetapaamisessa, rohkeasti mukaan!​


Kuva on syyskuisesta koululaisten ratsastuspäivästä. ​

TURKU

Paikallistiimi: Tiia, Minna, Marjukka, Juha ja Jenni

turku@sateenkaariperheet.fi

Tervetuloa mukaan Turun Seudun Sateenkaariperheiden toimintaan!
Turussa järjestetään monipuolista ohjelmaa sateenkaariperheellisille. Voit ilmoittautua mukaan sähköpostilistallemme osoitteeseen turku@sateenkaariperheet.fi. Voit myös liittyä suljettuun Fb-­keskusteluryhmäämme sekä seurata tiedotusta julkisella Facebook-sivullamme.


Tulevia tapahtumia: (Tapahtumatiedot tarkentuvat vielä, joten seuraa tiedotusta!)

Su 16.10. klo: 15-17 Kaikille avoin perhetapaaminen Seikkailupuiston iltapäiväkerhon tiloissa. Voit tuoda halutessasi jotain pientä purtavaa yhteiseen pöytään, yhdistys tarjoaa kahvin, teen ja mehun.
La 22.10. Koululaisten ja eskarien peli-ilta TuSeta:n toimistolla
Su 23.10. Yhden vanhemman sateenkaariperheellisten tapaaminen
Su 6.11. Alkutaipaletapaaminen kaikille lapsista haaveileville tai jo pikkulapsiaikaa eläville sateenkaariperheille.
Su 13.11. Yhden vanhemman sateenkaariperheellisten tapaaminen.
Su 20.11. klo 15-17 Kaikille avoin perhetapaaminen Seikkailupuiston iltapäiväkerhon tiloissa. Voit tuoda halutessasi jotain pientä purtavaa yhteiseen pöytään, yhdistys tarjoaa kahvin, teen ja mehun.
Ma 5.12. 18.00 Sateenkaariperheaikuisten hohtogaylaus Kiitoradalla. Ilmoittaudu ennakkoon osoitteeseen turku@sateenkaariperheet.fi. Tarkemmat tiedot myöhemmin.
Su 11.12. klo 15 Yhteinen tonttujuhla Happy Housessa (Ursininkatu 11).

Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29, 00500 Helsinki 


www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
Laura Valoma
laura.valoma@sateenkaariperheet.fi
050 525 7999​

Vertaistoiminnan koordinaattori
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976​

Koulutussuunnittelija
Sanna Nevala
sanna.nevala@sateenkaariperheet.fi
050 410 6772

Tutkija
Kia Aarnio
kia.aarnio@sateenkaariperheet.fi
050 542 1001

Puheenjohtaja
Elina Laavi
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
050 513 7765

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Projektipäällikkö
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Suunnittelija
Jenni Kerppola-Pesu
jenni.kerppola-pesu@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello 9-10
sekä sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat-ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi-sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen.

webmaster@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2016

Elina Laavi, Helsinki (puheenjohtaja)
Krister Karttunen, Helsinki (vpj)
Marjukka Irni, Turku
Tiia Kovanen, Vantaa​
Juha Ojaniemi, Turku
Paula Myöhänen, Mikkeli
Juha-Pekka Hippi, Helsinki

Joanna Marjanen, Vantaa (varajäsen)
Sari Kemppinen, Helsinki (varajäsen)

Terveisesi yhdistyksen työntekijöille ja hallitukselle

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

0%