Uutiskirje joulukuu 2016

Yhdessä ja yhteistyöllä voimme vaikuttaa​

Olen Sateenkaariperheiden uusi puheenjohtaja ensi vuoden alusta lähtien. Pääsen luotsaamaan aika mainiossa kunnossa olevaa järjestöä, kiitos niin toimiston väen kuin ahkerien jäsenten pitkäjänteisen työn. Rahoituksemme on vakaalla pohjalla: kuluvana vuonna voitiin mm. palkata järjestösihteeri. Yhteistyö muiden perhejärjestöjen kanssa sujuu hienosti, esimerkiksi kehutussa Monimuotoiset perheet -verkostossa. Olemme onnistuneet vaikuttamistyössä: äitiyslaki saatiin eduskuntaan ja viimeksi miesten perhevapaatkin järjestyivät. ’Erityisryhmille’, kuten apilaperheet ja isät, on saatu lisättyä tukea. Mikä ehkä hienointa, paikallistoiminta on parissa vuodessa kaksinkertaistunut.

Haasteita toki riittää. Nyt on hyvä hetki pohtia myös tavoitteitamme, kun jatkamme järjestöstrategian valmistelua. Meidän, kuten monien muidenkin järjestöjen, pitää miettiä pitäisikö paikallistoiminnan tukemiseen vai kansalliseen vaikuttamistyöhön varata enemmän voimavaroja. Äitiyslaki on vielä hyväksymättä ja hedelmöityshoitojen saaminen takkuaa, mutta toisaalta esimerkiksi Vaasassa tai Hämeenlinnassa meillä ei ole lainkaan toimintaa. Tuemmeko riittävästi kaikkia erilaisia perheitä ja kaikkien tietä vanhemmuuteen, kuten esimerkiksi transihmiset? Onko suhteemme muihin perhejärjestöihin ja toisaalta lhbtiq –järjestöihin tasapainossa, entä esimerkiksi vammaisten tai maahanmuuttajien järjestöt? 

Maailma ja Suomi ovat ehkä tylympiä perheillekin kuin vielä muutama vuosi sitten. Yhdessä ja yhteistyöllä voimme kuitenkin vaikuttaa. Jatketaan työtä sateenkaariperheiden ja kaikenlaisten perheiden puolesta.

Krister Karttunen
puheenjohtaja (vuoden 2017 alusta)​


​PS. Vastaa jäsenkyselyymme, josta tulee
jokavuotinen kanava kuulla jäsentemme tarpeita ja toiveita. Sitä kautta voit
osallistua myös strategiamme hiomiseen. Kyselylinkki tässä uutiskirjeessä ja
erillisenä viestinä jäsenillemme.

Tässä kirjeessä mm:

* Tuparit
* Avioliittolaki paketissa​
* Isät saivat perhevapaansa
* Elatustuet naisparin lapselle lakkaa
* Avoparit olkaa varuillanne!
* Infotilaisuus avioliittolain uudistuksesta
* Vihdoinkin vihille!
* Perhesuhdekeskus käynnistetään
* Kaikkien perheiden Suomi jatkuu
* Hollanti: useita laillisia vanhempia
* Sijaissynnytys puhututtaa
* Äitiyslaki etenee helmikuussa
* Tule tekemään juhlavuotta
* Nettiluento intersukupuolisista lapsista
* Tanska jäädyttää siittiölähetykset
* Apilaperhe-haaveilijat kokoontuivat
* Sateenkaariparit - seminaari ja iltajuhla
* Transmaskuliinien isäviikonloppu
* Talvileiri Inarissa!

AJANKOHTAISET LAUSUNNOT, TIEDOTTEET JA PÖYTÄKIRJAT

* Hallituksen kokouksen 18.11.2016 päätösluettelo >>

* Syyskokouksen 24.11.2016 pöytäkirja >>

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, lisätietoja täällä >>

Uutisia ja ajankohtaista

Tuparit tammikuussa - haluamme tavata sinut!​

- Jäsenille, perheille ja ystäville lauantaina 14.1.2017 kello 15-18

- Yhteistyökumppaneillemme perjantaina 13.1.2017 kello 14-17

Sateenkaariperheiden upeita uusia tiloja juhlitaan tupaantuliaisilla!

Perheiden tupareissa mennään lasten ehdoilla. Tiedossa on monenlaisia toimintapisteitä lapsille - ja koko perheelle suolaisia ja makeita herkkuja! Pyydämme välttämään vaunujen ja rattaiden ottamista mukaan! Emme voi taata parkkitilaa kuin ihan muutamille vaunuille. Odotamme isoa joukkoa osallistujia - haluamme tavata myös juuri sinut! Perheiden tupareihin ei tarvitse ilmoittautua.

Yhteistyökumppaneitamme kutsumme tupaantuliaisiin pe 13.1. klo 14-17. Lisätiedot ja ilmoittautuminen​ täällä >>

​Jos haluat muistaa meitä tuparilahjalla, muumimukeja otetaan edelleen kiitollisina vastaan. Uuden toimitilamme osoite on Hämeentie 29, 7.krs. Se sijaitsee Helsingin Sörnäisten "Kurvissa".

Vuosittainen jäsenkysely - vastaa nyt ensi kertaa​

Sinä olet meille tärkeä! 

Alamme kerätä vuosittain tietoa jäsentemme ja muiden toimintaan osallistuvien toiveista ja tarpeista, jotta voimme kehittää toimintaamme. Samalla keräämme tietoa jäsenistömme koostumuksesta ja perhetilanteiden kirjosta. Kyselyssä on kysymyksiä perheiden vanhemmille, lapsille, läheisille ja vanhemmuutta suunnitteleville

Me olemme myös kiinnostuneita sinun näkemyksestäsi yhteiskunnallisen muutoksen tarpeista. Tänä vuonna näkemyksesi vaikuttavat myös vuonna 2017 valmisteltaviin järjestöstrategiaan ja perhepoliittiseen tavoiteohjelmaan. Vastauksia käytetään sekä valtakunnallisen että paikallisen toimintamme kehittämiseen. Kyselyyn vastaaminen vie 10-15 minuuttia. Pyydämme vastaamaan 15.1. mennessä.

LÄMMIN KIITOS VASTAUKSISTASI!​​

Kyselyyn voit vastata täällä >>

Avioliittolaki paketissa – tulee voimaan 1.3.2017

Eduskunta vahvisti tämän viikon tiistaina viimeiset avioliittolain uudistuksen vaatimat muutokset muihin lakeihin. Kyseiset lait uudistavat sosiaaliturvaa. Nyt avioliittolain koko uudistus on valmis. Kaikki paketin lait astuvat voimaan samalla kertaa 1.3.2017. 

Sateenkaariperheet ja Seta tiedottavat alkuvuodesta alkaen laajasti, mitä kaikkea avioliittolain uudistumiseen liittyy käytännön tasolla. Miten avioliitto solmitaan, miten nykyinen rekkari muutetaan avioliitoksi, miten yhteisen sukunimen hakeminen sujuu, mitä adoptiomahdollisuudesta kiinnostuneiden olisi hyvä tietää, miten avioliittolaki vaikuttaa avoparien sosiaaliturvaan, miten sateenkaariperheiden perhevapaat muuttuvat? Seuraa kanaviamme!

Isät saivat etuutensa – elatustuet lakkaa ilman siirtymäaikaa

Tällä viikolla vahvistettujen liitelakien myötä miespareille ja yksin lastaan hoitaville miehille tulee kuin tuleekin oikeus perhevapaisiin. Vaikuttamistyöllämme oli todella vaikutusta! Tähän saakka lapsensa hoidosta vastaava mies ei ole ollut oikeutettu mihinkään perhevapaaseen, jos hän ei ole koskaan asunut lapsen äidin kanssa. Hallituksen esityksessä ongelmaa ei ehdotettu korjattavaksi, mutta eduskunnan valiokunnassa tämä tärkeä askel kuitenkin otettiin. Vaikuttamistyössä meitä tuki laaja joukko toimijoita, mutta ilman Sateenkaariperheet ry:n panosta isät olisivat edelleen jääneet ilman etuuksiaan.

Naisparien lasten oikeus elatustukeen lakkaa 1.3.2017 lähtien, jos lapselle on vahvistettu kaksi elatusvelvollista äitiä. Tähän asti oikeus elatustukeen on ollut, jos lapsella ei ole ollut vahvistettua isää. Nykytilanne on johtunut lainsäädännön epäjohdonmukaisuudesta. Lausunnoissaan hallituksen esitystä valmistelleelle työryhmälle ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Sateenkaariperheet ry vaati, että elatustuen maksatuksen lopettamiseen olisi säädetty siirtymäaika, koska muutos tulee muuten voimaan hyvin lyhyellä varoituksella ja äkkinäisesti. Kyse on kuitenkin merkittävän suuruisesta etuudesta, erityisesti jos lapsia on useampia. Laki säädettiin kuitenkin ilman siirtymäaikasäännöstä, mikä tarkoittaa, että kyseiset elatustuet lakkaavat 1.3.2017. Kela on luvannut pyrkivänsä siihen, että perheet ehtivät saada päätöksen tuen lakkauttamisesta niin hyvissä ajoin, että etuutta ei tarvitse periä takaisin keneltäkään. Jos kuitenkin saat elatustukea vielä maaliskuussa, kannattaa summa laittaa sivuun, koska Kela joutuu lain mukaisesti perimään sen takaisin.

Liitelakipaketin vaikutukset sateenkaariperheiden perhevapaisiin esiteltiin edellisessä uutiskirjeessä pääpiirteissään. Yksityiskohtaisempia tietoja päivitetään nettisivuille vuoden alkupuolella. Seuraa tiedotustamme.

AVIOliittolaki muuttuu – AVOparien pitää olla tarkkana etuuksien kanssa!

Avioliittolain uudistumisen myötä myös avoliittokäsitys muuttuu. Samaa sukupuolta olevat avoparit ryhdytään tulkitsemaan avopareina kaikessa lainsäädännössä. Toistaiseksi osassa lainsäädäntöä on tunnistettu samaa sukupuolta olevat parit, mutta esimerkiksi valtaosassa sosiaaliturvaa koskevaa lainsäädäntöä ei ole tunnistettu. Erityisesti sosiaaliturvan osalta uusi tulkintakäytäntö tulee muuttamaan käytäntöjä merkittävällä tavalla. Kun samaa sukupuolta olevan avopuolison tulot tai lapset aletaan huomioimaan etuuksien määrittelyssä, ihmisten etuudet saattavat nousta tai laskea, etuuteen saattaa tulla oikeus tai oikeus saattaa päättyä. Avoliittokäsityksen muuttumisen vaikutuksia eri etuuksiin käytiin läpi edellisessä uutiskirjeessä. Tiedotamme muutoksista tarkemmin alkuvuodesta alkaen.

Samaa sukupuolta olevien avoparien pitää olla nyt erityisen tarkkana, koska heidän itsensä vastuulle jää ilmoittaa etuuden myöntäjälle (esim Kela tai työttömyyskassa) elämisestään avoliitossa. Jos ilmoitusta ei tee, ja avopuolisolla on vaikutusta etuuden määrittymiseen uuden lain mukaan, etuus voidaan periä takaisin takautuvasti, jopa useamman vuoden ajalta. Vaikka olisi aikoinaan etuutta hakiessaan kertonut samaa sukupuolta olevasta avopuolisosta etuuden myöntäjälle, ei tätä tietoa ole kirjattu järjestelmiin. Siksi kaikkien samaa sukupuolta olevien avoparien, jotka saavat sosiaalietuuksia, pitää omatoimisesti ilmoittaa avosuhteestaan etuuden myöntäjille 1.3.2017 alkaen.

Avioliittolaki tulee – mikä kaikki itse asiassa muuttuu?

Infotilaisuus keskiviikkona 25.1.2017 kello 18-20 
Sateenkaariperheiden toimistolla Hämeentie 29, Helsinki 

Miten avioliitto solmitaan, miten nykyinen rekkari muutetaan avioliitoksi, miten yhteisen sukunimen hakeminen sujuu, mitä adoptiomahdollisuudesta kiinnostuneiden olisi hyvä tietää, miten avioliittolaki vaikuttaa avoparien sosiaaliturvaan, miten sateenkaariperheiden perhevapaat muuttuvat?

Sateenkaariperheet ja Seta järjestävät infotilaisuuden, jossa esitellään avioliittolain uudistumisen keskeisimpiä seurauksia. Tilaisuudessa varataan aikaa osallistujien kysymyksiin vastaamiseen. Tule varmistamaan, että tiedät oman elämäsi kannalta olennaiset tiedot historiallisesta uudistuksesta. Tapahtuman FB-sivu >>

Vihdoinkin vihille

Vihdoinkin vihille on 1.3.2017 järjestettävä joukkovihkimistilaisuus, jossa samaa sukupuolta olevat parit seilaavat avioliiton satamaan tasa-arvoisten, onnellisten tähtien alla. Vihkimisen suorittaa pariskunnan oman toiveen mukaisesti joko maistraatin henkikirjoittaja tai Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi. Häätilaisuuden juhlaohjelmasta vastaa joukko suomalaisia tähtiartisteja ja taiteilijoita. Tapahtuman järjestää Kone-säätiön tuella Musiikkiteatteri Kapsäkki.

Häätilaisuus ja siihen kuuluva ohjelmisto on pariskunnille ja heidän vierailleen maksuton. Paikkoja on tarjolla rajoitettu määrä. Vihkitilaisuudesta kiinnostuneita pariskuntia pyydetään olemaan yhteydessä petri.poyhonen@gmail.com

RAY:n esitys vuoden 2017 avustuksiksi

Perhesuhdekeskus aloittaa​

Sateenkaariperheet käynnistää ensi vuonna Perhesuhdekeskus -toiminnan Raha-automaattiyhdistyksen kolmivuotisella projektiavustuksella. Toiminnan tavoitteena on tukea sateenkaari-ihmisten monenlaisia perhesuhteita neuvonnalla, informaatiolla, vertaistoiminnalla, psykososiaalisella tuella ja ammatillisen työn kehittämisellä.

Perhesuhdekeskus tukee hlbtiq-järjestöjä perhesuhteita tukevan toiminnan toteuttamisessa. Toiminnan kohderyhmänä ovat kaikki hlbtiq-ihmiset ja heidän läheisensä​.Yksi osa toimintaa on vakiinnuttaa Kataja ry:ssä toimineen Sateenkaariparit-hankkeen työ. Toiminta toteutetaan yhteistyössä Setan, Katajan, Trasekin, Kirkon perhetyön ja Setan jäsenjärjestöjen kanssa. Keskuksen hallinnoijana toimii Sateenkaariperheet. Myönnetyllä avustustasolla hankkeeseen voidaan palkata kaksi työntekijää.​ STM vahvistaa Rayn hallituksen avustusehdotuksen tammi-helmikuun vaihteessa.

Kaikkien perheiden Suomi -hanke jatkaa

Monimuotoiset perheet -verkoston vaikuttamistyön hanke 'Kaikkien perheiden Suomi' saa rahoituksen uudella hankejaksolle 2017-2019. Hanke on ollut äärimmäisen merkittävä perhepoliittinen vaikuttaja ja on edistänyt tehokkaalla tavalla myös Sateenkaariperheiden tavoitteiden toteutumista. Hankkeen työntekijöinä jatkavat upeat Anna Moring ja Jenni Kerppola-Pesu. Sateenkaariperheet ry toimii hankkeen hallinoijana.

Perhehoitohanke ei saanut avustusta

Sateenkaariperheet haki avustusta myös hankkeeseen, jonka tarkoituksena oli edistää sateenkaariperheiden toimimista sijaisvanhempina lastensuojelun perhehoidossa. Tälle hankkeelle RAY ei esittänyt avustusta. Hanke oli valmisteltu yhteistyössä Helsingin kaupungin lastensuojelun, Lastensuojelun keskusliiton, Pelastakaa Lasten, Perhehoitoliiton ja Pesäpuu ry:n kanssa. Hankkeen tulevaisuutta pohditaan kevään aikana.

Yhdistyksen yleisavustus pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2016.​

Iloisia uutisia myös muille sateenkaarijärjestöille​

RAY esitti kohdennetun avustuksen Setan sateenkaariseniorityölle, jota Seta on tehnyt vuodesta 2012 projektirahoituksella. Lisäksi RAY myönsi kohdennetut avustukset sekä Pirkanmaan Setan Tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi -toiminnalle sekä HeSetalle erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lhbtiq-ihmisten tukemiseen ja yksinäisyyden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn vertaistoiminnan, yksilöllisen tuen ja palveluohjauksen kautta. Seta ja Turun seudun Seta saavat lisäksi avustukset työelämän ulkopuolella olevan nuoren palkkaamiseksi järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin (Paikka auki).

Hollanti esittää juridista vanhemmuutta useammalle kuin kahdelle!

Hollannin hallituksen työryhmän mietinnön mukaan lapsen etu vaatii, että kaikki lapsen vanhemmuussuhteet tunnustetaan niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Työryhmä esittää, että lapselle voitaisiin vahvistaa enintään neljä juridista vanhempaa, enintään kahdessa kodissa. Vanhemmuus vahvistettaisiin ennen lapsen syntymää, tuomioistuimeen toimitettavan vanhempien välisen sopimuksen pohjalta.

Hollanti olisi ensimmäinen maa Euroopassa, joka vahvistaisi juridisesti lapsen tosiasialliset vanhemmat myös siinä tilanteessa, että vanhempia on useampia kuin kaksi.

Vastaava lainsäädäntö on lapsen oikeuksien toteutumisen edellytyksenä myös Suomessa. Rohkeutta ja innovaatiota suomalaiseen perhepolitiikkaan voi etsiä hollannin työryhmän mietinnöstä: Child and Parents in the 21st Century. Mietintö löytyy Hollannin hallituksen tiedotteen kautta >>

Sukupuolen moninaisuus on vuoden 2017 vuositeema

Yhdistys valitsee vuosittain vuositeeman. Teeman valitsemisen tarkoituksena on kiinnittää erityistä huomiota johonkin tiettyyn teemaan kerrallaan. Vuositeema vaikuttaa yhdistyksen järjestämään vertaistoimintaan, mutta teema pyritään huomioimaan myös vaikuttamistyössä ja ammatillisen työn kehittämisessä. Vuoden 2017 teemaksi on valittu sukupuolen moninaisuus.

Tavoitteena on kokeilla ja kehittää vanhempien sukupuolen moninaisuuden huomioivaa vertaistoimintaa. Kartoittaa trans-, inter- ja muunsukupuolisten jäsenten ja heidän perheidensä toiveita yhdistyksen toiminnan suhteen. Tunnistaa lainsäädännön ja palvelujärjestelmän kehittämiskohteita sukupuolen moninaisuuden ja perheiden näkökulmasta.

Hallitus nimittää alkuvuodesta väliaikaisen transtyöryhmän toimikaudeksi 2017. Työryhmä koostuu hallituksen jäsenistä, vertaistoiminnan koordinaattorista sekä jäsenistöstä kutsuttavista kiinnostuneista henkilöistä. Työryhmä kartoittaa perheiden, vanhempien ja lasten tuentarpeita, ideoi vertaistoimintaa, pohtii työnjakoa muiden toimijoiden kanssa sekä tunnistaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen kohtia. Työryhmän jäsenyydestä kiinnostuneet voivat olla yhteyksissä juha.jamsa(at)sateenkaariperheet.fi

Lue koko syyskokouksen vahvistama toimintasuunnitelma 2017 täällä >>

Sijaissynnytys puhututtaa Suomessa ja maailmalla

Väestöliitto ehdottaa lääketieteellisessä Duodecim-lehdessä, että Suomessa kokeiltaisiin sijaissynnytysjärjestelyjä rajatulla määrällä perheitä. Kokeilun kautta saataisiin tietoa, miten säätää Suomeen toimiva sijaissynnytyslainsäädäntö. 

Tällä hetkellä sijaissynnytys on Suomessa kielletty, mutta kielto kyseenalaistetaan yhä useammin. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on linjannut, että sijaissynnytys voisi olla eettinen ratkaisu ainakin tietyissä tilanteissa. Sateenkaariperheet ry kannattaa yhdenvertaisen sijaissynnytyslain säätämistä. Olemassa oleva lainsäädäntö ja palvelujärjestelmän tuki varmistaisivat nykyistä paremmin, että lapsen etu toteutuu ja myös muiden osapuolten oikeusturva huomioidaan. Nykyisellään suomalaiset hakeutuvat epävirallisiin järjestelyihin kotimaassa tai kaupallisiin palveluihin ulkomailla. 

Toiveissa on ollut, että sijaissynnytystä alettaisiin säätelemään myös kansainvälisesti, kuten adoptioita. Jokin aika sitten Euroopan neuvosto päätti harmillisesti, että se ei lähde työstämään sijaissynnytyskäytäntöä. Espanjassa sen sijaan tuomioistuin päätyi vastikään vahvistamaan, että ulkomailla sijaissynnytysjärjestelyllä syntyneellä lapsella on oikeus sosiaaliturvaan Espanjassa, vaikka sijaissynnytys on siellä kiellettyä. Hollannissa hallituksen työryhmä julkaisi tässä kuussa hyvin ennakkoluulottoman ehdotuksensa sijaissynnytyssääntelyksi, josta muu Eurooppa voi ottaa osviittaa oman maansa lainsäädännön kehittämiseen. 

Sateenkaariperheet tekee työtä sijaissynnytyksen mahdollistamiseksi Suomessa yhdessä esimerkiksi Lapsettomien tukiyhdistys Simpukan, Kohtuuttomat ry:n ja Väestöliiton kanssa.

Lähde mukaan järjestämään juhlavuotta​

Yhdistys hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 11.11.1997, eli 19 vuotta sitten! Ensi vuonna juhlimme 20-vuotisjuhlavuotta, jota varten perustetaan juhlatoimikunta edistämään juhlallisuuksia. Juhlavuoden tapahtumat järjestetään vapaaehtoisvoimin. 

Haluatko tulla mukaan tekemään itsesi näköistä juhlavuotta: ideoimaan, suunnittelemaan, koordinoimaan ja toteuttamaan sitä? Erilaiset näkemykset, ihmiset ja aktiivit vuosien varrelta tai tulevaisuudesta ovat hyvin tervetulleita. Työryhmä aloittaa työnsä vuoden alkupuolella.

Ilmoittaudu toiminnanjohtaja Juha Jämsälle, juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi

Uusi puheenjohtaja ja hallitus

Sateenkaariperheet ry:n uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2017-2018 valittiin marraskuun lopussa Krister Karttunen Helsingistä. Krister on toiminut pitkäjänteisesti hlbti-oikeuksien edistämiseksi useissa eri järjestöissä Suomessa ja kansainvälisesti.

Hallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin:

Tiia Sudenkaarne Turusta
Petri Segerholm Kotkasta
Anu Kantola Vantaalta
Emil Hellsten Helsingistä
Tiia Kovanen Vantaalta
Markus Oja Lempäälästä (varajäsen)

Hallituksessa jatkavat lisäksi viime vuonna valitut Marjukka Irni Turusta, Paula Myöhänen Mikkelistä, Juha-Pekka Hippi Helsingistä sekä varajäsenenä Sari Kemppinen Helsingistä.

Äitiyslaki etenee helmikuussa

Äitiyslain eduskuntakäsittelyn seuraava vaihe aikataulutettu: Lakivaliokunta järjestää julkisen kuulemisen äitiyslaista 16.2.2017 klo 10. Kuulemista voi seurata verkkolähetyksenä eduskunnan nettisivuilla. Tilaisuudessa kuullaan aloitteen edustajia.

Harmillista, että lakivaliokunta ei ehtinyt ottaa asiaa lainkaan käsittelyynsä syyskauden aikana. Pääasia, että asia kuitenkin etenee! Julkisen kuulemisen jälkeen valiokunta kuullee lisää asiantuntijoita, minkä jälkeen se todennäköisesti valmistelee asiasta mietinnön, josta eduskunta lopulta äänestää.

Koulutussuunnittelijan joulutervehdys

Syksy on ollut täynnä säpinää! Uudet vapaaehtoiskouluttajat ovat saaneet koulutuskokemusta, Regnbågsankanin kanssa on aloitettu yhteistyö ruotsinkielisten sateenkaariperhekoulutusten osalta ja eri alojen ammattilaisia on koulutettu runsain mitoin. 

Yksi mieleenpainuvimmista koulutuksista oli keikka Kemiönsaareen. Sinne toivottiin kattavaa kokonaisuutta sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen ja sateenkaariperheiden moninaisuudesta. Toteutimme koulutuksen yhteistyössä Setan Transtukipisteen Miska Salakan ja Regnbågsankanin Tobias Larssonin kanssa. Mielettömän antoisaa tehdä yhteistyötä osaavien huippuammattilaisten kanssa!

Vuodenvaihteen jälkeen käynnistyy hankkeen viimeinen puolivuotinen.

Uutisia lyhyesti​

Nettiluento intersukupuolisista lapsista

Suomessa syntyy vuosittain pieni joukko lapsia, joiden sukupuoli ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä. Trastukipisteen johtava sosiaalityöntekijä Maarit Huuska luennoi aiheesta nettiluentosarjassamme. Luennossa puhutaan mm. siitä, miten voidaan tukea tukea lasta ja koko perhettä lapsen kasvun eri vaiheissa. Luennossa nostetaan esille intersukupuolisten ihmisten ja läheisten kokemuksia ja toiveita. Voit katsoa luennon täällä >>


Tanska jäädyttää siittiölähetykset

​Lukuisat eurooppalaiset naisparit ja itselliset naiset, joiden ei ole mahdollista saada hedelmöityshoitoja oman maansa klinikoilla, ovat tehneet koti-inseminaatioita tanskalaisista spermapankeista tilatuilla, testatuilla siittiöillä. Nyt Tanska on kieltämässä lahjoitettujen siittiösolujen lähettämisen yksityishenkilöille. Tulevaisuudessa vain klinikat voivat tilata soluja. Tilanne on katastrofaalinen sateenkaariperheille lukuisissa Euroopan maissa. Suomeen Tanskan ratkaisu ei vaikuta. Meillä hedelmöityshoidot ovat mahdollisia naispareille ja itsellisille naisille yksityisillä klinikoilla. Lisäksi Suomen kudoslaki on estänyt tähänkin asti siittiöiden tilaamisen yksityishenkilölle.

Artikkeli perheen sisäisestä adoptiosta

Pirkanmaan Setan jäsenlehdessä Hanna Tuomisto kirjoittaa perheen sisäisestä adoptiosta jutussaan Naisparista perheeksi. Loppuun on koottu selkeä muistilista prosessia varten Tampereella. Artikkelin pääset lukemaan täällä >>


Seuraavat uutiskirjee​t

Uutiskirje ilmestyy kevätkaudella kolme kertaa. Uutiskirjeen ilmestymispäivät ovat 18.1., 8.3. ja 31.5.


Nelfan uutiskirje

Eurooppalaisen sateenkaariperhejärjestöjen kattojärjestön Nelfan uutiskirjeen uusimman numeron löydät täältä >>

Tapahtumauutisia

Pikkujoulut keräsivät väkeä ympäri Suomea​

Joulukuun alun viikonloppuina eri paikkakuntien paikallistiimit ovat järjestäneet lukuisia joulunajan tapahtumia. Kukin pikkujoulu, tonttujuhla ja joulukarkelo on kerännyt isoja joukkoja perheitä yhteisen juhlimisen ja tekemisen pariin.

Porissa askarreltiin tonttuja ja koristeltiin pipareita. Kotkassa pienimmätkin sormet pääsivät työstämään piparkakkutaikinaa.

Tampereen juhlat pidettiin Reipin tilalla, jossa perheet pääsivät rapsuttelemaan possua, lampaita, pupuja, kissoja, koiraa, hevosta ja ponia. Kanojakin nähtiin. Eläintenhoidon ja grillauksen lisäksi oli mahdollisuus nauttia hevosajelusta ja poniratsastuksesta.

Turussa Papri-Kati laulatti ja leikitti tonttujuhlalaisia.

Seinäjoella tapahtui lapsen oikeuksien päivänä​

Päivä alkoi Duudsonit Activity Parkista. Mukana oli perheitä Seinäjoelta, lähikunnista sekä Helsingistä asti. Activity Parkissa riitti touhua sekä lapsille että aikuisille! Iltapäivällä oli mahdollisuus kuulla sateenkaarevien ihmisten perheellistymisen mahdollisuuksista, ja viettää aikaa muiden alueen perheiden kanssa.

TransHelsinki

Vuoden 2016 TransHelsinki keräsi perhetapahtumiin enemmän väkeä kuin koskaan. Transtukipisteen kanssa yhteistyönä tehty nettiluento intersukupuolisista lapsista on muutamassa viikossa kerännyt useamman sata katsojaa. Vanhemmuus-keskusteluiltaan osallistui toistakymmentä lapsihaaveilijaa ja vauvaperhettä. Rush-trampoliinipuistossa loikki itsensä hikisiksi lähes 20 ihmistä.

Apilaperhe-haaveilijat kokoontuivat Helsinkiin

Marraskuussa apilaperheestä haaveilevat ja vanhemmuuskumppania/neita etsivät viettivät illan tutustuen toisiinsa ja apilaperheyden saloihin. Moni haaveilee perheestä, jossa lapsella olisi vanhempana myös henkilö, jonka kanssa itsellä ei ole (koskaan ollut) rakkaussuhdetta. Iso haaste on saattaa vanhemmuuskumppania etsivät tulevaisuuden apilaperheelliset yhteen. Tilaisuuksia kohdata muita apilaperheestä haaveilevia tullaan järjestämään myös kevään ja kesän 2017 aikana. Suunnitteilla on ainakin "pikatreffit" ja apilaperhearkea elävien paneeli. Jos haluat olla mukana järjestelyissä tai kuulla lisää, ole yhteydessä vertaistoiminnan koordinaattoriin (yhteystiedot kirjeen lopussa).

Perhevalmennusviikonloppu

Viikonloppumuotoinen sateenkaariperhevalmennus järjestettiin tänä vuonna merellisen upeissa maisemissa Meri-Karinan toimintakeskuksessa Turussa. Mukana oli kahdeksan perhettä muutamalta eri paikkakunnalta. Osallistujat kiittelivät tarpeellista ja kattavaa tietopakettia sekä ennen kaikkea antoisaa verkostoitumista ja kokemusten jakamista vertaisten kanssa. Viikonlopun aikana porukkaan muodostui lämmin ja tiivis yhteishenki.Valmennukseen osallistuivat myös Turun Seudun Monikkoperheiden Kaisu Kaistinen ja Maria Kylä-Heiko, jotka vetävät monikkoperhevalmennuksia. He kartuttivat omaa osaamistaan sateenkaariperheiden erityiskysymyksissä, ja nyt ovatkin Turun seudun sateenkaarevat monikkoperheet hyvissä käsissä!

Paikallistiimiläisten virikeviikonloppu

Joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna joukko paikallistiimiläisiä kokoontui ylöjärveläiselle kartanolle. Viikonloppu sujui paikallistoimintaa kehittäessä, leppoisasti jutustellen ja yhdessä aikaa viettäen. Isompien lasten käsissä syntyi mm. erilaisia limoja. Rohkeimmat pyörähtivät avannossa, osa tyytyi lumikieriskelyyn. Seuraavaksi vapaaehtoiset kehittävät paikallistoimintaa kehittämispäivillä 25.-26.3. Helsingissä.

Tulevat koulutukset ja tapahtumat

Sateenkaariparisuhteiden äärellä

Ammatillisia kohtaamisia sateenkaaren sävyissä​

Seminaari ja iltajuhla 3.3.2017 Helsingissä


Kataja ​ry järjestää päättyvän Sateenkaariparit-hankkeen ja uudistuvan avioliittolain kunniaksi seminaarin ja iltajuhlan. Samalla iloitaan sateenkaariparisuhdetyön jatkumisesta Sateenkaariperheiden alaisuuteen perustettavassa Perhesuhdekeskuksessa.

Tapahtumat ovat avoimia kaikille​. Osallistu seminaariin, iltajuhlaan tai molempiin. Lisätietoja Sateenkaariparit-hankkeen kotisivulta >> 

Trasmaskuliinien isäviikonloppu tulee​ jälleen

Isäviikonloppu​ järjestetään 28.-30.4.2017 Naantalin Rymättylässä. Leirille ovat tervetulleita isät, vaarit, isäpuolet, osa-aikaisät sekä kaikki muut itsensä vanhemmaksi kokevat sekä isyydestä haaveilevat transmaskuliinit. Leirin vetäjät ovat itsekin trans-isiä. Ilmoittaudu mukaan täällä >>

Ryhdy nettivertaisohjaajaksi​!

Uusia perheaikaa-vertaisohjaajia koulutetaan la 11.2.2017 Helsingissä (n. klo 10-16). Sateenkaariperheiden nettivertaisohjaaja toimii kotoa käsin. Hommaa on yleensä tunti tai pari kerrallaan, yhdessä sovittuina aikoina, kerran vuodessa tai vaikka joka kuukausi, ihan kuinka kukin itse haluaa tehdä. Yhden päivän koulutus avaa tien nettivertaisohjaajaksi, jolla on mahdollisuus toimia vertaisvetäjänä sateenkaariperheiden chateissa ja ryhmissä. Chateissa on aina kaksi ohjaajaa, ja ryhmissä vähintään kaksi. Yksi chatti kestää 1,5 tuntia. Chatteja järjestetään etupäässä päiväsaikaan, mutta myös iltaisin. Ryhmät kestävät 3-4 viikkoa, ja ohjaajat sitoutuvat tuona aikana käymään ryhmässä vähintään pari kertaa viikossa. Vapaaehtoisilla on mahdollisuus vaikuttaa ryhmien, chattien ja luentojen aiheisiin sekä olla mukana suunnittelemassa niitä. Räätälöi tästä omanlaisesi vapaaehtoistyö. Ensimmäinen askel on ilmoittautua koulutukseen info at sateenkaariperheet.fi

Ilmoittaudu mukaan talvileirille Inariin 13.-17.4.2017​

Talven perheleirillä loikataan Inarin valkoisille keväthan​gille. Ohjelmassa koko perheen yhteistä seikkailua Lapin luonnossa, jakamista ja rentoa yhdessäoloa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>

Sukupuoltaan pohtivien lasten perheiden tapaamiset

​Onko lapsesi päiväkoti- tai kouluiässä ja miettii sukupuoltaan? Transtukipiste ja Sateenkaariperheet ry järjestävät yhteistyössä sukupuoleltaan erityislaatuisten lasten vertaistapaamisia vuoden 2017 keväällä la 18.3. klo 11-13.30 ja la 6.5. klo 11-13.30. Tapaamiset ovat Sateenkaariperheiden tiloissa osoitteessa Hämeentie 29, 7. kerros, Helsinki. Tiedossa tutustumista, leikkiä ja juttelua. Pidetään ensin esittäytymiskierros, jossa sekä lapset että vanhemmat ovat mukana. Sitten jakaudumme lasten ja aikuisten ryhmiin. Lapsille on omaa ohjelmaa Sateenkaariperheiden Kaisa Niittysen, Transtukipisteen palveluohjaaja Miska Salakan sekä vertaisohjaajan kanssa. Vanhemmille pidetään samaan aikaan vertaiskeskustelupiiri, jota ohjaa Transtukipisteen sosiaalityöntekijä Maarit Huuska.​

Perhevalmennukset 2017

Kurssit on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaariparisuhteiden ja -erojen erityispiirteistä. Kurssit ovat maksuttomia, viikonloppukursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>


Helsingin iltakurssit

Helsingin iltakurssi järjestetään viitenä peräkkäisenä tiistai-iltana yhdistyksen toimistolla Kurvissa, osoitteessa Hämeentie 29, 7.krs,  kello 17.30-20.30. Ilmoittautumiset hyväksytään tulojärjestyksessä. Kurssille otetaan noin 40 henkeä. Kurssi on maksuton.

Kevään 2017 kurssi on 7.3.-4.4.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>
Syksyn 2017 kurssi on 12.9.-10.10. Ilmoittautuminen alkaa keväällä


Viikonloppukurssi syksyllä 2017

Syksyisin perhevalmennus järjestetään viikonloppukurssina, jotta kaikkialta Suomesta olisi mahdollista osallistua. Ensi vuonna kurssia on kaavailtu Pirkanmaalle, mahdollisesti marraskuussa.​


Perhevalmennuksen nettikurssi on ilmaiseksi kaikkien perhettä suunnittelevien ja lasta odottavien käytettävissä. Se löytyy perheaikaa.fi-sivuston kurssit-osiosta.​

Eronneille oma kurssi - viimeinen tilaisuus ilmoittautua mukaan

Vanhemman Neuvo on kurssi eronneille sateenkaariperheellisille. Kurssi on osallistujille maksuton. Ammatillisesti ohjattu ryhmä kokoontuu Helsingissä kahdeksana iltana. Ryhmä aloittaa tammikuussa 2017, mutta haastattelut alkavat NYT. Tarkka aloittamispäivä sovitaan haastateltujen kesken. Tapaamisajaksi suunniteltu kello 17.30-20.30.
Vanhemman Neuvo -kurssilla keskitytään lapseen ja vanhemmuuteen eron jälkeen. Kurssi on tarkoitettu hlbtiq-vanhemmille, jotka ovat eronneet tai eroamassa puolisostaan. Vanhemmuuden jakaminen jatkuu eron jälkeenkin, joten ryhmä voi olla ajankohtainen vaikka erosta olisikin jo pidempi aika.

Ryhmä kokoontuu yhdistyksen toimitiloissa Kurvissa. Kurssin vetää Ensi- ja turvakotien liiton Vanhemman Neuvo -koulutuksen saanut Ritva-Liisa Reinold, joka on koulutukseltaan seksuaali- ja pariterapeutti, opiskellut traumaterapiaa ja toiminut aiemmin Transtukipisteen perhetyön koordinaattorina.

Kurssille mahtuu kahdeksan osallistujaa. Osallistujat haastatellaan ennen kurssin alkamista. Jos sattuu niin, että ex-puolisot ilmoittautuvat samalle kurssille, lähtökohtaisesti ensimmäiseksi ilmoittautuneella on etuoikeus osallistumiseen. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: ritva-liisa.reinold@luukku.com.

Aikuisten viikonloppu​

​Tampereen paikallistiimi järjestää kaikille sateenkaariperheiden vanhemmille suunnatun mökkiviikonlopun Nokialla 3.-5.2.2017. Leirimaksu 75 €/osallistuja. Vastineeksi saa viikonlopun majoituksen omilla liinavaatteilla sekä talkoilla tehdyn ruuan. Leiri alkaa perjantaina päivällisellä ja loppuu sunnuntaina lounaaseen ja loppusiivoukseen. Ilmoittautuminen lähettämällä sähköposti osoitteeseen tampere(at)sateenkaariperheet.fi. Ilmoittautuessa tulee kertoa seuraavat asiat: ilmoittajan nimi, muiden samasta perheestä osallistuvien nimet, allergiat ja erityisruokavaliot sekä yhteystiedot laskutusta ja postia varten. Leiripaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Leirille mahtuu 14 henkilöä. Varausmaksu 30 €/perhe, minkä maksamisen jälkeen leiripaikka on vasta varmistettu. Varausmaksua ei palauteta. Varauslasku lähetetään sähköpostiin muutaman viikon sisällä ilmoittautumisesta. Varausmaksun maksamatta jättäminen ei ole ilmoittautumisen peruuttaminen, vaan perumisesta on aina ilmoitettava erikseen.

Koululaisten toiminta paikkakunnilla

Koululaisille on monella paikkakunnalla omaa toimintaa, jonne ovat tapahtumasta riippuen tervetulleita joko pelkät koululaiset tai koululaiset vanhempineen. Joihinkin saavat osallistua myös koululaisten pikkusisarukset. Lisätiedot paikkakuntien tapahtumatiedoista kirjeen lopusta. Syksyllä tapahtuu ainakin: 
Kuopiossa: kootaan kouluikäisiä yhteistoimintaan - ilmoita kiinnostuksestanne!

Tampereella lasketellaan
Helsingissä toiminnallisia joulupajoja
Turussa tulossa peli-ilta

Suurin osa toiminnasta on paikallistiimien eri paikkakunnilla toteuttamaa: 
Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Tapahtumakalenteri 2016-2017

13.1. Yhteistyö kumppaneille suunnatut tuparit Helsingissä
14.1. Tuparit perheille Sateenkaariperheiden toimitiloissa Helsingissä
25.1. Infotilaisuus avioliittolain uudistuksesta Helsingissä
3.-5.2. Aikuisten mökkiviikonloppu Nokialla
1.3. Avioliittolaki astuu voimaan, tapahtumia suunnitteilla
3.3. Sateenkaariparit - seminaari ja iltajuhla​
25.-26.3. Paikallistoiminnan kehittämispäivät Helsingissä
25.3. Kevätkokous Helsingissä
13.-17.4.Talvileiri Lapin keväthangilla Inarissa
28.-30.4. Trans-isien viikonloppu Naantalissa
7.5. Kansainvälinen sateenkaariperhepäivä
17.5. Homo- ja transfobian vastainen päivä​

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin, joka sisältää myös paikalliset tapahtumat, löydät nettisivuilta tai tästä linkistä >> ​

Vertaistoiminta netissä - Perheaikaa.fi

​Sateenkaariperheiden neuvonta- ja aihe vapaa -chatit:

Kuukausittain tiistaisin 12-13.30. Kevään 2017 päivämäärät tammikuun uutiskirjeessä.

​​Nettiluennot: 

​- Sateenkaariperheiden lapsitutkimuksen satoa (tulossa keväällä)

Suljetut ryhmät​:

Tulossa 2017 suljetut ryhmät aiheista
*Apilaperheys
*Uusperheet
*Sukupuolen moninaisuus ja vanhemmuus

Voisitko sinä tehdä muutaman tunnin vuodessa vertaistoimintaa netissä?

Uusia perheaikaa-vertaisohjaajia koulutetaan la 11.2.2017. Ole yhteydessä vertaistoiminnan koordinaattoriin ja kysy lisätietoja. Katso myös ilmoitus yllä.

Perhevalmennuksen nettikurssi on ilmaiseksi kaikkien perhettä suunnittelevien ja lasta odottavien käytettävissä. Löytyy perheaikaa-sivuston kurssit-osiosta.

Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi voi lähettää vertaistoiminnan koordinaattorille tai kirjoittaa keskustelufoorumille. Lisätietoa yhdistyksen Perheaikaa.fi-toiminnasta myös kotisivuilla >>

Perheaikaa.fi-palvelussa on myös sateenkaariperheiden keskustelualue. Sateenkaariperheteemaisen keskustelualueen löydät toiseksi viimeisenä sivun alalaidasta Lapsi perheessä -alueelta.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

PUHELIN

Neuvontaa saa numerosta 050-321 0048 kaksi kertaa viikossa soittoaikoina, jotka ovat:

tiistaisin kello 12-13
torstaisin kello 9-10
Neuvontapalvelu on joululomalla 24.12-8.1. 


SÄHKÖPOSTI

Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa. Jos vastausta ei kuulu, voit lähettää kyselyä tuliko viesti perille. 
Neuvontapalvelu on joululomalla 24.12-8.1. Loman aikana tulleisiin sähköposteihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian.


CHAT

Neuvontapalveluihin kuuluu myös kuukausittainen ´kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat. Reaaliajassa toimiva chat löytyy Väestöliiton Perheaikaa-sivustolta www.perheaikaa.fi. Chatiin voi tulla keskustelemaan ja esittämään kysymyksiään. Chatissa kirjoittaessa kannattaa huomioida, että muut chatissa olijat näkevät keskustelun. Muuten neuvontapalvelu on luottamuksellista eikä kysymyksiä tai muita tietoja rekisteröidä millään tavalla.

Vuoden 2017 chattiajat kerrotaan tammikuun uutiskirjeessäKellonaika on aina 12-13.30. 

Muista myös Sinuiksi -neuvontapalvelu

Sinuiksi-chattien tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa.


Katso myös muut neuvontapalvelut www.sinuiksi.fi

Haastattelu- ja osallistumispyynnöt


HAASTATTELU TAI KIRJOITELMA: 

SATEENKAARIPERHEIDEN TÄYSI-IKÄISET LAPSET

​Oletko täysi-ikäinen ja elänyt alle 18-vuotiaana sateenkaariperheessä? Kasvatustieteen pro gradu -tutkielmaa varten haetaan täysi-ikäisiä, sateenkaariperheissä kasvaneita osallistujia kertomaan lapsuuden ja nuoruuden aikaisista kokemuksistaan. Tutkimuksessa pääsee kertomaan oman lapsuuden merkittävistä kokemuksista, tapahtumista ja tunteista. Kaikki ajatukset ja kokemukset ovat ensiarvoisen tärkeitä. Sateenkaariperheellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa perhettä, jossa ainakin yksi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.

Tutkimukseen voi osallistua joko tulemalla noin tunnin kestävään keskustelunomaiseen haastatteluun tai kirjoittamalla vapaamuotoisen kirjoitelman. Haastatteluja on mahdollista
toteuttaa Helsingissä, Hyvinkäällä ja Jyväskylässä. Haastattelu- ja kirjoitelma-aineistot jäävät vain tutkielman tekijän haltuun, ja niistä raportoidaan anonyymisti. Jos haluat osallistua tutkimukseen tai saada siitä lisätietoja, ota yhteyttä puhelimitse ja/tai sähköpostitse: Tanja Salow, tanja.a.salow@student.jyu.fi , 045-6386723


KYSELY: EI-HETEROSEKSUAALISESTI SUUNTAUTUNEET MIEHET
Sosiaalityön pro gradu -tutkielmaa varten toteutettavan tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille ei-heteroseksuaalisesti suuntautuneiden miesten ajatuksia mahdollista vanhemmuutta ja sen toteuttamisen mahdollisuuksia koskien. Kyselyyn toivotaan vastauksia sekä miehiltä, joilla on lapsia, että miehiltä, joilla ei ole lapsia. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 - 10 minuuttia. Kysely on auki 6.1.2017 asti. Lisätietoja saat sähköpostilla osoitteesta mort.emmi.a@student.uta.fi. Kyselylomakkeeseen >>

​TV-OHJELMAAN: PERHETOIVEITA

Onko toiveissasi perheenlisäys ensi vuoden aikana? Nelonen etsii uuteen ohjelmaansa ihmisiä, joilla on tavoitteena saavuttaa jotain itselle suurta vuonna 2017. Suomessa haaveet on totuttu pitämään omana tietona, mutta tämä ohjelmasarja kannustaa haaveilemaan ja tavoittelemaan unelmia julkisesti. Hae ohjelmaan osoitteessa: nelonen.fi/rekry tai kysy lisätietoa: pauliina.jalasmaa@itv.com.​


TERAPIAOPISKELIJA ETSII HARJOITUSASIAKKAITA

​Opiskelen Helsingin Psykoterapiainstituutissa ratkaisukeskeistä psykoterapiaa. Opiskeluihin kuuluu dokumentoitua asiakastyön harjoittelua. Etsin asiakkaita, jotta saisin monipuolista kokemusta psykoterapeutin työstä. Toteutettavan harjoitteluasiakastyön sisältöinä terapeuttisesti voi olla esimerkiksi:
- Asiakkaan hyvinvoinnin ja voimavarojen lisääminen.
- Asiakkaan ihmissuhteiden käsittely.
- Vanhemmuuden ja /tai parisuhteen asiat.
- Asiakkaan mielenterveyden edistäminen ja tukeminen.
Terapia on asiakkaalle maksutonta. Ottakaa rohkeasti yhteyttä minuun.Yhteystiedot: Elise Viitanen, puh 0408493819, elise.viitanen@luukku.com

Yhteistyökumppanit tiedottavat

EROSTA ETEENPÄIN- sateenkaariryhmä

Eroryhmä eronneille ja sitä harkitseville. Työskentely pohjautuu Bruce Fischerin kehittämään eroseminaariin, joka on vakiintunut eroauttamisen malli. Menetelmä ja vertaistuki auttavat selviämään erokriisistä, vahvistavat itsetuntemusta ja antavat työkaluja elämässä eteenpäin. Ryhmä kokoontuu 11 kertaa. Ryhmä alkaa kun on riittävä määrä osallistujia. Kurssimaksu 80 € sis. runsaan iltapalan ja kirjan. Paikka: Erityisnuorisotyön keskus Snellu, Toinen linja 8 (keltainen puutalo Kalliossa) Osallistujat: Merkittävästä parisuhteesta eronneet tai eroa pohtivat. Aika: maanantaisin klo 17.30-20.30. Järjestää: Helsingin seurakuntayhtymä/Erityisnuorisotyö ja Sininauhaliitto. Lisätietoja: Hensku Kettusaari, hkettusaari@evl.fi, p. 09 – 2340 2355 Ilmoittautuminen: paivi.hakala@evl.fi, p. 09-2340 2352.

PÄKSYN YHDEN VANHEMMAN SATEENKAARIPERHEIDEN OLKKARI HELSINGISSÄ
Uusia olkkaripäiviä ei tällä hetkellä ole päätetty.

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on 3600 tykkääjää Facebookissa

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita! 'Tykkää' meistä, niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Sateenkaaripareista>>
Tykkää Monimuotoisista perheistä>>
Tykkää Nelfasta>> 

Sateenkaariperheet  myös Twitterissä>>

Voit seurata tilimme kautta järjestön kuulumisia ja saat vinkkejä sateenkaariperheitä koskeviin juttuihin netissä. Twiittejä sateenkaariperheistä löytyy myös aihetunnisteella #sateenkaariperhe.

Paikalliset tapahtumat

Paikallistiimin tarvitsemat ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät nyt helposti kotisivuiltamme>>

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät tästä linkistä>>

UUTTA:

Sateenkaarikansan toiminnallinen jouluiltapäivä Helsingissä
Tampereella lasketellaan
Nokialla aikuisten viikonloppu
Hgin Perhekahvila kokoontuu joka tiistai myös vuodenvaihteessa

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi

Joensuu: info@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lahti: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI​

Paikallistiimi: Essi, Kirsi, Maria x 2, Minna, Riina, Sonja ja Verna sekä koululaisasioissa Arhi helsinki@sateenkaariperheet.fi Paikallistiimin tavoittaa perhetapaamisten ja perhekahvilan aikana numerosta 050-4406517.​​

PERHEKAHVILA  

Tapaamme yhdistyksen toimistolla (Hämeentie 29, 7.krs) joka tiistaiaamu klo 10–12. Perhekahvila toteutuu normaalisti myös vuodenvaihteessa, eli tapaamiset myös 27.12. ja 3.1.


Perhekahvila on mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja keksiä. Rattaat saa toimistoon sisälle. Hoitopöytä, potta, mikro, syöttötuoleja yms. löytyy.

*Avoimet ovet eli tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin!*

Linjan kokoontumiset, retket ja muu paikallistiimin toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin - olisiko sinulla kiinnostusta osallistua järjestelyihin ensi vuonna? Tiimissä on mukavaa suunnitella ja järjestää toimintaa. Kaikenlainen osaaminen on tervetullutta ja osallistumalla järjestelyihin pääset vaikuttamaan toiminnan sisältöihin! Ota rohkeasti yhteyttä tiimiin sähköpostitse helsinki@sateenkaariperheet.fi tai vertaistoiminnan koordinaattoriin Kaisaan.


TOIMINNALLINEN ILTAPÄIVÄ JOULUISILLA MAUSTEILLA​ su 18.12. kello 14-18​ Iltapäivän ajaksi Sateenkaariperheiden toimitilat täyttyvät erilaisista toimintapisteistä/-pajoista, joissa pääsee tekemään mm. jouluisia herkkuja ja monenlaisia kädentöitä. Yhdessä pisteessä kisataan siitä, kuka saa tuunattua övereimmän joulupaidan, oma paita mukaan. Tervetulleta ovat aikuiset - olipa lapsia tai ei, sateenkaariperheet kaikenikäisten lasten kanssa, sateenkaariperheiden ystävät ja kaikki, joita sateenkaariperheys koskettaa. Tule mukaan! Osoite: Hämeentie 29, Hki. ​

ILTAPERHEKAHVILA
Keväälle on suunnitteilla kaksi iltaperhekahvilaa, päivämäärät selviävät myöhemmin
 Yhdistyksen toimitiloissa, Hämeentie 29, 7.krs. Perhekahvilassa on  helppo tutustua uusiin, samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin.  Samalla lapset saavat seuraa ja mukavaa tekemistä. Kasvissosekeittoa ja leipää voi ostaa hintaan 50 senttiä/hlö. Kahvia, teetä ja mehua tarjolla. Kaikki lapsiperheet ovat tervetulleita!

KAIKILLE SUUNNATUT PERHETAPAAMISET Lp LINJAN SISÄTILOISSA

Perhetapaamiset jatkuvat keväällä 2017 Leikkipuisto Linjan sisätiloissa (Toinen Linja 6, 00530 Helsinki). Perhetapaamiset ovat kaikille avoimia leppoisia ja rentoja tapaamisia, joissa

lapsille on yleensä järjestettynä pientä ohjelmaa tai askartelua. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä ja mehua, muut tarjoilut nyyttärimeiningillä. Julkisilla on helppo tulla Linjaan ja leikkipuiston edessä on ilmaisia parkkipaikkoja. Tule tutustumaan muihin sateenkaariperheisiin! Kevään tapaamiset ovat: 29.1., 19.2. ja 19.3. kello 15-17

ALKUTAIPALE-ILLAT

Alkutaipale-illat on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnitteleville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme. Olet tervetullut mukaan olit/te sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet. Alkutaipale-illat ovat kaikille avoimia, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat. Tapaamispaikkana Sateenkaariperheiden toimisto Kurvissa, Hämeentie 29, 7krs, ellei muuta ilmoiteta. Yhteydenotot ja kyselyt: info@sateenkaariperheet.fi. Alkuvuoden tapaamiset ovat torstaina 12.1. ja 9.2. klo 18.00-20.00

Alkutaipaleen omaan salaiseen facebook-ryhmään pääset tulemalla Alkutaipale-tapaamiseen. Ohjeet liittymiseen saat paikan päällä.

SUKUPUOLTAAN POHTIVIEN LASTEN PERHEIDEN TAPAAMISET​

Onko lapsesi päiväkoti- tai kouluiässä ja miettii sukupuoltaan? Transtukipiste ja Sateenkaariperheet ry järjestävät yhteistyössä sukupuoleltaan erityislaatuisten lasten vertaistapaamisia keväällä 2017 seuraavina päivinä: lauantaina 18.3. klo 11-13.30. ja 6.5. klo 11-13.30 Tapaamiset ovat Sateenkaariperheiden tiloissa osoitteessa Hämeentie 29, 7. kerros.  

HETEROSUHTEESSA LAPSIA SAANEET

Ryhmä miehille ja naisille, jotka ovat saaneet lapsia heterosuhteessa, ja jotka ovat eronneet tai harkitsevat sitä homo-/bi-identiteetin löytymisen myötä tai elävät yhä heterosuhteessa, mutta ovat tai haluaisivat olla myös samansukupuolisessa suhteessa samaan aikaan. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ratkaisevasta elämänmuutoksesta, sen harkitsemisesta, erilaisista suhteista (ex)puolisoihin, lastenkasvatuksesta ja ulostulosta sekä saadaan ideoita ja vertaistukea uuteen, erilaiseen vanhemmuuteen homo-/bi-miehenä tai -naisena. Seuraavat tapaamiset alkuvuonna. Päivät vertaistoiminnan koordinaattorilta kaisa.niittynen(at)sateenkaariperheet.fi ja facebookissa.

EROTOIMINTA

Vanhemman neuvo -ryhmä eronneille lapsiperheellisille alkaa tammikuussa 2017. Ilmoittaudu mukaan NYT. Ryhmä käsittää kahdeksan kertaa, ja on osallistujille ilmainen. Ryhmää ohjaa Sateenkaariperheiden Vanhemman neuvo-kursseihin erikoistunut Ritva-Liisa Reinold. Katso lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet uutiskirjeestä kohdasta "Tulevat kurssit ja tapahtumat".

KOULULAISET
Vuodelle 2017 suunnittella jälleen kaikenlaista kivaa. Pysy kuulolla!

MISTÄ LISÄTIETOA?

Avoin Facebook-ryhmä: tiedotukseen painottuva sivusto Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>

Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle (Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet), liity ryhmään laittamalla vertaistoiminnan koordinaattorille sähköpostia ja pyydä liittämään sinut ryhmään.

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen helsinki@sateenkaariperheet.fi

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Mervi ja Saara V. 

jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi


Vuosi lähenee loppuaan, mutta vielä kerran pelaamme sählyä tämän vuoden puolella! Ensi vuoden puolella toiminta jatkuu perhetapaamisten, sählyn ja muun aktiviteetin merkeissä.
 
Kaikille avoin perhetapaaminen sunnuntaina 22.1.2017 klo 15-18 Monikulttuurikeskus Gloriassa, Matarankatu 6. Avoimet perhetapaamiset on tarkoitettu kaikenlaisille sateenkaareville perheille. Oletpa yksin, kaksin tai monikko, lapsellinen tai pikkuväestä vasta haaveileva - tule mukaan tapaamisiin. Tapaamisista niin aikuiset kuin lapsetkin saavat vertaistukea, juttuseuraa ja mukavaa yhdessäoloa. Kaikki vanhat ja etenkin uudet sateenkaariperheelliset tai sellaisiksi haluavat - lämpimästi tervetuloa tapaamisiin! Kevään muut tapaamiset ovat: 19.2., 19.3. ja 30.4 klo 15-18.

Perhesähly sunnuntaina 18.12. klo 15.30-16.30 Cygnaeuksen koululla, Voionmaankatu 18. Perhesählyyn ovat tervetulleet kaikenikäiset sateenkaariperheelliset. Lapset saavat pelivuorosta kuitenkin enemmän irti, jos maila pysyy kädessä ja jonkinlaista juoksutaitoa löytyy. Perheen pienimmille on myös salin päädystä varattu oma tila, jossa voi pelailla omaan tahtiin. Kevään 2017 sählyvuorot: 1.1., 15.1. ja 29.1. klo 15.30-16.30.

MISTÄ LISÄTIETOA?

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen jyvaskyla(at)sateenkaariperheet.fi.

Avoin Facebook ryhmä: tiedotukseen painottuva sivusto Jyväskylän seudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>

Suljettu Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle Sateenkaariperheet Jyväskylä, liity ryhmään laittamalla pyyntö ylläpitäjälle täällä>>

KUOPIO

Sateenkaariperheet ry ja Savon Seta ovat yhdessä suunnittelemassa toimia Kuopion perhetoiminnan elvyttämiseksi. Toiveita ja ideoita voit esittää tai hinkua mukaan järjestäjäksi sähköpostiviestillä osoitteeseen: kuopio@sateenkaariperheet.fi

Kuopion seudulla on paljon sateenkaariperheitä, myös koululaisperheitä, mutta Kuopion 

seutu on hetken ollut vaikka aktiivisia koolle kutsujia. Kuopion tapaamisista ilmoitellaan ja muistaa asioista keskustellaan omassa facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä>>

KYMENLAAKSO/KOTKA

Paikallistiimi: Veera ja Petri kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi

​Jos haluat liittyä Kymenlaakson sateenkaariperheiden Facebook-ryhmään, jossa tapaamisista sovitaan, laita sähköpostia osoitteeseen paikallistiimille.

LAHTI

Lahti Priden perhetapaamisessa oli mukavasti väkeä. Jos Lahden suunnan ihmiset ovat tulevaisuudessa kiinnostuneita järjestämään tapaamisia, voivat he ottaa yhteyttä vertaistoiminnan koordinaattoriin.

MIKKELI

Yhteyshenkilö: Iina, 050 531 1171, mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa yhteyshenkilöltä.

OULU

Paikallistiimi: Suvi ja Jenni, oulu@sateenkaariperheet.fi

Keväällä 2017 perhetapaamiset jatkuvan kerran kuukaudessa sunnuntaisin klo 14.30-17 Vihreällä Talolla (Uusikatu 27). Päivämäärät tarkentuvat pian - seuraa ilmoittelua.

Lisätietoja tapaamisista saa Oulun omalla sähköpostilistalla, jolle voi liittyä laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi

PORI

Paikallistiimi: Elina, Johanna, Katri ja Mari, pori@sateenkaariperheet.fi

Porin perhetapaamisten paikka vaihtuu. Uutena paikkana on Lapsis ry:n Lintula osoitteessa Rautatienpuistokatu 6A, käynti sisäpihalta, ilmaisia parkkipaikkoja on kadun varressa. Alkuvuoden tapaamisten päivät ovat: tiistai 17.1. klo 17.30-19, sunnuntai 12.2. klo 14-15.30 ja tiistai 14.3. klo 17.30-19. Lisätietoja kustakin tapahtumasta Facebook-sivuiltamme Porin sateenkaariperheet, joka löytyy mm. tästä linkistä >>​

Jos olet kiinnostunut liittymään sähköpostilistallemme tai salaiseen Facebookin keskusteluryhmään, laita meille viestiä joko sähköpostilla pori@sateenkaariperheet.fi tai Facebookissa. Kaikkiin tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset että perheestä haaveilevat.

ROVANIEMI

Lapin sateenkaariperheet kokoontuvat Rovaniemellä MLL:n tiloissa kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 17-19.  Lisätietoja, päivät ja osoitteen saat sähköpostilla, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi


Rovaniemellä suunnitellaan uutta toimintaa kovalla vauhdilla, mm. omaa leiriä. Jos et ole velä mukana toiminnassa, ota yhteyttä rovaniemi@sateenkaariperheet.fi


Pohjois-Suomen sateenkaariperheille on oma facebook-ryhmä Sateenkaariperheet Lapissa. Liity mukaan täällä >>

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi

Seinäjoen tapaamisista tiedotamme Seinäjoen Sateenkaariperheiden omassa facebook-ryhmässä, jonne pääset lähettämällä sähköpostia osoitteeseen seinajoki@sateenkaariperheet.fi.

Vuonna 2017 järjestämme tapaamisia leikkipuistoissa, Touhutalossa, kahviloissa ym. paikoissa osallistujien innokkuuden mukaan. Tervetuloa mukaan kaikki sateenkaariperheelliset sekä perhettä suunnittelevat!


PS. Etsimme lisävoimia paikallistiimiin, se voit olla juuri sinä! Jos haluat tulla mukaan ideoimaan ja järjestämään tapaamisiamme, niin otathan yhteyttä!​

TAMPERE

Paikallistiimi: Sini, Sari, Marjut, Johanna, Sofia ja Hanna, tampere@sateenkaariperheet.fi


Perhetapaaminen su 8.1. klo 15-17 Hervannan laskettelukeskuksella.
Kokoonnumme parkkipaikan ja rinteiden välissä olevalle nuotiopaikalle. Vieressä on pienemmille pulkkamäki, isommat/aikuiset voivat halutessaan mennä omakustanteisesti laskettelemaan. Yhdistys tuo makkarat ja lämmintä mehua ulkoilijoille. Varaathan lämmintä vaatetta ja mahdollisesti istuinalustan nuotiolla istumiseen.

Muiden tapahtumien ajankohtia ei olla vielä lyöty lukkoon. Pienten (lasten) perheet kokoontuvat ahkerasti tammikuusta alkaen ja Alkutaipaleilta on seuraavan kerran helmikuussa.


Aikuisten vertaistuellinen mökkiviikonloppu 3.-5.2.2017 Nokialla. Katso ilmoittautumisohjeet uutiskirjeet kohdasta "tulevia tapahtumia". 


Tarjoilujen ja järjestelyjen helpottamiseksi toivomme ilmoittautumista tapaamisiin. Jos ilmoittautuneita ei ole, ei aktiivitkaan välttämättä keskenään kokoonnu, vaan tapahtuma peruutetaan. Facebookissa olevan ryhmän tai paikallistiimin sähköpostin kautta voit ilmoittautua ja saada lisätietoa tapahtumista. 


Kaikki tapaamisemme tiedotetaan Sateenkaariperheiden ja Tampereen Setan kalenterissa sekä Facebook -ryhmässämme. Lisätietoa toiminnasta ja mm. face-ryhmään liittymisestä saat osoitteesta tampere@sateenkaariperheet.fi.​

Uudet perheet ovat lämpimästi tervetulleita, kaikilla meillä on joskus ollut ensimmäinen kerta sateenkaariperhetapaamisessa, rohkeasti mukaan!​


Kuva on koululaisten joulukuiselta trampoliinipuisto​retkeltä.

TURKU

Paikallistiimi: Tanja, Tiia, Minna, Marjukka, Juha ja Jenni

turku@sateenkaariperheet.fi

Tervetuloa mukaan Turun Seudun Sateenkaariperheiden toimintaan!
Turussa järjestetään monipuolista ohjelmaa sateenkaariperheellisille. Voit ilmoittautua mukaan sähköpostilistallemme osoitteeseen turku@sateenkaariperheet.fi. Voit myös liittyä suljettuun Fb-­keskusteluryhmäämme sekä seurata tiedotusta julkisella Facebook-sivullamme.


Huom! Tapaamisemme ovat siirtyneet Turun Tyttöjen talolle (Yliopistonkatu 26 B, 2.krs.).

Tapaamiset 2017
Su 22.1. klo 14-17 Yhden vanhemman sateenkaariperheellisten tapaaminen Tyttöjen talolla. Voit tuoda halutessasi jotain pientä purtavaa yhteiseen pöytään, yhdistys tarjoaa kahvin, teen ja mehun.
Su 29.1. klo 15-17 Kaikille avoin perhetapaaminen Tyttöjen talolla. Voit tuoda halutessasi jotain pientä purtavaa yhteiseen pöytään, yhdistys tarjoaa kahvin, teen ja mehun.

Myöhemmin keväällä käymme ainakin Ruissalon Kasvitieteellisessä puutarhassa tutustumassa ja samalla jahtaamme Pokemoneja. Koululaisille tulossa taas pelitapaaminen!

Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29, 00500 Helsinki 


www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
Laura Valoma
laura.valoma@sateenkaariperheet.fi
050 525 7999​

Vertaistoiminnan koordinaattori
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976​

Koulutussuunnittelija
Sanna Nevala
sanna.nevala@sateenkaariperheet.fi
050 410 6772

Tutkija
Kia Aarnio
kia.aarnio@sateenkaariperheet.fi
050 542 1001

Puheenjohtaja
Elina Laavi (vuoden 2016 loppuun)
Krister Karttunen (vuoden 2017 alusta)
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
050 513 7765

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Projektipäällikkö
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Suunnittelija
Jenni Kerppola-Pesu
jenni.kerppola-pesu@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello 9-10
sekä sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat-ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi-sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen.

webmaster@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2017

Krister Karttunen, Helsinki (puheenjohtaja)
Marjukka Irni, Turku
Tiia Kovanen, Vantaa​
Paula Myöhänen, Mikkeli
Juha-Pekka Hippi, Helsinki
Petri Segerholm, Kotka
Anu Kantola, Vantaa
Tiia Sudenkaarne, Turku
Emil Hellsten, Helsinki
Sari Kemppinen, Helsinki (varajäsen)
Markus Oja, Lempäälä (varajäsen)

Terveisesi yhdistyksen työntekijöille ja hallitukselle

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

0%