Uutiskirje tammikuu 2017

Ovatko lääkärit lain yläpuolella?

Julkiset hedelmöityshoitoklinikat eivät ole toistaiseksi suostuneet hoitamaan naispareja ja transihmisiä. Syrjiviin hoitopäätöksiin on kuuden viime vuoden aikana kiinnittänyt huomiota jo valvova lupaviranomainen Valvira, laillisuusvalvoja oikeusasiamies ja sosiaali- ja terveysministeriö ja -ministeri. Mikään ei ole saanut klinikoita luopumaan syrjinnästä.

Joulukuussa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta antoi asiasta langettavan päätöksen ja asetti syrjintäkiellon tehosteeksi uhkasakon sairaanhoitopiirien ylilääkäreille. Lautakunnan päätöksestä huolimatta ylilääkärit ovat tiedottaneet jatkavansa syrjiväksi todettua käytäntöä.

Ylilääkärien tekemä linjaus, jonka mukaan hedelmöityshoitoja lahjasoluilla ei tehdä kenellekään, on ainoastaan näennäisesti yhdenvertainen ratkaisu. Ratkaisu on välillisesti syrjivä, koska näennäisesti yhdenmukaisen ratkaisun vaikutus kohdistuu ennen kaikkea tiettyyn, erityisessä syrjintävaarassa olevaan ryhmään, tässä tapauksessa naispareihin. Syrjivää tarkoitusperää kuvastaa erinomaisesti se, että vasta kun ylilääkärien ratkaisun laillisuutta alettiin tutkia, lopetettiin lahjasoluhoidot myös muilta pareilta. Näin voitiin väittää, että asia koskee kaikkia pareja, eikä ole siksi syrjivää. 

Lautakunta sanoi päätöksessään, että terveydenhuolto saa ja joutuukin tekemään hoitojen rajausta koskevia päätöksiä, mutta keinot rajausten tekemiseksi pitää olla sellaiset, että ne täyttävät yhdenvertaisuuslain vaatimukset. Lahjasoluhoitojen karsiminen palveluvalikoiman ulkopuolelle karsii kyllä kuluja, mutta se asettaa eri ihmisryhmät epäyhdenvertaiseen asemaan. Lautakunnan mukaan ylilääkärit eivät olleet perustelleet, miksi rajauksen tekeminen juuri tällaisella tavalla olisi ollut välttämätön terveydenhuollon resurssien riittävyyden takaamiseksi. Tästä syystä valittu keino rajata hoitoja ei ollut oikeasuhtainen yhdenvertaisuuslain tarkoittamassa mielessä. Olisi löydettävä muita keinoja rajauksen tekemiseksi. 

Julkisten klinikoiden käytännöt on nyt todettu syrjiviksi lähes kaikilla mahdollisilla tahoilla. Tästä huolimatta viiden ylilääkärin ryhmä kuvittelee olevansa kaiken omaa toimintaansa koskevan arvioinnin yläpuolella. Nyt on aika pistää pääte tälle pullikoinnille. Lääkäritkään eivät ole lain yläpuolella. Seuraava askel on haastaa julkiset klinikat ja ylilääkärit oikeuteen syrjintärikoksesta ja vaatia tuomioistuimelta korvauksia syrjinnän uhriksi joutuneille. Toivomme, että jäsenistöstämme löytyy rohkeita perheitä peräämään syrjimättömiä hoitoja myös tuomioistuimen kautta.

Lautakunnan päätöksen perustelut löytyvät täältä >>

Juha Jämsä
toiminnanjohtaja

juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956​


​PS. Avoparit, välttäkää etuuksienne mahdollinen takaisinperintä - ilmoittakaa avosuhteestanne Kelaan nyt!

Tässä kirjeessä mm:

* Avioliittolaki uudistuu - mikä kaikki muuttuu?​
* Adoptiomahdollisuudet käytännössä
* Tunnelmia tupareista
* Tule tekemään juhlavuotta
* Kunnallisvaalikiertue
* Sateenkaariparit päättyy - perhesuhdekeskus jatkaa
* Transmaskuliinien isäviikonloppu
* Talvileiri Inarissa!
* Nettivertaisryhmiä
* Koulutus sukupuolen moninaisuudesta

AJANKOHTAISET LAUSUNNOT, TIEDOTTEET JA PÖYTÄKIRJAT

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, lisätietoja täällä >>

Uutisia ja ajankohtaista

Avioliittolaki uudistuu - mikä kaikki muuttuu?

Presidentti on vahvistanut tässä kuussa viimeisetkin liitelait, jotka kaikki astuvat voimaan samalla uuden avioliittolain myötä. Esimerkiksi osa perhevapaista uudistuu, naisparin lapsen elatustuki lakkaa, miesparit pääsevät perhevapaiden piiriin. Avioliiton myötä uudistuu myös avoliiton käsite, mikä vaikuttaa avopuolisoiden sosiaaliturvaan lukuisin eri tavoin.

Mistä tietoa?

Sateenkaariperheet ja Seta tiedottavat avioliittolain myötä tulevista muutoksista eri kanavissa. Ajankohtainen tieto kerätään yhdelle nettisivulle: www.seta.fi/avioliittolaki

Järjestämme yhteisyössä myös infotilaisuuden: “Avioliittolaki tulee – mikä kaikki itse asiassa muuttuu?” keskiviikkona 25.1.2017 kello 18-20, Sateenkaariperheiden toimistolla Kurvissa, Hämeentie 29, Helsinki. Lisätiedot >>

Seuraa myös fakta-sarjaamme sosiaalisen median kanavissa!

Avoparit huomio: ilmoittakaa avosuhteestanne Kelalle!

Avioliittolain uudistuminen tuo lukuisia muutoksia avoparien sosiaaliturvaan, kun samaa sukupuolta oleva puoliso ryhdytään ottamaan huomioon etuuksia määriteltäessä. Lue lisää muutoksista täältä >>


Kaikkien samaa sukupuolta olevien avoparien on ilmoitettava Kelaan omatoimisesti parisuhteestaan, sillä etuuksia voidaan muutoin periä takaisin. Ilmoituksen avopuolisosta voi tehdä esimerkiksi Kelan sähköisessä asiointipalvelussa omiin henkilötietoihin. Ilmoitus tarvitsee tehdä vain kerran eikä tietoa avopuolisosta tarvitse ilmoittaa erikseen etuuskohtaisesti. Ilmoituksen voi myös tehdä, vaikka mitään etuutta olisi juuri nyt maksussa. Ilmoituksen avosuhteesta voi tehdä jo nyt. Jos on ilmoittanut samaa sukupuolta olevasta avopuolisosta Kelaan joskus aiemmin, ilmoitus täytyy tehdä uudestaan. Aiempina vuosina Kela ei ole huomioinut ilmoitusta samaa sukupuolta olevasta avopuolisosta, koska se ei ole vaikuttanut Kelan myöntämiin etuuksiin. 

​Toisin sanoen ihan jokaisen samaa sukupuolta olevan avoparin tulee tehdä ilmoitus Kelaan alkuvuoden aikana, riippumatta siitä onko tehnyt ilmoituksen jo joskus aiemmin tai ei. Voit tarkistaa Kelan sähköisessä asiointipalvelussa, onko tieto avopuolisostasi kirjautunut Kelan järjestelmään.

​Yhteinen adoptio periaatteessa mahdolliseksi

Samaa sukupuolta olevat avioparit voivat hakeutua jatkossa adoptioneuvontaan, jossa selvitetään adoption edellytykset. Jos adoptioneuvonnan jälkeen pariskunnalle myönnetään adoptiolupa, pari voi tulla harkituksi adoptiovanhempana. Lopullinen lapsen sijoituspäätös tehdään kuitenkin lapsen yksilöllisen edun arvioinnin pohjalta. Samaa sukupuolta olevat avioparit saavat siis oikeuden tulla harkituiksi adoptiovanhempina.

On useita syitä olettaa, että käytännössä adoptiolapsia tullaan sijoittamaan samaa sukupuolta olevien avioparien perheisiin hyvin harvoin. Tämä on nähty esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Pohjimmiltaan kyse on syrjivistä sijoituspäätöksistä, joiden syrjivyyttä on lähes mahdotonta yksittäisessä tapauksessa osoittaa. Adoptiossa lapsi pitäisi sijoittaa perheeseen, jolla on parhaat edellytykset vastata juuri hänen yksilöllisiin tarpeisiins.

​Lue lisää todellisista adoptimahdollisuuksista täältä >> (sivun loppupuolella)

Hyvinvointia sateenkaarikansan perhesuhteisiin​

Ammatillisia kohtaamisia sateenkaaren sävyissä​

Seminaari ja iltajuhla 3.3.2017 Helsingissä


Kataja ry järjestää päättyvän Sateenkaariparit-hankkeen ja uudistuvan avioliittolain kunniaksi seminaarin ja iltajuhlan. Samalla iloitaan sateenkaariparisuhdetyön jatkumisesta Sateenkaariperheiden alaisuuteen tänä vuonna perustettavassa Perhesuhdekeskuksessa, jonka tavoitteena on tukea sateenkaari-ihmisten monenlaisia perhesuhteita neuvonnalla, informaatiolla, vertaistoiminnalla, psykososiaalisella tuella ja ammatillisen työn kehittämisellä.Tapahtumat ovat avoimia kaikille​. Osallistu seminaariin, iltajuhlaan tai molempiin.

Lisätietoja Sateenkaariparit-hankkeen kotisivulta >> 

Lähde mukaan...

...juhlavuositoimikuntaan​

Yhdistys hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 11.11.1997! Tänä vuonna juhlimme siis 20-vuotisjuhlavuotta, jota varten perustetaan juhlatoimikunta edistämään juhlallisuuksia. Juhlavuoden tapahtumat järjestetään vapaaehtoisvoimin. 

Haluatko tulla mukaan tekemään itsesi näköistä juhlavuotta: ideoimaan, suunnittelemaan, koordinoimaan ja toteuttamaan sitä? Erilaiset näkemykset, ihmiset ja aktiivit vuosien varrelta tai tulevaisuudesta ovat hyvin tervetulleita. Työryhmä aloittaa työnsä vuoden alkupuolella. Ilmoittaudu toiminnanjohtaja Juha Jämsälle, juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi

...transtyöryhmään

Yhdistys valitsee vuosittain vuositeeman. Vuoden 2017 teemaksi on valittu sukupuolen moninaisuus.

Hallitus nimittää alkuvuodesta väliaikaisen transtyöryhmän toimikaudeksi 2017. Työryhmä koostuu hallituksen jäsenistä, vertaistoiminnan koordinaattorista sekä jäsenistöstä kutsuttavista kiinnostuneista henkilöistä. Työryhmä kartoittaa perheiden, vanhempien ja lasten tuentarpeita, ideoi vertaistoimintaa, pohtii työnjakoa muiden toimijoiden kanssa sekä tunnistaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen kohtia. Työryhmän jäsenyydestä kiinnostuneet voivat olla yhteyksissä juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi

Varmista, että jäsenyytesi on kunnossa​

​Jäsenmaksulaskut on lähetetty sähköpostitse tänään 18.1. Jäsenmaksun maksamalla
turvaat jäsenetusi, jäsenhinnat esimerkiksi leireistä ja tuet työtämme.

Jos et ole saanut laskua, et mahdollisesti ole enää jäsenrekisterissämme tai yhteystietosi ovat vanhentuneet. Otathan siinä tapauksessa pikimmiten yhteyttä järjestösihteeriin sähköpostiosoitteella jasenet@sateenkaariperheet.fi.
Ja jäseneksihän voi liittyä koska tahansa tällä lomakkeella >>

Uutisia lyhyesti​

Äitiyslaki etenee helmikuussa

Äitiyslain eduskuntakäsittelyn seuraava vaihe aikataulutettu: Lakivaliokunta järjestää julkisen kuulemisen äitiyslaista 16.2.2017 klo 10. Kuulemista voi seurata verkkolähetyksenä eduskunnan nettisivuilla. Tilaisuudessa kuullaan aloitteen edustajia.


IDAHOT ja IFED käsi kädessä

Tänä​ vuonna kansainvälinen homo- ja transfobian vastainen päivä (IDAHOT) ja kansainvälinen sateenkaariperhepäivä (IFED) kiinnittävät huomiota perheisiin yhteisllä teemalla. IFED järjestetään 7.5. ja IDAHOT 17.5.

Vihdoinkin vihille

on 1.3.2017 järjestettävä joukkovihkimistilaisuus. Häätilaisuuden juhlaohjelmasta vastaa joukko suomalaisia tähtiartisteja ja taiteilijoita. Tapahtuman järjestää Kone-säätiön tuella Musiikkiteatteri Kapsäkki. Häätilaisuus ja siihen kuuluva ohjelmisto on pariskunnille ja heidän vierailleen maksuton. Paikkoja on tarjolla rajoitettu määrä. Vihkitilaisuudesta kiinnostuneita pariskuntia pyydetään olemaan yhteydessä petri.poyhonen@gmail.com

Tapahtumauutisia

Kurvin tuparit 13.-14.1.​

Uusia toimitiloja juhlittiin Kurvissa sekä yhteistyökumppaneiden että perheiden voimin. Molemmat tuparit olivat erinomaisen onnistuneet ja lämminhenkiset! Näissä tunnelmissa on mahtavaa jatkaa työtä ja toimintaa Kurvissa.

Perjantai 13. päivä oli huonoista enteistä huolimatta mahtavan mukava iltapäivä rakkaiden yhteistyökumppaneiden seurassa. Tarjoilut maistuivat, naurua ja juttua riitti ja muumimukikokoelmakin sai upeasti täydennystä. Lämmin kiiton vielä kaikille Sateenkaariperheitä muistaneille!
Tunnelmia perjantailta:

Lauantaina 14.1. juhlistettiin perheiden kera lasten ehdoilla. Lastenkemut olivat onnistuneet niin ohjelman kuin tarjoilujen puolesta. Lasten ja aikuisten nauru raikui Kurvin käytävillä kun etsittiin ponikuvia ja kirjaimia ympäri tiloja, piirrettiin perhekuvia, askarreltiin päähineitä ja ongittiin yllätyksiä. Mukaan mahtui myös ujo ja ihana Maija-klovni ilmapalloeläimineen. Myös perheet kartuttivat jo kasvanutta muumimukikavalkadia entisestään, hurjan paljon kiitoksia!
Oli ihana nähdä teistä jokaista!
Tunnelmia lauantailta:

Toimiston lempinimi on Kurvi

Etsiskelimme syyskaudella yhdistyksen uusille toimitiloille nimeä. Keräsimme ehdotuksia myös nimikilpailulla. Kiitos kaikille ehdotuksia tehneille! Yhdelle onnekkaalle on arvottu kirjapalkinto.

Mutusteltuamme vaihtoehtoja tulimme siihen tulokseen, että tiloille ei löytynyt sellaista nimeä, joka sopisi tilojen "viralliseksi" nimeksi kaikkiin tilanteisiin ja käyttötarkoituksiin. Siksi 

olemme päätyneet puhumaan virallisemmissa yhteyksissä "Sateenkaariperheiden toimitiloista", mutta tuttavallisemmissa yhteyksissä puhumme Kurvista. Se olkoon tilojemme lempinimi. Kurvi viittaa Hämeentiessä olevaan kurviin, joka on juuri toimitilamme edessä. Kurvi on Helsingissä laajasti tunnettu nimi koko naapurustolle. Sanassa Kurvi on toisaalta jotain hyvin queeriä, jopa vinoviettistä. Tervetuloa Kurviin!

Tulevat koulutukset ja tapahtumat

Trasmaskuliinien isäviikonloppu tulee​ jälleen

Isäviikonloppu​ järjestetään 28.-30.4.2017 Naantalin Rymättylässä. Leirille ovat tervetulleita isät, vaarit, isäpuolet, osa-aikaisät sekä kaikki muut itsensä vanhemmaksi kokevat sekä isyydestä haaveilevat transmaskuliinit. Leirin vetäjät ovat itsekin trans-isiä. Ilmoittaudu mukaan täällä >>

Täydennyskoulutusseminaari ammattilaisille:

Sukupuolen moninaisuus, perhe ja lapset

Millainen haaste vanhemman tai lapsen transkokemus on perheenjäsenille?
Millaisia erityiskysymyksiä liittyy transihmisten vanhemmuuteen?
Miten tukea lapsen sukupuolen kokemusta?
Miten voin kehittyä ammattilaisena? 

Aika: Tiistai 9.5.2017 klo 9.30-16.30

Paikka: Tampere, Monitoimitalo 13 (Satakunnankatu 13)
Osallistumismaksu: 30e

Koulutuksen järjestää Sateenkaariperheet yhteistyössä Transtukipisteen kanssa. 

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet tulossa pian! 
Lisätietoja: sanna.nevala@sateenkaariperheet.fi

Ryhdy nettivertaisohjaajaksi!

Uusia perheaikaa-vertaisohjaajia koulutetaan la 11.2.2017 Helsingissä (n. klo 10-15). Koulutuksen ajaksi on järjestetty lastenhoito. Matkakulut korvataan. Ilmainen koulutus sisältää ruoat. Sateenkaariperheiden nettivertaisohjaaja toimii kotoa käsin. Hommaa on yleensä tunti tai pari kerrallaan, yhdessä sovittuina aikoina, kerran vuodessa tai vaikka joka kuukausi, ihan kuinka kukin itse haluaa tehdä. Yhden päivän koulutus avaa tien nettivertaisohjaajaksi, jolla on mahdollisuus toimia vertaisvetäjänä sateenkaariperheiden chateissa ja ryhmissä. Chateissa on aina kaksi ohjaajaa, ja ryhmissä vähintään kaksi. Yksi chatti kestää 1,5 tuntia. Chatteja järjestetään etupäässä päiväsaikaan, mutta myös iltaisin. Myöhemmin voi kouluttautua myös suljetun nettiryhmän vetäjäksi. Ryhmät kestävät 3-4 viikkoa, ja ohjaajat sitoutuvat tuona aikana käymään ryhmässä vähintään pari kertaa viikossa. Vapaaehtoisilla on mahdollisuus vaikuttaa ryhmien, chattien ja luentojen aiheisiin sekä olla mukana suunnittelemassa niitä. Räätälöi tästä omanlaisesi vapaaehtoistyö. Ensimmäinen askel on ilmoittautua koulutukseen info@sateenkaariperheet.fi

Talvileiri Inarissa to-ma 13.-17.4.2017​

Talven perheleirillä loikataan Inarin valkoisille keväthan​gille. Leirin kesto on neljä vuorokautta. Ohjelmassa koko perheen yhteistä seikkailua Lapin luonnossa, jakamista ja rentoa yhdessäoloa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä

Mikä mättää? Ja mitä sille voisi tehdä?

Monimuotoiset perheet -verkoston tapahtumakiertue tuo kuntapäättäjät lähelle perheitä Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Tule kertomaan, mikä sinun mielestäsi pitäisi olla toisin ja kuulemaan, miten asioita voisi siihen suuntaan viedä.

Kunnissa päätetään esimerkiksi kouluista, päiväkodeista, leikkipuistoista, koulukyydeistä, nuorisotaloista, järjestöjen käytössä olevista kokoontumistiloista, kirjastoista, liikenneyhteyksistä ja matalalattiabusseista. Kuntatason päätökset ovat niitä, jotka vaikuttavat jokaisen perheen arkeen ehkä kaikkein eniten. Toiveemme on, että päättäjät osaisivat tehdä päätöksiä, joissa kuuluisi perheiden ääni. Ja siihen me tarvitsemme tietoa siitä, mikä arjessa mättää, ja miten asioita voisi tehdä paremmin.

Tapahtumat on suunnattu kaikille järjestöissä toimiville: jäsenistölle, vapaaehtoisille, työntekijöille, hallituslaisille, jokaiselle. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Aikataulu:
Jyväskylässä 26.1. klo 17:30 - 20:00
Helsingissä 28.1. klo 12 - 16
Turussa 8.2. klo 17:30 - 20:00
Tampereella 9.2. klo 17:30 - 20:00. 

Tarjolla pientä purtavaa ja kahvia sekä teetä. Tarjoilujen mitoittamiseksi ilmoittaudu mukaan täältä >>

Sukupuoltaan pohtivien lasten perheiden tapaamiset

​Onko lapsesi päiväkoti- tai kouluiässä ja miettii sukupuoltaan? Transtukipiste ja Sateenkaariperheet ry järjestävät yhteistyössä sukupuoleltaan erityislaatuisten lasten vertaistapaamisia vuoden 2017 keväällä la 18.3. klo 11-13.30 ja la 6.5. klo 11-13.30. Tapaamiset ovat Sateenkaariperheiden tiloissa osoitteessa Hämeentie 29, 7. kerros, Helsinki. Tiedossa tutustumista, leikkiä ja juttelua. Pidetään ensin esittäytymiskierros, jossa sekä lapset että vanhemmat ovat mukana. Sitten jakaudumme lasten ja aikuisten ryhmiin. Lapsille on omaa ohjelmaa Sateenkaariperheiden Kaisa Niittysen, Transtukipisteen palveluohjaaja Miska Salakan sekä vertaisohjaajan kanssa. Vanhemmille pidetään samaan aikaan vertaiskeskustelupiiri, jota ohjaa Transtukipisteen sosiaalityöntekijä Maarit Huuska.​

Perhevalmennukset 2017

Kurssit on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaariparisuhteiden ja -erojen erityispiirteistä. Kurssit ovat maksuttomia, viikonloppukursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>


Helsingin iltakurssit

Helsingin iltakurssi järjestetään viitenä peräkkäisenä tiistai-iltana yhdistyksen toimistolla Kurvissa, osoitteessa Hämeentie 29, 7.krs,  kello 17.30-20.30. Ilmoittautumiset hyväksytään tulojärjestyksessä. Kurssille otetaan noin 40 henkeä. Kurssi on maksuton.

Kevään 2017 kurssi on 7.3.-4.4.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>
Syksyn 2017 kurssi on 12.9.-10.10. Ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa.


Viikonloppukurssi syksyllä 2017

Syksyisin perhevalmennus järjestetään viikonloppukurssina, jotta kaikkialta Suomesta olisi mahdollista osallistua. Tänä vuonna kurssia on kaavailtu Pirkanmaalle, mahdollisesti marraskuussa.​


Perhevalmennuksen nettikurssi on ilmaiseksi kaikkien perhettä suunnittelevien ja lasta odottavien käytettävissä. Se löytyy perheaikaa.fi-sivuston kurssit-osiosta.​

Eronneille oma kurssi - viimeinen tilaisuus ilmoittautua mukaan

Vanhemman Neuvo on kurssi eronneille sateenkaariperheellisille. Kurssi on osallistujille maksuton. Ammatillisesti ohjattu ryhmä kokoontuu Helsingissä kahdeksana iltana. Ryhmä aloittaa (kevät)talvella 2017, mutta haastattelut alkavat NYT. Tarkka aloittamispäivä sovitaan haastateltujen kesken. 
Tapaamisajaksi suunniteltu kello 17.30-20.30. Tarvittaessa lastenhoito yhdistyksen puolesta.
Vanhemman Neuvo -kurssilla keskitytään lapseen ja vanhemmuuteen eron jälkeen. Kurssi on tarkoitettu hlbtiq-vanhemmille, jotka ovat eronneet tai eroamassa puolisostaan. Vanhemmuuden jakaminen jatkuu eron jälkeenkin, joten ryhmä voi olla ajankohtainen vaikka erosta olisikin jo pidempi aika.

Ryhmä kokoontuu yhdistyksen toimitiloissa Kurvissa. Kurssin vetää Ensi- ja turvakotien liiton Vanhemman Neuvo -koulutuksen saanut Ritva-Liisa Reinold, joka on koulutukseltaan seksuaali- ja pariterapeutti, opiskellut traumaterapiaa ja toiminut aiemmin Transtukipisteen perhetyön koordinaattorina.

Kurssille mahtuu kahdeksan osallistujaa. Osallistujat haastatellaan ennen kurssin alkamista. Jos sattuu niin, että ex-puolisot ilmoittautuvat samalle kurssille, lähtökohtaisesti ensimmäiseksi ilmoittautuneella on etuoikeus osallistumiseen. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: ritva-liisa.reinold@luukku.com.

Sateenkaariparien tapahtumat

25.3. Vertaisohjaajien vetämä Parisuhdeiltapäivä Helsingissä. Mukaan mahtuu vain kuusi paria, joten kannattaa ilmoittautua pian täällä >>

16.-18.6. Vertaisohjaajien vetämä Rikasta minua -viikonloppu hotelli Majvikissa Kirkkonummella. Lisätiedot ja ilmoittautumiset täällä >>

Koululaisten ja vanhempien leiri tulee jälleen

 – tällä kertaa aivan uudessa paikassa!
Leiri järjestetään pe-su 10-12.3.2017 Turussa, Heinänokan leirikeskuksessa. Koko viikonloppu täynnä mukavaa tekemistä ja rentoa yhdessäoloa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset täältä >>

Aikuisten viikonloppu​

​Tampereen paikallistiimi järjestää kaikille sateenkaariperheiden vanhemmille suunnatun mökkiviikonlopun Nokialla 3.-5.2.2017. Leirimaksu 75 €/osallistuja. Vastineeksi saa viikonlopun majoituksen omilla liinavaatteilla sekä talkoilla tehdyn ruuan. Leiri alkaa perjantaina päivällisellä ja loppuu sunnuntaina lounaaseen ja loppusiivoukseen. Ilmoittautuminen lähettämällä sähköposti osoitteeseen tampere(at)sateenkaariperheet.fi. Ilmoittautuessa tulee kertoa seuraavat asiat: ilmoittajan nimi, muiden samasta perheestä osallistuvien nimet, allergiat ja erityisruokavaliot sekä yhteystiedot laskutusta ja postia varten. Leiripaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Leirille mahtuu 14 henkilöä. Varausmaksu 30 €/perhe, minkä maksamisen jälkeen leiripaikka on vasta varmistettu. Varausmaksua ei palauteta. Varauslasku lähetetään sähköpostiin muutaman viikon sisällä ilmoittautumisesta. Varausmaksun maksamatta jättäminen ei ole ilmoittautumisen peruuttaminen, vaan perumisesta on aina ilmoitettava erikseen.

Koululaisten toiminta paikkakunnilla

Koululaisille on monella paikkakunnalla omaa toimintaa, jonne ovat tapahtumasta riippuen tervetulleita joko pelkät koululaiset tai koululaiset vanhempineen. Joihinkin saavat osallistua myös koululaisten pikkusisarukset. Lisätiedot paikkakuntien tapahtumatiedoista kirjeen lopusta. Syksyllä tapahtuu ainakin: 
Kuopiossa: kootaan kouluikäisiä yhteistoimintaan - ilmoita kiinnostuksestanne!

Tampereella sekä Helsingissä mennään Super Parkiin
Turussa tulossa peli-ilta

Nettivertaisryhmiä apiloille ja uusperheille

Sateenkaariperheille on kuluvana vuonna tarjolla aiempaa useampia 3-4 viikon pituisia nettiryhmiä. Suljetussa nettiryhmässä pääsee jakamaan ajatuksiaan samassa elämäntilanteessa tai samankaltaisessa perheessä elävien kanssa. Ryhmiin ilmoittaudutaan ennakkoon ja vain ryhmään hyväksytyt voivat nähdä ryhmän kirjoitukset. Keväällä 2017 järjestetään ryhmät apilaperheydestä ja uusperhevanhemmuudesta. Lisätietoja myöhemmin uutiskirjeessä Vertaistoiminta netissä –kohdassa.

Aikuisten toiminnallinen ja vertaistuellinen viikonloppu

Sateenkaariperheiden aikuisilla on jälleen mahdollisuus viettää elämyksellinen viikonloppu metsässä rämpimisen, kaupunkiseikkailun ja geokätköilyn parissa. Tänä keväänä haltuun otetaan Pieksämäen seutu pe-su 21-23.4.2017. Yöpyminen tapahtuu mökkiolosuhteissa. Mukaan mahtuu 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset täällä

Kesä täynnä leirejä

Kaikille perheille suunnattu kesäleiri järjestetään Pohjois-Virossa 6.-9.7.2017. 
Sateenkaariperheiden ihka ensimmäinen uusperheleiri on Turussa 21.-23.7.2017. Suunnitteilla on myös yhden vanhemman perheiden perheleiri yhteistyössä Pienperheyhdistyksen kanssa. Lisätietoja ja Ilmoittautumiset maaliskuun uutiskirjeessä. Yhden vanhemman perheiden vanhempien leiri toteutunee myös tulevana kesänä.

Suurin osa toiminnasta on paikallistiimien eri paikkakunnilla toteuttamaa: 
Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Tapahtumakalenteri 2016-2017

25.1. Infotilaisuus avioliittolain uudistuksesta Helsingissä
3.-5.2. Aikuisten mökkiviikonloppu Nokialla
11.2. Nettivertaisohjaajien koulutus Helsingissä

1.3. Avioliittolaki astuu voimaan
3.3. Sateenkaariparit - seminaari ja iltajuhla​
10.-12.3. Koululaisten ja vanhempien leiri Turussa
25.-26.3. Paikallistoiminnan kehittämispäivät Helsingissä
25.3. Kevätkokous Helsingissä

25.3. Parisuhdelauantai Helsingissä
13.-17.4.Talvileiri Lapin keväthangilla Inarissa
21-23.4. Aikuisten toiminnallinen vertaisviikonloppu Pieksämäellä

28.-30.4. Trans-isien viikonloppu Naantalissa
7.5. Kansainvälinen sateenkaariperhepäivä
9.5. Koulutus: Sukupuolen moninaisuus, perhe ja lapset Tampereella
17.5. Homo- ja transfobian vastainen päivä​
16.-18.6. Rikasta minua -parisuhdeviikonloppu Kirkkonummella
6.-9.7. Kesäleiri Pohjois-Virossa
21.-23.7. Uusperheleiri Turussa

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin, joka sisältää myös paikalliset tapahtumat, löydät nettisivuilta tai tästä linkistä >> ​

Vertaistoiminta netissä - Perheaikaa.fi

​Sateenkaariperheiden neuvonta- ja aihe vapaa -chatit:

Kuukausittain tiistaisin 12-13.30.
28. helmikuuta
21. maaliskuuta
25. huhtikuuta

​​Nettiluennot: 

to 4.5. klo 13, Tutkija Kia Aarnio:
1. Suomalaisten sateenkaariperheiden lasten ja nuorten koulukokemukset
2. Eläminen suomalaisessa sateenkaariperheessä: lasten ja nuorten kokemukset

to 18.5. klo 13 koulutussuunnittelija Sanna Nevala:
Sateenkaariperheen lapsi aloittaa päivähoidon


Suljetut ryhmät​:

*Apilaperheys, 6-27.3.2017
Ilmoittaudu ryhmään täällä >>
*Uusperheet, 3-24.4.2017
Ilmoittaudu ryhmään, täällä >>
Syksyllä 2017 ryhmät:
*Sukupuolen moninaisuus ja vanhemmuus

*Apilaperheet 2, jos kysyntää on​,
*tai joku jäsenkyselyvastauksista nouseva aihe

Voisitko sinä tehdä muutaman tunnin vuodessa vertaistoimintaa netissä?

Uusia perheaikaa-vertaisohjaajia koulutetaan la 11.2.2017. Ole yhteydessä vertaistoiminnan koordinaattoriin ja kysy lisätietoja. Katso myös ilmoitus yllä.

Perhevalmennuksen nettikurssi on ilmaiseksi kaikkien perhettä suunnittelevien ja lasta odottavien käytettävissä. Löytyy perheaikaa-sivuston kurssit-osiosta.

Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi voi lähettää vertaistoiminnan koordinaattorille tai kirjoittaa keskustelufoorumille. Lisätietoa yhdistyksen Perheaikaa.fi-toiminnasta myös kotisivuilla >>

Perheaikaa.fi-palvelussa on myös sateenkaariperheiden keskustelualue. Sateenkaariperheteemaisen keskustelualueen löydät toiseksi viimeisenä sivun alalaidasta Lapsi perheessä -alueelta.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

PUHELIN

Neuvontaa saa numerosta 050-321 0048 kaksi kertaa viikossa soittoaikoina, jotka ovat:

tiistaisin kello 12-13
torstaisin kello 9-10


SÄHKÖPOSTI

Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa. Jos vastausta ei kuulu, voit lähettää kyselyä tuliko viesti perille. 


CHAT

Neuvontapalveluihin kuuluu myös kuukausittainen ´kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat. Reaaliajassa toimiva chat löytyy Väestöliiton Perheaikaa-sivustolta www.perheaikaa.fi. Chatiin voi tulla keskustelemaan ja esittämään kysymyksiään. Chatissa kirjoittaessa kannattaa huomioida, että muut chatissa olijat näkevät keskustelun. Muuten neuvontapalvelu on luottamuksellista eikä kysymyksiä tai muita tietoja rekisteröidä millään tavalla.

Vuoden 2017 kevään chattiajat ti 28.2, ti 21.3 ja ti 25.4Kellonaika on aina 12-13.30. 

Muista myös Sinuiksi -neuvontapalvelu

Sinuiksi-chattien tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa.


Katso myös muut neuvontapalvelut www.sinuiksi.fi

Haastattelu- ja osallistumispyynnöt

SATEENKAARIPERHEIDEN 15-29-VUOTIAAT:
​KYSELY TAI HAASTATTELU

​Sateenkaariperheiden 15-29-vuotiaita nuoria etsitään tutkimukseen, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa ja lisätä ymmärrystä sateenkaariperheiden nuorten elämästä. Tutkimuksella halutaan tuoda sateenkaariperheiden nuorten ääni kuuluviin, tuoda sateenkaariperheitä yhteiskunnassa tutummaksi ja edistää sateenkaariperheiden hyvinvointia. Tutkimukseen vastataan E-lomakkeella täällä >>  E-lomakkeen sijaan on mahdollista osallistua tutkimukseen myös haastattelulla (puhelimitse tai kasvotusten) ottamalla yhteyttä tutkimuksen tekijään. Lisätietoja saatavissa häneltä: TtM-opiskelija, Tiina Tuovila, Tampereen yliopisto, hoitotiede, tuovila.tiina.m@student.uta.fi.


SATEENKAARIPERHEIDEN TÄYSI-IKÄISET LAPSET:
HAASTATTELU TAI KIRJOITELMA

Kasvatustieteen pro gradu -tutkielmaa varten haetaan täysi-ikäisiä, sateenkaariperheissä kasvaneita osallistujia kertomaan lapsuuden ja nuoruuden aikaisista kokemuksistaan. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa sateenkaariperheessä kasvamisesta lasten näkökulmasta käsin muisteltuna ja tuoda sateenkaariperheissä kasvaneiden lapsuutta enemmän esille yhteiskunnalliseen keskusteluun. Osallistumalla tutkimukseen autat tämän tärkeän tavoitteen saavuttamisessa ja osaltasi autat niukan tutkimustiedon paikkaamisessa. Tutkimukseen voi osallistua vastaamalla haastattelukysymyksiin sähköpostitse tai tulemalla noin tunnin kestävään keskustelunomaiseen haastatteluun (Helsingissä tai Hyvinkäällä). Näiden vaihtoehtojen lisäksi tutkimukseen voi osallistua myös kirjoittamalla omasta lapsuudestaan vapaamuotoisesti. Tarkempia ohjeita kirjoitelman kirjoittamiseen saat tutkielman tekijältä. Ota yhteyttä tutkimuksen tekijään joko sähköpostitse tai puhelimitse: Tanja Salow, tanja.a.salow@student.jyu.fi, 045-6386723


HELSINKILÄINEN ÄITI, JONKA ENSIMMÄINEN LAPSI ON SYNTYNYT VUONNA 2015 TAI 2016: HAASTATTELU

​Olet etsittävänä oleva haastateltava, jos:  
- elät parisuhteessa naisen kanssa tai
- olet saanut lapsen ilman vakituista kumppania tai
- jaat lapsen vanhemmuuden yhden tai useamman aikuisen kanssa, jotka asuvat eri taloudessa tai
- elät syntyneen lapsen ja useamman aikuisen kanssa samassa taloudessa.

Itä-Suomen yliopiston Avioliittoperheen tuolla puolen -tutkimuksessa selvitetään, millaisiin perheisiin lapset Helsingissä syntyvät, kun äiti ei ole avioliitossa. Noin kaksi tuntia kestävä haastattelu voidaan tehdä kotonasi, tai sille voidaan järjestää rauhallinen tila toisaalta. Tutkimushaastattelut ovat luottamuksellisia ja tulokset raportoidaan siten, että yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa. Haastattelussa käydään läpi muun muassa äidin läheisiin ihmissuhteisiin, elämänhistoriaan, vanhemmuuteen ja lapsen saamiseen liittyviä teemoja. Löydät lisätietoa tutkimuksesta täältä >> Kysy lisää tai ilmoittaudu haastatteluun: Vaula Tuomaala, Nuorempi tutkija (VTM), Itä-Suomen yliopistovaula.tuomaala[at]uef.fi 041 518 0401​

Yhteistyökumppanit tiedottavat

EROSTA ETEENPÄIN- sateenkaariryhmä

Eroryhmä eronneille ja sitä harkitseville. Työskentely pohjautuu Bruce Fischerin kehittämään eroseminaariin, joka on vakiintunut eroauttamisen malli. Menetelmä ja vertaistuki auttavat selviämään erokriisistä, vahvistavat itsetuntemusta ja antavat työkaluja elämässä eteenpäin. Ryhmä kokoontuu 11 kertaa. Ryhmä alkaa kun on riittävä määrä osallistujia. Kurssimaksu 80 € sis. runsaan iltapalan ja kirjan. Paikka: Erityisnuorisotyön keskus Snellu, Toinen linja 8 (keltainen puutalo Kalliossa) Osallistujat: Merkittävästä parisuhteesta eronneet tai eroa pohtivat. Aika: maanantaisin klo 17.30-20.30. Järjestää: Helsingin seurakuntayhtymä/Erityisnuorisotyö ja Sininauhaliitto. Lisätietoja: Hensku Kettusaari, hkettusaari@evl.fi, p. 09 – 2340 2355 Ilmoittautuminen: paivi.hakala@evl.fi, p. 09-2340 2352.

PÄKSYN YHDEN VANHEMMAN SATEENKAARIPERHEIDEN OLKKARI HELSINGISSÄ
Uusia olkkaripäiviä ei tällä hetkellä ole päätetty.

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on 3600 tykkääjää Facebookissa

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita! 'Tykkää' meistä, niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Sateenkaaripareista>>
Tykkää Monimuotoisista perheistä>>
Tykkää Nelfasta>> 

Sateenkaariperheet  myös Twitterissä>>

Voit seurata tilimme kautta järjestön kuulumisia ja saat vinkkejä sateenkaariperheitä koskeviin juttuihin netissä. Twiittejä sateenkaariperheistä löytyy myös aihetunnisteella #sateenkaariperhe.

Paikalliset tapahtumat

Paikallistiimin tarvitsemat ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät nyt helposti kotisivuiltamme>>

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät tästä linkistä>>

UUTTA:
Rovaniemellä kuukausitapaamisista satunnaisempiin kokoontumisiin
Tampereella alkavat kuukausittaiset sählyvuorot

Porissa uusi tapaamispaikka
Tampereella retki hedelmöityshoitoklinikalle​
Jyväskylässä mäenlaskua

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: info@sateenkaariperheet.fi

Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lahti: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI​

Paikallistiimi: Anu, Essi, Kirsi, Maria x 2, Minna, Riina, Sonja ja Verna sekä koululaisasioissa Arhi helsinki@sateenkaariperheet.fi Paikallistiimin tavoittaa perhetapaamisten ja perhekahvilan aikana numerosta 050-4406517.​​

PERHEKAHVILA  

Tapaamme yhdistyksen toimistolla Kurvissa (Hämeentie 29, 7.krs) joka tiistaiaamu klo 10–12. 


Perhekahvila on mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja keksiä. Rattaat saa toimistoon sisälle. Hoitopöytä, potta, mikro, syöttötuoleja, leikkihuone yms. löytyy. *Avoimet ovet eli tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin!*

Kaikki kokoontumiset, retket ja muu paikallistiimin toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin - olisiko sinulla kiinnostusta osallistua järjestelyihin ensi vuonna? Tiimissä on mukavaa suunnitella ja järjestää toimintaa. Kaikenlainen osaaminen on tervetullutta ja osallistumalla järjestelyihin pääset vaikuttamaan toiminnan sisältöihin! Ota rohkeasti yhteyttä tiimiin sähköpostitse helsinki@sateenkaariperheet.fi tai vertaistoiminnan koordinaattoriin Kaisaan.


ILTAPERHEKAHVILA
To 16.2. klo 16.30-19 yhdistyksen toimitiloissa Kurvissa, Hämeentie 29, 7.krs. Perhekahvilassa on  helppo tutustua uusiin, samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin.  Samalla lapset saavat seuraa ja mukavaa tekemistä. Lämmintä päivällissyötävää voi ostaa hintaan 50cent/hlö. Kahvia, teetä ja mehua tarjolla. Kaikki lapsiperheet ovat tervetulleita!

KAIKILLE SUUNNATUT PERHETAPAAMISET Lp LINJAN SISÄTILOISSA

Perhetapaamiset jatkuvat keväällä 2017 Leikkipuisto Linjan sisätiloissa (Toinen Linja 6, 00530 Helsinki). Perhetapaamiset ovat kaikille avoimia leppoisia ja rentoja tapaamisia, joissa

lapsille on yleensä järjestettynä pientä ohjelmaa tai askartelua. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä ja mehua, muut tarjoilut nyyttärimeiningillä. Julkisilla on helppo tulla Linjaan ja leikkipuiston edessä on ilmaisia parkkipaikkoja. Tule tutustumaan muihin sateenkaariperheisiin! Kevään tapaamiset ovat: 29.1., 19.2. ja 19.3. kello 15-17

SATEENKAAREVA RETKI
Kaisaniemen kasvitieteelliseen puutarhaan la 25.2. klo 11.
Sademetsä ja aavikko, kaakao, banaani ja lihansyöjäkasvit! Talvilomaviikon lauantaina 25.2. klo 11 alkaen tutustumme oppaan johdolla Kaisaniemen kasvihuoneisiin. Opastus on suunnattu noin (2-)3-6-vuotiaille vanhempineen. Tunnin pituisen opastuksen jälkeen natustelemme yhdessä yhdistyksen tarjoamat pikkueväät kesäisen lämpimässä kasvihuoneessa. Hinta vanhemmilta ja yli 7-vuotiailta 5 € /hlö, Sateenkaariperheet ry:n jäsenkortilla 3 € /hlö. Alle 7-vuotiaat ilmaiseksi! Ilmoittaudu osoitteessa pksperheet@gmail.com 24.2. mennessä.​

ALKUTAIPALE-ILLAT

Alkutaipale-illat on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnitteleville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme. Olet tervetullut mukaan olit/te sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet. Alkutaipale-illat ovat kaikille avoimia, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat. Tapaamispaikkana Sateenkaariperheiden toimisto Kurvissa, Hämeentie 29, 7krs, ellei muuta ilmoiteta. Yhteydenotot ja kyselyt: info@sateenkaariperheet.fi. Kevään tapaamiset ovat torstaina 9.2., 9.3. ja 6.4. klo 18.00-20.00

Alkutaipaleen omaan salaiseen facebook-ryhmään pääset tulemalla Alkutaipale-tapaamiseen. Ohjeet liittymiseen saat paikan päällä.

TAAPEROTAPAAMISET
Kaikille avoimet tapaamiset. Koska tapaamisissa ei ole mitään erityistä järjestettyä ohjelama, soveltuvat ne luultavasti parhaiten vauvoille, taaperoille ja nuorehkoille leikki-ikäisille. Rentoa yhdessä hengailua, leikkimistä ja juttelua kupposen äärellä. Tarjolla kahvia, teetä, mehua ja keksejä. Muuta tarjoilua nyyttärimeiningillä.
La 4.2. klo 15-17
La 4.3. klo 15-17
Kurvissa, Hämeentie 29, 7.krs. Ovisummeri on R-kioskin oven vieressä. SIsällä on tilaa rattaille. 

SUKUPUOLTAAN POHTIVIEN LASTEN PERHEIDEN TAPAAMISET​

Onko lapsesi päiväkoti- tai kouluiässä ja miettii sukupuoltaan? Transtukipiste ja Sateenkaariperheet ry järjestävät yhteistyössä sukupuoleltaan erityislaatuisten lasten vertaistapaamisia keväällä 2017 seuraavina päivinä: lauantaina 18.3. klo 11-13.30. ja 6.5. klo 11-13.30 Tapaamiset ovat Sateenkaariperheiden tiloissa osoitteessa Hämeentie 29, 7. kerros.  

HETEROSUHTEESSA LAPSIA SAANEET

Ryhmä miehille ja naisille, jotka ovat saaneet lapsia heterosuhteessa, ja jotka ovat eronneet tai harkitsevat sitä homo-/bi-identiteetin löytymisen myötä tai elävät yhä heterosuhteessa, mutta ovat tai haluaisivat olla myös samansukupuolisessa suhteessa samaan aikaan. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ratkaisevasta elämänmuutoksesta, sen harkitsemisesta, erilaisista suhteista (ex)puolisoihin, lastenkasvatuksesta ja ulostulosta sekä saadaan ideoita ja vertaistukea uuteen, erilaiseen vanhemmuuteen homo-/bi-miehenä tai -naisena. Seuraavat tapaamiset alkuvuonna. Päivät vertaistoiminnan koordinaattorilta kaisa.niittynen(at)sateenkaariperheet.fi ja facebookissa.

EROTOIMINTA

Vanhemman neuvo -ryhmä eronneille lapsiperheellisille alkaa alkuvuodesta 2017. Ilmoittaudu mukaan NYT. Ryhmä käsittää kahdeksan kertaa, ja on osallistujille ilmainen. Ryhmää ohjaa Sateenkaariperheiden Vanhemman neuvo-kursseihin erikoistunut Ritva-Liisa Reinold. Katso lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet uutiskirjeestä kohdasta "Tulevat kurssit ja tapahtumat".

KOULULAISET
Tapahtumavuoden startti Vantaan Super Parkissa pe 27.1.2017 klo 17-20. Sisäänpääsy 20 ensimmäiselle ilmoittautujalle 6e/hlö/jäsen tai 10/hlö/ei-jäsen. Lopuille 10e/hlö/jäsen ja 12e/hlö/ei-jäsen. Tervetulleita niin koululaiset kuin koululaisten perheenjäsenetkin. Ilmoittaudu info@sateenkaariperheet.fi. Vuodelle 2017 on suunnittella jälleen kaikenlaista kivaa, mm. Pikseli, Pyöräkrossiparkki, retki Mustavuoren luolaan, Allas Sea Pool ja Vihdin Puuhapark. Pysy kuulolla!

MISTÄ LISÄTIETOA?

Avoin Facebook-ryhmä: tiedotukseen painottuva sivusto Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>

Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle (Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet), liity ryhmään laittamalla vertaistoiminnan koordinaattorille sähköpostia ja pyydä liittämään sinut ryhmään.

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen helsinki@sateenkaariperheet.fi

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Mervi ja Saara V. 

jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

 
Kaikille avoin perhetapaaminen sunnuntaina 22.1.2017 klo 15-18 Monikulttuurikeskus Gloriassa, Matarankatu 6. Avoimet perhetapaamiset on tarkoitettu kaikenlaisille sateenkaareville perheille. Oletpa yksin, kaksin tai monikko, lapsellinen tai pikkuväestä vasta haaveileva - tule mukaan tapaamisiin. Tapaamisista niin aikuiset kuin lapsetkin saavat vertaistukea, juttuseuraa ja mukavaa yhdessäoloa. Kaikki vanhat ja etenkin uudet sateenkaariperheelliset tai sellaisiksi haluavat - lämpimästi tervetuloa tapaamisiin! Kevään muut tapaamiset ovat: 19.2., 19.3. ja 30.4 klo 15-18.

Perhesähly sunnuntaina 29.1. klo 15.30-16.30 Cygnaeuksen koululla, Voionmaankatu 18. Perhesählyyn ovat tervetulleet kaikenikäiset sateenkaariperheelliset. Lapset saavat pelivuorosta kuitenkin enemmän irti, jos maila pysyy kädessä ja jonkinlaista juoksutaitoa löytyy. Perheen pienimmille on myös salin päädystä varattu oma tila, jossa voi pelailla omaan tahtiin.

Mäenlaskutapahtuma sunnuntaina 26.2.2017 klo 10 Halssilan Hiihtomaassa. Vietetään laskiaista mäenlaskun merkeissä. Oma pulkka, kelkka tai mäenlaskuväline mukaan.

MISTÄ LISÄTIETOA?

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen jyvaskyla(at)sateenkaariperheet.fi.

Avoin Facebook ryhmä: tiedotukseen painottuva sivusto Jyväskylän seudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>

Suljettu Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle Sateenkaariperheet Jyväskylä, liity ryhmään laittamalla pyyntö ylläpitäjälle täällä>>

KUOPIO

Sateenkaariperheet ry ja Savon Seta ovat yhdessä suunnittelemassa toimia Kuopion perhetoiminnan elvyttämiseksi. Toiveita ja ideoita voit esittää tai hinkua mukaan järjestäjäksi sähköpostiviestillä osoitteeseen: kuopio@sateenkaariperheet.fi

Kuopion seudulla on paljon sateenkaariperheitä, myös koululaisperheitä, mutta Kuopion 

seutu on hetken ollut vaikka aktiivisia koolle kutsujia. Kuopion tapaamisista ilmoitellaan ja muistaa asioista keskustellaan omassa facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä>>

KYMENLAAKSO/KOTKA

Paikallistiimi: Veera ja Petri, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi

​Jos haluat liittyä Kymenlaakson sateenkaariperheiden Facebook-ryhmään, jossa tapaamisista sovitaan, laita sähköpostia osoitteeseen paikallistiimille.

LAHTI

Lahti Priden perhetapaamisessa oli mukavasti väkeä. Jos Lahden suunnan ihmiset ovat tulevaisuudessa kiinnostuneita järjestämään tapaamisia, voivat he ottaa yhteyttä vertaistoiminnan koordinaattoriin.

MIKKELI

Yhteyshenkilö: Iina, 050 531 1171, mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa yhteyshenkilöltä.

OULU

Paikallistiimi: Suvi ja Jenni, oulu@sateenkaariperheet.fi

Keväällä 2017 perhetapaamiset jatkuvan kerran kuukaudessa sunnuntaisin klo 14.30-17 Vihreällä Talolla (Uusikatu 27). Kevään aikana tavataan 12.2, 19.3,23.4 ja 21.5.

Lisätietoja tapaamisista saa Oulun omalla sähköpostilistalla, jolle voi liittyä laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi. Oululla on myös salainen facebook-ryhmä.

PORI

Paikallistiimi: Elina, Johanna, Katri ja Mari, pori@sateenkaariperheet.fi

Porin perhetapaamisten paikka vaihtuu. Uutena paikkana on Lapsis ry:n Lintula osoitteessa Rautatienpuistokatu 6A, käynti sisäpihalta, ilmaisia parkkipaikkoja on kadun varressa. Alkuvuoden tapaamistenpäivät ovat: sunnuntai 12.2. klo 14-15.30 ja tiistai 14.3. klo 17.30-19. Lisätietoja kustakin tapahtumasta Facebook-sivuiltamme Porin sateenkaariperheet, joka löytyy mm. tästä linkistä >>​

Jos olet kiinnostunut liittymään sähköpostilistallemme tai salaiseen Facebookin keskusteluryhmään, laita meille viestiä joko sähköpostilla pori@sateenkaariperheet.fi tai Facebookissa. Kaikkiin tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset että perheestä haaveilevat.

ROVANIEMI

Lapin sateenkaariperheet kokoontuivat syksyn ajan Rovaniemellä MLL:n tiloissa kerran kuukaudessa. Osallistujamäärän niukkauden takia paikkakunnalla siirrytään jälleen epäsäännöllisempään tapaamismalliin.  Lisätietoja, päivät ja osoitteen saat sähköpostilla, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi


Rovaniemellä suunnitellaan uutta toimintaa kovalla vauhdilla, mm. omaa leiriä. Jos et ole velä mukana toiminnassa, ota yhteyttä rovaniemi@sateenkaariperheet.fi

Pääsiäisenä leirieillään Inarissa. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet aiempana uutiskirjeessä.


Pohjois-Suomen sateenkaariperheille on oma facebook-ryhmä Sateenkaariperheet Lapissa. Liity mukaan täällä >>

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi

Seinäjoen tapaamisista tiedotamme Seinäjoen Sateenkaariperheiden omassa facebook-ryhmässä, jonne pääset lähettämällä sähköpostia osoitteeseen seinajoki@sateenkaariperheet.fi.

Vuonna 2017 järjestämme tapaamisia leikkipuistoissa, Touhutalossa, kahviloissa ym. paikoissa osallistujien innokkuuden mukaan. Tervetuloa mukaan kaikki sateenkaariperheelliset sekä perhettä suunnittelevat!


PS. Etsimme lisävoimia paikallistiimiin, se voit olla juuri sinä! Jos haluat tulla mukaan ideoimaan ja järjestämään tapaamisiamme, niin otathan yhteyttä!​

TAMPERE

Paikallistiimi: Sini, Sari, Marjut, Johanna, Sofia ja Hanna, tampere@sateenkaariperheet.fi


Pienten tapaaminen ke 25.1. Setan toimistolla (Kuninkaankatu 15 A) klo 10-13. Tavataan toimistolla leppoisan yhdessäolon ja kahvittelun merkeissä. Voit tulla tapaamiseen klo 10-13 välillä, silloin kun sinulle ja lapsellesi parhaiten sopii.

Aikuisten vertaistuellinen mökkiviikonloppu 3.-5.2. Nokialla. Katso ilmoittautumisohjeet uutiskirjeen kohdasta "tulevia tapahtumia".

Koko perheen sähly la 11.2. klo 15-16 Ikurin liikuntahallilla (Tesomankatu 33). Rentomielistä pelaamista, hauskaa yhdessä lasten kera. Lapsilla suojalasit pakolliset ja sisäliikuntakenkiä suositellaan. Kerro ilmoittautuessa, mikäli tarvitset mailan lainaan, yritetään järjestää. Ilmoita myös kätisyys. Muista juomapullo! Kevään muut sählykerrat ovat 11.3, 22.4 ja 6.5.

Vuoden 2017 ensimmäinen Alkutaipaleella-tapaaminen hedelmöityshoitoklinikka Ovumialla ti 14.2. klo 15.50. Klinikkaa esittelemässä ja kysymyksiin vastailemassa 3 henkilökunnan edustajaa. Tapaaminen ala-aulassa, josta siirrytään yhdessä klinikan tiloihin. Ilmoittauduthan etukäteen tampere@sateenkaariperheet.fi

Vierailu Pikku Kakkosen lavasteisiin ke 15.2 klo 15-17. Kokoonnumme Mediapoliksen aulassa 15:00. Teemme kierroksen pikku kakkosen lavasteissa. Ohjaaja kertoo kuvauksista, mahdollisesti joku juontajista tavattavissa. Mahdollista tutustua myös Ylen uutisten toimintaan. Viimeinen ilmoittautuminen on 13.2 kello 15 tampere@sateenkaariperheet.fi. Tarjolla mehua ja keksiä yhdistyksen puolesta.

Superpark seikkailu Särkänniemessä 19.3 alkaen klo 15, Omavastuu 12 €, ilmoittautuminen 17.3 mennessä tampere@sateenkaariperheet.fi​


Tarjoilujen ja järjestelyjen helpottamiseksi toivomme ilmoittautumista tapaamisiin. Jos ilmoittautuneita ei ole, ei aktiivitkaan välttämättä keskenään kokoonnu, vaan tapahtuma peruutetaan. Facebookissa olevan ryhmän tai paikallistiimin sähköpostin kautta voit ilmoittautua ja saada lisätietoa tapahtumista. 


Kaikki tapaamisemme tiedotetaan Sateenkaariperheiden ja Tampereen Setan kalenterissa sekä Facebook -ryhmässämme. Lisätietoa toiminnasta ja mm. face-ryhmään liittymisestä saat osoitteesta tampere@sateenkaariperheet.fi.​

Uudet perheet ovat lämpimästi tervetulleita, kaikilla meillä on joskus ollut ensimmäinen kerta sateenkaariperhetapaamisessa, rohkeasti mukaan!​


Kuva on koululaisten joulukuiselta trampoliinipuisto​retkeltä.

TURKU

Paikallistiimi: Tanja, Tiia, Minna, Marjukka, Juha ja Jenni

turku@sateenkaariperheet.fi

Tervetuloa mukaan Turun Seudun Sateenkaariperheiden toimintaan!
Turussa järjestetään monipuolista ohjelmaa sateenkaariperheellisille. Voit ilmoittautua mukaan sähköpostilistallemme osoitteeseen turku@sateenkaariperheet.fi. Voit myös liittyä suljettuun Fb-­keskusteluryhmäämme sekä seurata tiedotusta julkisella Facebook-sivullamme.


Huom! Tapaamisemme ovat siirtyneet Turun Tyttöjen talolle (Yliopistonkatu 26 B, 2.krs.).

Tapaamiset 2017
Su 22.1. klo 14-17 Yhden vanhemman sateenkaariperheellisten tapaaminen Tyttöjen talolla. Voit tuoda halutessasi jotain pientä purtavaa yhteiseen pöytään, yhdistys tarjoaa kahvin, teen ja mehun.
Su 29.1. klo 15-17 Kaikille avoin perhetapaaminen Tyttöjen talolla. Voit tuoda halutessasi jotain pientä purtavaa yhteiseen pöytään, yhdistys tarjoaa kahvin, teen ja mehun.

Myöhemmin keväällä käymme ainakin Ruissalon Kasvitieteellisessä puutarhassa tutustumassa ja samalla jahtaamme Pokemoneja. Koululaisille tulossa taas pelitapaaminen!

Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29, 00500 Helsinki 


www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
Laura Valoma
laura.valoma@sateenkaariperheet.fi
050 525 7999​

Vertaistoiminnan koordinaattori
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976​

Koulutussuunnittelija
Sanna Nevala
sanna.nevala@sateenkaariperheet.fi
050 410 6772

Tutkija
Kia Aarnio
kia.aarnio@sateenkaariperheet.fi
050 542 1001

Puheenjohtaja
Krister Karttunen 
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
050 513 7765

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Projektipäällikkö
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Suunnittelija
Jenni Kerppola-Pesu
jenni.kerppola-pesu@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello 9-10
sekä sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat-ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi-sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen.

webmaster@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2017

Krister Karttunen, Helsinki (puheenjohtaja)
Marjukka Irni, Turku
Tiia Kovanen, Vantaa​
Paula Myöhänen, Mikkeli
Juha-Pekka Hippi, Helsinki
Petri Segerholm, Kotka
Anu Kantola, Vantaa
Tiia Sudenkaarne, Turku
Emil Hellsten, Helsinki
Sari Kemppinen, Helsinki (varajäsen)
Markus Oja, Lempäälä (varajäsen)

Terveisesi yhdistyksen työntekijöille ja hallitukselle

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

0%