Harrasteliikunnan nykytilan arviointi

Tällä kyselyllä arvioidaan uimaseurasi harrasteliikunnan nykytilaa. Samalla voit pohtia mitä toimintaa olisi mahdollista kehittää. Kyselyyn voivat vastata esimerkiksi uimaseuran hallituksen jäsenet, työntekijät, ohjaajat / valmentajat, vanhemmat ja harrastajat.


Kyselyn tavoitteena on edistää uimaseurojen monipuolista harrasteliikuntaa koko elämänkulussa.​ Harrasteliikunnalla tarkoitetaan sekä ei-kilpailullista että kilpailullista toimintaa, jossa päätavoitteena on liikunnallisen elämäntavan tukeminen ja liikunta-aktiivisuuden lisääminen.

Uimaseuran nimi

Mikä on roolisi seurassa?

Ikäsi on

Seuran strategia ja tahtotila

Tukevatko seuran arvot ja strategia harrasteliikuntaa ja sen kehittämistä?

Onko seuran strategiassa tavoitteeksi kirjattu harrasteliikunnan toteuttaminen ja kehittäminen?

Tukeeko seuran toiminta kunnan/kaupungin tahtotilaa ja tavoitteita liikunnallisen elämäntavan edistämisessä?

Resurssit​

Onko seuralla sopivia tiloja ja välineitä harrasteliikunnan kehittämiseen?

Onko seuralla innostuneita toimijoita (luottamushenkilöt, työntekijät, ohjaajat, valmentajat, vanhemmat) harrasteliikunnan kehittämiseen?

Vapaa sana. Mitä ajatuksia nousi mieleesi seuran strategiasta tai käytössä olevista resursseista harrasteliikunnan näkökulmasta?

Nykytilan arviointi


Miten arvioit määrällisesti harrasteliikunnan nykytilaa eri kohderyhmien osalta? 

0= ei lainkaan toimintaa 
1= vähän toimintaa (satunnaisia kokeiluja) 
2= jonkin verran toimintaa (1 ryhmä/kausi) 
3= säännöllistä toimintaa (useita ryhmiä/kausi)

0
3
3
3
3
true
false
true
Vauva- ja perheuinti *
Alle 7v-toiminta (Vesipeuhula, Vesitaiturit, Uimakoulu, Vesiralli, erityisryhmät) *
7-13v toiminta (Tekniikkaralli, lajikoulut, hengenpelastuskerhot, harrasteryhmät, erityisryhmät) *
13-18v toiminta (hengenpelastuskerhot, harraste- ja kuntoryhmät, erityisryhmät) *
Aikuisten toiminta (vesijumppa, HydroBic, tekniikkakurssit, mastersryhmät, kuntoryhmät, lajikoulut, uimakoulut, erityisryhmät) *
Ikääntyneiden toiminta (vesijuoksu ja -jumppa, tekniikkakurssit, mastersryhmät, kuntoryhmät, erityisryhmät) *

Vapaa sana nykytoiminnan määrästä.​ Mitä toimintaa on riittävästi, mitä liian vähän?


Miten paljon seuralla on tilaa harrasteliikuntaan tällä hetkellä?

0= ei lainkaan tilaa
1= satunnaisesti tilaa
2= jonkin verran tilaa
3= paljon tilaa

0
3
3
3
3
true
false
true
Lasten allas *
Iso allas *
Muut allastilat *
Oheisharjoittelutilat *

Vapaa sana tiloista. Millaisia kysymyksiä tulisi pohtia, jotta tilaa saataisiin lisää tai hyödynnettäsiin käytössä olevat tilat paremmin?


Miten paljon seuralla on tällä hetkellä harrasteliikunnassa koulutettuja ohjaajia / valmentajia? 

0= ei lainkaan
1= satunnaisesti
2= jonkin verran
3= paljon

0
3
3
3
3
true
false
true
Lasten ohjaajat / valmentajat *
Nuorten ohjaajat / valmentajat *
Aikuisten ohjaajat / valmentajat *
Ikääntyneiden ohjaajat / valmentajat *

Vapaa sana ohjaaja- ja valmentajatilanteesta.

Liikunnan laatutekijät

Liikunnan laatutekijät ovat ne tärkeimmät asiat, jotka jokaisessa harjoituksessa tulisi toteutua. Miten ne mielestäsi toteutuvat uimaseurasi nykyisessä toiminnassa?


Syttyy ilo ja innostus. Harrastaminen tuo myönteisiä elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia.*

1

2

3

4

5

Liikutaan riittävästi.*

1

2

3

4

5

Liikutaan monipuolisesti. Kehittyy monipuoliset liikuntataidot.*

1

2

3

4

5

Syntyy liikunnallinen elämäntapa. Harrastus edistää hyvinvointia ja aktiivista elämäntapaa.*

1

2

3

4

5

Vapaa sana liikunnan laatutekijöistä.

Kehittämiskohde​

Pohdi mitkä sinun mielestäsi olisivat tärkeimmät kehittämisen kohteet uimaseurasi harrasteliikunnassa tulevien vuosien aikana.

Valitse mielestäsi tärkein kehittämisen kohde?

Miten kehittäisit toimintaa valitsemallesi tärkeimmälle kohderyhmälle?

Valitse toiseksi tärkein kehittämisen kohde?

Miten kehittäisit toimintaa toiseksi tärkeimmälle kohderyhmälle?

Vapaa sana kyselystä ja terveiset uimaseurallesi.

Kiitos vastauksestasi.

Vastaukset toimitetaan uimaseuran nimetylle vastuuhenkilölle yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti.

Vedessä on virtaa!

0%