Uutiskirje toukokuu 2017

Sijaissynnytystä koskeva lainsäädäntö pitäisi saada ajan tasalle

Epävirallisiin ja ulkomaisiin järjestelyihin liittyy riskejä kaikille osapuolille. Olisi parempi, että järjestelyt hoidettaisiin Suomessa, suomalaisen lainsäädännön ja palvelujärjestelmän tuella.

Lapsettomien lauantaita vietetään äitienpäivän aattona. Yksi viidestä suomalaisesta kohtaa elämänsä aikana tahattoman lapsettomuuden. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen keskuudessa tahaton lapsettomuus on vielä tätäkin yleisempää. Lapsettomien lauantai on hyvä ajankohta puhua yhdestä lähes vaietusta lapsettomuuden hoitokeinosta, sijaissynnytyksestä.


Suomen lainsäädäntö on nyt kymmenen vuoden ajan kieltänyt lääkäriä antamasta hedelmöityshoitoa, jos kyse on sijaissynnytyksestä. Tuomioistuin ei myöskään voi vahvistaa adoptiota, jos siitä on maksettu korvausta. Muilta osin sijaissynnytystä ei ole kriminalisoitu.

​Järjestelyt ovat siis suomalaisille mahdollisia joko epävirallisissa järjestelyissä kotimaassa tai ulkomaisissa palveluissa. Sekä eri että samaa sukupuolta olevat suomalaiset parit käyttävät molempia mahdollisuuksia hyväkseen jo nykyäänkin.

​Epävirallisiin ja ulkomaisiin järjestelyihin liittyy riskejä kaikille osapuolille: lapselle, sijaissynnyttäjälle ja tuleville vanhemmille. Olisi parempi, että järjestelyt hoidettaisiin Suomessa, suomalaisen lainsäädännön ja palvelujärjestelmän tuella. Näin kyettäisiin turvaamaan parhaiten syntyvän lapsen edun toteutuminen.

​Useat länsimaat ovat päätyneet viime aikoina säätelemään sijaissynnytysjärjestelyjen puitteet omassa maassaan. Myös kansainvälistä säätelyä valmistellaan. Suomen olisi aika ryhtyä huolehtimaan, että sijaissynnytyksen pelisäännöt ja tuki ovat kunnossa myös täällä.

​Kun sijaissynnytyslainsäädäntöä luodaan, joudutaan järjestelyille asettamaan erinäisiä ehtoja, jotta osapuolten hyvinvoinnista voidaan huolehtia ja varmistaa lapsen oikeuksien toteutuminen. Näiden ehtojen on palveltava näitä intressejä asettamatta eri ihmisryhmiä keskenään eriarvoiseen asemaan.

​Lapsettomuushoitojen epäämisen eri ihmisryhmiltä on jo useaan otteeseen todettu olevan Suomen yhdenvertaisuuslain, perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaista.

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidesivulla lapsettomien lauantaina 13.5.2017​

Juha Jämsä
toiminnanjohtaja

juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956​


​PS. Tiistaina 6.6. julkaisemme ensimmäiset suomalaiset tutkimustulokset sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnista - tänään julkaisimme uudet upeat videot viidestä erilaisesta sateenkaariperheestä!

Sisällysluettelo:

* Uutisia ja ajankohtaista, esim:
    - uusia videoita ja tutkimustuloksia
    - EIT hdelmättömyysvaatimuksesta​
    - perhesuhdekeskus ja koulutusta​
    - jäsenkyselyn tuloksia​
    - turvapaikkahylkäyksiä ja suosituksia
* Tapahtumauutisia, esim:​
    - sukupuolen moninaisuus -koulutus
    - kansainvälinen sateenkaariperhepäivä
    - isät naantalissa, perheet Lapissa
* Tulevia koulutuksia ja tapahtumia, esim:
    - kesän pridet perheille
    - rakkaussuhdetuokio​
    - kesän kolme leiriä​
    - perhevalmennusta ja eroryhmää
* ​Vertaistoiminta netissä
* ​Neuvontapalvelu
* Haastattelupyynnöt
* KAIKKI PAIKALLISET TAPAHTUMAT
   uutiskirjeen lopussa

AJANKOHTAISET LAUSUNNOT, TIEDOTTEET JA PÖYTÄKIRJAT

* Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle 20.4.2017 äitiyslaista >>
* Huomioita ulkoministeriölle 5.5.2017 lapsen oikeuksien toteumisesta Suomessa >>
* Hallituksen kokouksen 25.3.2017 päätösluettelo >>
* Hallituksen kokouksen 22.4.2017 päätösluettelo >> ​
* Hallituksen kokouksen 20.5.2017 päätösluettelo >> ​​

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, lisätietoja täällä >>

Uutisia ja ajankohtaista

Uudet videot julkaistu:
Perheitä sateenkaaren väreissä!

Talvella kuvasimme videoita sateenkaariperheistä. Kuvattaviksi lupautui viisi erilaista perhettä erilaisine perheellistymistarinoineen: naisparin perhe, yhden vanhemman sateenkaariperhe, miesparin sijaisperhe, transtaustaisen vanhemman perhe sekä apilaperhe. Videoilla perheet kertovat arjestaan, haasteista ja erityisesti perheellistymisestään.

Lyhytvideot on suunnattu erityisesti perheestä haaveileville ja perheellistyville inspiraatioksi ja tietoiskuiksi. Ne soveltuvat hyvin myös koulutustarkoituksiin. Perheitä löytyy todella kaikissa sateenkaaren väreissä ja nämä viisi ovat vain pieni osa perheiden monimuotoisuutta. Omilla tarinoillaan he kuitenkin rohkaisevat kaikkia haaveilemaan ja tekemään perhehaaveista totta!

Videot on juuri julkaistu YouTubessa >>

Antoisia katseluhetkiä!

Julkaisemme tutkimusraportin sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnista tiistaina 6.6.​Miten suomalaiset sateenkaariperheiden lapset ja nuoret voivat? 

Tutkimushankkeemme tuloksia julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa!  Väestöliiton tutkimussarjassa ilmestyvässä raportissa esitellään tietoa suomalaisten 7–18-vuotiaiden sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja heidän perheeseensä liittyvistä kokemuksista. 

Haastattelujen ja kyselytutkimusten avulla on saatu tietoja lasten ja nuorten fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä muun muassa koulu- ja kiusaamiskokemuksista. Tuloksia vertaillaan Kouluterveyskyselyn tuloksiin. Lisäksi lapset ja nuoret ovat kertoneet, millaista on elää sateenkaariperheessä ja miten he muuttaisivat maailmaa paremmaksi.​

Tutkimusraportin lehdistö- ja julkaisutilaisuus järjestetään tiistaina 6.6 klo 10-12 Väestöliitolla (Kalevankatu 16, 5. kerros). Tilaisuudessa luennoivat tutkijat Kia Aarnio ja Kati Kallinen, ja paneelikeskusteluun osallistuvat lisäksi Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen tutkimusprofessori Anna Rotkirch sekä psykiatrian emeritaprofessori Tytti Solantaus. Paneelikeskustelua moderoi Sateenkaariperheet ry:n entinen koulutussuunnittelija, tietokirjailija Tiia Forsström. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, ei ennakkoilmoittautumista.

​Laajemmin tuloksia esitellään osana Pride-viikon ohjelmaa: luento Sateenkaariperheiden toimitiloissa järjestetään keskiviikkona 28.6 kello 17-19. Kahvitarjoilu, ei ennakkoilmoittautumista. Leikkihuone käytössä perheen pienimmille.

Tuloksia ja linkki sähköiseen tulosraporttiin nostetaan esille 6.6 jälkeen myös yhdistyksen verkkosivuilla ja Facebook-sivuilla. Vanhempien kyselyn tuloksista julkaistaan raportti keväällä 2018. Tutkimus on toteutettu Väestöliiton ja Sateenkaariperheet ry:n yhteishankkeena, ja sen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Suuret kiitokset kaikille osallistuneille lapsille, nuorille ja vanhemmille! Olemme saaneet teiltä arvokasta tietoa, jolla edistää sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvointi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin:
transihmisten pakkosterilisointi ihmisoikeusloukkaus

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) totesi 6.4. Ranskaa koskevassa päätöksessään, että lisääntymiskyvyttömyyden vaatiminen sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen ehtona loukkaa ihmisoikeuksia. Tuomioistuin toteaa, että Ranska on rikkonut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8. artiklaa (oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta) vaatiessaan transihmisiltä todistusta lisääntymiskyvyttömyydestä ennen kuin heidän sukupuolensa on voitu oikeudellisesti vahvistaa. 

 ”Tämä on todella tärkeä päätös, jota on odotettu pitkään. Nyt niiden 22 eurooppalaisen maan, jotka vielä vaativat lisääntymiskyvyttömyyttä oikeudellisen sukupuolen vahvistamisen ehtona, tulee muuttaa ihmisoikeuksia loukkaava lakinsa. Viesti Suomellekin on nyt selvä: transihmisten pakkosterilisointi on lopetettava”, toteaa Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo Setan uutiskirjeessä.

Linkki EIT:n päätökseen >>

Tietoa translain uudistamistarpeista >>

Hlbtiq-järjestöjen yhteisen Perhesuhdekeskuksen toiminta alkaa syksyllä

Uusi sateenkaariväen Perhesuhdekeskus aloittaa toimintansa kesän jälkeen. Perhesuhdekeskus pyrkii lisäämään hyvinvointia sateenkaarikansan perhesuhteisiin järjestämällä monipuolista perhesuhteita tukevaa vertaistoimintaa, tarjoamalla ammatillista tukea erityisen vaikeissa perhetilanteissa oleville ja tuottamalla tietoa perhesuhteiden tueksi. 

Toiminnan kohderyhmänä ovat kaikki hlbtiq-ihmiset ja heidän läheisensä, kuten heidän vanhempansa, puolisonsa, lapsensa ja sisarensa. Toiminnan toteuttavat Sateenkaariperheet ry yhteistyössä Setan jäsenjärjestökentän kanssa.

Perhesuhdekeskuksen projektipäällikkö Sanna Nevala ja perhetyöntekijä, perhe- ja paripsykoterapeutti Terhi Väisänen ovat aloittaneet tehtävissään toukokuussa ja suunnittelevat jo innolla syksyn toimintoja. Perhesuhdekeskus on myös mukana kaikilla Sateenkaariperheiden järjestämillä kesän perheleireillä. Tavataan pian!

Perhesuhdekeskuksen perhetyöntekijä 

Terhi Väisänen esittäytyy

Olen reilu nelikymppinen, rakkaussuhteessa elävä, kahden kouluikäisen lapsen vanhempi. Koulutukseltani olen perhe- ja paripsykoterapeutti sekä psykiatrian sairaanhoitaja. Työkokemusta ihmissuhde- ja perhetyöstä minulle on kertynyt yli kaksikymmentä vuotta, viimeisimmäksi Sateenkaariparit-hankkeen asiantuntijana Parisuhdekeskus Katajassa. Perhesuhdekeskuksen perhetyöntekijänä työhöni kuuluu mm. haastavissa perhetilanteissa olevien sateenkaari-ihmisten ja heidän läheistensä tukeminen.

Viisivuotinen koulutushanke päättyy...

OKM:n rahoittama koulutushankkeemme päättyy toukokuun lopussa. Viiden vuoden aikana on tavoitettu koulutuksilla yli 6000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaista sekä tehty antoisaa yhteistyötä lukuisten eri tahojen kanssa ympäri Suomen.

Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme!

...mutta koulutustoiminta jatkuu

Vaikka hanke päättyy, koulutustoiminta jatkuu. Henkilökuntamme ja upeat vapaaehtoiskouluttajamme vastaavat koulutuskysyntään jatkossakin. Koulutusyhteydenotot voi tehdä osoitteeseen: koulutus(at)sateenkaariperheet.fi.

Vapaaehtoiskouluttajamme täydensivät vastikään osaamistaan huhtikuisessa tapaamisessa Helsingissä. Viikonlopun aikana mm. syvennettiin tietoja sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ja normeista, kuultiin uutta tutkimustietoa sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnista ja työstettiin koulutusmetodeja.

Jäsenkyselyn satoa

Yhdistyksen ensimmäinen jäsenkysely toteutettiin viime vuodenvaihteessa. Kuukaudessa kyselyyn tuli 283 vastausta. Suurkiitokset vastaajille! Vastaajista 78% ilmoitti olevansa yhdistyksen jäseniä. Vastaajista 41 oli vielä lapsettomia, muilla oli vähintään yksi lapsi. 

Kysely sisälsi taustatietojen lisäksi hyvinvointikysymyksiä sekä mahdollisuuden esittää ajatuksiaan ja toiveitaan vaikuttamis- ja vertaistoiminnan suhteen. 80% toimintaan osallistuneista piti yhtenä tärkeimmistä syistä osallistumiseensa muiden sateenkaariperheiden tapaamista. Suosituimpia toimintamuotoja, joihin 30-65% vastaajista olisi kiinnostunut osallistumaan, olivat perheleirit, aikuisten omat retket tai illanvietot, parisuhdekurssit tai -illat, perhetapaamiset, kotivanhempien päivätapaamiset ja keskustelutilaisuudet. Mieluisimmiksi sisällöiksi (väh. 57% vastaajista) osallistujat ilmoittivat vapaan hengailun, ohjatun vertaiskeskustelun ja retkeilyn. 

Näitä ja muita kyselyn tuloksia tullaan käyttämään toiminnan kehittämiseen pitkin vuotta. Sähköinen jäsenkysely tullaan jatkossa toteuttamaan vuosittain. Seuravaan kerran sateenkaariperheiden ajatuksia ja toiveita kysellään alkuvuodesta 2018.

Harjoittelija Katariina Suopajärvi esittäytyy

Hei! Olen Katariina, ja työharjoittelussa Sateenkaariperheissä kesäkuun loppuun saakka. Opiskelen kulttuurintutkimusta, ja haluaisin valmistumiseni jälkeen tehdä töitä järjestötoiminnan ja tasa-arvon edistämisen parissa. Olen innoissani alkavasta harjoittelusta, sillä pääsen tutustumaan läheisesti siihen tärkeään ja monipuoliseen työhön, jota Sateenkaariperheet tekee. Omaan perheeseeni kuuluvat avopuoliso sekä kaksi kissaa.

Uutisia lyhyesti​

Suomesta turvapaikkaa hakenutta sateenkaariperhettä uhkaa karkotus

Suomi on palauttamassa sateenkaariperhettä lapsineen Venäjälle, joka parhaillaan katsoo sormien välistä Tsetseniassa käynnissä olevaa seksuaalivähemmistöjen joukkomurhaa, kidutusta ja pidätyksiä. Maahanmuuttoviraston maatiedon mukaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvat henkilöt voivat olla vainon vaarassa Venäjällä. Propagandalakien takia erityisesti seksuaalivähemmistöjen lapset ovat hyvin haavoittuvassa asemassa.

Sateenkaariperheet ry on tilanteesta raivoissaan. Sateenkaariperheiden lapsilla tulee olla mahdollisuus turvaan ja suojaan vainolta ja syrjinnältä! Lue tapauksesta lisää täällä >>


Suosituksia Suomelle hlbtiq-ihmisoikeustilanteen parantamiseksi

Suomen ihmisoikeustilannetta tarkasteltiin 3. toukokuuta Genevessä YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa (Universal Periodic Review, UPR), joka on YK:n jäsenvaltioiden välisen vertaistarkastelun mekanismi. 

Useat maat antoivat kuulemisessa suosituksia lhbtiq-ihmisoikeustilanteen parantamiseksi, ja erityisen selvästi esille nousi tarve sukupuolivähemmistöjen oikeuksien takaamiseen. Translain uudistamista suositteli 8 valtiota, joista kaikki mainitsivat erityisesti tarpeen sterilisaatiovaatimuksen poistamiselle ja osa myös, että transsukupuolisuuden patologisointi tulisi poistaa ja siirtyä itsemäärittelyoikeuteen perustuvaan prosessiin. Ruotsi suositteli myös lapsen edun huomioon ottamisen takaamista intersukupuolisten lasten lääketieteellisessä hoidossa. Useat maat suosittelivat Suomelle syrjinnän, viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn vahvistamista, ja Montenegro ja Albania mainitsivat erityisesti tarpeen suojeluun seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvältä syrjinnältä.


Vuositeemana sukupuolen moninaisuus

​Yhdistyksen vuositeemaa, Sukupuolen  moninaisuus ja vanhemmuus, on alettu aktiivisesti työstämään. Työryhmä on aloittanut työskentelynsä. Keväisen transmaskuliinien leirin, koko päivän koulutusseminaarin ja lastenryhmien jatkoksi on tulossa ainakin vanhemmuus-ryhmän starttaaminen, suljettu nettiryhmä ja perhepaneeli. Vuosi sitten tehdyn kyselyn tulokset analysoidaan ja otetaan toiminnan toteutuksessa huomioon. Jos haluat olla mukana työryhmässä tai järjestämässä toimintaa, ole yhteydessä vertaistoiminnan koordinaattoriin.

​Save the date:
Sateenkaariperheiden 20v synttärit 28.10!

​Tämä vuonna juhlitaan Sateenkaariperheet ry:n 20-vuotista taivalta. Vuoden päätapahtuma on Helsingissä järjestettävä koko perheen tapahtuma Kaapelitehtaalla! Juhlavuositoimikunta on saanut vahvistettua ajankohdan bileille: lauantaina 28.10.2017. Varatkaa aika kalenterista ja tulkaa mukaan juhlaan koko perheen voimalla. Enteilemme suuria ja riehakkaita juhlia Halloween-teemalla. Lisätietoja tapahtumasta myöhemmin. Seuraa myös Facebook-ilmoitteluamme.


Muistithan ilmoittaa avosuhteestasi Kelalle?

Tasa-arvoisen avioliittolain tultua voimaan maaliskuun alussa samaa sukupuolta olevat avopuolisot ryhdytään huomioimaan Kelan maksamissa etuuksissa. Jos et itse ilmoita avosuhteestasi Kelaan, saatat joutua maksamaan ylimääräiset etuudet takautuvasti takaisin. Toisaalta saatat menettää mahdollisen etuuden korotukset. Olemme keränneet tietopaketin etuuksien muutoksista nettiin >>


Äitiyslaki ei ole vielä voimassa

​On käynyt ilmi, että osa perheistä kuvittelee, että äitiyslaki on jo säädetty osana avioliittolakipakettia. Näin ei kuitenkaan ole. Äitiyslaki on edelleen eduskunnan käsittelyssä. Jos äitiyslaki hyväksytään, se koskee vain niitä lapsia, jotka on saatettu alulle lain voimaantulon jälkeen. Siihen asti naisparin vanhemmuus on vahvistettava perheen sisäisen adoption kautta.


Mielenkiintoisia nettiluentoja sateenkaariperheistä

Kevään aikana Perheaikaa.fi-palvelussa pidetyt nettiluennot löytyvät talleenteena täältä >>

1. Suomalaisten sateenkaariperheiden lasten ja nuorten koulukokemukset
2. Eläminen suomalaisessa sateenkaariperheessä: lasten ja nuorten kokemukset
3. Saariperheen lapsi aloittaa päivähoidon
4. Päivähoito ja sateenkaariperhe - luento varhaiskasvatuksen ammattilaisille​


Työntekijöiden lomat kesäkaudella 2017

Juha Jämsä: 3.6.-1.9.
Kaisa Niittynen: 10.-25.6. ja 24.7.-16.8.
Laura Valoma: 7.7.-7.8.
Kia Aarnio: 1.7.-13.8.
Sanna Nevala: 17.-25.6. ja 10.7.-6.8.
Terhi Väisänen: 17.-25.6., 10.-16.7. ja 24.7.-6.8.
Anna Moring: 29.6-30.7. ja 14.-16.8.
Jenni Kerppola-Pesu: 1.-9.7. ja 22.7.-6.8.​

Harkitsetko lasta sijaissynnytyksellä

Australialaistaustainen järjestö 'Families Through Surrogacy' järjestää elokuussa ensimmäisen pohjoismaisen seminaarin sijaissynnytystä pohtiville eri ja samaa sukupuolta oleville pareille Tukholmassa 12.8.2017.Seminaarissa käsitellään Yhdysvaltojen ja Ukrainan sijaissynnytysten käytäntöjä, riskejä ja järjestelyjä, sekä altruistista (ei-kaupallista) sijaissynnytystä Kreikassa ja Kanadassa. Puhujina eri ja samaa sukupuolta olevat vanhemmat, hedelmöityshoitoklinikat, juristit ja sijaissynnytysvälittäjät. Lisätietoja löytyy täältä >> Yhdistyksen nettisivuilla on tietoa sijaissynnytysjärjestelyistä eri maailman maissa.

Tapahtumauutisia

Sukupuolen moninaisuus, perhe ja lapset -seminaari​

Täydennyskoulutusseminaari ammattilaisille järjestettiin toukokuun alussa Tampereella yhteistyössä Transtukipisteen kanssa. Päivään osallistui 70 eri alojen ammattilaista. He kokivat tilaisuuden tärkeänä täydennyskoulutuksena ja ammatillisesti yhteisöllisenä ja voimaannuttavana. Seminaari oli koulutushankkeemme päätösseminaari ja sukupuolen moninaisuus -vuositeeman tapahtuma.​ Kuvassa seminaarin kouluttajia.

Isät kokoontuivat Naantaliin

Transisien viikonloppu järjestettiin nyt toista kertaa, ja paikkana oli taas ihastuttava Kunstenniemen leirikeskus Naantalissa. Ohjelmaakaan ei suotta oltu muuteltu, vaan viikonloppu vierähti saunomisen, höpöttelyn, geokätköilyn, lautapelien ja room escapen parissa. Mukaan oli saatu viisi nykyistä ja tulevaa transisää ja transmaskuliinista vanhempaa. Keskustelun aiheet polveilivat vanhemmuuden arkisista pulmista lastentekoon ja sen vaihtoehtoihin (niitähän nimittäin meillä transmiehillä ja muunsukupuolisilla riittää!!!) sekä perhejuridiikasta sukulaissuhteisiin. 

Ilmat olivat melkoisen kaksisuuntaiset, kun ensimmäisenä iltana heitettiin talviturkkia mereen, niin seuraavana päivänä tarvottiinkin jo lumituiskussa pitkin geopolkuja. Room escape ei taipunut, vaan kosahti viimeiseen tehtävään. Hauskaa kuitenkin oli morseaakkosia tulkitessa ja Turkua upottaessa. Ensivuonna uudestaan!

Kansainvälinen sateenkaariperhepäivä

Kansainvälistä sateenkaariperhepäivää vietetään aina toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina. Perheille suunnatut iloiset ja näkyvät tapahtumat valtaavat satoja kaupunkeja kaikilla mantereilla. Suomessa päivää juhlittiin kuudella paikkakunnalla satojen ihmisten voimalla!

Porissa päivää vietettiin ulkoilun merkeissä. Päivä kului Reposaaren linnakepuistossa sekä merenrannalla ulkoillen ja piknikillä. Kymenlaakson perheet kävivät retkellä kansallispuistossa. Tampereella päivä kului Sorsapuistossa. Muurikkalättytakinaa meni 4,5 litraa ja paistamisessa kului kaksi tuntia. Turussa mm. syötiin sateenkaarikakkua ja osallistuttiin rummutuspajaan. Helsingissä juhlijat pääsivät nauramaan klovni Lilli Piin esitykselle ja herkuttelemaan sateenkaarikakulla. Tammelassa vaellettiin Ruostejärveä ympäri sekä herkuteltiin ja leikittiin nuotion äärellä.​

Kuvat Marjukka Irni ja M. Markkinen

Paikallistoiminnan kehittämispäivillä hyvä pöhinä

Jokavuotiseen tapaan paikallistoimintaa järjestävät vapaaehtoiset kokoontuivat yhteen jakamaan kokemuksia, suunnittelemaan tulevaa, oppimaan uutta ja virkistäytymään. Yhteistyötaidot tulivat punnituiksi ja loistaviksi todetuiksi, kun kaksi ryhmällistä osallistui ja selvitti hyvässä ajassa pakohuoneiden arvoitukset.

 

Talvileiri tutustutti Lapin luontoon ja kulttuuriin

Joukko Lapin ja pääkaupunkiseudun perheitä vietti pääsiäislomansa
sateenkaariperheleirillä Inarissa. Ensimmäisenä iltana äänestettiin
leiritekemistä. Lasten ylivoima vei leiriläiset mm. lumikenkäretkelle, avantoon, norjalaiseen kylään ja kylpylään. Poroista ja niiden ruokkimisesta tykkäsivät kaikki.

 

Tulevat koulutukset ja tapahtumat

Kesän pridet perheille

Jälleen monella paikkakunnalla järjestetään ohjelmantäyteisiä Pride-tapahtumia. Perheohjelmaa on tiedossa ainakin:

Pirkanmaa Pridella 5.-10.6.
Helsinki Pridella 26.6.-2.7.
Hanko Pridella 18.-20.8.
Turku Pride​lla 21.-27.8.

Muita Prideja:

Kainuu Pride 7.-9.7.
Sàpmi Pride Inarissa 11.-13.8.
Åland Pride 16.-20.8.
Monen vuoden tauon jälkeen Pridet myös Tallinnassa 12.8.

Katso tarkemmat tiedot Pridejen perheohjelmasta uutiskirjeen lopusta, jossa tapahtumatiedot löytyvät kunkin paikkakunnan kohdalta (Turun ja Hangon tietoja ei vielä toukokuussa ole saatu).

Rakkaussuhdetuokio Transtukipisteellä 10.6.

Setan Transtukipiste järjestää yhdessä Perhesuhdekeskuksen kanssa la 10.6. klo 12-16 rakkaussuhdetuokion pareille ja moniskunnille, joissa yksi tai useampi kumppani kuuluu sukupuolivähemmistöön, ja jotka haluavat rakentaa ja hoitaa suhdettaan. Tapaamisessa työskennellään alustuksen jälkeen kumppani(e)n kanssa, ryhmäkeskustelua ei käydä. Teemana on rakkaussuhteen voimavarat. Ilmoittautuminen 2.6. mennessä. Ilmoittautumisohjeet Transtukipisteen nettisivuilla >>

Tule mukaan uusperheleirille

Sateenkaariperheiden ihka ensimmäinen uusperheleiri on Turussa 21.-23.7.2017. Sateenkaarevat uusperheet saavat nyt omat leirinsä. Lue lisää ja ilmoita perheesi mukaan täällä >>

Kesäleirille mahtuu vielä muutama perhe

Kaikille perheille suunnattu kesäleiri järjestetään Pohjois-Virossa 6.-9.7.2017. Ohjelmassa jälleen koko perheen mukavaa yhdessäoloa sekä touhua joka ikäryhmälle. Ilmoittautumiset ja lisätietoja täällä >>

Yhden vanhemman perheille kaksi erilaista leiriä

YHDEN VANHEMMMAN PERHEIDEN PERHELEIRI
Kesäkuun alussa, pe-su 9.6.-11.6. järjestetään leiri yhden vanhemman sateenkaariperheille Sipoossa. Leirin järjestävät yhteistyössä Pienperheyhdistys ry ja Sateenkaariperheet ry. Leirillä on aikuisille päivittäin omaa ohjelmaa, jolloin lapsille on järjestetty lastenhoito. Aikuisten ohjelmassa painopiste on vertaistuessa ja muihin yhden vanhemman perheisiin tutustumisessa.  Omavastuuhinta on 80€/perhe. Hintaan sisältyy majoittuminen sekä ruokailut (aamiainen, lounas, päivällinen, iltapala), lastenhoito ja ohjelma. Vapaita leiripaikkoja voi vielä kysellä info(at)sateenkaariperheet.fi

YHDEN VANHEMMAN SATEENKAARIPERHEIDEN ÄITIEN VIIKONLOPPULEIRI 
Tervetuloa viettämään viikonloppua rennossa seurassa meren äärelle Aurinkolahden leirikeskukseen Turun Hirvensaloon 11.8.-13.8.2017. Aloitamme perjantaina klo 12. Ohjelmassa on johdatusta mindfullnessin maailmaan sekä irrottelevaa maalausta, vapaamuotoista vertaiskeskustelua, saunomista, uimista, rentoutumista ja mukavaa yhdessäoloa, hyvää kasvisruokaa unohtamatta. Ruuat valmistetaan yhdessä talkoovoimin, niin kuin myös saunan lämmitys ja loppusiivoukset tehdään yhteisvastuullisesti. Yhteismajoitus. Leirimaksu on 85€. Ilmoittautuminen 15.6. mennessä sähköpostitse osoitteeseen: yh.sateenkaariperheet.tku@gmail.com. Heti ilmoittautumisen jälkeen maksetaan varausmaksu, joka on 40€. (Jos osallistuminen peruuntuu, varausmaksua ei palauteta.) Maksuohjeet sekä tarkemman leiriohjelman saat paluuviestissä. Kerro mahdollisista allergioistasi ja muista toiveista ilmoittautumisen yhteydessä. Mukaan mahtuu 12 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. (Minimiosallistujamäärä on 10 henkilöä, jotta leiri pystytään toteuttamaan). Leirin järjestää Sateenkaariperheet ry/ Turun paikallistiimin Marjukka Irni sekä Paula Väisänen.

Kesä käyntiin Tykkimäellä

Kymenlaakson paikallistiimi ja pääkaupunkiseudun koululaiset järjestävät yhteisen kesäkauden aloittajaisretken Tykkimäen huvipuistoon, Kouvolaan, su 4.6. Perheet ympäri Suomen ovat tervetulleita mukaan. Lue lisää täältä>>

Minivaellus Evolla

Tampereen ja pääkaupunkiseudun koululaisryhmät järjestävät yhteisen minivaelluksen Evon retkeilyalueelle. Evo sijaitsee Kanta-Hämeessä. Vaelluksen ajankohta on la-su 5-6.8. Retkellä yövytään omissa teltoissa. Matkustamisesta paikanpäälle huolehtii jokainne perhe itse. Lisätietoja tampere(at)sateenkaariperheet.fi tai info(at)roomescaperunningrabbit, tai kesäkuun alusta alkaen facebookista.

Sukupuoltaan pohtivien lasten perheiden tapaamiset

​Onko lapsesi päiväkoti- tai kouluiässä ja miettii sukupuoltaan? Transtukipiste ja Sateenkaariperheet ry järjestävät yhteistyössä sukupuoleltaan erityislaatuisten lasten vertaistapaamisia vuoden 2017 syksyllä la 30.9. klo 11-13.30 ja la 11.11. klo 11-13.30. Tapaamiset ovat Sateenkaariperheiden tiloissa osoitteessa Hämeentie 29, 7. kerros, Helsinki. Tiedossa tutustumista, leikkiä ja juttelua. Pidetään ensin esittäytymiskierros, jossa sekä lapset että vanhemmat ovat mukana. Sitten jakaudumme lasten ja aikuisten ryhmiin. 

Perhevalmennukset 2017

Kurssit on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaariparisuhteiden ja -erojen erityispiirteistä. Kurssit ovat maksuttomia, viikonloppukursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>


Helsingin iltakurssit

Helsingin iltakurssi järjestetään viitenä peräkkäisenä tiistai-iltana yhdistyksen toimistolla Kurvissa, osoitteessa Hämeentie 29, 7.krs,  kello 17.30-20.30. Ilmoittautumiset hyväksytään tulojärjestyksessä. Kurssille otetaan noin 40 henkeä. Kurssi on maksuton.

Syksyn 2017 iltakurssi on 12.9.-10.10. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>


Viikonloppukurssi Tampereella
3-5.11.2017

Syksyisin perhevalmennus järjestetään viikonloppukurssina, jotta kaikkialta Suomesta olisi mahdollista osallistua. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>


Perhevalmennuksen nettikurssi on ilmaiseksi kaikkien perhettä suunnittelevien ja lasta odottavien käytettävissä. Se löytyy perheaikaa.fi-sivuston kurssit-osiosta.​

Eronneille vanhemmille oma kurssi

Vanhemman Neuvo on kurssi eronneille sateenkaariperheellisille. Kurssi on osallistujille maksuton. Ammatillisesti ohjattu ryhmä kokoontuu Helsingissä kahdeksana iltana. Ryhmä aloittaa kesän jälkeen, mutta haastattelut alkavat NYT. Tarkka aloittamispäivä sovitaan haastateltujen kesken. 
Tapaamisajaksi suunniteltu kello 17.30-20.30. Tarvittaessa lastenhoito yhdistyksen puolesta.
Vanhemman Neuvo -kurssilla keskitytään lapseen ja vanhemmuuteen eron jälkeen. Kurssi on tarkoitettu hlbtiq-vanhemmille, jotka ovat eronneet tai eroamassa puolisostaan. Vanhemmuuden jakaminen jatkuu eron jälkeenkin, joten ryhmä voi olla ajankohtainen vaikka erosta olisikin jo pidempi aika.

Ryhmä kokoontuu yhdistyksen toimitiloissa Kurvissa. Kurssin vetää Ensi- ja turvakotien liiton Vanhemman Neuvo -koulutuksen saanut Ritva-Liisa Reinold, joka on koulutukseltaan seksuaali- ja pariterapeutti, opiskellut traumaterapiaa ja toiminut aiemmin Transtukipisteen perhetyön koordinaattorina.

Kurssille mahtuu kahdeksan osallistujaa. Osallistujat haastatellaan ennen kurssin alkamista. Jos sattuu niin, että ex-puolisot ilmoittautuvat samalle kurssille, lähtökohtaisesti ensimmäiseksi ilmoittautuneella on etuoikeus osallistumiseen. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: ritva-liisa.reinold@luukku.com.

Suurin osa toiminnasta on paikallistiimien eri paikkakunnilla toteuttamaa: 
Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Tapahtumakalenteri 2017

5.-10.6. Pirkanmaa Pride
10.6. Rakkaussuhdetuokio Transtukipisteellä
9.-11.6. Yhden vanhemman sateenkaariperheiden leiri Sipoossa
16.-18.6. Rikasta minua -parisuhdeviikonloppu Kirkkonummella
26.6.-2.7. Helsinki Pride
6.-9.7. Kesäleiri Pohjois-Virossa
21.-23.7. Uusperheleiri Turussa
11.-13.8. Yhden vanhemman perheiden aikuisten leiri Turussa
18.-20.8. Hanko Pride
21.-27.8. Turku Pride​

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin, joka sisältää myös paikalliset tapahtumat, löydät nettisivuilta tai tästä linkistä >> ​

Vertaistoiminta netissä - Perheaikaa.fi

​Sateenkaariperheiden neuvonta- ja aihe vapaa -chatit:

Kesän ajan chatit ovat tauolla ja jatkuvat jälleen syyskuussa 2017.
​​
Nettiluennot: 
Kevään aikana pidetyt luennot löytyvät sivuilta talleenteena täältä >>
1. Suomalaisten sateenkaariperheiden lasten ja nuorten koulukokemukset
2. Eläminen suomalaisessa sateenkaariperheessä: lasten ja nuorten kokemukset
3. Saariperheen lapsi aloittaa päivähoidon
4. Päivähoito ja sateenkaariperhe - luento varhaiskasvatuksen ammattilaisille


Suljetut ryhmät​:
Syksyllä 2017:
*Sukupuolen moninaisuus ja vanhemmuus

Perhevalmennuksen nettikurssi on ilmaiseksi kaikkien perhettä suunnittelevien ja lasta odottavien käytettävissä. Löytyy perheaikaa-sivuston kurssit-osiosta.

Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi voi lähettää vertaistoiminnan koordinaattorille tai kirjoittaa keskustelufoorumille. Lisätietoa yhdistyksen Perheaikaa.fi-toiminnasta myös kotisivuilla >>

Perheaikaa.fi-palvelussa on myös sateenkaariperheiden keskustelualue. Sateenkaariperheteemaisen keskustelualueen löydät toiseksi viimeisenä sivun alalaidasta Lapsi perheessä -alueelta.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

PUHELIN

HUOM! Neuvontapuhelin on kesätauolla 12.-26.6. ja 10.7.-13.8.
Muina aikoinan neuvontaa saa numerosta 050-321 0048 kaksi kertaa viikossa soittoaikoina, jotka ovat:

tiistaisin kello 12-13
torstaisin kello 9-10


SÄHKÖPOSTI
HUOM! Sähköpostineuvonta on kesätauolla 12.-26.6. ja 10.7.-13.8.

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa. Jos vastausta ei kuulu, voit lähettää kyselyä tuliko viesti perille. 


CHAT

Neuvontapalveluihin kuuluu myös ´kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat. Reaaliajassa toimiva chat löytyy Väestöliiton Perheaikaa-sivustolta www.perheaikaa.fi. Chatiin voi tulla keskustelemaan ja esittämään kysymyksiään. Chatissa kirjoittaessa kannattaa huomioida, että muut chatissa olijat näkevät keskustelun. Muuten neuvontapalvelu on luottamuksellista eikä kysymyksiä tai muita tietoja rekisteröidä millään tavalla.

Vuoden 2017 syksyn chattiajat löydät elokuun uutiskrijeestä Kellonaika on aina 12-13.30. ja päivä tiistai.

Muista myös Sinuiksi -neuvontapalvelu

Sinuiksi-chattien tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa.


Katso myös muut neuvontapalvelut www.sinuiksi.fi

Haastattelu- ja osallistumispyynnöt

Teen Turun yliopistossa väitöskirjaa HLBTIQ+-ihmisten kokemuksista koskien läheisen kuolemaa. Etsin ihmisiä, jotka ovat halukkaita osallistumaan tutkimukseeni kertomalla omista kokemuksistaan kirjallisesti ja/tai haastattelussa. Aineistonkeruu on käynnissä 1.3.-31.5.2017. Lisätietoa tutkimuksesta ja osallistumisohjeet ovat saatavilla osoitteessa www.hlbtiqsuru.com


​Onko Sinulla kokemusta sijaissynnytysjärjestelyistä? Etsin henkilöitä, jotka haluavat osallistua haastattelututkimukseen, joka koskee tietä vanhemmuuteen sijaissynnytyksen kautta. Etsin samaa sukupuolta olevia pariskuntia, heteropariskuntia ja yksineläviä ihmisiä, joilla on kokemusta sijaissynnytysjärjestelyistä. Voit osallistua haastatteluun puolisosi/partnerisi kanssa, tai yksin. Haluatko osallistua, tai saada lisätietoja? Ota yhteyttä tutkijatohtori Lise Erikssoniin (Sosiologian yksikkö, Åbo Akademi): lise.eriksson@abo.fi, tai puh. +358 (0) 505859357. Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta Nordic Surrogates: The Political and Media Construction of Surrogacy in the Nordic Countries (NORSUR). Lisätietoja >>


Hei. Teen pro gradu -tutkielmaa ei-heteroseksuaaliksi itsensä kokevien kokemuksista kohtaamisista sosiaalityöntekijöiden kanssa. Lisätietoa tutkimuksestani löytyy täältä >>. Heidi Jansson

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on lähes 4000 tykkääjää Facebookissa

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita! 'Tykkää' meistä, niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Sateenkaaripareista>>
Tykkää Monimuotoisista perheistä>>
Tykkää Nelfasta>> 

Sateenkaariperheet  myös Twitterissä>>

Voit seurata tilimme kautta järjestön kuulumisia ja saat vinkkejä sateenkaariperheitä koskeviin juttuihin netissä. Twiittejä sateenkaariperheistä löytyy myös aihetunnisteella #sateenkaariperhe.

Paikalliset tapahtumat

Paikallistiimin tarvitsemat ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät nyt helposti kotisivuiltamme>>

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät tästä linkistä>>

UUTTA:
Oulussa ja Porissa ulkotapahtumia läpi kesän
Koululaisperheet Evolle telttavaellukselle

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: info@sateenkaariperheet.fi

Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lahti: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI​

Paikallistiimi: Anu, Essi, Kirsi, Maria x 2, Minna, Riina, Sonja ja Verna sekä koululaisasioissa Arhi helsinki@sateenkaariperheet.fi Paikallistiimin tavoittaa perhetapaamisten ja perhekahvilan aikana numerosta 050-4406517.​​

Kaikki kokoontumiset, retket ja muu paikallistiimin toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin - olisiko sinulla kiinnostusta osallistua järjestelyihin ensi vuonna? Tiimissä on mukavaa suunnitella ja järjestää toimintaa. Kaikenlainen osaaminen on tervetullutta ja osallistumalla järjestelyihin pääset vaikuttamaan toiminnan sisältöihin! Ota rohkeasti yhteyttä tiimiin sähköpostitse helsinki@sateenkaariperheet.fi tai vertaistoiminnan koordinaattoriin Kaisaan.​

HELSINKI PRIDE

MA 26.6.
- Koululaisten Pride-päivä klo 17-> Otetaan haltuun toimiston takana oleva Katri Valan puisto. Graffitien tekoa, futista, pihapelejä, riippukeinuja, sling-trapetsi, kiipeilyä, herkkupiknik... Jos sataa, siirretään toiseen iltaan.

TI 27.6. 
- Perhekahvila klo 10-12 Hämeentie 29. Mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Perhekahvilassa on mahdollisuus myös askarrella Pride-rekvisiittaa ja tavata uusia ihmisiä.

- Alkutaipaletapaaminen klo 18-20, Hämeentie 29. Alkutaipale on vapaamuotoinen tapaaminen vanhemmuuden alkutaipaleella oleville. Oletpa odottava, yrittävä, haaveileva tai vauvaperheellinen, niin tämä tilaisuus on sinulle.

KE 28.6.
- Vauvahieronta 11.30-12.30, Hämeentie 29
- Eläminen suomalaisessa sateenkaariperheessä: Lasten ja nuorten kokemukset -luentotilaisuus klo 17-19. Mikä sateenkaariperheiden lasten ja nuorten mielestä on parasta heidän perheessään? Miten he muuttaisivat maailmaa, jotta se olisi heille vielä parempi paikka? Kuinka hyvin he voivat psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti? Millaisia vertaissuhteita heillä on, entä millaisia koulukokemuksia? Luennolla esitellään 6.6.2017 julkaistun tutkimuksen tuloksia. Luennoitsijana tutkija, PsT. Kia Aarnio. Tilaisuudessa on lastenhoito ja kahvitarjoilu. Hämeentie 29.

TO 29.6.
Mimi ja Kuku klo 17-18.30  Esitys alkaa klo.17.00, saavuthan paikalle hieman aiemmin. - Tapahtumaan on ennakkoilmoittautuminen, ilmoittaudu osoitteeseen; helsinki@sateenkaariperheet.fi, saat vastauksen mahdutteko mukaan. Hämeentie 29.

PE 30.6.
Perhetapaaminen klo 10. Halukkaille yhteislähtö julkisilla jonkin leikkipuiston puistoruokailuun klo 11. Hämeentie 29.
Miten lapsia tehdään? -tilaisuus klo 17-19. Luennoitsijana Anna Moring. Hämeentie 29.

LA 1.7
- Perinteinen perhepiknik klo 10-12 Hakasalmen huvilan piha-alueella, Mannerheimintie 13.
- Koululaisten varainkeruulipunmyynti alkaa Kansalaistorilla klo 11. Tapaaminen Haukipatsaan juurella. Hauella huolto- ja tapaamispiste klo 13 saakka. Klo 14 myyntiä jatketaan Kaivopuiston puistojuhlassa.
- Miten miehet tekevät lapsia? -tilaisuus klo 18-19.30, Hämeentie 29.
- Sateenkaareva isyys -miesten oma ilta klo 19.30-21, Hämeentie 29.

SU 2.7.
- Vapaamuotoinen retki Fallkullan kotieläintilalle (Malminkaari 24; Tapanilan juna-asemalta kävelymatka). Kokoontuminen päärakennuksen edessä klo 11.
- Sukupuolivähemmistöön kuuluvien vanhempien vertaisryhmä klo 15-17, Ryhmä kaikille transihmisille ja muille sukupuoletaan moninaisille ihmisille, joilla on lapsi haaveissa, tulollaan tai jo perheessään. Hämeentie 29.

PERHEKAHVILA  

Perhekahvila läpi kesän joka tiistaiaamu klo 10–12 Kurvissa (Hämeentie 29). Halukkaat voivat lähteä lähileikkipuistoon puistoruokailemaan. Omat ruokailuvälineet ja juotavaa mukaan, ruoka on tarkoitettu alle 16-vuotiaille. Lähtö toimistolta klo.11.15. Lisätietoja puistoruokailusta täällä


Perhekahvila on mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja keksiä. Rattaat saa toimistoon sisälle. Hoitopöytä, potta, mikro, syöttötuoleja, leikkihuone yms. löytyy. *Avoimet ovet eli tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin!*

​RETKI HARAKAN SAAREEN
Tervetuloa koko perheen opastetulle luontoretkelle Harakan saareen su 4.6.!
Opastettu retki on ilmainen ja alkaa klo 10.30 lähteneen yhteysveneen saavuttua perille. Osallistujat maksavat vain edestakaisen venematkan hinnan, joka on aikuisilta 5 e ja 4-16-vuotiailta 2 e. Yhteysvene Harakkaan lähtee Kaivopuiston Ullanlinnan laiturilta, Cafe Ursulan vierestä. Harakka on pieni saari, ja parisen tuntia kestävän retken aikana kävellään noin 1,5 km. Lastenvaunut/-rattaat voi jättää retken ajaksi saarella olevan luontokeskuksen yhteyteen. Kerrothan ilmoittautuessasi, jos tarvitsette vaunuja tai rattaita varsinaisella luontoretkellä, jotta tämä voidaan ottaa huomioon reitin suunnittelussa. Harakassa ei ole kahvilaa, joten kannattaa ottaa mukaan omat eväät. Luvassa yhdessäoloa ja saaristoluontoon tutustumista! Ilmoittautuminen retkelle (osallistujien lukumäärä ja lasten ikä) osoitteeseen pksperheet(a)gmail.com.

ALKUTAIPALE-ILLAT

Kesän tapaaminen on tiistaina 27.6. klo 18.00-20.00
Alkutaipale-illat on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnitteleville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme. Olet tervetullut mukaan olit/te sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet. Alkutaipale-illat ovat kaikille avoimia, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat. Tapaamispaikkana Sateenkaariperheiden toimisto Kurvissa, Hämeentie 29, 7krs, ellei muuta ilmoiteta. Yhteydenotot ja kyselyt: info@sateenkaariperheet.fi.

Alkutaipaleen omaan salaiseen facebook-ryhmään pääset tulemalla Alkutaipale-tapaamiseen. Ohjeet liittymiseen saat paikan päällä.

SUKUPUOLTAAN POHTIVIEN LASTEN PERHEIDEN TAPAAMISET​

Onko lapsesi päiväkoti- tai kouluiässä ja miettii sukupuoltaan? Transtukipiste ja Sateenkaariperheet ry järjestävät yhteistyössä sukupuoleltaan erityislaatuisten lasten vertaistapaamisia syksyllä 2017 seuraavina päivinä: lauantaina 30.9. klo 11-13.30. ja 11.11. klo 11-13.30 Tapaamiset ovat Sateenkaariperheiden tiloissa osoitteessa Hämeentie 29, 7. kerros.  

EROTOIMINTA

Vanhemman neuvo -ryhmä eronneille lapsiperheellisille alkaa, kun ryhmä on koossa. Ilmoittaudu mukaan NYT. Ryhmä käsittää kahdeksan kertaa, ja on osallistujille ilmainen. Tarvittaessa järjestetään lastenhoito. Sateenkaariperheiden Vanhemman neuvo-kursseihin erikoistunut Ritva-Liisa Reinold. Katso lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet uutiskirjeestä kohdasta "Tulevat kurssit ja tapahtumat"

KOULULAISET
Kesäkauden aloittajaisretki Tykkimäen huvipuistoon
, Kouvolaan, su 4.6.
Tule mukaan retkelle huvipuistoon, tapaa muita sateenkaariperheitä ja vietä hauska perhepäivä!
Lue lisää ja ilmoittaudu täällä >>
Retki järjestetään yhteistyössä Kymenlaakson perheiden kanssa.

Ma 26.6. klo 17-> Koululaisten Pride-päivä
Otetaan haltuun toimiston takana oleva Katri Valan puisto. Graffitien tekoa, futista, pihapelejä, riippukeinuja, sling-trapetsi,
kiipeilyä, nyyttäriherkkupiknik
... Jos sataa, siirretään toiseen iltaan. Kokoontuminen sateenkaariperheiden toimitiloissa, Hämeentie 29. Ovisummeri R-koskin ja Picnicin välissä.

MISTÄ LISÄTIETOA?

Avoin Facebook-ryhmä: tiedotukseen painottuva sivusto Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>

Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle (Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet), liity ryhmään laittamalla vertaistoiminnan koordinaattorille sähköpostia ja pyydä liittämään sinut ryhmään.

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen helsinki@sateenkaariperheet.fi

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Mervi ja Saara V. 

jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi 

MISTÄ LISÄTIETOA?

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen jyvaskyla(at)sateenkaariperheet.fi.

Avoin Facebook ryhmä: tiedotukseen painottuva sivusto Jyväskylän seudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>

Suljettu Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle Sateenkaariperheet Jyväskylä, liity ryhmään laittamalla pyyntö ylläpitäjälle täällä>>

KUOPIO

Kuopion sateenkaariperheet ovat aloittaneet säännölliset kokoontumiset. Toiveita ja ideoita voit esittää, hinkua mukaan järjestäjäksi tai kysellä seuraavan tapaamsien ajankohtaa sähköpostiviestillä: kuopio@sateenkaariperheet.fi

Kuopion seudulla on paljon sateenkaariperheitä, myös koululaisperheitä. Nyt toiminta on käynnistynyt uudelleen. Kuopion tapaamisista ilmoitellaan ja muistaa asioista keskustellaan omassa facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä>>

KYMENLAAKSO/KOTKA

Paikallistiimi: Veera ja Petri, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi

​Jos haluat liittyä Kymenlaakson sateenkaariperheiden Facebook-ryhmään, jossa tapaamisista sovitaan, laita sähköpostia osoitteeseen paikallistiimille.

Kymenlaakson paikallistiimi ja pääkaupunkiseudun koululaiset järjestävät yhteisen kesäkauden aloittajaisretken Tykkimäen huvipuistoon, Kouvolaan, su 4.6.
Tule mukaan retkelle huvipuistoon, tapaa muita sateenkaariperheitä ja vietä hauska perhepäivä!
Tykkimäeltä löytyy laitteita niin taaperoillekin kuin isommillekin hurjapäille. Alle 90cm pituiset pääsevät omiin laitteisiinsa ilmaiseksi, kun mukana on rannekkeellinen vähintään 15-vuotias huoltaja. Alle 90cm pääsevät alueellekin veloituksetta, sitä pidemmiltä henkilöiltä, jotka eivät osta ranneketta, on sisäänpääsymaksu 5e. Ranneke sisältää sisäänpääsyn. Etukäteen ilmoittautuneiden jäsenten (jotka eivät ranneketta ota) sisäänpääsymaksusta yhdistys maksaa 2e, jolloin omavastuuksi jää 3e. Yhdistyksen v. 2017 jäsenkortilla saa alennusta myös rannekkeesta. Ennakkoon ilmoittautuneilta laskutetaan rannekkeiden omavastuuosuus etukäteen, koska ryhmän koko pitää vahvistaa Tykkimäelle etukäteen, ja näin sisäänpääsy sujuu mahdollisimman jouhevasti. Rannekkeiden hinnat jäsenkortilla90-120cm 18e (normaalihinta portilla 27e)yli 120cm 24e (normaalihinta portilla 33e)pelkkä sisäänpääsy 3e (normaalihinta portilla 5e)
ILMOITTAUMINEN VIIMEISTÄÄN 1.6. täällä>>
Tapaaminen su 4.6. kello 12 huvipuiston pääportilla, Kanuunakuja 2, 45200 Kouvola. Huvipuisto on auki klo 20 saakka.
Tykkimäen parkkipaikka on maksuton.
Huvipuistoon ovat myös koirat tervetulleita, kunhan ne pidetään kiinni hihnoissaan.

LAHTI

Jos Lahden suunnan ihmiset ovat tulevaisuudessa kiinnostuneita järjestämään tapaamisia, voivat he ottaa yhteyttä vertaistoiminnan koordinaattoriin. Lahden alueen sateenkaariperheet -nimisessä suljetusssa facebook-ryhmässä pääsee kontaktiin alueen muiden perheiden kanssa.

MIKKELI

Yhteyshenkilö: Iina, 050 531 1171, mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa yhteyshenkilöltä.

Mikkeliläiset ovat tervetulleita osallistumaan 4.6. Tykkimäen huvipuistoretkeen. Lisätietoja Kymenlaakson kohdalla.

OULU

Paikallistiimi: Suvi ja Jenni, oulu@sateenkaariperheet.fi

Kesän aikana Oulussa on puistotapaamisia parin viikon välein. Heinä- ja elokuun osalta lisätietoa sähköpostilla, kunhan tapaamispäivät ja -paikat on päätetty.

Oulun puistotapaamiset kesäkuussa klo 17->
To 1.6.
Nallikarin puisto
To 8.6.
Toivoniemen leikkipaikka
To 15.6.
Ainolan puisto
Ti 20.6.
Mannerheimin puisto
Tapaamiset säävarauksella.

Lisätietoja tapaamisista saa Oulun omalla sähköpostilistalla, jolle voi liittyä laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi. Oululla on myös salainen facebook-ryhmä.

PORI

Paikallistiimi: Elina, Johanna, Katri ja Mari, pori@sateenkaariperheet.fi


Porissa tapaamiset jatkuvat läpi kesän kerran kuussa.
Sunnuntaina 11.6. tapaamme Kirjurinluodolla Viksu mustavariksen pesällä klo 15 ja vietämme päivää ulkoilun sekä nyyttäriperiaattella toimivan piknikin merkissä.
Heinäkuun tapaamisessa torstaina 6.7. tapaamme jälleen Kirjurinluodolla klo 17. Tällöin kierrämme yhdessä Polsan reitin, mikä sopii pituutensa puolesta myös pienemmille kävelijöille.

Elokuussa lähdemme kesäretkelle Sastamalaan Kiviniityn kotielänpuistoon 6.8, perillä tapaamme klo 11. Sitovat ilmoittautumiset retkelle sähköpostilla pori@sateenkaariperheet.fi 30.7. mennessä. Kaikista kesän tapahtumista lisätietoja Facebook-sivuiltamme. Lisätietoja kustakin tapahtumasta Facebook-sivuiltamme Porin sateenkaariperheet, joka löytyy mm. tästä linkistä >>​

Jos olet kiinnostunut liittymään sähköpostilistallemme tai salaiseen Facebookin keskusteluryhmään, laita meille viestiä joko sähköpostilla pori@sateenkaariperheet.fi tai Facebookissa. Kaikkiin tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset että perheestä haaveilevat.

ROVANIEMI

Lapin sateenkaariperheet kokoontuivat syksyn ajan Rovaniemellä MLL:n tiloissa kerran kuukaudessa. Osallistujamäärän niukkuuden takia paikkakunnalla siirrytään jälleen epäsäännöllisempään tapaamismalliin.  Lisätietoja, päivät ja osoitteen saat sähköpostilla, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi


Rovaniemellä suunnitellaan uutta toimintaa kovalla vauhdilla, mm. omaa leiriä. Jos et ole velä mukana toiminnassa, ota yhteyttä rovaniemi@sateenkaariperheet.fi


Pohjois-Suomen sateenkaariperheille on oma facebook-ryhmä Sateenkaariperheet Lapissa. Liity mukaan täällä >>

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi

Seinäjoen tapaamisista tiedotamme Seinäjoen Sateenkaariperheiden omassa facebook-ryhmässä, jonne pääset lähettämällä sähköpostia osoitteeseen seinajoki@sateenkaariperheet.fi.

Vuonna 2017 järjestämme tapaamisia leikkipuistoissa, Touhutalossa, kahviloissa ym. paikoissa osallistujien innokkuuden mukaan. Tervetuloa mukaan kaikki sateenkaariperheelliset sekä perhettä suunnittelevat!


PS. Etsimme lisävoimia paikallistiimiin, se voit olla juuri sinä! Jos haluat tulla mukaan ideoimaan ja järjestämään tapaamisiamme, niin otathan yhteyttä!​

TAMPERE

Paikallistiimi: Sini, Sari, Marjut, Johanna, Sofia ja Hanna, tampere@sateenkaariperheet.fi


Pienten tapaaminen 1.6. klo 10-12 Sorsapuistossa. Tervetuloa leikkimään, juttelemaan ja piknikille! Nähdään leikkipuiston vasemmalla puolella, pienen hiekkakentän edustalla. Yhdistyksen puolesta hedelmiä ja leipää yhteiseen piknik-pöytään, täydennystä omilla eväillä.Pienten puistotapaamiset jatkuvat läpi kesän noin kahden viikon välein, seuraa kalenterista tapahtumia.


Perhetapaaminen Pirkanmaan Pridejen yhteydessä 10.6 klo 12-14.30. Rentoa yhdessä oloa ja vertaisjutustelua kahvittelun ja mehustelun lomassa. Mikro käytettävissä, joten lasten ruuan omassa astiassa saa lämmitettyä. Riesa-Pelle tulee viihdyttämään ja tekemään ilmapallohahmoja. Koululaiset kartuttavat toimintakassaansa myymällä sateenkaarilippuja 5 € hintaan. Helppo tapa hankkia rekvisiittaa Pride -marssia ja pääjuhlaa varten!

Tarjoilujen ja järjestelyjen helpottamiseksi toivomme ilmoittautumista tapaamisiin. Jos ilmoittautuneita ei ole, ei aktiivitkaan välttämättä keskenään kokoonnu, vaan tapahtuma peruutetaan. Facebookissa olevan ryhmän tai paikallistiimin sähköpostin kautta voit ilmoittautua ja saada lisätietoa tapahtumista. Kaikki tapaamisemme tiedotetaan Sateenkaariperheiden ja Tampereen Setan kalenterissa sekä Facebook -ryhmässämme.

Lisätietoa toiminnasta ja
mm. face-ryhmään liittymisestä saat osoitteesta
tampere@sateenkaariperheet.fi.​
Uudet perheet ovat lämpimästi
tervetulleita, kaikilla meillä on joskus ollut ensimmäinen kerta
sateenkaariperhetapaamisessa, rohkeasti mukaan!​

TURKU

Paikallistiimi: Tanja, Tiia, Minna ja Marjukka

turku@sateenkaariperheet.fi

Tervetuloa mukaan Turun Seudun Sateenkaariperheiden toimintaan!
Turussa järjestetään monipuolista ohjelmaa sateenkaariperheellisille. Voit ilmoittautua mukaan sähköpostilistallemme osoitteeseen turku@sateenkaariperheet.fi. Voit myös liittyä suljettuun Fb-­keskusteluryhmäämme sekä seurata tiedotusta julkisella Facebook-sivullamme.


Kesän tapahtumia:
Ke 12.7. Kaikille perheille avoin puistotapaaminen klo 17-19 Seikkailupuistossa.
Pe 11.- Su 13.8. Yhden vanhemman sateenkaariperheiden äitien viikonloppuleiri.
Ke 23.8. Pride-viikon kaikille yhteinen puistotapaaminen. Paikka ja aika selviää myöhemmin. Seuraa ilmoittelua Facebookissa ja sähköpostitse.

YHDEN VANHEMMAN SATEENKAARIPERHEIDEN ÄITIEN VIIKONLOPPULEIRI 
Tervetuloa viettämään viikonloppua rennossa seurassa meren äärelle Aurinkolahden leirikeskukseen Turun Hirvensaloon 11.8.-13.8.2017. Aloitamme perjantaina klo 12. Ohjelmassa on johdatusta mindfullnessin maailmaan sekä irrottelevaa maalausta, vapaamuotoista vertaiskeskustelua, saunomista, uimista, rentoutumista ja mukavaa yhdessäoloa, hyvää kasvisruokaa unohtamatta. Ruuat valmistetaan yhdessä talkoovoimin, niin kuin myös saunan lämmitys ja loppusiivoukset tehdään yhteisvastuullisesti. Yhteismajoitus. Leirimaksu on 85€. Ilmoittautuminen 15.6. mennessä sähköpostitse osoitteeseen: yh.sateenkaariperheet.tku@gmail.com. Lisätietoja kirjeessä aiempana Tulevat koulutukset ja tapahtumat -osiossa.

Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29, 00500 Helsinki 


www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
Laura Valoma
laura.valoma@sateenkaariperheet.fi
050 525 7999​

Vertaistoiminnan koordinaattori
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976​

Tutkija
Kia Aarnio
kia.aarnio@sateenkaariperheet.fi
050 542 1001

Puheenjohtaja
Krister Karttunen 

puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi

050 513 7765

Perhesuhdekeskus

Projektipäällikkö
Sanna Nevala
sanna.nevala@sateenkaariperheet.fi
050 410 6772

Perhetyöntekijä
Terhi Väisänen
terhi.vaisanen@sateenkaariperheet.fi
050 431 4600

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Projektipäällikkö
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Suunnittelija
Jenni Kerppola-Pesu
jenni.kerppola-pesu@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello 9-10
sekä sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat-ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi-sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen.

webmaster@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2017

Krister Karttunen, Helsinki (puheenjohtaja)
Marjukka Irni, Turku
Tiia Kovanen, Vantaa​
Paula Myöhänen, Mikkeli
Juha-Pekka Hippi, Helsinki
Petri Segerholm, Kotka
Anu Kantola, Vantaa
Tiia Sudenkaarne, Turku
Emil Hellsten, Helsinki
Sari Kemppinen, Helsinki (varajäsen)
Markus Oja, Lempäälä (varajäsen)

Terveisesi yhdistyksen työntekijöille ja hallitukselle

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

0%