Sidonnaisuusilmoitus

Tällä lomakkeella tehdään kuntalain 84 §:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä vaikka kuntalain 84 §:n mukaisia sidonnaisuuksia ei olisikaan. Sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on myös ilmoitettava viipymättä.

Rekisteriseloste

Sidonnaisuusilmoitus

Ilmoittajan henkilötiedot

Sukunimi ja etunimi​

Luottamustehtävä tai virkatehtävä kunnassa

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Kunnan nimeämänä edustajana

Muut tehtävät

Merkittävä varallisuus 

Omaa vakituista asuntoa/asuinkiinteistöä ei tarvitse ilmoittaa, mikäli kiinteistöön ei sisälly maa- ja metsäalueita. Asunnon/kiinteistön tiedot muodossa "Kiinteistö Vesilahden kunnan xxx kylässä".

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa