Uutiskirje elokuu 2017

Sateenkaariperheen lapsi: Minkä haluaisit muuttuvan koulussasi?

Kesällä julkaistun kyselytutkimuksemme mukaan lähes puolet lapsistamme ja nuoristamme on kuullut ärsyttäviä kysymyksiä sateenkaarivanhemmastaan ikätovereiltaan ja kolmannes nuorista on kuullut aikuisen sanovan loukkaavia asioita nuoren sateenkaariperheestä. Vaikka keskimäärin sateenkaariperheiden lapset ja nuoret eivät koe tulevansa koulukiusatuiksi muita useammin, kiusaaminen voi koskea perhetilannetta: ”Joskus luokkalaiset sanoivat, että ei tulisi kouluun, jos olisi minä. Kun minulla on kaksi äitiä, jotka ovat eronneet” (13–14-vuotias). Pelko kiusatuksi tulemisesta estää osaa lapsista kertomasta vanhemmistaan kavereilleen. Erityisesti lapset ja nuoret, joiden sateenkaariperhe on muodostunut vasta myöhemmin heidän elämässään, ovat kokeneet perheestään kertomisen vaikeaksi: ”Minua hävettää aina, vaikka vain muutama henkilö tietää asiasta. Heidän suhtautumisensa asiaan on ollut välttelevää” (15–16-vuotias).​

Loukkaavista kommenteista huolimatta sateenkaariperheiden lasten ja nuorten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi vaikuttaa vastaavan ikätovereiden hyvinvointia. Yhdeksälläkymmenelläviidellä prosentilla sateenkaariperheiden lapsista ja nuorista on kertomansa mukaan tukenaan vanhemmat, jotka kannustavat heitä. Heillä on myös ystäviä, jotka kyläilevät mielellään heidän luonaan. Nämä voivat olla hyvinvointia lisääviä tekijöitä lapsilla, jotka ovat kuulleet nimittelyä.

Kouluterveydenhuolto osaa enimmäkseen asiansa, sillä kukaan tutkimukseemme osallistuneista lapsista ja nuorista, joiden sateenkaariperhe on ammattilaisen tiedossa, ei ole kokenut kielteistä suhtautumista koulun terveydenhoitajan, lääkärin, psykologin tai kuraattorin taholta. ”Perheasiat tulevat harvoin esille mainittujen ammattilaisten kanssa. Jos tulevat, he suhtautuvat mutkattoman neutraalisti” (17–18-vuotias). Sateenkaariperheiden lapset ja nuoret kokevat myös opettajien kohtelevan heitä oikeudenmukaisesti. Enemmänkin kouluissa voidaan silti tehdä. Lapset ja nuoret toivovat, että kiusaaminen vähenisi, sateenkaariteemoja käsiteltäisiin enemmän koulussa ja yhdenvertaisuus lisääntyisi: ”Toivoisin, että kukaan ei pitäisi äitiä outona sen vuoksi, että äitini on toisen naisen kanssa” (10–12-vuotias) ja ”Haluaisin, että erilaisista perheistä kerrottaisiin enemmän esim. koulussa, koska silloin muut koululaiset ymmärtäisivät, eikä kiusausta olisi niin paljon” (13-vuotias).

Yhdessä me vanhemmat, koulun henkilökunta ja Sateenkaariperheet ry voimme työskennellä sen eteen, ettei kukaan lapsi tai nuori joudu kuuntelemaan haukkumasanoja ja ajattelemaan: he eivät ymmärrä, mitä he tekevät.

Kia Aarnio
tutkija

kia.aarnio@sateenkaariperheet.fi
0505421001


​PS. Lasten sitaatit ja tutkimustulokset löytyvät kokonaisuudessaan raportistamme , jonka voi ladata maksutta netistä tai ostaa Väestöliiton verkkokaupasta tai toimistoltamme.

Sisällysluettelo:

* Uutisia ja ajankohtaista
* Tapahtumauutisia
* Tulevia koulutuksia ja tapahtumia
* ​Vertaistoiminta netissä
* ​Neuvontapalvelu
* Haastattelupyynnöt
* KAIKKI PAIKALLISET TAPAHTUMAT
   uutiskirjeen lopussa

AJANKOHTAISET LAUSUNNOT, TIEDOTTEET JA PÖYTÄKIRJAT

* Hallituksen kokouksen 22.4.2017 päätösluettelo >> ​
* Hallituksen kokouksen 20.5.2017 päätösluettelo >> ​​

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, lisätietoja täällä >>

Uutisia ja ajankohtaista

Suomalaisten nuorten aikuisten 

kertomuksia lapsuudestaan sateenkaariperheessä

Sateenkaariperheessä lapsuudessaan kasvaneiden nuorten aikuisten kokemuksia on selvitetty kasvatustieteen pro gradu -työssä. Työ laajentaa Sateenkaariperheet ry:ssä toteutetun sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvointi ja kokemukset -hankkeen teemoja 18–30-vuotiaisiin nuoriin aikuisiin. Kahdentoista haastateltavan kokemuksista eritellään teemoja, joissa painottuvat yhtäältä sateenkaariperheessä elämisen tavallisuus ja toisaalta alkuvaikeuksien jälkeinen selviytyminen perheessä tapahtuneista muutoksista. Suurimmalla osalla haastateltavista sateenkaariperhe on muotoutunut vanhemman uuden kumppanin myötä, yhdellä vanhemman sukupuolenkorjaamisen myötä. Opinnäytetyössä käsitellään sitä, miten haastateltavat kokivat kasvuympäristönsä heteronormatiivisuuden ja homofobian, perheestä kertomisen ja sateenkaariperheiden käsittelyn koulussa sekä mitä erityisiä myönteisiä puolia sateenkaariperheessä eläminen on tuonut haastateltujen elämään. 


Tulokset ovat saman suuntaisia kuin on saatu tutkimushankkeessamme 7–18-vuotiaiden osalta ja kansainvälisessä sateenkaariperhetutkimuksessa. Esimerkiksi osa haastatelluista on pelännyt perheestään kertomista, osa on piilotellut perhettään, kun taas osa on ollut avoin perheestään. Haastatelluista osa ei halua kutsua sateenkaariperheeseen liittynyttä nimittelyä kiusaamiseksi, minkä voi tulkita mahdollisesti johtuvan sateenkaariperheiden lasten tarpeesta pitää yllä ongelmatonta kuvaa sateenkaariperheessä elämisestä. Kuten aiemmissa tutkimuksissa, tähän tutkimukseen osallistuneet nuoret aikuiset kuvaavat, että sateenkaariperheessä kasvaminen on opettanut heidät avarakatseisiksi ja erilaisuutta ymmärtäviksi. Eräs haastateltu toteaa ”vahvistuneensa ihmisenä” sateenkaariperheensä myötä.​

Lue gradu

Sateenkaariperheistä on valmistunut uusia opinnäytetöitä

Sosiaalityön pro gradu -työssä selvitettiin seitsemän sateenkaarisuhteesta eronneen naisen kokemuksia siitä, miten ero vaikutti heidän vanhemmuuteensa ja lapsen/lasten elämäntilanteeseen. Työssä käsitellään sitä, millaisia erityispiirteitä kahden äidin parisuhteen päättymiseen liittyy.


Jauhiainen, Iida. (2017). Sateenkaariperheiden äitien kokemukset parisuhteen päättymisestä. Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalityö, Pro gradu -tutkielma.


Lue gradu täältä

Toisessa sosiaalityön pro gradu -työssä on selvitetty, millaisia toiveita ei-heteroseksuaalisilla miehillä on perheellistymistä kohtaan. Yli puolet kyselyyn vastanneista miehistä ei haaveillut lapsista, ja yksi yleisimmistä syistä vaikuttaa olevan se, että lapsen saaminen koetaan liian vaikeaksi toteuttaa. Gradussa pohditaan miesten perheellistymisen mahdollisuuksia.


Mört, Emmi. (2017). MIEHET JA SATEENKAARIVANHEMMUUS - Monimenetelmällinen tutkielma sateenkaarimiesten ajatuksista perheellistymistään kohtaan. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.


Lue gradu täältä

Aiheesta kirjoitettu lehtijuttu

Jo vuonna 2015 ilmestyneessä sosiaalityön pro gradu -työssä, jonka tekijä on Sateenkaariperheet ry:n vapaaehtoiskouluttaja Heidi Puustinen, selvitettiin millaisia ajatuksia ja kokemuksia sosiaalityöntekijöillä on sateenkaariperheiden toimimisesta lastensuojelun perhehoidon sijaisperheenä. Tulosten mukaan sosiaalityöntekijöillä ei ole riittävästi tietoa sateenkaariperheistä, eikä perheiden monimuotoisuutta huomioida riittävästi sosiaalityöntekijöiden koulutuksessa.


Puustinen, Heidi. (2015). Perhehoitoa sateenkaaren väreissä: sateenkaariperheet lastensuojelun perhehoidon sijaisperheenä. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos, sosiaalityön pro gradu.


Lue gradu täältä

Järjestössämme kerätty kyselyaineisto sosiaalisten vanhempien kokemuksista on analysoitu ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman opinnäytetyönä. Vastauksissa käsitellään muun muassa sitä, millaisia kokemuksia sosiaalisessa vanhemmalla on odotusajasta, palveluiden käytöstä ja perheen sisäisestä adoptiosta.


Takala, Janina. (2017). Sosiaalisen vanhemman kokemuksia vanhemmuudesta sateenkaariperheessä. Laurea ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, AMK-opinnäytetyö.


Lue AMK-opinnäytetyö täältä


Uusi sateenkaariväen Perhesuhdekeskus

on aloittanut toimintansa!

Sateenkaarijärjestöjen yhteinen Perhesuhdekeskus lisää hyvinvointia sateenkaarikansan perhesuhteisiin. Toiminnan kohderyhmänä ovat kaikki sateenkaari-ihmiset ja heidän läheisensä. Tule mukaan toimintaamme! Viimeisimmät tapahtumat ja uutiset löydät Facebook-sivuiltamme ja pian avautuvilta nettisivuiltamme. Tykkää meistä Facebookissa ja kutsu läheisesikin mukaan.​

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu

​Kaipaatko tukea perhesuhteesi haastavaan tilanteeseen? Ota yhteyttä puhelinpalveluumme. Olitpa itse sateenkaari-ihminen tai sateenkaari-ihmisen puoliso, lapsi, vanhempi, sisarus tai muu läheinen, saat tukea tilanteeseen perhetyöntekijältämme, perhe- ja paripsykoterapeutti Terhi Väisäseltä.

Maksutonta lisätukea on mahdollista saada myös tapaamisten, Skype-keskustelun tai uuden puhelinkeskustelun muodossa. Tapaamiseen voi osallistua yksi tai useampi perheenjäsen. Soita 050 444 4446 maanantaisin klo 15-17 ja perjantaisin klo 8-10. Ota rohkeasti yhteyttä!

Uutisia lyhyesti​

​Save the date:
Sateenkaariperheiden 20v synttärit 28.10.!

​Tämä vuonna juhlitaan Sateenkaariperheet ry:n 20-vuotista taivalta. Vuoden päätapahtuma on Helsingissä järjestettävä koko perheen tapahtuma Kaapelitehtaalla! Juhlavuositoimikunta on saanut vahvistettua ajankohdan bileille: lauantaina 28.10.2017. Varatkaa aika kalenterista ja tulkaa mukaan juhlaan koko perheen voimalla. Enteilemme suuria ja riehakkaita juhlia Halloween-teemalla. Lisätietoja tapahtumasta myöhemmin. Seuraa myös Facebook-ilmoitteluamme.


Mielenkiintoisia nettiluentoja sateenkaariperheistä

Kevään aikana Perheaikaa.fi-palvelussa pidetyt nettiluennot löytyvät talleenteena täältä >>

1. Suomalaisten sateenkaariperheiden lasten ja nuorten koulukokemukset
2. Eläminen suomalaisessa sateenkaariperheessä: lasten ja nuorten kokemukset
3. Saariperheen lapsi aloittaa päivähoidon
4. Päivähoito ja sateenkaariperhe - luento varhaiskasvatuksen ammattilaisille​

Muistithan ilmoittaa avosuhteestasi Kelalle?

Tasa-arvoisen aviol​iittolain
tultua voimaan maaliskuun alussa samaa sukupuolta olevat avopuolisot
ryhdytään huomioimaan Kelan maksamissa etuuksissa. Jos et itse ilmoita
avosuhteestasi Kelaan, saatat joutua maksamaan ylimääräiset etuudet
takautuvasti takaisin. Toisaalta saatat menettää mahdollisen etuuden
korotukset.

Äitiyslaki ei ole vielä voimassa

On käynyt ilmi, että osa perheistä kuvittelee, että äitiyslaki on jo säädetty osana avioliittolakipakettia. Näin ei kuitenkaan ole. Äitiyslaki on edelleen eduskunnan käsittelyssä. Jos äitiyslaki hyväksytään, se
koskee vain niitä lapsia, jotka on saatettu alulle lain voimaantulon jälkeen. Siihen asti naisparin vanhemmuus on vahvistettava perheen sisäisen adoption kautta.

Neuvontaa sateenkaariväelle
-kampanja 14.8.-15.9.2017

Suomen Lakimiesliitto haluaa olla mukana tukemassa sateenkariväkeä uusien kysymysten kanssa ja haastaa lakiasiain- ja asianajotoimistot mukaan kampanjaan, jossa tarjotaan neuvontaa sateenkaariväelle pro bono-periaatteella perhe- ja perintö-oikeudellisissa kysymyksissä.
Lista kampanjassa mukana olevista asianajotoimistoista ja lisätietoja täältä.
Kampanjan aikana, 14.8.-15.9.2017, voit olla maksutta yhteydessä sinua askarruttavissa kysymyksissä listan toimistoihin.

Tapahtumauutisia

Sateenkaariperheiden kesäleiri​

Tänä kesänä perheleiriä vietettiin Viron Jänedassa. Aurinkoinen sää suosi vedessä polskimista, sammakonpoikien ihastelua ja kaikenlaisia ulkopuuhia. Ulkomaille sijoittunut leiri tarjosi myös uusia kulttuurikokemuksia. Nautimme auringosta ja yhdessäolosta! 

Perhesuhdekeskus oli mukana leirillä ja tarjosi perheiden aikuisille erilaisia ryhmätuokioita mm. ristiriitojen käsittelystä perhesuhteissa ja omien voimavarojen tutkimisesta. Perhesuhdekeskus toteutti myös lapsille ikätasoittain ohjatun keskustelutuokion sateenkaariperheydestä.​

Kuva: Lapsen vastaus kysymykseen: Mikä on parasta perheessäsi?​

Tampereen perheleiri

Tampereen perheleiri pidettiin 25-27.8. Ylöjärven Torpalla. Yhteishenki 20 aikuisella ja 16 lapsella oli huikea. Nautimme ulkoilusta, askartelusta, pelailusta, hyvästä ruuasta ja ennenkaikkea yhdessä olemisesta. Aikuiset päihittivät lapset yhdellä maalilla perinteisessä Norsupallo -pelissä, mutta lapset korjasivat vastaavasti potin Putkinäkö-futiksessa, missä aikuisten näkökenttä rajattiin pienillä "kiikareilla". Niin lapset kuin aikuisetkin innostuivat tekemään kovettuvasta muovailumassasta ja hama-helmistä upeita taideteoksia. Näsijärven vesi oli jo melko viileää, mutta kyllä siellä innokkaimmat pulikoivat ja sauna viimeistään lämmitti rohkelikot.

Sunnuntaina järjestettiin Lasten olympialaiset, jotka aloitettiin yhteislämmittelyllä Hulahulan tahtiin ja osallistujat palkittiin mitalein. Leiri huipentui lopuksi järjestettyyn Leirijuhlaan, jossa näimme upeita niin osallistavia kuin esittäviäkin ohjelmanumeroita.
Hieno ja rentouttava viikonloppu, kiitos osallistujille!

 

 

Tulevat koulutukset ja tapahtumat

Seminaari: ABC​ - Sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöt ja mielenterveys

Millainen kohtaaminen edistää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien mielen hyvinvointia? Perhesuhdekeskus on mukana Hämeenlinnassa järjestettävässä seminaarissa 6.9. klo 17-20. Maksuttoman ja kaikille avoimen seminaarin järjestää FinFami – Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry. Ennakkoilmoittautumista toivotaan osoitteeseen hanna.vilkka@omaisyhdistys.com. Katso tapahtuman ohjelma täältä. Lämpimästi tervetuloa!​

Setan ainutlaatuinen koulutuspäivä ammattilaisille​

Tänä vuonna Seta järjestää koulutuspäivän ammattilaisille sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta pari- ja monisuhteissa 1.11.2017 klo 9.30-16 Helsingissä. Myös Sateenkaariperheet ja Perhesuhdekeskus ovat mukana kouluttamassa. Katso lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet tästä. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Parisuhdeviikko tulossa marraskuussa​

Parisuhdekeskus Kataja luotsaa valtakunnallisen Parisuhdeviikon 13.-19.11. Sateenkaari-ihmisten ja heidän läheistensä oma Perhesuhdekeskus suunnittelee parhaillaan upeaa ohjelmaa sateenkaareville rakkaussuhteille. Näillä näkymin on tulossa rakkaussuhdetuokioita eri paikkakunnilla sekä seksologi Tiia Forsströmin luento Helsingissä sateenkaari-ihmisille läheisyydestä,seksuaalisuudesta ja seksistä Seuraa Perhesuhdekeskuksen ilmoittelua!

Perhe- ja parisuhdetyön ammattilaisille Parisuhdeviikon huipentaa tutut, mutta uudistuneet Parisuhdepäivät 17.-18.11. Seuraa Katajan tiedotusta Parisuhdepäivien sivuilla!​

Sukupuoltaan pohtivien lasten perheiden tapaamiset

​Onko lapsesi päiväkoti- tai kouluiässä ja miettii sukupuoltaan? Transtukipiste ja Sateenkaariperheet ry järjestävät yhteistyössä sukupuoleltaan erityislaatuisten lasten vertaistapaamisia vuoden 2017 syksyllä la 30.9. klo 11-13.30 ja la 11.11. klo 11-13.30. Tapaamiset ovat Sateenkaariperheiden tiloissa osoitteessa Hämeentie 29, 7. kerros, Helsinki. Tiedossa tutustumista, leikkiä ja juttelua. Pidetään ensin esittäytymiskierros, jossa sekä lapset että vanhemmat ovat mukana. Sitten jakaudumme lasten ja aikuisten ryhmiin. 

Perhevalmennukset 2017

Kurssit on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaariparisuhteiden ja -erojen erityispiirteistä. Kurssit ovat maksuttomia, viikonloppukursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>


Helsingin iltakurssit 12.9.-10.10.

Helsingin iltakurssi järjestetään viitenä peräkkäisenä tiistai-iltana yhdistyksen toimistolla Kurvissa, osoitteessa Hämeentie 29, 7.krs,  kello 17.30-20.30. Ilmoittautumiset hyväksytään tulojärjestyksessä. Kurssille otetaan noin 40 henkeä. Kurssi on maksuton ja vielä mahtuu mukaan!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>


Viikonloppukurssi Pirkanmaalla, Kangasalla 3-5.11.2017

Syksyisin perhevalmennus järjestetään viikonloppukurssina, jotta kaikkialta Suomesta olisi mahdollista osallistua.
Kurssille mahtuu vielä mukaan! Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>


Perhevalmennuksen nettikurssi on ilmaiseksi kaikkien perhettä suunnittelevien ja lasta odottavien käytettävissä. Se löytyy perheaikaa.fi-sivuston kurssit-osiosta.​

Eronneille vanhemmille oma kurssi

Vanhemman Neuvo on kurssi eronneille sateenkaariperheellisille. Kurssi on osallistujille maksuton. Ammatillisesti ohjattu ryhmä kokoontuu Helsingissä kahdeksana iltana. Ryhmä aloittaa kesän jälkeen, mutta haastattelut alkavat NYT. Tarkka aloittamispäivä sovitaan haastateltujen kesken. 
Tapaamisajaksi suunniteltu kello 17.30-20.30. Tarvittaessa lastenhoito yhdistyksen puolesta.
Vanhemman Neuvo -kurssilla keskitytään lapseen ja vanhemmuuteen eron jälkeen. Kurssi on tarkoitettu hlbtiq-vanhemmille, jotka ovat eronneet tai eroamassa puolisostaan. Vanhemmuuden jakaminen jatkuu eron jälkeenkin, joten ryhmä voi olla ajankohtainen vaikka erosta olisikin jo pidempi aika.

Ryhmä kokoontuu yhdistyksen toimitiloissa Kurvissa. Kurssin vetää Ensi- ja turvakotien liiton Vanhemman Neuvo -koulutuksen saanut Ritva-Liisa Reinold, joka on koulutukseltaan seksuaali- ja pariterapeutti, opiskellut traumaterapiaa ja toiminut aiemmin Transtukipisteen perhetyön koordinaattorina.

Kurssille mahtuu kahdeksan osallistujaa. Osallistujat haastatellaan ennen kurssin alkamista. Jos sattuu niin, että ex-puolisot ilmoittautuvat samalle kurssille, lähtökohtaisesti ensimmäiseksi ilmoittautuneella on etuoikeus osallistumiseen. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: ritva-liisa.reinold@luukku.com.

Suurin osa toiminnasta on paikallistiimien eri paikkakunnilla toteuttamaa: 
Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Tapahtumakalenteri 2017

2.9. Raasepori Pride Karjaalla
28.10. Sateenkaariperheet ry:n 20-vuotisjuhla
1.11. Setan koulutus​päivä ammattilaisille
3.-5.11. Perhevalmennusviikonloppu Kangasalla
13.-19.11. Parisuhdeviikko
24.11. Syyskokous​

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin, joka sisältää myös paikalliset tapahtumat, löydät nettisivuilta tai tästä linkistä >> ​

Vertaistoiminta netissä - Perheaikaa.fi

​Sateenkaariperheiden neuvonta- ja aihe vapaa -chatit:

Kesän ajan chatit ovat tauolla ja jatkuvat jälleen syksyllä 2017.
​​
Nettiluennot: 
Kevään aikana pidetyt luennot löytyvät sivuilta talleenteena täältä >>
1. Suomalaisten sateenkaariperheiden lasten ja nuorten koulukokemukset
2. Eläminen suomalaisessa sateenkaariperheessä: lasten ja nuorten kokemukset
3. Saariperheen lapsi aloittaa päivähoidon
4. Päivähoito ja sateenkaariperhe - luento varhaiskasvatuksen ammattilaisille


Suljetut ryhmät​:
Syksyllä 2017:
*Sukupuolen moninaisuus ja vanhemmuus

Perhevalmennuksen nettikurssi on ilmaiseksi kaikkien perhettä suunnittelevien ja lasta odottavien käytettävissä. Löytyy perheaikaa-sivuston kurssit-osiosta.

Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi voi lähettää vertaistoiminnan koordinaattorille tai kirjoittaa keskustelufoorumille. Lisätietoa yhdistyksen Perheaikaa.fi-toiminnasta myös kotisivuilla >>

Perheaikaa.fi-palvelussa on myös sateenkaariperheiden keskustelualue. Sateenkaariperheteemaisen keskustelualueen löydät toiseksi viimeisenä sivun alalaidasta Lapsi perheessä -alueelta.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu


PUHELIN
HUOM! Neuvontapuhelin on tauolla! Seuraa ilmoittelua facessa ja nettisivuilla!

Muina aikoinan neuvontaa saa numerosta 050-321 0048 kaksi kertaa viikossa soittoaikoina, jotka ovat:

tiistaisin kello 12-13
torstaisin kello 9-10


SÄHKÖPOSTI
HUOM! Sähköpostineuvonta on tauolla! Seuraa ilmoittelua facessa ja nettisivuilla!

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa. Jos vastausta ei kuulu, voit lähettää kyselyä tuliko viesti perille. 


CHAT
Neuvontapalveluihin kuuluu myös ´kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat. Reaaliajassa toimiva chat löytyy Väestöliiton Perheaikaa-sivustolta www.perheaikaa.fi. Chatiin voi tulla keskustelemaan ja esittämään kysymyksiään. Chatissa kirjoittaessa kannattaa huomioida, että muut chatissa olijat näkevät keskustelun. Muuten neuvontapalvelu on luottamuksellista eikä kysymyksiä tai muita tietoja rekisteröidä millään tavalla.

2017 syksyn chattiajat ilmoitetaan myöhemmin. Seuraa ilmoittelua facessa ja nettisivuilla!

PERHESUHDEKESKUKSEN PUHELINPALVELU

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelusta saat tukea perhesuhteesi haastavaan tilanteeseen. Olitpa itse sateenkaari-ihminen tai sateenkaari-ihmisen puoliso,
vanhempi, lapsi, sisarus tai
muu läheinen, voit olla yhteydessä perhetyöntekijään.

Palvelu on auki:
maanantaisin klo 15-17 ja
perjantaisin klo 8-10
numerossa 050 444 4446.
Ota rohkeasti yhteyttä!


Muista myös Sinuiksi -neuvontapalvelu

Sinuiksi-chattien tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa.


Katso myös muut neuvontapalvelut www.sinuiksi.fi

Haastattelu- ja osallistumispyynnöt


Täysi-ikäisiä sateenkaarevassa rakkaussuhteessa eläviä ihmisiä etsitään tutkimukseen, joka selvittää sitä, mikä saa sateenkaarevan rakkaussuhteen kukoistamaan. Suomalaiseen tutkimukseen voi osallistua tämän kyselylomakkeen kautta. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja se vie noin 15 minuuttia. Kyselylomake on englanninkielinen. Avoimia kysymyksiä on vain muutama ja niihin voi vastata halutessaan myös suomeksi tai ruotsiksi.


Monisuhteisten henkilöiden kokemuksia siitä, kuinka he ovat tulleet kohdatuksi palveluissa selvitetään sosiaalipsykologian pro gradu -tutkimuksessa. Palvelukokemus voi liittyä esimerkiksi oikeusjärjestelmään, koulutusjärjestelmään tai sosiaali- ja terveysalaan. Työssä ollaan myös kiinnostuneita siitä, kokeeko monisuhteinen henkilö voivansa kertoa avoimesti olevansa monisuhteinen palveluita käyttäessään. Lue lisää Sexpo-säätiön sivuilta.


Australian Breastfeeding Association kehittää uutta opasta imetykseen ilman raskautta. Tähän mennessä kaikki oppaat on suunnattu lähinnä adoptioperheille. Uusi opas halutaan kehittää kattamaan myös sateenkaariperheiden tilanteita.
Onko sinulla tai läheiselläsi kokemusta aiheesta? Olisitko valmis kertomaan anonyymisti oman tarinasi? Voit kirjoittaa suomeksi tai suoraan englanniksi suomalaiselle vapaaehtoiselle: Nora Ahokas, nora.ahokas@gmail.com.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa marraskuussa 2017 kampanjan, jonka tavoitteena on perhevapaiden tasa-arvoisempi jakautuminen ja isien perhevapaiden käytön lisääminen. Tällä hetkellä lähes viidennes isistä ei käytä lainkaan oikeuttaan perhevapaisiin ensimmäisen lapsensa syntymän jälkeen. Miesenemmistöisillä työpaikoilla työskentelevät miehet jättävät muita useammin perhevapaansa käyttämättä. Tutkimusten mukaan miehen sitoutuminen isyyteen tuottaa hyvinvointia kaikille osapuolille.
Kampanjaan on haussa kokemusasiantuntijoita; perhevapaalla olleita, erilaisia ja eri ammateissa toimivia isiä ja isyysmyönteisiä esimiehiä. Kokemusasiantuntijoiden toivotaan kuvastavan isiä mahdollisimman monimuotoisesti. Kampanjan toteutuksesta vastaava viestintätoimisto haastattelee valitut kokemusasiantuntijat sekä laatii haastattelujen pohjalta lyhyet aiheeseen liittyvä tarinat kampanjan verkkosivuille. Kokemusasiantuntijoiden toivotaan esiintyvän jutuissa omalla nimellään, kuvan kera.
Jos olet itse perhevapaita käyttänyt isä tai isyysmyönteinen esimies, toivomme yhteydenottoasi. Voit myös vinkata aiheesta jollekulle toiselle, jonka uskoisit sopivan kampanjaan kokemusasiantuntijaksi.
Kokemusasiantuntijoiden rekrytointi on jo käynnissä, joten toivomme pikaisia yhteydenottoja. Viestintätoimisto Hill+Knowlton Strategies
Heini Malin, heini.malin@hkstrategies.com, p. 040 739 3347
Tiina Valkia, tiina.valkia@hkstrategies.com, p. 045 132 2427​

Yhteistyökumppanit tiedottavat

Sateenkaarevat mielenterveysomaisten vertaisryhmät alkavat Hämeenlinnassa  
FinFami – KantaHämeen mielenterveysomaiset ry aloittaa tänä syksynä kolme ammatillisesti ohjattua vertaisryhmää ihmisille, joiden sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluva läheinen on sairastunut tai oireilee psyykkisesti. Ensimmäisenä alkaa ryhmä sateenkaarinuorten ja nuorten aikuisten vanhemmille tai muille läheisille, joilla on huoli nuoren hyvinvoinnista. Lue lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet täältä

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi Helsingissä  
Pääkaupunkiseudun sateenkaaripareille tarkoitettu maksuton kurssi alkaa 26.9. ja kokoontuu seitsemän kertaa. Kurssin järjestää Espoon, Helsingin ja Vantaan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskus. Lue lisätietoja täältä ja ilmoittaudu 12.9. mennessä Titta Huotarille: titta.huotari(at)evl.fi / 050 347 2917.

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on lähes 4000 tykkääjää Facebookissa

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita! 'Tykkää' meistä, niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Perhesuhdekeskuksesta

Tykkää Sateenkaaripareista>>
Tykkää Monimuotoisista perheistä>>
Tykkää Nelfasta>> 

Sateenkaariperheet  myös Twitterissä>>

Voit seurata tilimme kautta järjestön kuulumisia ja saat vinkkejä sateenkaariperheitä koskeviin juttuihin netissä. Twiittejä sateenkaariperheistä löytyy myös aihetunnisteella #sateenkaariperhe.

Paikalliset tapahtumat

Paikallistiimin tarvitsemat ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät nyt helposti kotisivuiltamme>>

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät tästä linkistä>>

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: info@sateenkaariperheet.fi

Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lahti: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI​

Paikallistiimi: Essi, Johanna, Kirsi, Maria x 2, Minna, Riina, Saara, Sonja ja Verna sekä koululaisasioissa Arhi, helsinki@sateenkaariperheet.fi
Paikallistiimin tavoittaa perhetapaamisten ja perhekahvilan aikana numerosta 050-4406517.​​

Kaikki kokoontumiset, retket ja muu paikallistiimin toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin - olisiko sinulla kiinnostusta osallistua järjestelyihin? Tiimissä on mukavaa suunnitella ja järjestää toimintaa. Kaikenlainen osaaminen on tervetullutta ja osallistumalla järjestelyihin pääset vaikuttamaan toiminnan sisältöihin! Ota rohkeasti yhteyttä tiimiin sähköpostitse helsinki@sateenkaariperheet.fi tai vertaistoiminnan koordinaattoriin Kaisaan.​

PERHEKAHVILA  

tiistaiaamuisin klo 10–12 
Kurvissa (Hämeentie 29, 7. krs).
Perhekahvila on mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja keksiä. Rattaat saa toimistoon sisälle. Hoitopöytä, potta, mikro, syöttötuoleja, leikkihuone yms. löytyy. *Avoimet ovet eli tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin!*

​PERHETAPAAMISET
Kaikille suunnatut perhetapaamiset jatkuvat syksyllä 2017 kerran kuussa Sateenkaariperheiden toimitiloissa (Hämeentie 29) ja Leikkipuisto Linjan sisätiloissa (Toinen Linja 6, 00530 Helsinki). Perhetapaamiset ovat jatkossa vaihdellen sekä arki-iltaisin että viikonloppuisin. Perhetapaamiset ovat kaikille avoimia leppoisia ja rentoja tapaamisia. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä ja mehua, muut tarjoilut nyyttärimeiningillä. Tervetuloa tutustumaan muihin sateenkaareviin perheisiin! Syksyn seuraava tapaaminen on tiistaina 5.9. klo.17-19 Kurvissa, Hämeentie 29.

ALKUTAIPALE-ILLAT
Alkutaipale-illat on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnitteleville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme. Olet tervetullut mukaan olit/te sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet. Alkutaipale-illat ovat kaikille avoimia, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat. Tapaamispaikkana Sateenkaariperheiden toimisto Kurvissa, Hämeentie 29, 7krs, ellei muuta ilmoiteta. Yhteydenotot ja kyselyt: info@sateenkaariperheet.fi.

Alkutaipaleen omaan salaiseen facebook-ryhmään pääset tulemalla Alkutaipale-tapaamiseen. Ohjeet liittymiseen saat paikan päällä. ​Seuraava tapaaminen 14.9. klo 17-19.

RETKI SEURASAAREEN 9.9.

Lauantaina 9.9. klo 11 alkaen koko perheen opastettu retki Seurasaaren ulkomuseoon. Omavastuuhinta 5 € aikuiselta, jäsenkortilla 3 €, 1 € yli 7-vuotiaalta, 0 € 0-6-vuotiaalta. Ei säävarausta. Ilmoittaudu 8.9. mennessä osoitteeseen pksperheet@gmail.com, otsikkokenttään ”Seurasaari”. Opastukselle mahtuu max. 30 osallistujaa ilmoittautumis-järjestyksessä. Sään salliessa omien eväiden syöntiä/grillausta museotaloihin tutustumisen jälkeen.​


LAHJASUKUSOLULAPSET SATEENKARIPERHEISSÄ  -KESKUSTELUTILAISUUS 21.9.
Mitä merkitsee lapselle eri ikävaiheissa, että hän on saanut alkunsa lahjasukusolujen avulla? Mitä vanhempien täytyy ottaa huomioon? Miten lahjoittajan käyttö vaikuttaa vanhemmuuteen? Luento- ja keskustelutilaisuus torstaina 21.9. klo 18-20 Sateenkaariperheiden tiloissa osoitteessa Hämeentie 29, 7. kerros. Tilasuuden vetäjänä psykoterapeutti Terhi Vihko.

SUKUPUOLTAAN POHTIVIEN LASTEN PERHEIDEN TAPAAMISET​

Onko lapsesi päiväkoti- tai kouluiässä ja miettii sukupuoltaan? Transtukipiste ja Sateenkaariperheet ry järjestävät yhteistyössä sukupuoleltaan erityislaatuisten lasten vertaistapaamisia syksyllä 2017 seuraavina päivinä: lauantaina 30.9. klo 11-13.30. ja 11.11. klo 11-13.30 Tapaamiset ovat Sateenkaariperheiden tiloissa osoitteessa Hämeentie 29, 7. kerros.  

MIMMIT-LASTENMUSIIKKIKONSERTTI 8.10.

Sunnuntaina 8.10. klo 15 Mimmit-lastenmusiikkikonsertti Malmitalolla, Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki. Omavastuuhinta sateenkaariperheiden lapsille ja vanhemmille 5 € / hlö, Sateenkaariperheet ry:n jäsenkorteilla 3 € / hlö. Konserttilippuja on varattu 50 kpl. Ilmoittaudu osoitteeseen pksperheet@gmail.com, otsikkokenttään ”Mimmit”. Tämän konsertin omavastuu maksetaan etukäteen yhdistyksen tilille. Maksuohjeen saat sähköpostitse ilmoittautumisvahvistuksen yhteydessä.

EROTOIMINTA

Vanhemman neuvo -ryhmä eronneille lapsiperheellisille alkaa, kun ryhmä on koossa. Ilmoittaudu mukaan NYT. Ryhmä käsittää kahdeksan kertaa, ja on osallistujille ilmainen. Tarvittaessa järjestetään lastenhoito. Sateenkaariperheiden Vanhemman neuvo-kursseihin erikoistunut Ritva-Liisa Reinold. Katso lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet uutiskirjeestä kohdasta "Tulevat kurssit ja tapahtumat"

MISTÄ LISÄTIETOA?

Avoin Facebook-ryhmä: tiedotukseen painottuva sivusto Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>

Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle (Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet), liity ryhmään laittamalla vertaistoiminnan koordinaattorille sähköpostia ja pyydä liittämään sinut ryhmään.

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen helsinki@sateenkaariperheet.fi

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Mervi ja Saara V., jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi 

Jyväskylän sateenkaariperheiden toiminta pyörähtää jälleen käyntiin kesätauon jälkeen. Perinteiset perhetapaamiset jatkuvat samaan malliin kerran kuussa Gloriassa.
Sählyn pelaaminen jatkuu myös edellisvuoden tapaan kaksi kertaa kuussa. Alkutaipaletapaamiset ovat toistaiseksi tauolla. Mikäli tapaamisille on tilausta, pyöräytämme tapaamiset jälleen käyntiin. Sosiaalisten vanhempien ryhmä jatkaa myös toimintaansa, ryhmän tapaamisista ilmoitamme erikseen.  
Tervetuloa mukaan toimintaan!  

Kaikille avoin perhetapaaminen sunnuntaina 17.9.2017 klo 15-18 Monikulttuurikeskus Gloriassa, Matarankatu 6. Syksyn ensimmäinen tapaaminen on suunnattu erityisesti uusille jäsenille. Avoimet perhetapaamiset on tarkoitettu kaikenlaisille sateenkaareville perheille. Oletpa yksin, kaksin tai monikko, lapsellinen tai pikkuväestä vasta haaveileva - tule mukaan tapaamisiin. Tapaamisista niin aikuiset kuin lapsetkin saavat vertaistukea, juttuseuraa ja mukavaa yhdessäoloa. Kaikki vanhat ja etenkin uudet sateenkaariperheelliset tai sellaisiksi haluavat - lämpimästi tervetuloa tapaamisiin! Seuraavat tapaamiset ovat: 15.10., 19.11. ja 10.12. klo 15-18. 

Perhesähly sunnuntaina 03.09.2017 klo 16:30-17:30 Cygnaeuksen koululla, Voionmaankatu 18. Perhesählyyn ovat tervetulleet kaikenikäiset sateenkaariperheelliset. Lapset saavat pelivuorosta kuitenkin enemmän irti, jos maila pysyy kädessä ja jonkinlaista juoksutaitoa löytyy. Perheen pienimmille on myös salin päädystä varattu oma tila, jossa voi pelailla omaan tahtiin.   Seuraavat sählyvuorot: 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12. klo 16.30-17.30.

MISTÄ LISÄTIETOA?
Sähköpostilista
: liittyminen viestillä osoitteeseen jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi.
Avoin Facebook ryhmä:
tiedotukseen painottuva sivusto Jyväskylän seudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Suljettu Facebook-ryhmä:
luottamukselliselle keskustelulle Sateenkaariperheet Jyväskylä, liity ryhmään laittamalla pyyntö ylläpitäjälle täällä>>

KUOPIO

Kuopion sateenkaariperheet ovat aloittaneet säännölliset kokoontumiset. Toiveita ja ideoita voit esittää, hinkua mukaan järjestäjäksi tai kysellä seuraavan tapaamsien ajankohtaa sähköpostiviestillä: kuopio@sateenkaariperheet.fi.

Kuopion seudulla on paljon sateenkaariperheitä, myös koululaisperheitä. Nyt toiminta on käynnistynyt uudelleen. Kuopion tapaamisista ilmoitellaan ja muistaa asioista keskustellaan omassa facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä>>

KYMENLAAKSO/KOTKA

Paikallistiimi: Veera ja Petri, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi.

Syksyn aikana on tarkoitus järjestää luontoretki Moronvuorelle sekä parisuhdeiltapäivä. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan tapahtumiin, laita sähköpostia paikallistiimille ja kysy tarkempia tietoja.

Jos haluat liittyä Kymenlaakson sateenkaariperheiden Facebook-ryhmään, jossa tapaamisista sovitaan, laita sähköpostia osoitteeseen paikallistiimille.

LAHTI

Jos Lahden suunnan ihmiset ovat tulevaisuudessa kiinnostuneita järjestämään tapaamisia, voivat he ottaa yhteyttä vertaistoiminnan koordinaattoriin. Lahden alueen sateenkaariperheet -nimisessä suljetusssa facebook-ryhmässä pääsee kontaktiin alueen muiden perheiden kanssa.

MIKKELI

Yhteyshenkilö: Iina, 050 531 1171, mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa yhteyshenkilöltä.

OULU

Paikallistiimi: Suvi, oulu@sateenkaariperheet.fi

Sateenkaariperhetapaamiset jatkuvat taas kesätauon jälkeen
Vihreän talon avoimessa päiväkodissa. Syyskaudella tavataan kerran kuussa seuraavina sunnuntaina: 17.9., 15.10., 19.11., 17.12. Tapaamispaikan osoite on Uusikatu 27 ja tapaamisaika klo 14.30-17. Tuolla välillä saa tulla paikalle, miten teidän perheelle parhaiten sopii. Tapaamiset ovat vapaamuotoisia ja eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista. Jos on jotain erityistä tiedossa tapaamisiin liittyen, niin ilmoitamme tästä sähköpostilistalle. Tarjoilut nyyttärimeiningillä. Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!

Jos haluat liittyä maililistalle se onnistuu laittamalla viestiä osoitteeseen info@sateenkaariperheet.fi.

PORI

Paikallistiimi: Elina, Johanna, Katri ja Mari, pori@sateenkaariperheet.fi

Syksyn saapuessa jatkamme jälleen tapaamisia sisätiloissa.

Tapaamisten paikka on Lapsis ry:n tila Lintula osoitteessa Rautatienpuistokatu 6A, Pori. Tilaan on kulku etuovesta, soita summeria päästäksesi sisään. Ilmaisia parkkipaikkoja on esimerkiksi kadun varressa. Syksyn tapaamispäivät ovat aina kuukauden ensimmäinen parillinen maanantai ja päivät ovat seuraavat: ma 4.9. klo 17.30-19, ma 2.10. klo 17.30-19, ma 13.11, klo 17.30-19, ma 11.12. klo 17.30-19. Tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki perheelliset ja perheestä haaveilevat.

Jos olet kiinnostunut liittymään sähköpostilistallemme tai salaiseen Facebookin keskusteluryhmään, laita meille viestiä joko sähköpostilla pori@sateenkaariperheet.fi tai Facebookissa. Kaikkiin tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset että perheestä haaveilevat.

ROVANIEMI

Lapin sateenkaariperheet kokoontuivat syksyn ajan Rovaniemellä MLL:n tiloissa kerran kuukaudessa. Osallistujamäärän niukkuuden takia paikkakunnalla siirrytään jälleen epäsäännöllisempään tapaamismalliin.  Lisätietoja, päivät ja osoitteen saat sähköpostilla, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi.

Rovaniemellä suunnitellaan uutta toimintaa kovalla vauhdilla, mm. omaa leiriä. Jos et ole velä mukana toiminnassa, ota yhteyttä rovaniemi@sateenkaariperheet.fi.

Pohjois-Suomen sateenkaariperheille on oma facebook-ryhmä Sateenkaariperheet Lapissa. Liity mukaan täällä >>

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi

Seinäjoen tapaamisista tiedotamme Seinäjoen Sateenkaariperheiden omassa facebook-ryhmässä, jonne pääset lähettämällä sähköpostia osoitteeseen seinajoki@sateenkaariperheet.fi.

Vuonna 2017 järjestämme tapaamisia leikkipuistoissa, Touhutalossa, kahviloissa ym. paikoissa osallistujien innokkuuden mukaan.
 Tervetuloa mukaan kaikki sateenkaariperheelliset sekä perhettä suunnittelevat!

PS. Etsimme lisävoimia paikallistiimii, se voit olla juuri sinä! Jos haluat tulla mukaan ideoimaan ja järjestämään tapaamisiamme, niin otathan yhteyttä!

TAMPERE

Paikallistiimi: Sini, Marjut, Johanna x 2, Sari ja Laura, tampere@sateenkaariperheet.fi


Pienten tapaaminen 7.9. klo 10-12 Setan toimistolla (Kuninkaankatu 15 A) Vietetään aamupäivä leikkien, kahvitellen ja jutellen. Syyskuussa myös toinen pienten tapaaminen, seuraa ilmoittelua facebookissa ja Sateenkaariperheiden kalenterissa.

Alkutaival 7.9. klo 18-20 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry tiloissa (Verstaankatu 5 A LH 3). Vapaamuotoinen tapaaminen vanhemmuuden alkutaipaleella oleville. Oletpa sitten odottava, yrittävä, haaveileva tai vauvaperhe niin tämä tilaisuus on juuri sinulle!

Peli-ikäisten Flipperitapaaminen 9.9. klo 12-14 Ikuri Arcaden tiloissa Kalkussa, osoite kerrotaan ilmoittautuneille. Hinta 3 €/hlö (kuittia vastaan saat yhdistyksen tuen 2 €) ja n. 30 pelikonetta saa pelata rajoittamattomasti. Paikkoja rajoitetusti, joten ilmoittaudu pikaisesti os. tampere@sateenkaariperheet.fi tai facessa suljetun ryhmän tapahtumaan.

Perhetapaaminen Lasten kuplassa 17.9. klo 15-17 (Koivistonkylän Prisma 2. krs, Lempääläntie 21). Liikunnallinen perhetapaaminen nyyttärimeiningillä. Aluksi lapset ovat ohjatusti salissa, pitävät evästauon ja sen jälkeen vapaata temppuilua salissa. Pienimmille alkuunkin oma aikuinen mukaan salin puolelle. Muuten aikuiset voivat evästää rauhassa salin viereisessä huoneessa, missä on isot ikkunat saliin. Ilmoittaudu viimeistään 9.9.2017 tampere@sateenkaariperheet.fi

Perhetapaaminen Sorin Sirkuksessa 16.12. klo 16 joulunäytös Kirahmin parissa.
Lipun hinta aikuinen 25 €, lapsi 15 €. Sitova ilmoittautuminen tehtävä viimeistään 30.9 tampere@sateenkaariperheet.fi


Tarjoilujen ja järjestelyjen helpottamiseksi toivomme ilmoittautumista tapaamisiin. Jos ilmoittautuneita ei ole, ei aktiivitkaan välttämättä keskenään kokoonnu, vaan tapahtuma peruutetaan. Facebookissa olevan ryhmän tai paikallistiimin sähköpostin kautta voit ilmoittautua ja saada lisätietoa tapahtumista. Kaikki tapaamisemme tiedotetaan Sateenkaariperheiden ja Tampereen Setan kalenterissa sekä Facebook -ryhmässämme.

Lisätietoa toiminnasta ja
mm. face-ryhmään liittymisestä saat osoitteesta
tampere@sateenkaariperheet.fi.​
Uudet perheet ovat lämpimästi
tervetulleita, kaikilla meillä on joskus ollut ensimmäinen kerta sateenkaari-perhetapaamisessa, rohkeasti mukaan!​

TURKU

Paikallistiimi: Tanja, Tiia, Minna ja Marjukka, turku@sateenkaariperheet.fi


Turun seudun sateenkaariperheiden tapaamiset Turun Tyttöjen talolla,
osoite Yliopistonkatu 26 B, 2.krs, ellei toisin mainita.

Retki Kasvitieteelliseen puutarhaan su 24.9.2017 klo 14.50-17.00
RuissalossaMeille on varattuna opastus kasvihuoneisiin klo 15.00 alkaen (ryhmän maksimikoko 25 henkilöä). Opastuksen tarjoaa yhdistys, mutta kasvihuoneisiin on pääsymaksu: Aikuiset 6 € / Eläkeläiset, opiskelijat ja alle 19-vuotiaat 4 € / Perhelippu (kaksi aikuista ja perheen lapset) 15 € / Alle 7-vuotiaat ilmaiseksiUlkopuutarhaan on vapaa pääsy, ellet halua mukaan opastukselle. Bussi nro 8 lähtee Kauppatorilta 14.30 kohti Ruissaloa. Puutarhan osoite: Ruissalon puistotie 215.

Yhden vanhemman sateenkaariperheiden tapaaminen su 1.10. klo 14-17 Vertaiskeskustelua ja kahvittelua.

Kaikille avoin perhetapaaminen su 8.10. klo 15-17
Vertaiskeskustelua ja kahvittelua. HUOM: Alkutaipaleella olevat, eli lasta suunnittelevat, yrittävät, pikkulapsiaikaa jo elävät, tämä ryhmä on myös teille!

Yhden vanhemman sateenkaariperheiden tapaaminen su 5.11. klo 14-17

Mindfulness-työpaja "Tietoinen läsnäolo eli mindfulness jaksamisen tukena", ohjaajana psykologi, mindfulness-ohjaaja Saara Laitinen. Lastenhoito pyritään järjestämään.

Kaikille avoin perhetapaaminen su 19.11. klo 15-17
Vertaiskeskustelua ja kahvittelua. HUOM: Alkutaipaleella olevat, eli lasta suunnittelevat, yrittävät, pikkulapsiaikaa jo elävät, tämä ryhmä on myös teille!

Lisäksi syksyn aikana järjestetään 1-2 sateenkaariperheiden koululaisille suunnattua tapaamista. Joulukuussa järjestämme tonttujuhlan.

Tervetuloa mukaan Turun Seudun Sateenkaariperheiden toimintaan! Turussa järjestetään monipuolista ohjelmaa sateenkaariperheellisille. Voit ilmoittautua mukaan sähköpostilistallemme osoitteeseen turku@sateenkaariperheet.fi. Voit myös liittyä suljettuun Fb-­keskusteluryhmäämme sekä seurata tiedotusta julkisella Facebook-sivullamme.

Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29, 00500 Helsinki 


www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
Laura Valoma
laura.valoma@sateenkaariperheet.fi
050 525 7999​

Vertaistoiminnan koordinaattori
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976​

Tutkija
Kia Aarnio
kia.aarnio@sateenkaariperheet.fi
050 542 1001

Puheenjohtaja
Krister Karttunen 

puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi

050 513 7765

Perhesuhdekeskus

Projektipäällikkö
Sanna Nevala
sanna.nevala@sateenkaariperheet.fi
050 410 6772

Perhetyöntekijä
Terhi Väisänen
terhi.vaisanen@sateenkaariperheet.fi
050 431 4600

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Projektipäällikkö
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Suunnittelija
Jenni Kerppola-Pesu
jenni.kerppola-pesu@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu on tauolla!
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello 9-10
sekä sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat-ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi-sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen.

webmaster@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2017

Krister Karttunen, Helsinki (puheenjohtaja)
Marjukka Irni, Turku
Tiia Kovanen, Vantaa​
Paula Myöhänen, Mikkeli
Juha-Pekka Hippi, Helsinki
Petri Segerholm, Kotka
Anu Kantola, Vantaa
Tiia Sudenkaarne, Turku
Emil Hellsten, Helsinki
Sari Kemppinen, Helsinki (varajäsen)
Markus Oja, Lempäälä (varajäsen)

Terveisesi yhdistyksen työntekijöille ja hallitukselle

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

0%