Siskojen kysely syöpään sairastuneen läheiselle

Tämän vuoden Siskopäivän pääosassa ovat syöpään sairastuneen läheiset. Heistä on paikalla paneeli, johon kuuluu puolisoiden, lasten, vanhempien, sukulaisten ja ystävien edustajia.

Haluamme tietää, miten olet kokenut tilanteesi syöpään sairastuneen läheisenä. Olisitko tarvinnut apua ja jos, niin milloin? Minkälaista? Mikä oli raskainta?

Toivomme, että tämän kyselyn perusteella pystymme kartoittamaan läheistemme tuen tarvetta, joka on yksi Siskot ry:n tärkeistä päämääristä. Saamiemme vastausten perusteella jatkamme kartoitustyötä, ja teemme tarvittaessa uusia, laajempia kyselyitä.

Vastaa napakasti ja rehellisesti. 

Kiitos avustasi!

Siskot – syöpäkuntoutujat ry

www.siskot.info

Sukupuolesi?

Ikäsi?

Suhteesi sairastuneeseen?

1/5