LÄÄKKEIDEN KÄYTTÄJIEN SÄHKÖISEN LÄÄKEINFORMAATION LÄHTEET JA TARPEET -tutkimus

 

Hyvä lääkkeen käyttäjä,

 

Lääkkeen järkevä ja turvallinen käyttö edellyttää riittävää tietoa käytettävästä lääkkeestä.

 

Kansallisen lääkeinformaatioverkoston tavoitteena on kehittää ja välittää lääkkeisiin liittyvää tietoa niin lääkkeiden käyttäjille kuin terveydenhuollon ammattilaisillekin. Toteutamme kyselyn sähköisen lääketiedon tarpeista ja tiedonlähteiden käytöstä, jotta pystymme kehittämään olemassa olevia tiedonlähteitä ja luomaan uusia. Kyselytutkimuksen tavoitteena on selvittää sähköisen lääketiedon käytön nykytilanne ja tarpeet.

 

Tämä kysely on jatkoa vuonna 2014 toteutetulle kyselylle, joka koski lääketiedon tarpeita perinteisistä tietolähteistä ja jonka tulokset on julkaistu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean julkaisusarjassa. Tässä kyselyssä keskitytään lääkeinformaation hyödyntämiseen sähköisistä kanavista, kuten internetin verkkosivuilta, hakupalveluista ja sosiaalisesta mediasta (esim. Facebook, Google, suomi24.fi, Twitter, Wikipedia).

 

Tutkimukseen osallistuminen

Tutkimukseen osallistuminen edellyttää sinulta ainoastaan tähän internetkyselyyn vastaamista, mikä vie aikaa noin 15–20 minuuttia. Kaikki tieto kerätään ja tallennetaan nimettömänä. Yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa julkaistavista tuloksista. Voit vastata kyselyyn, vaikka sinulla ei olisi tällä hetkellä käytössäsi mitään lääkettä ja vaikka et olisi vastannut edelliseen kyselyyn. Kyselyyn voi vastata 21.11.2017 saakka.

 

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Voit milloin tahansa lopettaa kyselyyn vastaamisen ilmoittamatta siihen syytä. Siihen mennessä antamasi vastaukset eivät tallennu. Tutkimuksen käytännön toteuttamisesta ja vastauksista muodostuvasta tietokannasta vastaa Lääketietokeskus.

 

Vastaamalla kyselyyn autat kehittämään lääkkeiden käyttäjille suunnattua lääketietoa. Kyselyn tulosten pohjalta lääketiedon kehittämistä voidaan suunnata ryhmille, joilla on sille suurin tarve. Lisäksi tunnistetaan, millaista lääketietoa on tarpeellista tuottaa.

 

Mikäli sinulla herää kysymyksiä tutkimukseen liittyen, voit ottaa yhteyttä tietopalveluproviisori Riikka Leppäseen:

riikka.leppanen@laaketietokeskus.fi

puh. 09 6150 4976.

 

Kiitos avustasi!

 

Lääkeinformaatioverkoston Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmän puolesta vastauksesta kiittäen:

 

Essi Kariaho                                                                Tarja Pajunen

puheenjohtaja                                                             sihteeri

Lääketietokeskus                                                        Eläkkeensaajien Keskusliitto

 

Lisätietoja Lääkeinformaatioverkoston toiminnasta löytyy Innokylästä: https://www.innokyla.fi/web/hanke167840

 

Lääketiedon tarpeet ja lähteet – väestökysely lääkkeiden käyttäjille (2014):

https://www.fimea.fi/documents/160140/1153780/26437_KAI_2_2014.pdf/dbbb88d7-d2b3-4e26-85b7-cd2a63ece762

0%