Palautekysely kerho-ohjaajalle 

Kerhojen ohjaajat täyttävät kyselyn kerhojakson tai lukukauden lopussa. 


Huomioi, että ohjaajien ja seurojen nimet pyydetään sisäistä tietoa ja toiminnan kehittämistä varten, niitä ei kuitenkaan julkaista missään julkisessa tiedotteissa tai foorumeissa.  

Ohjaajan nimi

Seuran nimi

Paikkakunta

Laji

Jos vastasit jokin muu laji, tarkenna mikä

1 Yleisarvosana kerhokokonaisuudesta

arvioi asteikolla 1-5
epäonnistunut
kokonaisuus
erittäin
onnistunut kokonaisuus
1
2
3
4
5
Anna yleisarvosana kerhokokonaisuudelle (oma ohjaus, kokonaisuus)*
arvioi asteikolla 1-5
Anna yleisarvosana kerhokokonaisuudelle (oma ohjaus, kokonaisuus)*
epäonnistunut
kokonaisuus
erittäin
onnistunut kokonaisuus

Perustelut antamallesi arvosanalle

2 Lasten innostuneisuus

arvioi asteikolla 1-5
1= eivät lainkaan innostuneita 5= erittäin
innostuneita
1
2
3
4
5
Miten innostuneita lapset ovat mielestäsi olleet omasta lajistasi/kerhon sisällöstä?*
arvioi asteikolla 1-5
Miten innostuneita lapset ovat mielestäsi olleet omasta lajistasi/kerhon sisällöstä?*
1= eivät lainkaan innostuneita
5= erittäin
innostuneita

Avoimet kommentit lasten innostumisesta

3 Oman lajin tutuksi tuleminen

Arvioi asteikolla 1-5
huonosti  erittäin
hyvin
1
2
3
4
5
ei tiettyä lajia
Miten hyvin mielestäsi oma lajisi tuli lapsille tutuksi?*
Arvioi asteikolla 1-5
Miten hyvin mielestäsi oma lajisi tuli lapsille tutuksi?*
huonosti
 erittäin
hyvin

Avoimet kommentit oman lajin tutuksi tulemisesta

4 Miten yhteistyö on mielestäsi sujunut eri tahojen kanssa?

arvioi asteikolla 1-5
 huonosti erittäin
hyvin
1
2
3
4
5
ei kokemusta
a) koulu(-t)*
arvioi asteikolla 1-5
a) koulu(-t)*
 huonosti
erittäin
hyvin
b) muut seurat / yhdistykset*
arvioi asteikolla 1-5
b) muut seurat / yhdistykset*
 huonosti
erittäin
hyvin
c) kuntataho*
arvioi asteikolla 1-5
c) kuntataho*
 huonosti
erittäin
hyvin
d) liikunnan aluejärjestö*
arvioi asteikolla 1-5
d) liikunnan aluejärjestö*
 huonosti
erittäin
hyvin
e) Olympiakomitea*
arvioi asteikolla 1-5
e) Olympiakomitea*
 huonosti
erittäin
hyvin
f) jokin muu taho*
arvioi asteikolla 1-5
f) jokin muu taho*
 huonosti
erittäin
hyvin

Avoimet kommentit yhteistyöstä

5 Tieto ja tuki

arvioi asteikolla 1-5
huonosti erittäin
 hyvin
1
2
3
4
5
Oletko saanut kerhotoimintaan mielestäsi tarpeeksi tietoa ja tukea?*
arvioi asteikolla 1-5
Oletko saanut kerhotoimintaan mielestäsi tarpeeksi tietoa ja tukea?*
huonosti
erittäin
 hyvin

Millainen/mikä tuki oli ehdottoman hyvää ja miksi? Millaista tietoa olisit tarvinnut lisää?

6 Koulutus

arvioi asteikolla 1-5
välttävä erinomainen
1
2
3
4
5
ei kokemusta
a) Anna yleisarvosana käymällesi lasten liikunnan ohjaajakoulutukselle?*
arvioi asteikolla 1-5
a) Anna yleisarvosana käymällesi lasten liikunnan ohjaajakoulutukselle?*
välttävä
erinomainen
b) Miten hyvin koulutus antoi mielestäsi eväitä kerhojen pitämiseen?*
arvioi asteikolla 1-5
b) Miten hyvin koulutus antoi mielestäsi eväitä kerhojen pitämiseen?*
välttävä
erinomainen
c) Minkä arvosanan antaisit koulutusmateriaaleille (3 vihkoa, jokaisesta osasta oma)?*
arvioi asteikolla 1-5
c) Minkä arvosanan antaisit koulutusmateriaaleille (3 vihkoa, jokaisesta osasta oma)?*
välttävä
erinomainen
d) Minkä arvosanan antaisit Taitokorteille?*
arvioi asteikolla 1-5
d) Minkä arvosanan antaisit Taitokorteille?*
välttävä
erinomainen

Avoimet kommentit koulutukseen liittyen

7 Kerhotoiminnan työkalun (Suomisport) käyttö

arvioi asteikolla 1-5
välttävä/-sti erinomainen/-sesti
1
2
3
4
5
ei kokemusta
a) Anna yleisarvosana kerhotoiminnan työkalulle?*
arvioi asteikolla 1-5
a) Anna yleisarvosana kerhotoiminnan työkalulle?*
välttävä/-sti
erinomainen/-sesti
b) Miten hyvin osasin käyttää kerhotoiminnan työkalua lasten nimenhuutojen pitämiseen?*
arvioi asteikolla 1-5
b) Miten hyvin osasin käyttää kerhotoiminnan työkalua lasten nimenhuutojen pitämiseen?*
välttävä/-sti
erinomainen/-sesti
c) Miten hyvin osasin käyttää kerhotoiminnan työkalua lasten palautteen ja ohjaajan itsearvioinnin jättämiseen?*
arvioi asteikolla 1-5
c) Miten hyvin osasin käyttää kerhotoiminnan työkalua lasten palautteen ja ohjaajan itsearvioinnin jättämiseen?*
välttävä/-sti
erinomainen/-sesti
d) Miten hyvin pystyin käyttämään työkalua mobiilissa (älypuhelin, tabletti)?*
arvioi asteikolla 1-5
d) Miten hyvin pystyin käyttämään työkalua mobiilissa (älypuhelin, tabletti)?*
välttävä/-sti
erinomainen/-sesti
e) Miten hyvin pystyin käyttämään työkalua tietokoneella (läppäri, pöytäkone)?*
arvioi asteikolla 1-5
e) Miten hyvin pystyin käyttämään työkalua tietokoneella (läppäri, pöytäkone)?*
välttävä/-sti
erinomainen/-sesti
f) Miten helposti kerhojen perustaminen onnistui työkaluun? (koskee vain toiminnan vastuuhenkilöitä)*
arvioi asteikolla 1-5
f) Miten helposti kerhojen perustaminen onnistui työkaluun? (koskee vain toiminnan vastuuhenkilöitä)*
välttävä/-sti
erinomainen/-sesti
g) Miten hyvin sain apua opasvideoista kerhojen perustamiseen? (koskee vain toiminnan vastuuhenkilöitä)*
arvioi asteikolla 1-5
g) Miten hyvin sain apua opasvideoista kerhojen perustamiseen? (koskee vain toiminnan vastuuhenkilöitä)*
välttävä/-sti
erinomainen/-sesti

Avoimet kommentit kerhotoiminnan työkaluun liittyen

8 Muu palaute ja kommentit

Voit halutessasi eritellä jos haluat antaa palautetta esim. eri yhteistyötahoille tai jättää muuta palautetta tai kehitysehdotuksia toiminnalle. 

0%