Kysely


Olemme kolmannen vuoden sosionomi- ja toimintaterapiaopiskelijat Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Teemme yhteistyössä Suomen nuoret lesket ry:n kanssa opinnäytetyötä, jossa tutkimme puolison kuoleman yhteyttä lesken toimintakykyyn työssä ja työpaikalta saatua tukea. 


Tutkimus toteutetaan kyselyaineiston pohjalta. Kysely toteutetaan anonyymisti, joten emme kysy henkilötietojasi. Tarvitsemme kuitenkin muutamia taustatietoja, joista vastaajia ei voi tunnistaa. Aineisto jää Suomen nuoret lesket ry:n haltuun ja vastaamalla hyväksyt sen, että aineistoa voidaan myöhemmin hyödyntää yhdistyksessä esimerkiksi koulutus -ja asiantuntijatoiminnassa.

  

Kyselyyn voivat vastata kaikki, jotka olivat puolison kuollessa työelämässä mukana ja joiden leskeytymisestä on kulunut enintään kymmenen vuotta. Vastaamalla kyselyyn autat meitä toteuttamaan opinnäytetyömme ja sillä tukemaan Suomen nuoret lesket ry:n asiantuntijatyötä. 


Vastausaika on kaksi viikkoa, eli vastaattehan viimeistään 4.12.2017.


Kiitos etukäteen kaikille vastanneille,

Nuppu-Leena Seppä ja Reetta Suonpää


Lisätietoja:  k2180@jamk.fi tai k2439@student.jamk.fiTaustatiedot

Ikäsi

Sukupuolesi

Kauanko puolisosi kuolemasta on kulunut aikaa?

Oliko sinulla leskeytyessäsi alaikäisiä lapsia?

Puolison kuoleman yhteys toimintakykyyn työssä

Kauanko olit yhteensä sairauslomalla puolisosi kuoleman jälkeen?

Kognitiivinen ja psyykkinen toimintakyky

Kuinka paljon koet leskeytymisen vaikuttaneen seuraaviin osa-alueisiin työssäsi?

1=ei lainkaan, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=paljon, 5=hyvin paljon
 
Ei lainkaan        Hyvin paljon
1
2
3
4
5
Muisti*
Kuinka paljon koet leskeytymisen vaikuttaneen seuraaviin osa-alueisiin työssäsi?

1=ei lainkaan, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=paljon, 5=hyvin paljon
 
Muisti*
Ei lainkaan       
Hyvin paljon
Keskittymiskyky*
Kuinka paljon koet leskeytymisen vaikuttaneen seuraaviin osa-alueisiin työssäsi?

1=ei lainkaan, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=paljon, 5=hyvin paljon
 
Keskittymiskyky*
Ei lainkaan       
Hyvin paljon
Uuden oppiminen*
Kuinka paljon koet leskeytymisen vaikuttaneen seuraaviin osa-alueisiin työssäsi?

1=ei lainkaan, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=paljon, 5=hyvin paljon
 
Uuden oppiminen*
Ei lainkaan       
Hyvin paljon
Ongelmanratkaisukyky*
Kuinka paljon koet leskeytymisen vaikuttaneen seuraaviin osa-alueisiin työssäsi?

1=ei lainkaan, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=paljon, 5=hyvin paljon
 
Ongelmanratkaisukyky*
Ei lainkaan       
Hyvin paljon
Kokonaisuuksien hahmottaminen*
Kuinka paljon koet leskeytymisen vaikuttaneen seuraaviin osa-alueisiin työssäsi?

1=ei lainkaan, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=paljon, 5=hyvin paljon
 
Kokonaisuuksien hahmottaminen*
Ei lainkaan       
Hyvin paljon
Tavoitteellisuus*
Kuinka paljon koet leskeytymisen vaikuttaneen seuraaviin osa-alueisiin työssäsi?

1=ei lainkaan, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=paljon, 5=hyvin paljon
 
Tavoitteellisuus*
Ei lainkaan       
Hyvin paljon
Tiedonkäsittely*
Kuinka paljon koet leskeytymisen vaikuttaneen seuraaviin osa-alueisiin työssäsi?

1=ei lainkaan, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=paljon, 5=hyvin paljon
 
Tiedonkäsittely*
Ei lainkaan       
Hyvin paljon
Päätöksenteko*
Kuinka paljon koet leskeytymisen vaikuttaneen seuraaviin osa-alueisiin työssäsi?

1=ei lainkaan, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=paljon, 5=hyvin paljon
 
Päätöksenteko*
Ei lainkaan       
Hyvin paljon
Paineensietokyky*
Kuinka paljon koet leskeytymisen vaikuttaneen seuraaviin osa-alueisiin työssäsi?

1=ei lainkaan, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=paljon, 5=hyvin paljon
 
Paineensietokyky*
Ei lainkaan       
Hyvin paljon

Sosiaalinen toimintakyky

Kuinka paljon koet leskeytymisen vaikuttaneen seuraaviin sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueisiin työssäsi?

 
1=ei lainkaan, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=paljon, 5=hyvin paljon
Ei 
lainkaan
Hyvin 
paljon
1
2
3
4
5
Vuorovaikutussuhteet työyhteisössä*
Kuinka paljon koet leskeytymisen vaikuttaneen seuraaviin sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueisiin työssäsi?

 
1=ei lainkaan, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=paljon, 5=hyvin paljon
Vuorovaikutussuhteet työyhteisössä*
Ei 
lainkaan
Hyvin 
paljon
Vuorovaikutussuhteet asiakastilanteissa*
Kuinka paljon koet leskeytymisen vaikuttaneen seuraaviin sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueisiin työssäsi?

 
1=ei lainkaan, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=paljon, 5=hyvin paljon
Vuorovaikutussuhteet asiakastilanteissa*
Ei 
lainkaan
Hyvin 
paljon
Aktiivisuus ja osallistuminen työyhteisössä*
Kuinka paljon koet leskeytymisen vaikuttaneen seuraaviin sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueisiin työssäsi?

 
1=ei lainkaan, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=paljon, 5=hyvin paljon
Aktiivisuus ja osallistuminen työyhteisössä*
Ei 
lainkaan
Hyvin 
paljon

Arjen toiminnot

Kuinka paljon koet seuraavien arjen toimintojen vaikuttaneen työkykyysi?

1=ei lainkaan, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=paljon, 5=hyvin paljon
 
Ei lainkaan Hyvin paljon
1
2
3
4
5
Uni*
Kuinka paljon koet seuraavien arjen toimintojen vaikuttaneen työkykyysi?

1=ei lainkaan, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=paljon, 5=hyvin paljon
 
Uni*
Ei lainkaan
Hyvin paljon
Ruokailu*
Kuinka paljon koet seuraavien arjen toimintojen vaikuttaneen työkykyysi?

1=ei lainkaan, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=paljon, 5=hyvin paljon
 
Ruokailu*
Ei lainkaan
Hyvin paljon
Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen*
Kuinka paljon koet seuraavien arjen toimintojen vaikuttaneen työkykyysi?

1=ei lainkaan, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=paljon, 5=hyvin paljon
 
Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen*
Ei lainkaan
Hyvin paljon
Arjen velvoitteet ja vastuut*
Kuinka paljon koet seuraavien arjen toimintojen vaikuttaneen työkykyysi?

1=ei lainkaan, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=paljon, 5=hyvin paljon
 
Arjen velvoitteet ja vastuut*
Ei lainkaan
Hyvin paljon

Koetko, että puolisosi kuolema vaikutti terveydentilaasi?

Millaisia vaikutuksia koet puolisosi kuolemalla olleen terveydentilaasi?

Haluatko lisätä tai tarkentaa jotain toimintakykyysi liittyvää, joka vaikutti työkykyysi?

Kuinka kauan arvioit puolisosi kuoleman vaikuttaneen työkykyysi?

Työssä saatu tuki

Käytitkö seuraavia työhön liittyviä järjestelyitä puolisosi kuoleman jälkeen? Voit valita useita vaihtoehtoja.

Millaista sosiaalista tukea sait työyhteisössäsi puolisosi kuoleman jälkeen?

Millaista tukea sait esimieheltäsi?

Millaista tukea sait työterveydestä?

Saitko jotain muuta tukea, joka vaikutti työkykyysi?

Millaista tukea olisit toivonut työkykysi tueksi puolisosi kuoleman jälkeen?

Lämmin kiitos vastauksestasi !

0%