Martha 120 år - enkät

Marthaförbundet firar 120 år 2019

Är du medlem i Marthaförbundet?

Om du svarade nej, kan du tänka dig att bli medlem?

Om du svarade nej, berätta gärna varför du inte kan tänka dig att bli medlem

Vad anser du är jubileumsårets viktigaste syfte?

Om du svarade något annat, berätta gärna vad du anser är viktigast

Hur kunde Marthaförbundet locka nya medlemmar?

Om du svarade på annat sätt, berätta gärna hur förbundet kunde locka nya medlemmar

Hurudan verksamhet önskar du under jubileumsåret?

Om du svarade något annat, berätta gärna hurudan verksamhet du önskar under jubileumsåret

Hur skulle du själv vilja bidra till ett lyckat jubileumsår?

Om du svarade något annat, berätta gärna vad du skulle vilja göra för att jubileumsåret ska bli bra

Vad skulle du vilja önska lyfta och fokusera på under jubileumsåret?

Hur gör vi det bäst?

Vad skulle vara en bra jubileumsprodukt?

Om du är medlem i Marthaförbundet, kan du berätta varför du blev medlem?

Hur vill du få information om jubileumsåret?

Om du svarade annat, berätta gärna hur du vill få information om jubileumsåret

Har du hälsningar till jubileumsårets koordinator, Micaela Röman, får du gärna skriva ner dem här!

Med tanke på jubileumsåret, vem borde bli Martha?

0%