Jätkusuutliku ja energiatõhusa kinnisvara uuring

Missugused järgnevatest trendidest ja arengutest energiatõhususe ja jätkusuutlikkuse alal on sinu arvates kõige tähtsamad ja mõjuvamad.


1.  ühiskonnale üldiselt? Palun valige kuni 5 varianti.

2.  kinnisvarasektorile? Palun valige kuni 5 varianti.

3.  teie ettevõttele? Palun valige kuni 5 varianti.

0%