Uutiskirje tammikuu 2018

Kumppanuusvanhemmuus - 

neuvonta, tuki ja lainsäädäntö

Vuodenvaihteessa julkisuudessa on puhuttu kumppanuusvanhemmuudesta, eli apilaperheistä. Keskustelu alkoi, kun Nelonen ryhtyi etsimään osallistujia kumppanuus- vanhemmuusteemaiseen televisio-ohjelmaan. Ohjelmassa etsitään vanhemmuuskumppaneita ja saadaan tukea kumppanuusvanhemmuuteen. 

Sateenkaariperheiden keskuudessa kumppanuusvanhemmuudesta ja apilaperheistä on jo pitkä kokemus. Meillä on laajin asiantuntijuus apilaperheiden kohtaamisista tilanteista, ja tarjoamme tukea ja tietoa kaikille kumppanuusvanhemmuutta harkitseville ja toteuttaville. Asiantuntemuksemme huomioitiin mediassa laajasti >>

Kumppanuusvanhemmuus on yksi varteenotettava ja hieno tapa lapsiperheellistyä. Siihen liittyy kaikkien perhemuotojen tapaan omat vahvuudet ja omat haavoittuvuudet. Tervetuloa pohtimaan tämän perheellistymistavan soveltuvuutta itsellesi joko perhevalmennukseemme tai neuvontapalveluihimme. Vaikeassa perhetilanteessa oleville apilaperheille olemme kyenneet tästä vuodesta lähtien tarjoamaan myös lyhytkestoista ammatillista tukea. Perhesuhdekeskus kehittää lisäksi ammatillisesti ohjattuja ja teemoitettuja vertaistapaamisia ensi syksynä kumppanuusvanhemmille, esimerkiksi apilaperheille. 

Kumppanuusvanhemmuus tarvitsee tuekseen myös lainsäädännön, sosiaalietuuksien ja palvelujärjestelmän kehittämistä. Kehittämistarpeet liittyvät yhtäältä lapsen asumiseen kahdessa kodissa syntymästä lähtien. Toisaalta lapsen suhde kahta useampaan vanhempaan on juridisesti täysin suojaton. 

Kahdessa kodissa alusta asti asuvan lapsen turvaksi tarvitaan perhevapaiden uudistamista niin, että vapaat voidaan jakaa joustavasti vanhempien kesken, ja että kaikilla vanhemmilla on kaikissa asumisjärjestelyissä mahdollisuus lyhytaikaiseen perhevapaaseen suhteen luomiseksi lapseen. Tämä on niin sanotun isyysvapaan lähtökohta. Kahdessa kodissa asumisen turvaksi tarvitaan ratkaisuja myös koskien kahden virallisen osoitteen mahdollisuutta, sosiaalietuuksien jakamista kotien kesken ja esimerkiksi koulukyytejä kahdesta kodista. 

Lapsen perustavaalaatua oleva oikeus vanhemmuussuhteidensa juridiseen turvaan ei toteudu nykyään millään tavoin silloin, kun lapsella on kahta useampia vanhempia. Vanhempien välisten ristiriitojen, kuolemantapausten tai vanhemman kyvyttömäksi tulemisen seurauksena lapsi saattaa joutua kokonaan eroon vanhemmastaan. Lapselle voidaan vahvistaa tapaamisoikeus vain juridiseen vanhempaansa, oli lapsen elämäntilanne ollut mikä hyvänsä. 

Lapsella saattaa olla useampia vanhempia monenlaisten tapahtumien seurauksena, esimerkiksi uusperheellistymisen tai sijaisperheessä asumisen myötä. Näissäkin tilanteissa saattaa olla lapsen edun mukaista suojella syntyneitä lapsen ja vanhemman välisiä suhteita. Apilaperheissä lapsen ja vanhemman välinen suhde on poikkeuksetta syntynyt, kun lapsi on asunut useamman kuin kahden vanhemman hoivassa syntymästään lähtien. 

Oikeusministeriössä on valmisteltu tällä hallituskaudella lapsen huolto- ja tapaamislain uudistusta. Työryhmän esityksen mukaan lapsella tulisi olla tapaamisoikeus kaikkiin tosiasiallisiin vanhempiinsa. Tapaamisoikeus voitaisiin vahvistaa joko vanhempien välisellä sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Muita tärkeitä uudistuksia olisi vanhempien joustavampi mahdollisuus sopia huoltajuudesta, tiedonsaantioikeudesta ja asumisesta myös muulle kuin juridiselle vanhemmalle. Sateenkaariperheet ry kannattaa uudistuksia lämpimästi ja näkee, että ne edistäisivät merkittävällä tavalla apilaperheissä elävien lasten asemaa. 

Lapsen tapaamisoikeuden vahvistaminen suhteessa kaikkiin vanhempiin on tärkein osa hänen perhesuhteidensa suojelemista. Kuitenkin lapsen täysi oikeus kaikkiin vanhempiinsa edellyttää sen mahdollistamista, että kaikki hänen vanhempansa voitaisiin vahvistaa juridisiksi vanhemmiksi – vaikka heitä olisi kolme tai neljä. Tämä tulisi mahdollistaa niin, että lapsen perhesuhteet olisivat juridisesti selkeät jo lapsen syntymästä lähtien. Hollannissa ollaan juuri valmistelemassa lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi sen, että apilaperheessä lapsen vanhemmuussuhteet vahvistetaan vanhempien ennen lapsen syntymää tekemän sopimuksen pohjalta. 

Sateenkaariperheet ry iloitsee Hollannin antamasta esimerkistä, joka ensimmäisenä maailmassa turvaisi apilaperheen lapsen aseman täysimääräisesti. Ehdotamme, että Suomessa valmistellaan tulevaisuudessa vanhemmuuslaki, joka yhdistäisi isyys- ja äitiyslait, ja ottaisi täysimääräisesti huomioon apilaperheiden lasten ja sukupuoleltaan moninaisten vanhempien lasten aseman ja oikeudet.

Juha Jämsä

juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956


PS. Lue koskettava artikkeli: “Kumppanuusvanhempien lapsesta tuntuu turvalliselta, kun vanhemmat ovat vain ystäviä – ‘Minun ei ole koskaan tarvinnut kyseenalaistaa, että toinen vanhemmista lähtisi’”


PPS. Työryhmän esitys lapsenhuoltolain uudistamisesta löytyy täältä >>

Sateenkaariperheet ry:n lausunto esityksestä löytyy täältä >>

Sisällysluettelo:

* Uutisia ja ajankohtaista
* Tapahtumauutisia
* Tulevia koulutuksia ja tapahtumia
* Vertaistoiminta netissä
* Neuvontapalvelu
* Haastattelupyynnöt
* KAIKKI PAIKALLISET TAPAHTUMAT
   uutiskirjeen lopussa

AJANKOHTAISET LAUSUNNOT, TIEDOTTEET JA PÖYTÄKIRJAT

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, lisätietoja täällä >>

Uutisia ja ajankohtaista

Hollannista mallia apilaperheiden lasten oikeuksien turvaamiseen


Hollannin hallituksen työryhmän mietinnön mukaan lapsen etu vaatii, että kaikki lapsen vanhemmuussuhteet tunnustetaan niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Työryhmä esittää, että lapselle voitaisiin vahvistaa enintään neljä juridista vanhempaa, enintään kahdessa kodissa. Vanhemmuus vahvistettaisiin ennen lapsen syntymää, tuomioistuimeen toimitettavan vanhempien välisen sopimuksen pohjalta.

Hollanti olisi ensimmäinen maa Euroopassa, joka vahvistaisi juridisesti lapsen tosiasialliset vanhemmat myös siinä tilanteessa, että vanhempia on useampia kuin kaksi.

Vastaava lainsäädäntö on lapsen oikeuksien toteutumisen edellytyksenä myös Suomessa. Rohkeutta ja innovaatiota suomalaiseen perhepolitiikkaan voi etsiä hollannin työryhmän mietinnöstä: Child and Parents in the 21st Century. Mietintö löytyy Hollannin hallituksen tiedotteen kautta >> 

Katso Economistin video yhdestä hollantilaisesta apilaperheestä, jossa odotetaan uuden lainsäädännön tuomaa turvaa perheen lapselle.

Sateenkaariperheiden vanhempien
kyselytulokset julkaistaan 27.3.

Sateenkaariperheiden lasten hyvinvointi -tutkimushanke (2014–2018) on loppusuoralla. Sateenkaariperheiden vanhempien kokemuksia lasten hyvinvoinnista, perhesuhteista ja tuen saannista, joita on selvitetty kyselyillä vuosina 2015–2016, julkaistaan hankkeen päätösseminaarissa Väestöliitolla 27. maaliskuuta kello 10–12.

Kyselytuloksia ja hankkeen yhteenvetoa tuodaan kevään kuluessa esille myös uutiskirjeissä, uudistettavilla nettisivuilla sekä Facebookissa.

Sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvointi ja kokemukset -raporttia voi lukea maksutta täältä >>. Myös vanhempien raportti tulee aikanaan sähköisesti ladattavaksi. Molempia raportteja voi ostaa paperisina yhdistyksen toimistolta (vanhempien raportti 27.3. alkaen).

Moninaiset perhesuhteet 

on vuoden 2018 vuositeema

Yhdistys valitsee vuosittain vuositeeman. Teeman valitsemisen tarkoituksena on kiinnittää erityistä huomiota johonkin tiettyyn teemaan kerrallaan. Vuositeema vaikuttaa yhdistyksen järjestämään vertaistoimintaan, mutta teema pyritään huomioimaan myös vaikuttamistyössä ja ammatillisen työn kehittämisessä. Vuoden 2018 teemaksi on valittu moninaiset perhesuhteet.

Vuoden aikana kiinnitetään huomiota Perhesuhdekeskuksen laajan perhesuhde-käsitteen mukaisesti muihinkin perhesuhteisiin kuin lapsi/vanhempi-suhteisiin. Kokeillaan ja kehitetään toimintoja, jotka huomioisivat isovanhemmat, sisarukset, serkut, puolisot, ystävät jne. Lisäksi kartoitetaan sateenkaariperheiden läheisten toiveita yhdistyksen toiminnan suhteen.

Vuositeemana nimissä kannustetaan paikallisia vertaistoiminnan aktiiveja kutsumaan toimintaan mukaan isovanhempia ja muita perheiden läheisiä esimerkiksi teematapahtumien muodossa. Kesäleirin yhtenä teemana on isovanhemmuus. Leirille houkutellaan mukaan isovanhempia ja heille järjestetään aikaa omiin vertaiskeskusteluihin sekä puuhailuun yhdessä perheiden kanssa. Kartoitetaan muiden järjestöjen kiinnostusta yhteistyöhön varamummo- ja vaari -toiminnan alkuun saattamiseksi.

Tutustu vuoden muihin suunnitelmiin vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa >>

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu juuri sinua varten!

Pohdituttaako sinua jokin perheessäsi tai rakkaussuhteessasi? Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu on tarkoitettu kaikille sateenkaari-ihmisille ja heidän läheisilleen. Voit olla yhteydessä missä tahansa läheissuhteeseen liittyvässä pulmassasi tai pohdinnassasi.

Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi vanhemmuuden jakamisen haasteet tai vanhemmuuskumppanuuden suunnittelu, uusperheiden pulmat sekä erotilanteet tai pari- ja monisuhteiden kysymykset. Myös sateenkaari-ihmisten läheiset, esimerkiksi sateenkaariperheen isovanhemmat, saavat palvelusta tukea tilanteissa, joissa perhesuhde sateenkaarevaan läheiseen pohdituttaa.

Läheissuhteisiin liittyvien kysymysten kanssa ei kannata jäädä yksin, usein jo puhuminen ammattilaisen kanssa saattaa auttaa. Mikäli haluat, voimme myös yhdessä etsiä tilanteeseesi sopivaa ammattiapua.

Perhesuhdekeskuksen perhetyöntekijä, perhe- ja paripsykoterapeutti Terhi Väisänen on tavoitettavissa palvelunumerosta 050 444 4446 maanantaisin klo 15–17 ja perjantaisin klo 8–10. Ota yhteyttä!

Uusi harjoittelija

Heippa! Olen Anni ja opiskelen toista vuotta sosionomiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa eli Xamkissa. Tulin Sateenkaariperheiden Helsingin toimipisteelle suorittamaan toista harjoitteluani, ja olen täällä helmikuun loppuun asti. Harjoitteluni teema on ohjaaminen ja viestintä. Valmistuttuani sosionomiksi ja lastentarhan-opettajaksi, aion jatkokouluttautua seksuaali-terapeutiksi. Eli isona teen töitä toivottavasti juuri samojen asioiden parissa kuin Sateenkaariperheillä tässä harjoittelussa!

Jäsenkysely 2018 odottaa vastaajiaan

Jäsenkyselyn avulla yhdistys kartoittaa vuosittain jäsenperheidensä ja muiden sateenkaarevien perheiden toiveita ja ajatuksia muun muassa toiminnan kehittämisen ja vaikuttamistyön suhteen. Tänä vuonna olemme erityisen kiinnostuneita keräämään vastauksia myös perheiden läheisiltä, esimerkiksi isovanhemmilta, vanhempien sisaruksilta, kummeilta ja muilta perheelle tärkeiltä ihmisiltä. Vinkkaathan heille kyselystä. 
Kyselyyn pääsee vastaamaan täällä>>

Jäsenmaksut 2018

Jäsenmaksut 2018 on lähetetty sähköpostitse!

Jäsenmaksun maksaminen on helppo mutta tehokas tapa antaa oma panoksesi yhteiseen työhömme. Jäsenyytesi on meidän valtakirjamme yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössämme. Ilman jäseniä meillä ei ole sananvaltaa. Teemme työtä kaikkien sateenkaariperheiden lasten, vanhempien, läheisten ja vanhemmaksi haluavien hyvinvoinnin, oikeuksien ja mahdollisuuksien eteen.

Jäsenet saavat tuntuvia alennuksia maksullisista leireistä ja kursseistamme. Tarkemmat tiedot jäseneduista saat jäsenkirjeessä ja ne löytyvät myös nettisivuiltamme >>

Vanha jäsen - jos laskua kuulu, etkä ole saanut uutiskirjeitämme, varmistathan että meillä on ajantasainen sähköpostiosoite. Osa laskuista lähti kirjeitse juurikin puuttuvien tai toimimattomien sähköpostisoitteiden johdosta. Muistathan siis aina ilmoittaa kun sähköpostiosoitteesi muuttuu!
Uusi jäsen - kun toimit pian saat tämän vuoden jäsenyytesi kuntoon jo ensimmäisessä aallossa. Jäseneksi voit liittyä täällä >>
Voit liittyä myös kannatusjäseneksi! Kannatusjäsenyys on avoin sekä yksilöille että yhteisöille. Jäseneksi voit liittyä täällä >>

Kaikki kysymykset, tiedustelut ja osoitepäivitykset: jasenet@sateenkaariperheet.fi

Ovet avoinna sateenkaareville

Juuri ilmestyneessä terveydenhuoltoalan ammattilaisille suunnatussa Tehy-lehdessä on mainio artikkeli Perhesuhdekeskuksesta ja perhetyöntekijästämme Terhi Väisäsestä. Tutustu sinäkin Terhiin ja Perhesuhdekeskukseen lukemalla juttu täällä >>

Tapahtumauutisia

Toiminnantäyteinen vuosi päättyi juhlien

Tampereella juhlittiin 2017 pikkujouluja oikein huolella. Ensimmäisen juhlavuoron ottivat aikuiset käymällä pelaamassa pakohuonepeliä, syömässä ja jatkoivatpa vielä oikein tanssiravintolan puolelle. Pienten ryhmä piti omat pikkujoulunsa pipareiden ja pikkupakettien parissa. Koululaiset pikkujouluilivat megazonen merkeissä ja sieltä suunnattiinkin jatkoille kaikkien perheiden pikkujouluihin. Vuosi päätettiin siis monenlaisin juhlin ja kaikkiin niihin osallistui runsain mitoin väkeä.

Helsingissä perhekahvilan pikkujouluissa vauvat ja taaperot juhlivat sateenkaarenkirjaviin tonttulakkeihin, rusetteihin ja kuolalappuihin pukeutuneina, ja aikuiset saivat glögiä ja piparia. Perhetapaamisten osalta vuosi päättyi perinteikkäiseen sisähuvipuistoiltaan, kun yli 50-henkinen joukko valtasi Konalan HopLopin.

Jyväskylässä pikkujouluja vietettiin kuuden aikuisen ja kolmen lapsen voimin rauhallisissa tunnelmissa glögiä ja suklaata nauttien.

Tulevat koulutukset ja tapahtumat

Rakkaussuhdekursseja sateenkaareville paris- ja moniskunnille

Vielä ehdit ilmoittautua alkuvuoden Rakkaussuhdetuokioihin! Rakkaussuhdetuokio on maksuton 3h mittainen teemoitettu yhden illan tai iltapäivän rakkaussuhdekurssi. Samalla paikkakunnalla voi olla ajan mittaan useampiakin eri teemaisia tuokioita, joihin voi kaikkiin osallistua. Lue lisätietoja tuokioista ja ilmoittaudu mukaan oheisten linkkien kautta:

Kevään ja kesän aikana järjestetään Rakkaussuhdetuokioita myös ainakin Turussa, Tampereella, Kokkolassa ja Helsingissä! Lisäksi Oulun seudulle saadaan koko viikonlopun mittainen Rikasta minua –parisuhdekurssi 25.-27.5.! Ilmoittautuminen avataan tammi-helmikuussa. Seuraa Perhesuhdekeskuksen tapahtumatiedotusta verkkosivuilla ja Facebookissa!

Tulossa Läheisinfo sateenkaari-ihmisten läheisille 

Kun sateenkaari-ihminen kertoo läheisilleen kuuluvansa sukupuoli- ja/tai seksuaali-vähemmistöön, se voi herättää läheisissä monenlaisia tunteita. On luonnollista, että uudessa tilanteessa ihminen on hämmentynyt. On kuitenkin voitava olla hämmentynyt siten, että se ei kuormita sateenkaarevaa läheistä.

Perhesuhdekeskus tarjoaa tietoa sateenkaari-ihmisten läheisille uuden Läheisinfon muodossa. Läheisinfo on 1,5h luento, jossa saa tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta sekä siitä, mitä meissä tapahtuu, kun olemme hämmentyneitä. Perhesuhdekeskus yhteistyökumppaneineen järjestää Läheisinfoja eri puolilla Suomea vuoden 2018 aikana. 

Ensimmäinen Läheisinfo on Helsingissä ma 9.4. klo 18-19.30 Sateenkaariperheet ry:n toimitiloissa. Yhteistyökumppaneina Kirkon kasvatus- ja perheasiat ja MLL:n Uudenmaan piiri. Lisätietoja lähempänä. Lämpimästi tervetuloa!

Koululaisille suunnattu toiminta

KOULULAISTEN TAPAHTUMAT

Kuopio: Pompputapaaminen Kuopio-hallin voimistelupäädyssä su 18.2. klo 17-19.

Helsinki: Megazoneen la 3.2.

Tampere: Tulossa sulkapalloa ja sählyä.

Tarkemmat tiedot tapahtumista kirjeen lopusta kunkin kaupungin tiedoista.

KOULULAISPERHEIDEN VIIKONLOPPULEIRI
Koululaiset, esikoululaiset mukaan lukien, vanhempineen kokoontuvat keväällä Lahden Hollolaan viettämään mukavaa yhteistä viikonloppua,16.-18.3.2018. Jos perheenne haikailee mukaan pienempiä sisaruksia, otathan yhteyttä vertaistoiminnan koordinaattoriin. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä>>

Perhevalmennus

Perhevalmennus on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaari-parisuhteiden ja -erojen erityispiirteistä. Kurssit ovat maksuttomia, viikonloppu-kursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>

Helsingin iltakurssit 

Helsingin iltakurssi järjestetään viitenä peräkkäisenä tiistai-iltana yhdistyksen toimistolla Kurvissa, osoitteessa Hämeentie 29, 7.krs, kello 17.30-20.30. Kevään kurssi on 6.3.-3.4.2018. Ilmoittautumiset hyväksytään tulojärjestyksessä. Kurssille otetaan maksimissaan 40 henkeä. Kurssi on maksuton! Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä>>
Syksyllä myös kurssi Helsingissä 11.9.-9.10. viitenä peräkkäisenä tiistai-iltana. Sinne ilmoittautuminen avataan keväällä 2018.


Perhevalmennusviikonloppu 26.-28.10.2018 Lahden Nastolassa

Syksyisin perhevalmennus järjestetään viikonloppukurssina, jotta kaikkialta Suomesta olisi mahdollista osallistua.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä>>

Eronneille vanhemmille oma kurssi 22.1.2018

Vanhemman Neuvo on kurssi eronneille sateenkaariperheellisille. Kurssi on osallistujille maksuton. Ammatillisesti ohjattu ryhmä kokoontuu Helsingissä kahdeksana iltana. Ryhmä aloittaa ma 22.1. kello 17.30-20.30. Ryhmä keskenään sopii käydäänkö kahdeksan kertaa peräkkäisten viikkojen maanantaisin vai pidetäänkö taukoa esim. hiihtoloman tai ryhmäläisten muiden esteiden vuoksi. Tarvittaessa lastenhoito yhdistyksen puolesta.
Vanhemman Neuvo -kurssilla keskitytään lapseen ja vanhemmuuteen eron jälkeen. Kurssi on tarkoitettu hlbtiq-vanhemmille, jotka ovat eronneet tai eroamassa puolisostaan. Vanhemmuuden jakaminen jatkuu eron jälkeenkin, joten ryhmä voi olla ajankohtainen vaikka erosta olisikin jo pidempi aika.

Ryhmä kokoontuu yhdistyksen toimitiloissa Kurvissa. Kurssin vetää Ensi- ja turvakotien liiton Vanhemman Neuvo -koulutuksen saanut Ritva-Liisa Reinold, joka on koulutukseltaan seksuaali- ja pariterapeutti, opiskellut traumaterapiaa ja toiminut aiemmin Transtukipisteen perhetyön koordinaattorina.

Kurssille mahtuu kahdeksan osallistujaa. Osallistujat haastatellaan ennen kurssin alkamista. Jos sattuu niin, että ex-puolisot ilmoittautuvat samalle kurssille, lähtökohtaisesti ensimmäiseksi ilmoittautuneella on etuoikeus osallistumiseen.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

ritva-liisa.reinold@luukku.com.

Vanhempien vapaapäivä 3.2.2018

La 3.2. Aikuisten vapaapäivä Nokialla. Vietetään rento päivä aikuisporukalla. Osoite ilmoittautuneille. Pelaillaan, laitetaan ruokaa, saunotaan, yöpymismahdollisuus. Omavastuu 10 €. Ilmoittaudu 31.1. mennessä: tampere(at)sateenkaariperheet.fi

Vanhemmat yhdessä vaeltamaan syksyllä 2018

Su-ke 2.-5.9. 2018 sateenkariperheiden vanhemmat ystävineen valtaavat Hetta-Pallaksen. Kolmessa vuorokaudessa keskellä alkavaa ruskaa. Kaksi tunturia, kolme autiotupaa, sauna, veneretki, nuotiohetkiä... Päivässä vaelletaan n. 15km.

Hinta 70e/hlö sisältää yöpymiset, kuljetukset Hetta-Pallaksen alueella autolla ja veneellä sekä saunan. Matkat paikanpäälle voidaan pyrkiä järjestämään kimppakyydeillä, jolloin matkakulut jäävät mahdollisimman pieniksi. Mukaan mahtuu vielä neljä henkilöä. Ilmoittaudu mukaan täällä>>

Kesällä leireillään Kotkassa

Kesän 2018 perheleiri sijoittuu Kotkan Lintukotoon to-su 5.-8.7. Leirin ilmoittautuminen avataan huhtikuussa.

Suurin osa toiminnasta on paikallistiimien
eri paikkakunnilla toteuttamaa: 

Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Tapahtumakalenteri 2018

16.-18.3. Koululaisten ja vanhempien leiri Hollolassa
23.-25.3. Paikallistiimien kehittämispäivät Helsingissä
24.3. Kevätkokous Helsingissä
5.-8.7. Kesän perheleiri Kotkassa
2.-5.9. Aikuisten vaellus Hetta-Pallaksella

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin, joka sisältää myös paikalliset tapahtumat, löydät nettisivuilta tai tästä linkistä >> 

Vertaistoiminta netissä - Perheaikaa.fi

Sateenkaariperheiden neuvonta- ja aihe vapaa -chatit:

ti 13.2. klo 12.00-13.30
ti 20.3. klo 12.00-13.30
ti 17.4. klo 12.00-13.30


Nettiluennot:


Ke 28.2. klo 13

Perhetyöntekijä Terhi Väisänen luennoi aiheesta Perhesuhdekeskus tukena perhesuhteiden karikoissa.

Ke 25.4. klo 13
Tutkija Kia Aarnio luennoi Sateenkaariperheiden lasten ja nuorten vahvuudet ja haavoittuvuudet -tutkimuksen vanhempien aineiston pohjalta:
- Vanhempien kokemukset sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnista
-Sateenkaariperheiden perhesuhteet
-Sateenkaariperheiden vanhempien tuen saanti

Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi voi lähettää vertaistoiminnan koordinaattorille tai kirjoittaa keskustelufoorumille. Lisätietoa yhdistyksen Perheaikaa.fi-toiminnasta myös kotisivuilla >>

Perheaikaa.fi-palvelussa on myös sateenkaariperheiden keskustelualue. Sateenkaariperheteemaisen keskustelualueen löydät toiseksi viimeisenä sivun alalaidasta Lapsi perheessä -alueelta.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

PUHELIN
050-321 0048 kaksi kertaa viikossa soittoaikoina, jotka ovat:
tiistaisin kello 12-13
torstaisin kello 9-10

SÄHKÖPOSTI
Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa. Jos vastausta ei kuulu, voit lähettää kyselyä tuliko viesti perille.

CHAT
Neuvontapalveluihin kuuluu myös kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat. Reaaliajassa toimiva chat löytyy Väestöliiton Perheaikaa-sivustolta www.perheaikaa.fi. Chatiin voi tulla keskustelemaan ja esittämään kysymyksiään. Chatissa kirjoittaessa kannattaa huomioida, että muut chatissa olijat näkevät keskustelun. Muuten neuvontapalvelu on luottamuksellista eikä kysymyksiä tai muita tietoja rekisteröidä millään tavalla.

2018 alkuvuoden chat-ajat
ti 13.2. klo 12.00-13.30
ti 20.3. klo 12.00-13.30
ti 17.4. klo 12.00-13.30

PERHESUHDEKESKUKSEN PUHELINPALVELU

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelusta saat tukea perhesuhteesi haastavaan tilanteeseen. Olitpa itse sateenkaari-ihminen tai sateenkaari-ihmisen puoliso,
vanhempi, lapsi, sisarus tai
muu läheinen, voit olla yhteydessä perhetyöntekijään.

Palvelu on auki:
maanantaisin klo 15-17 ja
perjantaisin klo 8-10
numerossa 050 444 4446.
Ota rohkeasti yhteyttä!


Muista myös Sinuiksi -neuvontapalvelu

Sinuiksi-chattien tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa.


Katso myös muut neuvontapalvelut www.sinuiksi.fi

Haastattelu- ja osallistumispyynnöt

MLL etsii sateenkaariperhettä
Täydennämme Mannerheimin Lastensuojeluliiton kuvamaailmaa ja etsimme sateenkaariperhettä kuvattavaksi arkisissa kotiaskareissa. Kuvat tulevat kuvittamaan verkko- sekä painojulkaisujemme ilmettä, eikä minkäänlaisia syventäviä tausta- tai henkilötietoja ole kuvien yhteydessä tarvetta antaa. Kuvattava perhe saa kiitokseksi ilmaisen vierailun Sea Lifeen Helsingissä. Vastaan mielellään kysymyksiin! Yt, Maria Gnosspelius, viestintäpäällikkö, MLL (0503256126)

NELONEN etsii apilaperhettä suunnittelevia tai toteuttavia perheitä/sinkkuja tv-sarjaan, jossa perheet saavat myös tukea asiantuntijoilta. Rekryilmoitus ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen tässä >>

KUTSU TEEMAHAASTATTELUUN SUKUPUOLTAAN KORJANNEILLE
Teemahaastatteluun etsitään vanhempia, jotka ovat korjanneet sukupuoltaan perheellisinä. Itä-Suomen yliopiston psykologian pro gradua varten tehtävä haastattelu keskittyy sukupuolenkorjausprosessiin perheen, perhesuhteiden ja arkikäytäntöjen näkökulmasta. Haastattelu voidaan toteuttaa Sinulle parhaiten sopivana ajankohtana ja parhaaksi katsomassasi rauhallisessa paikassa. Haastattelu kestää noin 2–3 tuntia. Se voidaan tarvittaessa tehdä kahdessa osassa. Haastattelut ovat täysin luottamuksellisia. Tutkimustuloksia raportoitaessa ei esitetä tietoja, joiden perusteella haastateltavan voisi tunnistaa. Kaikenlaiset kokemukset ovat arvokkaita. Lisätietoa haastatteluista ja niiden toteuttamisesta: Krista Huusko, 044 329 0881, krishu@student.uef.fi


Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on yli 4000 tykkääjää Facebookissa

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita! 'Tykkää' meistä, niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Perhesuhdekeskuksesta>>

Tykkää Sateenkaaripareista>>
Tykkää Monimuotoisista perheistä>>
Tykkää Nelfasta>> 

Sateenkaariperheet  myös Twitterissä>>

Voit seurata tilimme kautta järjestön kuulumisia ja saat vinkkejä sateenkaariperheitä koskeviin juttuihin netissä. Twiittejä sateenkaariperheistä löytyy myös aihetunnisteella #sateenkaariperhe.

Paikalliset tapahtumat

Paikallistiimiläisten kehittämispäivät keväällä!
Tällä kertaa vapaaehtoisille tarjotaan koulutusta, virkistäytymistä ja toiminnan kehittämistä perjantaista sunnuntaihin 23.-25.3.2018 Helsingissä.
Laitathan päivämäärät muistiin! Jos haluat mukaan kehittämispäiville, ole yhteydessä alueesi tiimin ja lähde mukaan tiimin työhön.


UUTTA

Keski-Uudenmaalla alkaa tapahtua!
Tampereella aloittaa uusi vauvaryhmä!


Paikallistiimin tarvitsemat ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät nyt helposti kotisivuiltamme>>

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät tästä linkistä>>

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: info@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Keski-Uusimaa: keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi
Kokkola: kokkola@sateenkaariperheet.f
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lahti: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI

Paikallistiimi: Essi, Johanna, Kirsi, Maria x 2, Minna, Riina, Saara, Sonja ja Verna sekä koululaisasioissa Arhi, helsinki@sateenkaariperheet.fi
Paikallistiimin tavoittaa perhetapaamisten ja perhekahvilan aikana numerosta 050-4406517.

Kaikki kokoontumiset, retket ja muu paikallistiimin toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin - olisiko sinulla kiinnostusta osallistua järjestelyihin? Tiimissä on mukavaa suunnitella ja järjestää toimintaa. Kaikenlainen osaaminen on tervetullutta ja osallistumalla järjestelyihin pääset vaikuttamaan toiminnan sisältöihin! Ota rohkeasti yhteyttä tiimiin sähköpostitse helsinki@sateenkaariperheet.fi tai vertaistoiminnan koordinaattoriin Kaisaan.

PERHEKAHVILA  

tiistaiaamuisin klo 10–12 
Kurvissa (Hämeentie 29, 7. krs).
Perhekahvila on mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja keksiä. Rattaat saa toimistoon sisälle. Hoitopöytä, potta, mikro, syöttötuoleja, leikkihuone yms. löytyy. *Avoimet ovet eli tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin!*

PERHETAPAAMISET

Kaikille suunnatut perhetapaamiset jatkuvat syksyllä 2018 yhdistyksen toimitiloissa Kurvissa ja Leikkipuisto Linjassa. Ensimmäinen tapaaminen to 18.1. klo 17-19 Kurvissa, os. Hämeentie 29.


ALKUTAIPALE-ILLAT
Alkutaipale-illat on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnitteleville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme. Olet tervetullut mukaan olit/te sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet. Alkutaipale-illat ovat kaikille avoimia, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat. Tapaamispaikkana Sateenkaariperheiden toimisto Kurvissa, Hämeentie 29, 7krs, ellei muuta ilmoiteta. Yhteydenotot ja kyselyt: info@sateenkaariperheet.fi.

Alkutaipaleen omaan salaiseen facebook-ryhmään pääset tulemalla Alkutaipale-tapaamiseen. Ohjeet liittymiseen saat paikan päällä. Seuraavat tapaaminen helmikuussa.

KOULULAISTEN TOIMINTA
Koululaiset tekevät retken Vantaan Megazoneen la 3.2. klo 15:45. Pelataan kaksi peliä ja syödään yhdessä Raxissa. Omavastuuhinta 8e. Ilmoittaudu mukaan info@sateenkaariperheet.fi.

SUKUPUOLTAAN POHTIVIEN LASTEN PERHEIDEN TAPAAMISET

Onko lapsesi päiväkoti- tai kouluiässä ja miettii sukupuoltaan? Transtukipiste ja Sateenkaariperheet ry järjestävät yhteistyössä sukupuoleltaan erityislaatuisten lasten vertaistapaamisia keväällä kello 11-13.30 la 3.2., su 4.3. ja la 7.4.

Tapaaminen on Sateenkaariperheiden tiloissa osoitteessa Hämeentie 29, 7. kerros.  

EROTOIMINTA

Vanhemman neuvo -ryhmä eronneille lapsiperheellisille alkaa 22.1.2018. Ilmoittaudu mukaan NYT. Ryhmä käsittää kahdeksan kertaa, ja on osallistujille ilmainen. Tarvittaessa järjestetään lastenhoito. Sateenkaariperheiden Vanhemman neuvo-kursseihin erikoistunut Ritva-Liisa Reinold. Katso lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet uutiskirjeestä kohdasta "Tulevat kurssit ja tapahtumat"

MISTÄ LISÄTIETOA?

Avoin Facebook-ryhmä: tiedotukseen painottuva sivusto Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>

Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle (Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet), liity ryhmään laittamalla vertaistoiminnan koordinaattorille sähköpostia ja pyydä liittämään sinut ryhmään.

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen helsinki@sateenkaariperheet.fi

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Mervi, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi 

Perhetapaamiset tulevat jatkumaan joka toinen kuukausi. Perhesähly jää toistaiseksi tauolle. Laskiaissunnuntaina pulkkaillaan Hiihtomaassa. Lisäksi järjestämme lasketteluretken sekä hyvinvointipäivän. Näistä kaikista päivämäärät tarkentuvat vuoden alussa.

Kaikille avoin perhetapaaminen
Aika: sunnuntaina 18.2. ja 15.4. klo 15-18
Paikka: Monikulttuurikeskus Gloriassa, Matarankatu 6
Avoimet perhetapaamiset on tarkoitettu kaikenlaisille sateenkaareville perheille. Oletpa yksin, kaksin tai monikko, lapsellinen tai pikkuväestä vasta haaveileva - tule mukaan tapaamisiin. Tapaamisista niin aikuiset kuin lapsetkin saavat vertaistukea, juttuseuraa ja mukavaa yhdessäoloa. Kaikki vanhat ja etenkin uudet sateenkaariperheelliset tai sellaisiksi haluavat - lämpimästi tervetuloa tapaamisiin!

Laskiaistapahtuma
Aika: sunnuntaina 11.2. klo 10
Paikka: Halssilan hiihtomaa
Vietetään mukavaa ulkoilutapahtumaa pulkkaillen, kelkkaillen ja eväistä nauttien.

Kevään aikana tapahtuvista muista toimista ilmoitetaan lisää myöhemmin.


MISTÄ LISÄTIETOA?
Sähköpostilista
: liittyminen viestillä osoitteeseen jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi.
Avoin Facebook ryhmä:
tiedotukseen painottuva sivusto Jyväskylän seudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Suljettu Facebook-ryhmä:
luottamukselliselle keskustelulle Sateenkaariperheet Jyväskylä, liity ryhmään laittamalla pyyntö ylläpitäjälle täällä>>

KOKKOLA

Paikallistiimi: Elina, Laura ja Maria, kokkola@sateenkaariperheet.fi

Kokkolassa käynnistellään sateenkaariperhetoimintaa. 
Facebook-ryhmään liittymällä pysyt parhaiten ajan tasalla. Kokkolan sateenkaariperheet -ryhmän löydät täältä>>

KESKI-UUSIMAA

Paikallistiimi: Paula ja Sanna
keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi

Keski-Uudenmaalla alkaa oma sateenkaariperhetoiminta. Enää ei tarvitse lähteä Helsinkiin päästäkseen muiden sateenkaariperheiden keskelle. Tule mukaan ja tutustu lähiseutusi perheisiin!

Ensimmäistä perhetapaamista suunnitellaan Keravan Me-taloon maaliskuulle. Liity mukaan fb-ryhmään ja pysy kuulolla! Suljettuun facebook-ryhmään pääset täältä>>

KUOPIO

Paikallistiimi: Hertta ja Sofia, kuopio@sateenkaariperheet.fi.


Kuopiossa on tänä keväänä/kevättalvena Perheentalolla tapaamisia keskiviikkoisin  31.1., 28.2., 28.3. ja 25.4. klo 17-19.

Su 28.1. on Kuopio-hallin (Opistontie 4) voimistelupäädyssä klo 11-12 kaikille yhteinen pompputapaaminen. 

su 18.2. klo 17-19 pompputapaaminen
Kuopio-hallin voikkapäädyssä  on suunnattu kouluikäisille. 


Kuopion tapaamisista ilmoitellaan ja muistaa asioista keskustellaan omassa facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä>>

KYMENLAAKSO/KOTKA

Paikallistiimi: Veera ja Petri, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi.

Jos haluat liittyä Kymenlaakson sateenkaariperheiden Facebook-ryhmään, jossa tapaamisista sovitaan, laita sähköpostia paikallistiimille.

LAHTI

Jos Lahden suunnan ihmiset ovat tulevaisuudessa kiinnostuneita järjestämään tapaamisia, voivat he ottaa yhteyttä vertaistoiminnan koordinaattoriin. Lahden alueen sateenkaariperheet -nimisessä suljetusssa facebook-ryhmässä pääsee kontaktiin alueen muiden perheiden kanssa. Ryhmän löydät täältä>>

MIKKELI

Yhteyshenkilö: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa yhteyshenkilöltä.

OULU

Paikallistiimi: Suvi, oulu@sateenkaariperheet.fi

Sateenkaariperhetapaamisia järjestetään keväällä Oulussa seuraavina
sunnuntaina: 21.1, 25.2, 18.3, 15.4, 20.5. Tapaamisaika klo 14.30-17. Tapaamispaikkana Avoin päiväkoti Vihreä talo (Uusikatu 27). Tuolla välillä saa tulla paikalle, miten teidän perheelle parhaiten sopii. Tapaamiset ovat vapaamuotoisia ja eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista. Jos on jotain erityistä tiedossa tapaamisiin liittyen, niin ilmoitamme tästä sähköpostilistalle. Tarjoilut nyyttärimeiningillä. Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!


Jos haluat liittyä maililistalle se onnistuu laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi.

PORI

Paikallistiimi: Elina, Johanna, Katri ja Mari, pori@sateenkaariperheet.fi

Tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki perheelliset ja perheestä haaveilevat.

Joulukuun ensimmäisenä sunnuntaina Porin sateenkaariperheet kävivät tapaamassa joulua odottavia eläimiä kotieläinpuisto MiniMuuMaan pikkujouluissa. Pienten ja isompien eläinystävien lisäksi pikkujouluissa tavattiin myös itse joulupukki. 
(liitteenä kuva, kuvannut Katri Plaami)

Porissa tapaamiset jatkuvat myös ensi vuonna kerran kuussa aina maanantai-iltaisin klo 17.30-19. Kevään ensimmäiset tapaamiset ovat 5. helmikuuta ja 5. maaliskuuta. Tapaamiset järjestetään Lapsis ry:n tiloissa Lintulassa, osoitteessa Rautatienpuistokatu 6A, Pori. Ilmaisia parkkipaikkoja on kadun varressa ja etuovesta pääsee sisään summeria soittamalla.

Tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset, että perheestä vielä haaveilevat. Ohjelmassa on kahvittelua ja vapaata leikkiä. Kaikista tapaamisista ja tapahtumista saa lisätietoja Facebook-sivuiltamme.


Jos olet kiinnostunut liittymään sähköpostilistallemme tai salaiseen Facebookin keskusteluryhmään, laita meille viestiä joko sähköpostilla pori@sateenkaariperheet.fi tai Facebookissa. Kaikkiin tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset että perheestä haaveilevat.

ROVANIEMI

Lapin sateenkaariperheet kokoontuivat syksyn ajan Rovaniemellä MLL:n tiloissa kerran kuukaudessa. Osallistujamäärän niukkuuden takia paikkakunnalla siirrytään jälleen epäsäännöllisempään tapaamismalliin.  Lisätietoja, päivät ja osoitteen saat sähköpostilla, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi.

Rovaniemellä suunnitellaan uutta toimintaa kovalla vauhdilla, mm. omaa leiriä. Jos et ole velä mukana toiminnassa, ota yhteyttä rovaniemi@sateenkaariperheet.fi.

Pohjois-Suomen sateenkaariperheille on oma facebook-ryhmä Sateenkaariperheet Lapissa. Liity mukaan täällä >>

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi

Seinäjoen tapaamisista tiedotamme Seinäjoen Sateenkaariperheiden omassa facebook-ryhmässä, jonne pääset lähettämällä sähköpostia osoitteeseen seinajoki@sateenkaariperheet.fi.

PS. Etsimme lisävoimia paikallistiimii, se voit olla juuri sinä! Jos haluat tulla mukaan ideoimaan ja järjestämään tapaamisiamme, niin otathan yhteyttä!

TAMPERE

Paikallistiimi: Sini, Marjut, Johanna x 2, Sari ja Laura, tampere@sateenkaariperheet.fi


PERHETAPAAMISET

Su 28.1. klo 10-12 Perhetapaaminen (Aleksanterinkatu 21 A, 5 krs, soita 5 krs ovisummeria. Vaunut voi jättää alas tai tuoda hissillä ylös) Erityisesti taaperoille ja leikki-ikäisille sopiva temppurata, isommille lapsille lautapelejä, kirjoja ja taitotehtävä. Vapaata seurustelua kahvin ja mehun merkeissä. Keittiössä käytettävissä mikro ja astioita mahdollisia omia eväitä varten

Su 11.2. klo 15-17 Perhetapaaminen Hervannan laskettelurinteellä laskiaissunnuntain merkeissä. Kokoonnutaan pulkkamäen viereisellä tulipaikalla, missä nautitaan yhdistyksen tarjoamaa lämmintä mehua ja pientä grillattavaa. omat laskuvälineet mukaan: pulkat, stigat, liukurit ja osaaville lasketteluvälineet (lippu omakustanteinen)

Maaliskuun perhetapaaminen Leos Leikkimaassa, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

ALKUTAIVAL

7.2. klo 17.30-19.30 Alkutaipaletapaaminen Simpukan tiloissa (Verstaankatu 5 A LH 
3) Alkutaival on vapaamuotoinen tapaaminen vanhemmuuden alkuvaiheilla 
oleville. Olitpa sitten lasta odottava, yrittävä tai perheestä 
haaveileva niin tämä tilaisuus on juuri sinulle. Luvassa rentoa 
jutustelua, olemista ja kahvittelua!

VAUVARYHMÄ

Alkamassa on uusi vauvaryhmä. Ensimmäinen tapaaminen to 8.2.2018 klo 14–16, Kuninkaankatu 15 A T1, 33210 Tampere

Kokoonnutaan rennosti ensimmäisen tapaamisen puitteissa Pirkanmaan Setan toimistolla kahviIlen. Ideoidaan yhdessä kevään tulevia tapaamisia, tutustutaan toisimme ja vauvoihimme. 


PIENTEN TAPAAMISET
Pienten tapaamiset jatkuvat helmikuussa, seuraa Setan ja 
Sateenkaariperheiden kalenteria tai facebook -sivua. Tiedossa rentoa 
yhdessäoloa sekä teatterikäyntejä.


KOULULAISET
Koululaisille on seuraavaksi sulkapalloa ja keväällä varataan taas 
salibandyvuoroja Ikurin liikuntahallista. Näiden ajankohta varmistuu 
myöhemmin


AIKUISTEN OMAT

La 3.2. Aikuisten vapaapäivä Nokialla. Vietetään rento päivä aikuisporukalla 
Sinin luona (osoite ilmoittautuneille). Pelaillaan, laitetaan ruokaa, 
saunotaan, yöpymismahdollisuus. Omavastuu 10 €. Ilmoittaudu 31.1.
mennessä facessa tai tampere(at)sateenkaariperheet.fi


Lisätietoa toiminnasta ja mm. face-ryhmään liittymisestä saat osoitteesta  tampere@sateenkaariperheet.fi. Uudet perheet ovat lämpimästi tervetulleita, kaikilla meillä on joskus ollut ensimmäinen kerta sateenkaari-perhetapaamisessa, rohkeasti mukaan!

TURKU

Paikallistiimi: Tanja, Tiia, Minna ja Marjukka, turku@sateenkaariperheet.fi


Turun seudun sateenkaariperheiden tapaamiset Turun Tyttöjen talolla,
osoite Yliopistonkatu 26 B, 2.krs, ellei toisin mainita.

Perhetapaaminen su 21.1. klo 15-17 

Yhden vanhemman sateenkaariperheiden tapaaminen su 28.1. klo 14-17.


Seuraa ilmoittelua FB:ssa ja sähköpostilistalla (voit ilmoittautua listalle osoitteessa turku@sateenkaariperheet.fi). Lämpimästi tervetuloa uudet ja vanhat!


Voit ilmoittautua mukaan sähköpostilistallemme osoitteeseen turku@sateenkaariperheet.fi. Voit myös liittyä suljettuun Fb-­keskusteluryhmäämme, täällä>> sekä seurata tiedotusta julkisella Facebook-sivullamme, täällä>>

Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29, 00500 Helsinki 


www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
Laura Valoma
laura.valoma@sateenkaariperheet.fi
050 525 7999

Vertaistoiminnan koordinaattori
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976​

Tutkija
Kia Aarnio
kia.aarnio@sateenkaariperheet.fi
050 542 1001

Puheenjohtaja
Krister Karttunen 

puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi

050 513 7765

Perhesuhdekeskus

Projektipäällikkö
Sanna Nevala
sanna.nevala@perhesuhdekeskus.fi
050 410 6772

Perhetyöntekijä
Terhi Väisänen
terhi.vaisanen@perhesuhdekeskus.fi
050 431 4600

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Projektipäällikkö
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Suunnittelija
Jenni Kerppola-Pesu
jenni.kerppola-pesu@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello 9-10
sekä sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat-ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi-sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen.

webmaster@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2018

Krister Karttunen, Helsinki (puheenjohtaja)
Tiia Kovanen, Vantaa
Marjukka Irni, Turku
Petri Segerholm, Kotka
Anu Kantola, Vantaa
Tiia Sudenkaarne, Turku
Hanna Ruohonen, Helsinki
Anu Pellinen, Espoo
Jenni Kemppi, Helsinki (varajäsen)
Markus Oja, Lempäälä (varajäsen)

Terveisesi yhdistyksen työntekijöille ja hallitukselle

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

0%