Matka-apuraha 

maakunnallisen nuorisokoulutuksen opetusvierailuihin osallistuville

Maakunnallisen nuorisokoulutuksen opetusvierailuihin muualla kuin asuinpaikkakunnallaan  osallistuvat oppilaat ja opettajat voivat hakea Suomen Kulttuurirahaston myöntämää ja Sibelius-Akatemian hallinnoimaa matka-apurahaa korvaamaan opetuspaikkakunnalle matkustamisesta ja opetuspäivien ajan siellä majoittumisesta aiheutuneita kuluja.

Apurahat ovat haettavissa 1.3. alkaen ja haku on jatkuva 15.5.2019 saakka. Myöntökriteerit tarkistetaan lukuvuosittain.

​*Matka-apurahaa voi hakea yksittäinen henkilö omasta tai ryhmänsä puolesta (esim. kimppakyydin organisoija).​

*Apurahaa haetaan erillisellä Sibelius-Akatemiasta hankkeen koordinaattorilta saadulla lomakkeella.

*Apurahat myönnetään ensisijaisesti takautuvasti. 

*Matka-apurahahakemus tulee tehdä kahden (2) viikon kuluessa opetusvierailusta. 

*Kuhunkin vierailuun liittyvät hakemukset käsitellään kerralla kahden (2) viikon kuluttua vierailusta. 

*Hakemuksessa eriteltyjen ja perusteltujen kulujen tulee perustua todellisiin kustannuksiin ja kulutositteet on liitettävä hakemukseen. 

*Hyväksyttyjä kustannuksia ovat oppilaan matka- ja majoituskustannukset sekä myös alaikäisen oppilaan huoltajan matka- ja majoituskustannukset.

*Apurahoja voidaan tarvittaessa myöntää hakuilmoituksesta poiketen jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.

*Apuraha voidaan myöntää kulutositteiden loppusummasta poikkeavasti.  

*Apuraha on sen verovuoden tuloa, jona se nostetaan, ja apurahan saajan on toimitettava itse verottajalle apurahasta verottajan pyytämät tiedot. 

*Apurahan saajalle ilmoitetaan sähköpostitse myönnetystä apurahasta;

*ja päätöksestä ei ole valitusoikeutt

Olet

Milloin ja  missä osallistuit SibAn opetusvierailulle (pvm, paikkakunta): ​

Matkoihin käytetty kulkuväline 

Matkojen kokonaiskustannus euroina:

Jos käytit omaa autoa, 

- ilmoita sekä kilometrit että ajamasi reitti osoitteineen sekä 

- perustelu miksi henkilöauto oli sinulle ainoa vaihtoehto (esim. huonot julkisen liikenteen yhteydet, epäsopivat aikataulut, suuren soittimen kuljetus tms.) ja 

- ketä muita oli kyydissä:

Majoituksen kokonaiskustannus euroina:

Perusteet majoittumiselle opetuspaikkakunnalla?:

Lataa tähän kuva tai pdf-versio kuiteista:

Henkilö- ja tilitiedot matka-apurahan maksamista varten:

Täytä huolellisesti
Sukunimi *
Sukunimi *
Etunimi *
Etunimi *
Henkilötunnus *
Henkilötunnus *
Sähköpostiosoite *
Sähköpostiosoite *
Puhelinnumero *
Puhelinnumero *
Pankkitilin numero (IBAN)*
Pankkitilin numero (IBAN)*
Lähiosoite *
Lähiosoite *
Postinumero *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Postitoimipaikka *

Alla olevat tiedot ilmoitetaan verottajalle:

Apurahan saaja​

Saadun apurahan tyyppi

Apurahan myöntämisen peruste

Apuraha on ollut

Apurahan saajan ja myöntäjän välillä

KIITOS!

0%