Kurs för vuxna och familjer

Kursens tidpunkt: 28.-31.7.2018
Plats: Urheiluopisto Kisakeskus "Kisis"
Adress: Kullaanniemi 220, 10420 Raasepori
Kursen finansieras av: STEA
Ansökningsblanketten ska lämnas in före: 4.6.2018

VUXNA: De vuxna som vill kan få individuell handledning i informationsteknik och öva sig att ringa Skype-samtal. Vid behov ges handledning i anlitande av offentliga tjänster.FAMILJER: Vill du träffa andra och utbyta tankar om två- eller flerspråkighet?

Känns det som om du behövde mera information om teckenspråkiga barns dagis- och skolfrågor?

Föräldrar som så önskar kan boka en individuell samtalstid med kurspersonalen.


Barnen har egna ledda aktiviteter enligt ålder med spel, lekar, motion och sagor på teckenspråk. Även gemensamma aktiviteter för barn och vuxna
På en öppen kursdag diskuterar föräldrarna och kursperonalen senan vad man tänkt på efter kursen och vad som kan förbättras samt huruvida eventuella myndighetskontakter eller andra ärenden har framskridit och hur man ska fortsätta.Kursen är avgiftsfri med helpension.

Finlands Dövas Förbund betalar efter avslutad kurs kursdeltagarnas reskostnader, förutom egenandelen på 9,25€ per riktning, enligt kollektivtrafikens tariffer till det konto som kursdeltagaren har uppgett.


0%