Tällä kyselyllä keräämme tietoa lukiossa ja/tai ammattilisessa oppilaitoksessa opiskelevien kokemasta opiskelu-uupumuksesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään aihepiiriä käsittelevän hankkeen valmistelussa sekä muussa kehittämis- ja tutkimuskäytössä. Tulokset käsitellään luottamuksellisesti ja vastaaja ei ole tunnistettavissa vastauksista.


Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kaksi 30 euron arvoista Spotify-lahjakorttia. Yhteystietojasi pyydetään kyselyn vastaamisen jälkeen, jolloin niitä ei voida yhdistää vastauksiisi.  

Iso kiitos kyselyyn vastaamisesta. Mielipiteesi on meille tärkeä!


Kyselystä vastaa: PsT Elina Marttinen, Nyyti ry, elina.marttinen@nyyti.fi, 050 4320933

Aluksi kysymme muutaman taustakysymyksen.

1. Sukupuolesi

2. Syntymävuotesi

3. Oppilaitos, jossa opiskelet

4. Missä päin Suomea opiskelet?

Seuraavaksi kysymme opiskelu-uupumukseen liittyviä asioita ja ajatuksiasi. 

5. Mieti opiskeluasi ja valitse vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten omaa tilannettasi.
 

Täysin eri mieltä
Eri mieltä
Osittain eri mieltä
Osittain samaa mieltä
Samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
A) Tunnen hukkuvani opiskeluun.*
A) Tunnen hukkuvani opiskeluun.*
B) Tunnen itseni haluttomaksi opinnoissani ja ajattelen usein lopettaa opiskelun. *
B) Tunnen itseni haluttomaksi opinnoissani ja ajattelen usein lopettaa opiskelun. *
C) Minulla on usein riittämättömyyden tunteita opinnoissani. *
C) Minulla on usein riittämättömyyden tunteita opinnoissani. *
D) Nukun usein huonosti erilaisten opiskeluasioiden takia.*
D) Nukun usein huonosti erilaisten opiskeluasioiden takia.*
E) Minusta tuntuu, että olen menettämässä kiinnostukseni opiskelua kohtaan.*
E) Minusta tuntuu, että olen menettämässä kiinnostukseni opiskelua kohtaan.*
F) Kyselen jatkuvasti, onko opiskelullani merkitystä.*
F) Kyselen jatkuvasti, onko opiskelullani merkitystä.*
G) Minusta tuntuu, että minulla on yhä vähemmän annettavaa opinnoissani. *
G) Minusta tuntuu, että minulla on yhä vähemmän annettavaa opinnoissani. *
H) Murehdin opiskeluasioita paljon myös vapaa-ajallani. *
H) Murehdin opiskeluasioita paljon myös vapaa-ajallani. *
I) Ennen odotin saavani opinnoissani paljon enemmän aikaan kuin nyt.*
I) Ennen odotin saavani opinnoissani paljon enemmän aikaan kuin nyt.*
J) Opiskelujen paine aiheuttaa ongelmia läheisissä ihmissuhteissani.  *
J) Opiskelujen paine aiheuttaa ongelmia läheisissä ihmissuhteissani.  *

6. Millaisena ongelmana pidät opiskelijoiden kokemaa opiskelu-uupumusta?

Ei lainkaan ongelma Erittäin suuri ongelma
1
2
3
4
5
6
.*
.*
Ei lainkaan ongelma
Erittäin suuri ongelma

7. Mistä asioista opiskelu-uupumus mielestäsi johtuu?

8. Miten hyödyllisenä koet seuraavat keinot opiskelu-uupumuksen ehkäisemisessä?

Ei lainkaan hyödyllinen Erittäin hyödyllinen
1
2
3
4
5
6
A) Aihepiirin käsittely osana opetusta (esim. terveystiedon tunneilla) *
A) Aihepiirin käsittely osana opetusta (esim. terveystiedon tunneilla) *
Ei lainkaan hyödyllinen
Erittäin hyödyllinen
B) Tuutortoiminta tai muu vastaavanlainen vertaistoiminta*
B) Tuutortoiminta tai muu vastaavanlainen vertaistoiminta*
Ei lainkaan hyödyllinen
Erittäin hyödyllinen
C) Ryhmämuotoinen kurssit (esim. stressinhallintakurssi)*
C) Ryhmämuotoinen kurssit (esim. stressinhallintakurssi)*
Ei lainkaan hyödyllinen
Erittäin hyödyllinen
D) Kampanjat (esim. teemaviikot somessa)*
D) Kampanjat (esim. teemaviikot somessa)*
Ei lainkaan hyödyllinen
Erittäin hyödyllinen
E) Tapahtumat ja tempaukset*
E) Tapahtumat ja tempaukset*
Ei lainkaan hyödyllinen
Erittäin hyödyllinen
F) Kahdenkeskiset tapaamiset opiskelijahuollon työntekijän kanssa (esim. terveydenhoitaja, kuraattori, opo)*
F) Kahdenkeskiset tapaamiset opiskelijahuollon työntekijän kanssa (esim. terveydenhoitaja, kuraattori, opo)*
Ei lainkaan hyödyllinen
Erittäin hyödyllinen
G) Opiskelijahuollon työntekijä on mahdollisimman helposti opiskelijan tavattavissa*
G) Opiskelijahuollon työntekijä on mahdollisimman helposti opiskelijan tavattavissa*
Ei lainkaan hyödyllinen
Erittäin hyödyllinen
H) Hyvinvointianalyysit ja -kartoitukset esimerkiksi sykemittarien tai älysormusten ja sovellusten avulla*
H) Hyvinvointianalyysit ja -kartoitukset esimerkiksi sykemittarien tai älysormusten ja sovellusten avulla*
Ei lainkaan hyödyllinen
Erittäin hyödyllinen

9. Kirjoita halutessasi, millä muilla keinoilla opiskelu-uupumusta voisi ehkäistä oppilaitoksissa?

10. Millaisin keinoin opiskeluintoa, eli opiskeluun kohdistuvaa innostusta ja motivaatiota, voisi mielestäsi lisätä?

11. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä
1
2
3
4
5
6
A) Opetushenkilökunnalla tulisi olla paremmat valmiudet (mm. tiedot, taidot, resurssit)  uupumuksen ehkäisemiseksi.*
A) Opetushenkilökunnalla tulisi olla paremmat valmiudet (mm. tiedot, taidot, resurssit)  uupumuksen ehkäisemiseksi.*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
B) Opiskelijahuollon työntekijöillä tulisi olla paremmat valmiudet uupumuksen ehkäisemiseksi.*
B) Opiskelijahuollon työntekijöillä tulisi olla paremmat valmiudet uupumuksen ehkäisemiseksi.*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
C) Opetushenkilökunnan ja opiskelijahuollon työntekijöiden pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä uupumuksen ehkäisemiseksi. *
C) Opetushenkilökunnan ja opiskelijahuollon työntekijöiden pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä uupumuksen ehkäisemiseksi. *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
D) Huoltajilla tulisi olla enemmän tietoa uupumuksesta ja sen ehkäisystä.  *
D) Huoltajilla tulisi olla enemmän tietoa uupumuksesta ja sen ehkäisystä.  *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

12. Haluaisin saada lisää tietoa seuraavista opiskelu-uupumukseen ja -intoon liittyvistä aihepiireistä.

13. Onko joku muu aihepiiri, josta olisit kiinnostunut?

14. Kuinka mielellään osallistuisit opiskelu-uupumusta ehkäisevään toimintaan, jota järjestäisi seuraavat henkilöt?

En lainkaan mielelläni Erittäin mielelläni
1
2
3
4
5
6
Opettaja*
Opettaja*
En lainkaan mielelläni
Erittäin mielelläni
Opiskelijahuollon työntekijä (esim. terveydenhoitaja, kuraattori, opo)*
Opiskelijahuollon työntekijä (esim. terveydenhoitaja, kuraattori, opo)*
En lainkaan mielelläni
Erittäin mielelläni
Opiskelijatuutor*
Opiskelijatuutor*
En lainkaan mielelläni
Erittäin mielelläni
Opiskelijakaveri*
Opiskelijakaveri*
En lainkaan mielelläni
Erittäin mielelläni

15. Kuinka mielellään itse toimisit tuutorina tai vastaavana, jonka tarkoituksena olisi opiskelu-uupumuksen helpottaminen ja -innon lisääminen?

En lainkaan mielelläni Erittäin mielelläni
1
2
3
4
5
6
.*
.*
En lainkaan mielelläni
Erittäin mielelläni

Mitä muuta haluaisit sanoa opiskelu-uupumukseen liittyen. Vapaa sana. :)

Kiitos vastauksistasi. Muistathan painaa vielä alta "lähetä vastaukset" -painiketta.

0%