Tällä kyselyllä keräämme tietoa siitä, kuinka opiskelu-uupumusta voisi ehkäistä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään aihepiiriä käsittelevän hankkeen valmistelussa sekä muussa kehittämis- ja tutkimuskäytössä. Tulokset käsitellään luottamuksellisesti ja vastaaja ei ole tunnistettavissa vastauksista.


Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kaksi 30 euron arvoista Spotify-lahjakorttia. Yhteystietojasi pyydetään kyselyn vastaamisen jälkeen, jolloin niitä ei voida yhdistää vastauksiisi.  

Iso kiitos kyselyyn vastaamisesta. Mielipiteesi on meille tärkeä! 


Kyselystä vastaa: PsT Elina Marttinen, Nyyti ry, elina.marttinen@nyyti.fi, 050 4320933

Aluksi kysymme muutaman taustakysymyksen.

1. Sukupuolesi

2. Syntymävuotesi

3. Oppilaitos, jossa työskentelet

4. Työskenteletkö pääsääntöisesti?

5. Missä päin Suomea työskentelet?

Seuraavaksi kysymme opiskelu-uupumukseen liittyviä asioita ja ajatuksiasi. 

6. Millaisena ongelmana pidät opiskelijoiden kokemaa opiskelu-uupumusta?

Ei lainkaan ongelma Erittäin suuri ongelma
1
2
3
4
5
6
.*
.*
Ei lainkaan ongelma
Erittäin suuri ongelma

7. Mistä asioista opiskelu-uupumus mielestäsi johtuu?

8. Miten hyödyllisenä koet seuraavat keinot opiskelu-uupumuksen ehkäisemisessä?

Ei lainkaan hyödyllinen Erittäin hyödyllinen
1
2
3
4
5
6
A) Aihepiirin käsittely osana opetusta (esim. terveystiedon tunneilla) *
A) Aihepiirin käsittely osana opetusta (esim. terveystiedon tunneilla) *
Ei lainkaan hyödyllinen
Erittäin hyödyllinen
B) Tuutortoiminta tai muu vastaavanlainen vertaistoiminta*
B) Tuutortoiminta tai muu vastaavanlainen vertaistoiminta*
Ei lainkaan hyödyllinen
Erittäin hyödyllinen
C) Ryhmämuotoinen kurssit (esim. stressinhallintakurssi)*
C) Ryhmämuotoinen kurssit (esim. stressinhallintakurssi)*
Ei lainkaan hyödyllinen
Erittäin hyödyllinen
D) Kampanjat (esim. teemaviikot somessa)*
D) Kampanjat (esim. teemaviikot somessa)*
Ei lainkaan hyödyllinen
Erittäin hyödyllinen
E) Tapahtumat ja tempaukset*
E) Tapahtumat ja tempaukset*
Ei lainkaan hyödyllinen
Erittäin hyödyllinen
F) Kahdenkeskiset tapaamiset opiskelijahuollon työntekijän kanssa (esim. terveydenhoitaja, kuraattori, opo)*
F) Kahdenkeskiset tapaamiset opiskelijahuollon työntekijän kanssa (esim. terveydenhoitaja, kuraattori, opo)*
Ei lainkaan hyödyllinen
Erittäin hyödyllinen
G) Opiskelijahuollon työntekijä on mahdollisimman helposti opiskelijan tavattavissa*
G) Opiskelijahuollon työntekijä on mahdollisimman helposti opiskelijan tavattavissa*
Ei lainkaan hyödyllinen
Erittäin hyödyllinen
H) Hyvinvointianalyysit ja -kartoitukset esimerkiksi sykemittarien tai älysormusten ja sovellusten avulla*
H) Hyvinvointianalyysit ja -kartoitukset esimerkiksi sykemittarien tai älysormusten ja sovellusten avulla*
Ei lainkaan hyödyllinen
Erittäin hyödyllinen

9. Kirjoita halutessasi, millä muilla keinoilla opiskelu-uupumusta voisi ehkäistä oppilaitoksissa?

10. Millaisin keinoin opiskeluintoa, eli opiskeluun kohdistuvaa innostusta ja motivaatiota, voisi mielestäsi lisätä?

11. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä
1
2
3
4
5
6
A) Opetushenkilökunnalla tulisi olla paremmat valmiudet (mm. tiedot, taidot, resurssit)  uupumuksen ehkäisemiseksi.*
A) Opetushenkilökunnalla tulisi olla paremmat valmiudet (mm. tiedot, taidot, resurssit)  uupumuksen ehkäisemiseksi.*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
B) Opiskelijahuollon työntekijöillä tulisi olla paremmat valmiudet uupumuksen ehkäisemiseksi.*
B) Opiskelijahuollon työntekijöillä tulisi olla paremmat valmiudet uupumuksen ehkäisemiseksi.*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
C) Opetushenkilökunnan ja opiskelijahuollon työntekijöiden pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä uupumuksen ehkäisemiseksi. *
C) Opetushenkilökunnan ja opiskelijahuollon työntekijöiden pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä uupumuksen ehkäisemiseksi. *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
D) Huoltajilla tulisi olla enemmän tietoa uupumuksesta ja sen ehkäisystä.  *
D) Huoltajilla tulisi olla enemmän tietoa uupumuksesta ja sen ehkäisystä.  *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

12. Haluaisin vahvistaa osaamistani seuraavista opiskelu-uupumukseen ja -intoon liittyvistä aihepiireistä.

13. Onko joku muu aihepiiri, jossa haluaisit vahvistaa osaamistasi?

14. Millä tavoin henkilökunnan opiskelu-uupumukseen liittyvää osaamista tulisi mielestäsi vahvistaa?

15. Millä tavoin henkilökunnan yhteistyötä opiskelu-uupumuksen ehkäisyssä tulisi mielestäsi lisätä?

16. Koetko uupumusta tällä hetkellä omassa työssäsi?

Ei lainkaan uupunut Erittäin uupunut
1
2
3
4
5
6
.*
.*
Ei lainkaan uupunut
Erittäin uupunut

17. Mitä muuta haluaisit sanoa opiskelu-uupumukseen liittyen. Vapaa sana. :)

Kiitos vastauksistasi. Muistathan painaa vielä alta "lähetä vastaukset" -painiketta.

0%