SHVS:S SPRÅKENKÄT FÖR STUDERANDE


Bakgrundsfrågor


1. Bedöm servicen du fått på den ort där du vanligen använder våra tjänster

2.Modersmål/kontaktspråk

3. Ålder

4. Kön

Service

Bedöm servicen du fått på ditt modersmål/kontaktspråk:


5. Personalen betjänar FLYTANDE på mitt modersmål/kontaktspråk PÅ MOTTAGNINGEN*

1

2

4

5

6. Personalen betjänar FLYTANDE på mitt modersmål/kontaktspråk I TIDSBESTÄLLNINGEN (per telefon)*

1

2

4

5

7. Personalen betjänar GÄRNA på mitt modersmål/kontaktspråk PÅ MOTTAGNINGEN*

1

2

4

5

8. Personalen betjänar GÄRNA på mitt modersmål/kontaktspråk I TIDSBESTÄLLNINGEN (per telefon)*

1

2

4

5

9. Jag har inte kunnat uträtta mitt ärende på grund av språkproblem

10. Jag har blivit missförstådd på grund av språkproblem

Kommunikation

Bedöm SHVS:s kommunikation på ditt modersmål/kontaktspråk:

11. Jag har fått följande på mitt modersmål/kontaktspråk sjukvårdsrelaterat

Ja
Nej
Jag har inte behövt det
läkarutlåtanden*
läkarutlåtanden*
läkarintyg*
läkarintyg*
läkemedelsrecept*
läkemedelsrecept*
behandlingsanvisningar*
behandlingsanvisningar*

12. Jag har fått följande på mitt modersmål/kontaktspråk egenvårdsrelaterat

Ja
Nej
Jag har inte behövt det
egenvårdsmaterial*
egenvårdsmaterial*
hälsoguider*
hälsoguider*
artiklar i hälsodatabanken*
artiklar i hälsodatabanken*

13. Jag har märkt symboler som berättar om språkkunskaper såsom språkflaggor på personalkorten som bärs av personalen vid SHVS:s verksamhetsenheter

14. Jag har hittat nyttig information på SHVS:s webbsidor.

Ja
Nej
Jag har inte behövt det
på finska*
på finska*
på svenska *
på svenska *
på engelska*
på engelska*

Om du svarade ja, vad då

15. Hurdant material och vilka ämnen önskar du på ditt modersmål/kontaktspråk?

16. Bedöm vad som är den viktigaste serviceaspekten för dig. Ordna följande påståenden i prioriteringsordning: 1=minst viktig, 6=viktigast

1=minst viktig 6=viktigast
1
2
3
4
5
6
servicespråkets nivå*
servicespråkets nivå*
1=minst viktig
6=viktigast
personalens villighet att använda mitt mpdersmål/kontaktspråk*
personalens villighet att använda mitt mpdersmål/kontaktspråk*
1=minst viktig
6=viktigast
sjukvårdsrelateradeintyg, utlåtanden, recept o.s.v. på mitt modersmål/kontaktspråk*
sjukvårdsrelateradeintyg, utlåtanden, recept o.s.v. på mitt modersmål/kontaktspråk*
1=minst viktig
6=viktigast
symboler somberättar om personalens språkkunskaper*
symboler somberättar om personalens språkkunskaper*
1=minst viktig
6=viktigast
webbmaterial påmitt modersmål/kontaktspråk*
webbmaterial påmitt modersmål/kontaktspråk*
1=minst viktig
6=viktigast
övrigt materialsåsom egenvårdsanvisningar, guider o.s.v. på mitt modersmål/kontaktspråk*
övrigt materialsåsom egenvårdsanvisningar, guider o.s.v. på mitt modersmål/kontaktspråk*
1=minst viktig
6=viktigast

Tack!

0%