Uutiskirje huhtikuu 2018

Sukupuolen moninaisuus
ja sukupuolitettu perhelainsäädäntö

Viime viikkoina on uutisoitu miesparille syntyneestä lapsesta. Sateenkaariperheet ry onnittelee perhettä lämpimästi ja haluaa samalla kiinnittää huomiota transtaustaisten vanhempien perheiden oikeuksiin.

Sukupuolen moninaisuus tuo lapsiperheen arkeen usein ikäviä haasteita esimerkiksi sukupuolitettujen vanhemmuusmerkintöjen ja perhe-etuuksien takia. Trans-, muun- ja intersukupuolisten perheellistymis-mahdollisuuksiin liittyy sekä vakavia ihmisoikeusrikkomuksia että paljon asenteellisia esteitä.

Uusi äitiyslaki parantaa vain hieman transtaustaisten perheiden asemaa. Ensi vuonna voimaan tulevaan lakiin on kirjattu, että henkilö, joka synnyttää lapsen, on lapsen äiti. Nykyisin äitiys todetaan ilman asiaa koskevaa lainsäädäntöä. Uuden lain ansiosta tulee täysin selväksi, että synnyttävä henkilö voidaan sukupuolestaan riippumatta kirjata lapsen äidiksi.

Vastaavasti vuonna 2016 voimaan tulleen isyyslain mukaan on selvää, että henkilö, jonka siittiöistä lapsi on saanut alkunsa, voidaan kirjata lapsen isäksi henkilön sukupuolesta riippumatta. Molempien lakien kirjaukset on tehty nimenomaan niin, että tulevaisuudessa on täysin selvää, että myös transsukupuolisten vanhempien biologinen vanhemmuus voidaan aina vahvistaa.

Ikävä kyllä äitiyslaki kirjaa synnyttäjän vanhemmuuden aina äitiytenä ja isyyslaki isyytenä. Sateenkaariperheet ry on ollut mukana molempien lakien valmistelussa ja vaatinut, että sukupuolen moninaisuus olisi täytynyt ottaa huomioon.

Yhdistyksen mielestä lain pitäisi lähteä siitä, että ihminen saisi itse valita, kirjataanko hänet vanhemmaksi äitinä vai isänä. Vielä parempi ratkaisu olisi, ettei olisi turhaa juridista erottelua äitiin ja isään, vaan henkilö voitaisiin kirjata vain vanhemmaksi.

Väärin sukupuolitetut vanhemmuudet paljastavat ihmisen transtaustan, kun eri yhteyksissä käy aina esimerkiksi ilmi, että mies on kirjattu lapsen äidiksi. Transtaustan paljastuminen altistaa syrjinnälle. Kyse ei ole vain vanhemmasta, vaan myös lapsi altistuu aivan turhaan syrjinnälle, kun hänen vanhempansa transtausta käy ilmi.

Väestökirjanpidossa voisi olla sukupuolimerkintä ja vanhemmuusmerkintä erikseen. Nyt siellä on sukupuolimerkintä tavallaan tuplana. Sateenkaariperheet ry:n tavoitteena on yhdistää äitiys- ja isyyslait vanhemmuuslaiksi, joka huomioisi sukupuolen moninaisuuden ja sosiaaliset vanhemmat täysimittaisesti.

Perhe-etuuksien osalta esimerkiksi sairausvakuutuslaki tulisi korjata, koska siihen on esimerkiksi kirjattu, että äitiysrahaan on oikeutettu raskaana oleva nainen. Koko perhevapaajärjestelmä on perusteellisen kokonaisuudistuksen tarpeessa. Silloin pitää luopua etuuksien sukupuolittuneisuudesta.

Pieniä muutoksia perhevapaisiin voitaisiin toivoa myös jo tällä hallituskaudella. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on julkisuudessa väläytellyt, että vaikka perhevapaauudistus kaatui, niin sateenkaariperheiden ja monimuotoisten perheiden perhevapaita voitaisiin kuitenkin korjata joiltain osin. Jos sellaista hommaa ryhdyttäisiin tekemään tällä hallituskaudella, niin myös äitiyspäivärahasta voisi säätää niin, että siihen on oikeutettu kuka tahansa synnyttäjä, sukupuolesta huolimatta. Julkisuudessa olleen perheen tapauksessa Kela päätti soveltaa lakia niin, että vaikka laissa puhutaan naisesta, etuus myönnettiin myös lapsen viime kuussa synnyttäneelle isälle.

Sateenkaariperheissä toimii parhaillaan työryhmä, joka pohtii lapsiperhe-elämän ja perheellistymisen haasteita sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta. Työryhmässä on jäseninä ennen kaikkea jäsenistöä, jota asia koskettaa henkilökohtaisesti. Tarkoituksena on pohtia sekä vertaistoiminnan että edunvalvonnan tarpeita.

Juha Jämsä

juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956


Sisällysluettelo:

* Uutisia ja ajankohtaista
* Tapahtumauutisia
* Tulevia koulutuksia ja tapahtumia
* Vertaistoiminta netissä
* Neuvontapalvelu
* Haastattelupyynnöt
* KAIKKI PAIKALLISET TAPAHTUMAT
   uutiskirjeen lopussa

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, lisätietoja täällä >>

Uutisia ja ajankohtaista

Tutkimus: Osa suomalaisista sateenkaariperheistä kärsii kielteisistä asenteista


Suomalaisten sateenkaariperheiden vanhempien kokemuksia tuen saannista, perhesuhteista sekä heidän lastensa psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista on tutkittu ensimmäistä kertaa Väestöliiton ja Sateenkaariperheet ry:n lähes nelivuotisessa yhteishankkeessa. Enemmistö seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista vanhemmista saa tukea ja suurin osa heidän lapsistaan vaikuttaa voivan hyvin. Osalta lapsista ja vanhemmista puuttuu kuitenkin tarvittavaa tukea.

Valtaosa kyselyyn osallistuneista vanhemmista, joilla on 7–18-vuotias lapsi, on saanut tukea vanhemmuuteensa joltain taholta. Vanhemmilla vaikuttaa kuitenkin olevan keskimäärin etäisemmät suhteet omiin ja puolison vanhempiin kuin valtaväestön aikuisilla. Neljäsosalla sateenkaariperheiden lapsista on isovanhempia, jotka suhtautuvat kielteisesti heidän perheeseensä, ja osa isovanhemmista on katkaissut suhteet perheeseen.

Harva sateenkaariperheiden vanhemmista on kohdannut palveluissa suoranaista huonoa kohtelua, mutta monet kaipaavat enemmän tietoa ammattilaisille ja osa vanhemmista toivoo koulujen huomioivan sateenkaariperheet paremmin. Selkein puute on parisuhdepalveluista ja lapsille tarjottavasta tuesta vanhemman sukupuolenkorjausprosessin aikana – sekä yhteiskunnan yhdenvertaisuudesta.

Sateenkaariperheiden vanhemmat ovat vastanneet erillisellä kyselylomakkeella jokaisen 7–18-vuotiaan lapsensa osalta, joten tietoja on saatu 80 vanhemmalta 103 lapsesta. Tutkimushankkeen aiemmassa vaiheessa kolme neljäsosaa näistä lapsista on osallistunut haastatteluun tai kyselyyn. Vanhempien arvioita lapsensa hyvinvoinnista verrataan lasten omiin käsityksiin ja valtaväestön vanhempien arvioihin, ja ne vaikuttavat pääosin yhtäläisiltä. Suurella enemmistöllä lapsista on iloinen mieliala ja hyvä terveys. Sateenkaariperheiden vanhempien ja lasten suhteet ovat pääsääntöisesti hyvät. Lasten ja vanhempien arvioiden samankaltaisuus vahvistaa lasten itsensä tutkimuksen aiemmassa vaiheessa antamia tietoja. Se myös tukee käsitystä, että sateenkaariperheiden vanhemmat paneutuvat vanhemmuuteen.

Yli neljä viidesosaa sateenkaariperheiden vanhemmista on kuitenkin pelännyt lapsensa tulevan kiusatuksi. Puolet vanhemmista arvioi lapsensa kuulleen loukkaavia puheita perheestään ja olleen huolissaan muiden suhtautumisesta hänen perheeseensä. Ympäristön kielteiset asenteet vaikuttavatkin olevan suurin rasite sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnille.

Sateenkaariperheiden vanhemmat - Kokemuksia lasten hyvinvoinnista, perhesuhteista ja tuen saannista -raportti on maksutta saatavilla netissä ja myynnissä 20 euron hintaan.
Tilaa maksullinen raportti kotiin täältä>>

Minustako sijaisvanhempi?

Tervetuloa Helsinki Pride -viikon infotilaisuuteen kuulemaan sijaisvanhemmuudesta!

Sunnuntaina 1.7. kello 13-15 Sateenkaariperheet ry:n toimistolla, Hämeentie 29, Helsinki

Yksi sateenkaarikansan väylistä vanhemmuuteen on toimia sijaisvanhempina. Suomessa on paljon lapsia vailla sijaisvanhempia – toisaalta moni sateenkaari-ihminen kaipaa lasta elämäänsä. Tule pohtimaan kanssamme, voisiko sijaisvanhemmuus olla sinulle/teille oikea väylä lapsiperhe-elämään. Lokakuussa alkaa nimenomaan sateenkaari-ihmisille suunnattu perhehoitajien valmennus, jonka käytyään voi hakeutua sijaisvanhemmaksi. Infotilaisuudessa kuulet lisää valmennuksesta. Tilaisuudessa mukana myös sateenkaariperheellisiä sijaisvanhempia kertomassa kokemuksistaan.

Sijaisvanhemmuus on aivan erityisen laatuista vanhemmuutta. Lapsella saattaa olla erityisen tuen tarpeita ja sijoitukset tehdään toistaiseksi – pyrkimyksenä on lapsen biologisen perheen tukeminen niin, että lapsi voisi palata perheeseensä. Kuitenkin iso osa sijoituksista on pitkäaikaisia ja jatkuvat lapsen täysikäisyyteen. Sijaisvanhemmat saavat tukea lastensuojelun työntekijöiltä ja järjestöistä.

Lue lisää sijaisvanhemmuudesta yhteistyökumppanimme Perhehoitoliiton sivuilta sijaisvanhemmaksi.fi

Sateenkaariperheiden toimimiselle perhehoitajina ei ole lainsäädännöllisiä esteitä. Sen sijaan prosessiin sisältyy kokonainen joukko erilaisia, palveluketjuun liittyviä sosiaalisia, rakenteellisia, psykologisia, koulutuksellisia ja asenteellisia kynnyksiä. Tästä syystä Suomessa toimii toistaiseksi vain kourallinen sateenkaariperheitä perhehoitajina. Monessa muussa maassa sateenkaariperheet ovat merkittävä perhehoitajien ryhmä.

Sateenkaariperheet ry on käynnistänyt vaikuttamis-, tiedottamis- ja koulutustyön hankkeen, jonka tavoitteena on raivata esteitä perhehoidon polulta. Hankkeen nimi on Väriä perhehoitoon – sateenkaariperheet perhehoitajiksi. Tarkoituksena on rekrytoida sateenkaari-ihmisiä sijaisvanhemmiksi, kehittää lastensuojelun ammattilaisten työtä ja tiedottaa laajasti sateenkaariperheistä perhehoitajina.

Nyt on siis erityisen turvallista hakeutua pohtimaan sijaisvanhemmuuden mahdollisuutta – Sateenkaariperheiden hanke kulkee rinnallasi!

Väriä perhehoitoon Heidin johdolla

Väriä perhehoitoon -hankkeen projektipäälliköksi on valittu YTM Heidi Puustinen. Tervetuloa tiimiin

Heidi on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä ja on työskennellyt aiemmin mm. lastensuojelun kentällä. Hänen pro gradu -tutkielmansa käsitteli sateenkaariperheitä sijaisperheenä ja hän jatkaakin uudessa työssään innokkaana aiheen parissa. Heidi asuu Jyväskylässä perheensä kanssa, johon kuuluu puoliso ja 4 lasta. Musiikki, lukeminen ja opiskelu kuuluvat hänen vapaa-aikaansa.

Heidin tavoittaa ma 16.4.
lähtien sähköpostitse heidi.puustinen@sateenkaariperheet.fi tai puhelimitse 050 3260 777.

Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän
aiheena ovat lasten oikeudet 

Jälleen kerran toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina järjestetään ympäri maailman kivoja perhetapahtumia. Päivän ideana on tuoda perheitä yhteen ja saada sateenkaariperheasioille näkyvyyttä.

Ainakin nämä tapahtumat ovat tulossa:
Helsingissä teatteri-iltapäivä
Kotkassa touhuilua parkoursalilla
Oulussa picnik
Tampereella touhukas iltapäivä isovanhempien kanssa
Turussa perhetapaminen


Lisää ifedin tämän vuoden teemasta täällä>>

Nyt tarkkana: keitä äitiyslaki koskee ja milloin?

Äitiyslaki mahdollistaa sen, että naisparille hedelmöityshoidoilla syntyvän lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa voidaan vahvistaa tunnustamalla lapsi neuvolassa, ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon. Naisparille syntyvän lapsen oikeusturva paranee huomattavasti, koska hänen juridinen suhteensa molempiin vanhempiinsa on selvä jo syntymästä lähtien. 

Mitä tapahtuu nyt lain hyväksymisen jälkeen?

• viranomaiset alkavat valmistella lain toimeenpanoa
• laki tulee voimaan alkuvuodesta 2019
• koskee naisparin lapsia, jotka saavat alkunsa virallisista hedelmöityshoidoista, jotka on annettu lain voimaantulon jälkeen.
• äitiyslain nojalla vahvistetaan ensimmäiset äitiydet siis vuoden 2020 alkupuolella

Vuoteen 2020 saakka naisparien lapsen asema tulee vielä vahvistaa perheen sisäisen adoption kautta. Myös sen jälkeen esimerkiksi koti-inseminaatiolla alkunsa saaneet lapset pitää adoptoida.

Uutisia lyhyesti

Polyamoria sote-alojen ammattilaisille

Polyamoria - monisuhteisuusyhdistys on julkaissut uuden oppaan "Polyamoria sote-alojen ammattilaisille". Opas avaa monille tuntematonta polyamorian käsitettä ja käsittelee ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä, joita polyamorisesti elävät ihmiset kohtaavat elämänsä aikana esimerkiksi neuvoloissa, terapiassa ja vanhainkodissa. Oppaan ensimmäinen versio julkaistiin Sexpo:n järjestämän Seks2018-koulutustapahtuman yhteydessä.

Polyamoria on eräs eettisen monisuhteisuuden muoto, jossa monisuhteisuus perustuu kaikkien osallisten tietämykselle ja hyväksynnälle.

Opas on ladattavissa täältä>>

Tietojärjestelmiä uusitaan - uhka vai mahdollisuus

Sateenkaariperheiden tietojärjestelmiä uusitaan huhtikuun ajan. Samalla nettisivut julkaistaan uudella alustalla. Sisällöt pysyvät suurin piirtein samoina, mutta siirrymme mobiiliin skaalautuvaan aikakauteen. Kuten muutoksissa yleensä, ja tietojärjestelmäuudistuksissa erityisesti, on tapana, yllätyksiä varmasti on luvassa. Jos siis jonain päivänä huhtikuussa meitä ei tavoita sähköpostitse tai nettisivumme eivät väliaikaisesti toimi, voimme luvata melkein varmaksi, että meidän tavoittaa perinteisin keinoin puhelimitse! Kaikki yhteystiedot esimerkiksi tämän kirjeen lopussa.

Kevään harjoittelussa Iiris

Moi! Olen Iiris Ohra-aho, kolmannen vuoden sosionomi- ja lastentarhanopettajaopiskelija Laurea-ammattikorkeakoulusta. Suoritan viimeisen työharjoitteluni 26.3.-1.6. Sateenkaariperheet ry:ssä. Osana harjoitteluani kirjoitan sisällön oppaaseen transsukupuolisille vanhemmille ja vanhemmuutta suunnitteleville - toivottavasti opas tarjoaisi apua ja vastauksia mahdollisimman monelle!

Transihmisten perheasiat työryhmän tarkastelussa

Yhdistyksen hallitus on nimittänyt väliaikaisen sukupuolen moninaisuus ja perhe -työryhmän. Työryhmä koostuu hallituksen edustajista, vertaistoiminnan koordinaattorista sekä aiheesta kiinnostuneista jäsenistä. Työryhmä toimii vuoden 2018 ajan. Se kartoittaa perheiden, vanhempien ja lasten tuentarpeita, ideoi vertaistoimintaa, pohtii työnjakoa muiden toimijoiden kanssa sekä tunnistaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen kohtia perheissä, joissa vähintään yhdellä vanhemmalla on sukupuolen moninaisuutta. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran toukokuun lopulla. Jos työryhmätöskentely kiinnostaa, laita viestiä vertaistoiminnan koordinaattorille; kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi.

Tilaa tutkimusraportit yhteishintaan!

Nyt molemmat tutkimusraportit on saatavilla yhteishintaan 25 euroa. Jos vuosi sitten ilmestynyt Sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvointi ja kokemukset löytyy jo kirjahyllystä, voit myös tilata juuri ilmestyneen Sateenkaariperheiden vanhemmat hintaan 20 euroa.

Tutkimusraportit yhdessä tai yksitellen voit tilata täältä>>

Vastaa kyselyyn transihminen, muunsukupuolinen ja intersukupuolinen vanhempi

Jotta voidaan kehittää, tarvitaan tietoa. Paras tieto tähän tarkoitukseen tulee niiltä, joilla on omakohtaista kokemusta. Lue lisää ja vastaa kyselyymme täällä>>

Vastauksia voidaan käyttää tutkimuksessa, koulutus- ja kehittämistarkoituksessa ja taustamateriaalina esimerkiksi Sateenkaariperheet ry:n perhevalmennuksessa sekä yhdistyksen sukupuolen moninaisuus ja perhe -työryhmän toimintaa viitoittamaan.

Facebook-ryhmä perustettu perheille, joiden vanhemma/illa sukupuolen moninaisuutta

Sukupuoleltaan monaisten perheet -facebook-ryhmä on nyt olemassa. Ryhmä on salainen, eikä siihen kuuluminen näy kuin sen jäsenille. Jos haluat liittyä keskusteluryhmään, jossa höpötellään ja jaetaan ajatuksia ja kokemuksia niiden vanhempien kesken, joiden perheissä (aikuisilla) on sukupuolen moninaisuutta, niin laitan yksityisviesti Tiedottaja Sateenkaariperheet ry -nimiselle fb-tyypille tai sähköpostia kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi.

Tapahtumauutisia

Kehittämispäiviltä uutta intoa toimintaan

Perinteiset paikallistoiminnan kehittämispäivät tuovat yhteen vapaaehtoiset vertaistoiminnan järjestäjät ympäri Suomen. Tällä kertaa ohjelmaa oli perjantai-iltapäivästä sunnuntai-iltapäivään. Viikonlopun ideana on päästä jakamaan ajatuksia ja ideoimaan toimintaa muiden vapaaehtoisten kanssa. Aina opitaan myös jotakin uutta, kehitetään toimintaa, syödään hyvin, virkistäydytään ja pidetään hauskaa. Tällä kertaa mukana oli vapaehtoisia Turusta, Tampereelta, Oulusta, Mikkelistä, Kymenlaaksosta, Jyväskylästä, Hämeenlinnasta ja Helsingistä. 

Koululaisleiri Hollolassa

Koululaiset perheineen kokoontuivat tänä vuonna Hollolaan. Viikonlopun aikana kilpailtiin niin letunpaisto-vuoroista kuin tietomiekkailussa, hankipallossa ja Rabbit Racessakin. Perherasteissa jokainen perhe pääsi vetämään itselleen mieluisan ohjelmanumeron. Mukana oli koululaisia eskari-ikäisistä kahdeksasluokkalaisiin. 

Tietoa ja tukea läheisille

Perhesuhdekeskus järjesti maanantaina ihka ensimmäisen sateenkaari-ihmisten läheisille suunnatun Läheisinfon Helsingissä. Paikalle saapunut joukko läheisiä sai tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ja siitä, kuinka voi olla tukena sukupuoli- ja/tai seksuaali-vähemmistöön kuuluvalle läheisellemme.
Tilaisuus sai kiitosta - ja jatkoa onkin luvassa! Seuraavat Läheisinfot ovat Joensuussa 16.5. ja Helsingissä 27.6. Katso lisää Tulevat tapahtumat -osiosta!

Tulevat koulutukset ja tapahtumat

Työpaja yhden vanhemman
sateenkaariperheiden aikuisille Turussa 15.4.

Oletko koskaan pysähtynyt miettimään millaista rakkautta etsit tai haluat? Kuinka paljon yhteiskunnan arvot ja normit sekä kulttuurimme määrittelevät ajatuksia itsestäsi ja rakkaudentarpeestasi? Jos olisit vapaa toisten ihmisten odotuksista ja oletuksista millaisesta tai millaisista suhteista haaveilisit – vai eläisitkö yksin?

Kaipaan kainaloa - vai kaipaanko kainaloa? -työpajan teemoina mm. kaipaus suhteeseen, sinkkuus, kumppanin tai kumppanien etsiminen ja mahdolliset uusperheen haasteet.
Työpaja koostuu luennosta ja yhteisistä keskustelusta ja harjoituksista. Työpajan ohjaajana ja teeman alustajana toimii Perhesuhdekeskuksen perhetyöntekijä, pari- ja perhepsykoterapeutti Terhi Väisänen.

Työpaja on sunnuntaina 15.4. klo 14-17 Turussa Tyttöjen talolla, os. Yliopistonkatu 26B, 2. krs. Työpajan jälkeen kahvittelua. Yhdistys tarjoaa työpajan sekä tarjoilun. Olethan paikalla heti klo 14. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset perjantaihin 13.4. mennessä: yh.sateenkaariperheet.tku@gmail.com

Tulevia rakkaussuhdekursseja

sateenkaareville paris- ja moniskunnille

  • HELSINKI 19.5. klo 10-13.30: Transtukipisteen järjestämä Rakkaussuhdetuokio. Tuokio on maksuton. Lue lisää ja ilmoittaudu >>
  • OULU 25.-27.5.: Viikonlopun mittainen Rikasta minua -parisuhdekurssi. Kurssimaksu 100e/pari koko viikonlopun ajalta. Lue lisää ja ilmoittaudu >>
  • TAMPERE 8.6. klo 17-20: Rakkaussuhdetuokio. Ilmoittautuminen avautuu pian.


Koululaisille suunnattu toiminta

KOULULAISTEN TAPAHTUMAT

Helsinki: Tulossa laskeutumisretki

Tampere: Tulossa sählyä.

Tarkemmat tiedot tapahtumista kirjeen lopusta kunkin kaupungin tiedoista.

Perhevalmennus

Perhevalmennus on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaari-parisuhteiden ja -erojen erityispiirteistä. Kurssit ovat maksuttomia, viikonloppu-kursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>


Helsingin iltakurssit 

Helsingin iltakurssi järjestetään viitenä peräkkäisenä tiistai-iltana yhdistyksen toimistolla Kurvissa, osoitteessa Hämeentie 29, 7.krs, 11.9.-9.10.2018 kello 17.30-20.30. Ilmoittautuminen sykyn kurssille on nyt avattu. Ilmoittautumiset hyväksytään tulojärjestyksessä. Kurssille otetaan maksimissaan 30 henkeä. Kurssi on maksuton! Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä>>

Perhevalmennusviikonloppu 26.-28.10.2018 Lahden Nastolassa

Syksyisin perhevalmennus järjestetään viikonloppukurssina, jotta kaikkialta Suomesta olisi mahdollista osallistua. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä>>

Läheisinfo sateenkaari-ihmisten läheisille

tulossa Joensuuhun ja Helsinkiin

Kun sateenkaari-ihminen kertoo läheisilleen kuuluvansa sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön, se voi herättää läheisissä monenlaisia tunteita ja kysymyksiä. On luonnollista, että uudessa tilanteessa ihminen on hämmentynyt.

Perhesuhdekeskus tarjoaa tietoa sateenkaari-ihmisten läheisille Läheisinfon muodossa. Läheisinfo on luento, jossa saa tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta sekä siitä, kuinka olla tukena sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön kuuluvalle läheiselle.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki sateenkaari-ihmisten läheiset: vanhemmat, sisarukset, puolisot, isovanhemmat, lapset, ystävät tai muut läheiset. Tilaisuus on tarkoitettu yli 16-vuotiaille.

Tilaisuudessa ei käydä ryhmäkeskustelua. Luennon jälkeen on mahdollista jutella hetki tilaisuuden puhujien kanssa.

Joensuun Läheisinfo järjestetään keskiviikkona 16.5. klo 18-19.30 Joensuun Perheentalolla os. Rantakatu 15, Joensuu. Tilaisuuden puhujana toimii perhetyöntekijä, perhe- ja paripsykoterapeutti Terhi Väisänen.

Lisätietoja Joensuun Läheisinfosta täällä >>

Helsingissä järjestetään uusi Läheisinfo 27.6. Tästä lisätietoja myöhemmin, seuraa Perhesuhdekeskuksen tapahtumatiedotusta!

Vanhemmat yhdessä vaeltamaan syksyllä 2018

Su-ke 2.-5.9. 2018 sateenkariperheiden vanhemmat ystävineen valtaavat Hetta-Pallaksen. Kolmessa vuorokaudessa keskellä alkavaa ruskaa. Kaksi tunturia, kolme autiotupaa, sauna, veneretki, nuotiohetkiä... Päivässä vaelletaan n. 15km.

Hinta 70e/hlö sisältää yöpymiset, kuljetukset Hetta-Pallaksen alueella autolla ja veneellä sekä saunan. Matkat paikanpäälle voidaan pyrkiä järjestämään kimppakyydeillä, jolloin matkakulut jäävät mahdollisimman pieniksi. Mukaan mahtuu vielä neljä henkilöä. Ilmoittaudu mukaan täällä>>

Kesäleirille voi nyt ilmoittautua

Kesän 2018 perheleiri on Kymenlaaksossa to-su 5.-8.7.  Leirien aiheena on selviytyjät. Ilmoittautuminen on nyt auki! Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä>>

Suurin osa toiminnasta on paikallistiimien vapaaehtoisten
eri paikkakunnilla toteuttamaa: 

Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Tapahtumakalenteri 2018

25.6.-1.7. Helsinki Pride
5.-8.7. Kesän perheleiri Kotkassa
2.-5.9. Aikuisten vaellus Hetta-Pallaksella
11.9.-9.10. Perhevalmennus Helsingissä
26.-28.10. Perhevalmennus Lahden Nastolassa

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin, joka sisältää myös paikalliset tapahtumat, löydät nettisivuilta tai tästä linkistä >> 

Vertaistoiminta netissä - Perheaikaa.fi

Sateenkaariperheiden neuvonta- ja aihe vapaa -chatit:

ti 17.4. klo 12.00-13.30


Nettiluennot:

Ke 25.4. klo 13

Sateenkaariperheiden lasten hyvinvointi -tutkimushankkeen tutkija Kia Aarnio luennoi vanhempien kyselyaineiston tuloksista:
- Vanhempien kokemukset sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnista 
- Sateenkaariperheiden perhesuhteet ja tuen saanti

Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi voi lähettää vertaistoiminnan koordinaattorille tai kirjoittaa keskustelufoorumille. Lisätietoa yhdistyksen Perheaikaa.fi-toiminnasta myös kotisivuilla >>

Perheaikaa.fi-palvelussa on myös sateenkaariperheiden keskustelualue. Sateenkaariperheteemaisen keskustelualueen löydät toiseksi viimeisenä sivun alalaidasta Lapsi perheessä -alueelta.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

PUHELIN
050-321 0048 kaksi kertaa viikossa soittoaikoina, jotka ovat:
tiistaisin kello 12-13
torstaisin kello 9-10

SÄHKÖPOSTI
Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa. Jos vastausta ei kuulu, voit lähettää kyselyä tuliko viesti perille.

CHAT
Neuvontapalveluihin kuuluu myös kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat. Reaaliajassa toimiva chat löytyy Väestöliiton Perheaikaa-sivustolta www.perheaikaa.fi. Chatiin voi tulla keskustelemaan ja esittämään kysymyksiään. Chatissa kirjoittaessa kannattaa huomioida, että muut chatissa olijat näkevät keskustelun. Muuten neuvontapalvelu on luottamuksellista eikä kysymyksiä tai muita tietoja rekisteröidä millään tavalla.

2018 kevään chat-ajat
ti 17.4. klo 12.00-13.30

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelusta saat tukea monenlaisiin perhesuhteita koskeviin tilanteisiin. Niin sateenkaariperheelliset, sateenkaariperheestä haaveilevat kuin sateenkaariperheiden läheisetkin voivat olla yhteydessä Puhelinpalveluun, kun jokin pohdituttaa perhesuhteeseen liittyen.

Palvelu on auki:
maanantaisin klo 15-17 ja
perjantaisin klo 8-10
numerossa 050 444 4446.

Ota rohkeasti yhteyttä!


Muista myös Sinuiksi -neuvontapalvelu

Sinuiksi-chattien tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa.


Katso myös muut neuvontapalvelut www.sinuiksi.fi

Haastattelu- ja osallistumispyynnöt


NELONEN etsii edelleen apilaperhettä suunnittelevia tai toteuttavia perheitä/sinkkuja tv-sarjaan, jossa perheet saavat myös tukea asiantuntijoilta. Rekryilmoitus ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen tässä >>


KUTSU TEEMAHAASTATTELUUN SUKUPUOLTAAN KORJANNEILLE
Teemahaastatteluun etsitään vanhempia, jotka ovat korjanneet sukupuoltaan perheellisinä. Itä-Suomen yliopiston psykologian pro gradua varten tehtävä haastattelu keskittyy sukupuolenkorjausprosessiin perheen, perhesuhteiden ja arkikäytäntöjen näkökulmasta. Haastattelu voidaan toteuttaa Sinulle parhaiten sopivana ajankohtana ja parhaaksi katsomassasi rauhallisessa paikassa. Haastattelu kestää noin 2–3 tuntia. Se voidaan tarvittaessa tehdä kahdessa osassa. Haastattelut ovat täysin luottamuksellisia. Tutkimustuloksia raportoitaessa ei esitetä tietoja, joiden perusteella haastateltavan voisi tunnistaa. Kaikenlaiset kokemukset ovat arvokkaita. Lisätietoa haastatteluista ja niiden toteuttamisesta: Krista Huusko, 044 329 0881, krishu@student.uef.fi

Yhteistyökumppanit tiedottavat

Seminaari kansainvälisen sijaissynnytyksen palveluista Helsingissä

Israelilaistaustainen yritys Tammuz, järjestää Helsingissä seminaarin tarjoamistaan sijaissynnytyspalveluista. Tammuzin palvelut ovat avoinna myös miespareille. Miesparien sijaissynnytysjärjestelyt toteutetaan Yhdysvalloissa. Maksuton seminaari järjestetään 21.4. kello 13-15 Kallion kirjastossa.  

Yrityksen mukaan he ovat markkinoita johtava sijaisynnyttäjien ja munasolunlahjoittajien välittäjä maailmassa. Tammuz Nordic, jonka pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, sanoo vaalivansa pohjoismaisia arvoja ja etiikkaa. Seminaarin yhteydessä voit varata henkilökohtaisen tapaamisen yrityksen suomalaisen edustajan kanssa (erkko@nordicsurrogacy.se).  

Lisätiedot:

Kotisivut >>

Facebook >>

WSOY:n kirjaetu Sateenkaariperheet ry:n jäsenille
Jani Toivolan uutuuskirja Kirja tytölleni on omakohtainen kertomus isän ja tyttären välisestä rakkaudesta ja lapsen ja vanhemman välisestä suhteesta. Se kertoo pyrkimyksestä löytää juuri itselle oikea tapa olla vanhempi - niin voimassa ja väsymyksessä, sovussa ja kaaoksessa, arjessa ja seikkailuissa.

Sateenkaariperheet ry:n jäsenet saavat Jani Toivolan kirjan Kirja tytölleni WSOY:n verkkokaupasta alennettuun hintaan 22,90 € (norm. 31 €) 31.5.2018 asti. Alennuksen saa käyttämällä www.wernerjarl.fi verkkokaupassa kampanjakoodia: Kirja tytölleni.”

Seta ja Prometheus leirin tuki ry järjestävät vuosittaisen
Protuvierailijakoulutuksen Setan toimistolla 21.4.

Protu ry toivoo, että kesän vierailijoiden kouluttajakoulutuksesta ei olisi kulunut montaa vuotta, joten kaipaamme koulutukseen sekä kertaajia että ihan uusia innostuneita. Kiinnostaako sinua keskustelut ja maailmanparannukset nuorten kanssa? Koulutus alkaa la 21.4. klo 10 ja se loppuu klo 17. Tämän lisäksi kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua sukupuolen moninaisuus -osioon, joka on klo 17.15-19. Tämä osio on tarkoitettu erityisesti niille, jotka kokevat oman osaamisensa sukupuolen moninaisuudesta kaipaavan päivitystä. Seta maksaa matkat yhdelle henkilölle per jäsenjärjestö. Sateenkaariperheellisiä, jotka kiinnostuvat protu-leireillä vierailusta, pyydetään olemaan yhteydessä vertaistoiminnan koordinaattoriin kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi.

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on yli 4000 tykkääjää Facebookissa

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita! 'Tykkää' meistä, niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Perhesuhdekeskuksesta>>

Tykkää Sateenkaaripareista>>
Tykkää Monimuotoisista perheistä>>
Tykkää Nelfasta>> 

Sateenkaariperheet  myös Twitterissä>>

Voit seurata tilimme kautta järjestön kuulumisia ja saat vinkkejä sateenkaariperheitä koskeviin juttuihin netissä. Twiittejä sateenkaariperheistä löytyy myös aihetunnisteella #sateenkaariperhe.

Paikalliset tapahtumat

UUTTA

Keski-Uudenmaalla huhtikuussa ensimmäinen perhetapaaminen
Tampere kutsuu mukaan isovanhemmat ja muut läheiset
Kotkassa parkourataan
Turussa kainalonkaipaustyöpaja


Paikallistiimin tarvitsemat ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät nyt helposti kotisivuiltamme>>

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät täältä>>

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: info@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Keski-Uusimaa: keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi
Kokkola: kokkola@sateenkaariperheet.f
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:
kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lahti: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI

Paikallistiimi: Essi, Johanna, Kirsi, Maria x 2, Minna, Riina, Saara, Sonja ja Verna sekä koululaisasioissa Arhi, helsinki@sateenkaariperheet.fi
Paikallistiimin tavoittaa perhetapaamisten ja perhekahvilan aikana numerosta 050-4406517.

Kaikki kokoontumiset, retket ja muu paikallistiimin toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin - olisiko sinulla kiinnostusta osallistua järjestelyihin? Tiimissä on mukavaa suunnitella ja järjestää toimintaa. Kaikenlainen osaaminen on tervetullutta ja osallistumalla järjestelyihin pääset vaikuttamaan toiminnan sisältöihin! Ota rohkeasti yhteyttä tiimiin sähköpostitse helsinki@sateenkaariperheet.fi tai vertaistoiminnan koordinaattoriin Kaisaan.

PERHEKAHVILA  

tiistaiaamuisin klo 10–12 
Kurvissa (Hämeentie 29, 7. krs).
Perhekahvila on mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja keksiä. Rattaat saa toimistoon sisälle. Hoitopöytä, potta, mikro, syöttötuoleja, leikkihuone yms. löytyy. *Avoimet ovet eli tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin!*

ILTAPERHEKAHVILA

Kaikenlaisille sateenkaareville perheille suunnattu perhekahvila pidetään ke 16.5. klo 16:30-19 Kurvissa, os. Hämeentie 29. Tarjolla keittoruoka pientä omavastuuhintaa vastaan.
 
KEVÄTSIIVOUSTALKOOT KURVISSA

Ke 23.5. klo 17-19 Vanhempien kevätsiivoustalkoot Kurvissa. Järjestellään ja pestään porukalla leluja, syöttötuoleja jne., jotta lasten on jatkossakin kiva leikkiä tapaamisissa. Tarjolla talkooevästä, ja puuhailun ohessa on kiva tutustua lisää muihin vanhempiin ja paikallistiimiläisiin sekä vaikka ideoida omaa toimintaa aikuisille. Lapsen/lapset voi toki ottaa tarvittaessa mukaan. Jotta osaamme varata oikean määrän ruokaa, ilmoitathan tulostasi meille viimeistään tiistaina 22.5. sähköpostiosoitteeseen pksperheet@gmail.com.

LUONTORETKI
Paikallistiimi järjestää toukokuussa luontoretken Helsingissä - paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin tapahtumakalenterissa ja Facebookissa.


ALKUTAIPALE-ILLAT
Alkutaipale-illat on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnitteleville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme. Olet tervetullut mukaan olit/te sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet. Alkutaipale-illat ovat kaikille avoimia, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat. Tapaamispaikkana Sateenkaariperheiden toimisto Kurvissa, Hämeentie 29, 7krs. Seuraavan kerran kokoonnutaan ke 18.4. klo 18-20.  Prideviikolla kokoontuminen ke 27.6. klo 18-20. Yhteydenotot ja kyselyt: info@sateenkaariperheet.fi.

Alkutaipaleen omaan salaiseen facebook-ryhmään pääset tulemalla Alkutaipale-tapaamiseen. Ohjeet liittymiseen saat paikan päällä.

KOULULAISTEN TOIMINTA
Koululaisille tulossa laskeutumista ja picnik. Lisäinfoa myöhemmin facessa. Lisätietoja, helsinki@sateenkaariperheet.fi.


FAMILJECAFÉ I REGNBÅGENS FÄRJER PÅ SVENSKA

I samarbete med Regnbågsankan arrangerar Regnbågsfamiljernas frivilliga familjecafé för svenskspråkiga och tvåspråkiga regnbågsfamiljer. Vi håller öppet det sista torsdagen varje månad: 26.4., 31.5. och 28.6. (pride veckan) och varje gång kl. 10.30-12.30.


!!! PERUTTU SAIRASTAPAUKSEN VUOKSI !!!
SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖÖN KUULUVIEN VANHEMPIEN TAPAAMINEN

La 5.5. klo 17-19 Sukupuolivähemmistöön kuuluvat vanhemmat ja vanhemmuudesta haaveilevat –vertaisryhmä. Tapaaminen transihmisille, muunsukupuolisille, sukupuolettomille ja intersukupuolisille, jotka toimivat vanhempina tai haaveilevat vanhemmuudesta. Ohjaajina toimivat Transtukipisteen kouluttamat Sateenkaariperheet ry:n vapaaehtoiset ohjaajat Emil ja Petri. Ohjaajistosta löytyy omakohtaista kokemusta sekä sukupuoli- että seksuaalivähemmistöön kuulumisesta ja monenlaisista perhemalleista. Tule tapaamaan vertaisiasi ja keskustelemaan heidän kanssaan ryhmässä! Hämeentie 29, 7.krs.

KANSAINVÄLINEN SATEENKAARIPERHEPÄIVÄ

Helsingissä juhlistetaan yhdessä kansainvälistä sateenkaariperhe-päivää su 6.5. klo 15 musiikkiteatteri Kapsäkin Närpiäiset-musiikkinäytelmän merkeissä. 
Ilmoittautuminen pksperheet@gmail.com 26.4.2018 mennessä.
Pikku Kakkosestakin tuttujen Jassoon ja Joltakullan matkassa. ”Närpiäiset-näytelmä on musiikkiseikkailu, jonka tavoitteena on paitsi viihdyttää lapsia ja heidän aikuisystäviään myös tarjota välineitä hankalien tunteiden käsittelyyn.” ”Yöllisen seikkailun aikana tutkitaan karttaa, ihmetellään kompastusta, haaveillaan tivolista ja vietetään yö tähtitaivaan alla.”

Kapsäkki tarjoaa näytöksen sateenkaari-perheille Niilo Helanderin säätiön apurahan avulla. Teatterin osoite on Hämeentie 68. Tulkaa mukaan kauempaakin! Ei-sitovat ennakko-ilmoittautumiset ja tiedustelut: pksperheet@gmail.com. Kirjoita viestin otsikkokenttään ”Närpiäiset” ja kerro viestissä, kuinka monta lasta ja aikuista perheestänne osallistuu esitykseen. Ilmoittautuneille lähetetään vappua edeltävällä viikolla sitovampi vahvistus-pyyntö, jotta saamme ilmoitettua teatterille osallistujamäärän etukäteen. Kuva: Toivo Heinimäki

MISTÄ LISÄTIETOA?

Avoin Facebook-ryhmä: tiedotukseen painottuva sivusto Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>

Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle (Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet), liity ryhmään laittamalla vertaistoiminnan koordinaattorille sähköpostia ja pyydä liittämään sinut ryhmään.

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen helsinki@sateenkaariperheet.fi

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Mervi, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi 

Perhetapaamiset tulevat jatkumaan joka toinen kuukausi. Perhesähly on toistaiseksi tauolla. Lisäksi järjestämme lasketteluretken sekä hyvinvointipäivän. 

Kaikille avoin perhetapaaminen
Aika: sunnuntaina 15.4. klo 15-18
Paikka: Monikulttuurikeskus Gloriassa, Matarankatu 6
Avoimet perhetapaamiset on tarkoitettu kaikenlaisille sateenkaareville perheille. Oletpa yksin, kaksin tai monikko, lapsellinen tai pikkuväestä vasta haaveileva - tule mukaan tapaamisiin. Tapaamisista niin aikuiset kuin lapsetkin saavat vertaistukea, juttuseuraa ja mukavaa yhdessäoloa. Kaikki vanhat ja etenkin uudet sateenkaariperheelliset tai sellaisiksi haluavat - lämpimästi tervetuloa tapaamisiin!

Kevään aikana tapahtuvista muista toimista ilmoitetaan lisää myöhemmin.

MISTÄ LISÄTIETOA?
Sähköpostilista
: liittyminen viestillä osoitteeseen jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi.
Avoin Facebook ryhmä:
tiedotukseen painottuva sivusto Jyväskylän seudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Suljettu Facebook-ryhmä:
luottamukselliselle keskustelulle Sateenkaariperheet Jyväskylä, liity ryhmään laittamalla pyyntö ylläpitäjälle täällä>>

KOKKOLA

Paikallistiimi: Elina, Laura ja Maria, kokkola@sateenkaariperheet.fi

Kokkolassa käynnistellään sateenkaariperhetoimintaa ja suunnitellaan Prideja.
Facebook-ryhmään liittymällä pysyt parhaiten ajan tasalla. Kokkolan sateenkaariperheet -ryhmän löydät täältä>>

KESKI-UUSIMAA

Paikallistiimi: Paula ja Sanna
keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi

Keski-Uudenmaan ensimmäinen perhetapaaminen on La 21.4. klo 13-15. Ohjelmassa vappuista askartelua sekä toiminnan ideoimista. Tervetuloa mukaan niin perheelliset kuin vasta perheestä haaveilevat, lasten kanssa tai ilman!

Paikka: Me-talo, Paasikivenkatu 12, 

04200 Kerava


Keski-Uudenmaalla alkaa oma sateenkaariperhetoiminta. Enää ei tarvitse lähteä Helsinkiin päästäkseen muiden sateenkaariperheiden keskelle. Tule mukaan ja tutustu lähiseutusi perheisiin!
Liity mukaan myös suljettuun facebook-ryhmään täällä>>

KUOPIO

Paikallistiimi: Hertta ja Sofia, kuopio@sateenkaariperheet.fi.


Kuopiossa on tänä keväänä/kevättalvena Perheentalolla tapaaminen keskiviikkona 25.4. klo 17-19.

Touko-kesäkuulle suunnitteilla ulkotapaamisia, seuraa fb-ryhmän ilmoittelua.

Kuopion tapaamisista ilmoitellaan ja muistaa asioista keskustellaan omassa facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä>>

KYMENLAAKSO/KOTKA

Paikallistiimi: Veera ja Petri, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi.

Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän kunniaksi Kotkassa kokoonnutaan pitämään hauskaa parkoursali Spottiin (Kärkisaarentie 25, Kotka) sunnuntaina 6.5. klo 14.00 - 15.30. Aluksi tutustutaan saliin ohjatusti, sitten voi kokeilla lajia omaan tahtiin ja lopuksi herkutellaan nyyttärimeiningillä. Tapahtuma sopii kaiken ikäisille ja varusteiksi riittävät rennot vaatteet sekä sisäkengät. Ilmoittautuminen 23.4. mennessä sähköpostitse kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi tai Facebookin kautta.


Jos haluat liittyä Kymenlaakson sateenkaariperheiden Facebook-ryhmään, jossa tapaamisista sovitaan, laita sähköpostia paikallistiimille.

LAHTI

Jos Lahden suunnan ihmiset ovat tulevaisuudessa kiinnostuneita järjestämään tapaamisia, voivat he ottaa yhteyttä vertaistoiminnan koordinaattoriin. Lahden alueen sateenkaariperheet -nimisessä suljetusssa facebook-ryhmässä pääsee kontaktiin alueen muiden perheiden kanssa. Ryhmän löydät täältä>>

MIKKELI

Yhteyshenkilö: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa yhteyshenkilöltä.

OULU

Paikallistiimi: Suvi, oulu@sateenkaariperheet.fi

Oulussa on perhetapaaminen nyt tulevana sunnuntaina 15.4. klo 14:30-16:30. Ohjelmassa ainakin vappudisko. Tervetuloa! Tarjoilut nyyttärimeiningillä. Tapaamispaikkana Avoin päiväkoti Vihreä talo (Uusikatu 27). 


Sateenkaariperhepäivää juhlistetaan 20.5. perhepiknikin merkeissä. Tästä lisätietoa Oulun sähköpostilistalta lähempänä tapahtumaa.


Kesän aikana tavataan parin viikon välein leikkipuistoissa eri puolilla kaupunkia.


Jos haluat liittyä maililistalle se onnistuu laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi.

PORI

Paikallistiimi: Elina, Johanna, Katri ja Mari, pori@sateenkaariperheet.fi

Tapaamiset järjestetään Lapsis ry:n tiloissa Lintulassa, osoitteessa Rautatienpuistokatu 6A, Pori. Ilmaisia parkkipaikkoja on kadun varressa ja etuovesta pääsee sisään summeria soittamalla.

Tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset, että perheestä vielä haaveilevat. Ohjelmassa on kahvittelua ja vapaata leikkiä. Kaikista tapaamisista ja tapahtumista saa lisätietoja Facebook-sivuiltamme.


Jos olet kiinnostunut liittymään sähköpostilistallemme tai salaiseen Facebookin keskusteluryhmään, laita meille viestiä joko sähköpostilla pori@sateenkaariperheet.fi tai Facebookissa. Kaikkiin tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset että perheestä haaveilevat.

ROVANIEMI

Lapin sateenkaariperheet kokoontuivat syksyn ajan Rovaniemellä MLL:n tiloissa kerran kuukaudessa. Osallistujamäärän niukkuuden takia paikkakunnalla siirrytään jälleen epäsäännöllisempään tapaamismalliin.  Lisätietoja, päivät ja osoitteen saat sähköpostilla, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi.

Rovaniemellä suunnitellaan uutta toimintaa kovalla vauhdilla, mm. omaa leiriä. Jos et ole velä mukana toiminnassa, ota yhteyttä rovaniemi@sateenkaariperheet.fi.

Pohjois-Suomen sateenkaariperheille on oma facebook-ryhmä Sateenkaariperheet Lapissa. Liity mukaan täällä >>

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi

Seinäjoen toimita kaipaa uusia tekijöitä. Jos haluat alueelle toimintaa, on nyt tartuttava toimeen. Järkkäilemään pääsee laittamalla tiimin osoitteeseen sähköpostia.

TAMPERE

Paikallistiimi: Sini, Marjut, Johanna x 2, Sari, Laura, Heidi ja Henna. tampere@sateenkaariperheet.fi


22.4 klo 10-12 Perhetapaaminen Aleksanterinkatu 21 (Soita 5. kerroksen ovisummeria. Vaunut voi jättää alas tai tuoda hissillä ylös, autetaan yhdessä vaunullisia ovissa). Rakennamme liikuntatilaan erityisesti taaperoille ja leikki-ikäisille sopivan temppuradan: tasapainotyynyillä ja jumppapalloilla taiteilua, tunnelin, painopallojen heittoa jne. 
Isommille lapsille on tarjolla keilausta, lautapelejä, kirjoja ja askartelutarvikkeita. Edelliskerran kokemuksella vauvallisetkin sopivat hyvin samaan porukkaan.

Tarjolla on kahvia ja mehua sekä jotain pientä purtavaa. Keittiössä on käytettävissä mikro ja astioita.


6.5 klo 13-15 Perhetapaaminen Kansainvälisen Sateenkaariperhepäivän 
merkeissä
Perheiden talossa (Itsenäisyydenkatu 21 B). Tänä vuonna päivän yhteydessä nostetaan esiin erityisesti lasten oikeuksia. Läheiset 
ihmiset ovat lasten tärkein voimavara. Siksi toivotammekin tilaisuuteen 
tervetulleiksi juuri Sinun perheellesi tai lapselle tärkeän läheisen, 
kuten isovanhemman, kummin tai vaikka rakkaan naapurin.

Ohjelmassa on luvassa monenlaista mukavaa tekemistä aikuisille ja 
lapsille, kuten jääkaappimagneettien ja origamien askartelua, 
lautapelejä ja piirtämistä. Tarjoilujen mitoittamiseksi toivomme 
ennakkoilmoittautumista osoitteeseen tampere(at)sateenkaariperheet.fi

9.6 klo 12-14.30 Perhetapaaminen Pirkanmaan Priden yhteydessä 
Huushollissa (Hämeenpuisto 10).
Vapaata leikkiä, askartelua, pelejä ja sokerina pohjalla Riesa-Pellen 
esiintyminen. Tarjoilujen mitoittamiseksi toivomme 
ennakkoilmoittautumista osoitteeseen tampere(at)sateenkaariperheet.fi

Kouluikäiset lapset myyvät sateenkaarilippuja Pride-kulkueen 
kokoontumispaikalla, keräten omaan toimintaansa rahaa. Mikäli lapsesi 
haluaa tähän osallistua, laita sähköpostia yllä olevaan osoitteeseen.


15.6 klo 18 Aikuisten vapaailta. Aloitamme illanvieton Rauhaniemen 
kansankylpylässä saunoen ja uiden. Tämän jälkeen siirrytään keskustaan 
paikkaan x syömään ja jatkamaan iltaa. Ilmoittaudu ennakkoon 
sähköpostiin ellet ole face-ryhmässämme, missä myös voit ilmoittautua.


Pienten ryhmä kokoontuu sisätiloissa toukokuun alussa ja leikkipuistossa 
kesäkuussa. Alustavasti tapaaminen 8.5 Napapiirillä (Kaalamonaukio 2). 
Näiden tapaamisten tarkempi aikataulu löytyy myöhemmin joko facesta tai 
sk-perheiden sivuilta kalenterista.

Alkutaipaleella suunnitteilla tutustumiskäynti Ovumialle touko-kesäkuussa, tästäkin myöhemmin lisätietoa

TURKU

Paikallistiimi: Tanja, Tiia, Minna ja Marjukka, turku@sateenkaariperheet.fi


Turun seudun sateenkaariperheiden tapaamiset Turun Tyttöjen talolla,
osoite Yliopistonkatu 26 B, 2.krs, ellei toisin mainita.


15.4. klo 14-17
Kaipaan kainaloa- vai kaipaanko kainaloa? – työpaja yhden vanhemman sateenkaariperheiden aikuisille
Oletko koskaan pysähtynyt miettimään millaista rakkautta etsit tai haluat? Kuinka paljon yhteiskunnan arvot ja normit sekä kulttuurimme määrittelevät ajatuksia itsestäsi ja rakkaudentarpeestasi? Jos olisit vapaa toisten ihmisten odotuksista ja oletuksista millaisesta tai millaisista suhteista haaveilisit – vai eläisitkö yksin?
Työpajan teemoina mm. kaipaus suhteeseen, sinkkuus, kumppanin tai kumppanien etsiminen ja mahdolliset uusperheen haasteet.
Työpaja koostuu luennosta ja yhteisistä keskustelusta ja harjoituksista.
Työpajan ohjaajana ja teeman alustajana toimii Perhesuhdekeskuksen perhetyöntekijä, pari- ja perhepsykoterapeutti Terhi Väisänen.

22.4. Kaikille perheille avoin tapaaminen klo 15-17.

6.5. Kaikille perheille avoin tapaaminen (kansainvälinen sateenkaariperhepäivä) klo 15-17.

Huom!  Keväällä ei ole erillistä alkutaipale-ryhmää. Lasta vasta suunnittelevat tai odottavat ovat myös tervetulleita kaikille perheille avoimiin tapaamisiin.


Seuraa ilmoittelua FB:ssa ja sähköpostilistalla (voit ilmoittautua listalle osoitteessa turku@sateenkaariperheet.fi). Suljettuun Fb-­keskusteluryhmäämme voit littyä täällä>> . Tiedotusta voi seurata julkisella Facebook-sivullamme, täällä>>

Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29, 00500 Helsinki 


www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
Laura Valoma
laura.valoma@sateenkaariperheet.fi
050 525 7999

Vertaistoiminnan koordinaattori
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976​

Puheenjohtaja
Krister Karttunen 

puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi

050 513 7765

Perhesuhdekeskus

Projektipäällikkö
Sanna Nevala
sanna.nevala@perhesuhdekeskus.fi
050 410 6772

Perhetyöntekijä
Terhi Väisänen
terhi.vaisanen@perhesuhdekeskus.fi
050 431 4600

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Projektipäällikkö
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Suunnittelija
Jenni Kerppola-Pesu
jenni.kerppola-pesu@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello 9-10
sekä sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat-ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi-sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen.

webmaster@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2018

Krister Karttunen, Helsinki (puheenjohtaja)
Tiia Kovanen, Vantaa
Marjukka Irni, Turku
Petri Segerholm, Kotka
Anu Kantola, Helsinki
Tiia Sudenkaarne, Turku
Hanna Ruohonen, Helsinki
Anu Pellinen, Espoo
Jenni Kemppi, Helsinki (varajäsen)
Markus Oja, Lempäälä (varajäsen)

Terveisesi yhdistyksen työntekijöille ja hallitukselle

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

0%