Vesihuollon asiakastyytyväisyyden tutkimus, Siilinjärven vesihuolto

Tämä asiakastyytyväisyyden tutkimus on tehty kartoittamaan vesi- ja viemärihuollon laatutekijöitä.


Toivomme, että vastaatte kyselyyn ja autatte meitä kehittämään toimintaamme.

Kiitämme vastauksestanne.


Tutkimuksen toteuttaa Servitium Oy.

Vastaajan taustatietoja

Sukupuoli

Ikä

Henkilömäärä taloudessanne​

Postinumero

Asumismuoto


Oletteko asioinut vesihuoltolaitoksen kanssa

Mikäli olette asioinut vesihuoltolaitoksen kanssa, millä tavoin hoiditte asian

Mikäli olette asioinut vesihuoltolaitoksen kanssa, mikä oli aiheena

Onko asuntonne/kiinteistönne vesiputkistossa havaittu vuotoja viimeisen vuoden aikana

Osa 1/3
Seuraavassa pyydämme teitä arvioimaan vesijohtoveden laatutekijöitä 

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Heikko Kiitettävä
4
5
6
7
8
9
10
EOS
1. Veden maku*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
1. Veden maku*
Heikko
Kiitettävä
2. Veden kirkkaus/väri*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
2. Veden kirkkaus/väri*
Heikko
Kiitettävä
3. Veden haju*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
3. Veden haju*
Heikko
Kiitettävä
4. Verkostossa on sopiva paine esim. pyykkikoneen tai suihkun käytön osalta*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
4. Verkostossa on sopiva paine esim. pyykkikoneen tai suihkun käytön osalta*
Heikko
Kiitettävä
5. Veden jakelun sujuvuus, onko ollut vesikatkoksia*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
5. Veden jakelun sujuvuus, onko ollut vesikatkoksia*
Heikko
Kiitettävä
6. Yleisvaikutelma veden laadusta*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
6. Yleisvaikutelma veden laadusta*
Heikko
Kiitettävä

Osa 2/3
Seuraavassa pyydämme teitä arvioimaan vesihuoltolaitoksen palvelun laatua ja imagotekijöitä

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Epätosi Tosi
4
5
6
7
8
9
10
EOS
1. Vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelu on laadukasta, ystävällistä ja asiantuntevaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
1. Vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelu on laadukasta, ystävällistä ja asiantuntevaa*
Epätosi
Tosi
2. Vesihuoltolaitoksen toiminta on luotettavaa ja turvallista*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
2. Vesihuoltolaitoksen toiminta on luotettavaa ja turvallista*
Epätosi
Tosi
3. Vesihuoltolaitoksen tiedottaminen on selkeää ja se tavoittaa asiakkaat kattavasti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
3. Vesihuoltolaitoksen tiedottaminen on selkeää ja se tavoittaa asiakkaat kattavasti*
Epätosi
Tosi
4. Vesihuoltolaitos vastaa asiakastiedusteluihin asiallisesti ja ripeästi*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
4. Vesihuoltolaitos vastaa asiakastiedusteluihin asiallisesti ja ripeästi*
Epätosi
Tosi
5. Vesihuoltopalvelujen laskutuskäytäntö on selkeä ja ymmärrettävä*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
5. Vesihuoltopalvelujen laskutuskäytäntö on selkeä ja ymmärrettävä*
Epätosi
Tosi
6. Siilinjärven kunnan internetsivuilta löytää helposti vesihuoltolaitoksen tiedot*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
6. Siilinjärven kunnan internetsivuilta löytää helposti vesihuoltolaitoksen tiedot*
Epätosi
Tosi
7. Vesihuoltolaitos toimii mielestäni ympäristövastuullisesti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
7. Vesihuoltolaitos toimii mielestäni ympäristövastuullisesti*
Epätosi
Tosi
8. Vesihuoltolaitoksella on mielestäni myönteinen imago*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
8. Vesihuoltolaitoksella on mielestäni myönteinen imago*
Epätosi
Tosi
9. Tilatessani palveluja voin luottaa siihen, että tehtävä hoidetaan sopimuksen mukaan*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
9. Tilatessani palveluja voin luottaa siihen, että tehtävä hoidetaan sopimuksen mukaan*
Epätosi
Tosi
10. Veden hinnoittelu on kohtuullista ja ymmärrettävää *
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
10. Veden hinnoittelu on kohtuullista ja ymmärrettävää *
Epätosi
Tosi
11. Vedenjakelukatkoksista tiedotetaan nopeasti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
11. Vedenjakelukatkoksista tiedotetaan nopeasti*
Epätosi
Tosi
 12. Vesihuollon vika- ja häiriötilanteet otetaan hoitoon nopeasti ja hoidetaan sujuvasti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
 12. Vesihuollon vika- ja häiriötilanteet otetaan hoitoon nopeasti ja hoidetaan sujuvasti*
Epätosi
Tosi

Osa 3/3
Seuraavassa pyydämme teitä arvioimaan veden jakeluun ja jätevesiviemäröintiin liittyviä tekijöitä

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Epätosi Tosi
4
5
6
7
8
9
10
EOS
1. Vedenjakelu on toimivaa ja varmaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
1. Vedenjakelu on toimivaa ja varmaa*
Epätosi
Tosi
2. Vesikatkot eivät ole haitanneet arkea*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
2. Vesikatkot eivät ole haitanneet arkea*
Epätosi
Tosi
3. Jätevesiviemäröinti on toimivaa ja varmaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
3. Jätevesiviemäröinti on toimivaa ja varmaa*
Epätosi
Tosi
4. Jätevesiviemäröinti ei aiheuta ympäristöhaittoja, esim. hajua*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
4. Jätevesiviemäröinti ei aiheuta ympäristöhaittoja, esim. hajua*
Epätosi
Tosi
5. Olen tyytyväinen alueeni vesi- ja jätevesipalveluihin*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
5. Olen tyytyväinen alueeni vesi- ja jätevesipalveluihin*
Epätosi
Tosi
0%