Ilmoittautuminen Luomualan kehittämisohjelman työpajaan


Lämpimästi tervetuloa Luomualan kehittämisohjelman arvioinnin työpajaan!

 

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt Luomualan kehittämisohjelman arvioinnin, jonka toteuttavat yhteistyössä aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI ja TK-Eval. Arviointi toteutetaan kesän ja syksyn 2018 aikana ja siinä keskitytään mm. ohjelman etenemisen arvioimiseen tavoitteisiin nähden ja toteutukseen vaikuttaneiden tekijöiden selvittämiseen. Lisäksi arvioinnissa otetaan kantaa siihen, millä tavoin luomualaa tulisi kehittää tulevaisuudessa. Arviointi toteutetaan kehittävällä ja vuorovaikutuksella otteella ja toteutuksessa kuullaan koko luomualan toimijaketjua. Arvioinnin osallistavia tiedonkeruumenetelmiä ovat sähköinen kysely, haastattelut sekä alueelliset työpajat. Arvioinnin loppuraportti valmistuu syyskuussa 2018. Lisätietoa arvioinnista löydät osoitteesta www.mdi.fi/luomuarviointi

 

Osana arviointia järjestämme kolme työpajaa: Kuopiossa, Seinäjoella ja Turussa. Työpajojen tavoitteena on tehdä katsaus arviointihavaintoihin ja työstää keinoja luomualan kehittämiseksi Suomessa. Tarkemmat työpaja-ajat löydät lomakkeen alalaidasta.

 

Ilmoittaudu itsellesi parhaiten sopivaan työpajaan 24.8.2018 mennessä. Jokaiseen työpajaan on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Teknisissä ongelmissa ota yhteyttä Iida Mäkelään (044-588 7040 ja iida.makela@mdi.fi).

 

Työpajassa tavataan!


Terveisin,

MDI:n ja TK-Evalin arviointitiimi

Nimi

Organisaatio

Sähköpostiosoite

Ilmoittautuminen työpajaan

0%