Eheytyskysely

Oletko koettanut muuttaa seksuaalista suuntautumistasi tai sukupuoli-identiteettiäsi?

 

Tällä kyselyllä pyritään kartoittamaan kokemuksia, jotka liittyvät seksuaalisuuden tai sukupuolen muutospyrkimyksiin. Kyselyssä näistä pyrkimyksistä käytetään termejä eheytys tai eheytyminen. Kyselyn laatijat eivät kuitenkaan ole sitä mieltä, että kenenkään seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti olisi asia, josta pitäisi eheytyä, parantua tai jota pitäisi muuttaa. 

 

Kyselyn on laatinut Sateenkaariyhdistys Malkus ry:n Taakasta voimavaraksi -hanke. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoin. Hankkeessa pyritään tukemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten henkistä ja hengellistä hyvinvointia. 


Hankkeesta voi lukea lisää täältä:

 

http://www.voimavaraksi.fi

https://www.facebook.com/taakastavoimavaraksi/

https://taakastavoimavaraksi.blogspot.com/

 

Sateenkaariyhdistys Malkus ry:n sivut löytyvät täältä: http://www.malkus.fi/

 

Kyselyyn vastaaminen on luottamuksellista. Suurimpaan osaan kysymyksistä voi vastata useammalla vaihtoehdolla. 


Ikäsi on

Nykyinen asuinpaikkasi on

Kun koetit eheytyä, asuinpaikkasi oli

ja asuit

Seksuaalinen suuntautumisesi on

Romanttinen suuntautumisesi on (Joillekin ihmisille seksuaalinen ja romanttinen suuntautuminen ovat eri asioita. Seksuaalinen suuntautuminen viittaa siihen, kehen tuntee seksuaalista vetoa ja romanttinen kertoo kehen viehättyy, ihastuu tai rakastuu.)

Sukupuoli-identiteettisi on

Hyväksytkö seksuaalisen suuntautumisesi?

Hyväksytkö romanttisen suuntautumisesi?

Hyväksytkö sukupuoli-identiteettisi?

Kuvaile lyhyesti nykyistä elämänkatsomustasi!

Kuulutko tällä hetkellä johonkin uskonnolliseen yhteisöön?

Kun koetit eheytyä, tämä koski

Oliko eheytys vapaaehtoista?

Minkälaisilla tavoilla olet koettanut eheytyä tai sinua on koetettu eheyttää?

Millainen koulutus eheyttämiseesi osallistuneilla henkilöillä oli?

Jos eheyttämiseesi osallistuneella henkilöllä oli jokin sosiaali- tai terveysalan koulutus, harjoittiko hän eheytystoimintaa ammattinsa puitteissa?

Kuinka pitkään eheytymisyrityksesi kesti? (Voit merkitä useamman kohdan, jos yrityksiä on ollut monta.)

Eheytymisyrityksesi sijoittui ajallisesti vuosille (voit merkitä useamman vaihtoehdon)

Mikä oli uskonnollinen tai elämänkatsomuksellinen viiteryhmäsi yrittäessäsi eheytyä?

Syyt, jotka saivat sinut eheytystoiminnan piiriin tai yrittämään eheytymistä, olivat seuraavanlaisia:

Mitä toivoit eheytykseltä?

Mikä sai sinut lopettamaan eheytymisyritykset?

Millainen kokemus eheytymisyritys oli?

Kertoisitko tarkemmin, minkälaisia hyviä tai huonoja vaikutuksia kokemuksella on ollut.

Jos kokemuksesta on ollut haittaa, onko jokin auttanut käsittelemään näitä haittoja? Jos on, niin mikä?

Jos haluat kertoa lisää kokemuksistasi tai kommentoida kyselyä, voit tehdä sen tässä.

Jos haluat, että Taakasta voimavaraksi -hankkeen työntekijä ottaa sinuun yhteyttä, voit jättää tähän yhteystietosi:

0%