Resurssiviisas Kuopio

Mihin resurssiviisautta edistävään kohteeseen käyttäisit 10 000 €?

Tällä kyselyllä keräämme kuopiolaisilta ideoita 10 000 €:n palkintorahan käyttämiseksi. Kuopio on palkittu keväällä 2018 Sitran ja Kuntaliiton järjestämässä kuntien kiertotalouskilpailussa ”Kaupunkistrategian painopistealueena resurssiviisaus” -ratkaisulla. Kuopion ohjelman kolme päätavoitetta ovat jätteettömyys, hiilineutraalius sekä kestävä kulutuksen taso. Lähivuosina kaupunki panostaa esimerkiksi uusiutuviin energialähteisiin, kuten geo- ja aurinkoenergiaan, sekä viisaaseen liikkumiseen mm. kaupunkipyörien avulla. Lisäksi esimerkiksi maarakentamisessa lisätään suunnitelmallisesti uusiomateriaalien käyttöä.

 

Palkintoraha tulee käyttää kiertotaloutta ja resurssiviisautta edistäviin tarkoituksiin. Palkinnolla ei voi rahoittaa toimintaa, jonka tavoitteena on tavaroiden tai palveluiden tarjoaminen markkinoille voitontavoittelutarkoituksessa.


Millaisen hyödyn sinä haluaisit saada palkintorahasta? Äänestä! Kysely on avoinna 15.9. asti.

Mihin palkinto tulisi käyttää?

max. 3 valintaa

Jos ideasi tai toiveesi ei ollut listassa, tai haluat tarkentaa vastauksiasi, voit kirjoittaa siitä alle:

0%