Uutiskirje elokuu 2018

Lapsenhuoltolaissa sopimusvapaus jäämässä puolitiehen

Hallitus antoi ennen lomia esityksen lapsenhuoltolain kokonaisuudistukseksi. Eduskunta alkaa käsitellä asiaa istuntokauden alettua. Hallituksen esitys noudattelee pääpiirteissään asiaa valmistelleen työryhmän mietintöä. Laajalla lausuntokierroksella erittäin positiivista palautetta saanut perheiden sopimusvapauden lisääminen on kuitenkin jätetty osittain pois hallituksen esityksestä. Työryhmän esityksen vastaisesti hallituksen esityksessä ei oltaisi mahdollistamassa sopimuksen tekemistä lapsen ja ns. sosiaalisen vanhemman välisistä tapaamisista, vaikka osapuolet olisivat asiasta yksimielisiä.

Lapsenhuoltolain kokonaisuudistus on yksi hallitusohjelman perhepoliittisista tavoitteista. Sitä koskee hallituksen perhepolitiikan keskeinen lähtökohta, perheiden monimuotoisuuden tunnustaminen. Järjestöt ovat olleet aktiivisesti mukana uudistushankkeen seurantaryhmän työssä. Uudistusta on viety eteenpäin hyvässä yhteisymmärryksessä ja työryhmä teki lopulta joukon ilahduttavan ennakkoluulottomia uudistusesityksiä.

Yksi ilahduttavimmista periaatteissa uudistushankkeessa on ollut perheiden sopimusvapauden lisääminen tietyissä lapsen huoltoon, asumiseen ja tiedonsaantiin liittyvissä kysymyksissä. On ymmärretty, että vanhempien riidattomat keskinäiset sopimukset ennaltaehkäisevät myöhempiä ongelmia ja ristiriitoja. Tätä sopimusvapauden piiriä on nyt haluttu laajentaa.

Työryhmä esitti, että lapselle voitaisiin sopia tapaamisoikeus hänelle erityisen läheiseen henkilöön (esim sosiaalinen vanhempi) osapuolien yhteisellä sopimuksella. Tarkoitus oli, että sosiaalilautakunta voisi vahvistaa tällaisen sopimuksen samalla tavalla kuin lautakunta voi nykyään vahvistaa juridisten vanhempien keskinäisen sopimuksen lapsen tapaamisista. Tätä mahdollisuutta kannatettiin valmistelun aikana hyvin laajasti, ja myös lausuntokierroksen palautteessa valtaosa lausujista suhtautui ehdotukseen myönteisesti. Tästä huolimatta hallitus jätti mahdollisuuden pois esityksestään. 

Tapaamisista sopiminen lapsen ja sosiaalisen vanhemman tilanteessa ehkäisisi ongelmia tulevaisuudessa aivan samalla periaatteella kuin muissakin tilanteissa. Jos lapsen vanhemmat ovat keskenään yksimielisiä jostain asiasta, joka ei ilmeisesti ole lapsen edun vastainen, sopimuksen vahvistaminen suojaa lasta tulevilta ristiriidoilta. Nyt lapsen ja sosiaalisen vanhemman tapaamisista päättäminen oltaisiin jättämässä kaikissa tilanteissa tuomioistuinten tehtäväksi. Tämä jättää lapsen oikeuden sosiaalisiin vanhempiinsa epävarmaksi mahdolliseen ristiriitatilanteeseen saakka. Selkeä ennakkosopimus taas varmistaisi lapselle oikeuden tavata kaikkia vanhempiaan, vahvistaisi lapsen hyvinvointia ja ehkäisisi vanhempien välisiä ristiriitoja.

Hallituksen päätös hylätä työryhmän esitys koskee lapsia monenlaisissa perhetilanteissa, esimerkiksi uusperheissä ja sellaisissa sateenkaariperheissä, joissa lapsella on useampia kuin kaksi tosiasiallista vanhempaa syntymästään lähtien.

Sateenkaariperheet ry toivoo, että eduskunnan lakivaliokunta palauttaa työryhmän esityksen lakiin.

Juha Jämsä

juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956


Sisällysluettelo:

* Uutisia ja ajankohtaista
* Tapahtumauutisia
* Tulevia koulutuksia ja tapahtumia
* Vertaistoiminta netissä
* Neuvontapalvelu
* Haastattelupyynnöt
* KAIKKI PAIKALLISET TAPAHTUMAT
   uutiskirjeen lopussa

AJANKOHTAISET LAUSUNNOT, TIEDOTTEET JA PÖYTÄKIRJAT

* Hallituksen kokouksen 25.8. päätösluettelo >>

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, lisätietoja täällä >>

Uutisia ja ajankohtaista

Tukea sateenkaari-ihmisten erotilanteisiin

Reilu vuosi sitten toimintansa aloittanut Perhesuhdekeskus tarjoaa tukea muiden perhetilanteiden lisäksi sateenkaari-ihmisten erotilanteisiin. Olipa kyse eroajatuksista, erouhkasta, itse erotilanteesta tai eron jälkeisestä tilanteesta, sateenkaari-ihmiset ja heidän puolisonsa voivat saada ammatillista tukea Perhesuhdekeskuksen perhetyöntekijältä, perhe- ja paripsykoterapeutti Terhi Väisäseltä.

Tuen saaminen onnistuu puhelinpalvelun kautta. Vuoden aikana palveluun tulleista yhteydenotoista yli kolmasosa (38%) onkin liittynyt erotilanteeseen. Vaikeissa erotilanteissa on mahdollista tavata Perhesuhdekeskuksen perhetyöntekijää joko kasvotusten Helsingissä tai skypen välityksellä keskustellen.

Perhesuhdekeskus järjestää vertaistuellisia, ammatillisesti ohjattuja, sateenkaari-ihmisille suunnattuja eroryhmiä yhteistyössä Sininauhaliiton erotyön kanssa. Tänä syksynä alkaa iltaryhmä Helsingissä jo toista kertaa.

Viime viikonloppuna alkoi valtakunnallinen eroryhmä, johon kuuluu kaksi viikonlopputapaamista Jyväskylässä ja kuusi tapaamista verkossa.

Sateenkaariperheet ry järjestää eronneille sateenkaariperheiden vanhemmille suunnattua Vanhemman neuvo -eroryhmää, jossa eroa käsitellään sekä lapsen että vanhemmuuden näkökulmasta. Sateenkaariperheet ry tarjoaa myös neuvontaa eroon liittyvissä käytännöllisissä kysymyksissä neuvontapalvelun kautta.

Perhesuhdekeskuksen ja Sateenkaariperheiden tuki- ja neuvontapalveluiden yhteystiedot löytyvät uutiskirjeen loppupuolelta.

Eduskuntavaalit tulee - tässä on meidän hallitusohjelmatavoitteet

Eduskuntavaalit käydään ensi vuoden huhtikuussa, jonka jälkeen uusi hallitus luo itselleen hallitusohjelman. Sateenkaariperheet ry:n hallitus on asettanut tavoitteekseen saada seuraavat asiat hallitusohjelmaan:

1. Käynnistetään hyvin resursoitu valtionhallinnon hlbti-toimintaohjelma seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja heidän lastensa ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden johdonmukaiseksi edistämiseksi.
2. Säädetään itsemääräämisoikeuteen perustuva translaki, joka tunnistaa vanhempien ja lasten väliset juridiset suhteet oikein.
3. Säädetään kotimainen, syrjimätön sijaissynnytyslaki
4. Yhdistetään isyys- ja äitiyslait vanhemmuuslaiksi, joka mahdollistaa sukupuolen moninaisuuden huomioimisen, useamman kuin kahden vanhemman vahvistamisen ja vanhempien väliset sopimukset vanhemmuudesta.

Sateenkaariperheet ry:n kaikki perhepoliittiset tavoitteet 2018-2022

Väriä perhehoitoon -hanke sai ilmeen

Väriä perhehoitoon on saanut oman värikkään ja iloisen ilmeensä jyväskyläläisen Nina Huismanin kynästä.

"Olen kokoajan matkalla johonkin. Rakastan matkustamista, sekä henkistä että fyysistä. Kaikenlaisessa matkustamisessa on itselleni oleellista innostus, uuden löytäminen, ohikiitävä hetki ja sen taltionti, melankolia, utu ja epäselvät ääriviivat, piilossa olevat asiat ja niiden löytäminen, pienistä hippusista muodostuvat isommat kokonaisuudet.

Taiteentekijänä olen myös jatkuvalla matkalla. Päätepistettä ei ole, on vain erilaisia yllättäviä pysäkkejä kiemuraisen matkan varrella. Innostun itse matkasta, uusien tekniikoiden löytämi¬sestä, “virheiden” tuomasta uudesta käänteestä. Valokuvaan, piirrän, teen grafiikkaa, innostun monista tekniikoista ja intoudun yhdistelemään kaikkea kollaasimaisesti. Samalla yritän löytää runsaudesta seesteisyyttä ja kaoottisuudesta yksinkertaisuutta."

Lisää kuvia löydät hankkeen Facebook-sivuilta.

Minustako sijaisvanhempi?

Ajoissa kotiin -kampanjan infotilaisuus sijaisvanhemmuudesta sateenkari-ihmisille järjestetään Jyväskylässä maanantaina 3.9. klo 18, Pesäpuu ry:n tiloissa, Ilmarisenkatu 17 A. Ilmoittautuminen 31.8. mennessä perhehoito@sateenkaariperheet.fi.


Väriä perhehoitoon -hanke on mukana valtakunnallisessa Ajoissa kotiin -tiedotus- ja rekrytointikampanjassa. Kampanjassa etsitään sijaisvanhempia, jotka ”osaavat tehdä makaronilaatikkoa, uskaltavat leikkiä ja haluavat halata”. Tämän syksyn teemana kampanjassa onkin ”Turvallisuus tuntuu sydämessä”.

- Turvallisuus on ihan keskeisimpiä asioita sijoitettujen lasten ja nuorten elämässä. Turvallisuuden tuntu saa alkunsa turvallisesta arjesta, siitä, että on ruokaa, puhtaita vaatteita ja turvallinen nukkumapaikka. Turvallisuus on myös sitä, että ei tarvitse pelätä. Että on joku, joka huolehtii ja ympärillä on turvallisia aikuisia. Aikuisten merkitys turvallisuuden rakentajina on sitä suurempi, mitä pienemmistä lapsista on kyse, kertoo Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkö Pipsa Vario kampanjatiedotteessa.

Katso lisää Ajoissa kotiin -kampanjan Facebook-sivulta ja tulevia kampanjatapahtumia löytyy sijaisvanhemmaksi.fi-sivuilta.

Uusi järjestösihteeri R

Lomien jälkeen uutena järjestösihteerinämme on aloittanut R Räihä. Häneen voit olla yhteyksissä esimerkiksi jäsenyyttä, tilavarauksia ja taloushallintoa koskevissa kysymyksissä.

R:n tavoittaa järjestösihteerin tutusta numerosta 050 525 7999 ja sähköpostitse r.raiha@sateenkaariperheet.fi.

Pridet eivät vielä ole ohi - Mikkeli Pride lokakuussa

Viime vuonna hurjan suosion saanut, väriä ja valoa pimeyteen luonut Mikkeli Pride järjestetään la 27.10.

Luvassa ohjelmaa sekä lapsille että perheille, aikuisten omia rientoja unohtamatta. Huipennuksena iloa ja säihkettä tulviva kulkue. Tervetuloa Mikkeliin, vuoden viimeisille prideille!

Uutisia lyhyesti

Haaveiletko lapsesta, mutta sinulla ei ole sopivaa kumppania?   

Oletko pohtinut vanhemmuuden jakamista vanhemmuuskumppanin kanssa? Olisiko apilaperheellisyys sinulle sopiva perhemuoto? Nyt olisi mahdollisuus yrittää löytää vanhemmuuskumppani osana Neloselle tulevaa televisio-ohjelmaa, ja saada samalla asiantuntijoiden tukea asian pohdintaan ja suunnitteluun. Katso alempaa tästä uutiskirjeestä kolmen isäkandidaatin esittelyt, jotka löydät kohdasta "Yhteistyökumppanit tiedottavat".

Facebook-ryhmä perustettu perheille, joiden vanhemma/illa sukupuolen moninaisuutta

Sukupuoleltaan moninaisten perheet -facebook-ryhmä on nyt olemassa. Ryhmä on salainen, eikä siihen kuuluminen näy kuin sen jäsenille. Jos haluat liittyä keskusteluryhmään, jossa jutellaan ja jaetaan ajatuksia ja kokemuksia niiden vanhempien kesken, joiden perheissä (aikuisilla) on sukupuolen moninaisuutta, niin laita yksityisviesti Tiedottaja Sateenkaariperheet ry -nimiselle fb-tyypille tai sähköpostia kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi.

Tapahtumauutisia

Koko kesä prideja

Kesän pridet tarjosivat ennätysmäärän perheohjelmaa. Miten lapsia tehdään -tilaisuudet keräsivät mukavasti lapsihaaveilijoita niin Kouvolassa kuin Oulussa, Tamperella ja Helsingissäkin. Perheille oli tarjolla mm. karkkitehdasvierailu, seikkailua, musatuokioita, retkiä, piknikejä ja mukavaa yhdessäoloa. Lahden perhetapaamisessa nähtiin paikallinen ennätys, 16 henkilöä. Kokkolassa ja Kouvolassa prideiltiin ensimmäistä kertaa. Kokkolassa puistojuhlassa oli lapset huomioitu erityisesti, kiitos aktiivisten paikallisten vanhempien.

Ei kesää ilman perheleiriä

Kesällä järjestettiin kaksi perheleiriä, valtakunnallinen ja Pirkanmaan seudun oma leiri, jonne toivotettiin tervetulleiksi perheitä myös kauempaa. Valtakunnallisella leirillä, Haminassa noin 100 ihmistä nautti vesi- ja limaleikeistä, perhesuunnistuksesta, keskustelutuokioista, esityksistä, discoilusta, kalliolaskeutumisesta ja muusta leiritouhusta. Paikalliset vapaaehtoiset huolehtivat, että leirillä riitti herkullista ruokaa. 

Tampereen Teiskossa leireiltiin hiukan pienemmällä porukalla. Uiminen ja kiviarkartelu nousivat ohjelmahiteiksi.

Tulevat koulutukset ja tapahtumat

Uusperhevanhempien viikonloppu

Sateenkaaripereiden uusperheissä eläville aikuisille järjestetään ensimmäistä kertaa oma vertaisviikonloppu. Tervetulleita ovat kaikki sateenkaarevat paris- ja moniskunnat, joista vähintään yhdellä on lapsi(a) ajalta ennen nykyistä suhdetta. Viikonlopun järjestävät yhdessä  Sateenkaariperheet, Perhesuhdekeskus ja Suomen Uusperheiden liitto eli Supli. Viikonlopun ohjelmassa leppoisaa yhdessäoloa, jakamista, rakkaussuhdetuokio ja tietoa uusperhe-elämästä. Viikonloppu järjestetään 7.-9.9.2018 Lahdessa. Kahdeksan perhettä on jo mukana, mutta muutama mahtuu vielä. Ilmoittaudu mukaan täällä>>

Vertaisohjaajakoulutus: uusperheiden aikuisten toiminta

Oletko sateenkaarevan uusperheen aikuinen? Haluaisitko ohjata kumppanisi kanssa vertaistoimintaa muille sateenkaariuusperheiden aikuisille? Hae mukaan vertaisohjaajakoulutukseen! Koulutuksen järjestää Suomen uusperheiden liitto (Supli). Mukana yhteistyössä Sateenkaariperheet ja Perhesuhdekeskus.

Vertaisohjaajakoulutukseen osallistutaan pariskuntina ja ohjaamisen lähtökohtana on pariskuntien halua toimia yhdessä ohjaajina. Koulutus kestää 2,5 viikonloppua lokakuun 2018 - maaliskuun 2019 aikana. Lue lisää, kysy lisätietoja ja hae mukaan täältä >>

Sijaisvanhempien PRIDE-ennakkovalmennus

Vielä ehtii ilmoittautua mukaan Väriä perhehoitoon -hankkeen sateenkaari-ihmisille suunnattuun sijaisvanhempien PRIDE-ennakkovalmennukseen. Valmennus alkaa marraskuussa 2018 Helsingissä. Valmennus toteutetaan siten, että myös muualla Suomessa asuvien on mahdollista osallistua valmennukseen. PRIDE-valmennus on sijaisvanhemmuutta harkitseville tarkoitettu ryhmämuotoinen valmennuskurssi, joka sisältää ryhmätapaamisten lisäksi henkilökohtaisia perhetapaamisia. Valmennus ei vielä sido mihinkään.

Valmennuksen toteuttaa Pelastakaa Lapset ry yhteistyössä Väriä perhehoitoon -hankkeen kanssa. Valmentajina toimivat kokeneet sosiaalityöntekijä ja sateenkaarisijaisvanhempi yhdessä työparina. Hankkeen työntekijä kulkee perheiden rinnalla koko prosessin ajan. Ennakkovalmennukseen mahtuu rajattu määrä perheitä ja siihen on ilmoittauduttava 31.8.2018 mennessä. Yhteys sähköpostitse heidi.puustinen@sateenkaariperheet.fi tai puhelimitse 050 3260 777.

Talven perheleiri Mikkelissä

Tervetuloa talvileirille, joka tällä kertaa järjestetään Mikkelissä, Saimaan rannalla pe-su 8.-10.2.2019. Leirillä hengaillaan muiden sateenkaarevien perheiden kesken. Lisäksi ohjelmassa on koko perheelle suunnattua toimintaa sekä aikuisille, lapsille ja koululaisille omia aktiviteetteja ja keskusteluryhmiä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset >>


Perhevalmennus

Perhevalmennus on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaari-parisuhteiden ja -erojen erityispiirteistä. Kurssit ovat maksuttomia, viikonloppu-kursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>


Helsingin iltakurssit 

Helsingin iltakurssi järjestetään viitenä peräkkäisenä tiistai-iltana yhdistyksen toimistolla Kurvissa, osoitteessa Hämeentie 29, 7.krs, 11.9.-9.10.2018 kello 17.30-20.30. Ilmoittautuminen sykyn kurssille on nyt avattu. Ilmoittautumiset hyväksytään tulojärjestyksessä. Kurssille otetaan maksimissaan 30 henkeä. Kurssi on maksuton! Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä>>

Perhevalmennusviikonloppu 26.-28.10.2018 Lahden Nastolassa

Syksyisin perhevalmennus järjestetään viikonloppukurssina, jotta kaikkialta Suomesta olisi mahdollista osallistua. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä>>

Läheisinfosta tietoa sateenkaari-ihmisten läheisille

Kun sateenkaari-ihminen kertoo läheisilleen kuuluvansa sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön, se voi herättää läheisissä monenlaisia tunteita ja kysymyksiä. On luonnollista, että uudessa tilanteessa ihminen on hämmentynyt. Läheisinfo on luento, jossa saa tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta sekä siitä, kuinka olla tukena sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön kuuluvalle läheiselleen.

Seuraavat läheisinfot:

22.10. klo 18-19.30 Seinäjoella (os. Olkkari, Kauppaneliö 2). Yhteistyössä Seinäjoen perheasiain neuvottelukeskus.

21.11. klo 17.30-19 Tampereella. Paikka varmistuu syyskuun aikana. Yhteistyössä Tampereen perheasiain neuvottelukeskus.

Lisätietoa Perhesuhdekeskuksen järjestämistä läheisinfoista löydät täältä >>

Koulutuspäivä ammattilaisille: Sateenkaarevat perhe- ja läheissuhteet

Helsingissä on tarjolla 24.10. ammattilaisille suunnattu laadukas koulutuspäivä sateenkaarevista perhe- ja läheissuhteista! Miten tukea vanhempaa omassa prosessissaan, kun lapsi on trans-, inter- tai muunsukupuolinen? Mikä on sateenkaarinuorten läheissuhteiden merkitys voimavarojen näkökulmasta? Miten voivat erilaiset perhe- ja läheissuhteet sateenkaariperheissä?  Mikä on vähemmistöstressin vaikutus läheissuhteisiin? Miten rakennetaan läheissuhdetta kriisin jälkeen?

Tule saamaan tietoa ja keskustelemaan mm. näistä teemoista Setan, Transtukipisteen ja Perhesuhdekeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Koulutuksen järjestävät Seta ja Perhesuhdekeskus yhteistyössä. Tutustu tarkemmin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan täällä >>

Tapahtumakalenteri 2018


2.-5.9. Aikuisten vaellus Hetta-Pallaksella
7.-9.9. Uusperhevanhempien viikonloppu Lahdessa
11.9.-9.10. Perhevalmennus Helsingissä
22.10. Läheisinfo Seinäjoella
26.-28.10. Perhevalmennus Lahden Nastolassa
21.11. ympärillä TransHelsinki viikko
21.11. Läheisinfo Tampereella


Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin, joka sisältää myös paikalliset tapahtumat, löydät nettisivuilta tai tästä linkistä>>

Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Suurin osa toiminnastamme on paikallistiimien vapaaehtoisten eri paikkakunnilla toteuttamaa.

Vertaistoiminta netissä - Perheaikaa.fi

Perheaikaa-palvelu on uudistumassa. Tämän vuoksi chatit ja muut toiminnot ovat nyt tauolla. Lisätietoja seuraavassa uutiskirjeessä.
Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi voi lähettää vertaistoiminnan koordinaattorille tai vaikka tämän kirjeen lopussa olevalla vastauslomakkeella.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

PUHELIN
050-321 0048 kaksi kertaa viikossa soittoaikoina, jotka ovat:
tiistaisin kello 12-13
torstaisin kello 9-10

SÄHKÖPOSTI
Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa. Jos vastausta ei kuulu, voit lähettää kyselyä tuliko viesti perille.

CHAT
Neuvontapalveluihin kuuluu myös kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat, joka on palvelualustan uudistumisne vuoksi alkusyksyn tauolla.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu

Pohdituttaako sinua jokin perhesuhteessasi? Onko sinulla huoli perhetilanteestasi? Huolesi voi koskea pari- tai monisuhteen pulmia, erotilannetta, vanhemmuuden jakamista, uusperheyden, apilaperheyttä tai haasteita läheisten kanssa.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu tarjoaa tukea kaikkien sateenkaari-ihmisten perhe- ja läheissuhteisiin. Oletpa itse sateenkaari-ihminen tai sateenkaari-ihmisen vanhempi, puoliso, sisarus, lapsi tai muu läheinen, voit keskustella tilanteesta perhetyöntekijän kanssa.

Palvelu on auki:
Maanantaisin klo 15-17 ja perjantaisin klo 8-10 numerossa 050 444 4446.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Muista myös Sinuiksi -neuvontapalvelu

Sinuiksi-chattien tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa.


Katso myös muut neuvontapalvelut www.sinuiksi.fi

Yhteistyökumppanit tiedottavat

Haaveiletko lapsesta, mutta sinulla ei ole sopivaa kumppania? 
 

Oletko pohtinut vanhemmuuden jakamista vanhemmuuskumppanin kanssa? Olisiko apilaperheellisyys sinulle sopiva perhemuoto? Nyt olisi mahdollisuus yrittää löytää vanhemmuuskumppani osana Neloselle tulevaa televisio-ohjelmaa, ja saada samalla asiantuntijoiden tukea asian pohdintaan ja suunnitteluun. Ohjelmassa seurataan Thomasta, Saskua, Jarnoa ja Juhanaa, joista kukin haluaa saada lapsen kumppanuusvanhemman kanssa, ja heidän vanhemmaksi tulon prosessiaan. Ohjelman suunniteltu televisiossa näyttämisaika on loppuvuodesta 2019.

Ohjelman toteutus on täysin tuotantoyhtiön hallinnassa, mutta Sateenkaariperheet ry on antanut asiantuntijatukea ohjelman suunnittelijoille. Sateenkaariperhete ry:ltä kaikki kumppanuusvanhemmuutta suunnittelevat saavat tukea ja neuvontaa, myös ohjelmaan osallistuvat ihmiset. 


Lähetä viesti Juhanalle, Thomakselle, Jarnolle tai Saskulle ja hae mukaan ohjelmaan täällä>>


Thomas, 29 v., Helsinki/Rovaniemi. 
“Arjen sujuvuuden, asioista sopimisen ja erityisesti lapsen kasvatuksen näkökulmista haen kumppanuusvanhempaa, jolle avoin ja rehellinen vuorovaikus, toisista välittäminen, suvaitsevaisuus sekä samaan hiileen puhaltaminen ja joustavuus ovat tärkeitä. Toivon myös, että kumppanuusvanhempi huolehtii myös itsestään, voimavaroistaan ja muistaa nauttia elämästä. Kun asiat ovat itsellä hyvässä tasapainossa, pystyy paremmin jakamaan hyvää muillekin.”

Sasku, 41 v. Vantaa.
"Oletko huomannut millaiseksi maailma on mennyt? Ihmiset ovat mieluummin oikeassa kuin onnellisia. Miksi puhumme niin paljon siitä, mihin minä olen oikeutettu ja niin vähän siitä, miltä sinusta tuntuu? Jos minulla olisi lapsi, niin haluaisin opettaa häntä rakastamaan maailmaa ja muita ihmisiä. Arvostamaan ja luottamaan itseensä eikä antaa muiden määritellä mihin hän riittää ja kelpaa. Haluaisitko lähteä kasvattamaan tällaista ihmettelevää pientä ihmettä kanssani?"

Juhana, 44 v., Helsinki.
“Etsin vanhemmuuskumppania, sillä unelmani perheen perustamisesta ei ole toteutunut parisuhteiden kautta. Minulle tärkeää ovat yhteiset arvot ja kasvatusperiaatteet, toimiva kommunikaatio ja luottamus. Tärkeimmät arvoni ovat henkinen ja fyysinen hyvinvointi, itsensä toteuttaminen ja läheiset ihmiset; vanhemmuudessa rakkaus ja rajojen asettaminen. 

Jarno, 34 v.,Turku.
“Minulle olisi tärkeää että saisin olla lapsen kanssa mahdollisimman paljon, ensi hetkestä alkaen. Toivon että asioista voisi kumppanivanhemman kanssa puhua suoraan, toiseen voisi luottaa ja joustoa löytyisi puolin ja toisin. Toivoisin että meistä voisi tulla hyvät ystävät, ja että tulevaisuudessa voisi tehdä porukalla jonkun matkan, vaikka Muumimaailmaan.”

Haastattelu- ja osallistumispyynnöt

Osallistu tutkimukseen sosiaalisesta äitiydestä!

Verna Nakari tekee Itä-Suomen yliopistolla sosiologian pro gradu -tutkielmaa. Gradun aiheena on naisparit ja sosiaalisen äidin vanhemmuus. Tutkielmassa ollaan kiinnostunut siitä, mitä naisen kanssa lapsen hankkineet ei-synnyttäneet naiset ajattelevat vanhemmuudesta ja äitiydestä. Naisparien ja ei-synnyttäneiden äitien vanhemmuuden tutkiminen tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan kehittää palveluja vanhemmuuden tukemiseen. Tutkimukseen etsitään haastateltaviksi ei-synnyttäneitä äitejä eli naisia, jotka ovat hankkineet lapsen parisuhteessa toisen naisen kanssa, mutta jotka siis eivät ole lapsen biologisia äitejä. Aineisto anonymisoidaan siten, että tutkimukseen osallistuneita tai heidän läheisiään ei voida tunnistaa raportista. Haastattelut järjestetään syksyn aikana haastateltavalle sopivassa ja haastattelun kannalta riittävän rauhallisessa paikassa. Noin puolentoista tunnin mittaiset haastattelut nauhoitetaan, mutta kaikki henkilöiden tunnistetiedot poistetaan analyysivaiheessa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset suoraan tutkijalle, Verna Nakari, vernan@uef.fi


Kysely intersukupuolisuudesta - vastaa 31.8. mennessä!

Osana kansallista perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa toteutetaan selvitys intersukupuolisten ihmisten kokemuksista ja oikeuksista. Selvityksellä kerätään tietoa siitä, millaisia kokemuksia ihmisillä, joilla on intersukupuolinen keho, on terveydenhuollosta ja miten terveydenhuollon toimenpiteet ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä, minkälaista tietoa ja tukea he ovat saaneet ja mitä he kokevat tarvitsevansa. Lisäksi kerätään tietoa siitä, miten intersukupuolisuus on vaikuttanut ihmisten kokemuksiin päivähoidossa, koulussa, harrastusryhmissä, opiskelu- ja työelämässä sekä selvitetään hyviä käytäntöjä intersukupuolisten ihmisten huomioimiseen eri elämän alueilla. Selvityksessä kerätään tietoa myös intersukupuolisten lasten vanhempien kokemuksista sekä heidän tiedon ja tuen tarvettaan. Selvitys sisältää lisäksi katsauksen eräiden muiden maiden tilanteeseen. Vastaa kyselyyn täällä >>


Homoksi tai lesboksi identifioituvia etsitään graduun

Lapin yliopistossa on tekeillä kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma homo- ja lesbovanhemmuudesta. Gradussa ollaan kiinnostuneita siitä, minkälaisia kokemuksia ja ajatuksia homo- ja lesbovanhemmilla on omasta vanhemmuudestaan ja vanhemmaksi kasvamisesta. Tutkimus toteutetaan yksilöhaastatteluina syksyn 2018 aikana. Tutkija Linda Salo haastattelee mielellään kasvotusten, mutta haastattelu on mahdollista järjestää myös sähköposti-, puhelin- tai videopuheluhaastatteluna.  Haastateltavan henkilöllisyys säilyy anonyyminä koko tutkimuksen ajan ja kaikkea tutkimukseen osallistuvan liittyvää tietoa käsitellään luottamuksellisesti. Kysy lisää tai ilmoittaudu haastateltavaksi suoraan tutkijalle: Linda Salo, lisalo@ulapland.fi, 040 5787050


Dokumenttielokuva miehen malleista

Suunnittelemme dokumenttielokuvaa, joka kertoo poikien saamasta miehen mallista sekä muuttuvasta mieskuvasta. Etsimme elokuvalle päähenkilöitä, joissa tilanne tulisi esille miehen ja pojan kautta käytännössä. Etsimme erilaisia ihmisiä haastatteluun, jonka jälkeen mahdollisesti kuvaisimme jotain tilannetta tai tapaamista. Jos kiinnostuit olemaan mukana elokuvassa, ole yhteydessä Panu Suuroseen. panu.suuronen@yahoo.com / Oktober Oy.

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on yli 4200 tykkääjää Facebookissa

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita! 'Tykkää' meistä, niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Perhesuhdekeskuksesta>>

Tykkää Monimuotoisista perheistä>>
Tykkää Nelfasta>>Uutta: tykkää Väriä perhehoitoon -hankkeesta>>

Sateenkaariperheet  myös Twitterissä>>

Voit seurata tilimme kautta järjestön kuulumisia ja saat vinkkejä sateenkaariperheitä koskeviin juttuihin netissä. Twiittejä sateenkaariperheistä löytyy myös aihetunnisteella #sateenkaariperhe.

Paikalliset tapahtumat

UUTTA

Meri-Lapissa alkaa toiminta
Helsingissä sosiaalisten vanhempien tapaaminen
Turussa yh-perheille uusperheasiaa
Tampereella luento sateenkaariperhelasten kokemuksista


Paikallistiimin tarvitsemat ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät nyt helposti kotisivuiltamme>>

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät täältä>>

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: info@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kanta-Häme:
kantahame@sateenkaariperheet.fi
Keski-Uusimaa: keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi
Kokkola: kokkola@sateenkaariperheet.f
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:
kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lahti: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI

Paikallistiimi: Anna, Essi, Hanna, Johanna, Kirsi, Maria x 2, Minna, Riina, Saara, Sonja ja Verna sekä koululaisasioissa Arhi, helsinki@sateenkaariperheet.fi
Paikallistiimin tavoittaa perhetapaamisten ja perhekahvilan aikana numerosta 050-4406517.

Kaikki kokoontumiset, retket ja muu paikallistiimin toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin - olisiko sinulla kiinnostusta osallistua järjestelyihin? Tiimissä on mukavaa suunnitella ja järjestää toimintaa. Kaikenlainen osaaminen on tervetullutta ja osallistumalla järjestelyihin pääset vaikuttamaan toiminnan sisältöihin! Ota rohkeasti yhteyttä tiimiin sähköpostitse helsinki@sateenkaariperheet.fi tai vertaistoiminnan koordinaattoriin Kaisaan.

PERHEKAHVILA  

tiistaiaamuisin klo 10–12
Kurvissa (Hämeentie 29, 7. krs).
Perhekahvila on mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja keksiä. Rattaat saa toimistoon sisälle. Hoitopöytä, potta, mikro, syöttötuoleja, leikkihuone yms. löytyy. *Avoimet ovet eli tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin!*

LIIKUNTARIEHA
su 2.9. klo 13-16.30
Eläintarhan kentällä, Vauhtitie 6, Helsinki
Kokeillaan koko perheen voimin rennolla meiningillä sukkulaviestiä, perhefutista, pikajuoksua ja muita kivoja lajeja ihan oikealla urheilukentällä. Aikuisille mm. kahvakuulatreeni. Lapset saavat muistoksi lajipassin. Ilmainen.
Yhteistyössä Hot ry:n kanssa.


FAMILJECAFÉ I REGNBÅGENS FÄRJER PÅ SVENSKA

I samarbete med Regnbågsankan arrangerar Regnbågsfamiljernas frivilliga familjecafé för svenskspråkiga och tvåspråkiga regnbågsfamiljer. Vi håller öppet det sista torsdagen varje månad: 27.9., 25.10., 29.11. och 20.12. och varje gång kl. 10.30-12.30.


SOSIAALISTEN VANHEMPIEN ILTA

Sosiaalisten vanhempien ilta järjestetään ke 5.9. Klo 17.30-19.30 Kurvissa, Hämeentie 29. Luvassa osallistujalähtöistä keskustelua ja kahvittelua sosiaalisten vanhempien kesken. Sosiaaliset vanhemmat ovat lastensa oikeita vanhempia, mutta heillä ei ole geneettistä yhteyttä lapseen.


KOULULAISET ALLAS SEA POOLIIN
La 15.9. klo 17
Sisältää uiskentelua ja saunomista Allas Sea poolissa ja sen jälkeen vatsojen täyttöä Pizza Raxissa. Omavastuu lapsilta 3,50/10, aikuisilta 7/10. Pienempi omavastuu pelkästä uimisesta, isompi uiminen + ruokailu.Voi tulla suoraan tai tavataan Rautatientorilla. Katajanokanlaituri 2a, 00160 Hki. Ilmoittaudu mukaan, helsinki@sateenkaariperheet.fi


PERHETAPAAMINEN
su 30.9. klo 15-17.
Mukavaa yhdessäoloa ja kahvittelua Sateenkaariperheiden toimitiloissa, Hämeentie 29. Hki. Tule mukaan!

SUKUPUOLTAAN POHTIVIEN LASTEN PERHEIDEN TAPAAMISET

Onko lapsesi päiväkoti- tai kouluiässä ja miettii sukupuoltaan? Transtukipisteen ja Sateenkaariperheet ry:n yhteistyössä järjestämiä sukupuoleltaan erityislaatuisten lasten vertaistapaamisia on syksyllä kolme kertaa: la 29.9., la 27.10 ja su 2.12., kellonaika aina 11-13. Tapaaminen on Sateenkaariperheiden tiloissa osoitteessa Hämeentie 29, 7. kerros.


PIKKUJOULUT
2.12. klo 15.30-18
Kurvissa


KUULUMISIA

Helsingissä perhekahvila jatkui läpi kesän tiistaiaamuisin Kurvissa ja paikalla oli runsaasti vaunukansaa, mutta myös isompia lapsia leikkimässä. Helsinki Pride-viikkolla mm.herkuteltiin Fazerilla, seikkailtiin Paloheinän Korkeessa, retkeiltiin Seurasaaressa, tavattiin rennoissa tunnelmissa Kurvissa ja tietenkin ennen kulkuetta oli perinteinen perhepiknik.
Syyskaudelle on suunnitelmissa alkutaipale-tapaamisia, perhetapaamisia, iltaperhekahvila, jokin esitys, legorakentelua, luento ja luontoretki. Näiden päivämäärät tarkentuvat - seuraa Facebook-sivua ja Sateenkaariperheet ry:n tapahtumakalenteria!

MISTÄ LISÄTIETOA?

Avoin Facebook-ryhmä: tiedotukseen painottuva sivusto Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>

Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle (Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet), liity ryhmään laittamalla vertaistoiminnan koordinaattorille sähköpostia ja pyydä liittämään sinut ryhmään.

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen helsinki@sateenkaariperheet.fi

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Mervi, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

Syksyn touhut vielä hiukan auki, somesta ja sähköpostilla lisätietoja.

MISTÄ LISÄTIETOA?
Sähköpostilista
: liittyminen viestillä osoitteeseen jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Avoin Facebook ryhmä:
tiedotukseen painottuva sivusto Jyväskylän seudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Suljettu Facebook-ryhmä:
luottamukselliselle keskustelulle Sateenkaariperheet Jyväskylä, liity ryhmään laittamalla pyyntö ylläpitäjälle täällä>>

KANTA-HÄME / HÄMEENLINNA

Paikallistiimi: Johanna, kantahame@sateenkaariperheet.fi

Alueella starttaillaan paikallistoimintaa tänä syksynä!
Mikäli olisit innostunut tapaamaan alueen muita sateenkaariperheita kahvittelun ja puuhastelun merkeissä MLL:n tiloissa Hämeenlinnassa, laita viestiä osoitteeseen kantahame@sateenkaariperheet.fi. niin ilmoitamme, kun ensimmäisestä tapaamisesta on sovittu! 

KESKI-UUSIMAA

Paikallistiimi: Paula ja Sanna
keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi


Syksyn ensimmäinen tapaaminen on luontoretki Järvenpäähän, Lemmenlaakson luontopolulle - tervetuloa mukaan uudet ja vanhat naamat!

22. 9. klo 15.00–17.00, Skogsterintie 126, 04430 Järvenpää
Tavataan parkkipaikalla, joka löytyy kutakuinkin tässä mainitusta osoitteesta. Parkkikselta on lyhyt kävely, n. puoli km, laavulle, tänne asti pääsee myös rattailla (ehkei kuitenkaan aivan kevyimmillä matkarattailla). Jokilaaksossa on pitkospuita ja portaita, ja siellä ei rattailla pääse liikkumaan. Käydään ihailemassa jokilaakson hienoja maisemia pienellä kierroksella, ja palataan laavulle evästelemään. Paikallistiimi tuo polttopuut mukana, omat eväät mukaan! Ei tarvitse ilmoittautua, mutta olisi kiva kuulla, jos olette tulossa, laitatko tulostasi vaikkapa sähköpostia.
Luontopolusta löydät lisätietoja täältä>>


Liity mukaan myös Keski-Uudenmaan suljettuun facebook-ryhmään täällä>>

KOKKOLA

Paikallistiimi: Elina, Laura ja Maria, kokkola@sateenkaariperheet.fi

Kokkolan sateenkaariperheet järjestää tapaamisia ja toimintaa, joista sovitaan Facebook-ryhmässä. Kokkolan sateenkaariperheet -ryhmän löydät täältä >>


KUULUMISIA
Kokkolassa järjestettiin ensimmäistä kertaa Pride kesäkuussa. Pride alkoi puistojuhlalla, jossa oli lapsille paljon ohjelmaa. Ohjelmassa oli mm. Soiva Sammakko, yksisarvisponiratsastusta ja pomppulinna. Puistosta lähti kulkue kohti kauppatoria, jossa oli konsertti. Kokkola Pride oli erittäin onnistunut tapahtuma, johon osallistui väkeä sankoin joukoin. Pride-kulkueessa osallistujia oli arviolta pari tuhatta. 

KUOPIO

Paikallistiimi: Hertta ja Sofia, kuopio@sateenkaariperheet.fi.


Ainakin Kuopio-hallissa temppuillaan myös jatkossa, ja suunnittelun alla muitakin toiminnallisia tapaamisia. Niistä ja muista Kuopion alueen asioista keskustellaan omassa facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä>>

KYMENLAAKSO/KOTKA

Paikallistiimi: Veera, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi.


Jos haluat liittyä Kymenlaakson sateenkaariperheiden Facebook-ryhmään, jossa tapaamisista sovitaan, laita sähköpostia paikallistiimille.

LAHTI

Jos Lahden suunnan ihmiset ovat tulevaisuudessa kiinnostuneita järjestämään tapaamisia, voivat he ottaa yhteyttä vertaistoiminnan koordinaattoriin. Lahden alueen sateenkaariperheet -nimisessä suljetusssa facebook-ryhmässä pääsee kontaktiin alueen muiden perheiden kanssa. Ryhmään voit liittyä laittamalla sähköpostia info@sateenkaariperheet.fi


Lahti Priden perhetapaamisessa oli 16 henkilöä. Lisää tapaamisia toivotaan. Haluatko sinäkin olla mukana?

MERI-LAPPI / TORNIO

Tornion Perheiden talolla kävijöissä on herännyt toive sateenkaariperheille tarkoitetulle omalle vertaisryhmälle, ja Perheiden talon väki lähestyi meitä asialla.
Meri-Lapin ensimmäinen sateenkaariperhetapaaminen ti 18.9 klo 17-19 Torniossa, Perheiden Talo, Putaankatu 2, 95420 Tornio

Paikalla vetäjä, joka on Meri-Lapin Setan aktiivi sekä Perheiden talon työntekijä. 

MIKKELI

Yhteyshenkilö: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa yhteyshenkilöltä.

La 27.10 Mikkelissa räjähtää toisen kerran mahtava valon ja värin täyttämä pride kulkue. Kulkueen lisäksi ohjelmaa lapsille ja perheille. Pysy kuulolla - tule Mikkeliin!

OULU

Paikallistiimi: Suvi, oulu@sateenkaariperheet.fi


Oulun perhetapaamiset pidetään sunnuntaisin 23.9; 28.10; 25.11 ja 16.12 klo 14.30-17. Tavataan Vihreällä talolla osoitteessa Uusikatu 27. Tarjoilut nyyttäriperiaatteella. Lämpimästi tervetuloa niin perhettä suunnittelevat, alkutaipaleella olevat kuin lapsiperheellistyneet!

Ps. Facebookista löytyy myös sivu Oulun seudun sateenkaariperheet >>, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista ja tapaamisista. Oulun sähköpostilistalle voit liittyä laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi

PORI

Paikallistiimi: Elina, Johanna, Katri ja Mari, pori@sateenkaariperheet.fi


Tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset, että perheestä vielä haaveilevat. Ohjelmassa on kahvittelua ja vapaata leikkiä. Kaikista tapaamisista ja tapahtumista saa lisätietoja Facebook-sivuiltamme >>


Jos olet kiinnostunut liittymään sähköpostilistallemme tai salaiseen Facebookin keskusteluryhmään, laita meille viestiä joko sähköpostilla pori@sateenkaariperheet.fi tai Facebookissa >>. Kaikkiin tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset että perheestä haaveilevat.

ROVANIEMI

Pohjois-Suomen sateenkaariperheille on oma facebook-ryhmä Sateenkaariperheet Lapissa. Liity mukaan täällä >>

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi

Seinäjoen toiminta kaipaa uusia tekijöitä. Jos haluat alueelle toimintaa, on nyt tartuttava toimeen. Järkkäilemään pääsee laittamalla tiimin osoitteeseen sähköpostia.

TAMPERE

Paikallistiimi: Marjut, Johanna x 2, Sari, Laura, Heidi ja Henna. tampere@sateenkaariperheet.fi

Syksyllä Tampereella on tulossa muun muassa:

Su 9.9. klo 12.30-14.30 Perhetapaaminen Kuplassa
La 29.9. Kia Aarnion luento + aikuisten keskustelutilaisuus, paikalla lastenhoitaja
Su 14.10. klo 15 Herra Hakkaraisen seitsemän ihmettä, TTT:n lastenteatteri
Su 28.10. Perhetapaaminen uudella Pirkanmaan Setan toimistolla: tuunataan kädenjälkemme
La 17.11. Aikuisten pikkujoulu: pakohuone ja illanistujaiset Setan toimistolla

KUULUMISIA

Tampereella sateenkaariperheet tapasivat kesäkuussa Pirkanmaan Prideilla perhetapaamisessa, jossa Riesa-Pelle ilahdutti pieniä ja isoja hauskoilla tempuillaan. Pride-viikolla järjestettiin myös Miten lapsia tehdään -tilaisuus ja aikuisten parisuhdehetki. 

Aikuisten kaivattua vapaailtaa vietimme kesäkuussa Rauhaniemen kansankylpylässä saunomisen ja vertaiskeskustelujen merkeissä. Ennen juhannusta pidettyyn piknik-perhetapaamiseen osallistui sekä uusia kasvoja että toisilleen ennestään tuttuja lapsia ja aikuisia.

Elokuussa toteutettiin perjantaista sunnuntaihin perheleiri, joka pidettiin ensimmäistä kertaa Tampereen Teiskossa luonnonläheisessä Aito-keskuksessa. Mukana oli myös helsinkiläisvahvistuksia. Varasimme toimivaksi havaitun paikan myös ensi vuodeksi.

Aktiivit ovat kokoontunut kesällä tavallista tiheämmin, kun tiimimme pitkäaikainen keskushenkilö Sini Kukkola muutti toiseen kaupunkiin ja viestikapula siirtyi seuraaville.

Liity suljettuun Tampereen sateenkaariperheet -Facebook-ryhmään, niin saat ajantasaiset tiedot myös muista tulevista perhetapaamisista, pienten tapaamisista, alkutaipale- ja yh-tapaamisista. Liittyminen tapahtuu lähettämällä postia osoitteeseen: tampere@sateenkaariperheet.fi

TURKU

Paikallistiimi: Tanja, Tiia, Minna ja Marjukka, turku@sateenkaariperheet.fi


Turun seudun sateenkaariperheiden tapaamiset Turun Tyttöjen talolla,
osoite Yliopistonkatu 26 B, 2.krs, ellei toisin mainita.

TAPAAMISET UUSILLE (JA UUSIKSI ITSENSÄ TUNTEVILLE) SATEENKAARIPERHEILLE

Su 9.9. klo 16-18. Tule tutustumaan toimintaamme! Paikkana perhekeskus Marakatti (Heidekenin talo, Sepänkatu 3).


ALKUTAIPALETAPAAMISET
Su 16.9. klo 15-17 Alkutaipaletapaaminen perheenlisäystä suunnitteleville/odottaville ja pikkulapsiarkea eläville klo 15-17. Paikkana Turun tyttöjen talo, Yliopistonkatu 26 b.


PERHETAPAAMISET KAIKILLE SATEENKAARIPERHEILLE

su 23.9., su 14.10. ja su18.11. klo 16-18
Paikkana Seikkailupuisto, Kupittaa (keltainen, pitkä rakennus Timantti-teatterin takana).

YHDEN VANHEMMAN SATEENKAARIPERHEIDEN TAPAAMISET

su 30.9., su 21.10. ja su 2.12. klo 14-17. Tyttöjen talolla.
Huom! 30.9. tapaaminen on Sateenkaariperhe uusperheenä- workshop 
Työpajan teemoina ovat mm. uusperheessä elämisen ilot ja haasteet, parisuhde uusperheen tukipilarina, perheytyminen, suhteet ympäristöön, kuinka kasvattaa lasta yhdessä. Työpajan ohjaajana toimii Milla Sahla, paripsykoterapeutti, seksuaaliterapeutti, uusperheneuvoja, työnohjaaja – Oppi ja Oivallus Psykoterapia- ja työnohjauspalvelut. Mukaan mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 

Työpajan jälkeen kahvittelua. Yhdistys tarjoaa työpajan sekä kahvit. Olethan paikalla heti klo 14. Lisätietoja ja ilmoittautumiset perjantaihin 21.9. mennessä: yh.sateenkaariperheet.tku@gmail.com 


ENNAKKOTIETOA LOPPUVUODESTA

Syksyllä tulossa myös syysretki, aikuisille tarkoitettu pikkujoulu 9.11. sekä koko perheen tonttujuhla Caribian kylpylässä 16.12. Seuraa tarkempaa ilmoittelua Facebookissa/uutiskirjeessä/sähköpostissa! Voit ilmoittautua sähköpostilistalle lähettämällä viestiä osoitteeseen turku@sateenkaariperheet.fi.    


Suljettuun Fb-­keskusteluryhmäämme voit littyä täällä>> . Tiedotusta voi seurata julkisella Facebook-sivullamme, täällä>>

Lämpimästi tervetuloa tapaamisiin saamaan vertaistukea ja tutustumaan mukaviin ihmisiin!

Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29, 00500 Helsinki 


www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
R Räihä
r.raiha@sateenkaariperheet.fi
050 525 7999

Vertaistoiminnan koordinaattori
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976​

Projektipäällikkö
Väriä perhehoitoon -hanke

Heidi Puustinen
heidi.puustinen@sateenkaariperheet.fi

050 3260 777


Perhesuhdekeskus

Projektipäällikkö
Sanna Metsäpuu
sanna.metsapuu@perhesuhdekeskus.fi
050 410 6772

Perhetyöntekijä
Terhi Väisänen
terhi.vaisanen@perhesuhdekeskus.fi
050 431 4600

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Projektipäällikkö
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Suunnittelija
Jenni Kerppola
jenni.kerppola-pesu@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello 9-10
sekä sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat-ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi-sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen.

webmaster@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2018

Tiia Kovanen, Vantaa
Marjukka Irni, Turku
Petri Segerholm, Kotka
Anu Kantola, Helsinki
Tiia Sudenkaarne, Turku
Hanna Ruohonen, Helsinki
Anu Pellinen, Espoo
Jenni Kemppi, Helsinki (varajäsen)
Markus Oja, Lempäälä (varajäsen)

Puheenjohtaja
Krister Karttunen, Helsinki

puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi

050 513 7765

Terveisesi yhdistyksen työntekijöille ja hallitukselle

0%