KuntalaisaloiteAloitteen tekeminen

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on kuntalain 23 §:n mukaan oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloitteella ei tarkoiteta palautetta tai kyselyä kunnan toiminnasta eikä hakemusta, jonka asukas tekee asianosaisena omassa asiassaan.

 

Kangasalalainen voi tehdä aloitteen Kangasalan kaupunkia koskevasta asiasta

-       alla olevalla sähköisellä lomakkeella                 
-       Kuntalaisaloite.fi -sivuston kautta

-       sähköpostitse osoitteella kirjaamo@kangasala.fi

-       postitse osoitteella Kangasalan kaupunki, PL 50, 36201 Kangasala

-       jättämällä aloitteen kaupunginvirastolle osoitteeseen Kunnantie 1.

 

Kuntalaisaloitteessa on ilmoitettava aloitteen tekijän nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja mahdollisesti sähköpostiosoite) sekä esitettävä aloitteen sisältö. Kuntalaisaloitteen käsittely edellyttää nimen ja yhteystietojen ilmoittamista.  

 

Sähköpostin turvallisuutta ei ole varmistettu, joten sähköisesti lähetettävään aloitteeseen ei tule kirjata arkaluontoista tietoa, kuten henkilötunnusta, pankkitilinumeroa tai vastaavaa.

 

Aloitteen käsittely

 

Kuntalaisaloite kirjataan kaupungin diaariin ja ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jolle asia kaupungissa kuuluu. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan mille kaupungin viranomaiselle asia on toimitettu käsiteltäväksi. Aloitteeseen vastataan sen jälkeen, kun aloite on tullut loppuun käsitellyksi.

Sähköinen lomake kuntalaisaloitteen tekemiseen

Nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Osoite​

Aloitteen sisältö

Tietosuoja

 Tietosuojaselosteet ja lisätietoa https://www.kangasala.fi/tieto...

0%