Sodankylän maaseutuhallinnon asiakastyytyväisyyskysely 2018

Maatalous-, peto- ja poroasiat sekä eläinten pitopaikkojen rekisteröintiasiat.

Palvelun saatavuus

Riittävä tavoitettavuus

puhelimitse

sähköpostilla

Oletko tyytyväinen asiakaspalveluun?

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

1=huonoin arvosana 5=parhain arvosana
1
2
3
4
5
Minua kohdellaan tasavertaisesti muihin asiakkaisiin nähden*
Minua kohdellaan tasavertaisesti muihin asiakkaisiin nähden*
1=huonoin arvosana
5=parhain arvosana
Palvelu on ammattitaitoista*
Palvelu on ammattitaitoista*
1=huonoin arvosana
5=parhain arvosana
Palvelut vastaavat tarpeitani*
Palvelut vastaavat tarpeitani*
1=huonoin arvosana
5=parhain arvosana
Saan riittävästi tietoa ajankohtaisista asioista*
Saan riittävästi tietoa ajankohtaisista asioista*
1=huonoin arvosana
5=parhain arvosana

Seuraatko sosiaalista mediaa? esim. facebook

Millä tavoin haluaisit saada tietoa ajankohtaisista asioista? esim. paperisena, sähköpostilla, somessa

Saan tarvittaessa opastusta sähköisestä tukihausta

Voit antaa vapaamuotoisen palautteesi tähän

Kiitos vastauksista!

0%