Lasten erotoiminnan tarpeen kartoitus

Sateenkariperheet ja Perhesuhdekeskus suunnittelevat yhteistyössä lasten ja nuorten erotoiminnan asiantuntijajärjestön Kasperin kanssa erotoimintaa sateenkaariperheiden lapsille, joiden vanhemmat ovat eronneet. Kohderyhmänä ovat niin sateenkaariperheisiin syntyneet kuin sateenkaareviin uusperherheisiin vanhempien eron jälkeen liittyneet lapset. Ensimmäinen lasten eroryhmä on suunnattu 1.-6-luokkalaisille lapsille, ja on suunnitelmissa pitää huhtikuussa 2019 Helsingissä Sateenkaariperheiden toimitiloissa, Kurvissa. Ryhmä on maksuton.

Lasten erovertaisryhmien tavoitteita

- Vertaisten kokemusten kuuleminen auttaa lapsia hahmottamaan omaa elämäntilannettaan.
- Ryhmä tarjoaa lapsille tilan ja paikan käsitellä vanhempien eroa ilman lojaliteettiristiriitaa.
- Ryhmät auttavat lasta nimeämään ja käsittelemään vanhempien eroon liittyviä tunteita ja eron tuomia muutoksia.
- Ryhmissä tuetaan lapsia hyväksymään vanhempien ero osaksi omaa elämäänsä. 


Vanhempien erilleen muutosta olisi hyvä olla kulunut vähintään 4-6 kuukautta ennen ryhmään osallistumista, jotta lapselle on muodostunut käsitys eron jälkeisestä arjesta. Ylärajaa sille, kauanko vanhempien erosta on aikaa, ei ole.

TÄMÄ ON KARTOITUS, JOLLA SELVITÄMME ONKO RYHMÄLLE TARVETTA. ILMOITTAUTUMINEN TAPAHTUU MYÖHEMMIN ERIKSEEN, MIKÄLI RYHMÄ TOTEUTUU (kiinnostuneita on riittäävästi)


Lähettämällä tämän lomakkeen, annat suostumuksen käsitellä henkilötietojasi Sateenkaariperheet ry:n tietosuojaselosteen mukaisesti: sateenkaariperheet.fi/tietosuojaseloste


Meidän perheestä eroryhmään osallistuisi

Tähän voi kommentoida edellistä kysymystä, jos esim. perheestä olisi tulossa kaksi tai kolme jonkin ikäryhmän edustajaa.
Tässä voi kertoa, jos kiinnostusta olisi, mutta ensi keväänä osallistuminen ei tule kysymykseen.

Lasten 1. eroryhmän olisi tarkoitus kokoontua Kurvissa kolmen peräkkäisen viikon arki-iltana, aina samana viikonpäivänä, ja yhtenä lauantaina huhtikuussa 2019. Jos lapsenne olisi osallistumassa ja jokin arkipäivä on perheenne kannalta aivan mahdoton, kertokaa se tässä.

Olisimme kiinnostuneita sateenkaarevien perheiden erotoiminnasta yli 13-vuotiaille nuorille

Jos eron jälkeiseen vanhemmuuteen, vanhemmuuden jakamiseen ja lapsen näkökulmaan keskittyvä 24 oppitunnin pituinen Vanhemman neuvo järjestettäisi sateenkaariperheiden aikuisille (ex-puolisot eivät ole samassa ryhmässä) viikonloppu- tai verkkokurssina, olisitko kiinnostunut osallistumaan?

Jos perheessänne olisi kiinnostusta lasten erotoiminnasta, mutta ei ole mahdollisuutta osallistua Helsingissä olevaan pilottiryhmään, kuulisimme mielellämme, millä paikkakunnalla järjestettävään eroryhmään teiltä olisi osallistuj(i)a. Tämä auttaa meitä hahmottamaan, millä alueilla ryhmään mahdollisesti löytyisi sopiva määrä osallistujia.

Ajatuksia? Toiveita? Kommentteja?
Tähän voit myös haluteessasi jättää sähköpostiosoitteesi, jos haluat saada tietoa ryhmän toteutumisesta.

0%