Uutiskirje lokakuu 2018

Perheellistymisesteiden raivaustalkoot?

Suomessa syntyvyys on laskenut tällä vuosikymmenellä merkittävästi. Väestönkasvu ei tietysti ole itseisarvo sinänsä – paremminkin globaali haaste. Poliitikot ovat olleet jo huolestuneita Suomen väestön huoltosuhteesta. Perhejärjestöissä huomiota kuitenkin kiinnitetään ihmisten lapsiperhetoiveisiin ja niiden toteutumisen mahdollisuuksiin ja esteisiin.

Politiikassa puhutaan huoltosuhteen lisäksi taloudellisista kannusteista, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta, mutta myös synnytystalkoista. Jos syntyvyyttä halutaan oikeasti kasvuun, on kiinnitettävä huomiota paljon laajempaan joukkoon perheellistymisen esteitä.

Hyväksyvä, normivapaa ja positiivinen perhepuhe on avain siihen, että ihmiset uskaltavat ja haluavat perheellistyä erilaisissa elämän- ja perhetilanteissa. Puhe synnytystalkoista ja kansalaisvelvollisuudesta ajaa aivan toiseen suuntaan.

Sateenkaari-ihmisten vanhemmuuden esteenä on asenteellisten ja kulttuuristen syiden lisäksi joukko hyvin konkreettisia haasteita. Transsukupuolisilta vaaditaan hedelmättömyyttä, adoptioita ei ole toistaiseksi vielä vahvistettu samaa sukupuolta olevien parien perheissä, perhehoidon kentällä vasta totutellaan ajatukseen sateenkaari-ihmisistä sijaisvanhempina, sijaissynnytysjärjestelyt on kielletty, julkiset hedelmöityshoitoklinikat jatkavat syrjivää käytäntöään olla palvelematta sateenkaariperheitä ja apilaperheellistymistä vaikeuttaa lainsäädännön totaalinen kyvyttömyys tunnistaa lapsen kaikkia vanhempia.

Lapsiperheellistymisestä unelmoivat sateenkaari-ihmiset kohtaavat siis melkoisen joukon haasteita lapsiperheellistymisen polulla. Yllättävän moni kuitenkin puskee läpi esteistä. Toive lapsesta on monella niin kovin vahva. Eri (ulkomaisten) tutkimusten mukaan enemmistö seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvistakin toivoo vanhemmuutta. Kuitenkin vain vähemmistö lapsiperheellistymistä toivovista sateenkaari-ihmisistä uskaltautuu lähtemään lapsiperheellistymisen polulle. He tarvitsevat yhteiskunnan rohkaisua, positiivista puhetta monenlaisista lapsiperheistä – mutta myös ison joukon lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistuksia. Tämän voisimme kaikki yhdessä hoitaa kuntoon talkoilla!

Perheellistymismahdollisuuksien edistäminen monimuotoisissa perheissä on yksi Monimuotoiset perheet -verkoston eduskuntavaalitavoitteista. Se on myös Sateenkaariperheet ry:n hallituksen ehdotus yhdistyksen ensi vuoden vuositeemaksi. Tervetuloa syyskokoukseen päättämään vuositeemasta osana ensi vuoden toimintasuunnitelmaa. Tarkemmat tiedot tässä uutiskirjeessä.

Juha Jämsä

juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956


Sisällysluettelo:

* Uutisia ja ajankohtaista
* Tapahtumauutisia
* Tulevat koulutukset ja tapahtumat
* Vertaistoiminta netissä
* Neuvontapalvelu
* KAIKKI PAIKALLISET TAPAHTUMAT
   uutiskirjeen lopussa

AJANKOHTAISET LAUSUNNOT, TIEDOTTEET JA PÖYTÄKIRJAT

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, lisätietoja täällä >>

Uutisia ja ajankohtaista

Venäläisen sateenkaariparin lapsi ei saanut suojelua Suomesta

Auta kantelun tekemisessä lahjoittamalla!

Venäläinen sateenkaariperhe haki Suomesta turvapaikkaa lapsen hyvinvoinnin vaarannuttua kotimaassaan. Suomi ei myöntänyt lapselle turvapaikkaa ja käännytti perheen takaisin Venäjälle.

Sateenkaariperheet ry tukee lapsen perhettä Suomen valtiota vastaan laaditussa yksilövalituksessa, jonka perhe on saattanut kyseisen lapsen puolesta YK:n lapsen oikeuksien komitean tutkittavaksi.

”Näkemyksemme mukaan Suomi ei ole huomioinut kyseisen lapsen etua lapsen oikeuksien sopimuksen vaatimalla tavalla”, sanoo Sateenkaariperheiden toiminnanjohtaja Juha Jämsä.

Lapsen oikeuksien komitea on ottanut asian käsiteltäväkseen (CRC 51/2018) ja salannut lapsen henkilöllisyyden turvallisuussyistä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun YK:n lapsen oikeuksien komitea käsittelee sateenkaariperheen lapsen oikeuksiin liittyvää kantelua. Komitea on aiemmin kiinnittänyt huomiota Venäjän ”propaganda-lakien” haitallisuuteen lapsille ja nuorille.

Kiitokset lahjoituksistanne - teitä on jo 130! Olemme nyt 489 euron päässä tavoitteestamme - voi tehdä lahjoituksen Setan ja Setan jäsenjärjestöjen uudistetulla lahjoitussivustolla >>

Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän

lehti julkaistu!

Kansainvälistä sateenkaariperhepäivää vietetään toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina ympäri maailmaa, myös useilla paikkakunnilla Suomessa. Tänä vuonna päivää juhlittiin jo 111 kaupungissa 48 maassa!

Juuri julkaistu nettilehti kertoo päivän tapahtumista eri puolilla maailmaa. Lisäksi lehti on täynnä mielenkiintoisia sateenkaariperheteemaisia artikkeleita. Sivuille 36-37 esitellään Sateenkaariperheet ry:n menestyksekkäiksi koettuja vaikuttamistyön toimintatapoja. Voit lukea lehden täältä >>

Seuraavaa kansainvälistä sateenkaariperhepäivää vietetään 5.5.2019 teemalla “Families: United We Stand”

Sateenkaariperheiden syyskokous

Sateenkaariperheiden hallitus kutsuu kaikki jäsenet yhdistyksen syyskokoukseen. Syyskokous järjestetään perjantaina 23.11.2018 kello 19 Tampereella Varalan Urheiluopistossa (Varalankatu 36). Tarjolla on pientä purtavaa. Kokous kestänee noin 1-1,5 tuntia.

Syyskokous valitsee yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Lisäksi kokous hyväksyy ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion, valitsee tilintarkastajat ja päättää jäsenmaksusta.

Yhdistys järjestää tarvittaessa lastenhoidon syyskokouksen ajaksi. Mikäli tarvitset lastenhoitoa, ilmoita asiasta viimeistään 12.11. järjestösihteeri R Räihälle: r.raiha@sateenkaariperheet.fi

Tervetuloa päättämään yhdistyksen toiminnasta!

KOKOUSPAPERIT: 
* Esityslista
* Toimintasuunnitelma 2019
* Talousarvio 2019

Lähde Sateenkaariperheet ry:n puheenjohtajaksi tai hallitukseen kaudelle 2019-2020

Hallituksen puheenjohtajuudesta tai jäsenyydestä kiinnostuneita rohkaistaan ottamaan yhteyttä nykyiseen puheenjohtajaan Krister Karttuseen jo ennen kokousta: puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi tai 050 513 7765

Vuoden 2019 teemaksi perheellistymismahdollisuudet?

Syyskokous valitsee vuosittain Sateenkaariperheille vuositeeman osana toimintasuunnitelmaa. Vuositeema vaikuttaa yhdistyksen järjestämään vertaistoimintaan, vaikuttamistyöhön ja ammatillisen työn kehittämiseen. Vuoden 2019 teemaksi hallitus esittää perheellistymismahdollisuuksia. 

Perheellistymismahdollisuuksien teemaa nostetaan esiin vuoden aikana keskustelutilaisuuksissa, koulutuksissa, tiedotteissa, lausunnoissa ja mediahaastatteluissa. Vaikuttamistyössä panostetaan erityisesti sijaissynnytykseen, hedelmöityshoitosyrjinnän lopettamiseen, translain uudistamiseen, adoptioon, perhehoitoon sekä apilaperheiden juridiseen asemaan. Koulutustoiminnassa taas korostuu ennen kaikkea lastensuojelun ammattilaisten kouluttaminen perhehoidon ja adoption osalta.

Vuoden aikana lisätään vanhemmuuskumppaneille/apilaperheille tarjottavaa tietoa, neuvontaa ja tukea perheen perustamiseen. Lisäksi tiedotetaan aktiivisesti perhehoidosta ja adoptiomahdollisuuksista sateenkaari-ihmisille. Tammikuun alussa esimerkiksi alkaa ensimmäinen sateenkaari-ihmisille suunnattu sijaisperheiden ennakovalmennus, johon sijaisvanhemmuudesta kiinnostuneita rohkaistaan osallistumaan.

Teemavuoden tavoitteiden lisäksi vuonna 2019 vaikuttamistyön keskiössä ovat eduskuntavaalivaikuttaminen, äitiyslain toimeenpano, huolto- ja tapaamislaki sekä maakuntavaalit. Vertaistoiminnan puolella kehitetään erityisesti vanhemmuuskumppaneille ja uusperheille suunnattua toimintaa.

Voit lukea koko toimintasuunnitelmaesityksen täältä >>

Onko jäsenmaksu maksettu?

Muistathan, että vain jäsenmaksun vuonna 2018 maksaneet yhdistyksen varsinaiset jäsenet pääsevät käyttämään äänioikeuttaan syyskokouksessa. Ellet ole varma, onko jäsenmaksusi suoritettu, tai jos et ole saanut laskua ollenkaan, ota yhteyttä jasenet@sateenkaariperheet.fi

Ehdit myös vielä liittyä jäseneksi ennen syyskokousta! Jäsenenä olet mukana varmistamassa, että yhdistyksen kannanotoilla on painoarvoa ja meitä kuunnellaan, sekä tietenkin pääset vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan. Lisätietoja jäsenyydestä löydät täältä>>

Setan edustajakokous - lähde edustajaksemme!

Setan edustajakokous järjestetään la-su 24.–25.11.2018 Tampereella Varalan Urheiluopistossa (Varalankatu 36). Sateenkaariperheet ry käyttää äänivaltaa kokouksessa kokousedustajiensa välityksellä. Jos olet kiinnostunut toimimaan yhdistyksen kokousedustajana, ota yhteyttä järjestösihteeriin maanantaihin 12.11. mennessä: r.raiha@sateenkaariperheet.fi

Seta maksaa edustajakokouksen äänivaltaisten kokousedustajien matkakulut, ruokailut ja majoituksen (la-su), jos kokousedustaja osallistuu molempien päivien ohjelmaan. Jos joku osallistuu sekä Sateenkaariperheiden syyskokoukseen perjantaina että Setan edustajakokoukseen viikonloppuna Sateenkaariperheiden kokousedustajana, Sateenkaariperheet maksaa tarvittaessa osallistujan majoituksen (pe-la) Varalassa. Majoitus voidaan järjestää vain niille, jotka ilmoittavat tarpeesta 12.11. mennessä järjestösihteerille.

Perhesuhdekeskuksen vertaistoiminta ja ammatillisen tuen palvelut lukuina

Perhesuhdekeskus aloitti toimintansa toukokuussa 2017. Syyskuun 2018 alkuun mennessä vertaistoiminnan eri tapahtumiin osallistui 366 ihmistä, joista 145 osallistui rakkaussuhdekursseille.

Rakkaussuhdetoiminnan lisäksi Perhesuhdekeskuksen tehtävänä on kehittää ja kokeilla uusia perhesuhteita tukevia vertaistoiminnan muotoja. Uudenlaisia kokeiluja tehtiin varovasti laskettuna 5: sateenkaarierityiset eroryhmät, läheisinfot sateenkaari-ihmisten läheisille, sateenkaariperheiden lasten tuokio, tilaisuuksia sateenkaariperheiden vanhempien kanssa sekä perhesuhteisiin liittyvät chatit verkossa.

Ammatillisen tuen palvelut käynnistettiin syksyn 2017 alussa. Vuoden aikana puhelinpalveluun otti yhteyttä 81 soittajaa. Tukitapaamisia perhetyöntekijän kanssa (kasvokkain, skypessä tai puhelimitse) oli vuoden aikana 130 kappaletta 64 eri perheen kanssa. 

Sekä puhelinpalvelun yhteydenotoista että tapaamisista suurin osa on koskenut pari- tai monisuhteen ongelmia, erotilannetta tai uusperheen haasteita. Muita teemoja ovat olleet mm. apilaperheyteen tai vanhemmuuskumppanuuteen liittyvät asiat, huoli lapseen liittyen, oman vanhemmaksi tulon pohdinta ja haasteet läheisten kanssa. Suurin osa ammatillisen tuen käyttäjistä ovat olleet sateenkaari-ihmisiä itse, mutta myös läheiset ovat alkaneet hiljalleen löytää palveluja.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalveluun voivat olla yhteydessä kaikki sateenkaari-ihmiset ja heidän läheisensä. Yhteydenoton syy voi olla mikä tahansa perhesuhteeseen liittyvä pohdinta, huoli tai haaste. Yhteystiedot löydät tämän uutiskirjeen loppupuolelta.

Lasten erotoiminnasta kysely

Kaikkia eronneita vanhempia pyydetään vastaamaan lyhyeen kyselyyn lasten erotoiminnasta. Samassa kyselyssä on hiukan aikuistenkin toimintaan liittyvää kartoitusta.
Kyselyyn pääsee tästä linkistä>>

Ulkomaisille sijaissynnytyksille on mahdollista luoda eettisesti kestävä kotimainen vaihtoehto

Sijaisynnytykseen tähtäävät järjestelyt on kielletty hedelmöityshoitolaissa, minkä vuoksi useat suomalaiset ovat joutuneet turvautumaan ulkomailla tapahtuviin järjestelyihin. Sijaissynnytykselle täytyy luoda eettisesti kestävät ja turvalliset rakenteet kotimaassa uudistamalla lainsäädäntöä ja luomalla hyvät käytänteet.

Ylen MOT-ohjelma 24.9.2018 nosti esiin sijaissynnytykset ja erityisesti niihin liittyvät ongelmat. Julkinen keskustelu sijaissynnytyksestä on keskittynyt lähinnä kaupallisten sijaissynnytysjärjestelyjen ongelmiin. Kysymys on niin eettisesti kuin juridisesti monitahoinen, eikä maailmalla ilmenneitä ongelmia voida kieltää, mutta on hyvä muistaa, että järjestelyille on mahdollista kehittää eettisesti kestävä vaihtoehto.

Kaiken kieltävä nykytila on huono vaihtoehto. Sen toimimattomuus nousee esiin, kun yritetään ratkoa ongelmia, joita on syntynyt siitä, että ihmiset ovat kiellon vuoksi ajautuneet ulkomaisiin sijaissynnytysjärjestelyihin. Yksi keskeisin ongelma on syntyvän lapsen juridinen asema.

Viimeistään nyt tarvitaan laajapohjaista keskustelua sijaissynnytysjärjestelyjen eettisten ja käytännön kysymysten ratkaisemiseksi. Oikeudellisesti kysymys on haastava, mutta se ei ole syy sysätä asiaa sivuun. Seuraavan hallituksen tulisi ottaa sijaissynnytyslainsäädännön muodostaminen osaksi hallitusohjelmaa.

Lue lisää Sateenkaariperheet ry:n, Lapsettomien yhdistys Simpukan ja Kohtuuttomat ry:n yhteisestä tiedotteesta >>

Israelilaistaustainen sijaissynnytysjärjestelyiden välittäjä Tammuz Nordic järjestää seminaarin perheellistymisestä sijaissynnytyksen avulla 13.10. Helsingissä. Linkki ilmoittautumiseen >>

Väriä perhehoitoon -sateenkaarisijaisvanhemmat mukana kehittämässä parempaa perhehoitoa

Väriä perhehoitoon -hankkeen tavoitteena on kehittää parempaa, perheiden ja sijoitettavien lastenkin monimuotoisuuden huomioivaa perhehoitoa. Kehittämistyön kannalta on olennaista saada koottua jo olemassa olevia kokemuksia – niin toimivia käytäntöjä kuin kehittämistarpeitakin.

Syyskuussa tapasi ensimmäisen kerran sateenkaarisijaisvanhempien fokusryhmä, joka koostuu jo tuki- ja/tai sijaisperheenä toimivista sekä PRIDE-valmennetuista, mutta vielä sijoitusta odottavista perheistä. Mukana ensimmäisessä tapaamisessa oli kuusi perhettä. Keskustelu oli vilkasta - pohdimme perhehoidon prosessia ja siihen liittyviä sukupuolittuneita ja heteronormatiivisia käytäntöjä, sosiaalityöntekijöiden vaihtuuvuuden merkitystä sijaisperheiden tuntemisessa, lasten tarpeiden moninaisuutta sekä vertaistuen merkitystä.

Fokusryhmä on avoin ryhmä kaikille tuki- ja sijaisvanhempina toimiville sateenkaari-ihmisille. Mukaan voit liittyä ottamalla yhteyttä hankkeen työntekijä Heidi Puustiseen: heidi.puustinen@sateenkaariperheet.fi tai 050 326 0777

Kiinnostavatko sateenkaarisijaisvanhempien tarinat? Voit katsoa niitä täältä>> tai lukea täältä>>. Lue myös Perhekoti Hovista>>, joka tarjoaa ammatillista perhehoitoa sateenkaaren väreissä.

Kieltäydyttiinkö teitä hoitamasta lahjasoluilla julkisella hedelmöityshoitoklinikalla?

Julkisten klinikoiden harjoittama sateenkaariperheiden syrjintä jatkuu edelleen, vaikka tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunta tekikin asiasta langettavan päätöksen. Sairaanhoitopiirien ylilääkärit riitauttivat saamansa uhkasakot alkuvuodesta 2017 ja hallinto-oikeudet käsittelevät yhä heidän valituksiaan. STM:n palveluvalikoimaneuvosto on kieltäytynyt käsittelemästä asiaa ennen kuin tuomioistuimet tekevät päätöksensä.

Sateenkaariperheet ry ja Lapsettomien tukiyhdistys Simpukka ry pyrkivät pitämään asiaa julkisessa keskustelussa. Siksi etsimme nyt mediahaastatteluun sateenkaariperhettä, joka on käännytetty julkisen klinikan palveluista. Toisena haastateltavana perheenä on miehen ja naisen perhe, jotka myöskin olisivat tarvinneet lahjasoluhoitoja, joita mikään julkinen klinikka ei tällä hetkellä anna.

Ideaalisti perhe olisi valmis esiintymään kuvillaan ja (ainakin etu-)nimillään, mutta nimettömästi annettu haastattelu voi tulla myös kyseeseen. Olisitteko te valmiit kertomaan omasta kokemuksestanne? Yhteydenotot toiminnanjohtaja Juha Jämsään: juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi tai 044 997 1956

Lahjasoluilla alkunsa saaneille nuorille oma tapaaminen

Psykoterapiapalvelu Tunnetilan psykoterapeutit, Riikka Airo ja Maiju Tokola, järjestävät lahjasoluilla alkunsa saaneille nuorille tapaamisen la 27.10.klo 10-14 Helsingissä. Päivän aikana tiedossamukavaa yhdessä olemista muiden nuorten kanssa, mahdollisuus jakaa omia kokemuksia ja saada tukea ja tietoa lahjasoluneuvontaan erikoistuneilta psykoterapeuteilta. Tapahtuma on suunnattu 15-30-vuotiaille.

Ilmoittautumiset ja kysymykset päivän sisällöstä:

info@sateenkaariperheet.fi tai maiju.tokola@tunnetila.net

Uutisia lyhyesti

NEUVONTAPALVELULLA UUSI SÄHKÖPOSTIOSOITE
Sateenkaariperheiden neuvontapalveluiden uusi sähköpostiosoite on neuvonta@sateenkaariperheet.fi.
Neuvoja voi kysyä esim. perheen perustamiseen, byrokratiaan ja Kela-asioihin liittyvissä kysymyksissä.

SUKUPUOLEN MONINAISUUS JA PERHE-ELÄMÄ WORK SHOP
La 20.10. klo 13-16
kokoonnutaan Kurviin (Hämeentie 29, 7. krs) suunnittelemaan lähitulevaisuuden toimintaa, koulutus- ja kehitystarpeita sekä ideoimaan materiaaleja perheille, joissa vähintään yhdellä vanhemmalla on sukupuolen moninaisuutta. Ilmoittaudu mukaan vertaistoiminnan koordinaattorille kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi

Tapahtumauutisia

Aikuisten vaellus ei jää viimeiseksi

Kahdeksan vanhempaa vaelsi yhdessä kolme vuorokautta Hetta-Pallaksen upeissa maisemissa. Seuraava vaellus on jo suunnitteilla Kolille syksyksi 2019.

Uusperheviikonloppu oli menestys

Uusperheaikuisille järjestettiin ensimmäistä kertaa oma keskustelun- ja toiminnantäyteinen viikonloppu. Vieraileviksi tähdiksi saatiin Suomen Uusperheiden liiton toiminnanjohtaja ja vapaehtoistoiminnan koordinaattori. Viikonlopun aikana todettiin, että tällaista toimintaa on todella tärkeää olla jatkossakin. Aikuiset tarvitsevat aikaa jakamiselle ja rauhalliselle yhdessäololle niin oman kumppanin kuin vertaistenkin kanssa.

Kaksi uusperhepariskuntaa on aloittamassa Suplin organisoiman uusperhevertaisohjaajakoulutuksen, jonka tiimoilta aikuisten uusperhetoiminta saa pian jatkoa.

Rakkaussuhdekurssit:
Uusia sisältöjä ja vapaaehtoisohjaajia 

Syyskuussa Perhesuhdekeskus pääsi kouluttamaan uusia ja vanhoja, ihania ja koko toiminnan tärkeintä ydintä olevia vapaaehtoisiaan. Helsingissä perehdyttiin uuteen Rakkaussuhdetuokion teemaan: Tunteet. Saimme reilut kymmenen uutta vapaaehtoista joukkoomme - lämpimästi tervetuloa! Kangasalla koulutimme ihka uuden Vuorovaikutus rakkaussuhteessa -viikonloppukurssin vapaaehtoisohjaajia yhteistyössä Parisuhdekeskus Katajan kanssa.

Syvennyimme molemmissa koulutuksissa myös moninaisuuteen ja sensitiiviseen kohtaamiseen, jotta osaisimme kohdata lämmöllä ja yhdenvertaisesti monenlaiset ja monenlaisissa rakkaussuhteissa elävät sateenkaari-ihmiset kumppaneineen toiminnassamme.

Kuvassa Kangasalan koulutuksen poppoo.

Tulevat koulutukset ja tapahtumat

Sijaisvanhempien PRIDE-ennakkovalmennus

Sateenkaari-ihmisille suunnattuun sijaisvanhempien PRIDE-ennakkovalmennus alkaa tammikuussa 2019. PRIDE-valmennus on sijaisvanhemmuutta harkitseville tarkoitettu ryhmämuotoinen valmennuskurssi, joka sisältää ryhmätapaamisten lisäksi henkilökohtaisia perhetapaamisia. Valmennus ei vielä sido mihinkään.

Valmennuksen toteuttaa Pelastakaa Lapset ry yhteistyössä Väriä perhehoitoon -hankkeen kanssa. Valmentajina toimivat kokeneet sosiaalityöntekijä ja sateenkaarisijaisvanhempi yhdessä työparina. Hankkeen työntekijä kulkee perheiden rinnalla koko prosessin ajan.

Ryhmätapaamisten aikataulu:
19.1., 2.2., 16.2., 16.3., 30.3. ja 27.4. Perhekohtaiset tapaamiset sovitaan erikseen.

Valmennusryhmään mahtuu vielä 1-2 perhettä. Ilmoittautuminen 30.11.2018 mennessä. Ilmoittautumislomakkeita voi pyytää hankkeen työntekijältä p. 050 326 0777 tai Pelastakaa Lapset ry:n sosiaalityöntekijältä p. 040 563 9715.


Vanhemmuuskumppanuus- ja apilaperhe-suunnittelijoiden tapaaminen

Vanhemmuuskumppanuusilta on tarkoitettu kaikille, jotka haaveilevat vanhemmuuskumppanuudesta tai suunnittelevat perustavansa apilaperheen. Ohjelmassa on tietoa ja keskustelua siitä, mitä vanhemmuuskumppanuus on ja miten siihen voi valmistautua. Lisäksi kuullaan perheellisten tarinoita ja tutustutaan pikakohtaamisissa potentiaalisiin vanhemmuuskumppaneihin, jos sellaista ei ole jo kiikarissa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen löytyvät täällä>>

Su 16.12. klo 14-17 Kurvissa, Hämeentie 29, Hki, 7.krs.

Perhevalmennus

Perhevalmennus on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaari-parisuhteiden ja -erojen erityispiirteistä.

Kurssit ovat maksuttomia, viikonloppu-kursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>


Viikonloppukurssi 26.-28.10.2018 Lahden Nastolassa
Syksyisin perhevalmennus järjestetään viikonloppukurssina, jotta kaikkialta Suomesta olisi mahdollista osallistua. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä>>

Iltakurssi 5.3.-2.4.2019 klo 17.30-20.30 Helsingissä
Helsingin iltakurssi järjestetään viitenä peräkkäisenä tiistai-iltana yhdistyksen toimistolla Kurvissa, osoitteessa Hämeentie 29, 7.krs. Ilmoittautuminen kevään kurssille on nyt avattu. Kurssille otetaan maksimissaan 30 henkeä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä>>

TransHelsinki

Perhetapaaminen

Pe 16.11. klo 17-19 Kurvissa, Hämeentie 29

Perhetapaamisessa syödään yhdessä tortilloja ja tavataan muita perheitä, joissa vanhempana on transihminen tai muuten sukupuolen moninaisuutta. Paikalla on lastenhoitajia, jotka huolehtivat siitä, että mukavaa tekemistä on kaiken ikäisille ja aikuisetkin ehtivät hetken jutella rauhassa.

Ennakkoilmoittautumisia toivotaan ruoka-asioiden vuoksi vertaistoiminnan koordinaattorille: kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi

Miten transihmiset tekevät lapsia

Su 18.11. klo 15-16.30 Kurvissa, Hämeentie 29

Tietoa ja pohdintaa lastenhankinnasta ja sen mahdollisuuksista. Olet tervetullut, olipa lapsi kaukaisissa haaveissa tai jo lähivuosien suunnitelmissa.

Lisätietoja vertaistoiminnan koordinaattorilta.

Tulevia Rakkaussuhdetuokioita sateenkaareville paris- ja moniskunnille

Loppusyksyn aikana on tulossa Rakkaussuhdetuokioita vielä usealla paikkakunnalla: Oulussa, Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Kokkolassa. Tarkemmat tiedot ratkeavat näinä päivinä. Seuraa Perhesuhdekeskuksen Facebook-sivua>> tai verkkosivuja>>!

Koulutuspäivä ammattilaisille:
Sateenkaarevat perhe- ja läheissuhteet

Helsingissä järjestetään 24.10. ammattilaisille suunnattu laadukas koulutuspäivä sateenkaarevista perhe- ja läheissuhteista.

Miten tukea vanhempaa omassa prosessissaan, kun lapsi on trans-, inter- tai muunsukupuolinen? Mikä on sateenkaarinuorten läheissuhteiden merkitys voimavarojen näkökulmasta? Miten voivat erilaiset perhe- ja läheissuhteet sateenkaariperheissä?  Mikä on vähemmistöstressin vaikutus läheissuhteisiin? Miten rakennetaan läheissuhdetta kriisin jälkeen?

Tule saamaan uusinta tutkimustietoa ja kehittämään osaamistasi mm. näistä teemoista Setan, Transtukipisteen ja Perhesuhdekeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Koulutuksen järjestävät Seta ja Perhesuhdekeskus yhteistyössä. Koulutuspäivän hinta on 90 € (sis. lounaan ja kahvit). Tutustu tarkemmin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 15.10. täällä >>

Avoin luento Seinäjoella:
Sateenkaari-ihminen perheessä

Onko lapsesi, vanhempasi, sisaruksesi, puolisosi, ystäväsi tai joku muu läheisesi sateenkaari-ihminen eli sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluva henkilö? Oletko itse sateenkaari-ihminen? Tai oletko ammattilainen, joka kohtaa työssään sateenkaari-ihmisiä ja heidän perheitään?

Kaikille avoimella luennolla saa perustietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta sekä sateenkaari-ihmisten perhe- ja läheissuhteista. Luennolla tarkastellaan, miten läheiset voivat tukea omia sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön kuuluvia läheisiään ja miten ammattilaiset voivat tukea sateenkaari-ihmisiä ja heidän läheisiään heidän perhesuhteidensa hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Kouluttajina toimivat Perhesuhdekeskuksen projektipäällikkö Sanna Metsäpuu
ja perhetyöntekijä, perhe- ja paripsykoterapeutti Terhi Väisänen. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Seinäjoen perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa.

Aika: Ma 22.10. klo 18-19.30
Paikka: Olkkari, Kauppaneliö 2, 60120 Seinäjoki

Ei erillistä ilmoittautumista, tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Lisätietoa täällä>>


Läheisinfosta tietoa sateenkaari-ihmisten läheisille

Kun sateenkaari-ihminen kertoo läheisilleen kuuluvansa sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön, se voi herättää läheisissä monenlaisia tunteita ja kysymyksiä. On luonnollista, että uudessa tilanteessa ihminen on hämmentynyt. Läheisinfo on luento, jossa saa tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta sekä siitä, kuinka olla tukena sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön kuuluvalle läheiselleen.

Seuraavat läheisinfot:
22.10. klo 18-19.30 Seinäjoella Läheisinfon kaltainen avoin luento (kts. uutinen yllä) Olkkarissa, Kauppaneliö 2. Yhteistyössä Seinäjoen perheasiain neuvottelukeskus.
21.11. klo 17.30-19 Tampereella pääkirjasto Metsossa. Yhteistyössä Tampereen perheasiain neuvottelukeskus. Lisätietoa täällä >>

Tapahtumakalenteri 2018

20.10. Sukupuolen moninaisuus ja perhe-elämä work shop Helsingissä
22.10. Avoin luento Seinäjoella
26.-28.10. Perhevalmennus Lahden Nastolassa
27.10. Lahjasoluilla alkunsa saaneille nuorille oma tapaaminen
16.11. TransHelsinki / perhetapaaminen
18.11. TransHelsinki / Miten transihmiset tekevät lapsia
21.11. Läheisinfo Tampereella
23.11. Yhdistyksen syyskokous
24.-25.11. Setan edustajakokous
16.12. Vanhemmuuskumppanuus- ja apilaperhe-suunnittelijoiden tapaaminen

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin, joka sisältää myös paikalliset tapahtumat, löydät nettisivuilta tai tästä linkistä>>

Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Suurin osa toiminnastamme on paikallistiimien vapaaehtoisten eri paikkakunnilla toteuttamaa.

Vertaistoiminta netissä - Perheaikaa.fi

Perheaikaa-palvelu on uudistumassa. Tämän vuoksi chatit ja muut toiminnot ovat nyt tauolla. Lisätietoja seuraavassa uutiskirjeessä.
Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi voi lähettää vertaistoiminnan koordinaattorille tai vaikka tämän kirjeen lopussa olevalla vastauslomakkeella.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

PUHELIN
Tiistaisin klo 12-13 ja torstaisin klo 9-10 numerossa 050 321 0048.

SÄHKÖPOSTI
Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa. Jos vastausta ei kuulu, voit lähettää kyselyä tuliko viesti perille.

CHAT
Neuvontapalveluihin kuuluu myös Kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat, joka on palvelualustan uudistumisen vuoksi alkusyksyn tauolla.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu

Pohdituttaako sinua jokin perhesuhteessasi? Onko sinulla huoli perhetilanteestasi? Huolesi voi koskea pari- tai monisuhteen pulmia, erotilannetta, vanhemmuuden jakamista, uusperheyden, apilaperheyttä tai haasteita läheisten kanssa.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu tarjoaa tukea kaikkien sateenkaari-ihmisten perhe- ja läheissuhteisiin. Oletpa itse sateenkaari-ihminen tai sateenkaari-ihmisen vanhempi, puoliso, sisarus, lapsi tai muu läheinen, voit keskustella tilanteesta perhetyöntekijän kanssa.

Palvelu on auki:
Maanantaisin klo 15-17 ja perjantaisin klo 8-10 numerossa 050 444 4446.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Muista myös Sinuiksi -neuvontapalvelu

Sinuiksi-chattien tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa.

Katso myös muut neuvontapalvelut>>

Yhteistyökumppanit tiedottavat

Parisuhdepäivät ja Parisuhdehuoltamo

Ammattilaisille suunnattu koulutustapahtuma Parisuhdepäivät järjestetään Helsingissä Crowne Plazassa 16.-17.11.2018. Tapahtuma kutsuu sinut tänä vuonna erilaisuuden teeman äärelle. Erilaisuus haastaa parisuhdetta monella tapaa, mutta liika samankaltaisuuskaan ei sytytä.

Siksi kysymmekin: Kuinka löytää erilaisuuden riesasta parisuhteen rikkaus? Miten tukea erillisyyttä? Kuinka huomioida ihmisen erityisyys?

Ammattilaisten lisäksi ihan kaikilla on mahdollisuus osallistua lauantaina 17.11. Parisuhdehuoltamoon vaikkapa oman kumppanin kera näiden mielenkiintoisten teemojen äärelle. 

Ammattilaisten Parisuhdepäivien hinta 160 €/hlö. Lisää ohjelmasta täällä >>

Lauantain Parisuhdehuoltamon hinta 65 €/hlö. Lisää ohjelmasta  täällä >>

Yhteinen Elämämme -leiri

Seurakuntayhtymät järjestävät parisuhdeleirin sateenkaari-ihmisille Tuusulassa 9.-11.11. Leirin hinta on 150 € / pari.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot 26.10.2018 mennessä: hkettusaari@evl.fi / 09-2340 2355

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on yli 4200 tykkääjää Facebookissa

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita! 'Tykkää' meistä, niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Väriä perhehoitoon -hankkeesta>>
Tykkää Perhesuhdekeskuksesta>>
Tykkää Monimuotoisista perheistä>>
Tykkää Nelfasta>>Sateenkaariperheet  myös Twitterissä>>

Voit seurata tilimme kautta järjestön kuulumisia ja saat vinkkejä sateenkaariperheitä koskeviin juttuihin netissä. Twiittejä sateenkaariperheistä löytyy myös aihetunnisteella #sateenkaariperhe.

Paikalliset tapahtumat

UUTTA

* Turussa alkaa kotivanhempien toiminta ja keskustellaan lasten seksuaalisuudesta
* Mikkeli Prideilla perheohjelmaa
* Helsingissä apilaperhetapahtuma, koululaiset Extreme Esportiin ja Suomenlinnaan

Paikallistiimin tarvitsemat ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät nyt helposti kotisivuiltamme>>

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät täältä>>

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: info@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kanta-Häme:
kantahame@sateenkaariperheet.fi
Keski-Uusimaa: keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi
Kokkola: kokkola@sateenkaariperheet.f
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:
kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lahti: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI

Paikallistiimi: Anna, Essi, Hanna, Johanna, Kirsi, Maria x 2, Minna, Riina, Saara, Sonja ja Verna sekä koululaisasioissa Arhi, helsinki@sateenkaariperheet.fi

Paikallistiimin tavoittaa perhetapaamisten ja perhekahvilan aikana numerosta 050 440 6517.

Kaikki kokoontumiset, retket ja muu paikallistiimin toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin - olisiko sinulla kiinnostusta osallistua järjestelyihin? Tiimissä on mukavaa suunnitella ja järjestää toimintaa. Kaikenlainen osaaminen on tervetullutta ja osallistumalla järjestelyihin pääset vaikuttamaan toiminnan sisältöihin! Ota rohkeasti yhteyttä tiimiin sähköpostitse helsinki@sateenkaariperheet.fi tai vertaistoiminnan koordinaattoriin Kaisaan.

PERHEKAHVILA 
Tiistaiaamuisin klo 10–12 Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs. Perhekahvila on mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja keksiä. Rattaat saa toimistoon sisälle. Hoitopöytä, potta, mikro, syöttötuoleja, leikkihuone yms. löytyy. Avoimet ovet eli tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin!

FAMILJECAFÉ I REGNBÅGENS FÄRJER PÅ SVENSKA
I samarbete med Regnbågsankan arrangerar Regnbågsfamiljernas frivilliga familjecafé för svenskspråkiga och tvåspråkiga regnbågsfamiljer. Vi håller öppet det sista torsdagen varje månad: 25.10., 29.11. och 20.12. och varje gång kl. 10.30-12.30.


SOSIAALISTEN VANHEMPIEN ILTA
Sosiaalisten vanhempien ilta järjestetään ke 14.11. klo 17.30-19.30 Kurvissa, Hämeentie 29. Luvassa osallistujalähtöistä keskustelua ja kahvittelua sosiaalisten vanhempien kesken. Sosiaaliset vanhemmat ovat lastensa oikeita vanhempia, mutta heillä ei ole geneettistä yhteyttä lapseen.


KOULULAISET

Koululaisperheiden Retki Suomenlinnaan la 13.10.
Nautitaan lämpimästä säästä ja merituulesta, tutustutaan tunneleihin ja historiaan ja syödään eväitä. Pokemonin metsästäjille Suokki tarjoaa oivat apajat. Tervetulleita ovat myös pikkusisarukset ja koirat sekä ihmiset ilman lapsia
Kauppatorilta lähdetään klo 10:40 HSL:n lautalla. Tavataan lipunmyynnin vierellä klo 10:35. Jokainen maksaa lauttamatkan omalla HSL:n lipulla tai ostaa automaatista kertalipun. Paluu muutaman tunnin päästä. 
Mukaan myös fikkari ja omat eväät. Yhdistys tarjoaa pillimehua ja herkkuja.
Ilmoittaudu mukaan: helsinki@sateenkaariperheet.fi


Retki Espoon Extreme Esportiin ma 22.10. klo 18-19.30. Omavastuuhinta 7 € / hlö Sisältää kaikki paikan aktiviteetit ja Esportin omat hyppysukat, joita ilman ei saa mennä pomppimaan. Minimi-ikäraja 7v. Paikasta lisätietoja täältä>>  Ilmoittaudu mukaan: helsinki@sateenkaariperheet.fi

ALKUTAIPALE-ILTA
Ma 22.10. klo 18-20
 Kurvissa, Hämeentie 29. Alkutaipale-illat on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnitteleville tai perheen jo perustaneille. Juttelua yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme. Olet tervetullut mukaan olit/te sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet. Alkutaipale-illat ovat kaikille avoimia, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat


SUKUPUOLTAAN POHTIVIEN LASTEN PERHEIDEN TAPAAMISET
Onko lapsesi päiväkoti- tai kouluiässä ja miettii sukupuoltaan? Transtukipisteen ja Sateenkaariperheet ry:n yhteistyössä järjestämiä sukupuoleltaan erityislaatuisten lasten vertaistapaamisia on loppuvuonna vielä kaksi kertaa: la 27.10 ja su 2.12., kellonaika aina 11-13. Tapaaminen on Sateenkaariperheiden tiloissa Kurvissa, Hämeentie 29.


VANHEMMUUSKUMPPANUUS-ILTA
Su 16.12. klo 14-17 Kurvissa, Hämeentie 29. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille, jotka haaveilevat vanhemmuuskumppanuudesta tai suunnittelevat perustavansa apilaperheen. Ohjelmassa tietoa ja keskustelua siitä, mitä vanhemmuuskumppanuus on ja miten siihen voi valmistautua. Lisäksi kuullaan perheellisten tarinoita ja tutustutaan pikakohtaamisissa potentiaalisiin vanhemmuuskumppaneihin, jos sellaista ei ole jo kiikarissa. Ilmoittautuminen ja lisätietoja täällä>>


PERHEPIKKUJOULUT
Su 2.12. klo 15-17.30 Kurvissa, Hämeentie 29. Ohjelmassa vapaata ja rentoa yhdessäoloa, jouluista askartelupuuhaa, sekä joululauluja ja -leikkejä. Tarjolla kahvia, teetä, glögiä ja pipareita. Muuten mennään nyyttäriperiaatteella.

MISTÄ LISÄTIETOA?

Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>

Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle (Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet), liity ryhmään laittamalla vertaistoiminnan koordinaattorille sähköpostia ja pyydä liittämään sinut ryhmään.

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen helsinki@sateenkaariperheet.fi

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Mervi, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

Syksyn tapahtumat ovat vielä hiukan auki, kysy lisätietoja somesta ja sähköpostilla.

MISTÄ LISÄTIETOA?

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Jyväskylän seudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>

Suljettu Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle Sateenkaariperheet Jyväskylä, liity ryhmään laittamalla pyyntö ylläpitäjälle täällä>>

KANTA-HÄME / HÄMEENLINNA

Paikallistiimi: Johanna, kantahame@sateenkaariperheet.fi

Alueella starttaillaan paikallistoimintaa tänä syksynä! Mikäli olisit innostunut tapaamaan alueen muita sateenkaariperheita kahvittelun ja puuhastelun merkeissä MLL:n tiloissa Hämeenlinnassa, laita viestiä osoitteeseen kantahame@sateenkaariperheet.fi. niin ilmoitamme, kun ensimmäisestä tapaamisesta on sovittu! 

KESKI-UUSIMAA

Paikallistiimi: Paula ja Sanna, keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi

Liity mukaan myös Keski-Uudenmaan suljettuun facebook-ryhmään täällä>>

KOKKOLA

Paikallistiimi: Elina, Laura ja Maria, kokkola@sateenkaariperheet.fi

Kokkolan sateenkaariperheet järjestää tapaamisia ja toimintaa, joista sovitaan Facebook-ryhmässä. Kokkolan sateenkaariperheet -ryhmän löydät täältä >>

KUOPIO

Paikallistiimi: Hertta ja Sofia, kuopio@sateenkaariperheet.fi

Ainakin Kuopio-hallissa temppuillaan myös jatkossa, ja suunnittelun alla muitakin toiminnallisia tapaamisia. Niistä ja muista Kuopion alueen asioista keskustellaan omassa facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä>>

KYMENLAAKSO/KOTKA

Paikallistiimi: Veera, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi

Jos haluat liittyä Kymenlaakson sateenkaariperheiden Facebook-ryhmään, jossa tapaamisista sovitaan, laita sähköpostia paikallistiimille.

LAHTI

Jos Lahden suunnan ihmiset ovat tulevaisuudessa kiinnostuneita järjestämään tapaamisia, voivat he ottaa yhteyttä vertaistoiminnan koordinaattoriin. Lahden alueen sateenkaariperheet -nimisessä suljetussa Facebook-ryhmässä pääsee kontaktiin alueen muiden perheiden kanssa. Ryhmään voit liittyä laittamalla sähköpostia info@sateenkaariperheet.fi

MERI-LAPPI / TORNIO

Tornion Perheiden talolla on nyt pidetty ensimmäinen sateenkaariperhetapaaminen. Jos olet kinnostunut jatkossa alueen sateenkaariperhetoiminnasta, laita viestiä info@sateenkaariperheet.fi

MIKKELI

Yhteyshenkilö: mikkeli@sateenkaariperheet.fi

Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa sähköpostitse.

La 27.10 Mikkelissa räjähtää toisen kerran mahtava valon ja värin täyttämä pride kulkue. Kulkuetta ennen klo 11-14, on Stellan kauppakeskuksessa perheille suunnattu tapahtuma, jonka monipuolinen ohjelma julkastaan aivan pian. Seuraa tapahtumatiedotusta täällä>>

OULU

Paikallistiimi: Suvi, oulu@sateenkaariperheet.fi

Oulun perhetapaamiset pidetään sunnuntaisin 28.10; 25.11 ja 16.12 klo 14.30-17. Tavataan Vihreällä talolla osoitteessa Uusikatu 27. Tarjoilut nyyttäriperiaatteella. Lämpimästi tervetuloa niin perhettä suunnittelevat, alkutaipaleella olevat kuin lapsiperheellistyneet!

Facebookista löytyy sivu Oulun seudun sateenkaariperheet >>, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista ja tapaamisista. Oulun sähköpostilistalle voit liittyä laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi

PORI

Paikallistiimi: Elina, Johanna, Katri ja Mari, pori@sateenkaariperheet.fi

Tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset, että perheestä vielä haaveilevat. Ohjelmassa on kahvittelua ja vapaata leikkiä. Kaikista tapaamisista ja tapahtumista saat lisätietoja Facebook-sivuiltamme >>

Jos olet kiinnostunut liittymään sähköpostilistallemme tai salaiseen Facebookin keskusteluryhmään, laita meille viestiä joko sähköpostilla pori@sateenkaariperheet.fi tai Facebookissa >>. Kaikkiin tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset että perheestä haaveilevat.

ROVANIEMI

Pohjois-Suomen sateenkaariperheille on oma Facebook-ryhmä Sateenkaariperheet Lapissa. Liity mukaan täällä >>

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi

Seinäjoen toiminta kaipaa uusia tekijöitä. Jos haluat alueelle toimintaa, on nyt tartuttava toimeen. Järkkäilemään pääsee laittamalla tiimin osoitteeseen sähköpostia.

TAMPERE

Paikallistiimi: Marjut, Johanna x 2, Sari, Laura, Heidi ja Henna, tampere@sateenkaariperheet.fi

Syksyllä Tampereella on tulossa muun muassa:
su 14.10.18 Teatterinäytös Herra Hakkarainen (täynnä)
su 28.10.18 Perhetapaaminen Setan toimistolla
to 15.11.18 Pienten tapaaminen Setan tmistolla
la 17.11.18 Aikuisten pikkujoulut (crazy golf+illan istumista Setan toimistolla)
su 9.12.18 Perheiden pikkujoulut perheidentalossa (pipareiden paistoa)
Koululaisille on tulossa oma tapahtuma
Tutustumiskäynti hedelmöityshoitoklinikalle tehdään marras-joulukuussa

Liity suljettuun Tampereen sateenkaariperheet -Facebook-ryhmään, niin saat ajantasaiset tiedot myös muista tulevista perhetapaamisista, pienten tapaamisista, alkutaipale- ja yh-tapaamisista. Liittyminen tapahtuu lähettämällä postia osoitteeseen: tampere@sateenkaariperheet.fi

TURKU

Paikallistiimi: Tanja, Tiia, Minna ja Marjukka, turku@sateenkaariperheet.fi

Turun seudun sateenkaariperheiden tapaamiset järjestetään Turun Tyttöjen talolla, osoitteessa Yliopistonkatu 26 B, 2.krs, ellei toisin mainita.

Syksyinen luontoretki Turun Ruissalossa La 10.11. klo 14-16 oppaan johdolla. Reitti on helppo ja käynti lapsentahtista. Tapaaminen Villa Saaron edessä klo 14. Mukaan omat eväät ja reipas retkimieli. 

Turussa kokeillaan kotona lasta hoitaville sateenkaarivanhemmille suunnattua puistotoimintaa kolmena torstaina. Huom: säävaraus!
To 25.10. Puistotapaaminen Barkerinpuistossa klo 14-16
To 1.11. Puistotapaaminen Martin muumileikkipuistossa klo 14-16
To 29.11. Puistotapaaminen Majakkarannan leikkipuistossa klo 14-16

Olohuonekeskustelu lasten seksuaalisuudesta tiistaina 20.11. klo 18-20. Luennoitsijana ja keskustelun ohjaajana seksuaalikasvattaja, kouluterveydenhoitaja Leena Kurka. Tilaisuus pidetään osoitteessa Sairashuoneenkatu 24. Tarkemman osoitteen saat ilmoittautuessasi. Ilmoittautumiset 19.11. mennessä sähköpostilla osoitteeseen turku@sateenkaariperheet.fi. Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Lämpimästi tervetuloa!

Yhden vanhemman sateenkaariperheiden tapaamiset su 21.10. ja su 2.12. klo 14-17. Tyttöjen talolla.

Lisäksi on tulossa aikuisille tarkoitettu pikkujoulu 9.11. sekä koko perheen tonttujuhla Caribian kylpylässä 16.12.

Seuraa tarkempaa ilmoittelua Facebookissa/uutiskirjeessä/sähköpostissa!

Voit ilmoittautua sähköpostilistalle lähettämällä viestiä osoitteeseen turku@sateenkaariperheet.fi.    

Suljettuun Fb-­keskusteluryhmäämme voit littyä täällä>> . Tiedotusta voi seurata julkisella Facebook-sivullamme, täällä>>

Lämpimästi tervetuloa tapaamisiin saamaan vertaistukea ja tutustumaan mukaviin ihmisiin!

Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29, 00500 Helsinki 


www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
R Räihä
r.raiha@sateenkaariperheet.fi
050 525 7999

Vertaistoiminnan koordinaattori
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976​

Projektipäällikkö
Väriä perhehoitoon -hanke

Heidi Puustinen
heidi.puustinen@sateenkaariperheet.fi

050 3260 777


Perhesuhdekeskus

Projektipäällikkö
Sanna Metsäpuu
sanna.metsapuu@perhesuhdekeskus.fi
050 410 6772

Perhetyöntekijä
Terhi Väisänen
terhi.vaisanen@perhesuhdekeskus.fi
050 431 4600

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Projektipäällikkö
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Suunnittelija
Jenni Kerppola
jenni.kerppola@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello 9-10
sekä sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat-ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, löydät lisätietoja jäsenyydestä sekä linkin liittymislomakkeeseen täältä>>

webmaster@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2018

Tiia Kovanen, Vantaa
Marjukka Irni, Turku
Petri Segerholm, Kotka
Anu Kantola, Helsinki
Tiia Sudenkaarne, Turku
Hanna Ruohonen, Helsinki
Anu Pellinen, Espoo
Jenni Kemppi, Helsinki (varajäsen)
Markus Oja, Lempäälä (varajäsen)

Puheenjohtaja
Krister Karttunen, Helsinki 
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
050 513 7765

Terveisesi yhdistyksen työntekijöille ja hallitukselle

0%