Anna palautetta: Tulevaisuuden tietomallipohjainen kaavoitus

Asemakaavatietojen saaminen kattavasti eri toimijoiden käyttöön yhtenäisessä, koneluettavassa muodossa sujuvoittaa kuntien, kaavakonsulttien, rakentajien ja kiinteistönomistajien prosesseja. Asemakaavatiedon tallentaminen ja jakaminen on yksi tärkeä osa ympäristöministeriön Maankäyttöpäätökset-hanketta ja valmisteilla olevan Paikkatietoalustan kokonaisuutta.

 

Nyt käynnissä on Kuntapilotti-projekti, jossa kehitämme tietomallipohjaista kaavoitusta yhteistyössä pilottikuntien kanssa.

 

Tässä kyselyssä voit ottaa kantaa tulevaisuuden asemakaavaprosessin ja kansallisen kaavan tietomallin kehitykseen. Kysely on avoinna 22.10.-12.11.2018.


Julkaisemme yhteenvedon kyselyn tuloksista Kuntapilotti-hankkeen nettisivuilla. Antamasi palaute huomioidaan kehitystyön seuraavissa vaiheissa. Kehitystyöhön voit osallistua tai työtä seurata liittymällä Maankäyttöpäätökset-hankkeen postituslistalle täältä.

 

Kyselyn lisäksi voit halutessasi kommentoida myös asemakaavan teknistä tietomallia / xml-skeemaa avoimessa Github-palvelussa: https://github.com/YM-rakennettu-ymparisto/kaavatietomalli


Annamme mielellämme lisätietoa Kuntapilotti-projektista ja tästä kyselystä:
projektipäällikkö Anssi Savisalo, Sitowise Oy (anssi.savisalo@sitowise.com)
projektipäällikkö Satu Taskinen, ympäristöministeriö (satu.taskinen@ym.fi)

Vastaajan tausta


Taustaorganisaatio:

Seuraava kysymyssarja esittelee sinulle hankkeen keskeiset tähänastiset tuotokset. Kysely koostuu kolmesta kokonaisuudesta: (1) Tietomallipohjainen asemakaavoitus, (2) Asemakaavan lähtötiedot sekä (3) Asemakaavan kansallinen tietomalli. Esittelyn eri vaiheissa pääset esittämään huomioita ja vastaamaan tarkentaviin kysymyksiin.

1/8