Seurojen haku Tutor -prosessiin 2019 - laatua lapsuusvaiheen valmennukseen

Tällä kaavakkeella seurat voivat hakea mukaan seurojen osaamisen kehittämistä tukevaan hankkeeseen. Hakuaika on 26.10.-25.11. Mukaan otetaan noin 20 seuraa/vuosi (hanke toteutetaan sekä 2019 että 2020)

Seuran nimi 

Seuran lajit

Prosessin yhteyshenkilö seurassa

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön puh.

Kuinka monta valmentajaa/ohjaajaa seurastanne osallistuu prosessiin?

Perustelut miksi seura tulisi valita mukaan hankkeeseen?

Mitkä ovat seuranne lapsuusvaiheen valmentajien osaamisen vahvuudet ja mitkä merkittävimmät haasteet?

Mitä odotatte hankkeelta?

0%