Avustushakemus marttayhdistyksille toimintaan nuorten kotoutujien kanssa vuonna 2019 - KESTI-hanke

Täytä hakemuksen kaikki kohdat. Hakijan tulee olla marttayhdistys. Hakemuksen vastuuhenkilö voi olla myös muu kuin yhdistyksen puheenjohtaja, mutta oman yhdistyksen puheenjohtajaan/hallitukseen tulee olla yhteydessä ennen hakemuksen jättämistä. Hakuaikaa on 15.12. saakka. Harkinnanvaraisten avustusten suuruus on 100-800 euroa tapahtuman tai tapahtumasarjan laajuudesta riippuen. Ilmoitamme rahanjaosta kaikille hakijoille vuoden loppuun mennessä. Tapahtumat toteutetaan ajalla 1-11/2019 ja raportoidaan Marttaliittoon joulukuussa 2019.


Avustukset ovat osa laajempaa KESTI - kestävät valinnat ja sujuva arki -hanketta. Kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat nuoret kotoutujat sekä vapaaehtoistoiminnassa myös martat. Toiminnassa mukana olevista nuorista yli puolet tulee olla kotoutujia. Mukana toiminnassa voi olla myös muita nuoria.


Hankkeen tavoitteita ovat muun muassa:


• sosiaalisten suhteiden kehittyminen ja eri kulttuuritaustoista tulevien henkilöiden välinen vuorovaikutus

• monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan vahvistuminen

• yhdessä suunnittelemisen ja tekemisen oppiminen

• osallistujien asumisen ja arjen hallinnan taitojen lisääntyminen

• tiedon välittäminen kestävää kehitystä ja hyvinvointia tukevasta ravitsemuksesta ja elämäntavoista


Marttayhdistys

Piiri

Vastuuhenkilön nimi

Vastuuhenkilön yhteystiedot (puhelin, sähköposti)

Tapahtumapaikkakunta

Avustusten myöntäminen on osa KESTI - kestävät valinnat ja sujuva arki -opintokokonaisuutta.

Toteutettu toiminta raportoidaan Marttaliittoon toiminnan päätyttyä. Raporttiin liitetään toiminnasta aiheutuneet kulutositteet, joita vastaan kulut korvataan yhdistykselle raportin hyväksymisen jälkeen.

Toteutamme vuoden 2019 aikana nuorten kotoutujien kanssa

Kohderyhmä (henkilömäärä)

Yhteistyökumppani (kerho/oppilaitos/vastaanottokeskus/muu, mikä?)

Kuvaile mahdollisimman konkreettisesti tapahtuman tai tapahtumasarjan sisältö: mitä? missä? milloin? kenen kanssa? kuka ohjaa/koordinoi?

Toiminnan suunnitellut kulut, yhteensä 100-600 euroa

euroa
Materiaalikulut*
Materiaalikulut*
Kuljetus/matkustaminen*
Kuljetus/matkustaminen*
Tilavuokra*
Tilavuokra*
Muu*
Muu*
0%