Enkät för studerande: Utredning av utvecklingsbehoven för Nyyti verksamhet på webben


Med denna enkät samlar vi in respons och utvecklingsförslag på Nyytis webbplats samt verksamhet och innehåll på webben. Din åsikt är viktig för oss och hjälper oss utveckla vår verksamhet så att vi kan erbjuda dig ännu bättre tjänster.


Enkät är öppen tills 2.12.2018. Det tar 5 -10 minuter att besvara enkäten. Enkätens resultat behandlas konfidentiellt och deltagarna kan inte identifieras av svaren.


Bland dem som lämnat sina kontaktuppgifter lottar vi ut ett presentkort på 100 euro till Verkkokauppa.com.


Mera information om Nyyti: https://www.nyyti.fi/sv/

Bakgrundsfrågor

1. Ditt kön

2. Din ålder

3. Länet där du studerar

4. Läroverket där du studerar:

5. Har du tidigare hört om Nyyti ry?

6. Om du har deltagit i Nyytis verksamhet hur har du fått/hittat information om verksamheten i fråga?

Nyytis verksamhet är t.ex. chatt, nätgrupp, kampanj, Dagen för psykisk hälsa bland studerande, utbildningar. Du kan välja valbar fråga.

0%