Uutiskirje joulukuu 2018

Adoptio vai perhehoito?

Aika ajoin meiltä kysytään adoption ja perhehoidon eroista. Molemmissa on tavoitteena tarjota tasapainoiset kasvuolosuhteet lapselle, jonka syntymävanhemmat eivät syystä tai toisesta pysty vastaamaan lapsen huolenpidosta ja tarpeista. Kummassakin tapauksessa on kyse lapsen ottamisesta perheenjäseneksi ja kasvattamisesta osana perheyhteisöä, mikä mahdollistaa turvalliset ja pysyvät, jopa elinikäiset kiintymyssuhteet. Koti on lapselle luonnollisin paikka elää ja kasvaa keskellä turvallista ja tavallista perhe-elämää.

Adoptiovanhemmuutta ja sijaisvanhemmuutta erottaa kuitenkin vanhemmuuden luonne. Sekä adoptio- että sijaisvanhemmat vastaavat lapsen joka päiväisestä huolenpidosta ja tarpeista, mutta vanhemmuudessa on juridisia eroja. Adoptiossa lapsen juridinen vanhemmuus ja huoltajuus siirtyvät adoptiovanhemmille, jolloin he saavat kaikki vanhemman oikeudet ja velvollisuudet. Adoptiossa vanhemmuus on pysyvää.

Sijaisvanhemmat ovat nimensä mukaisesti lapsen juridisten vanhempien ja huoltajien sijaisia, toteuttaen vanhemmuutta kunnan lastensuojelun toimeksiantona toistaiseksi. Lapsen juridinen vanhemmuus ja huoltajuus säilyvät myös huostaanoton ja sijoituksen ajan hänen syntymävanhemmillaan. Adoptiosta poiketen sijaisvanhemmat jakavat vanhemmuutta lapsen syntymävanhempien kanssa ja on mahdollista, että lapsi palaa syntymävanhemmilleen jossain vaiheessa, vaikka useimmiten pienenä sijoitetut lapset elävätkin sijaisperheessä aikuiseksi saakka.

Sekä adoptioon että sijaisvanhemmuuteen liittyy lakisääteisenä etukäteisneuvontaa ja ohjausta. Adoptiossa puhutaan adoptioneuvonnasta ja perhehoidossa sijaisvanhempien ennakkovalmennuksesta. Molempien prosessien tavoitteena on tiedon antamisen lisäksi tarkastella vanhempien edellytyksiä ja valmiuksia erityiseen vanhemmuuteen. Sekä adoptoitujen että sijoitettujen lasten elämässä on voinut tapahtua jo monenlaista ja on lapsen edun mukaista, että tulevilla vanhemmilla olisi parhaat mahdolliset edellytykset vastata lapsen tarpeisiin. Vanhempien tasapainoinen elämäntilanne, vakiintunut ja sopusointuinen parisuhde sekä vakaa taloudellinen tilanne tuovat turvaa lapsen elämään suuressa muutoksessa, mitä sekä adoptio että sijoitus ovat lapselle.

Vuonna 2017 Suomessa tehtiin kaikkiaan lähes 400 adoptiota, joista 2/3 oli perheen sisäisiä aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen toisen osapuolen adoptoimia puolisonsa biologisia lapsia. Näistä perheen sisäisistä adoptioista 25 % tapahtui rekisteröidyssä parisuhteessa elävien vanhempien sateenkaariperheissä. Perheen ulkopuolisia, vieraslapsiadoptioita, oli kolmannes, eli reilu sata lasta sai uuden perheen adoption kautta. Avioliittolain muutos mahdollistaa myös samaa sukupuolta oleville aviopareille adoption hakemisen. Kotimaisia adoptioita tehdään kuitenkin varsin vähän ja kansainvälisissä adoptioissa on sateenkaari-ihmisille vielä useita haasteita ja esteitä lähtömaan lainsäädännön tai adoptiokontaktien sääntöjen vuoksi. Sateenkaariperheiden mahdollisuudet kansainvälisiin adoptioihin rajoittuvat tällä hetkellä vielä muutamaan maahan ja kontaktiin.

Lastensuojelun perhesijoitukset ovat adoptioita yleisempiä. Lastensuojelussa kodin ulkopuolelle sijoitus koskettaa lähes 18 000 lasta vuosittain, näistä uusia, vuoden aikana tehtyjä sijoituksia on 5 500. Perhehoito on ensisijainen sijoitusmuoto ja suurin osa huostaanotetuista lapsista elää sijaisperheissä. Viime vuonna viimeisimmän sijoituspaikan mukaan perhehoidossa oli sijoitettuna lähes 8 000 lasta, kun lyhytaikaisetkin sijoitukset huomioidaan. Tilastoista käy myös ilmi, että Suomessa toimi vuonna 2017 lähes 5 000 sijaisperhettä. Näistä vain muutama promille on sateenkaariperheitä. Suomessa ei ole lainsäädännöllisiä esteitä sateenkaariperheiden toimimisille sijaisperheenä. Väriä perhehoitoon -hankkeen avulla pyrimme vaikuttamaan kentällä mahdollisesti oleviin asenteellisiin esteisiin, jotta tulevaisuudessa mukana olisi yhä useampi sateenkaariperhekin.

Adoption ja perhehoidon mahdollisuuksista pääsee kuulemaan ja keskustelemaan helmikuun teemaillassa 26.2. Helsingissä. Lisätietoja tässä uutiskirjeessä.

Heidi Puustinen
projektipäällikkö
Väriä perhehoitoon -hanke

heidi.puustinen@sateenkaariperheet.fi
050 3260 777

Sisällysluettelo:

• Uutisia ja ajankohtaista
• Tapahtumauutisia
• Tulevat koulutukset ja tapahtumat
• Vertaistoiminta netissä
• Neuvontapalvelu
• KAIKKI PAIKALLISET TAPAHTUMAT
   uutiskirjeen lopussa

AJANKOHTAISET LAUSUNNOT, TIEDOTTEET JA PÖYTÄKIRJAT

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, lisätietoja täällä >>

Uutisia ja ajankohtaista

Euroopan neuvosto vaatii jäsenvaltioitaan parantamaan sateenkaariperheiden asemaa

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous hyväksyi lokakuussa päätöslauselman, jonka mukaan eurooppalaisten valtioiden tulee kiireellisesti huolehtia sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien syrjinnän ehkäisemistä. Yleiskokouksen mukaan erilainen kohtelu seksuaalisen suuntautumisen perusteella yksityis- ja perhe-elämän alueilla ei ole hyväksyttävää. Päätöslauselma vetoaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiin.

Eurooppalaisista kansanedustajista koostuva yleiskokous vaatii, että eurooppalaiset valtiot tiedostavat, että samaa sukupuolta olevien parien perheitä on kaikkialla Euroopassa ja heillä on samat tarpeet kuin muillakin perheillä.

Päätöslauselman mukaan samaa sukupuolta olevilla pareilla tulee olla samat oikeudet koskien oleskelulupaa, kansalaisuutta, perheen yhdistämisestä, terveydenhoitoa, omaisuutta ja perimistä. Näihin kaikkiin asioihin Euroopan ihmisoikeusistuin on ottanut kantaa. Sen sijaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ole vielä ottanut kantaa tasa-arvoiseen avioliittoon.

Perhe-oikeuksien osalta Euroopan neuvoston yleiskokous vaatii sateenkaariperheille syrjimättömiä käytäntöjä suhteessa vanhemmuuden tunnustamiseen, adoptioon ja hedelmöityshoitoihin. Transsukupuolisten vanhempien vanhemmuus olisi kirjattava väestörekisteriin/syntymätodistuksiin oikein juridisen sukupuolen mukaisesti. Muunsukupuolisten vanhempien parisuhteet ja vanhemmuus tulee pystyä tunnustamaan ilman syrjintää.

Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselma ei ole jäsenvaltioita juridisesti sitova, mutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökset ovat kaikkia jäsenvaltioita velvoittavia. Päätöslauselma pohjautui laajaan raporttiin sateenkaariperheiden asemasta.

Päätöslauselma ja raportti löytyvät täältä >>

Kaikkien perheiden visio

Vaikuttamistyömme tärkein verkosto 'Monimuotoiset perheet' on valmistelemassa visiotaan paremmasta kaikkien perheiden Suomesta. Samalla valmistellaan strategia verkoston työlle, jolle haetaan kahden projektirahoituskauden jälkeen pysyvää rahoitusta. Sateenkaariperheet jatkaa edelleen verkoston työn käytännön hallinnoijana.

Marraskuun alussa verkoston kymmenen järjestön hallitukset ja työntekijät kerääntyivät vuorokauden mittaiseen laivaseminaariin pohtimaan verkoston yhteisestä tulevaisuutta. Visio ja strategia valmistuvat lähiaikoina risteilyllä ja verkoston johtoryhmässä tehdyn työn tuloksena.

Lisätietoa toiminnasta löytyy verkoston sivuilta >>

Uusi hallitus

Sateenkaariperheet ry:n syyskokous kokoontui 23.11.2018 ja valitsi uusia jäseniä yhdistyksen hallitukseen. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa tällä kertaa olleista jatkokaudelle valittiin Anu Kantola, Tiia Sudenkaarne ja Markus Oja. Uudeksi hallituksen varajäseneksi valittiin Julian Honkasalo. Krister Karttunen valittiin puheenjohtajaksi toiselle kaudelleen 2019-2020. Krister valittiin myös Seta ry:n hallitukseen kahden vuoden kaudelle. Sateenkaariperheet onnittelee! Muut Setan edustajakokouksen henkilövalinnat löydät täältä >>

Sateenkaariperheiden hallitus 2019:
Krister Karttunen, Helsinki, puheenjohtaja
Marjukka Irni, Turku
Anu Kantola, Helsinki
Markus Oja, Lempäälä
Anu Pellinen, Espoo
Hanna Ruohonen, Helsinki
Tiia Sudenkaarne, Turku
Julian Honkasalo, Helsinki, varajäsen
Jenni Kemppi, Helsinki, varajäsen

Sukupuolen moninaisuus ja vanhemmuus
-työryhmän lopputulokset

Sateenkaariperheissä toimi vuonna 2018 Sukupuolen moninaisuus ja vanhemmuus -työryhmä, jossa oli mukana yhteensä 11 henkilöä. Työryhmä näki tärkeänä vertaistoiminnan järjestämisen perheille, joiden vanhemmista vähintään yksi kuuluu sukupuolivähemmistöön. Työryhmä teki hallitukselle ehdotuksen erilaisista toimintamuodoista huomioiden valtakunnallisuuden sekä kouluttamisesta ja materiaalien tuottamisesta.

Ensisijaisena nähtiin transihmisten ja muunsukupuolisten huomioiminen ja näkyminen kaikissa yhdistyksen materiaaleissa ja toiminnassa sekä aihetta käsittelevien kirjojen tekeminen. Työryhmän mukaan tarvitaan vähintäänkin kuvakirja, joka käsittelee vanhemman sukupuolenkorjausprosessia. Erityisen tärkeänä nähtiin myös koulutus- ja kasvatustyö.

Nelfan vuosikokous Suomeen 2019

Sateenkaariperhejärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö Nelfa pitää vuosikokouksensa Helsingissä 8.-10.3.2019. Kokous tuo mukanaan kaikille avoimen, englanninkielisen seminaarin lapsen oikeuksien näkökulmasta ja sopimuksesta sateenkaariperheaktivismin välineenä. Mielenkiintoisen seminaarin ajankohta kannattaa varata jo kalentereista: pe 8.3.2019 kello 13-16. Nelfan vuosikokouksen yhteydessä järjestetään myös kaikille suunnattu koko perheen tapahtuma sunnuntaina 10.3.2019 kello 10-13. Lisätietoja lähempänä!

Joulun ja vuodenvaihteen aikataulut

Suurin osa yhdistyksen toimiston väestä lomailee 21.12.-6.1. välisen ajan. Tästä syystä sekä neuvontapalvelut että Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu ovat tauolla tuolloin. Myös muu säännöllinen toiminta toimistolla, kuten viikottain kokoontuva Perhekahvila, lomailee silloin.

Sateenkaariperheet toivottaa leppoisaa joulunaikaa sekä erinomaista uutta vuotta kaikille! Tapaamisiin taas vuonna 2019!

Tuntuuko, että kaikilla perheenjäsenilläsi on jo liikaa tavaraa ja sinulta taas puuttuvat ideat joululahjoihin? Mitä jos tänä vuonna ostaisitkin vähemmän lahjoja ja lahjoittaisit sen sijaan sateenkaariperheiden tukemiseksi? Lahjoituksen voi tehdä kätevästi täällä >>

Uutisia lyhyesti

NEUVONTAPALVELULLA UUSI SÄHKÖPOSTIOSOITE
Sateenkaariperheiden neuvontapalveluiden uusi sähköpostiosoite on neuvonta@sateenkaariperheet.fi.
Neuvoja voi kysyä esim. perheen perustamiseen, byrokratiaan ja Kela-asioihin liittyvissä kysymyksissä.

UUSI LOMAKE JÄSENTIETOJEN MUUTOKSILLE
Jatkossa voit ilmoittaa mm. muutokset yhteystiedoissasi sekä uudet perheenjäsenet, jotka haluat liittää jäseneksi, kätevästi lomakkeella >> Ilmoittamalla muutoksista nyt saat ensi vuoden jäsenmaksulaskun kerralla oikeaan osoitteeseen ja jäsenyyden kaikille perheenjäsenille!

JUHA JÄMSÄ VÄESTÖLIITON HALLITUKSEEN
Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä valittiin Väestöliiton hallitukseen kaudelle 2019-2021. Väestöliitto on Sateenkaariperheiden keskeisimpiä yhteistyökumppaneita. Yhteistyössä olemme vetäneet esimerkiksi tutkimushankkeen sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnista ja toteuttaneet sateenkaariperheille suunnattua nettivertaistoimintaa. Väestöliitto on ollut myös tärkeä yhteistyökumppani vaikuttamistyössä esimerkiksi äitiyslain ja hedelmöityshoitojen osalta.

PIKADEITTI VANHEMMUUSKUMPPANIA ETSIVILLE
Joulukuussa on luvassa tapahtuma, jonne voi tulla etsimään itselleen vanhemmuuskumppania!
Tilaisuus on su 16.12. klo 14-17 Kurvissa (Hämeentie 29, 7. krs), ja se on tarkoitettu kaikille, jotka haaveilevat vanhemmuuskumppanuudesta tai suunnittelevat perustavansa apilaperheen. Lisätietoa ja ilmoittautumiset >>

ÄITIYSLAKI ASTUU VOIMAAN 1.4.2019
• Äitiyslaki koskee vain naisparin lapsia, jotka saavat alkunsa virallisista hedelmöityshoidoista, jotka on annettu lain voimaantulon jälkeen
• Äitiyslain nojalla vahvistetaan ensimmäiset äitiydet siis vuonna 2020 
• Vuoteen 2020 saakka naisparien lapsen asema tulee vielä vahvistaa perheen sisäisen adoption kautta
• Myös sen jälkeen esimerkiksi koti-inseminaatiolla alkunsa saaneet lapset pitää adoptoida

Vaikuttamistyön ajankohtaiset

• Lakivaliokunta on antanut lapsenhuoltolaista mietintönsä >> Valiokunnan esitys ei sisällä Sateenkaariperheiden ehdotusta mahdollisuudesta sopia tapaamisoikeudesta sosiaaliselle vanhemmalle sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella. Joka tapauksessa tuomioistuin voisi tulevaisuudessa määrätä lapselle oikeuden tavata sosiaalista, tosiasiallista vanhempaansa, mikä on yksi yhdistyksen tärkeimmistä tavoitteista. Laki tulee eduskunnan täysistunnon lopulliseen käsittelyyn lähiaikoina.

• Sijaissynnytys-kannanotto kumppanien kanssa on julkaistu tiedotteena >> Sijaissynnytys on saatu jossain muodossa useampien puolueiden ohjelmiin.

• Hedelmöityshoitosyrjintä on ollut viime aikoina paljon julkisuudessa. Johtajaylilääkärien uhkasakot ovat edelleen hallinto-oikeuksien käsittelyssä. Sairaanhoitopiirit tekevät omaa valmisteluaan lahjasoluhoitojen linjauksista.

• Sateenkaariperheet ry:n hallitusohjelmatavoitteita 2019 >> viedään aktiivisesti potentiaalisten hallitusohjelmaneuvottelijoiden tietoisuuteen.

• Sateenkaariperheiden vapaan liikkuvuuden kannalta on tehty tärkeä Euroopan Unionin tuomioistuimen päätös, jonka mukaan Romanian tulee tunnustaa muualla uniossa solmittu samaa sukupuolta olevien avioliitto.

• Kokoomuksen juuri julkaistussa perhepoliittisessa ohjelmassa on useita tavoitteita yhdistykseltä ja Monimuotoiset perheet -verkostolta.

Tapahtumauutisia

TransHelsinki

TransHelsinki on sukupuolen moninaisuutta juhlistava ihmisoikeustapahtuma, jossa on transihmisille ja heidän lähipiirilleen suunnattua ohjelmaa sekä kaikille avoimia seminaareja. Sateenkaariperheet järjesti TransHelsinki-viikon aikana sekä perhetapaamisen että lapsiperheydestä haaveileville suunnatun Miten transihmiset tekevät lapsia -tilaisuuden. Molemmat keräsivät ennätyssuuren osallistujajoukon.
Yhdessä muiden toimijoiden kanssa yhdistys suunnitteli ja pisti pystyyn Yhteisöseminaarin ja Transgender Day of Remembrance (TDOR) -tilaisuuden, jota vietetään vuoden aikana väkivallan uhreina kuolleiden transihmisten muistolle. Vuoden aikana 369 transihmistä ja murhattu tai tapettu, mikä on 44 ihmistä enemmän kuin edellisen vuoden aikana.

Valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät

Väriä perhehoitoon -hanke oli mukana Valtakunnallisilla lastensuojelun perhehoidon päivillä 7.-8.11.2018 Laukaassa. Perhehoitoliiton ja Pesäpuu ry:n järjestämät perhehoidon päivät toimivat kohtaamispaikkana kaikille lastensuojelun perhehoidon parissa työskenteleville ja siitä kiinnostuneille. Päiville osallistui niin sijaisvanhempia ja perhekotien vanhempia kuin lastensuojelun työntekijöitä sekä perhehoidon kokemusasiantuntijoita - sijoitettuja ja syntymävanhempia. Päivien aikana jaettiin tietoa hankkeesta lastensuojelun toimijoille ympäri Suomea ja aihe herätti vilkasta keskustelua esittelypöydän ympärillä. Oli ilahduttavaa kuulla, että useilla toimijoilla on jo kokemusta sateenkaariperheistä sijaisperheenä ja halukkuutta huomioida tulevissa rekrytoinneissa entistä paremmin tämä osin käyttämätön resurssi.

Läheisinfossa osallistujaennätys Tampereella

Perhesuhdekeskus järjesti marraskuussa Tampereella sateenkaari-ihmisten läheisille suunnatun Läheisinfon yhteistyössä kirkon perheneuvonnan ja Taakasta voimavaraksi -hankkeen kanssa. Paikalle saapui yli kaksikymmentä ihmistä kuulemaan tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ja sateenkaari-ihmisen läheisenä olemisesta. Illassa oli mukana myös kokemusasiantuntija, sateenkaarinuoren vanhempi Karoliina, jonka puheenvuoro kosketti monia.

Kuvassa (vasemmalta oikealle): Heikki Syrjämäki Tampereen perheasiain neuvottelukeskuksesta, Sanna Metsäpuu Perhesuhdekeskuksesta, Lumi Sammallahti ja Peik Ingman Malkus ry:n Taakasta voimavaraksi -hankkeesta sekä Terhi Väisänen Perhesuhdekeskuksesta. Kuvasta puuttuu kokemusasiantuntija Karoliina.

Tulevat koulutukset ja tapahtumat

Vanhemmuuskumppanuus- ja apilaperhe-suunnittelijoiden tapaaminen

Su 16.12. klo 14-17 Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs
Vanhemmuuskumppanuusilta on tarkoitettu kaikille, jotka haaveilevat vanhemmuuskumppanuudesta tai suunnittelevat perustavansa apilaperheen. Ohjelmassa on tietoa ja keskustelua siitä, mitä vanhemmuuskumppanuus on ja miten siihen voi valmistautua. Lisäksi kuullaan perheellisten tarinoita ja tutustutaan pikakohtaamisissa potentiaalisiin vanhemmuuskumppaneihin, jos sellaista ei ole vielä kiikarissa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen löytyvät täällä >>

Perhevalmennus

Perhevalmennus on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaari-parisuhteiden ja -erojen erityispiirteistä.

Kurssit ovat maksuttomia, viikonloppu-kursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>


Iltakurssi 5.3.-2.4.2019 klo 17.30-20.30 Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs
Helsingin iltakurssi järjestetään viitenä peräkkäisenä tiistai-iltana yhdistyksen toimistolla Kurvissa. Ilmoittautuminen kevään kurssille on nyt avattu. Kurssille otetaan maksimissaan 30 henkeä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>

Ilta- ja viikonloppukurssit syksyllä 2019
Syksyllä järjestetään iltakurssi Helsingissä ja lokakun lopussa viikonloppukurssi jossain päin Suomea. Päivämäärät selviävät alkuvuoden aikana.

Sijaisvanhempien PRIDE-ennakkovalmennus

Sateenkaari-ihmisille suunnattu sijaisvanhempien PRIDE-ennakkovalmennus alkaa tammikuussa 2019. PRIDE-valmennus on sijaisvanhemmuutta harkitseville tarkoitettu ryhmämuotoinen valmennuskurssi, joka sisältää ryhmätapaamisten lisäksi henkilökohtaisia perhetapaamisia. Valmennus ei vielä sido mihinkään.

Valmennuksen toteuttaa Pelastakaa Lapset ry yhteistyössä Väriä perhehoitoon -hankkeen kanssa. Valmentajina toimivat kokeneet sosiaalityöntekijä ja sateenkaarisijaisvanhempi yhdessä työparina. Hankkeen työntekijä kulkee perheiden rinnalla koko prosessin ajan.

Ryhmätapaamisten aikataulu: 19.1., 2.2., 16.2., 16.3., 30.3. ja 27.4. Perhekohtaiset tapaamiset sovitaan erikseen.

Valmennusryhmään tarvitaan vielä mukaan 1-2 perhettä, jotta ryhmä varmasti toteutuu. Ilmoittautuminen 19.12.2018 mennessä. Ilmoittautuminen suoraan hankkeen työntekijälle Heidille p. 050 326 0777 tai Pelastakaa Lapset ry:n sosiaalityöntekijälle p. 040 563 9715.


Infotilaisuus sijaisvanhemmuudesta

Infotilaisuus sijaisvanhemmuudesta 14.1.2019 klo 17.30-19.30,  Pirkanmaan Setan toimisto, Näsilinnankatu 48 E (3 krs.), Tampere
Mukana on sateenkaarisijaisvanhempi kertomassa kokemuksistaan sekä paikallisia perhehoidon toimijoita vastaamassa kysymyksiin. Tilaisuus on maksuton. Ennakkoilmoittautuminen 7.1.2019 mennessä perhehoito@sateenkaariperheet.fi
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Tampereen paikallistiimin kanssa.

Sijaisvanhempien fokusryhmä

Sijaisvanhempien fokusryhmän toinen kokoontuminen 26.1.2019 klo 10-15 Tampereella
Ryhmässä jaetaan kokemuksia, niin onnistumisia kuin haasteita, pohditaan kehittämistarpeita perhehoidon käytäntöihin sekä suunnitellaan vertaistoimintaa, jotta tulevaisuudessa sateenkaariperheillä olisi tasavertaiset mahdollisuudet toimia sijaisvanhempana. Jos toimit tuki- tai sijaisvanhempana ja haluat mukaan kehittämään, ota yhteyttä hankkeen projektipäällikköön Heidiin p. 050 326 0777.

Adoptio vai perhehoito?

Teemailta adoption ja perhehoidon mahdollisuuksista 26.2.2019 klo 18-20 Kurvissa, Hämeentie 29, 7 krs.
Illan aikana pohditaan adoption ja perhehoidon mahdollisuuksia ja haasteita, yhtäläisyyksiä ja eroja. Paikalla on adoptio- ja perhehoidon asioiden asiantuntijoita ja toimijoita vastaamassa kysymyksiin. Ilmoittautuminen 15.2.2019 mennessä perhehoito@sateenkaariperheet.fi
Tervetuloa!

Tulevia Rakkaussuhdetuokioita sateenkaareville paris- ja moniskunnille

Tule pysähtymään kumppani(e)si kanssa rakkaussuhteenne äärelle kolmen tunnin mittaiseen Rakkaussuhdetuokioon! Tuokio koostuu ohjaajien alustuksesta sekä työskentelystä oman kumppani(e)n kanssa.

Tulossa heti alkuvuodesta Rakkaussuhdetuokiot:
HELSINKI pe 1.2. klo 17.30-20.30
LAHTI la 2.2. klo 15-18

TURKU la 2.2. klo 15-18

Ilmoittautumiset avautuvat lähipäivinä. Seuraa Perhesuhdekeskuksen Facebook-sivua>> tai verkkosivuja>>

Lasten eroryhmä Helsingissä

Sateenkaariperheet toteuttaa yhteistyössä pitkän linjan lasten erotoiminnan asiantuntijajärjestön Kasper ry:n kanssa ensimmäisen sateenkaariperheiden lasten eroryhmän. Ryhmä kokoontuu neljänä keskiviikko-iltana ja yhtenä lauantaipäivänä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä>>

Kesäleiri - save the date

Kaikenlaisille sateenkaareville perheille suunnattu kesäleiri koittaa tuttuun tapaan heinäkuun ensimmäisellä kokonaisella viikolla to-su eli 4.-7.7.2019. Paikkana on Nuorisokeskus Piispala Kannonkoskella, 280km Oulusta etelään ja 130km Jyväskylästä pohjoiseen. Ilmoitautuminen leirille alkaa huhtikuun uutiskirjeen ilmestymisen myötä.

Voit tutustua leiripaikkaan jo etukäteen täällä >>

Tapahtumakalenteri 2018-2019

16.12. Vanhemmuuskumppanuus- ja apilaperhe-suunnittelijoiden tapaaminen, Helsinki
14.1. Infotilaisuus sijaisvanhemmuudesta, Tampere
19.1.-27.4. Sijaisvanhempien PRIDE-ennakkovalmennus
26.1. Sijaisvanhempien fokusryhmä, Tampere
1.2. Rakkaussuhdetuokio, Helsinki
2.2. Rakkaussuhdetuokio, Lahti
8.-10.2. Talvileiri, Mikkeli
16.-17.2. Vanhempien vapaa viikonloppu, Pirkanmaa
26.2. Teemailta adoption ja perhehoidon mahdollisuuksista, Helsinki
5.3.-2.4. Perhevalmennus, Helsinki
8.-10.3. Nelfan vuosikokouksen oheistapahtumat, Helsinki
17.-19.5. Transmaskuliinien vanhempien leiri, Helsinki
4.-7.7. Kesäleiri, Kannonkoski

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin, joka sisältää myös paikalliset tapahtumat, löydät nettisivuilta tai tästä linkistä >>

Joensuu palaa toimintakartalle

Paikallistiimi: Paju, joensuu@satenkaariperheet.fi

Joensuussa perhetapaamiset jatkuvat tammikuussa Porhjois-Karjalan setan ja Liekki ry:n yhteistyönä. Tapaamiset pidetään aina klo 17-19 Perheentalolla, jonka osoite on Taitokorttelin Parviaisen talo, Rantakatu 15, 80100 Joensuu.

17.1. Perheet koolle, toiveita ja odotuksia
14.2.
Tavalliset perheet, minkälaisia ne ovat?
14.3.
Sateenkaariperheitä lastenkirjoissa, tule selailemaan!
11.4.
Avoimet ovet sukulaisille ja ammattilaisille, miten kohtaan sateenkaariperheen?
9.5.
Pride-teema

Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Suurin osa toiminnastamme on paikallistiimien vapaaehtoisten eri paikkakunnilla toteuttamaa.

Vertaistoiminta netissä - Perheaikaa.fi

Perheaikaa-palvelu on uudistumassa. Tämän vuoksi chatit ja muut toiminnot ovat nyt tauolla. Uusi Hyvä kysymys -sivusto lanseerataan tammikuussa. Lisätietoja seuraavassa uutiskirjeessä.
Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi voi lähettää vertaistoiminnan koordinaattorille tai vaikka tämän kirjeen lopussa olevalla vastauslomakkeella.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

NEUVONTAPALVELUT OVAT JOULUTAUOLLA 21.12.-7.1.

PUHELIN
Tiistaisin klo 12-13 ja torstaisin klo 9-10 numerossa 050 321 0048. 

SÄHKÖPOSTI
Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa. Jos vastausta ei kuulu, voit lähettää kyselyä tuliko viesti perille.

CHAT
Neuvontapalveluihin kuuluu myös Kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat, joka on palvelualustan uudistumisen vuoksi syyskauden 2018 poissa käytöstä.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu

PUHELINPALVELU ON JOULUTAUOLLA 21.12.-6.1.

Pohdituttaako sinua jokin perhesuhteessasi? Onko sinulla huoli perhetilanteestasi? Huolesi voi koskea pari- tai monisuhteen pulmia, erotilannetta, vanhemmuuden jakamista, uusperheyden, apilaperheyttä tai haasteita läheisten kanssa.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu tarjoaa tukea kaikkien sateenkaari-ihmisten perhe- ja läheissuhteisiin. Oletpa itse sateenkaari-ihminen tai sateenkaari-ihmisen vanhempi, puoliso, sisarus, lapsi tai muu läheinen, voit keskustella tilanteesta perhetyöntekijän kanssa.

Palvelu on auki:
Maanantaisin klo 15-17 ja perjantaisin klo 8-10 numerossa 050 444 4446.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Muista myös Sinuiksi -neuvontapalvelu

Sinuiksi-chattien tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa.

Katso myös muut neuvontapalvelut >>

Haastattelupyynnöt

Sateenkaariperheiden nuoria etsitään tutkimukseen

Tutkimuksen tavoitteena on edistää sateenkaariperheiden nuorten hyvinvoinnin tukemista koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluissa. Osallistujiksi haetaan 15-29-vuotiaita nuoria, joiden vanhemmista vähintään yksi identifioituu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Tutkimukseen vastaaminen on vapaaehtoista, luottamuksellista ja vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Osallistumaan pääset täältä >>

Tutkimuksesta vastaa väitöskirjatutkija Tiina Tuovila, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Hoitotiede. Sähköposti: tuovila.tiina.m@student.uta.fi

Samaa sukupuolta olevia pareja etsitään kertomaan lapsitoiveistaan

Tutkielmassa aiotaan keskittyä siihen, millaisia lapsitoiveita samaa sukupuolta olevilla pariskunnilla on, miten näitä toiveita aiotaan toteuttaa, on toteutettu tai onko niitä mahdollista toteuttaa sekä miten perheen ulkopuolisen adoption mahdollisuudesta puhutaan, miten se nähdään ja millainen merkitys sillä on. Haastateltavilla voi olla jo lapsia tai lapsi voi olla vasta harkinnassa.

Kyseessä on kandidaatin tutkielma Tampereen yliopistoon, yhteiskuntatutkimuksen tutkintoohjelmaan. Lisätietoja antaa sosiaalipolitiikan opiskelija Linda Kusnetsov: kusnetsov.linda.s@student.uta.fi / 050 4395065 

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on jo lähes 4300 tykkääjää Facebookissa

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita! 'Tykkää' meistä, niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Väriä perhehoitoon -hankkeesta>>
Tykkää Perhesuhdekeskuksesta>>
Tykkää Monimuotoisista perheistä>>
Tykkää Nelfasta>>Sateenkaariperheet  myös Twitterissä>>

Voit seurata tilimme kautta järjestön kuulumisia ja saat vinkkejä sateenkaariperheitä koskeviin juttuihin netissä. Twiittejä sateenkaariperheistä löytyy myös aihetunnisteella #sateenkaariperhe.

Paikalliset tapahtumat

UUTTA

* Joensuun toiminta on käynnistyy uudelleen
* Hämeenlinnassa ensimmäinen tapaaminen
* Helsingissä apilaperhetapahtuma ja HopLop -retki
* Perhepikkujoulukausi jatkuu joulukuussa


Paikallistiimin tarvitsemat ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät nyt helposti kotisivuiltamme>>

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät täältä>>

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: info@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kanta-Häme:
kantahame@sateenkaariperheet.fi
Keski-Uusimaa: keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi
Kokkola: kokkola@sateenkaariperheet.f
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:
kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lahti: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI

Paikallistiimi: Anna, Essi, Hanna, Johanna, Kirsi, Maria x 2, Minna, Riina, Saara, Sonja ja Verna sekä koululaisasioissa Arhi, helsinki@sateenkaariperheet.fi

Paikallistiimin tavoittaa perhetapaamisten ja perhekahvilan aikana numerosta 050 440 6517.

Kaikki kokoontumiset, retket ja muu paikallistiimin toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin - olisiko sinulla kiinnostusta osallistua järjestelyihin? Tiimissä on mukavaa suunnitella ja järjestää toimintaa. Kaikenlainen osaaminen on tervetullutta ja osallistumalla järjestelyihin pääset vaikuttamaan toiminnan sisältöihin! Ota rohkeasti yhteyttä tiimiin sähköpostitse helsinki@sateenkaariperheet.fi tai vertaistoiminnan koordinaattoriin Kaisaan.

PERHEKAHVILA 
Tiistaiaamuisin klo 10–12, paitsi ei 25.12. ja 1.1., Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs. Perhekahvila on mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja keksejä. Rattaat saa toimistoon sisälle. Hoitopöytä, potta, mikro, syöttötuoleja, leikkihuone yms. löytyy. Avoimet ovet eli tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin!

HUOM! EI PERHEKAHVILAA 25.12. ja 1.1.

RETKI HOPLOPIIN
Kaikenikäisten lasten perheille suunnattu retki HopLopiin ma 17.12. klo 17->(20)
Omavastuuhinta 8e/3-17-vuotiaat, 5e/1-2-vuotiaat, 0e aikuiset ja alle 1-vuotiaat. Ilmoittaudu mukaan helsinki@sateenkaariperheet.fi.
Kauppakeskus Ristikon HopLop, Ajomiehentie 1, 00390 Konala, Helsinki.


SOSIAALISTEN VANHEMPIEN ILTA
Sosiaalisten vanhempien ilta järjestetään joka toinen kuukausi. Kevään päivät ovat ke 16.1., ke 13.3. ja ke 22.5. klo 17.30-19.30 Kurvissa, Hämeentie 29. Luvassa osallistujalähtöistä keskustelua ja kahvittelua sosiaalisten vanhempien kesken. Sosiaaliset vanhemmat ovat lastensa oikeita vanhempia, mutta heillä ei ole geneettistä yhteyttä lapseen.


FAMILJECAFÉ I REGNBÅGENS FÄRJER PÅ SVENSKA
I samarbete med Regnbågsankan arrangerar Regnbågsfamiljernas frivilliga familjecafé för svenskspråkiga och tvåspråkiga regnbågsfamiljer. Vi håller öppet det sista torsdagen varje månad: 20.12. och varje gång kl. 10.30-12.30.


KOULULAISTEN VANHEMPIEN MUSIKAALI Koululaisperheiden vanhemmat lähtevät yhdessä katsomaan Kinky Bootsia Helsingin Kaupunginteatteriin!

Keskiviikon 23.1.2019 kello 19 näytökseen on varattuna on 13 lippua vasemmasta laidalta riveiltä 5-7, peräkkäisiltä paikoilta. Yhdistys sponsoroi jäsenten (vuoden 2018 jäsenmaksu maksettu) lippuja 10e/ hlö, jonka jälkeen lipun hinnaksi jää 68e (opiskelijalipulle 29e). Ei-jäsenille hinnat siis 78e ja 39e. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 16.12. vertaistoiminnan koordinaattorille. Musikaalista lisätietoja täältä>>


ALKUTAIPALE-ILTA
Tammikuussa jälleen Kurvissa, Hämeentie 29. Alkutaipale-illat on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnitteleville tai perheen jo perustaneille. Juttelua yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme. Olet tervetullut mukaan olit/te sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet. Alkutaipale-illat ovat kaikille avoimia, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat. Lisätietoja ajankohdasta myöhemmin tai helsinki@sateenkaariperheet.fi


SUKUPUOLTAAN POHTIVIEN LASTEN PERHEIDEN TAPAAMISET
Onko lapsesi päiväkoti- tai kouluiässä ja miettii sukupuoltaan? Transtukipisteen ja Sateenkaariperheet ry:n yhteistyössä järjestämiä sukupuoleltaan erityislaatuisten lasten vertaistapaamisia on kevään aikana kolme kertaa: la 26.1., la 23.3. ja la 11.5. Kellonaika aina 11-13. Tapaaminen on Sateenkaariperheiden tiloissa Kurvissa, Hämeentie 29.

VANHEMMUUSKUMPPANUUS-ILTA
Su 16.12. klo 14-17 Kurvissa, Hämeentie 29. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille, jotka haaveilevat vanhemmuuskumppanuudesta tai suunnittelevat perustavansa apilaperheen. Ohjelmassa tietoa ja keskustelua siitä, mitä vanhemmuuskumppanuus on ja miten siihen voi valmistautua. Lisäksi kuullaan perheellisten tarinoita ja tutustutaan pikakohtaamisissa potentiaalisiin vanhemmuuskumppaneihin, jos sellaista ei ole jo kiikarissa. Ilmoittautuminen ja lisätietoja täällä>>


SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖÖN KUULUVIEN VANHEMPIEN VERTAISRYHMÄ
Ryhmä kaikille transihmisille ja muille sukupuoletaan moninaisille ihmisille, joilla on lapsi haaveissa, tulollaan tai jo perheessään, jatkaa toimintaansa. Seuraava tapaaminen tammi-helmikuun vaihteessa. Tapaamiset Kurvissa, Hämeentie 29.

MISTÄ LISÄTIETOA?

Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>

Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle (Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet), liity ryhmään laittamalla vertaistoiminnan koordinaattorille sähköpostia ja pyydä liittämään sinut ryhmään.

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen helsinki@sateenkaariperheet.fi

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Mervi, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

Joulun välipäivinä on tulossa perhetapaaminen lautapelien merkeissä ja yksi sosiaalisten vanhempien kahvihetki. Päivämäärät varmistuvat pian.

MISTÄ LISÄTIETOA?

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Jyväskylän seudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>

Suljettu Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle Sateenkaariperheet Jyväskylä, liity ryhmään laittamalla pyyntö ylläpitäjälle täällä>>

JOENSUU

Paikallistiimi: Paju, joensuu@satenkaariperheet.fi
Joensuu palaa toimintakartalle. Joensuussa perhetapaamiset jatkuvat tammikuussa Porhjois-Karjalan setan ja Liekki ry:n yhteistyönä. Tapaamiset pidetään aina klo 17-19 Perheentalolla, jonka osoite on Taitokorttelin Parviaisen talo, Rantakatu 15, 80100 Joensuu.

17.1. Perheet koolle, toiveita ja odotuksia
14.2. Tavalliset perheet, minkälaisia ne ovat?
14.3. Sateenkaariperheitä lastenkirjoissa, tule selailemaan!
11.4. Avoimet ovet sukulaisille ja ammattilaisille, miten kohtaan sateenkaariperheen?
9.5. Pride-teema

KANTA-HÄME / HÄMEENLINNA

Paikallistiimi: Johanna, kantahame@sateenkaariperheet.fi

Kanta-Hämeen sateekaariperheiden ensimmäinen perhetapaaminen on lauantaina 12.1.2019 klo 10-12 Hämeenlinnan MLL:n tiloissa, osoitteessa: Turuntie 24 A 10, 13100 Hämeenlinna.

Luvassa rentoa yhdessäoloa ja tulevan ideointia. Tarjolla kahvia ja teetä. Käytössämme on keittiö ja ruoanlämmitysmahdollisuus. Ilmoitathan tulostasi paikallistiimin Johannalle 9.1 mennessä osoitteeseen kantahame@sateenkaariperheet.fi. Lämpimästi tervetuloa kaikki sateenkaariperheelliset, perhettä suunnittelevat tai siitä haaveilevat!

KESKI-UUSIMAA

Paikallistiimi: Paula ja Sanna, keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi

Liity mukaan myös Keski-Uudenmaan suljettuun facebook-ryhmään täällä>>

KOKKOLA

Paikallistiimi: Elina, Laura ja Maria, kokkola@sateenkaariperheet.fi

Kokkolan sateenkaariperheet järjestää tapaamisia ja toimintaa, joista sovitaan Facebook-ryhmässä. Kokkolan sateenkaariperheet -ryhmän löydät täältä >>

KUOPIO

Paikallistiimi: Hertta ja Sofia, kuopio@sateenkaariperheet.fi

Ainakin Kuopio-hallissa temppuillaan myös jatkossa, ja suunnittelun alla muitakin toiminnallisia tapaamisia. Niistä ja muista Kuopion alueen asioista keskustellaan omassa facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä>>

KYMENLAAKSO/KOTKA

Paikallistiimi: Veera, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi

Jos haluat liittyä Kymenlaakson sateenkaariperheiden Facebook-ryhmään, jossa tapaamisista sovitaan, laita sähköpostia paikallistiimille.

LAHTI

Jos Lahden suunnan ihmiset ovat tulevaisuudessa kiinnostuneita järjestämään tapaamisia, voivat he ottaa yhteyttä vertaistoiminnan koordinaattoriin. Lahden alueen sateenkaariperheet -nimisessä suljetussa Facebook-ryhmässä pääsee kontaktiin alueen muiden perheiden kanssa. Ryhmään voit liittyä laittamalla sähköpostia info@sateenkaariperheet.fi

MERI-LAPPI / TORNIO

Tornion Perheiden talolla on nyt pidetty ensimmäinen sateenkaariperhetapaaminen. Jos olet kiinnostunut jatkossa alueen sateenkaariperhetoiminnasta, laita viestiä info@sateenkaariperheet.fi

MIKKELI

Yhteyshenkilö: mikkeli@sateenkaariperheet.fi

Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa sähköpostitse.

OULU

Paikallistiimi: Suvi, oulu@sateenkaariperheet.fi

Oulun joulukuun tapaaminen pidetään pikkujoulujen merkeissä 16.12 poikkeuksellisesti klo 16-18. Tapaamispaikkana Vihreä talo (Uusikatu 27). Ohjelmassa piparien koristelua sekä joululauluja. Tervetuloa!

Facebookista löytyy sivu Oulun seudun sateenkaariperheet >>, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista ja tapaamisista. Oulun sähköpostilistalle voit liittyä laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi

PORI

Paikallistiimi: Elina ja Johanna pori@sateenkaariperheet.fi


Porissa vietetään pikkujouluja tiistaina 18.12. Lintulassa klo 17.30-19. Luvassa jouluista ohjelmaa ja pieni yllätys lapsille.

Tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset, että perheestä vielä haaveilevat.
Ohjelmassa on kahvittelua ja vapaata leikkiä. Kaikista tapaamisista ja tapahtumista saat lisätietoja Facebook-sivuiltamme >>

Jos olet kiinnostunut liittymään sähköpostilistallemme tai salaiseen Facebookin keskusteluryhmään, laita meille viestiä joko sähköpostilla pori@sateenkaariperheet.fi tai Facebookissa >>. Kaikkiin tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset että perheestä haaveilevat.

ROVANIEMI

Pohjois-Suomen sateenkaariperheille on oma Facebook-ryhmä Sateenkaariperheet Lapissa. Liity mukaan täällä >>

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi

Seinäjoen toiminta kaipaa uusia tekijöitä. Jos haluat alueelle toimintaa, on nyt tartuttava toimeen. Järkkäilemään pääsee laittamalla tiimin osoitteeseen sähköpostia.

TAMPERE

Paikallistiimi: Marjut, Johanna x 2, Sari, Laura, Heidi ja Henna, tampere@sateenkaariperheet.fi

Tulossa alkuvuonna:
Tammikuussa: perhehoidon infotilaisuus, perhetapaaminen (sään salliessa luultavasti ulkoilun merkeissä) 

Helmikuussa: koululaisten toiminnallinen tapaaminen, luento/keskustelutilaisuus lastenhoidolla, Pienten tapaaminen Leon leikkimaa ja aikuisten vapaa viikonloppu (la-su)15.-16.2.

Liity suljettuun Tampereen sateenkaariperheet -Facebook-ryhmään, niin saat ajantasaiset tiedot myös muista tulevista perhetapaamisista, pienten tapaamisista, alkutaipale- ja yh-tapaamisista. Liittyminen tapahtuu lähettämällä postia osoitteeseen: tampere@sateenkaariperheet.fi

TURKU

Paikallistiimi: Tanja, Tiia, Minna ja Marjukka, turku@sateenkaariperheet.fi

Koko perheen tonttujuhla Caribian kylpylässä 16.12., jonne ilmoittautumisaika on umpeutunut, mutta tiimiltä voi tiedustella viime hetken paikkoja.


Voit ilmoittautua sähköpostilistalle lähettämällä viestiä osoitteeseen turku@sateenkaariperheet.fi.    

Suljettuun Fb-­keskusteluryhmäämme voit littyä täällä>> . Tiedotusta voi seurata julkisella Facebook-sivullamme, täällä>>

Lämpimästi tervetuloa tapaamisiin saamaan vertaistukea ja tutustumaan mukaviin ihmisiin!

Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29, 00500 Helsinki 


www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
R Räihä
r.raiha@sateenkaariperheet.fi
050 525 7999

Vertaistoiminnan koordinaattori
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976​

Projektipäällikkö
Väriä perhehoitoon -hanke

Heidi Puustinen
heidi.puustinen@sateenkaariperheet.fi
050 3260 777


Perhesuhdekeskus

Projektipäällikkö
Sanna Metsäpuu
sanna.metsapuu@perhesuhdekeskus.fi
050 410 6772

Perhetyöntekijä
Terhi Väisänen
terhi.vaisanen@perhesuhdekeskus.fi
050 431 4600

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Projektipäällikkö
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Suunnittelija
Jenni Kerppola
jenni.kerppola@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello 9-10
sekä sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat-ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Lisätietoja jäsenyydestä sekä linkit liittymis- ja jäsentietojen muutoslomakkeiseen löydät täältä>>

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2018

Tiia Kovanen, Vantaa
Marjukka Irni, Turku
Petri Segerholm, Kotka
Anu Kantola, Helsinki
Tiia Sudenkaarne, Turku
Hanna Ruohonen, Helsinki
Anu Pellinen, Espoo
Jenni Kemppi, Helsinki (varajäsen)
Markus Oja, Lempäälä (varajäsen)

Puheenjohtaja
Krister Karttunen, Helsinki 
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
050 513 7765

Terveisesi yhdistyksen työntekijöille ja hallitukselle

0%