Prolanta-Hackathon 6.-7.2.2019 Valio Oy, Helsinki


Haaste

• Valion tavoitteena on, että vuonna 2030 merkittävä osa valiolaisten tilojen lannasta prosessoidaan ravinnetuotteiksi ja energiaksi. Valio on kehittänyt lannankäsittelyä varten keskitetyn biolaitosratkaisun. Tilarakenteen hajanaisuuden takia pelkästään keskitetyllä prosessoinnilla ei kuitenkaan voida päästä tavoitteeseen. 


• Minkälaisia teknologisia ja logistisia ratkaisuja tarvitaan (hajautettu ratkaisu), jotta lähes kaikki lanta saadaan kehittyneen prosessoinnin piiriin? Vaatimukset prosessoinnille:


      1) lietelannan määrä vähenee oleellisesti tai kuljettaminen helpottuu

      2) ravinteet saadaan jakeistettua

      3) hyödyntäminen energiaksi

      Minimissään ratkaisussa toteutuvat joko vaatimus 1) tai 2).
      Vaatimus 3) ei yksistään riitä ratkaisuksi.

      Optimiratkaisussa kaikki kolme vaatimusta toteutuu.


• Kehittämänne konseptit voivat liittyvä seuraaviin alueisiin:
      –navettateknologiat
      –tilakohtaiset prosessiteknologiat
      –urakointiin sopivat teknologiat
      –logistiset ratkaisut ja niiden teknologiayhdistelmät


0%