Pelaajan poistaminen kaksoisedustuksesta

Pelajaa voidaan poistaa kaksoisedustuksesta kaikkien osapuolten (ylemmän ja alemman sarjatason seurat/seurat ja pelaaja) yhteisellä sopimuksella ennen ylemmän sarjatason sarjakauden alkamista. Lomakkeesta täytetään ylemmän sarjatason seuran tiedot, mikäli kyseessä on oman seuran kaksoisedustussopimus. Mikäli kysessä on kahden seuran välinen kaksoisedustussopimus, täytetään sekä ylemmän että alemman sarjatason seuran tiedot.

Mikäli sarjakautensa kaksoisedustusoikeusjärjestelmässä aloittanut pelaaja siirtyy toiseen seuraan sarjakauden aikana, purkautuu kaksoisedustussopimus automaattisesti. Ko. siirto ei vie oikeutta kaksoisedustussopimukseen palaamiseen.

Pelaajan nimi

Pelaajan syntymävuosi

Pelaaja on hyväksynyt kaksoisedustuksen purkamisen

Pelaajan huoltaja on hyväksynyt kaksoisedustuksen purkamisen (pelaaja alle 18 v.)

Ylemmän sarjatason seura

Ylemmän sarjatason seuran edustajan nimi

Ylemmän sarjatason seuran edustajan sähköpostiosoite

Ylemmän sarjatason seura on hyväksynyt kaksoisedustuksen purkamisen

Alemman sarjatason seura

Alemman sarjatason seuran edustajan nimi

Alemman sarjatason seuran edustajan sähköpostiosoite

Alemman sarjatason seura on hyväksynyt kaksoisedustuksen purkamisen

Sopimuksen purkamispäivä ja kellonaika (hh:mm)

0%