Liikkuva opiskelu

Johtamisen tarkistuslista

Johtamisen tarkistuslistan tavoite on edistää Liikkuva opiskelu -toiminnan systemaattista organisoitumista ja johtamista. Tarkistuslista on tarkoitettu oppilaitosten liikunnallisen toimintakulttuurin johtamisen, koordinoinnin ja viestinnän tueksi.

Taustatiedot

Koulutusorganisaatio

Oppilaitoksen nimi

Oppilaitoksen sijaintikunta

Kuinka monta henkilöä on osallistunut tarkistuslistaan vastaamiseen?

Luettele tarkistuslistaan vastaamiseen osallistuneiden ammattinimikkeet

1/3