Uutiskirje tammikuu 2019

2019 tuo äitiyslain lisäksi tapaamisoikeuden sosiaaliselle vanhemmalle

Uusi vuosi on toivoa täynnä. Vuoden aikana otetaan kaksi jättiläisaskelta sateenkaariperheiden lasten oikeuksien näkökulmasta. Huhtikuun alusta tulee voimaan kauan odotettu äitiyslaki. Loppuvuodesta kokonaan uudistettu laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tuo lukuisia uusia mahdollisuuksia monimuotoisille perheille, ennen kaikkea apilaperheille ja muille perheille, joissa on tosiasiallisia vanhempia ilman juridista vanhemmuutta.

Äitiyslaki on osoittautunut perheille hankalasti hahmotettavaksi. Yritän tässä vielä selkeyttää, mistä asiassa on kyse.

Lain perusteella voidaan vahvistaa toisen äidin äitiys VAIN niissä tapauksissa, jossa lapsi on saanut alkunsa lahjoitetuilla siittiöillä, joiden luovuttajaa ei voida vahvistaa lapsen isäksi. Äitiyden tunnustamisen edellytyksenä on molempien puolisoiden yhteinen suostumus hedelmöityshoidoille. Hedelmöityshoitosuostumus voidaan antaa VASTA kun laki on voimassa. Vain lapset, jotka ovat saaneet alkunsa lain voimaantulon jälkeen, voidaan tästä syystä vahvistaa äitiyslain nojalla. Ennen lain voimaantuloa alkunsa saaneet lapset täytyy adoptoida perheen sisäisesti. Myös tulevaisuudessa vanhemmuus vahvistetaan adoption kautta niiden lasten osalta, joista ei ole yhteistä suostumusta hedelmöityshoidoille, syystä tai toisesta.

Äitiyslailla EI siis voida vahvistaa äitiyttä
 *  jos lapsi ei ole saanut alkuaan hedelmöityshoidoissa
 *  jos hedelmöityshoidoille ei ole annettu yhteistä suostumusta äitiyslain vaatimalla tavalla
 *  jos lapsi on syntynyt tai saanut alkunsa ennen lain voimaantuloa 

Toisin sanoen, jos lapsi on saanut alkunsa esimerkiksi koti-inseminaatiossa tai yhdynnässä, ei äitiyslakia voida soveltaa. Tällä hetkellä olemassa olevien lasten tai raskaana olevien vanhempien lasten osalta äitiyslaki EI myöskään tule sovellettavaksi. Kaikissa näissä tapauksissa joudutaan turvautumaan perheen sisäiseen adoptioon. Äitiyslain perusteella vanhempi vahvistetaan äidiksi, vaikka lapsen synnyttänyt olisi mies.

Syksyllä astuu voimaan lapsenhuoltolain kokonaisuudistus, jonka eduskunta hyväksyi joulun alla. Pakettiin sisältyy lukuisia uudistuksia, jotka parantavat lasten asemaa. Sateenkaariperheiden näkökulmasta keskeisin on mahdollisuus vahvistaa lapselle tapaamisoikeus hänelle erityisen läheiseen henkilöön, jonka kanssa hänellä on lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava suhde. Toisin sanoen tulevaisuudessa esimerkiksi apila- ja uusperheissä eläville lapsille on mahdollisuus vahvistaa juridisesti sitova tapaamisoikeus sosiaalisiin vanhempiinsa. Tällaisen tapaamisoikeuden voidaan vahvistaa hakemuksesta tuomioistuimessa, kun tuomioistuin katsoo sen olevan lapsen edun mukaista. Tapaamisoikeus on juridisesti yhtä sitova kuin tapaamisoikeus juridiseen vanhempaan, ja se voidaan tarvittaessa panna toimeen viranomaisten toimesta.

Apilaperheiden byrokratiaa voi helpottaa myös mahdollisuus sopia oheishuoltajuudesta vanhempien ja oheishuoltajan keskinäisellä sopimuksella. Enää kaikkia oheishuoltajuuksia ei tarvitse hakea tuomioistuimesta kuten nykyisin. Muutenkin vanhempien mahdollisuuksia sopia lapsen huollosta, tehtävienjaosta, tiedonsaantioikeudesta, asumisesta ja tapaamisista laajennetaan. Tämä helpottaa monimuotoisissa perheissä elävien vanhempien tilannetta monin eri tavoin. Tiedotamme lapsenhuoltolain uudistuksen vaikutuksista sateenkaariperheisiin pitkin tätä vuotta.

Vuosi alkaa lupaavasti. Pidetään eduskuntavaalien yhteydessä huolta, että sateenkaariperheiden oikeuksien näkökulmasta suotava kehitys jatkuu myös vaalien jälkeen. Älä äänestä trans- ja homofobiaa eduskuntaan.

Juha Jämsä

toiminnanjohtaja
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Sisällysluettelo:

• Uutisia ja ajankohtaista
• Tapahtumauutisia
• Tulevat koulutukset ja tapahtumat
• Vertaistoiminta netissä
• Neuvontapalvelu
• KAIKKI PAIKALLISET TAPAHTUMAT
   uutiskirjeen lopussa

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, lisätietoja täällä >>

Uutisia ja ajankohtaista

Vuositeema 2019: Perheellistymismahdollisuudet

Syyskokous valitsee vuosittain Sateenkaariperheille vuositeeman, joka ohjaa vertaistoimintaa, vaikuttamistyötä ja ammatillisen työn kehittämistä. Vuoden 2019 teemaksi valittiin perheellistymismahdollisuudet.

Perheellistymismahdollisuuksien teemaa nostetaan esiin vuoden aikana keskustelutilaisuuksissa, koulutuksissa, tiedotteissa, lausunnoissa ja mediahaastatteluissa. Vaikuttamistyössä panostetaan erityisesti sijaissynnytykseen, hedelmöityshoitosyrjinnän lopettamiseen, translain uudistamiseen, adoptioon, perhehoitoon sekä apilaperheiden juridiseen asemaan. Koulutustoiminnassa korostuu lastensuojelun ammattilaisten kouluttaminen perhehoidon ja adoption osalta.

Vuoden aikana lisätään vanhemmuuskumppaneille/apilaperheille tarjottavaa tietoa, neuvontaa ja tukea perheen perustamiseen. Lisäksi perhehoidosta ja adoptiomahdollisuuksista tiedotetaan aktiivisesti sateenkaari-ihmisille (esimerkiksi 26.2. tilaisuus Helsingissä). Tammikuussa käynnistyy myös ensimmäinen sateenkaari-ihmisille suunnattu sijaisperheiden ennakkovalmennus.

Voit tutustua yhdistyksen toimintasuunnitelmaan täällä >>

Mietityttääkö adoptio tai perhehoito?

Mitä yhteistä niillä on? Kuinka ne eroavat toisistaan? Sopisiko jompi kumpi vaihtoehto minulle ja meidän perheelle? Kummassakin tapauksessa on kyse lapsen ottamisesta perheenjäseneksi ja kasvattamisesta osana perheyhteisöä, mikä mahdollistaa turvalliset ja pysyvät, jopa elinikäiset kiintymyssuhteet. Tule mukaan pohtimaan adoption ja perhehoidon kysymyksiä ja mitä mahdollisuuksia ne voisivat tarjota juuri sinulle. Paikalla on adoption ja perhehoidon asiantuntijoita vastaamassa kysymyksiin.

Teemailta adoption ja perhehoidon mahdollisuuksista 26.2.2019 klo 18-20 Kurvissa, Hämeentie 29, 7 krs.

Ilmoittautuminen 15.2.2019 mennessä täällä >>

Uusi nimilaki tunnistaa perheiden moninaisuuden hiukan aiempaa paremmin

Tämän vuoden alusta astuivat voimaan nimilain muutokset. Uuden nimilain >> etunimen muutokseen liittyvät pykälät on muotoiltu väljästi sukupuolen suhteen, mikä on selvä parannus sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteutumisessa. Lain soveltamisessa on viranomaisten mukaan tarkoitus noudattaa varsin vapaata tulkintaa etunimen muutosta koskevien pykälien osalta.

Muita keskeisiä muutoksia nimilaissa ovat neljän etunimen salliminen ja puolisoiden sukunimien vapaampi yhdisteleminen. Vanhempien sukunimien yhdistelmän voi jatkossa antaa myös lapselle. Nimilakia ei kaikilta osin uudistettu kuitenkaan riittävästi. Sateenkaariperheiden näkökulmasta perusongelmana säilyy sukunimisuoja. Lapselle ei voi aina antaa sukunimeä hänen tosiasiallisten perhesuhteidensa mukaisesti vaan pelkästään juridisten vanhempien nimiin tai täyssisaruuteen perustuen.

Toiveena olisi ollut, että kaikkien tosiasiallisten vanhempien nimi olisi pitänyt voida antaa. Joitain myönnytyksiä kuitenkin moninaisille perheille annettiin. Tietyillä edellytyksillä avopuolisoiden annetaan ottaa yhteinen sukunimi ja lapselle sijaisvanhemman sukunimi.

Oletko jo jäsen?

Jäsenmaksun maksaminen on helppo mutta tehokas tapa tukea työtä, jota teemme sinun ja perheesi hyväksi. Jäsenyytesi on meidän valtakirjamme yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä. Ilman jäseniä meillä ei ole sananvaltaa. Teemme työtä kaikkien sateenkaariperheiden lasten, vanhempien, läheisten ja vanhemmaksi haluavien hyvinvoinnin, oikeuksien ja mahdollisuuksien eteen.

Jäsenenä saat tuntuvia alennuksia maksullisista leireistä ja kursseistamme. Muut jäsenedut sekä kaikki tarvittavat tiedot jäsenyydestä löydät sivuiltamme >>

Vanha jäsen - jäsenmaksulaskut lähtivät sähköpostitse viime viikolla. Jos olet jäsen etkä saanut laskua, syy on luultavasti jäsenrekisterissä olevat väärät yhteystiedot. Tässä tapauksessa ilmoita muuttuneet yhteystietosi täällä >>, ja pääset nauttimaan jäseneduista koko vuoden. 

Uusi jäsen - kun toimit pian, saat tämän vuoden jäsenyyden kuntoon jo ensimmäisessä aallossa. Jäsenmaksu vuonna 2019 on 20 euroa perheen ensimmäiseltä jäseneltä. Kun liität perhejäsenyyteesi muita jäseniä (esim. puolison ja lapset), maksat heistä jäsenmaksua vain 5 euroa per jäsen. Esimerkiksi nelihenkisen perheen jäsenmaksuksi tulee 35 euroa vuodessa eli alle 9 euroa per henkilö! Liity jäseneksi täällä >>.

Ryhdy kuukausilahjoittajaksi

Haluatko tukea sateenkaariperheiden yhdenvertaisuutta, mutta et tiedä miten? Jos sinulla ei ole aikaa esimerkiksi lähteä vapaaehtoiseksi >>, mutta haluaisit silti tehdä jotain, voit ryhtyä Sateenkaariperheiden kuukausilahjoittajaksi. Voit tukea toimintaamme valitsemallasi summalla kuukausittain (tai harvemmin). Lisätietoja sekä lomakkeen kuukausilahjoittajaksi ryhtymiseksi löydät Setan sivuilta >>

Toinen helppo tapa tukea Sateenkaariperheitä on liittyä yhdistyksen kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenmaksu yksityishenkilöille on 30 euroa ja yhteisöille 200 euroa vuonna 2019. Liity kannatusjäseneksi >>

Uutta vertaistoimintaa verkossa:

Adoptio sateenkaaren väreissä

Sateenkaariperheet ry ja Adoptioperheet ry >> ylläpitävät uutta Adoptio sateenkaaren väreissä -nimistä Facebook-ryhmää. Ryhmässä on mahdollista käydä luottamuksellista keskustelua adoptioon liittyvissä kysymyksissä.

Ryhmä on tarkoitettu niin sateenkaariperheille, jotka vasta suunnittelevat tai odottavat adoptiota, kuin heille, joilla adoptio on jo toteutunut. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden vertaistukeen, esimerkiksi kun adoptiota suunnittelevat haluavat kysyä neuvoa adoptioprosessin alulle saattamiseen, adoptiolasta odottavat saada vertaistukea välillä pitkältäkin tuntuvaan odotusaikaan tai adoptioperheet jakaa kokemuksiaan niin adoptioprosessista kuin adoptioperheenä elämisestäkin. Myös ylläpitäjiltä on mahdollista kysyä adoptioon liittyviä kysymyksiä. 

Useille adoption suunnittelu voi olla vielä asia, josta ei ole puhuttu läheisille, joten ryhmään kuulumista tai keskusteluissa esiin tulleita asioita käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä jaeta ryhmän ulkopuolelle.

Voit liittyä ryhmään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: heidi.puustinen@sateenkaariperheet.fi

Nelfan vuosikokous Helsingissä maaliskuussa

Sateenkaariperhejärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö Nelfa pitää vuosikokouksensa Helsingissä 8.-10.3.2019. Kokous tuo mukanaan kaikille avoimen, englanninkielisen seminaarin lapsen oikeuksien näkökulmasta ja sopimuksesta sateenkaariperheaktivismin välineenä. Mielenkiintoisen seminaarin ajankohta kannattaa varata jo kalentereista: pe 8.3.2019 kello 13-16.

Nelfan vuosikokouksen yhteydessä järjestetään myös koko perheen tapahtuma sunnuntaina 10.3.2019 kello 10-13. Lisätietoja mm. seuraavassa uutiskirjeessä!

Uutisia lyhyesti

TOIMISTON ALUEEN POIKKEUSLIIKENNE
Julkinen liikenne Sateenkaariperheiden toimiston kulmilla Helsingin Sörnäisissä mullistuu 4.3. lähtien kun Hämeentien remontti Kurvin ja Hakaniemen välillä alkaa. Kaikki raitiovaunut siirtyvät poikkeusreiteille ja lakkaavat kulkemasta Kurvin kautta tämän hetkisten tietojen mukaan noin vuoden ajaksi. Metro ja kaikki bussit pysyvät vanhoilla reiteillään. Raitiovaunujen lähimmät pysäkit jäävät noin puolen kilometrin päähän Brahenkentän tienoille.

UUSI RUOTSINKIELINEN PODCAST
Queerents är podden du väntat på! I Queerents pratar Olivia och Catzo om hur det är att vara förälder i en regnbågsfamilj och om könsnormer och -förväntningar. Nytt avsnitt varje fredag! Podden finns där roddar finns, på Soundcloud, Itunes och Spotify. Sök också upp oss på sociala medier under användarnamnet @queerentspodcast.

Tätä podcastia olet odottanut! Queerents podcastissa Olivia ja Catzo puhuvat mm. millaista on olla vanhempi sateenkaariperheessä sekä sukupuolinormeista ja -odotuksista. Uusi jakso joka perjantai! Podcast löytyy sieltä, mistä podcastit löytyvät: Soundcloudista, Itunesista ja Spotifysta. Löydät meidät myös somesta: @queerentspodcast.

Vaikuttamistyön ajankohtaiset

• Eduskunta hyväksyi lapsenhuoltolain kokonaisuudistuksen 13.12. Laki ei lopulta sisällä mahdollisuutta sopia tapaamisoikeudesta sosiaaliselle vanhemmalle sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella. Joka tapauksessa tuomioistuin voisi tulevaisuudessa määrätä lapselle oikeuden tavata sosiaalista, tosiasiallista vanhempaansa, mikä on yksi yhdistyksen tärkeimmistä tavoitteista. Laki tulee voimaan todennäköisesti syyskaudella 2019.

• Monimuotoiset perheet -verkoston julkaisi poliittiset tavoitteet >>. Verkosto tavoittelee tulevalla hallituskaudella lapsiperheellistymisen esteiden purkamista ja poistamista. Sateenkaariperheet ry:n hallitusohjelmatavoitteita 2019 >> viedään aktiivisesti potentiaalisten hallitusohjelmaneuvottelijoiden tietoisuuteen.

• Sateenkaariperheet on mukana valmistelemassa kansallista tavoite- ja toimenpidesuunnitelmaa vuosille 2019-2025 lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä. Ohjelmassa pyritään huomioimaan erityisesti myös haavoittuvassa asemassa olevien lasten turvallisuuden edistäminen.

• Sijaissynnytys-kannanotto kumppanien kanssa on julkaistu tiedotteena >> Sijaissynnytys on saatu jossain muodossa useampien puolueiden ohjelmiin.

Tapahtumauutisia

Hämeenlinnassa alkoi paikallistoiminta

Tammikuun alussa käynnistyi Hämeen sateenkaariperheiden paikallistoiminta Hämeenlinnassa seitsemän aikuisen ja kuuden lapsen voimin. Yhdessä ideoitiin tapaamisia keväälle: pulkkamäkeä Ahvenistolla, lättyjen paistoa Aulangon tekosaarten kodalla, leikkimistä ja kahvittelua MLL:n tiloissa. Pian perustetaan salainen Facebook-ryhmä toiminnassa mukana oleville, jotta tapaamisista voidaan tiedottaa tarkemmin. Tiedotusta hoidetaan myös sähköpostitse. Jos haluat liittyä Facebook-ryhmään tai saada tietoa tulevista tapaamisista sähköpostiisi, lähetä viestiä paikallistiimin Johannalle: kantahame@sateenkaariperheet.fi

Lämpimästi tervetuloa mukaan tapaamisiin kaikki sateenkaariperheelliset ja sateenkaariperheestä haaveilevat!

Kumppanuusvanhemmuus kiinnostaa

Joulukuun vanhemmuuskumppanuusiltapäivään osallistui yhdeksän vanhemmuuskumppania etsivää, kahden tulevan apilaperheen vanhemmat sekä kolmi- ja neliapilaperheiden vanhempia, jotka kertoivat muille omista perhe-elämän ja kumppanuusvanhemmuuden kokemuksistaan. Lopuksi kaikki kumppania/kumppaneita etsivät pääsivät pikatapaamisissa tutustumaan toisiinsa. Lisäksi toistakymmentä tilaisuudesta kiinnostunutta, mutta tällä kertaa estynyttä, jätti ilmoittautumislomakkeessa toiveen, että saavat tiedon seuraavasta tapahtumasta.

Seuraava vanhemmuuskumppanuusilta helmikuussa (kts. Tulevat koulutukset ja tapahtumat) tulee keskittymään vähemmän tiedon jakamiseen ja enemmän kumppanuusvanhemman etsimiseen. 

Tulevat koulutukset ja tapahtumat

Perhevalmennus

Perhevalmennus on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaari-parisuhteiden ja -erojen erityispiirteistä.

Kurssit ovat maksuttomia, viikonloppu-kursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>


Iltakurssi 5.3.-2.4.2019 klo 17.30-20.30 Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs
Helsingin iltakurssi järjestetään viitenä peräkkäisenä tiistai-iltana yhdistyksen toimistolla Kurvissa. Ilmoittautuminen kevään kurssille on nyt avattu. Kurssille otetaan maksimissaan 30 henkeä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>

Ilta- ja viikonloppukurssit syksyllä 2019
Syksyllä järjestetään iltakurssi Helsingissä ja lokakun lopussa viikonloppukurssi jossain päin Suomea. Päivämäärät selviävät alkuvuoden aikana.

Perhesuhdekeskuksen rakkaussuhdetoimintaa sateenkaareville paris- ja moniskunnille

Rakkaussuhdetuokio Lahden Multi-Cultissa la 2.2. klo 15-18
Tule pysähtymään kumppani(e)si kanssa rakkaussuhteenne äärelle kolmen tunnin mittaiseen Rakkaussuhdetuokioon! Tuokio koostuu ohjaajien alustuksesta sekä työskentelystä oman kumppani(e)n kanssa. Tilaisuus on maksuton. Lue lisää ja ilmoittaudu nopeasti täällä >>

Vuorovaikutus rakkaussuhteessa -viikonloppu Kuopiossa 16.-17.3.
Vuorovaikutus on avain läheisiin ihmissuhteisiin. Tulkaa antamaan aikaa ja läsnäoloa toisillenne, lisäämään ymmärrystä välillenne ja lähentymään rakkaussuhteessanne Vuorovaikutus rakkaussuhteessa -viikonloppukurssille. Mukaan mahtuu 7 ensimmäiseksi ilmoittautunutta sateenkaarevassa pari- tai monisuhteessa elävää paria. Kurssimaksu on 100e/pari koko viikonlopulta. Lue lisää ja ilmoittaudu täällä >>

Haluaisitko Rakkaussuhdetuokioiden vapaaehtoisohjaajaksi?

Rakkaussuhdetuokiot ovat kolmen tunnin mittaisia rakkaussuhdetta vahvistavia tilaisuuksia pari- tai monisuhteessa eläville sateenkaari-ihmisille. Tuokioon osallistutaan yhdessä kumppanin tai kumppanien kanssa. Tuokio koostuu vapaaehtoisohjaajan pitämästä alustuksesta tuokion teemaan liittyen sekä työskentelystä annettujen harjoitusten parissa oman/omien kumppani(e)n kanssa. Rakkaussuhdetuokioita voi järjestää jo viidellä eri teemalla: voimavarat, ristiriidat, vuorovaikutustaidot, tunteet sekä unelmat ja toiveet. Perhesuhdekeskus järjestää tuokioita yhteistyössä paikallisten Setan jäsenjärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Uusia vapaaehtoisohjaajia etsitään itäiseen ja pohjoiseen Suomeen! Ohjaajalla ei tarvitse olla ammatillista osaamista, vaan into oppia uutta ja halu tarjota mahdollisuuksia sateenkaareville paris- ja moniskunnille vahvistaa suhdettaan riittää.

Oulussa järjestetään yhden päivän mittainen koulutus lauantaina 11.5. Siellä saat tarvittavat tiedot tuokion ohjaamiseen. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet tulevat tammikuun lopussa Perhesuhdekeskuksen verkkosivuille >>. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta ja haluaisit suoraan sähköpostiisi tiedon, kun ilmoittautuminen avautuu, lähetä viesti osoitteeseen sanna.metsapuu@perhesuhdekeskus.fi

Vanhemmuuskumppanuusilta

To 7.2. klo 17:30-20 järjestettävä Vanhemmuuskumppanuusilta on tarkoitettu kaikille, jotka haaveilevat vanhemmuuskumppanuudesta tai suunnittelevat perustavansa apilaperheen, siis kaikille, joilla on suunnitelmissa jakaa vanhemmuus jonkun muun kuin oman rakkaus/seksikumppanin kanssa ja, joilla ei ole vielä vanhemmuuskumppania/-kumppaneita. Illan pääpaino on tutustumisessa muihin illan osallistujiin. Potentiaalisiin vanhemmuuskumppaneihin pääsee tutustumaan niin ryhmäkeskustelujen kuin  pikakohtaamisten kautta. Lisätietoja ja ilmoittaumiset täällä >>

Lasten eroryhmä Helsingissä

Sateenkaariperheet ja Perhesuhdekeskus toteuttavat yhteistyössä pitkän linjan lasten erotoiminnan asiantuntijajärjestön Kasper ry:n kanssa sateenkaariperheiden lasten eroryhmän huhti-toukokuussa. Ryhmä kokoontuu neljänä keskiviikko-iltana ja yhtenä lauantaipäivänä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>

Kesäleiri - save the date

Kaikenlaisille sateenkaareville perheille suunnattu kesäleiri koittaa tuttuun tapaan heinäkuun ensimmäisellä kokonaisella viikolla to-su eli 4.-7.7.2019. Paikkana on Nuorisokeskus Piispala Kannonkoskella, 280km Oulusta etelään ja 130km Jyväskylästä pohjoiseen. Ilmoitautuminen leirille alkaa huhtikuun uutiskirjeen ilmestymisen myötä.

Voit tutustua leiripaikkaan jo etukäteen täällä >>

Aikuisten vaellus jälleen syksyllä

Aikuisten vaellus järjestetään toista kertaa 21.-25.9. Tällä kertaa vaellusympäristönä toimii kansallismaisemia tarjoava Koli. Ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa.

Tapahtumakalenteri 2019

26.1. Sijaisvanhempien fokusryhmä, Tampere
1.2. Rakkaussuhdetuokio, Helsinki
2.2. Rakkaussuhdetuokio, Lahti
2.2. Rakkaussuhdetuokio, Turku
7.2. Vanhemmuuskumppanuusilta, Helsinki
8.-10.2. Talvileiri, Mikkeli
26.2. Teemailta adoption ja perhehoidon mahdollisuuksista, Helsinki
5.3.-2.4. Perhevalmennus, Helsinki
8.-10.3. Nelfan vuosikokouksen oheistapahtumat, Helsinki
16.-17.3. Vuorovaikutus rakkaussuhteessa -viikonloppu, Kuopio
3.4.-4.5. Lasten eroryhmä, Helsinki
11.5. Rakkausuhdetuokioiden ohjaajakoulutus, Oulu
17.-19.5. Transmaskuliinien vanhempien leiri, Helsinki
4.-7.7. Kesäleiri, Kannonkoski
13.-15.9. Koululaisten leiri, Vartiosaari, Helsinki
21.-25.9. Aikuisten vaellus, Koli

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin, joka sisältää myös paikalliset tapahtumat, löydät nettisivuiltamme >>

Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Suurin osa toiminnastamme on paikallistiimien vapaaehtoisten eri paikkakunnilla toteuttamaa.

Vertaistoiminta netissä - Perheaikaa.fi

Perheaikaa-palvelu on uudistumassa. Tämän vuoksi chatit ja muut toiminnot ovat nyt tauolla. Uusi Hyvä kysymys -sivusto lanseerataan tammikuussa. Lisätietoja seuraavassa uutiskirjeessä.
Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi voi lähettää suoraan vertaistoiminnan koordinaattorille tai vaikka tämän kirjeen lopussa olevalla vastauslomakkeella.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

PUHELIN
Tiistaisin klo 12-13 ja torstaisin klo 9-10 numerossa 050 321 0048. 

SÄHKÖPOSTI
Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa. Jos vastausta ei kuulu, voit lähettää kyselyä, tuliko viesti perille.

CHAT
Neuvontapalveluihin kuuluu myös Kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat, joka on palvelualustan uudistumisen vuoksi syyskauden 2018 poissa käytöstä.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu

Pohdituttaako sinua jokin perhesuhteessasi? Onko sinulla huoli perhetilanteestasi? Huolesi voi koskea pari- tai monisuhteen pulmia, erotilannetta, vanhemmuuden jakamista, uusperheyden, apilaperheyttä tai haasteita läheisten kanssa.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu tarjoaa tukea kaikkien sateenkaari-ihmisten perhe- ja läheissuhteisiin. Oletpa itse sateenkaari-ihminen tai sateenkaari-ihmisen vanhempi, puoliso, sisarus, lapsi tai muu läheinen, voit keskustella tilanteesta perhetyöntekijän kanssa.

Palvelu on auki:
Maanantaisin klo 15-17 ja perjantaisin klo 8-10 numerossa 050 444 4446.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Muista myös Sinuiksi -neuvontapalvelu

Sinuiksi-chattien tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa.

Katso myös muut neuvontapalvelut >>

Haastattelupyynnöt

Iltalehteen etsitään apilaperhehaastateltavaa
Toimittaja etsii haastateltavaa kumppanuusvanhemmuudesta kertovaan juttuun. Haastateltavaa toivotaan omilla kasvoillaan, mutta myös anonyymiys on mahdollista. Jutun saa lukea etukäteen ja pyytää tarvittaessa muutoksia. Jos sovit kuvaukseen ja haluaisit olla haastateltavana, laita viestiä osoitteeseen: taru.tammikallio@gmail.com

Apilaperheitä ja vanhemmuuskumppaneita etsitään vertaistueksi ja tv-sarjaan
ITV Studios Finland tekee Neloselle lämminhenkistä tv-sarjaa kumppanuusvanhemmuudesta. Nyt etsitään henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita kertomaan omasta vanhemmuuskumppanuudestaan sekä olemaan vertaistukena sellaisiksi haluaville (myös ilman tv-esiintymistä).

Elämäntilanteesi voi olla seuraava: 
- odotat lasta kumppanuusvanhemman/-vanhempien kanssa
- sinulla on jo apilaperhe

Kerromme mielellämme lisää! Ota rohkeasti yhteyttä: 
Heidi Räihä-Faucon, tuottaja, ITV Studios Finland, heidi.raiha-faucon@itv.com, 050 342 7552
Kaisa Niittynen, Sateenkaariperheet ry, kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi, 050 321 7976

Yhteistyökumppanit tiedottavat

Ensimmäinen suomenkielinen tietokirja polyamoriasta on ilmestynyt
"Kahta kaunihimmin on taitavasti ja queer-sensitiivisesti kirjoitettu lukupaketti, joka herättelee lukijaa pohtimaan omia ihmissuhteitaan ja seksuaalisuuttaan laajasti. Siksi se sopiikin mainiosti kenelle tahansa ihmissuhdetaidoista tai läheissuhteiden moninaisuudesta kiinnostuneelle. Varaudu itsetutkiskeluun sekä syviin keskusteluihin läheistesi kanssa, mutta myös ennen kaikkea hymyilyttäviin lukuhetkiin."
– Leeni Herrala, queer-feministi ja aktivisti

Kahta Kauniimmin – opas eettiseen polyamoriaan on Polyamoria – monisuhteisuusyhdistyksen suomennuttama teos ja yhdistyksen tähän mennessä merkittävin vaikuttamiskeino ja merkkipaalu suomenkieliselle keskustelulle polyamoriasta ja monisuhteisuudesta. Kirja on saatavilla kirjakaupoista alkuvuonna ja useat kirjastot ovat tilanneet sitä kokoelmiinsa. Sateenkaariperheet on ollut yhteistyökumppanina tuottamassa suomennosta ja kirja käsittelee polyamoriaa ja monisuhteisuutta myös perheiden näkökulmasta. Lisätietoa >>

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on jo 4300 tykkääjää Facebookissa

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita! 'Tykkää' meistä, niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä >>
Tykkää Väriä perhehoitoon -hankkeesta>>
Tykkää Perhesuhdekeskuksesta >>
Tykkää Monimuotoisista perheistä >>
Tykkää Nelfasta >>Sateenkaariperheet  myös Twitterissä >>

Voit seurata tilimme kautta järjestön kuulumisia ja saat vinkkejä sateenkaariperheitä koskeviin juttuihin netissä. Twiittejä sateenkaariperheistä löytyy myös aihetunnisteella #sateenkaariperhe.

Paikalliset tapahtumat

UUTTA

* Joensuun toiminta käynnistyy uudelleen
* Helsingissä käynnistyy jälleen heterosuhteessa olleiden ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien ryhmät
* Laskiaisen viettoa Tampereella ja Tuusulassa
* Turussa keskustellaan lasten seksuaalisuudesta


Paikallistiimin tarvitsemat ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät nyt helposti kotisivuiltamme >>

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät täältä >>

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: joensuu@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kanta-Häme:
kantahame@sateenkaariperheet.fi
Keski-Uusimaa: keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi
Kokkola: kokkola@sateenkaariperheet.f
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:
kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lahti: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI

Paikallistiimi: Anna, Arhi, Essi, Hanna, Johanna, Kirsi, Maria x 2, Minna, Riina, Saara, Sonja ja Verna, helsinki@sateenkaariperheet.fi

Paikallistiimin tavoittaa perhetapaamisten ja perhekahvilan aikana numerosta 050 440 6517.

Kaikki kokoontumiset, retket ja muu paikallistiimin toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin - olisiko sinulla kiinnostusta osallistua järjestelyihin? Tiimissä on mukavaa suunnitella ja järjestää toimintaa. Kaikenlainen osaaminen on tervetullutta ja osallistumalla järjestelyihin pääset vaikuttamaan toiminnan sisältöihin! Ota rohkeasti yhteyttä tiimiin sähköpostitse helsinki@sateenkaariperheet.fi tai vertaistoiminnan koordinaattori Kaisaan.

PERHEKAHVILA
Tiistaiaamuisin klo 10–12 Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs. Perhekahvila on mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja keksejä. Rattaat saa toimistoon sisälle. Hoitopöytä, potta, mikro, syöttötuoleja, leikkihuone yms. löytyy. Avoimet ovet eli tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin!

SOSIAALISTEN VANHEMPIEN ILTA
Sosiaalisten vanhempien ilta järjestetään joka toinen kuukausi. Kevään loput tapaamiset ovat ke 13.3. ja ke 22.5. klo 17.30-19.30 Kurvissa, Hämeentie 29. Luvassa on osallistujalähtöistä keskustelua ja kahvittelua sosiaalisten vanhempien kesken. Sosiaaliset vanhemmat ovat lastensa oikeita vanhempia, mutta heillä ei ole geneettistä yhteyttä lapseen. 

ALKUTAIPALE-ILTA
Ke 30.1. klo 18-20 Kurvissa, Hämeentie 29. Alkutaipale-illat on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnitteleville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme. Olet tervetullut mukaan olit/te sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet. Alkutaipale-illat ovat kaikille avoimia, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat. Lisätietoja: helsinki@sateenkaariperheet.fi

MYÖHÄISHERÄNNEET ELI HETEROSUHTEESSA AIEMMIN ELÄNEIDEN RYHMÄ
Ryhmä ihmisille, jotka ovat eläneet heterosuhteessa ja jotka ovat eronneet tai harkitsevat sitä homo-/bi-/queer- tai sukupuoli-identiteetin löytymisen myötä tai elävät yhä heteronormatiivisessa suhteessa, mutta ovat tai haluaisivat olla (myös) sateenkaarevassa suhteessa. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ratkaisevasta elämänmuutoksesta, sen harkitsemisesta, erilaisista suhteista (ex)puolisoihin, lastenkasvatuksesta ja ulostulosta sekä saadaan ideoita ja vertaistukea elämäntilanteeseen. Huom! Myös lapsettomat lämpimästi tervetulleita. Kevään aikana tavataan kerran kuussa, sunnuntaina kello 15:30-17:30, Kurvissa, Hämeentie 29 (summerissa lukee Sateenkaariperheet). Kevään tapaamisajat ovat 17.2., 24.3., 28.4. ja 19.5. Pientä naposteltavaa tarjolla. Jos tarvitset tilaisuuden ajaksi lastenhoitoa, ilmoittaisitko siitä n. viikko etukäteen vertaistoiminnan koordinaattorille (yhteystiedot kirjeen lopussa).  

VANHEMMAT TEATTERIIN KATSOMAAN HOMOÄITIÄ
Ti 26.3. klo 19 suunnataan yhdessä Kansallisteatterin Omapohjaan Homoäiti-esitystä katsomaan. Kesto 1h 35min. Lippuja on rajoitettu määrä. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja omavastuu laskutetaan pian ilmoittautumisen jälkeen. Hinta jäsenille 20e ja muille 25e (ovh. 30e). Opiskelijalippu: jäsenet 8e, muille 12e (ovh. 15e). Jäsenhinta edellyttää, että vuoden 2019 jäsenmaksu on maksettu. Ilmoittautumiset: kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi. Lue lisää esityksestä täältä >>

SUKUPUOLTAAN POHTIVIEN LASTEN PERHEIDEN TAPAAMISET
Onko lapsesi päiväkoti- tai kouluiässä ja miettii sukupuoltaan? Transtukipisteen ja Sateenkaariperheet ry:n yhteistyössä järjestämiä sukupuoleltaan erityislaatuisten lasten vertaistapaamisia on kevään aikana kolme kertaa: la 26.1., la 23.3. ja su 19.5. Kellonaika aina 11-13. Tapaamiset järjestetään Sateenkaariperheiden tiloissa Kurvissa, Hämeentie 29.

VANHEMMUUSKUMPPANUUS-ILTA
To 7.2. klo 17:30-20 Kurvissa, Hämeentie 29. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille, jotka haaveilevat vanhemmuuskumppanuudesta tai suunnittelevat perustavansa apilaperheen. Illan aikana keskitytään tutustumaan muihin kumppanuusvanhemmuushaaveilijoihin. Ennakkoilmoittautuminen toivottavaa täällä >>

SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖÖN KUULUVIEN VANHEMPIEN VERTAISRYHMÄ
Ryhmä kaikille transihmisille ja muille sukupuoletaan moninaisille ihmisille, joilla on lapsi haaveissa, tulollaan tai jo perheessään. Aikuisten keskusteluryhmä. Seuraava tapaaminen ti 19.2. klo 18-20. Tapaamiset Kurvissa, Hämeentie 29.

KOULULAISET

KOULULAISPERHEIDEN PAKOPELIT
La 26.1. Mukaan mahtuu 18 ensiksi ilmoittautunutta. Tapahtuma on ilmainen. Pelaamaan ovat tervetulleita niin lapset noin 10-vuotiaasta ylöspäin kuin vanhemmatkin. Ilmoittautumiset info@roomescaperunningrabbit.fi
Paikka: Hotelli Rantapuisto, Furuborginkatu 3, Vuosaari.

KOULULAISTEN LEIRI
Vartiosaaressa järjestetään pe-su 13.-15.9. ikioma leiri koululaisille. Myös muutama vanhempi otetaan mieluusti mukaan huoltajaksi. Huoltajaksi voi ilmoittautua jo nyt paikallistiimin sähköpostiin tai tiimin Arhille. 

MISTÄ LISÄTIETOA?
Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle (Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet), liity ryhmään laittamalla vertaistoiminnan koordinaattorille sähköpostia ja pyydä liittämään sinut ryhmään.
Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen helsinki@sateenkaariperheet.fi

JOENSUU

Paikallistiimi: Paju, joensuu@satenkaariperheet.fi

Joensuussa perhetapaamiset jatkuvat tammikuussa Porhjois-Karjalan setan ja Liekki ry:n yhteistyönä. Tapaamiset pidetään aina klo 17-19 Perheentalolla, joka löytyy Taitokorttelin Parviaisen talosta, Rantakatu 15, 80100 Joensuu.

17.1. Perheet koolle, toiveita ja odotuksia
14.2. Tavalliset perheet, minkälaisia ne ovat?
14.3. Sateenkaariperheitä lastenkirjoissa, tule selailemaan!
11.4. Avoimet ovet sukulaisille ja ammattilaisille, miten kohtaan sateenkaariperheen?  9.5. Pride-teema. Vierailijana Sateenkaariperheet ry:n vertaistoiminnan koordinaattori

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Mervi, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

MISTÄ LISÄTIETOA?

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Jyväskylän seudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>

Suljettu Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle Sateenkaariperheet Jyväskylä, liity ryhmään laittamalla pyyntö ylläpitäjälle täällä >>

KANTA-HÄME / HÄMEENLINNA

Paikallistiimi: Johanna, kantahame@sateenkaariperheet.fi

Hämeen paikallistoiminta on polkaistu käyntiin. Keväälle on suunniteltu pulkkamäkeä Ahvenistolla, lättyjen paistoa Aulangon tekosaarten kodalla, leikkimistä ja kahvittelua MLL:n tiloissa.

Pian perustetaan salainen Facebook-ryhmä toiminnassa mukana oleville. Jos haluat liittyä ryhmään tai saada tietoa tulevista tapaamisista sähköpostiisi, lähetä viestiä paikallistiimille.

KESKI-UUSIMAA

Paikallistiimi: Paula ja Sanna, keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi

Su 3.3. Laskiaisrieha Tuusulassa (Leirikeskus Metsäpirtin rantasauna, Turaniementie 61) alkaen klo 11. Ulkoilua, hernekeittoa ja laskiaispullia. Ilmoittautumiset Facebook-ryhmässä tai keski-uusimaa@sateenkaariperheet.fi.

Suunnitteilla on jo ennen tätä myös vapaamuotoinen tapaaminen, joten seuraa fb-ryhmän ilmoittelua!

Liity mukaan Keski-Uudenmaan suljettuun facebook-ryhmään täällä >>

KOKKOLA

Paikallistiimi: Elina, Laura ja Maria, kokkola@sateenkaariperheet.fi

Kokkolan sateenkaariperheet järjestää tapaamisia ja toimintaa, joista sovitaan Facebook-ryhmässä. Kokkolan sateenkaariperheet -ryhmän löydät täältä >>

KUOPIO

Paikallistiimi: Hertta ja Sofia, kuopio@sateenkaariperheet.fi

Ainakin Kuopio-hallissa temppuillaan myös jatkossa, ja suunnittelun alla muitakin toiminnallisia tapaamisia. Niistä ja muista Kuopion alueen asioista keskustellaan omassa facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä >>

Perhesuhdekeskus järjestää Kuopiossa Hirvijärven leirikeskuksessa 16.-17.3. Vuorovaikutus rakkaussuhteessa -viikonloppukurssin. Mukaan mahtuu vielä muutama pari! Lue lisää viikonlopusta ja ilmoittaudu mukaan täällä >>

KYMENLAAKSO / KOTKA

Paikallistiimi: Veera, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi

Jos haluat liittyä Kymenlaakson sateenkaariperheiden Facebook-ryhmään, jossa tapaamisista sovitaan, laita sähköpostia paikallistiimille.

LAHTI

Jos Lahden suunnan ihmiset ovat tulevaisuudessa kiinnostuneita järjestämään tapaamisia, voivat he ottaa yhteyttä vertaistoiminnan koordinaattoriin. Lahden alueen sateenkaariperheet -nimisessä suljetussa Facebook-ryhmässä pääsee kontaktiin alueen muiden perheiden kanssa. Ryhmään voit liittyä laittamalla sähköpostia info@sateenkaariperheet.fi

Perhesuhdekeskus järjestää Lahdessa Multi-Cultissa Rakkaussuhdetuokion lauantaina 2.2. klo 15-18. Tuokio koostuu vapaaehtoisohjaajien alustuksesta ja työskentelystä oman kumppani(e)n kanssa. Tulkaa pysähtymään hetkeksi rakkaussuhteenne äärelle! Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä >>

MERI-LAPPI / TORNIO

Tornion Perheiden talolla on nyt pidetty ensimmäinen sateenkaariperhetapaaminen. Jos olet kiinnostunut jatkossa alueen sateenkaariperhetoiminnasta, laita viestiä info@sateenkaariperheet.fi

MIKKELI

Paikallistiimi: mikkeli@sateenkaariperheet.fi

Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa sähköpostitse.

OULU

Paikallistiimi: Suvi, oulu@sateenkaariperheet.fi

Kevään sateenkaariperhetapaamiset jatkuvat tuttuun tapaan Vihreällä talolla (Uusikatu 27). Tapaamiset pidetään seuraavina sunnuntaina: 20.1., 17.2., 24.3., 28.4. ja 19.5 klo 14.30-17. Lämpimästi tervetuloa! 

Facebookista löytyy sivu Oulun seudun sateenkaariperheet >>, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista ja tapaamisista. Oulun sähköpostilistalle voit liittyä laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi

PORI

Paikallistiimi: Elina ja Johanna pori@sateenkaariperheet.fi

Tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset, että perheestä vielä haaveilevat.
Ohjelmassa on kahvittelua ja vapaata leikkiä. Kaikista tapaamisista ja tapahtumista saat lisätietoja Facebook-sivuiltamme >>

Jos olet kiinnostunut liittymään sähköpostilistallemme tai salaiseen Facebookin keskusteluryhmään, laita meille viestiä joko sähköpostilla pori@sateenkaariperheet.fi tai Facebookissa >>. Kaikkiin tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset että perheestä haaveilevat.

ROVANIEMI

Pohjois-Suomen sateenkaariperheille on oma Facebook-ryhmä Sateenkaariperheet Lapissa. Liity mukaan täällä >>

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi

Seinäjoen toiminta kaipaa uusia tekijöitä. Jos haluat alueelle toimintaa, on nyt tartuttava toimeen. Järkkäilemään pääsee laittamalla tiimin osoitteeseen sähköpostia.

TAMPERE

Paikallistiimi: Marjut, Johanna x 2, Sari, Laura, Heidi ja Henna, tampere@sateenkaariperheet.fi

Sateenkaariperheiden perhetreffit su 27.1. klo 13-15 tavataan koko perheen treffeillä Tammelan Perheiden talolla. Perheiden talolla lapsilla on kiva leikkiä, askarrella tai piirrellä. Aikuisille kahvia ja aikuista juttuseuraa. Tervetuloa mukaan!

Porukalla Hippaan su 10.2. klo 12-14. Luvassa on ohjattua toimintaa lapsille ja aikuisille sekä siinä lomassa samalla kuulumisien vaihtaminen. Ohjelmassa on: Alkuun koko ryhmä yhdessä ohjatusti harjoittelemassa perhesirkusta / jumppaa. Tämän jälkeen ryhmän isommat lapset voivat siirtyä ohjaajan kanssa harjoittelemaan parkouria ja pienemmät lapset voivat jäädä aikuisen kanssa omatoimisesti saliin touhuilemaan. Pidetään puolessa välissä pieni mehu- ja vessatauko! Yhdistys kustantaa kaiken.

Pulkkailua Saukonmäessä la 23.2. klo 13: Laskiaismaisissa tunnelmissa tavataan Saukonpuistossa kera pulkkien, liukurien ja stigojen. Varatkaa mukaan lämmintä vaatetta! Tapahtumalla on säävaraus: jos vettä tulee tai mäki on pelkkää nurmikkoa, perutaan tapaaminen. Tarjolla on kaakaota ja pullaa. Tavataan klo 13 leikkipuiston pulkkamäen puoleisessa kulmassa tai jos tulet myöhemmin, suoraan mäessä.

Perhetapaaminen Leo`s leikkimaassa su 17.3. klo 12-14

Liity suljettuun Tampereen sateenkaariperheet -Facebook-ryhmään, niin saat ajantasaiset tiedot myös muista tulevista perhetapaamisista, pienten tapaamisista, alkutaipale- ja yh-tapaamisista. Liittyminen tapahtuu lähettämällä postia osoitteeseen: tampere@sateenkaariperheet.fi

TURKU

Paikallistiimi: Tanja, Tiia, Minna ja Marjukka, turku@sateenkaariperheet.fi

Perhetapaaminen su 20.1. klo 15-17 Seikkailupuiston ip-kerhon tiloissa.

Sateenkaariperhe alkutaipaleella tapaaminen su 27.1. klo 15-17 Turun Tyttöjen Talolla.

Yhden vanhemman sateenkaariperheiden tapaaminen su 3.2. klo 14-17 Turun Tyttöjen Talolla.

Keskustelua lasten seksuaalisuudesta su 10.2. klo 14-16.uennoitsijana seksuaalikasvattaja, kouluterveydenhoitaja Leena Kurka. Turun Tyttöjen Talolla. Tilaisuuteen on ilmoittautuminen 8.2. mennessä sähköpostilla osoitteeseen turku@sateenkaariperheet.fi

Perhetapaaminen su 24.3. klo 15-17 Seikkailupuiston ip-tiloissa. 

Sateenkaariperhe alkutaipaleella tapaaminen su 7.4. klo 15-17 Turun Tyttöjen Talolla.

Yhden vanhemman sateenkaariperheiden tapaaminen su 14.4. klo 14-17 Turun Tyttöjen Talolla.

Ilmoitamme tapahtumistamme myös sähköpostilistalla sekä facebookissa. Voit ilmoittautua sähköpostilistalle lähettämällä viestiä osoitteeseen turku@sateenkaariperheet.fi.    

Suljettuun Fb-­keskusteluryhmäämme voit liittyä täällä >> . Tiedotusta voi seurata julkisella Facebook-sivullamme, täällä >>

Lämpimästi tervetuloa tapaamisiin saamaan vertaistukea ja tutustumaan mukaviin ihmisiin!

Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29, 00500 Helsinki 


www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
R Räihä
r.raiha@sateenkaariperheet.fi
050 525 7999

Vertaistoiminnan koordinaattori
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976​

Projektipäällikkö
Väriä perhehoitoon -hanke

Heidi Puustinen
heidi.puustinen@sateenkaariperheet.fi
050 3260 777


Perhesuhdekeskus

Projektipäällikkö
Sanna Metsäpuu
sanna.metsapuu@perhesuhdekeskus.fi
050 410 6772

Perhetyöntekijä
Terhi Väisänen
terhi.vaisanen@perhesuhdekeskus.fi
050 431 4600

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Projektipäällikkö
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Suunnittelija
Jenni Kerppola
jenni.kerppola@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello 9-10
sekä sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat-ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Lisätietoja jäsenyydestä sekä linkit liittymis- ja jäsentietojen muutoslomakkeiseen löydät täältä >>

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2019

Puheenjohtaja
Krister Karttunen, Helsinki 
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
050 513 7765

Jäsenet:

Marjukka Irni, Turku
Anu Kantola, Helsinki
Tiia Sudenkaarne, Turku
Hanna Ruohonen, Helsinki
Anu Pellinen, Espoo
Markus Oja, Lempäälä
Jenni Kemppi, Helsinki (varajäsen)
Julian Honkasalo, Helsinki (varajäsen)

Terveisesi yhdistyksen työntekijöille ja hallitukselle

0%